Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eirāzijas un Ziemeļamerikas ziemeļu daļas. Eiropā Skotijā, Skandināvijā, Somijā, Krievijā un N Baltkrievijā. Agrāk arī vietām Baltijas valstīs, bet areālam atkāpjoties uz ziemeļiem gandrīz izzudusi (Keller et al. 2020). Ir populācijas, kas praktiski nemigrē, ziemo ligzdošanas vietās (Skotija, Skandināvija). Bet ir arī tādas populācijas, kas pāvietojas ziemot uz taigas zonu (piemēram, 200-300 km distanci veic Jamalas un Taimiras populācijas Sibīrijā, līdz 800 km Monitobas populācija Kanādā). Deviņpadsmit pasugas, Latvijā L.l.rossica (Hannon, Eason, Martin 2020).

Novērošanas vietas kopš 1987. gada
Birds of the World

Baltirbe Lagopus lagopus

Tazas līcis Jamalas-Ņencu autonomajā apgabalā Krievijā, vasara 2003, attēlā ad M. © Guntars Grebežs.

Agrāk reta ligzdotāja un nometniece Latvijas ziemeļu un austrumu daļas purvos. M.Strazda u.c. (1994) vērtējumā XX gs. pēdējās desmitgadēs ligzdoja 5 - 20 pāri. Pēdējos 30 gados konkrētu ziņu ir ļoti maz. Pilnīgi iespējams, ka baltirbe Latvijā vairs neligzdo. Nesenā BirdLife International (2017) publikācijā pāru skaits Latvijā =0.

Garums: 36-43 cm, spārnu izpletums: 55-66 cm (Snow, Perrins 1998; de Juana, Kirwan, Garcia 2016).

Novērojumi

Saīsinājumi

Novērojumi pēdējos 30 gados
Aklais purvs, Pr, 1987, 16-17-Apr, 2 - riestojošs pāris. J.Greidāns (Putni dabā 2: 178).
Niedrāju-Pilkas purva apkaime, Lm, 1990, 28-Dec, 1 lidojumā pie ceļa no Ungurpils uz Ezerkrogu (ceļš gar lielu meža masīvu N no purva). V.Vintulis.
Blauzgovas purvs, Bl, 2001, Feb-sākums, 3. Novērotāja vārds nav zināms.
Sedas tīrelis, Vk, 2001, 7-Jūn, 1. M.Kalniņš.
Klešniku purvs, Lu, 2006, 13-Mai, apsekojot purvu vairākās vietās atrastas baltirbes spalvas, putni nav redzēti. J.Ķuze, M.Strazds.
Spirku purvs, Lu, 2016, 16-Apr, dzirdēta balss, nedēļu vēlāk meklēta, nav konstatēta. J.Ķuze, M.Strazds.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2017. European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities. Cambridge, UK: BirdLife International. Hannon S.J., P.K.Eason and K.Martin. 2020. Willow Ptarmigan Lagopus lagopus, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.wilpta.01. Accessed 1 January 2021. Keller V., Herrando S., Voříšek P., Franch M., Kipson M., Milanesi P., Martí D., Anton M., Klvaňová A., Kalyakin M.V., Bauer H.-G., Foppen R.B.P. 2020. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona. Strazds M., Priednieks J., Vāveriņš G. 1994. Latvijas putnu skaits. - Putni dabā 4: 3-18.