Sākumlapa
Putnus Latvijā var novērot daudzās vietās, tomēr to daudzveidība un skaits starp vietām mēdz būt ļoti atšķirīgs. Jūras piekraste, iekšzemes ūdens baseini, ģeogrāfisku apstākļu nosacītas migrācijas trases - vietas, kur putni koncentrējas lielākā skaitā un daudzveidībā. Šajā lappusē aprakstītas šobrīd labāk apzinātās Latvijas putnu novērošanas vietas.
xxxx