Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Sastopama Eiropā un Āzijā. Ziemo Rietumeiropā, ap Vidusjūru, Āfrikā, Indijā, SE Āzijā un Austrālijā. Četras pasugas: L.l.islandica - Islande, Fēru, Šetlandes un Lofotu salas (ziemo Rietumeiropas piekrastēs); L.l.limosa - rietumu un centrālā Eiropa un tālāk uz austrumiem Krievijā līdz Jeņisejas augštecei; L.l.melanuroides - nošķirta un ievērojami fragmentēta populācija Āzijā uz austrumiem no Jeņisejas (Van Gils et al. 2020). Ceturtā pasuga L.l.bohaii atklāta pavisam nesen tās ziemošanas vietās Ķīnas austrumos Bohai līča apvidū (Zhu B.-R. et al 2020). Iespējamais bohaii ligzdošanas areāls - Krievijas Tālie Austrumi (Gill, Donsker, Rasmussen 2021).

Pavasarī ierodas ligzdotāji, arī caurceļo

Vasarā tikai piemērotās vietās un ne pārāk bieži

Rudenī aizceļo

Ziemā nav sastopama

Birds of the World

Melnā puskuitala Limosa limosa

Vītiņi, Liepājas ezera austrumu krasts, 12-Mai-2010, T. © Kārlis Millers.

Dziesma (fragments). Liepājas ezera dienvidu gals, 26-Mai-2008. © Agris Celmiņš (15).

Uztraukums. Liepājas ezera dienvidu gals, 26-Mai-2008. © Agris Celmiņš (32).

Samērā reta ligzdotāja piemērotās vietās - upju, dīķu, ezeru vai jūras piekrastes pļavās. Skaits samazinās. BirdLife International (2017) publikācijā populācija novērtēta 70-100 pāru robežās. Jaunāks vērtējums - 21-51 pāris (Ķerus u.c. 2021). Nelielā skaitā caurceļo. Viens Islandes puskuitalas L.l.islandica novērojums 2021. gada oktobrī (attēli zemāk).

Garums: 36-44 cm, spārnu izpletums: 70-82 cm (Van Gils et al. 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Svētes lauki, Jl, 14-Mar-2002, 1. J.Iļjinskis.
Ķemeru nacionālais parks, Tu, 1-Apr-2007, 1 Melnragu rīkles pļavās. L.Jukāme, V.Ķerus.
Svētes lauki, Jl, 2-Apr-2010, 1. G.Grandāns, V.Vintulis.
Jelgava, 3-Apr-2000, 2. A.Kalvāns.
Svētes lauki, Jl, 3-Apr-2001, 1. M.Jaunzemis u.c.
Eimuru lauki, Ri, 3-Apr-2019, 1 kopā ar ķīvītēm. I.Deņisovs.

Skaits pavasarī
Nagļi, Re, 24-Apr-1992, 80 kādā sausā dīķī. V.Roze.
Nagļi, Re, 4-Jūn-2017, 43 kompaktā barā Zvejsalas-Ļodānu dīķos. G.Grandāns u.c.
Nagļi, Re, 14-Apr-2019, 36 Orenīšu-Drabāku dīķos. S.Laime u.c.
Nagļi, Re, 12-Apr-2016, 30 Orenīšu-Drabāku dīķos. G.Grandāns, G.Leboff.

Skaits vasaras otrajā pusē - rudenī
Nagļi, Re, 27-Jūl-2011, 35 Orenīšu-Drabāku nodaļas 8. dīķī. K.Millers, G.Grandāns.

Vēlākie novērojumi rudenī (pasuga limosa, pasuga nenoteikta)
Kaņieris, Tu, 30-Okt-1956, 1 nošauta. Eksemplārs LU Zooloģijas muzejā. Ieguvēja vārds precizējams (R.Matroža informācija).
Sātiņi, Sa, 27-Okt-2020, 1 Grebūtnieku dīķī (2x redzēta lidojumā). K.Millers (uzturējās kopš 25-Okt. M.Jaunzemis).
Sātiņi, Sa, 3-Okt-2021, 1 Lieknas dīķos. M.Jaunzemis (Dabasdati).
Pape, Lp, 29-Sep-2003, 1 jaunais putns (1cy) Papes kanāla dienvidu pusē. M.Jaunzemis.

Islandes puskuitalas novērojums (pasuga islandica)
Liepāja, 16-Okt-2021, 1 liedagā pie ostas S mola. E.Smislovs, A.Kuročkins (Dabasdati).

Literatūra un internets

BirdLife International. 2017. European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities. Cambridge, UK: BirdLife International. Gill F., D.Donsker & P.Rasmussen (Eds). 2021. IOC World Bird List (v11.2). doi: 10.14344/IOC.ML.11.2. Van Gils J., P.Wiersma, D.A.Christie, E.F.J.Garcia and P.F.D.Boesman. 2020. Black-tailed Godwit Limosa limosa, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.bktgod.01. Accessed 23 October 2021. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Mihelsons H., Kasparsons Ģ., Lejiņš G., Vīksne J., Šmits V., Lipsbergs J., Stolbovs I. 1960. Putnu migrācijas Latvijas PSR 1958.g. rudenī. Latvijas putnu dzīve. Ornitoloģiskie pētījumi. 2: 139-192. Zhu B.R., Verkuil Y.I., Conklin J.R., Yang A., Lei W., Alves J.A., Hassell C.J., Dorofeev D., Zhang Z. & Piersma T. 2020. Discovery of a morphologically and genetically distinct population of Black‐tailed Godwits in the East Asian-Australasian Flyway. Ibis. DOI: 10.1111/ibi.12890.

Melnā puskuitala Limosa limosa. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 6-Mai-2010, T. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Melnā puskuitala Limosa limosa. Vītiņi, Liepājas ezera austrumu krasts, 12-Mai-2010, T. © Kārlis Millers.
bkm

Melnā puskuitala Limosa limosa. Vītiņi, Liepājas ezera austrumu krasts, 3-Aug-2013. © Jānis Jansons.
bkm

Melnā puskuitala Limosa limosa. Nagļi, Orenīšu-Drabāku nodaļas 1. dīķis, Rēzeknes novads, 14-Jūl-2013, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Melnā puskuitala Limosa limosa. Sātiņi, Saldus novads, 25-Jūl-2008, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Melnā puskuitala Limosa limosa. Mērsrags, Talsu novads, 28-Jūl-2012, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Melnā puskuitala Limosa limosa. Sātiņi, Saldus novads, 30-Apr-2010, nepieaudzis putns (2cy). © Jānis Jansons.
islandica

Islandes puskuitala Limosa limosa islandica. Liepāja, 16-Okt-2021, jaunais putns (1cy). © Edgars Smislovs.
bkm

Islandes puskuitala Limosa limosa islandica. Liepāja, 16-Okt-2021, jaunais putns (1cy). © Edgars Smislovs.
bkm

Islandes puskuitala Limosa limosa islandica. Liepāja, 16-Okt-2021, jaunais putns (1cy). © Edgars Smislovs.