Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Ukrainas un Krievijas dienvidu daļa gar Melno jūru un Kaspijas jūrām. Tālāk uz austrumiem fragmentāri Kazahijā un citur Vidusāzijā līdz pat NW Ķīnai. Pamazām izplatās uz rietumiem. Kopš 1980-tajiem ligzdo Polijā. Ziemo SW Āzijā, Tuvajos Austrumos, NE Āfrikā un aizvien vairāk arī centrālajā un rietumu Eiropā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Bird Life International 2015; Burger, Gochfeld, Kirwan2015.

Pavasarī samērā reti sastopama, aizlido (caurceļo) Baltijas ziemotāji

Vasarā reti sastopama,  vietām uzturas nepieauguši īpatņi

Rudenī (sākot ar vasaras otro pusi), biežāk kā citos gadalaikos

Ziemā reti sastopama

Kaspijas kaija Larus cachinnans

Varšava, Polija, 27-Jūn-2009, pieaugušais putns. © Igors Deņisovs.

Latvijā regulāra ieceļotāja vasaras otrajā pusē un rudenī, mazākā skaitā pavasarī un ziemā. Pirmo reizi Latvijā konstatēta 2001. gada 6. oktobrī, kad viens pieaugušais putns novērots Papes jūrmalā Liepājas rajonā (V.Roze, M.Jaunzemis). Tik nesena šīs kaijas reģistrācija Latvijā skaidrojama ar to, ka līdz pat XX gs. beigām Kaspijas kaija taksonomiski nebija izdalīta par patstāvīgu sugu. Putnu noteicējos tās noteikšana nebija nopietni apskatīta, vai arī tikai īsi pieminēta kopā ar sudrabkaiju Larus argentatus vai Vidusjūras kaiju L.michahellis. Līdz ar to novērotājiem trūka zināšanu un pieredzes Kaspijas kaijas noteikšanā. Bez tam, iespējams, ka pēdējās desmitgadēs Kaspijas kaija sākusi ieceļot Baltijas jūras reģionā lielākā skaitā nekā iepriekš (informācija jāprecizē). Piemēram, Somijā pirmais novērojums bija 1997. gadā un līdz 2011. gada beigām tur reģistrēti 189 novērojumi (Somijas OFK dati internetā). Latvijā labi pierādīto īpatņu skaits ir sekojošs (vairums ar foto vai nolasīts Ukrainas gredzens): 2001 - 1, 2004 - 3, 2005 - 6, 2006 - 6, 2007 - 2 un 2008 - ap 20 īpatņi. Domājams, ka Latvijā katru gadu ieceļo simtiem Kaspijas kaiju, taču daudzas paliek nepamanītas nelielā vietējo novērotāju skaita dēļ, kā arī tādēļ, ka uzturas maz apmeklētās vietās. Piemēram, no minētajiem 38 īpatņiem 32 atrasti izgāztuvēs - Getliņos pie Rīgas un Demenē pie Daugavpils.

Garums: 58-68 cm, spārnu izpletums: 137-145 cm (Burger, Gochfeld, Kirwan 2015).

Novērojumi

Saīsinājumi

Uzskaišu piemēri
Getliņu izgāztuve, Ri, 13-Sep-2012, vismaz 17 izgāztuvē (15 - 1g, 2 - 2g). M.Koivula, K.Millers, M.Bruun.

Internets

Saīsinājumi

BirdLife International. 2018. Species factsheet: Larus cachinnans. Retrieved from http://www.birdlife.org on 23rd September 2018. Burger J., Gochfeld M., Kirwan G.M. 2015. Caspian Gull Larus cachinnans. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2015. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (retrieved from http://www.hbw.com/node/53983 on 1st November 2015). Somijas Ornitofaunistikas komisijas dati internetā - http://www.birdlife.fi/havainnot/rk/rk-data3.shtml (skatīts 1.11.2015.).

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Varšava, Polija, 27-Jūn-2009, pieaugušais putns. © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņu izgāztuve, Stopiņu novads, 14-Aug-2008, pieaugušais putns.
© Chris Gibbins (http://chrisgibbins-gullsbirds.blogspot.com). Iespējams tas pats attēlā zemāk 18-Aug.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņu izgāztuve, Stopiņu novads, 18-Aug-2008, pieaugušais putns.
© Chris Gibbins (http://chrisgibbins-gullsbirds.blogspot.com). Iespējams tas pats attēlā augstāk 14-Aug.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņu izgāztuve, Stopiņu novads, 15-Aug-2008, jaunais putns (1g).
© Chris Gibbins (http://chrisgibbins-gullsbirds.blogspot.com).
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņu izgāztuve, Stopiņu novads, 17-Aug-2014, jaunais putns (1g), tas pats attēlā zemāk. © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņu izgāztuve, Stopiņu novads, 17-Aug-2014, jaunais putns (1g), tas pats attēlā augstāk. © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņu izgāztuve, Stopiņu novads, 18-Aug-2008, jaunais putns (1g).
© Chris Gibbins (http://chrisgibbins-gullsbirds.blogspot.com).
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Rīgas HES, 22-Aug-2006, jaunais putns (1g) attēla labajā malā līdzās kajakam L.canus. © Kārlis Millers.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Mangaļsala, Rīga, 14-Sep-2011, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņu izgāztuve, Stopiņu novads, 16-Sep-2013, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņu izgāztuve, Stopiņu novads, 16-Sep-2018, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņu izgāztuve, Stopiņu novads, 18-Sep-2016, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
26-Sep-2015

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņu izgāztuve, Stopiņu novads, 26-Sep-2015, jaunais putns (1g), ar Baltkrievijas gredzenu. © Igors Deņisovs.
Kaija gredzenota Minskas apkārtnē (Gatovo) 16-Jūn-2015 kā nelidojošs Kaspijas kaijas mazulis (HC91E). Tas pats attēlā zemāk.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņu izgāztuve, Stopiņu novads, 26-Sep-2015, jaunais putns (1g) ar Baltkrievijas gredzenu (HC91E).
Tas pats attēlā augstāk. © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņu izgāztuve, Stopiņu novads, 16-Okt-2004, jaunais putns (1g), tas pats attēlā zemāk. © Ruslans Matrozis.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņu izgāztuve, Stopiņu novads, 16-Okt-2004, jaunais putns (1g), tas pats attēlā augstāk. © Ruslans Matrozis.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Liepāja, 16-Okt-2010, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Liepāja, 25-Okt-2006, jaunais putns (1g). © Mika Bruun (www.mikabruun.com).
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņu izgāztuve, Stopiņu novads, 18-Feb-2007, nepieaudzis putns (2g), tas pats attēlā zemāk. © Eddie Fritze.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņu izgāztuve, Stopiņu novads, 18-Feb-2007, nepieaudzis putns (2g), tas pats attēlā augstāk. © Eddie Fritze.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņu izgāztuve, Stopiņu novads, 10-Apr-2009, nepieaudzis putns (2g), tas pats attēlā zemāk. © Aleksejs Kuročkins.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņu izgāztuve, Stopiņu novads, 10-Apr-2009, nepieaudzis putns (2g), tas pats attēlā augstāk. © Aleksejs Kuročkins.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Demenes izgāztuve, Daugavpils novads, 13-Apr-2006, nepieaudzis putns (2g). © Eddie Fritze.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņu izgāztuve, Stopiņu novads, 17-Apr-2016, jaunais putns (2g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Mangaļsala, Rīga, 30-Mai-2014, jaunais putns (2g), tas pats attēlā zemāk. © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Mangaļsala, Rīga, 30-Mai-2014, jaunais putns (2g), tas pats attēlā augstāk. © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņu izgāztuve, Stopiņu novads, 29-Jūl-2005, nepieaudzis putns (2g) ar Ukrainas gredzenu. Gredzenots 27-Mai-2004
kā nelidojošs mazulis Čerkasu apg. Kaņivska HES ūdenskrātuvē (SE no Kijevas). Tā paša gada augustā kaija vairākas dienas novērota (nolasīts gredzens)
Tamperes izgāztuvē Somijā. Getliņos novērota arī 26-Jūl-2006. (attēlā zemāk). © Eddie Fritze.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņu izgāztuve, Stopiņu novads, 26-Jūl-2006, nepieaudzis putns (3g) ar Ukrainas gredzenu. Getliņos novērota arī
29-Jūl-2005. (skat. attēlu un informāciju augstāk). © Eddie Fritze.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņu izgāztuve, Stopiņu novads, jūlijs 2006, nepieaudzis putns (2g). © Eddie Fritze.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņu izgāztuve, Stopiņu novads, 14-Aug-2008, nepieaudzis putns (2g), tas pats attēlā zemāk.
© Chris Gibbins (http://chrisgibbins-gullsbirds.blogspot.com).
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņu izgāztuve, Stopiņu novads, 16-Aug-2008, nepieaudzis putns (2g), tas pats attēlā augstāk.
© Chris Gibbins (http://chrisgibbins-gullsbirds.blogspot.com).

bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņu izgāztuve, Stopiņu novads, 17-Aug-2008, nepieaudzis putns (2g).
© Chris Gibbins (http://chrisgibbins-gullsbirds.blogspot.com).

bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņu izgāztuve, Stopiņu novads, 17-Aug-2008, nepieaudzis putns (2g).
© Chris Gibbins (http://chrisgibbins-gullsbirds.blogspot.com).
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņu izgāztuve, Stopiņu novads, 17-Aug-2008, nepieaudzis putns (2g).
© Chris Gibbins (http://chrisgibbins-gullsbirds.blogspot.com).
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņu izgāztuve, Stopiņu novads, 17-Aug-2014, nepieaudzis putns (2g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kaspijas kaija Larus cachinnans. Getliņu izgāztuve, Stopiņu novads, 25-Feb-2017, nepieaudzis putns (3g). © Igors Deņisovs. Kaija gredzenota 9-Jan-2016
Vedbæk havn Dānijā kā "Caspian Gull Larus cachinnans" 2g putns (V.HW1).

Labots 23 Sep 2018