Latvijas putni

Vairāk kā 4220 attēli 368 sugām (kopā ar D un E kategorijām) un 470 skaņu ieraksti 201 sugai. Īsa informācija par skaitu un izplatību, detalizēts novērojumu uzskaitījums retajiem putniem.

Putnu foto lapas

Selga Bērziņa
Igors Deņisovs
Arnis Dimperāns
Daina Feldmane
Jānis Jansons
Agris Krusts
Edgars Lediņš
Ainars Mankus
Putnubildes.lv

 

Pievienoti attēli

Baltpieres zoss   24 mai
Melnā pīle
Dumbrcālis
Ūdensvistiņa
Mazais ķīris
Ziemeļu dzeltenā cielava
Baltā cielava
Sārtais strazds
Ziemeļu gulbis   23
Garknābja gaura
Zvirbuļu vanags
Purva pūce
Sārtais strazds (3)  20
Sarkankakla zoss (2)  16
Platknābis (2)
Lielā polārkaija (3)
Mednis  8
Dižknābis
Zvirbuļu vanags  12 mar
Ūdensvistiņa
Sibīrijas rubīnrīklīte (2)
Rudsānu zilastīte
Sila strazds
Mazais dūkuris (3)  6
Dumbrcālis
Egļu krustknābis  1

Attēlu autori  kopsavilkums
 

Citas sadaļas

Putnu balsis
Kur novērot putnus Latvijā
Dīķu numuri un nosaukumi
Latvijas putnu saraksts  xls
Saraksta pielikums  D E kat
Nākamā putnu suga Latvijā?
Novērojumu atlases kritēriji
Pieejamo publikāciju saraksts
Putnu vērošanas principi

Nesen pievienoti PDF

Kārlis Grigulis Omskā 1920-tajos gados (Matrozis 2016, krievu valodā).

Oskara fon Lēvisa ornitoloģiskais mantojums (Matrozis 2018, krievu valodā).

Putnu ziņas

Latvija
Dabasdati

Lietuva
Polija
Igaunija
Somija

Pages in English

Bird sounds
Where to watch birds

 

Vēsturiski kopsavilkumi un saglabātas lapas

Ziema 2008-2009
Kopsavilkums 2009 JF
Kopsavilkums 2008
Kopsavilkums 2007
Kopsavilkums 2006
Kopsavilkums 2005
Kopsavilkums 2004
Kopsavilkums 2003
Kopsavilkums 2002
Kopsavilkums 2001
Kopsavilkums 2000
Pirmie migranti 2009
Pirmie migranti 2008
Pirmie migranti 2007
Pirmie migranti 2006
Pirmie migranti 2005
Pirmie migranti 2004
Pirmie migranti 2003
Pirmie migranti 2002
Pirmie migranti 2001
Pirmie migranti 2000
Torņu cīņas 2008
Torņu cīņas 2007
Torņu cīņas 2006
Torņu cīņas 2005
Torņu cīņas 2002

Janvāris 2008
Janvāris 2006
Janvāris 2004
Bišu dzeņu ligzdošana 2008
Ēģiptes piezīmes 2008
Kukaiņu piekūna invāzija 2007
Kūsamo maratons 2006
Žurku salas sudrabkaijas 2006
Astoņas dienas gar piekrasti 2006
Gredzenoti gulbji 2006
Gredzenoti gulbji 2005
Kukaiņu piekūna invāzija 2005
Svilpji ar gaišu astes zīmi 2005
Ūdeņu čipste Papē 2004
Lielā baltā gārņa invāzija 2004
Putni ir tur ārā ... 2004
Bišu dzeņu ligzdošana 2003
Klusais ķauķis Igaunijā 2003
Plukšķa ziemošana 2002-2003
No lauka piezīmēm 2002
No lauka piezīmēm 2000
H.Loudonam 130
T.Strautzelim 100
N.Tranzē 120
Vēstures lappuses 2008
Vēstures lappuses 2007