Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Ukrainas un Krievijas dienvidu daļa gar Melno un Kaspijas jūrām. Tālāk uz austrumiem fragmentāri Kazahstānā un citur Vidusāzijā līdz pat NW Ķīnai. Kopš 1990-tajiem areāls ievērojami paplašinājies uz ziemeļrietumiem (Litwiniak, Przymencki, de Jong 2021). Ziemo SW Āzijā, Tuvajos Austrumos, NE Āfrikā un aizvien vairāk arī centrālajā un rietumu Eiropā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Burger, Gochfeld, Kirwan, Garcia 2020).

Pavasarī samērā reti sastopama, aizlido (caurceļo) Baltijas ziemotāji

Vasarā reti sastopama,  vietām uzturas nepieauguši īpatņi

Rudenī (sākot ar vasaras otro pusi, biežāk kā citos gadalaikos

Ziemā reti sastopama

Birds of the World

Kaspijas kaija Larus cachinnans

Varšava, Polija, 27-Jūn-2009, pieaugušais putns. © Igors Deņisovs.

Latvijā regulāra ieceļotāja vasaras otrajā pusē un rudenī, mazākā skaitā sastopama pavasarī un ziemā. Pirmo reizi Latvijā konstatēta 2001. gada 6. oktobrī, kad viens pieaugušais putns novērots Papes jūrmalā Liepājas rajonā (V.Roze, M.Jaunzemis). Tik nesena šīs kaijas reģistrācija Latvijā skaidrojama ar to, ka līdz pat XX gs. beigām Kaspijas kaija taksonomiski nebija izdalīta par patstāvīgu sugu. Putnu noteicējos tās noteikšana nebija nopietni apskatīta vai arī tikai īsi pieminēta kopā ar sudrabkaiju Larus argentatus vai Vidusjūras kaiju L.michahellis. Līdz ar to novērotājiem trūka zināšanu un pieredzes Kaspijas kaijas noteikšanā. Iespējams arī, ka pēdējās desmitgadēs Kaspijas kaija sākusi ieceļot Baltijas jūras reģionā lielākā skaitā nekā iepriekš. Piemēram, Somijā pirmais novērojums bijis 1997. gadā, un līdz 2011. gada beigām tur reģistrēti 189 novērojumi (Somijas OFK dati internetā). Latvijā labi pierādīto īpatņu skaits līdz 2008. gadam bija sekojošs (vairums ar foto vai nolasīts Ukrainas gredzens): 2001 - 1, 2004 - 3, 2005 - 6, 2006 - 6, 2007 - 2 un 2008 - ap 20 īpatņi. Spriežot pēc novērojumiem XXI gs. otrajā desmitgadē, nav šaubu, ka Latvijā katru gadu ieceļo liels skaits Kaspijas kaiju, taču daudzas paliek nepamanītas gan līdzības ar sudrabkaiju dēļ, gan arī tādēļ, ka uzturas maz apmeklētās vietās. Piemēram, no minētajiem 38 īpatņiem 32 novēroti izgāztuvēs - Getliņos pie Rīgas un Demenē pie Daugavpils. Ņemot vērā, ka pēc 2020. gada datiem Lietuvā ligzdo ap 700-800 pāri (Litwiniak, Przymencki, de Jong 2021), Kaspijas kaijas ligzdošana Latvijā ir tikai laika jautājums. 2021. gada septembrī Getliņu izgāztuvē novērota 2cy Kaspijas kaija, kura gredzenota kā mazulis 2020. gada maijā Žurku salā, Rīgā (E.Smislovs, Dabasdati). Lai arī šī putna sugas piederība ir ticami noteikta, pilnai pārliecībai par pierādītu ligzdošanu būtu nepieciešams redzēt ligzdojošus pieaugušos putns. Jāizslēdz iespēja, ka viens no pāra putniem varēja būt sudrabkaija.

Garums: 58-68 cm, spārnu izpletums: 137-145 cm (Burger, Gochfeld, Kirwan, Garcia 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Skaits Getliņu izgāztuvē
2012, 13-Sep, vismaz 17. (15 - 1cy, 2 - 2cy). M.Koivula, K.Millers, M.Bruun.
2009, 13-Apr, ap 15. C.Gibbins, P.Hackett.

Skaits rudens migrācijā (vismaz 20)
Jūrmalciems, Lp, 7-Okt-2022, 150-S uzskaitē 8:00-15:00. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Pape, Lp, 8-Okt-2022, 35-S uzskaitē 8:00-11:00. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Pape, Lp, 18-Sep-2010, 22-S uzskaitē 8:00-13:30. M.Bruun, M.Koivula, K.Millers, J.Hannu, S.Jokinen.

Literatūra un internets

 

Burger J., M.Gochfeld, G.M.Kirwan and E.F.J.Garcia. 2020. Caspian Gull Larus cachinnans, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.casgul2.01. Accessed 25 November 2022. Litwiniak K., Przymencki M., de Jong A. 2021. Breeding-range expansion of the Caspian Gull in Europe. British Birds 114, 6: 331-340. Somijas Ornitofaunistikas komisijas dati internetā - https://www.birdlife.fi/havainnot/harvinaisuudet/rk/.

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Varšava, Polija, 27-Jūn-2009, pieaugušais putns. © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņi, Ropažu novads, 14-Aug-2008, pieaugušais putns.
© Chris Gibbins (http://chrisgibbins-gullsbirds.blogspot.com). Iespējams tas pats attēlā zemāk 18-Aug.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņi, Ropažu novads, 18-Aug-2008, pieaugušais putns.
© Chris Gibbins (http://chrisgibbins-gullsbirds.blogspot.com). Iespējams tas pats attēlā augstāk 14-Aug.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Mangaļsala, Rīga, 19-Jūl-2021, jaunais putns (1cy), iespējams tas pats attēlā zemāk. © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Mangaļsala, Rīga, 19-Jūl-2021, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Gaujas grīva, 22-Jūl-2021, jaunais putns (1cy), tas pats lidojumā divos attēlos zemāk. © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Gaujas grīva, 22-Jūl-2021, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Gaujas grīva, 22-Jūl-2021, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņi, Ropažu novads, 15-Aug-2008, jaunais putns (1cy).
© Chris Gibbins (http://chrisgibbins-gullsbirds.blogspot.com).
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņi, Ropažu novads, 17-Aug-2014, jaunais putns (1cy), tas pats attēlā zemāk. © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņi, Ropažu novads, 17-Aug-2014, jaunais putns (1cy), tas pats attēlā augstāk. © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņi, Ropažu novads, 18-Aug-2008, jaunais putns (1cy).
© Chris Gibbins (http://chrisgibbins-gullsbirds.blogspot.com).
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Rīgas HES, 22-Aug-2006, jaunais putns (1cy) attēla labajā malā līdzās kajakam L.canus. © Kārlis Millers.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Mnagļsala-Vecāķi, Rīga, 2-Sep-2021, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Mangaļsala, Rīga, 14-Sep-2011, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
20200914

 

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Mangaļsala, Rīga, 14-Sep-2020, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņi, Ropažu novads, 16-Sep-2013, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņi, Ropažu novads, 16-Sep-2018, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņi, Ropažu novads, 18-Sep-2016, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
26-Sep-2015

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņi, Ropažu novads, 26-Sep-2015, jaunais putns (1cy), ar Baltkrievijas gredzenu. © Igors Deņisovs.
Kaija gredzenota Minskas apkārtnē (Gatovo) 16-Jūn-2015 kā nelidojošs Kaspijas kaijas mazulis (HC91E). Tas pats attēlā zemāk.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņi, Ropažu novads, 26-Sep-2015, jaunais putns (1cy) ar Baltkrievijas gredzenu (HC91E).
Tas pats attēlā augstāk. © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņi, Ropažu novads, 16-Okt-2004, jaunais putns (1cy), tas pats attēlā zemāk. © Ruslans Matrozis.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņi, Ropažu novads, 16-Okt-2004, jaunais putns (1cy), tas pats attēlā augstāk. © Ruslans Matrozis.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Liepāja, 16-Okt-2010, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Liepāja, 25-Okt-2006, jaunais putns (1cy). © Mika Bruun (www.mikabruun.com).
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Mangaļsala, Rīga, 25-Jan-2022, nepieaudzis putns (2cy), tas pats attēlā zemāk. © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Mangaļsala, Rīga, 25-Jan-2022, nepieaudzis putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņi, Ropažu novads, 18-Feb-2007, nepieaudzis putns (2cy), tas pats attēlā zemāk. © Eddie Fritze.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņi, Ropažu novads, 18-Feb-2007, nepieaudzis putns (2cy). © Eddie Fritze.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņi, Ropažu novads, 10-Apr-2009, nepieaudzis putns (2cy), tas pats attēlā zemāk. © Aleksejs Kuročkins.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņi, Ropažu novads, 10-Apr-2009, nepieaudzis putns (2cy). © Aleksejs Kuročkins.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Demenes izgāztuve, Augšdaugavas novads, 13-Apr-2006, nepieaudzis putns (2cy). © Eddie Fritze.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņi, Ropažu novads, 17-Apr-2016, nepieaudzis putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Mangaļsala, Rīga, 30-Mai-2014, nepieaudzis putns (2cy), tas pats attēlā zemāk. © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Mangaļsala, Rīga, 30-Mai-2014, nepieaudzis putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Mangaļsala, Rīga, 19-Jūl-2021, nepieaudzis putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņi, Ropažu novads, 29-Jūl-2005, nepieaudzis putns (2cy) ar Ukrainas gredzenu. Gredzenots 27-Mai-2004
kā nelidojošs mazulis Čerkasu apg. Kaņivska HES ūdenskrātuvē (SE no Kijevas). Tā paša gada augustā kaija vairākas dienas novērota (nolasīts gredzens)
Tamperes izgāztuvē Somijā. Getliņos novērota arī 26-Jūl-2006. (attēlā zemāk). © Eddie Fritze.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņi, Ropažu novads, 26-Jūl-2006, nepieaudzis putns (3cy) ar Ukrainas gredzenu. Getliņos novērota arī
29-Jūl-2005. (skat. attēlu un informāciju augstāk). © Eddie Fritze.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņi, Ropažu novads, jūlijs 2006, nepieaudzis putns (2cy). © Eddie Fritze.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņi, Ropažu novads, 14-Aug-2008, nepieaudzis putns (2cy), tas pats attēlā zemāk.
© Chris Gibbins (http://chrisgibbins-gullsbirds.blogspot.com).
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņi, Ropažu novads, 16-Aug-2008, nepieaudzis putns (2cy).
© Chris Gibbins (http://chrisgibbins-gullsbirds.blogspot.com).

bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņi, Ropažu novads, 17-Aug-2008, nepieaudzis putns (2cy).
© Chris Gibbins (http://chrisgibbins-gullsbirds.blogspot.com).

bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņi, Ropažu novads, 17-Aug-2008, nepieaudzis putns (2cy).
© Chris Gibbins (http://chrisgibbins-gullsbirds.blogspot.com).
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņi, Ropažu novads, 17-Aug-2008, nepieaudzis putns (2cy).
© Chris Gibbins (http://chrisgibbins-gullsbirds.blogspot.com).
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņi, Ropažu novads, 17-Aug-2014, nepieaudzis putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņi, Ropažu novads, 25-Feb-2017, nepieaudzis putns (3cy). © Igors Deņisovs. Kaija gredzenota 9-Jan-2016
Vedbæk havn Dānijā kā "Caspian Gull Larus cachinnans" 2cy putns (V.HW1).