Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts centrālajā un austrumu Eiropā, kā arī Rietumsibīrijā līdz Irtišas baseinam un W Kazahstānai. Eiropas areāla robeža iesniedzas Somijā, Zviedrijā līdz vidienei (ievērojams areāla paplašinājums pēc Eiropas 2. ligzdojošo putnu atlanta datiem), Holandē, Vācijā līdz centrālajai daļai, Austrijas ziemeļos, Slovēnijā, Serbijā un Rumanijā. Nav sastopams Ukrainas dienvidos un Krievijas Eiropas daļas dienvidos. Ziemo SE Āfrikā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Kennerley, Pearson, Small 2010; Keller et al. 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo un šajā laikā grūti pamanāms

Ziemā nav sastopams

Birds of the World

Upes ķauķis Locustella fluviatilis

Mazdzelda, Kuldīgas novads, 16-Mai-2010. © Jānis Jansons.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā samērā parasts un izplatīts ligzdotājs. Skaits samazinās (Auniņš 2023; Keišs 2023).

Garums: 14 cm (Kennerley, Pearson, Small 2010).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī

Ķemeru nacionālais parks, Odiņu mežs, Jl, 4-Mai-2004, dziesma. C.Nielsen.
Salaspils novads, Ri, 5-Mai-2015, dziesma pie "Rūķiem". N.Zeidaks.
Ģipkas lanka, Ta, 7-Mai-2010, dziesma. M.Tīrums.
Neretas apkaime, Ai, 7-Mai-2016, dziesma. K.Funts.
Jelgava, 8-Mai-1998, īsu brīdi iedziedājās pie Platones ietekas Lielupē. A.Celmiņš.
Jelgava, 8-Mai-2002, dziesma. A.Kalvāns.
Neretas apkaime, Ai, 8-Mai-2020, 3 dzied. K.Funts.

Vēlākie novērojumi rudenī
Lauteri, Lm, 23-Sep-2017, 1 noķerts. E.Smislovs, V.Smislovs, A.Kuročkins, R.Matrozis (Dabasdati).
Pape, Lp, 22-Sep-2008, 1 noķerts. O.Keišs.
Birzgales pagasts, Og, 16-Sep-2022, 1 noķerts. D.Boiko (Trektellen).
Lejasciems, Gu, 8-Sep-2011, 1 noķerts. A.Freibergs.

Literatūra un internets

Auniņš A.2023. Parasto putnu skaita pārmaiņas 2005–2022: kā klājas dažādu ekosistēmu putniem? Putni Dabā 91, 1: 34-41. Keišs O. 2023. Naktsputnu monitorings lauksaimniecības zemēs 2022. gadā. Putni Dabā 91, 1: 47-54. Keller V., Herrando S., Voříšek P., Franch M., Kipson M., Milanesi P., Martí D., Anton M., Klvaňová A., Kalyakin M.V., Bauer H.-G., Foppen R.B.P. 2020. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona. Kennerley P., Pearson D., Small B. 2010. Reed and bush warblers. Christopher Helm. London. Pearson D. 2020. River Warbler Locustella fluviatilis, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.eurwar2.01. Accessed 15 March 2023.

Upes ķauķis Locustella fluviatilis. Mazdzelda, Kuldīgas novads, 16-Mai-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Upes ķauķis Locustella fluviatilis. Mazdzelda, Kuldīgas novads, 16-Mai-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Upes ķauķis Locustella fluviatilis. Mazdzelda, Kuldīgas novads, 16-Mai-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Upes ķauķis Locustella fluviatilis. Zvārde, Saldus novads, 30-Mai-2010. © Ainars Mankus.
bkm

Upes ķauķis Locustella fluviatilis. Pie "Maļļiem" netālu no Sātiņu Plocenieku dīķa, Saldus novads, 1-Jūn-2013. © Ainars Mankus.
bkm

Upes ķauķis Locustella fluviatilis. Zvārde, Saldus novads, 3-Jūn-2017. © Ainars Mankus.
bkm

Upes ķauķis Locustella fluviatilis. Zvārde, Saldus novads, 7-Jūn-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Upes ķauķis Locustella fluviatilis. Paplakas apkaime, Dienvidkurzemes novads, 8-Jūn-2014. © Jānis Jansons.