Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Sastopams Eiropas centrālajā un dienvidu daļā no Spānijas ziemeļiem līdz Ukrainai un Krievijas rietumiem, kā arī SE Eiropā pāri Balkāniem līdz Itālijai un Grieķijai un tālāk uz austrumiem Turcijā, Aizkaukāzā un Irānas rietumos. Pēdējās desmitgadēs Eiropas areāls ievērojami paplašinājies uz ziemeļaustrumiem, sasniedzot Igaunijas dienvidu daļu. Savukārt citur Ziemeļeiropā (Dāniju ieskaitot), vidējais dzenis nav sastopams. Ziemo ligzdošanas areālā. Četras pasugas, Latvijā Leiopicus medius medius (Winkler et al. 2018).

Sastopams visā teritorijā visu gadu

Vidējais dzenis Leiopicus medius

Saldus, 21-Nov-2014. © Ainars Mankus.

Balss. Rudbārži, 2003. gada jūnija beigas. © Ints Folkmanis (14).

Balss (divi putni aktīvi klaigā). Rudbārži, 26-Mar-2007. © Ints Folkmanis (28).
Bungošana. Valle, 4-Jūn-2006. © Agris Celmiņš (14).

Pirmo reizi Latvijā konstatēts 1923. gada marta sākumā Pilsblīdenē tagadējā Brocēnu novada teritorijā. Iegūtais putns sākotnēji bija kļūdaini noteikts par dižraibo dzeni. Dzeņa izbāzenis atradās toreizējā Skolu muzeja kolekcijā, kur 1948. gadā to atrada un noteica H.Mihelsons (1960). Šobrīd eksemplārs atrodas Latvijas Dabas muzejā . Otrais pierādītais novērojums bija tikai 1979/80.gg. ziemā (Страздс 1983). XX gs. pēdējās desitgadēs bija vērojams izteikts skaita pieaugums un šobrīd vidējais dzenis Latvijā ir samērā parasts ligzdotājs un nometnieks. Izplatīts tomēr nevienmērīgi, jo neapdzīvo skuju koku mežu masīvus. Parasti sastopams platlapu un jauktu koku mežos, parkos un vecu koku grupās pie viensētām. Pirmais pierādītais ligzdošanas gadījums jāprecizē.

Garums: 20-22 cm (Winkler et al. 2018).

Literatūra un internets

Saīsinājumi

BirdLife International. 2018. Species factsheet: Leiopicus medius. Retrieved from http://www.birdlife.org on 7th February 2018. Dabas muzeja kolekcija internetā. 2008. http://www.imuzejs.lv (skatīts 21.09.2008., tagad saite vairs nestrādā). Winkler H., Christie D.A., Kirwan G.M., de Juana E. 2018. Middle Spotted Woodpecker Leiopicus medius. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2014. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/56223 on 7th February 2018. Mihelsons H. 1960. Trīs retas putnu sugas Latvijas PSR faunā. - Latvijas putnu dzīve. Ornitoloģiskie pētījumi. 2: 215-219. Страздс A. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 132.

Vidējais dzenis Leiopicus medius. Saldus, 21-Jan-2018. © Ainars Mankus.
bkm

Vidējais dzenis Leiopicus medius. Ozolnieki pie Jelgavas, 31-Jan-2010. © Oskars Šmeliņš.
bkm

Vidējais dzenis Leiopicus medius. Ozolnieki pie Jelgavas, 5-Feb-2011. © Oskars Šmeliņš.
bkm

Vidējais dzenis Leiopicus medius. Cesvaines apkārtne, 14-Feb-2009. © Aldis Šuriņš.
bkm

Vidējais dzenis Leiopicus medius. Kalnsētu parks, Saldus, 2-Mar-2013. © Jānis Jansons.
bkm

Vidējais dzenis Leiopicus medius. Kazdanga, 4-Mar-2012. © Ainars Mankus.
bkm

Vidējais dzenis Leiopicus medius. Kazdanga, 5-Jūn-2010. © Ainars Mankus.

Labots 09 May 2018