Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Skandināvijas ziemeļi, Kolas pussala, Krievijas tundras zona gar Ziemeļu ledus okeānu, Aļaskas rietumi. Ziemo gar jūru un okeānu piekrastēm Āfrikā, Arābijā, Indijā, SE Āzijā un Austrālijā, arī Rietumeiropā. Piecas pasugas, Latvijā caurceļo Limosa lapponica lapponica (Van Gils, Wiersma 1996).

Pavasarī caurceļo, lielākie bari biežāk nolaižas piekrastē

Vasarā (jūnijā) pēdējie pavasara migranti

Rudenī caurceļo (sākot ar jūlija vidu), biežāk piekrastē

Ziemā nav sastopama

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica

Mērsrags, 28-Jūl-2012, T. © Jānis Jansons.

Latvijā regulāra caurceļotāja pavasarī un rudenī, taču ievērojami lielākā skaitā novērojama pavasarī. Lai arī pavasarī liela daļa pārlido teritoriju tranzītā, reizēm, iespējams laika apstākļu spiesti, bari nolaižas un uzkavējas. Pavasara migrācijas maksimums parasti iestājas maija beigās - jūnija sākumā, kad tiek novēroti vislielākie bari. Zīmīgi, ka ne reti lieli bari maija beigās novēroti Rīgas jūras līča ziemeļu daļā pie Lauteriem (U.Lipsberga dati). Zemāk minēts tikai iespaidīgs 1000 īpatņu bara novērojums, taču tas nav vienīgais, turpat redzēti arī bari pa 300-500 īpatņiem citos gados. Tas varētu liecināt, ka pavasarī Latviju skar migrācijas trases dienvidu mala. Rudens caurceļotāju skaits ir daudz mazāks. Tā piemēram, lielākais skaits vienlaikus Bērzciema jūrmala bijis tikai 13 (V.Vintulis, 2001. gada 29. jūlijā), bet Mērsraga jūrmalā 10 īpatņi (A.Klepers un M.Tīrums, 2006. gada 26. jūlijā).

Garums: 37-41 cm, spārnu izpletums: 70-80 cm (Van Gils, Wiersma 1996; Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Mērsrags, Ta, 13-Apr-2014, 3. I.Brediks, K. Lācis, neatkarīgi E. Laucis (Dabasdati).
Pape, Lp, 15-Apr-2006, 1-N kopā ar vienu kuitalu. K.Millers.
Kolka, Ta, 15-Apr-2013, 1. A.Avotiņš jun.
Ainaži, Lm, 15-Apr-2017, vismaz 15. G.Kolle (Dabasdati).
Kolka, Ta, 17-Apr-1996, 18-E. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Lapmežciems, Tu, 17-Apr-2007, 5 jūrmalā pie Starpiņupītes ietekas. M.Krūze, M.Krūze.
Mērsrags, Ta, 20-Apr-2008, 1 M. V.Ādamsons, V.Roze, V.Vintulis.

Skaits pavasarī
Lauteri, Lm, 30-Mai-1997, ap 1000 uz sēres pēcpusdienā (no rīta bija 400, bet salidoja pa mazākiem bariem dienas laikā). U.Lipsbergs.
Kvāpāni, Re, 27-Mai-1994, nepilnā ½ st. apm. 450-NE (lielākais bars ~300). M.Strazds u.c.
Mērsrags, Ta, 1-Jūn-1997, 420 līcī S no raga. A.Celmiņš u.c.
Lubāna apkārtne (iespējams Nagļi), Re, 2-Jūn-1993, 300. J.Baumanis.
Bērzciems, Tu, 1-Jūn-1997, 200 liedaga zonā. A.Celmiņš, J.Baumanis u.c.
Kuiviži - Ainaži, Lm, 25-Mai-2002, apm. 120 uzskaitītas. K.Funts.
Liepājas ez., 27-Mai-2012, 60-N vienā barā pāri Vītiņu pļavām. J.Jansons.

Vēlākie pavasara migranti?
Nagļi, Re, 14-Jūn-1994, 5 pārlidoja "Orenīšu" nodaļai. V.Roze, V.Ādamsons.
Vecdaugava, Rp, 7-Jūn-2017, 1 pārlido. I.Deņisovs (Dabasdati).
Kolka, Ta, 6-Jūn-1981, 7 (Pēterhofs 1984).
Nagļi, Re, 5-Jūn-1997, 1. A.Celmiņš.
Zvejsala, Re, 5-Jūn-1997, 2. A.Celmiņš.
Vaboles ez., Teiču purvs, Ma, 5-Jūn-2003, 1. A.Avotiņš.

Novērojumi jūlijā (pirmie rudens migranti)
Mērsrags, Ta, 7-Jūl-2015, 2 (apsekots posms starp Pekragu un bāku). O.Miziņenko, T.Miziņenko.
Mērsrags, Ta, 8-Jūl-2012, 1 līcī uz sēres. O.Miziņenko (Dabasdati).
Roņrags, Tu, 9-Jūl-2013, 1 M liedagā starp Roņragu un Mālragu. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Mērsrags, Ta, 9-Jūl-2016, 1. I.Grīnerte, K.Millers.
Kolka, Ta, 14-Jūl-2011, 1. M.Krūze (Dabasdati).

Vēlākie novērojumi rudenī
Liepājas ez., Vītiņi, 21-Okt-2012, 2 jaunie putni (1g). J.Jansons (Uzturējās no 14-Okt. M.Jaunzemis, J.Jansons, A.Mankus).
Sātiņi, Sa, 21-Okt-2014, 1 lidojumā virs dīķiem. M.Jaunzemis.
Kolka, Ta, 18-Okt-2010, 1. U.Piterāns.
Mērsrags, Ta, 15-Okt-2008, 1 pie ostas ziemeļu mola. A.Klepers (Uzturējās no 7-Okt. V.Ādamsons, G.Saulītis).
Mangaļsala, Rp, 15-Okt-2018, 1 jaunais putns (1g). Uzturējās no 10-Okt. I.Deņisovs.
Sātiņi, Sa, 14-Okt-2013, 1 Lieknas IV dīķi. K.Millers.
Oviši, Ve, 14-Okt-2017, 1 jaunais putns (1g) liedagā. A.Kuročkins, E.Smislovs.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2018. Species factsheet: Limosa lapponica. Retrieved from http://www.birdlife.org on 12th October 2018. Van Gils J., Wiersma P. 1996. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2014. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/53890 on 8th July 2015. Barcelona. Pēterhofs E. 1984. Retie un aizsargājamie putni Kurzemes pussalas ziemeļaustrumu piekrastē. - Retie augu un dzīvnieki: 36-41. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Lielupes grīva, 22-Jūl-2017, kopā ar parastajiem šņibīšiem Calidris alpina. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Mērsrags, 28-Jūl-2012, T. © Jānis Jansons.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Mērsrags, 28-Jūl-2012, T. © Jānis Jansons.
bkm

Sarkanā puskuitalas Limosa lapponica. Liepāja, 5-Aug-2012, priekšplānā T, fonā M. © Selga Bērziņa.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Pāvilosta, 18-Aug-2009, T. © Jānis Jansons.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Mērsrags, 28-Jūl-2012, M. © Jānis Jansons.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Liepāja, Karosta, 4-Aug-2009, M. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Liepāja, 5-Aug-2012, M. © Selga Bērziņa.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Ikšķile, 16-Aug-2004, M. © Kārlis Millers.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Pāvilosta, 18-Aug-2009, M. © Jānis Jansons.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Kolka, 18-Aug-2009, M. © Ilze Priedniece.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Mērsrags, 26-Aug-2010, M. © Jānis Jansons.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Mangaļsala, Rīga, 29-Aug-2013, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Karosta, Liepāja, 8-Sep-2010, jaunais putns (1g). © Selga Bērziņa.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Mangaļsala, Rīga, 16-Sep-2012, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Sarkanās puskuitalas Limosa lapponica. Lapmežciema jūrmala, Engures novads, 18-Sep-2011, priekšplānā T. © Ainars Mankus.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Mangaļsala, Rīga, 10-Okt-2018, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Lielupes grīva, 22-Jūl-2017. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Sarkanās puskuitalas Limosa lapponica. Pape, Rucavas novads, 2-Aug-2012, pieaugušie putni. © Edgars Laucis.
bkm

Sarkanās puskuitalas Limosa lapponica. Lapmežciems, Engures novads, 7-Sep-2009, jaunie putni (1g). © Oļegs Miziņenko.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Liepājas pludmale pie ostas dienvidu mola, 12-Sep-2013, jaunais putns (1g). © Māris Strazds.
bkm

Sarkanās puskuitalas Limosa lapponica. Lielupes grīva, Jūrmala, 14-Sep-2018, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. Lapmežciems, Engures novads, 18-Sep-2011, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.

Labots 15 Oct 2018