Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Islande, Špicbergena, Fēru un Britu salas, NW Francija, Skandināvijas rietumu un ziemeļu piekrastes, Baltijas jūrā gar Botnijas un Somu jūras līču krastiem, Krievijas arktikā uz austrumiem līdz Pečoras jūrai. Arī Kanādas un ASV austrumu piekrastēs un Grenlandes dienvidu daļā. Eiropas ligzdotāji ziemo ligzdošanas vietās vai pārvietojas uz dienvidiem sasniedzot Portugāli vai pat Maroku. Ģeogrāfisku variāciju nav (Good 2020).

Pavasarī jūrā un piekrastes zonā, retāk iekšzemē

Vasarā jūrā un gar piekrasti retāk kā citos gadalaikos ( ligzdošanas vietas)

Rudenī jūrā un piekrastes zonā, retāk iekšzemē

Ziemo jūrā, ostās un lielāko upju lejtecēs

Birds of the World

Melnspārnu kaija Larus marinus

Rojas osta, Talsu novads, 19-Aug-2004. © Māris Lielkalns.

Sugas piederības labojumi un neskaidrības ar vairākiem agrāk pievienotiem attēliem

Jūrā un piejūras zonā sastopama visu gadu, bet mazākā skaitā kā citas kaijas. Ligzdošana Latvijā pirmo reizi pierādīta 1992. gadā Rīgas jūras līča rietumu piekrastē pie Kaltenes (E.Pēterhofs). Turpat ligzdoja vēl vairākos turpmākajos gados (skat. uzskaitījumu zemāk). Nākamā ligzdošana pierādīta 10 gadus vēlā 2008. gadā, kad viens pāris ligzdoja Kaņiera ezerā (J.Vīksne u.c.). Pavasarī un rudenī neliels skaits caurceļo. Ziemā koncentrējas ostās un lielāko upju neaizsalušajos posmos.

Garums: 64-79 cm, spārnu izpletums: 150-167 cm (Snow, Perrins 1998; Good 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Ligzdošanas gadījumi Kaltenes jūrmalā
1992 - maijs, viena ligzda (datums un apstākļi jāprecizē). E.Pēterhofs.
1993 - ligzdoja 2 pāri: 1) 22-Mai atrasta ligzda ar 3 olām (III-V stadija) uz neliela lēzena akmens pie Gaušraga. V.Roze; 2) 6-Jūn atrasta ligzda ar 3 olām (VII stadija) uz liela akments 1 km uz dienvidiem no Gaušraga. A.Kuročkins.
1994 - 20-Mai, ligzda ar 3 olām (V-VI stadija) uz lielā akmens. V.Roze.
1995 - 21-Mai, ligzda ar 2 olām (viena ārpus ligzdas - pamesta svaiga, otra - VI stadija) uz lielā akmens. V.Roze.
1998 - 25-Mai, viens pieaugušais (ad) putns guļ ligzdā uz lielā akmens, otrs ad netālu dežūrē. Ligzdo. V.Roze.

Ligzdošana citās vietās
Kaņieris, Tu, 2008, maijā-jūnijā 1 pāris (jūnija sākumā atrasti 2 pull). J.Vīksne, A.Laubergs, M.Āboliņš-Ābols, M.Janaus, J.Kazubiernis, A.Mednis.

Skaits ziemošanas vietās
Daugavā pie Rīgas HES, 5-Jan-2002, vismaz 400 ad. R.Matrozis, M.Kalniņš.
Rīga, 27-Jan-2013, 300-350 Žurku salas - Audupes ietekas Daugavā rajonā. I.Deņisovs (Dabasdati).
Liepājas osta, 30-Jan-2007, vismaz 282, skaitot tika no S mola. R.Rekmanis.

Literatūra un internets

Good T.P. 2020. Great Black-backed Gull Larus marinus, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.gbbgul.01. Accessed 29 November 2022. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Melnspārnu kaija Larus marinus. Getliņi, Ropažu novads, 15-Feb-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Getliņi, Ropažu novads, 15-Feb-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Mangaļsala, Rīga, 28-Jūl-2010. © Igors Deņisovs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Lapmežciems, Starpiņupītes grīva, Tukuma novads, 2-Aug-2010. © Igors Deņisovs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Mangaļsala, Rīga, 21-Aug-2011, spārnos lidspalvu maiņa. © Igors Deņisovs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Kuressaare, Saaremaa, Igaunija, 21-Aug-2010, īpatnis ar dzeltenīgām kājām. © Igors Deņisovs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Mangaļsala, Rīga, 22-Aug-2019. © Igors Deņisovs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Mangaļsala, Rīga, 26-Aug-2016, spārnos lidspalvu maiņa. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Getliņi, Ropažu novads, 28-Aug-2013. © Igors Deņisovs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Getliņi, Ropažu novads, 16-Sep-2013, fonā jaunā sudrabkaija L.argentatus. © Igors Deņisovs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Lapmežciema dienvidaustrumu mala, Tukuma novads, 18-Sep-2011, lejā pa kreisi jaunā sudrabkaija L.argentatus.
© Ainars Mankus.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Daugavgrīvas mols, Rīga, 23-Sep-2015. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Engure, 26-Sep-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Getliņi, Ropažu novads, 26-Sep-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Liepāja, 17-Nov-2013, tas pats putns attēlā zemāk. © Jānis Jansons.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Liepāja, 17-Nov-2013, tas pats putns attēlā augstāk. © Jānis Jansons.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Liepājas osta, 25-Nov-2006. © Kārlis Millers.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Mangaļsala, Rīga, 20-Dec-2011. © Igors Deņisovs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 22-Jūl-2015, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Mangaļsala, Rīga, 15-Aug-2014, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.

bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Kuressaare, Saaremaa, Igaunija, 18-Aug-2010, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.

Melnspārnu kaija Larus marinus. Mangaļsala, Rīga, 19-Aug-2019, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.

bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Mangaļsala, Rīga, 22-Aug-2014, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Liepāja, 24-Aug-2013, jaunais putns (1cy), cits nekā attēlā zemāk. © Ainars Mankus.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Liepāja, 24-Aug-2013, jaunais putns (1cy), cits nekā attēlā augstāk. © Jānis Jansons.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Mērsrags, Talsu novads, 25-Aug-2012, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Liepāja, 30-Aug-2009, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Melnspārnu kaijas Larus marinus. Mangaļsala, Rīga, 2-Sep-2020, priekšplānā jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Mangaļsala, Rīga, 6-Sep-2014, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Mangaļsala, Rīga, 8-Sep-2014, jaunais putns (1cy). Gulošais putns - sudrabkaija (?). © Igors Deņisovs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Mangaļsala, Rīga, 10-Sep-2013, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Mangaļsala, Rīga, 13-Sep-2011, jaunais putns (1cy) salīdzinājumā ar jauno sudrabkaiju (pa kreisi). © Igors Deņisovs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Mangaļsala, Rīga, 20-Sep-2012, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Daugavgrīva, 30-Sep-2010, jaunais putns (1cy). © Ivo Dinsbergs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Mērsrags, Talsu novads, 29-Okt-2011, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Liepāja, 17-Nov-2013, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Mangaļsala, Rīga, 6-Dec-2008, jaunais putns (1cy) salīdzinājumā ar jauno sudrabkaiju (tālākais putns). © Igors Deņisovs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Mangaļsala, Rīga, 6-Mar-2015, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Mangaļsala, Rīga, 18-Apr-2013, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 19-Apr-2014, jaunais putns (2cy), tas pats attēlā zemāk. © Jānis Jansons.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 19-Apr-2014, jaunais putns (2cy), tas pats attēlā augstāk. © Jānis Jansons.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 19-Apr-2014, jaunais putns (2cy). © Jānis Jansons.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Kuiviži, Limbažu novads, 24-Jūn-2011, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Mangaļsala, Rīga, 26-Aug-2014, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Mangaļsala, Rīga, 2-Sep-2014, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Getliņi, Ropažu novads, 17-Apr-2016, jaunais putns (3cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 19-Apr-2014, nepieaudzis putns (3cy). © Jānis Jansons.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Getliņi, Ropažu novads, 3-Okt-2010, nepieaudzis putns (3cy). © Edgars Laucis.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Getliņi, Ropažu novads, 23-Nov-2005, nepieaudzis putns (3cy). © Ruslans Matrozis.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Mangaļsala, Rīga, 26-Nov-2011, nepieaudzis putns (3cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Liepāja, 30-Dec-2012, nepieaudzis putns (3cy, tas pats attēlā zemāk). © Jānis Jansons.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Liepāja, 30-Dec-2012, nepieaudzis putns (3cy, tas pats attēlā augstāk). © Jānis Jansons.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Liepājā pie ostas dienvidu mola, 3-Mar-2013, nepieaudzis putns (subad). © Ainars Mankus.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Vecdaugava, Rīga, 24-Mar-2011, nepieaudzis putns (subad). © Igors Deņisovs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Mangaļsala, Rīga, 20-Jūl-2012, nepieaudzis putns (subad), spārnos lidspalvu maiņa. © Igors Deņisovs.
bkm

Melnspārnu kaija Larus marinus. Liepāja, 17-Nov-2013, nepieaudzis putns (subad). © Jānis Jansons.

labojumi

Sugas piederības labojumi un neskaidrības vairākiem agrāk pievienotiem attēliem

Viedoklis par sugas piederību Edgara Smislova, Vladimira Smislova un Igora Deņisova vērtējumā.

Mangaļsala, Rīga, 4-Aug-2015, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs. Labojums: Sudrabkaija L.argentatus (ES, VS, ID).

bkm

Mangaļsala, Rīga, 7-Aug-2013, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.

Vērtējums pretrunīgs: ES, VS - sudrabkaija, ID - melnspārnu kaija.

bkm

Mangaļsala, Rīga, 15-Aug-2014, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.

Vērtējums pretrunīgs: ES, VS - sudrabkaija, ID - melnspārnu kaija.

bkm

Akmeņrags, Sakas pagasts, 8-Sep-2012, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons. Kaija nenoteikta.

ES, VS - nav pārliecības par sugu - melnspārnu kaija / sudrabkaija.

bkm

Mangaļsala, Rīga, 12-Sep-2013, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.

Vērtējums pretrunīgs: ES, VS - sudrabkaija, ID - melnspārnu kaija.

bkm

Mangaļsala, Rīga, 3-Okt-2013, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.

Vērtējums neskaidrs: ES, VS - iespējams ar kādu piejaukumu, bet sudrabkaija, ID - kaija nenoteikta (melnspārnu kaija / sudrabkaija).

bkm

Liepāja, 3-Dec-2011, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus. Kaija nenoteikta.

ES, VS - nav pārliecības par sugu - melnspārnu kaija / sudrabkaija.

bkm

Mangaļsala, Rīga, 18-Jan-2012, jaunais putns (2cy), tas pats attēlā zemāk. © Igors Deņisovs.

Vērtējums pretrunīgs: ES, VS - nepārliecinoši, bet vajadzētu būt sudrabkaijai, ID - melnspārnu kaija.

bkm

Mangaļsala, Rīga, 18-Jan-2012, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.

Vērtējums pretrunīgs: ES, VS - nepārliecinoši, bet vajadzētu būt sudrabkaijai, ID - melnspārnu kaija.

bkm

Mangaļsala, Rīga, 16-Apr-2015. © Igors Deņisovs.

Vērtējums neskaidrs: ES, VS - drīzāk Kaspijas kaija x sudrabkaija, ID - kaija nenoteikta (melnspārnu kaija / sudrabkaija / Vidusjūras kaija).

bkm

Mangaļsala, Rīga, 8-Mai-2014, jaunais putns (2cy), tas pats attēlā zemāk. © Igors Deņisovs.

Vērtējums pretrunīgs: ES, VS - sudrabkaija, ID - melnspārnu kaija.

bkm

Mangaļsala, Rīga, 8-Mai-2014, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.

Vērtējums pretrunīgs: ES, VS - sudrabkaija, ID - melnspārnu kaija.

bkm

Mangaļsala, Rīga, 23-Dec-2013, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.

Vērtējums neskaidrs: ES, VS - nepārliecinoši, bet vajadzētu būt sudrabkaijai, ID - kaija nenoteikta (melnspārnu kaija / sudrabkaija).

bkm

Getliņi, Ropažu novads, 16-Okt-2004, jaunais putns (2cy). © Ruslans Matrozis. Kaija nenoteikta.

ES, VS - nav pārliecības par sugu - melnspārnu kaija / sudrabkaija.