Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Acteku kaija ir izteikta jūru un okeānu piekrastes kaija. Izlatīta gar Ziemeļamerikas Atlantijas piekrasti, Karību jūras reģionā un Klusā Okeāna piekrastē no Kalifornijas līdz Meksikai. Kolonijas parasti izvietotas tiešā jūras tuvumā uz salām un sālsūdens mitrājos. Ligzdotāju skaits vismaz Atlantijas piekrastē 1970-1990-to gadu periodā ir audzis, vietām pat dubultojies, un areāls paplašinājies uz ziemeļiem līdz Kanādai. Ziemā daļa putnu uzturas ligzdošanas areālā, bet tālākās ziemeļu populācijas pārvietojas uz Centrālamerikas piekrastēm, sasniedzot Peru un Brazīlijas ziemeļu daļu (Olsen, Larsson 2004, MANEM 2006; Burger et al. 2018). Divas pasugas - Leucophaeus atricilla atricilla un L.a.megalopterus (Burger et al. 2018). Latvijā novērotā putna pasuga nav skaidra. Ticamāka ir L.a.megalopterus, kas izplatīta gar Ziemeļamerikas NE piekrasti.

Piezīme. Augstāk minētajos avotos kaijas ģints piederība ir Larus. Tekstā lietota ģints Leucophaeus atbilstoši International Ornithological Congress putnu sugu sarakstam (Gill, Donsker 2018).

Acteku kaija Leucophaeus atricilla

Liepāja, 22-Jūn-2006. © Andris Eglītis.

Latvijā viens novērojums.

Garums: 39-46 cm, spārnu izpletums: 102-107 cm (Burger ae al. 2018). Cits diapazons K.M.Olsena (2018) foto noteicējā - garums: 36-41 cm, spārnu izpletums: 95-120 cm.

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Liepāja, 2006, 22-Jūn, 1 ad pie ostas ziemeļu mola (Lipsbergs, Eglītis 2006).

Literatūra un internets

BirdLife International. 2018. Species factsheet: Larus atricilla. Retrieved from http://www.birdlife.org on 11 November 2018. Burger J., Gochfeld M., Garcia E.F.J., Kirwan G.M. 2018. Laughing Gull Larus atricilla. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from https://www.hbw.com/node/54003 on 11 November 2018. Gill F., Donsker D. (Eds). 2018. IOC World Bird List (v8.2). doi: 10.14344/IOC.ML.8.2.  Lipsbergs J., Eglītis A. 2006. Acteku kaija Larus atricilla - negaidīta ieceļotāja no Ziemeļamerikas un jauna suga Latvijā. Putni dabā 16, 4: 6-8. Mid-Atlantic/New England/Maritimes. 2006. Waterbird conservation plan. Species profiles. Larus atricilla. Internets (saite vairs nestrādā). Olsen K.M., Larsson H. 2004. Gulls of North America, Europe and Asia. Princeton University Press. Olsen K.M. 2018. Gulls of the World. A Photographic Guide. Helm.

Acteku kaija Leucophaeus atricilla. Liepāja, 22-Jūn-2006, kopā ar lielajiem ķīriem Chroicocephalus ridibundus. © Andris Eglītis.
bkm

Acteku kaija Leucophaeus atricilla. Liepāja, 22-Jūn-2006, lielo ķīru Chroicocephalus ridibundus ielenkumā © Andris Eglītis.
bkm

Acteku kaija Leucophaeus atricilla. Liepāja, 22-Jūn-2006. © Andris Eglītis.
bkm

Acteku kaija Leucophaeus atricilla. Liepāja, 22-Jūn-2006. © Andris Eglītis.
bkm

Acteku kaija Leucophaeus atricilla. Hastings, East Sussex, Lielbritānija, 25-Mai-2016. © Aivars Kalējs.

Labots 31 Dec 2019