Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Acteku kaija ir izteikta jūru un okeānu piekrastes kaija. Izlatīta gar Ziemeļamerikas Atlantijas piekrasti, Karību jūras reģionā un Klusā Okeāna piekrastē no Kalifornijas līdz Meksikai. Kolonijas parasti izvietotas tiešā jūras tuvumā uz salām un sālsūdens mitrājos. Ligzdotāju skaits vismaz Atlantijas piekrastē 1970-1990-to gadu periodā ir audzis, vietām pat dubultojies, un areāls paplašinājies uz ziemeļiem līdz Kanādai. Ziemā daļa putnu uzturas ligzdošanas areālā, bet tālākās ziemeļu populācijas pārvietojas uz Centrālamerikas piekrastēm, sasniedzot Peru un Brazīlijas ziemeļu daļu (Olsen, Larsson 2004, MANEM 2006; Burger, Gochfeld, Bonan 2013). Divas pasugas - Larus atricilla atricilla un L.a.megalopterus (Olsen, Larsson 2004). Latvijā novērotā putna pasuga nav skaidra. Lielāka varbūtība, ka L.a.megalopterus, kas izplatīta Atlantijas piekrastes ziemeļu daļā.

 
xxxx

Acteku kaija Larus atricilla

Liepāja, 22-Jūn-2006. © Andris Eglītis.

Latvijā viens novērojums.

Garums: 39-46 cm, spārnu izpletums: 102-107 cm (Burger, Gochfeld, Bonan 2013).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Liepāja, 2006, 22-Jūn, 1 ad pie ostas ziemeļu mola (Lipsbergs, Eglītis 2006).

Literatūra un internets

 BirdLife International. 2015. Species factsheet: Larus atricilla. Downloaded from http://www.birdlife.org on 6th April 2015. Burger J., Gochfeld M., Bonan A. 2013. Laughing Gull Larus atricilla. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2013. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/54003 on 6th April 2015.  Lipsbergs J., Eglītis A. 2006. Acteku kaija Larus atricilla - negaidīta ieceļotāja no Ziemeļamerikas un jauna suga Latvijā. Putni dabā 16, 4: 6-8. Mid-Atlantic/New England/Maritimes. 2006. Waterbird conservation plan. Species profiles. Larus atricilla. Internets (saite vairs nestrādā). Olsen K.M., Larsson H. 2004. Gulls of North America, Europe and Asia. Princeton University Press.

Acteku kaija Larus atricilla. Liepāja, 22-Jūn-2006, kopā ar lielajiem ķīriem L.ridibundus. © Andris Eglītis.
bkm

Acteku kaija Larus atricilla. Liepāja, 22-Jūn-2006, lielo ķīru L.ridibundus ielenkumā © Andris Eglītis.
bkm

Acteku kaija Larus atricilla. Liepāja, 22-Jūn-2006. © Andris Eglītis.
bkm

Acteku kaija Larus atricilla. Liepāja, 22-Jūn-2006. © Andris Eglītis.
bkm

Acteku kaija Larus atricilla. Hastings, East Sussex, Lielbritānija, 25-Mai-2016. © Aivars Kalējs.

Labots 09 May 2018