Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Plašais izplatības areāls izvietojas g.k. Krievijas teritorijā no Karēlijas uz austrumiem līdz Urāliem un tālāk Sibīrijā līdz Kolimas upei, Ohotskas jūrai un Kamčatkas dienvidiem. Areāla dienvidu mala iesniedzas Altajā, Usūrijā, Mongolijas ziemeļos un NE Ķīnā (Mandžūrijā). Savukārt rietumos areāls no Karēlijas iesniedzas arī Somijas austrumos, taču ligzdotāju skaits tur ir visai niecīgs. Jāpiezīmē, ka arī Krievijas Eiropas daļā (pēc Eiropas 2. ligzdojošo putnu atlanta datiem) novērojumu ir salīdzinoši maz, izteikts areāls iezīmējas tikai Urālu retumu malā (Keller et al. 2020). Ziemo Indijas subkontinentā (NE daļā), SE Āzijā, N Filipīnās un uz dienvidiem līdz Sumatrai un Javas rietumiem. Divas pasugas: L.l.lanceolata - areāla lielākajā daļā; L.l.hendersonii - Sahalīna, Kurīļu salu dienvidi un Japānas ziemeļi (Pearson 2020).

Birds of the World

Lāsainais ķauķis Locustella lanceolata

Pape, 2-Sep-2012, jaunais putns (1cy). © Ivo Dinsbergs.

Latvijā rets ieceļotājs - viens novērojums.

Garums: 12 - 13.5 cm (Pearson 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Pape, Lp, 2012, 2-Sep, 1 jaunais putns (1cy) noķerts tīklā Papes ezera niedrājā. I.Dinsbergs. R.Oliver.

Literatūra un internets

Keller V., Herrando S., Voříšek P., Franch M., Kipson M., Milanesi P., Martí D., Anton M., Klvaňová A., Kalyakin M.V., Bauer H.-G., Foppen R.B.P. 2020. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona. Pearson D. 2020. Lanceolated Warbler Locustella lanceolata, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.lanwar.01. Accessed 30 August 2023.

Lāsainais ķauķis Locustella lanceolata. Pape, 2-Sep-2012, jaunais putns (1cy). © Ivo Dinsbergs.