Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

NW Eiropa, Somija, C Eiropa un tālāk uz E pāri Sibīrijai līdz Kamčatkai. Eiropas ligzdotāji ziemo gar Atlantijas piekrasti, Ziemeļjūrā, Baltijas un Melnajā jūrā, kā arī Vidusjūras reģionā. Četras pasugas (Moskoff, Bevier 2020), Latvijā L.c.canus. Rudens migrācijā, t.sk. uz ziemošanu, reti ieceļo Krievijas kajaks, pasuga L.c.heinei.

Pavasarī jūrā un iekšzemē ceļojoši putni

Vasarā jūrā, gar piekrasti un ligzdošanas vietās iekšzemē

Rudenī jūrā un iekšzemē ceļojoši putni

Ziemo jūrā un piejūras pilsētu apkārtnē, retāk iekšzemes pilsētās

Birds of the World

Kajaks Larus canus

Vecmīlgrāvis, Rīga, 17-Mar-2010. © Igors Deņisovs.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitē
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā vietām samērā parasts ligzdotājs. Biežāk Vidzemē un Latgalē. Populācijas vērtējums 550-1000 pāri (Ķerus u.c. 2021). Bieži ceļošanas laikā un ziemā piejūras zonā. Krievijas kajaka L.c.heinei ieceļošana pierādīta vienu reizi (skat. zemāk, foto).

Garums: 41-46 cm, spārnu izpletums (nominālā pasuga): 110-125 cm (Moskoff, Bevier 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Pavasara migrācijas piemēri
Kolka, Ta, 15-Apr-2012, 625 uzskaitē 9 stundās (www.trektellen.nl).

Skaits vasaras mēnešos
Randu pļavas, Lm, 1-Aug-2014, 3000 (3300). I.Deņisovs (Dabasdati).
Gaujas grīva, Ri, 7-Jūl-2000, 2500. R.Matrozis.
Rojas osta, Ta, 13-Aug-2012, ap 2000 (vismaz 2000 kaiju barā pārliecinošā pārsvarā kajaki). M.Kilups.
Mērsrags, Ta, 5-Aug-2004, 1500 dienvidu pusē no ostas. M.Kilups, M.Strazds.
Kaibala, Og, 23-Aug-1994, 400 Daugavā pie Kaibalas, pārsvarā jaunie. R.Matrozis, F.Savičs.

Skaits rudens mēnešos
Užavas laki, Ve, 18-Nov-2019, 7500 (skaits pēc foto). A.Kuročkins, E.Smislovs (Dabasdati).
Mērsrags, Ta, 16-Sep-2007, 4800 dienvidu pusē no ostas. A.Klepers.
Randu pļavas, Lm, 17-Okt-2015, 4200. I.Deņisovs, R.Matrozis, E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Daugavas grīva (labā krasta mols), Rp, 11-Nov-2000, 4000. R.Matrozis, F.Savičs.
Skultes osta, Ri, 6-Sep-2006, 3000. A.Klepers.
Zebrus ez., Do, 13-Okt-2001, 2000 (Škute 2003).
Dubeņu karjers, Lp, 7-Sep-2006, vismaz 700. M.Tīrums.

Uzskaites jūras piekrastes posmos
Kolka - Mazirbe, Ta (19 km), 4-Aug-2001, 3742. R.Matrozis.

Rudens migrācijas piemēri
Pape, Lp, 9-Nov-1999, 280-S 3 stundās. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 8-Nov-1999, 231-S 3 stundās. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 18-Nov-1999, 220-S 3 stundās. A.Celmiņš.

Skaits ziemas mēnešos
Salacgrīva, Lm, 10-Feb-2001, ap 5000 tālu jūrā. A.Kuročkins.
Daugavas grīva, Rp, 1-Feb-2021, ap 1800 (1500-1900) M.Lukstiņš, I.Deņisovs (Dabasdati 1, 2).
Liepājas ez., 16-Jan-1994, 410 ezera N daļā. A.Celmiņš, M.Sidorenko.

Krievijas kajaka - Larus canus heinei novērojumi
Ķengarags, Rp, 14-Jan-2015, jaunais putns (2cy) fotografēts. I.Deņisovs.

Literatūra un internets

Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Moskoff W. and L.R.Bevier. 2020. Mew Gull Larus canus, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.mewgul.01. Accessed 7 November 2020. Adriaens P., Muusse M., Dubois P.J., Jiguet F. 2021. Gulls of Europe, North Africa, and the Middle East : an identification guide. Princeton University Press. Škute A. 2003. Dabas lieguma "Zebrus un Svētes ezers" dabas aizsardzības plāns. Limnoloģijas institūts. Daugavpils.

Kajaks Larus canus. Kronvalda parks, Rīga, 17-Jan-2007. © Māris Strazds.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 21-Jan-2011, pa labi subad 4-5cy, tas pats attēlā lapas lejasdaļā. © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 22-Jan-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Mangaļsala, Rīga, 30-Jan-2011. © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 1-Feb-2016. © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 17-Mar-2010. © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Mērsrags, Talsu novads, 25-Aug-2012, spārnos lidspalvu maiņa. © Jānis Jansons.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 21-Dec-2016, subad? © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Mangaļsala, Rīga, 15-Jūl-2014, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Mērsrags, Talsu novads, 28-Jūl-2012, jaunais putns (1cy). Fonā sarkanā puskuitala Limosa lapponica. © Jānis Jansons.
bkm

Kajaks Larus canus. Ainaži, Limbažu novads, 17-Aug-2010, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Mangaļsala, Rīga, 26-Aug-2021, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Mērsrags, Talsu novads, 27-Aug-2011, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Kajaks Larus canus. Akmeņrags, 8-Sep-2012, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Kajaks Larus canus. Mangaļsala, Rīga, 27-Sep-2014, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Mangaļsala, Rīga, 2-Okt-2014, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Mangaļsala, Rīga, 27-Okt-2012, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

KajaksLarus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 28-Nov-2011, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 4-Dec-2012, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 21-Dec-2016, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 14-Jan-2016, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 22-Jan-2015, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 25-Jan-2014, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 25-Jan-2014, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 25-Jan-2014, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 31-Jan-2016, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 10-Mar-2015, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 10-Mar-2015, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Mangaļsala, Rīga, 11-Mar-2013, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

KajaksLarus canus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 19-Apr-2014, jaunais putns (2cy). © Jānis Jansons.
bkm

Kajaks Larus canus. Mangaļsala, Rīga, 22-Mai-2015, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Mangaļsala, Rīga, 22-Mai-2015, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Mangaļsala, Rīga, 2-Okt-2014, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 28-Nov-2014, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Liepājā pie ostas ziemeļu mola, 6-Jan-2007, jaunais putns (3cy). © Māris Strazds.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 14-Jan-2016, jaunais putns (3cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 25-Jan-2014, jaunais putns (3cy). © Igors Deņisovs.
subad

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 21-Jan-2011, subad 4-5cy. © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīgrāvis, Rīga, 22-Jan-2015, subad 4-6cy. © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 28-Nov-2014, subad 4-6cy. © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Ķengarags, Rīga, 14-Jan-2015, subad 4-6cy. © Igors Deņisovs.

Krievijas kajaks Larus canus heinei

Krievijas kajaks Larus canus heinei. Ķengarags, Rīga, 14-Jan-2015, jaunais putns (2cy). Tumšas lielās segspalvas un iekšējās primārās lidspalvas.
Skaidri balta virsaste un astes pamatne. Šauras terciāro spalvu gaišās apmales. Pazīmes pēc P.Adriaens u.c. (2021). © Igors Deņisovs.
bkm

Krievijas kajaks Larus canus heinei. Ķengarags, Rīga, 14-Jan-2015, jaunais putns (2cy). Tumšas, kontrastainas paduses segspalvas. Iekšējās primārās
lidspalvas tumšas, neveido gaišāku laukumu. © Igors Deņisovs.