Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Skandināvijas ziemeļi, Kolas pussala, Krievijas tundras zona gar Ziemeļu ledus okeānu, Aļaskas rietumi. Ziemo gar jūru un okeānu piekrastēm Āfrikā, Arābijā, Indijā, SE Āzijā un Austrālijā, arī Rietumeiropā. Piecas pasugas, Latvijā caurceļo L.l.lapponica (McCaffery, Gill 2020).

Pavasarī caurceļo, lielākie bari biežāk nolaižas piekrastē

Vasarā (jūnijā) pēdējie pavasara migranti

Rudenī caurceļo (sākot ar jūlija vidu), biežāk piekrastē

Ziemā nav sastopama

Birds of the World

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica

Mērsrags, Talsu novads, 28-Jūl-2012, T. © Jānis Jansons.

Latvijā regulāra caurceļotāja pavasarī un rudenī. Pavasarī tomēr ievērojami lielākā skaitā. Tas skaidrojams ar to, ka Baltijā caurceļojošās sarkanās puskuitalas pavasara migrācijā startē lielos baros no Ziemļjūras piekrastēm. Liela daļa pārlido teritoriju tranzītā lielā augstumā, bet reizēm, iespējams laika apstākļu spiesti, bari nolaižas un īslaicīgi uzkavējas. Pavasara migrācijas maksimums parasti iestājas maija beigās - jūnija sākumā. Lielākie bari novēroti Rīgas jūras līča piekrastē, reizēm arī visai tālu iekšzemē. Rudenī caurceļotāju skaits ievērojami mazāks. Ticamākais tādēl, ka ligzdotāji ir izkliedēti plašā teritorijā un pārvietojas atpakaļ uz ziemošanu nelielās grupās. Iespējams arī, ka rudens ceļi atškiras un skar Latviju mazākā mērā nekā pavasarī. Lielākais skaits Bērzciema jūrmalā rudens migrācijā - 13 (V.Vintulis, 29-Jūl 2001), Papē - 12 (G.Grandāns, M.Medne u.c., 3-Sep-2011), Liepājā pie S mola - 11 (K.Millers, 8-Aug-2012), Mērsragā - 10 (A.Klepers, M.Tīrums, 26-Jūl-2006).

Garums: 37-41 cm, spārnu izpletums: 70-80 cm (Snow, Perrins 1998; McCaffery, Gill 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Mērsrags, Ta, 10-Apr-2022, 4. I.Brediks (Dabasdati).
Mērsrags, Ta, 13-Apr-2014, 3. I.Brediks, K.Lācis, neatkarīgi E.Laucis (Dabasdati).
Pape, Lp, 15-Apr-2006, 1-N kopā ar 1 kuitalu. K.Millers.
Kolka, Ta, 15-Apr-2013, 1. A.Avotiņš jun.
Ainaži, Lm, 15-Apr-2017, vismaz 15. G.Kolle (Dabasdati).
Liepājas ez., Vītiņu pļavas, 15-Apr-2020, 1 ziemas tērpā kopā ar kuitalām. R.Rekmanis.
Kolka, Ta, 17-Apr-1996, 18-E. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Lapmežciems, Tu, 17-Apr-2007, 5 jūrmalā pie Starpiņupītes ietekas. M.Krūze, M.Krūze.

Skaits pavasara migrācijā

Lauteri, Lm, 30-Mai-1997, ap 1000 uz sēres pēcpusdienā (no rīta ap 400, bet salidoja pa mazākiem bariem dienas laikā). Turpat redzēti bari pa 300-500 īpatņiem citos gados. U.Lipsbergs.

Mangaļsala, Rp, 24-Mai-2020, 800-900 uzskaites laikā 11:47-13:20 (lielākais bars 430-450). I.Deņisovs (Dabasdati ar foto)
Kvāpāni, Re, 27-Mai-1994, nepilnā ½ st. ap 450-NE (lielākais bars ap 300). M.Strazds u.c.
Mērsrags, Ta, 1-Jūn-1997, 420 līcī starp ragu un ciemu. A.Celmiņš u.c.
Mērsrags, Ta, 24-Mai-2020, 350-400 migrācijā uz N. I.Brediks (Dabasdati).
Lubāna apkārtne (iespējams Nagļi), Re, 2-Jūn-1993, 300. J.Baumanis.
Bērzciems, Tu, 1-Jūn-1997, 200 lokāli. A.Celmiņš, J.Baumanis u.c.
Kuiviži - Ainaži, Lm, 25-Mai-2002, ap 120 uzskaitītas posmā. K.Funts.
Liepājas ez., 27-Mai-2012, 60-N vienā barā pāri Vītiņu pļavām. J.Jansons.

Citi novērojumi jūnijā (vismaz 5, iespējams kavēti pavasara migranti)*
Nagļi, Re, 14-Jūn-1994, 5 pārlidoja "Orenīšu" nodaļai. V.Roze, V.Ādamsons.
Kolka, Ta, 6-Jūn-1981, 7 (Pēterhofs 1984).
Kuiviži, Lm, 4-Jūn-2007, 8 jūrmalā pie putnu torņa. M.Strazds u.c. (skotu grupa).

*) Bez šiem zināmi vēl 5 novērojumi, kas vēlāki par 4-Jūn (1-3 īpatņi). Statuss neskaidrs.

Novērojumi jūlijā (pirmie rudens migranti)
Mērsrags, Ta, 7-Jūl-2015, 2 (apsekots posms starp Pekragu un bāku). O.Miziņenko, T.Miziņenko.
Mērsrags, Ta, 8-Jūl-2012, 1 līcī uz sēres. O.Miziņenko (Dabasdati).
Roņrags, Tu, 9-Jūl-2013, 1 M liedagā starp Roņragu un Mālragu. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Mērsrags, Ta, 9-Jūl-2016, 1. I.Grīnerte, K.Millers.
Engure, Tu, 12-Jūl-2021, 9 (4 TT un 5 MM). E.Smislovs, V.Smislovs.

Skaits rudens migrācijā
Miķeļtornis, Vm, 1-Aug-2021, 95 (100) lokāli liedagā. Z.Ernštreite (Dabasdati ar foto).

Vēlākie novērojumi rudenī

Liepāja, 11-Nov-2021, 1 jaunais putns (1cy) pie ostas dienvidu mola. E.Smislovs, V.Smislovs u.c.; turpat 14-Nov. L.Šinka; 20-Nov zālājā pie Roņu ielas, ap 1 km SE no ostas dienvidu mola. T.Miziņenko (Dabasdati 1, 2, 3).

Liepājas ez., Vītiņi, 21-Okt-2012, 2 jaunie putni (1cy). J.Jansons (Uzturējās no 14-Okt. M.Jaunzemis, J.Jansons, A.Mankus).
Sātiņi, Sa, 21-Okt-2014, 1 lidojumā virs dīķiem. M.Jaunzemis.
Kolka, Ta, 18-Okt-2010, 1. U.Piterāns.
Mērsrags, Ta, 15-Okt-2008, 1 pie ostas ziemeļu mola. A.Klepers (Uzturējās no 7-Okt. V.Ādamsons, G.Saulītis).
Mangaļsala, Rp, 15-Okt-2018, 1 jaunais putns (1cy). Uzturējās no 10-Okt. I.Deņisovs.

Literatūra un internets

McCaffery B.J. and R.E.Gill. 2020. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.batgod.01. Accessed 9 October 2020. Pēterhofs E. 1984. Retie un aizsargājamie putni Kurzemes pussalas ziemeļaustrumu piekrastē. - Retie augu un dzīvnieki: 36-41. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Mangaļsala, Rīga, 26-Mai-2019, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Lielupes grīva, 22-Jūl-2017, kopā ar parastajiem šņibīšiem Calidris alpina. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Mērsrags, Talsu novads, 28-Jūl-2012, T. © Jānis Jansons.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Mērsrags, Talsu novads, 28-Jūl-2012, T. © Jānis Jansons.
bkm

Sarkanā puskuitalas Limosa lapponica. Liepāja, 5-Aug-2012, priekšplānā T, fonā M. © Selga Bērziņa.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Pāvilosta, 18-Aug-2009, T. © Jānis Jansons.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Mērsrags, Talsu novads, 28-Jūl-2012, M. © Jānis Jansons.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Liepāja, Karosta, 4-Aug-2009, M. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Liepāja, 5-Aug-2012, M. © Selga Bērziņa.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Ikšķile, 16-Aug-2004, M. © Kārlis Millers.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Pāvilosta, 18-Aug-2009, M. © Jānis Jansons.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Kolka, 18-Aug-2009, M. © Ilze Priedniece.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Mērsrags, Talsu novads, 26-Aug-2010, M. © Jānis Jansons.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Mangaļsala, Rīga, 29-Aug-2013, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Karosta, Liepāja, 8-Sep-2010, jaunais putns (1cy). © Selga Bērziņa.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Mangaļsala, Rīga, 16-Sep-2012, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Sarkanās puskuitalas Limosa lapponica. Lapmežciema jūrmala, Tukuma novads, 18-Sep-2011, priekšplānā T. © Ainars Mankus.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Mangaļsala, Rīga, 10-Okt-2018, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Mangaļsala, Rīga, 26-Mai-2019, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Lielupes grīva, 22-Jūl-2017. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Sarkanās puskuitalas Limosa lapponica. Pape, Rucavas pagasts, 2-Aug-2012, pieaugušie putni. © Edgars Laucis.
bkm

Sarkanās puskuitalas Limosa lapponica. Lapmežciems, Tukuma novads, 7-Sep-2009, jaunie putni (1cy). © Oļegs Miziņenko.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Liepājas pludmale pie ostas dienvidu mola, 12-Sep-2013, jaunais putns (1cy). © Māris Strazds.
bkm

Sarkanās puskuitalas Limosa lapponica. Lielupes grīva, Jūrmala, 14-Sep-2018, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Lapmežciems, Tukuma novads, 18-Sep-2011, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.