Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Kanādas galējie ziemeļi un Grenlande. Ziemo gan ligzdošanas areālā, gan klejo uz S. Piemēram, Grenlandes E daļas ligzdotāji pārsvarā ziemo Islandē un tās apkārtnē, taču daļa klejo visā Atlantijas ziemeļu daļā sasniedzot NW Eiropu. Trīs pasugas: L.g.glaucoides - SW un E Grenlande; L.g.kumlieni - NE Kanāda (Baffina sala un NW Ungava pussala); L.g.thayeri - N Kanāda no Banksa salas uz E līdz N Baffina salai un uz N pāri Ellesmeres salai līdz W Grenlandei pie Tules (Snell, Pyle, Patten 2020).

Novērošanas vietas
Birds of the World

Mazā polārkaija Larus glaucoides

Peterhead, Skotijas ziemeļaustrumi, 27-Nov-2010, jaunais putns (1cy). © Chris Gibbins.

Latvijā reta ieceļotāja - divi novērojumi.

Garums: 52-60 cm, spārnu izpletums: 140-150 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Buļļi, 1888, Feb beigas, 1 jaunais putns (T 1cy) nošauts. Eksemplārs agrāk glabājas Kurzemes Provinces muzejā Jelgavā (Anon. 1889).
2. Vaide, Ta, 2013, 13-Jan, 1 nepieaudzis putns. M.Briedis.

Uzskaitījumā izmantota informācija no Ruslana Matroža vēsturisko materiālu krājuma.

Literatūra un internets

Anon. 1889. Naturgeschichtliche Gegestände. Sitzungs-Berichte der kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst nebst Veröffentlichungen des kurländischen Provinzial-Museums aus dem Jahre 1888. Mitau: 106-107. Olsen K.M., Larsson H. 2004. Gulls of North America, Europe and Asia. Princeton University Press. Snell R.R., P.Pyle and M.A.Patten. 2020. Iceland Gull Larus glaucoides, version 1.0. In Birds of the World (P.G.Rodewald and B.K.Keeney, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.y00478.01. Accessed 10 February 2023. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Literatūras kopija

Kurzemes Provinces muzeja publikācijas 106. lappuse (Anon. 1889; Ruslana Matroža pdf arhīvs).

Mazā polarkaija Larus glaucoides. Peterhead, Skotijas ziemeļaustrumi, 27-Nov-2010, jaunais putns (1cy). © Chris Gibbins.