Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Samērā plaši izplatīta gandrīz visā Eiropā, taču nav Britu salās, Pireneju pussalas dienvidos un uz ziemeļiem tikai līdz Skandināvijas un Somijas vidienei. Ārpus Eiropas Mazāzijā, Kaukāzā un Sibīrijas rietumu daļā. Ziemo Āfrikā uz dienvidiem no ekvatora. Ģeogrāfiskās variācijas maz izteiktas. Agrāk dalīta trijās pasugās (del Hoyo, Elliott, Christie 2008), bet pareizāk būtu vērtējama kā monotipiska suga (Gill, Donsker, Rasmussen 2020; Yosef, International Shrike Working Group & Christie 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo

Ziemā nav sastopama

Birds of the World

Brūnā čakste Lanius collurio

Pape, Rucavas pagasts, 3-Jūn-2007, T. © Kārlis Millers.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā parasta un izplatīta ligzdotāja. Skaits samazinās (Auniņš 2023).

Garums: 17-19 cm (Yosef, International Shrike Working Group, Christie 2020).

Saīsinājumi

Novērojumi

 

Agrākie novērojumi pavasarī*
Kolka, Ta, 27-Apr-2010, 1 T. K.Millers, M.Bruun.
Vecdaugava, Rp, 29-Apr-2024, 1 (dzimums nav ziņots). Dabasdati.
Salacgrīvas pagasts, Lm, 30-Apr-2018, 1 T. A.Klepers (Dabasdati).
Nagļi, Re, 1-Mai-2014, 1 T. A.Klepers (Dabasdati).

*) Novērojumi pirms 27. aprīļa pierādāmi ar foto. Ja foto nav, jāpaskaidro novērošanas apstākļi un putna dzimums.

Vēlākie novērojumi rudenī

Engures ez., Tu, 21-Okt-1996, 1 jaunais putns noķerts gredzenošanai ezera austrumu krastā. Pēc apm. 10 dienām turpat atrasta beigta (I.Priedniece).

Pape, Lp, 14-Okt-2013, 1 jaunais putns (1cy) noķerts gredzenošanai. E.Laucis, I.Dinsbergs.
Kalngales lauki, Ri, 7-Okt-2022, 1 jaunais putns (1cy). I.Deņisovs (Dabasdati).
Svētes lauki, Jl, 5-Okt-2002, 1 novērota. K.Sams, J.Iļjinskis.

Vēli novērojumi novembrī bez foto*
Čornajas pagasts, Re, 13-Nov-2022, 1. K.Vītoliņa (Dabasdati).

*) Čakste Lanius sp. Lai izslēgtu pārpratumus ar vēlu rudenī ieceļojušām "austrumu" čakstēm (Rudastes, Daurijas un Sibīrijas), sugas piederība pierādāma ar foto.

Literatūra un internets

Auniņš A.2023. Parasto putnu skaita pārmaiņas 2005–2022: kā klājas dažādu ekosistēmu putniem? Putni Dabā 91, 1: 34-41. del Hoyo J., Elliott A., Christie D. (Eds). 2008. Handbook of the Birds of the World: Penduline-tits to Shrikes. Lynx Edicions, Barcelona. Yosef R., ISWG International Shrike Working Group and D.A.Christie. 2020. Red-backed Shrike Lanius collurio, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.rebshr1.01. Accessed 29 April 2024.

Brūnā čakste Lanius collurio. Ozolnieki pie Jelgavas, 30-Mai-2010, T. © Oskars Šmeliņš.
bkm

Brūnā čakste Lanius collurio. Gavieze, Vārtājas pilskalns, Dienvidkurzemes novads, 31-Mai-2015, T. © Jānis Jansons.
bkm

Brūnā čakste Lanius collurio. Pape, 3-Jūn-2007, T. © Kārlis Millers.
bkm

Brūnā čakste Lanius collurio. Zvārde, Saldus novads, 3-Jūn-2017, M. © Ainars Mankus.
bkm

Brūnā čakste Lanius collurio. Olaines apkaime, 6-Jūn-2017, M. © Edgars Smislovs.
bkm

Brūnā čakste Lanius collurio. Brocēnu apkaime, Saldus novads, 16-Jūn-2009, M. © Jānis Jansons.
bkm

Brūnā čakste Lanius collurio. Liepāja, Karosta, 2-Aug-2009, M. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Brūnā čakste Lanius collurio. Vecokra, Krāslavas novads, 3-Aug-2007, M. © Māris Strazds.
bkm

Brūnā čakste Lanius collurio. Jaunmokas, Tukuma novads, 12-Jūl-2006, jaunais putns (juv). © Andris Klepers.
bkm

Brūnā čakste Lanius collurio. Liepāja, Karosta, 2-Aug-2009, jaunais putns (juv/1cy). © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Brūnā čakste Lanius collurio. Vecdaugava, Rīga, 8-Aug-2013, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Brūnā čakste Lanius collurio. Kalngales lauki, Ādažu novads, 15-Aug-2012, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Brūnā čakste Lanius collurio. Kalngales lauki, Ādažu novads, 15-Aug-2012, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Brūnā čakste Lanius collurio. Mērsrags, Pekrags, 23-Aug-2014, jaunais putns (1cy). © Oskars Šmeliņš.
bkm

Brūnā čakste Lanius collurio. Vecdaugava, Rīga, 26-Aug-2010, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.