Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

NW Eiropa, Somija, C Eiropa un tālāk uz E pāri Sibīrijai līdz Kamčatkai. Eiropas ligzdotāji ziemo gar Atlantijas piekrasti, Ziemeļjūrā, Baltijas un Melnajā jūrā, kā arī Vidusjūras reģionā. Četras pasugas (Moskoff, Bevier 2020), Latvijā L.c.canus. Rudens migrācijā, t.sk. uz ziemošanu, var ieceļot pasuga L.c.heinei no austrumiem. Pagaidām šīs pasugas novērošana nav droši pierādīta.

Pavasarī jūrā un iekšzemē ceļojoši putni

Vasarā jūrā, gar piekrasti un ligzdošanas vietās iekšzemē

Rudenī jūrā un iekšzemē ceļojoši putni

Ziemo jūrā un piejūras pilsētu apkārtnē, retāk iekšzemes pilsētās

Birds of the World

Kajaks Larus canus

Vecmīlgrāvis, Rīga, 17-Mar-2010. © Igors Deņisovs.

Balss (divi putni). Rødbyhavn, Dānija, 2-Mai-2009. © Agris Celmiņš (37).

Latvijā samērā parasts ligzdotājs. Bieži ceļošanas laikā un ziemā piejūras zonā.

Garums: 41-46 cm, spārnu izpletums (nominālā pasuga): 110-125 cm (Moskoff, Bevier 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Pavasara migrācijas uzskaišu piemēri
Kolka, Ta, 15-Apr-2012, 625 uzskaitē 9 stundās (www.trektellen.nl).

Skaits vasaras mēnešos
Randu pļavas, Lm, 1-Aug-2014, 3000 (3300). I.Deņisovs (Dabasdati).
Gaujas grīva, Ri, 7-Jūl-2000, 2500. R.Matrozis.
Rojas osta, Ta, 13-Aug-2012, ap 2000 (vismaz 2000 kaiju barā pārliecinošā pārsvarā kajaki). M.Kilups.
Mērsrags, Ta, 5-Aug-2004, 1500 dienvidu pusē no ostas. M.Kilups, M.Strazds.
Kaibala, Og, 23-Aug-1994, 400 Daugavā pie Kaibalas, pārsvarā jaunie. R.Matrozis, F.Savičs.

Skaits rudens mēnešos
Užavas laki, Ve, 18-Nov-2019, 7500 (skaits pēc foto). A.Kuročkins, E.Smislovs (Dabasdati).
Mērsrags, Ta, 16-Sep-2007, 4800 dienvidu pusē no ostas. A.Klepers.
Randu pļavas, Lm, 17-Okt-2015, 4200. I.Deņisovs, R.Matrozis, E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Daugavas grīva (labā krasta mols), Rp, 11-Nov-2000, 4000. R.Matrozis, F.Savičs.
Skultes osta, Ri, 6-Sep-2006, 3000. A.Klepers.
Zebrus ez., Do, 13-Okt-2001, 2000 (Škute 2003).
Dubeņu karjers, Lp, 7-Sep-2006, vismaz 700. M.Tīrums.

Uzskaites jūras piekrastes posmos
Kolka - Mazirbe, Ta (19 km), 4-Aug-2001, 3742. R.Matrozis.

Rudens migrācijas uzskaišu piemēri
Pape, Lp, 9-Nov-1999, 280-S 3 stundās. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 8-Nov-1999, 231-S 3 stundās. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 18-Nov-1999, 220-S 3 stundās. A.Celmiņš.

Skaits ziemas mēnešos
Salacgrīva, Lm, 10-Feb-2001, ap 5000 tālu jūrā. A.Kuročkins.
Daugavas grīva, Rp, 1-Feb-2021, ap 1800 (1500-1900) M.Lukstiņš, I.Deņisovs (Dabasdati 1, 2).
Liepājas ez., 16-Jan-1994, 410 ezera N daļā. A.Celmiņš, M.Sidorenko.

Literatūra un internets

Moskoff W. and L.R.Bevier. 2020. Mew Gull Larus canus, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.mewgul.01. Accessed 7 November 2020. Škute A. 2003. Dabas lieguma "Zebrus un Svētes ezers" dabas aizsardzības plāns. Limnoloģijas institūts. Daugavpils.

Kajaks Larus canus. Kronvalda parks, Rīga, 17-Jan-2007. © Māris Strazds.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 21-Jan-2011, pa labi subad 4-5cy, tas pats attēlā lapas lejasdaļā. © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 22-Jan-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Mangaļsala, Rīga, 30-Jan-2011. © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 1-Feb-2016. © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 17-Mar-2010. © Igors Deņisovs.
bkm

KajaksLarus canus. Mērsrags, Talsu novads, 25-Aug-2012, spārnos lidspalvu maiņa. © Jānis Jansons.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 21-Dec-2016, subad? © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Mangaļsala, Rīga, 15-Jūl-2014, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Mērsrags, Talsu novads, 28-Jūl-2012, jaunais putns (1cy). Fonā sarkanā puskuitala Limosa lapponica. © Jānis Jansons.
bkm

Kajaks Larus canus. Gaujas grīva, 5-Aug-2013, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Ainaži, Limbažu novads, 17-Aug-2010, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Mērsrags, Talsu novads, 27-Aug-2011, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Kajaks Larus canus. Akmeņrags, 8-Sep-2012, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Kajaks Larus canus. Mangaļsala, Rīga, 27-Sep-2014, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Mangaļsala, Rīga, 2-Okt-2014, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Mangaļsala, Rīga, 27-Okt-2012, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

KajaksLarus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 28-Nov-2011, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 4-Dec-2012, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 21-Dec-2016, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 14-Jan-2016, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Ķengarags, Rīga, 14-Jan-2015, jaunais putns (2cy). Spārna segspalvas tumšākas nekā parasti, īpaši lielās segspalvas. Plata astes gala
josla. Tas pats putns attēlā zemāk. © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Ķengarags, Rīga, 14-Jan-2015, jaunais putns (2cy). Paduses segspalvas tumšākas nekā parasti. Iekšējās primārās lidspalvas tumšas,
neveido gaišāku laukumu. © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 22-Jan-2015, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 25-Jan-2014, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 25-Jan-2014, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 25-Jan-2014, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 31-Jan-2016, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 10-Mar-2015, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 10-Mar-2015, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Mangaļsala, Rīga, 11-Mar-2013, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

KajaksLarus canus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 19-Apr-2014, jaunais putns (2cy). © Jānis Jansons.
bkm

Kajaks Larus canus. Mangaļsala, Rīga, 22-Mai-2015, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Mangaļsala, Rīga, 22-Mai-2015, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Mangaļsala, Rīga, 2-Okt-2014, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 28-Nov-2014, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Liepājā pie ostas ziemeļu mola, 6-Jan-2007, jaunais putns (3cy). © Māris Strazds.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 14-Jan-2016, jaunais putns (3cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 25-Jan-2014, jaunais putns (3cy). © Igors Deņisovs.
subad

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 21-Jan-2011, subad 4-5cy. © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīgrāvis, Rīga, 22-Jan-2015, subad 4-6cy. © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 28-Nov-2014, subad 4-6cy. © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Ķengarags, Rīga, 14-Jan-2015, subad 4-6cy. © Igors Deņisovs.

Labots 14 Jul 2021