putni.lv

Konsultantu grupa tika izveidota 2007. gada sākumā nolūkā izvērtēt retu un grūti nosakāmu putnu novērojumus to drošai publicēšanai putni.lv lappusēs. Līdz grupas darbības pārtraukšanai 2008. gada februārī tika izskatīti 44 novērojumi, no kuriem 34 ir apstiprināti, bet 10 novērtēti kā uzskaitījumam neatbilstoši (nepietiekami pierādīti vai kļūdaini). Minētie novērojumi putni.lv lappusēs iezīmēti ar    (apstiprināts) vai    (neiekļauts).

Apjoms. Izvērtēšanai pakļaujami pirmie 10 retu putnu sugu novērojumi valstī. Neatkarīgi no novērojumu skaita var tik izvērtēti arī citi (t.sk. senāki) retu vai grūti nosakāmu putnu novērojumi. Īpaši tas attiecas uz gadījumiem, kad nav iegūti pārliecinoši attēli un ir radušās šaubas vai novērojums atbilst iekļaušanai uzskatījumā.

Izskatīšana. Konsultanti individuāli izskata saņemto informāciju un dod vērtējumu vai suga (pasuga) noteikta pareizi un vai novērojums atbilst A kategorijai (dabiska ieceļošana). Ja domas dalās, tiek savstarpēji diskutēts līdz tiek iegūts vienots viedoklis. Sarežģītos gadījumos var tikt piesaistīti papildus eksperti. Novērojumu apraksti ar pierādījumiem un vērtējumi tiek arhivēti un uz pieprasījumu ir pieejami faunistisku publikāciju vajadzībām un novērojumu autoriem.

Veidlapa novērojuma aprakstam ir šeit. Aizpildītas veidlapas, attēli un skaņu ieraksti nosūtāmi uz adresi a.celmins@gmail.com.

1. sastāvs: No 2007.g. sākuma līdz 30. jūnijam: A.Celmiņš, K.Funts, M.Jaunzemis un K.Millers.
2. sastāvs: No 2007.g. 1. jūlija līdz 2008.g. februārim: A.Celmiņš, M.Jaunzemis un K.Millers.