Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Divas nošķirtas populācijas - NW Eiropā un Āzijā no Turcijas līdz centrālajai Ķīnai ar izplatības centru Āzijas kalnu rajonos. Eiropā ligzdo Īrijā, Skotijā un tālāk gar Skandināvijas pussalas rietumu malu uz ziemeļiem līdz Lapzemei un Kolas pussalai, nelielā skaitā arī Zviedrijas un Somijas ziemeļos. Eiropas ligzdotāji ziemu pavada Zviedrijas dienvidos, Dānijā, Lielbritānijā, kā arī Ziemeļjūras un Baltijas jūras piekrastēs Vācijā un Polijā. Daļa ieklejo arī Eiropas centrālajā daļā. Atoņas pasugas, Latvijā C.f.flavirostris (Clement 2020).

Pavasarī nelielā skaitā rietumu daļā

Vasarā nav sastopams

Rudenī nelielā skaitā rietumu daļā

Samērā rets ziemotājs rietumu daļā, reti tālāk uz austrumiem

Birds of the World

Kalnu ķeģis Linaria flavirostris

Liepājas ezers, Golodova dambis, 19-Okt-2012. © Kārlis Millers.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Pirmās ziņas par kalnu ķeģa sastapšanu Latvijā attiecas uz XX gs. sākumu, kad vairāki īpatņi konstatēti Rīgas putnu tirgū kopā ar parastajiem ķeģiem Acanthis flammea (Stoll 1904). F.E.Štolls savā publikācijā piemin tirgū sameklētu vienu īpatni 1902.-1903. gg. ziemā un trīs īpatņus 1903.-1904. gg. ziemā. Savukārt Latvijas Dabas muzejā esošais senākais eksemplārs datēts ar 1901. gadā 4. novembri (preperējis F.E. Štolls). XX gs. laikā līdz pat 1980-tajiem gadiem kalnu ķeģis Latvijā tika uzskatīts par samērā retu ieceļotāju un ziemotāju (Тауриньш 1983). Novērojumi kopš 1990-tajiem gadiem liecina, ka kalnu ķeģis Latvijā ir regulārs caurceļotājs un ziemotājs. Skaits gan nav liels, bet ir pamats domāt, ka XXI gs. pirmajās desmitgadēs tas pieaug (skat. migrantu un ziemotāju skaita piemērus zemāk).

Garums: 12-14 cm (Clement 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi rudenī
Pape, Lp, 1-Okt-2011, 2-S. K.Millers, J.Lampolahti.
Pape, Lp, 3-Okt-2002, 3 novēroti. J.Kazubiernis.
Pape, Lp, 8-Okt-2008, vismaz 3-S. K.Millers.
Pape, Lp, 9-Okt-1990, 1 novērots. A.Elf.

Skaits rudens mēnešos (vismaz 25)
Liepājas ez., 18-Nov-2009, 57 uz Golodova dambja. F.Slišāns.
Liepājas ez., 29-Okt-2007, 52 Golodova dambja galā (saskaitīti fotogrāfijā). K.Millers.
Ezere, Sa, 20-Nov-2009, 40 nezāļu laukā. M.Jaunzemis.
Liepājas ez., 20-Nov-2011, 40 uz Golodova dambja (saskaitīti fotogrāfijā). R.Rekmanis (Dabasdati).
Liepājas ez., 29-Nov-2008, 37 uz Golodova dambja (saskaitīti fotogrāfijā). F.Slišāns, I.Brediks u.c.
Jaunpils, Tu, 30-Nov-1963, 30. J.Baumanis.
Pape, Lp, 26-Okt-2001, 25-S. V.Roze, J.Baumanis.

Skaits ziemas mēnešos (vismaz 30)
Vīksele, Tu, 16-Jan-2016, 90 (varbūt pat 92) kopā ar vismaz 2 kaņepīšiem pie "Minsteriem". J.Ķuze (Dabasdati).
Dorupe apkaime, Lp, 20-Feb-2016, 84. R.Rekmanis.

Nīcas lauki, Lp, 2-Jan-2016, ap 70 vienā barā kopā ar kaņepīšiem. G.Grandāns u.c.; turpat 5-Jan skaits vērtēts ap 80 īpatņiem, lai gan labi apskatīti tikai 4. U.Piterāns, R.Rekmanis (Dabasdati).

Tukuma novads, 10-Jan-2016, 58 uz lauka pie "Kalnāju" fermas. R.Rekmanis.
Liepāja, 13-Dec-2022, 45 (30 un 15) kāpās pie ostas dienvidu mola. E.Smislovs (Dabasdati).

Liepājas ez., 12-Jan-2008, 42 uz Golodova dambja. K.Millers. Tajā pašā vietā 33 īpatņi novēroti 2-Dec-2007. K.Millers; 38 - 15-Dec-2007. F. Slišāns; 39 - 1-Jan-2008. A.Klepers. Visos četros minētajos gadījumos saskaitīti fotogrāfijās. Domājams, ka viens un tas pats bars šeit uzturējās visu ziemu.

Liepājas ez., 1-Jan-2015, vismaz 40 uz Golodova dambja. M.Jaunzemis.
Liepājas ez., 1-Dec-2008, ap 40 uz Golodova dambja. F. Slišāns.
Sātiņi, Sa, 5-Jan-2020, 30-40 vienā barā. M.Jaunzemis (Dabasdati).
Ošupes pagasts, Ma, 21-Jan-2013, ap 30 lielā sīkputnu barā (ap 2500) Lubāna W malā pie Zvidzes kanāla putnu torņa. A.Avotiņš jun.
Aisteres apkaime, Lp, 10-Dec-2018, ap 30. R.Rekmanis.

Novērojumi Austrumlatvijā* (visi zināmie)
Ošupes pagasts, Ma, 21-Jan-2013, ap 30 lielā sīkputnu barā (ap 2500) Lubāna W malā pie Zvidzes kanāla putnu torņa. A.Avotiņš jun.
Trikāta, Vk, 13-Jan-2014, 1. A.Klepers (Dabasdati).
Degumnieku lauki, Ma, 21-Jan-2017, 5 ap 2000 putnu lielā jauktā zvirbuļveidīgo barā. G.Grandāns (Dabasdati).
Arones lauki, Da, 2-Jan-2019, 1 ap 500 lielā jauktā zvirbuļveidīgo barā. G.Grandāns.

*) Pēc administratīvā iedalījuma līdz 2009. gadam - Alūksnes, Balvu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes un Valkas rajoni.

Skaits pavasara mēnešos
Nīcas lauki, Lp, 17-Apr-2020, 106 vienā barā uzturas lokāli (skaitīti foto). P.Daknis (Dabasdati).
Užavas lauki, Ve, 10-Apr-2020, 77 vienā barā (skatīti foto). P.Daknis, M.Strazds (Dabasdati).
Liepājas ez., 9-Mar-2008, 37 uz Golodova dambja (skaitīti foto). F.Slišāns. Domājams tas pats bars, kas uz dambja uzturējās ziemā.
Gāte, Ri, 28-Mar-2015, 35-40 lokāli uz vadiem Babītes ezera W galā. A.Dekants (Dabasdati).
Liepājas ez., Maiļrags, 9-Mar-2015, 25-N. K.Millers.

Vēlākie novērojumi pavasarī
Roja, Ta, 3-Mai-2020, 2. A.Klepers (Dabasdati).
Kolka, Ta, 30-Apr-2019, 1 Kokasraga bākas drupās. M.Kilups, I.Mārdega.
Tīraines purvs, Ri, 21-Apr-1990, 2. A.Platais.
Kolka, Ta, 21-Apr-2008, 2 lauciņā pie „Ūšiem”. V.Ādamsons, V.Roze, V.Vintulis.
Kolka, Ta, 18-Apr-2014, 1 pie "Ūšiem". G.Grandāns, M.Kilups, U.Piterāns.

Literatūra un internets

Clement P. 2020. Twite Linaria flavirostris, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.twite1.01. Accessed 21 November 2023. Stoll F.E. 1904. Ornithologische Notizen. Korrespondenzblatt d. Naturf.- Ver. zu Riga 47: 77-107. Тауриньш Э. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 182-183.

Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. Liepājas ezers, Golodova dambis, 26-Feb-2009. © Vladimirs Šuščinskis.
bkm

Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. Mangaļsala, Rīga, 24-Okt-2011. © Igors Deņisovs.
bkm

Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. Mangaļsala, Rīga, 24-Okt-2011. © Igors Deņisovs.
bkm

Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. Liepāja, 24-Okt-2020. © Ainars Mankus.
bkm

Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. Liepājas ezers, Golodova dambis, 26-Okt-2010. © Ainars Mankus.
bkm

Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. Liepājā pie Karostas kanāla, 31-Okt-2020. © Ainars Mankus.
bkm

Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. Liepājas ezers, Golodova dambis, 2-Nov-2014. © Ainars Mankus.
bkm

Kalnu ķeģi Linaria flavirostris. Liepājas ezers, Golodova dambis, 2-Nov-2014. © Jānis Jansons.

bkm

Kalnu ķeģi Linaria flavirostris. Užavas lauki, Ventspils novads, 10-Apr-2020. © Māris Strazds.