Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Centrālā un dienvidu Eiropa un Ziemeļāfrika un tālāk uz austrumiem līdz Sibīrijas rietumiem un pāri Irānai līdz Indijas ziemeļaustrumiem. Arī Āfrikā uz dienvidiem no Sahāras, Madagaskarā, Austrālijas dienvidrietumos un austrumos, Jaungvinejas dienvidos, kā arī Jaunzēlandē, kur iespējams izmiris. Eirāzijas populācijas ziemo no Āfrikas līdz Indijai. Trīs pasugas, Latvijā I.m.minutus (Martínez-Vilalta, Motis, Kirwan 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā reti sastopams

Rudenī aizceļo

Ziemā nav sastopams

Birds of the World

Mazais dumpis Ixobrychus minutus

Sātiņu karjers, Saldus novads, 6-Jūn-2022, T. © Ainars Mankus.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Senākās ziņas par mazo dumpi atrodamas B.Meijera (1815) Livonijas putnu aprakstā, kur tas raksturots kā "ļoti rets". Pirmais zināmais eksemplārs iegūts Zaubes apkārtnē (tolaik Jürgensburg) laika posmā starp 1800. un 1815. gadu un kādreiz glabājās F.E.Štolla (Friedrich Erdmann Stoll) privātajā kolekcijā (Meyer 1815; laika periods pēc F.E.Štolla darbības perioda Zaubē). Vēl viens eksemplārs nodots Kurzemes Provinces muzejam Jelgavā 1844. gadā (Anonym 1844). Arī šajā publikācijā tas atzīmēts, kā "rets". Iespējams, ka XIX gs. beigās skaits bija pieaudzis, jo V.Savickis (1899) raksta, ka mazais dumpis sastopams "labā skaitā" (zahlreich) migrācijas laikā Babītes ezerā un Lielupē pie Buļļiem. Šobrīd mazais dumpis Latvijā ir rets ligzdotājs zivju dīķos, ezeros un applūdušos aizaugošos karjeros, biežāk tomēr valsts dienvidaustrumu daļā. Zināmās novērošanas vietas ligzdošanas sezonā no 2000. līdz 2013. gadam (t.sk. vietām ligzdošana pierādīta): Lubānas ezera apkārtnes dīķi, Rožupes pagasts, Salas pagasts, Dubnas un Dvietes palienes, Daugavpils pilsēta, Sātiņu dīķi, Irlavas dīķi, Embūtes pagasts, Ādažu poligons, Kaņieris, Papes un Liepājas ezeri. Īpaši jāatzīmē Daugavpils, kur 2013. gada sezonā uzturējās/ligzdoja vismaz 8 pāri, vai pat 10 pāri, ja pieskaita atsevišķi dzirdētos tēviņus (A.Erts, G.Grandāns). Jaunas vietas 2014. gadā: Jaunsātu karjers, Randu pļavas un Upesciema dīķi. Jaunas vietas 2015. gadā: Stružānu purva dīķi, Tabores pagasts, divas vietas Līksnas pagastā, Daugavgrīvas liegums un Lilastes ezers. Jaunas vietas 2016. gadā: Križutu ezers, Puderovas ezers, Struteles dīķi, Silavu ezers un Sedas tīrelis (Dabasdati 2014-2016 un dažādu novērotāju nepublicētas ziņas). Jāpiebilst, ka 2016. gadā labiekārtošanas rezultātā iznīcināts mazajam dumpim piemērotais biotops Esplanādes dīķī Daugavpilī (A.Erta informācija). Pēdējo gadu novērojumi liecina, ka mazo dumpju skaits Latvijā pieaug. Jaunākais vērtējums - ligzdo ap 50-80 pāri (Ķerus u.c. 2021).

Tekstā izmantota informācija no Ruslana Matroža vēsturisko materiālu krājuma.

Garums: 27-38 cm, spārnu izpletums: 40-58 cm (Martínez-Vilalta, Motis, Kirwan 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī*
Šuņezers, Da, 30-Apr-2019, 1 T. A.Erts, G.Grandāns.
Šuņezers, Da, 3-Mai-2018, 1 T. A.Erts.
Šuņezers, Da, 4-Mai-2016, 1 M. A.Erts.
Īdeņa, Re, 7-Mai-2009, balss ilgstoši 4. dīķī. V.Ādamsons, K.Millers, V.Roze.

Vēlākie novērojumi rudenī

Baloži, Ri, 11-Nov-2007, 1 T noķerts Mēdema purvā (ievainots un novārdzis). 12-Nov vakarā nogādāts Nacionālajā zooloģiskajā dārzā Rīgā, bet naktī uz 13-Nov nobeidzās. Atradēja vārds nav zināms. No RZD ziņoja G.Graubics.

Mazais Ludzas ezers, Lu, 14-Sep-2019, 1. I.Beča (Dabasdati ar foto).
Laidzes ez., Ta, 3-Sep-2020, 1 atrasts svaigi beigts. Ziņo E.Strods (Dabasdati ar foto).
Šuņezers, Da, 2-Sep-2012, 2 jaunie putni (1cy). A.Erts.

Rēzekne, Sep-2004, 1 jaunais putns (1cy M) noķerts pie mājām netālu no Kovšu ez. pilsētas teritorijā (precīzs datums nav zināms). Līdz 2007. gada rudenim turēts Rēzeknes akvaterārijā, pēc tam pārvietots uz Latgales zooloģisko dārzu Daugavpilī. Atradēja vārds nav zināms (M.Pupiņa ziņas ar foto no Latgales zooloģiskā dārza).

*) Balss pirms 30. aprīļa jāpierāda ar ierakstu.

Literatūra un internets

Anonym. 1844. Sitzung der Curländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst zu Mitau, am 6. Septbr. Das Inland, 39, Dienstag, den 26. September. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Martínez-Vilalta A., A.Motis and G.M.Kirwan. 2020. Little Bittern Ixobrychus minutus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.litbit1.01. Accessed 21 June 2023. Meyer B. 1815. Kurze Beschreibung der Vögel Liv- und Estlands. Nürnberg. Sawitzky W. 1899. Beiträge zur Kenntnis der Baltischen Ornis. Die Vogelwelt der Stadt Riga und Umgegend. Korresp. Bl. Naturf.-Ver. Riga. 62: 191-218. Бауманис Я. 1975. Орнитофауна рибоводных прудов и их роль в воспроизводстве ресурсов охотничьих водоплавающих птиц в условиях Латвийской ССР. Bioloģijas zinātņu kandidāta disertācijas aizstāvēšanas autoreferāts. Rīga.

Mazais dumpis Ixobrychus minutus. Jaudzemju karjers, Līvānu novads, 12-Mai-2021, T. © Gaidis Grandāns.
bkm

Mazais dumpis Ixobrychus minutus. Sātiņu karjers, Saldus novads, 6-Jūn-2022, T. © Ainars Mankus.
bkm

Mazais dumpis Ixobrychus minutus. Sātiņu karjers, Saldus novads, 6-Jūn-2022, T. © Ainars Mankus.
bkm

Mazais dumpis Ixobrychus minutus. Daugavgrīva, Rīga, 12-Jūn-2015, T. © Edgars Smislovs.
bkm

Mazais dumpis Ixobrychus minutus. Kızılağaç, Manavgat, Antalya, Turcija, 7-Mai-2024, M. © Igors Deņisovs..
bkm

Mazais dumpis Ixobrychus minutus. Jaudzemu dīķi, Līvānu novads, 12-Mai-2021, T. © Gaidis Grandāns.
bkm

Mazais dumpis Ixobrychus minutus. Daugavgrīva, Rīga, 29-Jūl-2015, T. © Oļegs Miziņenko.