Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

NW Eiropa, Somija, C Eiropa un tālāk uz E pāri Sibīrijai līdz Kamčatkai. Eiropas ligzdotāji ziemo gar Atlantijas piekrasti, Ziemeļjūrā, Baltijas un Melnajā jūrā, kā arī Vidusjūras reģionā. Trīs vai četras pasugas (Olsen, Larsson 2004; Burger, Gochfeld, Kirwan, Christie 2013), Latvijā Larus canus canus. Rudens migrācijā, t.sk. uz ziemošanu, var ieceļot pasuga L.c.heinei no Krievijas. Pagaidām šīs pasugas novērošana nav droši pierādīta.

Pavasarī jūrā un iekšzemē ceļojoši putni

Vasarā jūrā, gar piekrasti un ligzdošanas vietās iekšzemē

Rudenī jūrā un iekšzemē ceļojoši putni

Ziemo jūrā un piejūras pilsētu apkārtnē, retāk iekšzemes pilsētās

Kajaks Larus canus

Vecmīlgrāvis, Rīga, 17-Mar-2010. © Igors Deņisovs.

Balss (divi putni). Rødbyhavn, Dānija, 2-Mai-2009. © Agris Celmiņš (37).

Latvijā samērā parasts ligzdotājs. Ligzdo 500-600 pāru (BirdLife International 2007). Ļoti parasts ceļošanas laikā un ziemā piejūras zonā.

Garums: 40-46 cm, spārnu izpletums: 110-125 cm (Burger, Gochfeld, Kirwan, Christie 2013).

Novērojumi

Saīsinājumi

Pavasara migrācijas uzskaišu piemēri
Kolka, Ta, 15-Apr-2012, 625 uzskaitē 9 stundās (www.trektellen.nl).

Skaits jūras piekrastē vasaras mēnešos
Randu pļavas, Lm, 1-Aug-2014, 3000-3300. I.Deņisovs (Dabasdati).
Gaujas grīva, Ri, 7-Jūl-2000, 2500. R.Matrozis.
Rojas osta, Ta, 13-Aug-2012, ap 2000 (vismaz 2000 kaiju barā pārliecinošā pārsvarā kajaki). M.Kilups.
Mērsrags, Ta, 5-Aug-2004, 1500 dienvidu pusē no ostas. M.Kilups, M.Strazds.

Skaits jūras piekrastē rudens mēnešos
Mērsrags, Ta, 16-Sep-2007, 4800 dienvidu pusē no ostas. A.Klepers.
Randu pļavas, Lm, 17-Okt-2015, 4200. I.Deņisovs, R.Matrozis, E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Daugavas grīva (labā krasta mols), Rp, 11-Nov-2000, 4000. R.Matrozis, F.Savičs.
Skultes osta, Ri, 6-Sep-2006, 3000. A.Klepers.
Dubeņu karjers, Lp, 7-Sep-2006, vismaz 700. M.Tīrums.

Migranti atpūtas vietās vismaz 10 km iekšzemē (izņemot Rīgas rajonu) - vismaz 300
Zebrus ez., Do, 13-Okt-2001, 2000 (Škute 2003).
Kaibala, Og, 23-Aug-1994, 400 Daugavā pie Kaibalas, pārsvarā jaunie. R.Matrozis, F.Savičs.

Uzskaites jūras piekrastes posmos
Kolka - Mazirbe, Ta (19 km), 4-Aug-2001, 3742. R.Matrozis.

Rudens migrācijas uzskaišu piemēri
Pape, Lp, 9-Nov-1999, 280-S 3 stundās. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 8-Nov-1999, 231-S 3 stundās. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 18-Nov-1999, 220-S 3 stundās. A.Celmiņš.

Skaits ziemā
Salacgrīva, Lm, 10-Feb-2001, ap 5000 tālu jūrā. A.Kuročkins.
Liepājas ez., 16-Jan-1994, 410 ezera N daļā. A.Celmiņš, M.Sidorenko.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2015. Species factsheet: Larus canus. Retrieved from http://www.birdlife.org on 26th July 2015. Burger J., Gochfeld M., Kirwan G.M., Christie D.A. 2013. Mew Gull Larus canus. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2013. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/53970 on 26th July 2015. Olsen K.M., Larsson H. 2004. Gulls of North America, Europe and Asia. Princeton University Press. Škute A. 2003. Dabas lieguma "Zebrus un Svētes ezers" dabas aizsardzības plāns. Limnoloģijas institūts. Daugavpils.

Kajaks Larus canus. Kronvalda parks, Rīga, 17-Jan-2007. © Māris Strazds.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 21-Jan-2011, pa labi subad 4g-5g, tas pats attēlā lapas lejasdaļā. © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 22-Jan-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Mangaļsala, Rīga, 30-Jan-2011. © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 1-Feb-2016. © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 17-Mar-2010. © Igors Deņisovs.
bkm

KajaksLarus canus. Mērsrags, 25-Aug-2012, spārnos lidspalvu maiņa. © Jānis Jansons.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 21-Dec-2016, subad? © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Mangaļsala, Rīga, 15-Jūl-2014, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Mērsrags, 28-Jūl-2012, jaunais putns (1g). Fonā sarkanā puskuitala Limosa lapponica. © Jānis Jansons.
bkm

Kajaks Larus canus. Gaujas grīva, 5-Aug-2013, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Ainaži, Salacgrīvas novads, 17-Aug-2010, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Mērsrags, 27-Aug-2011, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Kajaks Larus canus. Akmeņrags, 8-Sep-2012, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Kajaks Larus canus. Mangaļsala, Rīga, 27-Sep-2014, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Mangaļsala, Rīga, 2-Okt-2014, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Mangaļsala, Rīga, 27-Okt-2012, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

KajaksLarus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 28-Nov-2011, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 4-Dec-2012, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 21-Dec-2016, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 14-Jan-2016, jaunais putns (2g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Ķengarags, Rīga, 14-Jan-2015, jaunais putns (2g). Spārna segspalvas tumšākas nekā parasti, īpaši lielās segspalvas. Plata astes gala
josla. Tas pats putns attēlā zemāk. © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Ķengarags, Rīga, 14-Jan-2015, jaunais putns (2g). Paduses segspalvas tumšākas nekā parasti. Iekšējās primārās lidspalvas tumšas,
neveido gaišāku laukumu. © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 22-Jan-2015, jaunais putns (2g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 25-Jan-2014, jaunais putns (2g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 25-Jan-2014, jaunais putns (2g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 25-Jan-2014, jaunais putns (2g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 31-Jan-2016, jaunais putns (2g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 10-Mar-2015, jaunais putns (2g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 10-Mar-2015, jaunais putns (2g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Mangaļsala, Rīga, 11-Mar-2013, jaunais putns (2g). © Igors Deņisovs.
bkm

KajaksLarus canus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 19-Apr-2014, jaunais putns (2g). © Jānis Jansons.
bkm

Kajaks Larus canus. Mangaļsala, Rīga, 22-Mai-2015, jaunais putns (2g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Mangaļsala, Rīga, 22-Mai-2015, jaunais putns (2g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Mangaļsala, Rīga, 2-Okt-2014, jaunais putns (2g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 28-Nov-2014, jaunais putns (2g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Liepājā pie ostas ziemeļu mola, 6-Jan-2007, jaunais putns (3g). © Māris Strazds.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 14-Jan-2016, jaunais putns (3g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 25-Jan-2014, jaunais putns (3g). © Igors Deņisovs.
subad

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 21-Jan-2011, subad 4g-5g. © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīgrāvis, Rīga, 22-Jan-2015, subad 4g-6g. © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 28-Nov-2014, subad 4g-6g. © Igors Deņisovs.
bkm

Kajaks Larus canus. Ķengarags, Rīga, 14-Jan-2015, subad 4g-6g. © Igors Deņisovs.

Labots 09 May 2018