Gaujas grīva Kaltene

Īdeņa - Kvāpāni

Ievadlappuse
Teksts: Agris Celmiņš.
a.celmins@gmail.com
Īdeņas 2. dīķis.
Autora foto22-Jūl-2000

NOKĻŪŠANA. Īdeņas-Kvāpānu dīķi atrodas Lubānas ezera austrumu malā. Vietas apmeklēšanai jāizmanto savs transports, jo autobusu satiksme praktiski nav izmantojama. Piebraukšana no Degumnieku / Lubānas puses (gar Gūmeli) vai no Nagļu / Varakļānu puses. Iespējams piebraukt arī caur Gaigalavu, jeb no Rēzeknes - Balvu ceļa. Svarīgākais orientieris ir tilts pār Rēzeknes upi. Tas ir vienīgais tilts pār upi Lubānas ezera tuvumā. Šai vietā visapkārt plešas zivju dīķi un tālumā redzams ezers. Pats Īdeņas ciems - reti izkaisītas mājas ap kalnu atrodas nedaudz uz Nagļu pusi no tilta.

 

UZ VIETAS. Atrodoties pie tilta pār Rēzeknes upi, apsekošanu var sākt vairākos virzienos, bet praktiski tas atkarīgs no tā, no kuras puses atbraucāt un uz kurieni plānots doties tālāk. Piemkārt, iespējams apskatīt tuvākos dīķus pie paša tilta. Īdeņas dīķi atrodas Rēzeknes upes kreisajā krastā gar ceļu uz Nagļiem. Savukārt dīķus, kas atrodas otrā pusē upei (uz ziemeļaustrumiem no tilta) sauc par Kvāpānu dīķiem. Interesantākie parasti ir Īdeņas dīķi - piemēram, dīķis, kas atrodas ezera pusē pie tilta (nr. 4), kā arī pāris dīķi dienvidu pusē no tilta gar upi (dīķi nr. 2 un 3). Braucot uz ziemeļiem, Gūmeļa virzienā, būs iespēja skatīt Kvāpānu zivju dīķus gar ceļu labajā pusē un Lubānas ezeru pretējā pusē. Var pabraukt arī nedaudz pa Gaigalavas ceļu, kur meža malā ir veci grants karjeri (redzami jau no tilta). Šeit reizēm konstatēta stepes čipste. Pretējā ceļa pusē pie karjeriem ir sagruvušas mājas, pie kurām mēdz būt svītrainais ķauķis. Vakaros un naktīs pie dīķiem var klausīties dumbrāju un niedrāju putnu balsis, piemēram, pie Īdeņas 4. dīķa un Kvāpānu 1. dīķa mežmalā.

SEZONAS UN PUTNI. Pavasaris un vasara ir labākās sezonas kad apmeklēt Īdeņas-Kvāpānu dīķus. Pat vasaras vidū šeit var novērot interesantas putnu sugas, kas citur Latvijā grūti atrodamas. Interesants varētu būt arī rudens, bet par šo periodu trūkst informācijas. Jānorāda, ka augustā sākas ūdensputnu medības un vismaz medību dienās putnu atrašana un novērošana varētu būt mazāk sekmīga kā citā laikā. Līdz 1. oktobrim medību dienas ir trešdiena, sestdiena un svētdiena, vēlāk var medīt katru dienu.

Īdeņas un Kvāpānu dīķos un to apkārtnē novērotie putni:*

Pavasara mēnešos: paugurknābja gulbis, mazais gulbis, ziemeļu gulbis, sējas zoss, baltpieres zoss, meža zoss, Kanādas zoss, baltvēderis, pelēkā pīle, krīklis, meža pīle, garkaklis, prīkšķe, platknābis, lielgalvis (2011), brūnkaklis, cekulpīle, gaigala, mazā gaura, garknābja gaura, lielā gaura, mazais dūkuris, cekuldūkuris, pelēkvaigu dūkuris, ragainais dūkuris, melnkakla dūkuris, jūras krauklis, lielais dumpis, mazais dumpis, lielais baltais gārnis, melnais stārķis, jūras ērglis, čūskērglis, niedru lija, lauku lija, pļavu lija, klinšu ērglis, zivju ērglis, bezdelīgu piekūns, dumbrcālis, ormanītis, mazais ormanītis, grieze, ūdensvistiņa, laucis, dzērve, mazais ķīris, reņģu kaija (iekšzemē retāk), lielais zīriņš, cekulzīriņš (2005), upes zīriņš, baltvaigu zīriņš, melnais zīriņš, baltspārnu zīriņš, apodziņš (marta sākumā), meža pūce, Urālpūce (balss Kvāpānu dīķu ziemeļu pusē 2008.g. aprīlī), pupuķis, tītiņš, baltmugurdzenis, stepes čipste, dzeltenā cielava, citroncielava, lakstīgala, zilrīklīte, upes ķauķis, seivi ķauķis, ceru ķauķis, ezera ķauķis, purva ķauķis, krūmu ķauķis, niedru strazds, iedzeltenais ķauķis, dārza ķauķis, svītrainais ķauķis, brūnspārnu ķauķis, vītītis, somzīlīte, vālodze, mazais svilpis, niedru stērste.

Bridējputni pavasara mēnešos: jūras ķīvīte, ķīvīte, lielais šņibītis, trulītis, līkšņibītis, dūņšņibītis, gugatnis, mērkaziņa, melnā puskuitala, sarkanā puskuitala, lietuvainis, kuitala, tumšā tilbīte, pļavu tilbīte, dīķu tilbīte, lielā tilbīte, meža tilbīte, purva tilbīte, terekija, upes tilbīte, šaurknābja pūslītis.

Vasaras mēnešos: mazais gulbis (reti vasarā), sējas zoss (reti vasarā), baltpieres zoss (reti vasarā), pelēkā pīle, krīklis, mazā gaura (reti vasarā), mazais dūkuris, cekuldūkuris, pelēkvaigu dūkuris, ragainais dūkuris, melnkakla dūkuris, lielais dumpis, mazais dumpis, lielais baltais gārnis, melnais stārķis, jūras ērglis, čūskērglis, niedru lija, pļavu lija, vistu vanags, zvirbuļu vanags, klinšu ērglis, zivju ērglis, purva piekūns, bezdelīgu piekūns, dumbrcālis, ormanītis, mazais ormanītis, ūdensvistiņa, lielais zīriņš, baltvaigu zīriņš, baltspārnu zīriņš, melnais zīriņš, meža pūce, vakarlēpis, zivju dzenītis, mazais dzenis, citroncielava, kārklu ķauķis, upes ķauķis, seivi ķauķis, svītrainais ķauķis, somzīlīte, vālodze.

Bridējputni vasaras mēnešos: brūnspārnu bezdelīgtārtiņš (1993), upes tārtiņš, smilšu tārtiņš, dzeltenais tārtiņš, ķīvīte, trulītis, Temminka šņibītis, līkšņibītis, parastais šņibītis, gugatnis, mērkaziņa, ķikuts, melnā puskuitala, lietuvainis, kuitala, tumšā tilbīte, pļavu tilbīte, dīķu tilbīte, lielā tilbīte, meža tilbīte, purva tilbīte, terekija, upes tilbīte, akmeņtārtiņš, šaurknābja pūslītis, platknābja pūslītis (jūnijs 2006).

*) Daļa no parastākajiem un visi retākie putni (iezīmēti sarkanā krāsā). Novērotie putni pēc www.putni.lv datu krājuma. Novērotāji: A.Auniņš, A.Avotiņš, V.Ādamsons, J.Baumanis, A.Celmiņš, J.Granāts, G.Graubics, T.Gustafsson, S.Hjerppe, V.Häkkinen, M.Jaunzemis, A.Kalvāns, M.Kilups, I.Krams, A.Kuročkins, J.Ķuze, R.Matrozis, K.Millers, A.Petriņš, P.E.Rasmussen, V.Roze, M.Smiltnieks, M.Strazds, M.Vimba, V.Vintulis un A.Zacmanis. Karte: © Karšu izdevniecība Jāņa sēta.

PIEZĪMES. Jāņem vērā zivju dīķiem ir nomnieki un nevar staigāt kur pagadās. Īdeņas dīķi pieder Nagļu pagastam, bet tos nomā privātpersonas. Makšķerēšana ir par maksu un iepriekš jāprasa atļauja. Principā dīķu teritorijā ieiet ir iespējams, bet nevajag slapstīties un, ja saimnieks ierodas, laipni jāpskaidro apmeklējums nolūks. Tiltam tuvāko Īdeņas dīķu saimnieki zina putnu novērotājus un redzot cilvēkus ar binokļiem parasti neko neprasa. Ja tomēr vēlaties uzturēties ap dīķiem ilgāku laiku un/vai tos pamatīgi izpētīt, būtu vēlams to saskaņot ar saimniekiem. Īdeņas dīķi dienvidu pusē no ceļa: Juris Smočs - 4668520 un Pēteris Toc-Macāns - 29386088 (3. dīķis). Īdeņas dīķi ezera pusē no ceļa: Roberts Reblis - 26143348 un Jānis Macāns - 29165392. Kvāpānu dīķi pieder Gaigalavas pagastam, bet tos nomā privātpersonas (g.k. Sandra un Jānis Birzes - tālr. 26439970 un 29422050). Svešus apmeklētājus var uzskatīt par potenciāliem malu zvejniekiem un kāds var taujāt par uzturēšanās nolūkiem.

Vieta daļēji ietilpst dabas lieguma "Īdeņas un Kvāpānu dīķi" teritorijā. Liegumā ir visi Kvāpānu dīķi, kā arī Īdeņas 2., 3., 4., 5. un 6. dīķis (neietilpst 4a., 7. un ir priekšlikums izslēgt arī 1. dīķi, kurš šobrīd ir sauss un aizaug ar kārkliem).

NAKŠŅOŠANA. Īdeņas 7. dīķa austrumu krastā ir Tūrisma informācijas centrs - viesu nams "Zvejnieki" (braucot no Nagļiem, norāde uz centru pa kreisi pirms Īdeņas kalna). Iepriekš piesakot, šeit iespējama pārnakšņošana kā arī var pamieloties ar vietējiem labumiem. Saimniecības pagalmā ir arī neliels veikals, kur var iegādāties šo to ēdamu un dzeramu. Tālrunis - 29165392 (Jānis un Anna Macāni). Kvāpānu dīku centrā ir viesu nams "Birzes". Tālruņi: 26439970 (Sandra Birze), 29422050 (Jānis Birze).

 

NB! Saturs nav labots kopš 2010. gada vai pat senāk.

Mazie dīķi netālu no Rēzeknes upes tilta 2007.g. 17. jūnijā. Zivju barošanas tornis iezīmē Īdeņas 3. dīķa ziemeļu stūri. Foto: Kaspars Funts.
bkm

Skats uz Īdeņas 7. dīķi pie "Zvejniekiem" 2007.g. 22. maijā. Aiz zemā dambja redzams arī 4a. un 6. dīķis, vēl tālāk Lubāns. Foto: Kaspars Funts.
bkm

Pie viesu nama "Zvejnieki" 2005.g. 24. aprīlī (pretī 7. dīķis, tālumā Lubāns). Foto: Agris Celmiņš.
bkm

Pie viesu nama "Zvejnieki" 2005.g. 24. aprīlī (pretī 7. dīķis, tālāk arī 4a. un 6. dīķis, vēl tālāk Lubāns.) Foto: Agris Celmiņš.
bkm

Viesu nams "Zvejnieki" 2005.g. 27. maijā. Foto: Agris Celmiņš.
bkm

Putnu tornis Kvāpānu dīķu centrālajā daļā 2002.g. 10. maijā. Foto: Agris Celmiņš.
bkm

Skats no putnu torņa Kvāpānu dīķu malā pie meža 2002.g. 10. maijā. Foto: Agris Celmiņš.
bkm

Skats no putnu torņa Kvāpānu dīķu malā pie meža 2002.g. 10. maijā. Foto: Agris Celmiņš.