Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Divas nošķirtas populācijas - viena NW Eiropā, otra - Āzijā no Turcijas līdz centrālajai Ķīnai ar izplatības centru Āzijas kalnu rajonos. Eiropā ligzdo Īrijā, Skotijā un tālāk gar Skandināvijas pussalas rietumu malu uz ziemeļiem līdz Lapzemei un Kolas pussalai, nelielā skaitā arī Zviedrijas un Somijas ziemeļos. Eiropas ligzdotāji ziemu pavada Zviedrijas dienvidos, Dānijā, Lielbritānijā, kā arī Ziemeļjūras un Baltijas jūras piekrastēs Vācijā un Polijā. Daļa ieklejo arī Eiropas centrālajā daļā. Deviņas pasugas, Latvijā Carduelis flavirostris flavirostris (Clement 2010). Sekojot G.Sangstera u.c. (2013) rekomendācijām, šajā lappusē agrāk lietotais sugas nosaukums Carduelis flavirostris 2013. gada oktobrī mainīts uz Linaria flavirostris.

Pavasarī nelielā skaitā rietumu daļā

Vasarā nav sastopams

Rudenī nelielā skaitā rietumu daļā

Samērā rets ziemotājs rietumu daļā, atzīmēti vienīgie novērojumi Austrumlatvijā

Kalnu ķeģis Linaria flavirostris

Liepājas ezers, Golodova dambis, 19-Okt-2012. © Kārlis Millers.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Pirmās ziņas par kalnu ķeģa sastapšanu Latvijā attiecas uz XX gs. sākumu, kad vairāki īpatņi konstatēti Rīgas putnu tirgū tirdzniecībā kopā ar parastajiem ķeģiem Acanthis flammea (Stoll 1904). F.E.Štolls savā publikācijā piemin tirgū sameklētu vienu īpatni 1902.-1903. gg. ziemā un trīs īpatņus 1903.-1904. gg. ziemā. Savukārt Latvijas Dabas muzejā esošais senākais eksemplārs datēts ar 1901. gadā 4. novembri (preperējis F.E. Štolls) . XX gs. laikā līdz pat 1980-tajiem gadiem kalnu ķeģis Latvijā tika uzskatīts par samērā retu ieceļotāju un ziemotāju (Тауриньш 1983). Novērojumi kopš 1990-tajiem gadiem liecina, ka kalnu ķeģis Latvijā ir regulārs caurceļotājs, īpaši rudenī, un skaits iespējams pieaug (kopš 31.12.2002. pārtraukta novērojumu uzskaite OFK). Neparasti liels skaits (līdz 42 īpatņi) ziemoja Liepājas ezerā uz Golodova dambja 2007.-2008. gadu ziemā.

Garums: 12-14 cm (Clement 2010).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi rudenī
Pape, Lp, 1-Okt-2011, 2-S. K.Millers, J.Lampolahti.
Pape, Lp, 3-Okt-2002, 3 novēroti. J.Kazubiernis.
Pape, Lp, 8-Okt-2008, vismaz 3-S. K.Millers.
Pape, Lp, 9-Okt-1990, 1 novērots. A.Elf.

Lielāko baru novērojumi rudens mēnešos
Liepājas ez., 18-Nov-2009, 57 uz Golodova dambja. F.Slišāns.
Liepājas ez., 29-Okt-2007, 52 Golodova dambja galā (saskaitīti fotogrāfijā). K.Millers.
Ezere, Sa, 20-Nov-2009, 40 nezāļu laukā. M.Jaunzemis.
Liepājas ez., 20-Nov-2011, 40 uz Golodova dambja (saskaitīti fotogrāfijā). R.Rekmanis (Dabasdati).
Liepājas ez., 29-Nov-2008, 37 uz Golodova dambja (saskaitīti fotogrāfijā). F.Slišāns, I.Brediks u.c.
Jaunpils, Tu, 30-Nov-1963, 30. J.Baumanis.
Pape, Lp, 26-Okt-2001, 25-S. V.Roze, J.Baumanis.
Liepājas ez., 9-Nov-2007, 24 uz Golodova dambja. K.Millers, I.Grīnerte.
Pape, Lp, 1-Nov-2008, 22 (vai 24) - S. K.Millers.

Lielāko baru novērojumi ziemas mēnešos
Vīksele, Tu, 16-Jan-2016, 90 (varbūt pat 92) kopā ar vismaz 2 kaņepīšiem pie "Minsteriem". J.Ķuze (Dabasdati).
Dorupe apkaime, Lp, 20-Feb-2016, 84. R.Rekmanis.
Nīcas lauki, Lp, 2-Jan-2016, ap 70 vienā barā kopā ar kaņepīšiem. G.Grandāns u.c.; turpat 5-Jan skaits vērtēts ap 80 īpatņiem, lai gan labi apskatīti tikai 4.

U.Piterāns, R.Rekmanis (Dabasdati).

Tukuma novads, 10-Jan-2016, 58 uz lauka pie "Kalnāju" fermas. R.Rekmanis.
Liepājas ez., 12-Jan-2008, 42 uz Golodova dambja. K.Millers. Tajā pašā vietā 33 īpatņi novēroti 2-Dec-2007. K.Millers; 38 - 15-Dec-2007. F. Slišāns; 39 - 1-Jan-2008.

A.Klepers. Visos četros minētajos gadījumos saskaitīti fotogrāfijās. Domājams, ka viens un tas pats bars šeit uzturējās visu ziemu.

Liepājas ez., 1-Jan-2015, vismaz 40 uz Golodova dambja. M.Jaunzemis.
Liepājas ez., 1-Dec-2008, ap 40 uz Golodova dambja. F. Slišāns.
Sātiņi, Sa, 5-Jan-2020, 30-40 vienā barā. M.Jaunzemis (Dabasdati).
Ošupes pagasts, Ma, 21-Jan-2013, ap 30 lielā sīkputnu barā (ap 2500) Lubāna W malā pie Zvidzes kanāla putnu torņa. A.Avotiņš jun.
Aisteres apkaime, Lp, 10-Dec-2018, ap 30. R.Rekmanis.
Aisteres apkaime, Lp, 13-Jan-2019, vismaz 20 jauktā zvirbuļveidīgo barā (dominē 800 žubītes). R.Rekmanis, A.Zaļkalns, D.Zaļkalne.
Liepāja, 22-Jan-2015, 20 pie ostas dienvidu mola. D.Leimane, S.Laime (Dabasdati).

Novērojumi Austrumlatvijā* (visi zināmie)
Ošupes pagasts, Ma, 21-Jan-2013, ap 30 lielā sīkputnu barā (ap 2500) Lubāna W malā pie Zvidzes kanāla putnu torņa. A.Avotiņš jun.
Trikāta, Vk, 13-Jan-2014, 1. A.Klepers (Dabasdati).
Degumnieku lauki, Ma, 21-Jan-2017, 5 ap 2000 putnu lielā jauktā zvirbuļveidīgo barā. G.Grandāns (Dabasdati).
Arones lauki, Da, 2-Jan-2019, 1 ap 500 lielā jauktā zvirbuļveidīgo barā. G.Grandāns.

*) Pēc administratīvā iedalījuma līdz 2009. gadam - Alūksnes, Balvu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes un Valkas rajoni.

Lielāko baru novērojumi pavasara mēnešos
Liepājas ez., 9-Mar-2008, 37 uz Golodova dambja (saskaitīti fotogrāfijā). F.Slišāns. Domājams tas pats bars, kas uz dambja uzturējās ziemā.
Gāte, Ri, 28-Mar-2015, 35-40 lokāli uz vadiem Babītes ezera W galā. A.Dekants (Dabasdati).
Liepājas ez., Maiļrags, 9-Mar-2015, 25-N. K.Millers.

Vēlākie novērojumi pavasarī
Kolka, Ta, 30-Apr-2019, 1 Kokasraga bākas drupās. M.Kilups, I.Mārdega.
Tīraines purvs, Ri, 21-Apr-1990, 2. A.Platais.
Kolka, Ta, 21-Apr-2008, 2 lauciņā pie „Ūšiem”. V.Ādamsons, V.Roze, V.Vintulis.
Kolka, Ta, 18-Apr-2014, 1 pie "Ūšiem". G.Grandāns, M.Kilups, U.Piterāns.
Pape, Lp, 14-Apr-1999, 1. M.Leivo, A.Luukkonen, K.Hilditch.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2017. Species factsheet: Linaria flavirostris. Retrieved from http://www.birdlife.org on 24 January 2017. Clement P. 2010. Twite Carduelis flavirostris. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2014. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/61365 on 2 January 2015. Dabas muzeja kolekcija internetā. 2008. http://www.imuzejs.lv (skatīts 21.09.2008., tagad saite vairs nestrādā). Sangster G., Collinson M., Crochet P.-A., Knox A.G., Parkin D.T., Votier S.C. 2013. Taxonomic recommendations for Western Palearctic birds: nineth report. Ibis, 155: 898-907. Stoll F.E. 1904. Ornithologische Notizen. Korrespondenzblatt d. Naturf.- Ver. zu Riga 47: 77-107. Тауриньш Э. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 182-183.

Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. Liepājas ezers, Golodova dambis, 26-Feb-2009. © Vladimirs Šuščinskis.
bkm

Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. Liepājas ezers, Golodova dambis, 19-Okt-2010. © Kārlis Millers.
bkm

Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. Mangaļsala, Rīga, 24-Okt-2011. © Igors Deņisovs.
bkm

Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. Mangaļsala, Rīga, 24-Okt-2011. © Igors Deņisovs.
bkm

Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. Liepājas ezers, Golodova dambis, 26-Okt-2010. © Ainars Mankus.
bkm

Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. Liepājas ezers, Golodova dambis, 2-Nov-2014. © Ainars Mankus.
bkm

Kalnu ķeģi Linaria flavirostris. Liepājas ezers, Golodova dambis, 2-Nov-2014. © Jānis Jansons.

Labots 07 Jan 2020