Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Plaši izplatīta Eiropas, Āzijas un Ziemeļamerikas mērenajā joslā, tomēr vairāk uz ziemeļiem nekā citas Lanius čakstes. Piemēram, sastopama arī Skandināvijas ziemeļos un Aļaskā. Daļa ziemo ligzdošanas areālā, bet tālākās ziemeļu populācijas pārvietojas ziemot areāla dienvidu perifērijā. Divpadsmit pasugas, no kurām Eiropā divas: L.e.excubitor - centrālā, ziemeļu un austrumu Eiropa (arī NW Sibīrija) un L.e.homeyeri - SE Eiropa no Balkāniem līdz SW Sibīrijai (Yosef et al. 2020). Latvijā sastopamas divas pasugas - ligzdo excubitor, ieklejo homeyeri.

Pavasarī aizceļo ziemotāji un caurceļo

Vasarā samērā reti sastopama

Rudenī ierodas ziemotāji un caurceļo

Ziemo visā teritorijā atklātās vietās

Birds of the World

Lielā čakste Lanius excubitor

Brocēnmuiža, Saldus novads, 26-Sep-2006. © Ainars Mankus.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitē
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā samērā reta vai vietām diezgan parasta ligzdotāja. Ligzdo pārsvarā augstajos purvos. Reizēm arī ārpus tiem. Piemēram, 2004. gada aprīlī apdzīvota ligzda atrasta kokā pie pamestas viensētas tīrumu vidū (A.Višņevska, A.Avotiņš). Populācija novērtēta 250-600 pāru robežās (Ķerus u.c. 2021). Biežāk novērojama ceļošanas laikā un ziemā. Samērā reti, bet domājams regulāri rudeņos no austrumiem ieceļo pasuga L.e.homeyeri. To apliecina arī regulāri šīs pasugas novērojumi Zviedrijā (foto galerija Artportalen). Arī Latvijā ir fotografētas vairākas lielās čakstes ar šīs pasugas pazīmēm, t.sk. dažas ligzdošanas sezonā (skat. zemāk).

Garums: 24-25 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Skaits maršrutos (ceļa posmos) pavasarī
Ādaži - Garciems, Ri, 10-Apr-2005, vismaz 8 aptuveni 5 km posmā. K.Funts.

Pasugas homeyeri novērojumi ligzdošanas sezonā
Dviete, Da, 26-Jūl-2016, 1 fotografēta. E.Smislovs, V.Smislovs.
Burtnieku pagasts, Vm, 25-Mai-2019, 1 fotografēta. E.Smislovs, V.Smislovs, A.Kuročkins (Dabasdati ar foto).

Skaits maršrutos (ceļa posmos) rudenī
Kalngale - Carnikava, Ri, 6-Okt-2007, 7 aptuveni 10 km posmā. K.Funts.

Skaits maršrutos (ceļa posmos) ziemā
Carnikava - Ādaži - Garciems, Ri, 25-Dec-2008, 9. A.Kuročkins, R.Matrozis, O.Miziņenko.
Nīcas lauki, Lp, Jan-2006, 6 (lauku platība - 26 kv. km). K.Millers

Literatūra un internets

Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 2. Oxford University Press. Yosef R., ISWG International Shrike Working Group, C.J.Sharpe, J.S.Marks and G.M.Kirwan. 2020. Great Gray Shrike Lanius excubitor, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.norshr1.01. Accessed 20 December 2020.

Lielā čakste Lanius excubitor. Lauteri, Salacgrīva, 6-Feb-2009. © Andris Soms.
bkm

Lielā čakste Lanius excubitor. Ādažu lauki, 27-Mar-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Lielā čakste Lanius excubitor. Mangaļsala, Rīga, 6-Apr-2020. © Igors Deņisovs.
bkm

Lielā čakste Lanius excubitor. Brocēnmuiža, Saldus novads, 29-Sep-2008. © Ainars Mankus.
bkm

Lielā čakste Lanius excubitor. Liepāja, 17-Dec-2006. © Kārlis Millers.
bkm

Lielā čakste Lanius excubitor. Ances purvs, Ventspils novads, 3-Jūn-2001, jaunais putns (juv). © Jānis Ķuze.

Labots 15 Jul 2021