Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts centrālajā un austrumu Eiropā, kā arī Rietumsibīrijā līdz Irtišas baseinam un Kazahstānas rietumiem. Eiropas areāla robeža iesniedzas Somijas un Zviedrijas dienvidos, Vācijas rietumos, Austrijas un Slovēnijas ziemeļos un Rumanijā. Ziemo SE Āfrikā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Kennerley, Pearson, Small 2010).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo un šajā laikā grūti pamanāms

Ziemā nav sastopams

Upes ķauķis Locustella fluviatilis

Mazdzelda, Skrundas novads, 16-Mai-2010. © Jānis Jansons.

Dziesma. Valle, 3-Jūn-2006. © Agris Celmiņš (20).

Dziesma. Odiņu-Pavasaru polderis, Babītes novads, 13-Jūn-2008. © Agris Celmiņš (28).

Latvijā samērā parasts un izplatīts ligzdotājs, bet iespējams mazākā skaitā nekā kārklu ķauķis.

Garums: 14 cm (Kennerley, Pearson, Small 2010).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī

Ķemeru nacionālais parks, Odiņu mežs, Jl, 4-Mai-2004, dziesma. C.Nielsen.
Salaspils novads, Ri, 5-Mai-2015, dziesma pie "Rūķiem". N.Zeidaks.
Ģipkas lanka, Ta, 7-Mai-2010, dziesma. M.Tīrums.
Neretas apkaime, Ai, 7-Mai-2016, dziesma. K.Funts.
Jelgava, 8-Mai-1998, īsu brīdi iedziedājās pie Platones ietekas Lielupē. A.Celmiņš.
Jelgava, 8-Mai-2002, dziesma. A.Kalvāns.

Vēlākie novērojumi rudenī
Lauteri, Lm, 23-Sep-2017, 1 noķerts. E.Smislovs, V.Smislovs, A.Kuročkins, R.Matrozis (Dabasdati).
Pape, Lp, 22-Sep-2008, 1 noķerts. O.Keišs.
Lejasciems, Gu, 8-Sep-2011, 1 noķerts. A.Freibergs.
Pape, Lp, 3-Sep-2003, 1g noķerts. A.Kalvāns.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2017. Species factsheet: Locustella fluviatilis. Retrieved from http://www.birdlife.org on 27th May 2017. Kennerley P., Pearson D., Small B. 2010. Reed and bush warblers. Christopher Helm. London.

Upes ķauķis Locustella fluviatilis. Mazdzelda, Skrundas novads, 16-Mai-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Upes ķauķis Locustella fluviatilis. Mazdzelda, Skrundas novads, 16-Mai-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Upes ķauķis Locustella fluviatilis. Mazdzelda, Skrundas novads, 16-Mai-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Upes ķauķis Locustella fluviatilis. Zvārde, Saldus novads, 30-Mai-2010. © Ainars Mankus.
bkm

Upes ķauķis Locustella fluviatilis. Pie "Maļļiem" netālu no Sātiņu Plocenieku dīķa, Saldus novads, 1-Jūn-2013. © Ainars Mankus.
bkm

Upes ķauķis Locustella fluviatilis. Zvārde, Saldus novads, 3-Jūn-2017. © Ainars Mankus.
bkm

Upes ķauķis Locustella fluviatilis. Zvārde, Saldus novads, 7-Jūn-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Upes ķauķis Locustella fluviatilis. Paplakas apkaime, Priekules novads, 8-Jūn-2014. © Jānis Jansons.

Labots 31 Dec 2019