Birds of the World

Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Trīs pasugas: L.i.isabellinus - Mongolija (izņemot NW), S un E Krievijas Aizbaikāls, NW un N Ķīna (SE Altajs un Tjanšana NE nogāzes, NE Siņdzjana, E un C Ķīnas Iekšējā Mongolija). Ziemo g.k. Arābijā un NE Āfrikā. Pasuga L.i.arenarius – W un NC Ķīna no Tjanšana SE nogāzēm un Tarim baseina uz E līdz Gansu provinces NW un Ķīnas Iekšējās Mongolijas rietumiem. Pasuga L.i.tsaidamensis – WC Ķīna (Qaidam baseins, N Cjinghai province). Abas pēdējās pasugas ziemo g.k. Pakistānā un N Indijā. (Yosef, International Shrike Working Group, Kirwan 2020).

Daurijas čakste Lanius isabellinus

Latvijā viens novērojums (Jaunzemis, Baumanis 2007). Daurijas čakste ir agrākā rudastes čakstes pasuga (Lefranc, Worfolk 1997; Worfolk 2000; Yosef & International Shrike Working Group, Kirwan 2020). Izdalīta patstāvīgā sugā samērā nesen. Šīs vietnes Latvijas putnu sugu sarakstā iekļauta 2018. gada februārī.

Garums: 17,5-18 cm (Yosef, International Shrike Working Group, Kirwan 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Pape, Lp, 2000, 25-Sep, 1 ad T pasuga isabellinus. V.Roze u.c. ®

Literatūra un internets

Jaunzemis M., Baumains J. 2007. Pārskats par reto putnu sugām Latvijā 2000.-2001. gadā. Putni dabā pielikums 2: 12-20. Lefranc N., Worfolk T. 1997. Shrikes. A Guide to the Shrikes of the World. Helm. Worfolk T. 2000. Identification of Red-backed, Isabelline and Brown Shrikes. Dutch Birding 22, 6: 323-362. Yosef R., ISWG International Shrike Working Group and G.M.Kirwan. 2020. Isabelline Shrike Lanius isabellinus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.isashr1.01. Accessed 27 July 2023.