Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Trīs pasugas: Lanius isabellinus isabellinus - Mongolija (izņemot NW), S un E Krievijas Aizbaikāls, NW un N Ķīna (SE Altajs un Tjanšana NE nogāzes, NE Siņdzjana, E un C Ķīnas Iekšējā Mongolija). Ziemo g.k. Arābijā un NE Āfrikā. Pasuga L.i.arenarius – W un NC Ķīna no Tjanšana SE nogāzēm un Tarim baseina uz E līdz Gansu provinces NW un Ķīnas Iekšējā Mongolijas rietumiem. Pasuga L.i.tsaidamensis – WC Ķīna (Qaidam baseins, N Cjinghai province). Abas pēdējās pasugas ziemo g.k. Pakistānā un N Indijā. (Yosef & International Shrike Working Group 2018).

Daurijas čakste Lanius isabellinus

Latvijā viens novērojums (Jaunzemis, Baumanis 2007). Daurijas čakste ir agrākā rudastes čakstes pasuga (Lefranc, Worfolk 1997; Worfolk 2000; Yosef & International Shrike Working Group 2018). Izdalīta patstāvīgā sugā samērā nesen. Šīs vietnes Latvijas putnu sugu sarakstā iekļauta 2018. gada februārī.

Garums: 17,5-18 cm (Yosef & International Shrike Working Group 2018).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Pape, Lp, 2000, 25-Sep, 1 ad T pasuga isabellinus. V.Roze u.c. ®

Literatūra un internets

BirdLife International. 2018. Species factsheet: Lanius isabellinus. Retrieved from http://www.birdlife.org on 16th February 2018. Jaunzemis M., Baumains J. 2007. Pārskats par reto putnu sugām Latvijā 2000.-2001. gadā. Putni dabā pielikums 2: 12-20. Lefranc N., Worfolk T. 1997. Shrikes. A Guide to the Shrikes of the World. Helm. Worfolk T. 2000. Identification of Red-backed, Isabelline and Brown Shrikes. Dutch Birding 22, 6: 323-362. Yosef R. & International Shrike Working Group 2018. Isabelline Shrike Lanius isabellinus. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from https://www.hbw.com/node/60471 on 20th February 2018.

Labots 31 Dec 2019