Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Lielākā skaitā ligzdo gar Melnās jūras piekrasti Ukrainā, tomēr izklaidus arī visā Eiropā, īpaši Holandē, Francijas dienvidos, Itālijā un Grieķijā. Nelielā skaitā arī Anglijas dienvidos, Beļģijā, NE Vācijā, E Spānijā un centrālajā Eiropā. Ārpus Eiropas tikai Turcijā un Azerbaidžānā. Uz ziemeļiem nelielā skaitā Dānijā, kā arī 1960-ajos gados viens pāris vismaz divas reizes ligzdoja Igaunijas salās (Leibak, Lilleleht, Veromann 1994). Samērā nesen atsevišķu pāru ligzdošana pierādīta arī Lietuvā (Tarsiger.com). Ziemo ap Vidusjūru, Melno jūru un gar NW Āfrikas piekrasti. Ģeogrāfisku variāciju nav (Burger, Gochfeld 1996).

Melngalvas kaija Larus melanocephalus

Getliņi, Stopiņu novads, 9-Apr-2006. © Eddie Fritze.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Pirmo reizi Latvijā konstatēta 1970. gada maijā, tomēr putna sugas piederība noteikta tikai 1978. gadā pēc nejauši uzņemta attēla (Verners 1981). Līdz XX gs. beigām Latvijā bija zināmi tikai trīs melngalvas kaijas novērojumi (skat. zemāk). Savukārt XXI gs. sākumā, līdz 2018. gadam ieskaitot, jau ir ziņas par vairāk kā 20 novērojumiem. Lai arī skaits nav liels iespējams apgalvot, ka melngalvas kaija ieceļo Latvijā aizvien biežāk.

Garums: 36-38 cm, spārnu izpletums: 98-105 cm (Burger, Gochfeld 1996).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Ķīšezers, Rp, 1970, 18-Mai, 1 ad ezera rietumu krastā. A.Verners.
2. Pape, Lp, 1990, 14-Mai, 2 (ad un imm). S.Widstrand u.c. ®
3. Pape, Lp, 1991, 3-Sep, 2 jaunie putni (1g) liedagā pie mola. J.Baumanis. ®
4. Kolka, Ta, 2003, 26-Apr, 1 ad - E. S.Madsen.
5. Kolka, Ta, 2004, 26-Apr, 1 nepieaudzis putns (2. vasaras tērpā - 3g). P.Castle, D.B.Wooldridge.
6. Getliņu izgāztuve, Ri, 2006, 9-10-Apr, 1 ad (attēls augstāk). E.Fritze.
7. Ķengarags, Rp, 2007, 7-20-Mar, 1 nepieaudzis putns (2g). D.Boiko u.c. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
8. Getliņu izgāztuve, Ri, 2008, 15-Aug, 1 jaunais putns (juv, attēls zemāk). C.Gibbins.
9. Mangaļsala, Rp, 2010, 31-Jūl, 1 jaunais putns (juv, attēls lejā). I.Deņisovs.
10. Pāvilosta, Lp, 2010, 20-Sep, 1 jaunais putns nofotografēts. R.Rekmanis.
11. Getliņu izgāztuve, Ri, 2012, 3-5-Apr, 1 nepieaudzis putns (3g). E.Fritze (Dabasdati).
12. Ālande, Lp, 2012, 29-Apr, 1 nepieaudzis putns (2g) fotografēts. R.Rekmanis.
13. Pape, Lp, 2012, 15-Okt, 1 jaunais putns (1g) uz mola. G.Grandāns, M.Briedis, I.Dinsbergs; tas pats vai cits putns 17-Okt pie bākas. A.Bušs, I.Grīnerte.

Otrajā novērojuma reizē varētu būt cits putns, bet tas nav pārliecinoši pierādāms.

14. Getliņu izgāztuve, Ri, 2013, 13-Apr, 1 ad. E.Laucis.
15. Zvidziena, Ma, 2013, 25-Apr, 1 ad uz lauka kopā ar lielajiem ķīriem. G.Grandāns, I.Grīnerte.
16. Sātiņi, Sa, 2014, 19-Apr, 1 nepieaudzis putns (3g). M.Jaunzemis.
17. Rīgas HES, 2014, 13-Aug, 1 jaunais putns (1g). E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
18. Ķengarags, Rp, 2014, no 28-Dec līdz 31-Jan-2015, 1 jaunais putns (1g/2g). U.Piterāns u.c. (Dabasdati).
19. Kalnagala apkārtne, Ma, 2015, 19-Sep, 1 jaunais putns (1g). U.Piterāns u.c. (Dabasdati).
20. Ventspils, 2015, no 28-Nov līdz vismaz 20-Dec, 1 jaunais putns (1g). A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs u.c.
21. Arones lauki, Da, 2016, 2-Aug, 1 jaunais putns (1g). A.Erts.
22. Pape, Lp, 2016, 21-24-Sep, 2 jaunais putns (1g) pie mola. R.Rekmanis u.c.
23. Lielupes grīva, Jm, 2017, 26-Aug, 1 jaunais putns (1g). E.Smilsovs, V.Smislovs, R.Matrozis (Dabasdati).
24. Eimuru lauki, Ri, 2018, 28-Sep, 1 jaunais putns (1g). Ž.Isajevs (Dabasdati); turpat 7-Okt. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
25. Liepāja, 2018, 7-Okt, 1 jaunais putns (1g) Ezerkrasta pļavā. R.Rekmanis.
26. Kolka, 2019, 22-Mai, 2 ad. N.Addy.
27. Kolka, 2019, 4-Jūn, 2 mola apkārtnē (3g un 2g). G.Grandāns.
28. Gaujas grīva, Ri, 2019, 5-Jūn, 1 nepieaudzis putns (3g). I.Deņisovs.

 

Vienīgais novērojums janvārī, kā arī otrais oktobrī un decembrī nav atsevišķi novērojumi, bet gan kā turpinājums no iepriekšējiem mēnešiem (18., 20., 24. novērojums).

 

Literatūra un internets

BirdLife International. 2019. Species factsheet: Larus melanocephalus. Retrieved from http://www.birdlife.org on 22 May 2019. Burger J., Gochfeld, M. 1996. Mediterranean Gull Larus melanocephalus. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2014. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/54000 on 2 January 2015. Leibak E., Lilleleht V., Veromann H. 1994. Birds of Estonia. Status, distribution and numbers. Tallinn. Verners A. 1981. Melngalvas kaija - Larus melanocephalus Temminck. - jauna suga Latvijas faunā. - Retie augu un dzīvnieki: 45-46.

Melngalvas kaija Larus melanocephalus. Getliņi, Stopiņu novads, 3-Apr-2012, nepieaudzis putns (3g). © Eddie Fritze.
bkm

Melngalvas kaija Larus melanocephalus. Getliņi Stopiņu novads, 3-Apr-2012, nepieaudzis putns (3g). Salīdzinājumā ar lielajiem ķīriem L.ridibundus.
© Eddie Fritze.
bkm

Melngalvas kaija Larus melanocephalus. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 10-Mai-2010. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Melngalvas kaija Larus melanocephalus. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 10-Mai-2010, pa labi nepieaudzis putns (3g). © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Melngalvas kaija Larus melanocephalus. Mangaļsala, Rīga, 31-Jūl-2010, jaunais putns (juv). © Igors Deņisovs.
bkm

Melngalvas kaija Larus melanocephalus. Mangaļsala, Rīga, 1-Aug-2010, jaunais putns (juv). © Igors Deņisovs.
bkm

Melngalvas kaija Larus melanocephalus. Mangaļsala, Rīga, 1-Aug-2010, jaunais putns (juv). © Igors Deņisovs.
bkm2008

Melngalvas kaija Larus melanocephalus. Getliņu izgāztuve, Stopiņu novads, 15-Aug-2008, jaunais putns (juv). Pa kreisi un fonā jaunās sudrabkaijas
L.argentatus. © Chris Gibbins (http://chrisgibbins-gullsbirds.blogspot.com).
BKM

Melngalvas kaija Larus melanocephalus. Ķengarags, Rīga, 14-Jan-2015, jaunais putns (2g). © Igors Deņisovs.
bkm

Melngalvas kaija Larus melanocephalus. Rīga, Ķengarags, 7-Mar-2007, nepieaudzis putns (2g). © Dmitrijs Boiko.
BKM

Melngalvas kaija Larus melanocephalus. Rīga, Ķengarags, 7-Mar-2007, nepieaudzis putns (2g). © Edgars Lediņš.
BKM

Melngalvas kaija Larus melanocephalus. Rīga, Ķengarags, 14-Mar-2007, nepieaudzis putns (2g). © Kārlis Millers.
BKM

Melngalvas kaija Larus melanocephalus. Rīga, Ķengarags, 14-Mar-2007, nepieaudzis putns (2g). © Kārlis Millers.
BKM

Melngalvas kaija Larus melanocephalus. Rīga, Ķengarags, 14-Mar-2007, nepieaudzis putns (2g). © Kārlis Millers.
BKM

Melngalvas kaija Larus melanocephalus. Rīga, Ķengarags, 14-Mar-2007, nepieaudzis putns (2g). © Kārlis Millers.
BKM

Melngalvas kaija Larus melanocephalus. Agadiras apkaime, Maroka, 7-Mai-2018, nepieaudzis putns (2g). © Igors Deņisovs.

Labots 16 Jul 2019