Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Acteku kaija ir izteikta jūru un okeānu piekrastes kaija. Izlatīta gar Ziemeļamerikas Atlantijas piekrasti, Karību jūras reģionā un Klusā Okeāna piekrastē no Kalifornijas līdz Meksikai. Kolonijas parasti izvietotas tiešā jūras tuvumā uz salām un sālsūdens mitrājos. Ligzdotāju skaits vismaz Atlantijas piekrastē 1970-1990-to gadu periodā ir audzis, vietām pat dubultojies, un areāls paplašinājies uz ziemeļiem līdz Kanādai. Ziemā daļa putnu uzturas ligzdošanas areālā, bet tālākās ziemeļu populācijas pārvietojas uz Centrālamerikas piekrastēm, sasniedzot Peru un Brazīlijas ziemeļu daļu (Olsen, Larsson 2004, MANEM 2006; Burger 2020). Divas pasugas - L.a.atricilla un L.a.megalopterus (Burger 2020). Latvijā novērotā putna pasuga nav skaidra. Ticamāk L.a.megalopterus, kas izplatīta gar Ziemeļamerikas NE piekrasti.

Birds of the World

Acteku kaija Leucophaeus atricilla

Liepāja, 22-Jūn-2006. © Andris Eglītis.

Latvijā viens novērojums.

Garums: 39-46 cm (Burger 2020). K.M.Olsena foto noteicējā - garums: 36-41 cm, spārnu izpletums: 95-120 cm (Olsen 2018).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Liepāja, 2006, 22-Jūn, 1 ad pie ostas ziemeļu mola (Lipsbergs, Eglītis 2006).

Literatūra un internets

Burger J. 2020. Laughing Gull Leucophaeus atricilla, version 1.0. In Birds of the World (P.G.Rodewald, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.laugul.01. Accessed 7 November 2020.  Lipsbergs J., Eglītis A. 2006. Acteku kaija Larus atricilla - negaidīta ieceļotāja no Ziemeļamerikas un jauna suga Latvijā. Putni dabā 16, 4: 6-8. Mid-Atlantic/New England/Maritimes. 2006. Waterbird conservation plan. Species profiles. Larus atricilla. Internets (saite vairs nestrādā). Olsen K.M., Larsson H. 2004. Gulls of North America, Europe and Asia. Princeton University Press. Olsen K.M. 2018. Gulls of the World. A Photographic Guide. Helm.

Acteku kaija Leucophaeus atricilla. Liepāja, 22-Jūn-2006, kopā ar lielajiem ķīriem Chroicocephalus ridibundus. © Andris Eglītis.
bkm

Acteku kaija Leucophaeus atricilla. Liepāja, 22-Jūn-2006, lielo ķīru Chroicocephalus ridibundus ielenkumā © Andris Eglītis.
bkm

Acteku kaija Leucophaeus atricilla. Liepāja, 22-Jūn-2006. © Andris Eglītis.
bkm

Acteku kaija Leucophaeus atricilla. Liepāja, 22-Jūn-2006. © Andris Eglītis.
bkm

Acteku kaija Leucophaeus atricilla. Hastings, East Sussex, Lielbritānija, 25-Mai-2016. © Aivars Kalējs.