Sākumlapa
Pavasaris 2009
Sākumlapa

Agrāko pavasara migrantu novērojumi 2009

Lappusē apkopotas ziņas par pirmajiem migrējošo putnu novērojumiem Latvijā 2009. gada pavasarī. Papildus pašam pirmajam novērojumam minēti vēl daži nākamie, bet tikai daži, jo lappuses labošanai atvēlētais laiks bija limitēts. Sarakstā iekļautās sugas neaptver visus migrantus. Nav ietvertas īpaši retas sugas un tādas, kas regulāri ziemo. Informāciju no Kaspara Funta Latvijas putnu novērojumu mājaslapas, portāla Dabasdati un no novērotājiem personīgi apkopojis Mareks Kilups. Ja jums ir zināms kāds pirmais novērojums šajā gadā, un esat pilnīgi pārliecināts par sugas noteikšanas pareizību, atrakstiet uz adresi putni@kartes.lv. Plašāka informācija par agrākajiem novērojumiem pirms 2000.g. atrodama lappusē "Latvijas putni". Citi pēdējie gadi: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.

Rajonu un pilsētu nosaukumu saīsinājumi: Ai - Aizkraukle, Al - Alūksne, Bl - Balvi, Ba - Bauska, Ce - Cēsis, Da - Daugavpils, Do - Dobele, Gu - Gulbene, Jk - Jēkabpils, Jl - Jelgava, Jr - Jūrmala, Kr - Krāslava, Ku - Kuldīga, Lp - Liepāja, Lm - Limbaži, Lu - Ludza, Ma - Madona, Og - Ogre, Pr - Preiļi, Re - Rēzekne, Ri - Rīga, Rp - Rīgas pilsēta, Sa - Saldus, Ta - Talsi, Tu - Tukums, Vk - Valka, Vm - Valmiera, Ve - Ventspils. Citi saīsinājumi un apzīmējumi: Ar sarkanu iezīmēts datums, kas ir agrāks par līdz šim zināmo, kā arī īpaši liels skaits putnu koncentrēšanās vietās. Novērojums uz  pelēka  fona norāda, ka novērotie putni varēja būt arī lokāli vai netāli ziemotāji. ĶNP - Ķemeru nacionālais parks. RZD - Rīgas Zooloģiskais dārzs.

Austrumlatvija - Valkas, Alūksnes, Balvu, Gulbenes, Madonas, Rēzeknes, Ludzas, Jēkabpils, Preiļu, Daugavpils un Krāslavas rajoni.

Mazais gulbis 8-Mar, vismaz 3 Nīcas laukos kopā ar 340 ziemeļu gulbjiem, Lp (K.Millers); 22-Mar, 3 Bērzciemā, Tu (I.Brediks, K.Funts, M.Strazds). Lielākais skaits: 27-Mar, Užavas palienē un apkārtnē, Ku/Ve – kopskaitā 614 putni baros pa 350, 130, 40, 64, 30 (R.Matrozis u.c.); 4-Apr, 105 kādā laukā pie Pūres, Tu (R.Matrozis u.c.); 5-Apr, ap 110 Bērzciemā, Tu (R.Matrozis u.c.). Austrumlatvija: 14-Apr, 1 Trikātas apk., Vk (M.Tīrums).
Ziemeļu gulbis 27-Feb, 13 Nīcas laukos, Lp (K.Millers). Lielākais skaits: 13-Mar, ap 2800 Nīcas laukos, Lp (K.Millers). Austrumlatvija: 31-Mar, 20 pārlido pie Jauncepļiem, Palsmanes pag., Vk (I.Mednis).
Zosis apvienotas Anser sp. Lielākais skaits: 18-Mar, ap 14000 Nīcas laukos, Lp - vairāk nekā puse - sējas zosis, pārējās - baltpieres zosis un meža zosis (K.Millers); 27-Mar, ap 16000 Užavas palienē, Ve, ap 90% baltpieres zosis, baros pa 2000, 10 000, 1000, 1000 un 2000 (R.Matrozis u.c.). Austrumlatvija: 12-Apr, 12000–15000 Bozēnu laukos, Barkavas pag., Ma (A.Platais).
Sējas zoss
7-Mar, 30 laukos pie Basiem, Ku (A.Vējkājs); 8-Mar, 300 lokāli Nīcas laukos, Lp (K.Millers). Austrumlatvija: 17-Mar, Dvietes palienē, Da (A.Erts).
Īsknābja zoss 1-Apr, 1 laukā kopā ar ap 2000 pelēkajām zosīm pie Iecavas, Ba (E.Laucis); 6-Apr, 1 Jaunmārupes laukos, Ri (G.Grandāns); 1-Mai, 1 Svētes lejteces laukos, Jl (G.Grandāns, A.Kalvāns); 1 Sātiņu dīķos, Sa (A.Mankus).
Baltpieres zoss 11-Mar, vismaz 5 Nīcas laukos, Lp (M.Tīrums); 13-Mar, līdz 15% no apmēram 7000 zosīm Nīcas laukos, Lp (K.Millers). Austrumlatvija: 29-Mar, ap 100 pārlido Dvietes palienei, Da (B.Štrausa).
Meža zoss 18-Feb, 4 Papes ezera kanālā pie tilta, Lp (K.Millers); 19-Feb, 14 lidojumā pāri Liepājas ostas dienvidu molam, lidoja no jūras puses virzienā uz ezeru (S.Bērziņa); 27-Feb, 3 Nīcas laukos (K.Millers); 2-Mar, 42 Liepājas ezerā iepretī Vītiņu pļavām, Lp (K.Millers, F.Slišāns, J.Ravskis). Austrumlatvija: 7-Apr, 2 Zvidzes kanāla applūdumos, Ma, 4 Gūmelī, Re; 16 Rēzeknes upes ietekā pie Īdeņas, Re (visi novērojumi G.Grandāns).
Kanādas zoss 22-Mar, 87 Užavas palienē, Ve (K.Millers); 16 Ezeres apkārtē, Sa (M.Jaunzemis); 31-Mar, 1 peļķē pie Melnragu fermas ĶNP, Tu (J.Ķuze); 1-Apr, 17 uz lauka pie Kalniem, Sa (R.Jansos); 7 niedrāja malā Liepājas ezerā uz austrumiem no Zirgu salas, Liepājā (F.Slišāns); 1 Rīgas-Ventspils šosejas malā pie pagrieziena uz Smārdi, Tu (S.Rabkevičs). Austrumlatvija: 12-Apr, 1 Daugavā pie Pļaviņām, Jk (D.Mukāns, I.Mukāne); 13-Apr, 3 Degumnieku laukos, Ošupes p., Ma (E.Laucis).
Baltvaigu zoss 14-Mar, 2 ap 1200 pelēko zosu barā Nīcas laukos (K.Millers, F.Slišāns); 16-Mar, 2 ap 1000 pelēko zosu barā Kapsēdes apkārtnē, Lp (K.Millers, F.Slišāns); 1-Apr, 1 ap 2000 pelēko zosu barā pie Iecavas, Ba (E.Laucis).
Melngalvas zoss - līdz maija beigām novērojumi nav zināmi.
Sāmsalas pīle 2-Mar, 1 T ielaidās vaļumā Liepājas ezerā uz ziemeļiem no Putnu kalvas, Lp (K.Millers, F.Slišāns, J.Ravskis); 7-Mar, 10 Bērzciemā, Tu (S.Rabkevičs). Lielākais skaits: 166 Bērzciemā, Tu (R.Matrozis u.c.).
Baltvēderis 8-Mar, 10 Liepājas ezerā pie Maiļraga, Lp (K.Millers); 29-Mar, 4 Jaunmārupes laukos, Ri (M.Kilups). Austrumlatvija: 7-Apr, Lubāna apkārtnē, Ma/Re (G.Grandāns).
Krīklis 21-Mar, pāris Kaņierī, Tu (J.Ķuze); 22-Mar, pāris pie Tāšu ezera, Lp (F.Slišāns); 24-Mar, 1 Liepājas ez. ziemeļu galā, Liepājā (F.Slišāns). Austrumlatvija: 7-Apr, Lubāna apkārtnē, Ma/Re (G.Grandāns); 12-Apr, ap 150 Bozēnu laukos, Barkavas pag., Ma (A.Platais).
Pelēkā pīle 22-Mar, pāris Ādažu - Carnikavas laukos, Ri (J.Vīgulis, I.Markuse); 24-Mar, 4 uz A no Zirgu salas, Liepājā (F.Slišāns); 1-Apr, 4 Juglas ezerā, Rīgā (R.Matrozis). Austrumlatvija: 8-Apr, pāris Nagļu dīķsaimniecības Zvejsolas dīķos, Re (G.Grandāns).
Meža pīle Lielākais skaits: 18-Mar, ap 7000 Nīcas laukos, Lp (K.Millers).
Garkaklis 18-Mar, vismaz 100 Nīcas laukos, Lp (K.Millers); 22-Mar, pāris pie Tāšu ezera, Lp (F.Slišāns); 25-Mar, pāris Liepājas ezerā, Lp (F.Slišāns); 28-Mar, pāris lidojumā uz ziemeļiem jūrmalā pie Laikām, ap 5 km uz dienvidiem no Akmeņraga, Lp (R.Matrozis u.c.). Austrumlatvija: 7-Apr, Lubāna apkārtnē, Ma/Re (G.Grandāns); 10-Apr, 12 Burtnieka austrumu malā, Vm (J.Šatrovskis); 12-Apr, ap 200 Bozēnu laukos, Barkavas pag., Ma (A.Platais).
Prīkšķe 22-Mar, 1 M Kolkasragā, Ta (K.Funts, I.Brediks); 9-Apr, 12 Bērzkalnos, Ba (E.Laucis). Austrumlatvija: 7-Apr, Lubāna apkārtnē, Ma/Re (G.Grandāns); 12-Apr, ap 25 Bozēnu laukos, Barkavas pag., Ma (A.Platais).
Platknābis 18-Mar, 1 Nīcas laukos, Lp (K.Millers); 1-Apr, 1 Liepājas ezerā, Liepājā (F.Slišāns); 4-Apr, 1 T Svētes lejtecē, Jl (E.Račinskis, I.Mārdega u.c.). Austrumlatvija: 7-Apr, Lubāna apkārtnē, Ma/Re (G.Grandāns); 13-Apr, 16 Degumnieku laukos, Ošupes p., Ma (E.Laucis).
Brūnkaklis  19-Feb , 1 M Liepājas ez. pie Golodova dambja, Liepāja (S.Bērziņa); 22-Feb, ap 20 Liepājas ostā pie LBT (F.Slišāns, V.Suščinskis); 8-Mar, vairāk nekā 30 Liepājas ezerā pie Maiļraga, Lp (K.Millers). Austrumlatvija: 7-Apr, Lubāna apkārtnē, Ma/Re (G.Grandāns).
Cekulpīle Lielākais skaits: 25-Apr, 1200 putnu bars Lubāna rietumu daļā pie Akmeņsalas, Ma (R.Matrozis, O.Miziņenko).
Paipala 10-Mai, 1 Kalngales laukos, Ri (V.Vintulis); 17-Mai, dziesma Sitas-Pededzes palienē, Gu (E.Kantāns).
Pelēkvaigu dūkurisIekšzemē: 1-Apr, vairāk kā 5 Engures ezerā, Tu (J.Kazubiernis); 4-Apr, 2 Celmu dīķī Ezeres apkārtnē, Sa (M.Jaunzemis); 5 Rimzātu zivju dīķos, Ku (R.Matrozis, A.Kuročkins u.c.); 5-Apr, 2 Kaņierī, Tu (I.Brediks, K.Funts). Austrumlatvija: 7-Apr, 8 Nagļu dīķsaimniecības Zvejsolas dīķos un 1 Orenīšu-Drabāku dīķos, Re (G.Grandāns).
Ragainais dūkuris 7-Apr, 1 Kolkasragā, Ta (K.Millers, V.Roze); 13-Apr, 1 Sātiņu dīķos, Sa (M.Jaunzemis); 21-Apr, 2 jūrā pie Salacgrīvas, Lm (G.Graubics). Austrumlatvija: 29-Apr, 2 Sedas tīreļa dīķos, Vk (A.Klepers).
Melnkakla dūkuris 26-Apr, 1 Nagļu dīķsaimniecības Orenīšu-Drabāku 1. dīķī, Re (R.Matrozis, O.Miziņenko); 5-Mai, 2 Nagļu dīķsaimniecības Orenīšu-Drabāku dīķos, Re (G.Grandāns).
Jūras krauklis Iekšzemes rajonos: 16-Mar, 18 pie Pļaviņu HES, Ai (G.Grandāns).
Lielais dumpis 2-Mar, 2 pievakarē ielaidās Remtes ezera niedrājā, Sa (A.Šteins); 22-Mar, 1 pie Tāšu ezera, Lp (F.Slišāns); 28-Mar, 1 Randu pļavās Kuivižos, Lm (S.Cakule). Austrumlatvija: 4-Apr, dziesma Sedas tīreļa dienvidu malā (A.Klepers).
Mazais dumpis 7-Mai, balss ilgstoši Īdeņas dīķu 4. dīķī, Re (K.Millers, V.Roze, V.Ādamsons); 18-Mai, 1 nofotografēts Jaudzemu dīķos, Pr (A.Erts).
Lielais baltais gārnis 19-Mar, 1 Kaņierī, Tu (J.Ķuze); 27-Mar, 2 pie Gaujas Carnikavā, Ri (M.Lukševics); 1 uz A no Zirgu salas, Liepājā (R.Grasmanis, F.Slišāns); 29-Mar, 1 Lielupē starp Jelgavu un Svētes palieni, Jl (D.Drazdovskis). Austrumlatvija: 7-Apr, Lubāna apkārtnē, Ma/Re (G.Grandāns).
Melnais stārķis 22-Mar, 2 Augustē, Lp (O.Andrieks). Austrumlatvija: 4-Apr, 1 pie Gulbenes, Gu (D.Boiko).
Baltais stārķis 13-Mar, 2 Ozolpils apkārtnē, Tu (M.Neimanis); 14-Mar, 1 Vaiņodē, Lp (E.Zemgalis); pāris uz austrumiem no Tosmares ezera, Lp (S.Bērziņa); 22-Mar, 2 pārlido Limbažos, Lm (Ģ.Vilciņš). Austrumlatvija: 23-Mar, 1 pārlido pie Špoģiem, Da (J.Belkovskis); 2 lidojumā uz ziemeļiem Pelēču pagastā, Pr (K.Sokolovskis).
Ķīķis 10-Mai, 1 Valmieras šosejas malā, Stalbes pag., Cs (V.Pranks); 12-Mai, 1 pie Dziļūta ezera, Stoļerovas pag., Re (A.Kalvāns); 18-Mai, vismaz 6 migrācijā Kolkasragā, Ta (T.W.Johansen u.c.).
Melnā klija 7-Apr, 1 Kolkasragā, Ta (K.Millers, V.Roze); 13-Apr, 1 Kolkasragā, Ta (I.Brediks, K.Funts, A.Kalvāns). Austrumlatvija: 27-Apr, 1 Vestienas pag., Ma (A.Klepers, D.Brakmane).
Sarkanā klija 27-Apr, 1 lidojumā gar Golodova dambi, Liepājā (F.Slišāns); 29-Apr, 1 Dzeldā, Ku (M.Bruun).
Čūskērglis - līdz maija beigām novērojumi nav zināmi.
Niedru lija 24-Mar, 1 Liepājas ezerā uz A no Zirgu salas (F.Slišāns); 29-Mar, 1 T lidojumā virs Ozolaines dīķa, Ba (E.Laucis); 1 M Engures ezerā, Tu (J.Kazubiernis). Austrumlatvija: 2-Apr, 1 pie Višķu ezera, Da (J.Suveizda).
Stepes lija 23-Apr, 1 M Kolkasragā, Ta (M.Bruun).
Pļavu lija 18-Apr
, 1 Goliševas apk., Lu; 1 Malnavas apk., Lu; 1 pie Mežāres, Jk (visi novērojumi D.Drazdovskis, E.Račinskis); 27-Apr, 1 lidojumā gar Golodova dambi, Liepājā (F.Slišāns).
Mazais ērglis 15-Mar, 1 Paņemūnes mežos, Ba (E.Laucis) – iespējams, vidējais ērglis (?); 5-Apr, 1 Līvānu apkārtnē, Pr (A.Erts); 1 pie Kokmuižas, Do (M.Tīrums); 8-Apr, 1 Sedas tīrelī, Vk (A.Klepers u.c.).
Zivjērglis 4-Apr, 1 virs Ezeres zivju dīķa, Sa (M.Jaunzemis); 8-Apr, 1 Valles pag., Ai (M.Strazds); 9-Apr, 2 Ēdoles apk., Ku (R.Tīrmanis).
Kukaiņu piekūns – novērojumi 2009. gada pavasarī nav ziņoti
Purva piekūns  8-Mar , 1 Ādažu laukos, Ri (A.Zacmanis); 11-Mar, pāris Vecdaugavā, Rīgā (I.Deņisovs); 16-Mar, 1 T Ādažos, šosejas malā (I.Mārdega).
Bezdelīgu piekūns 17-Apr
, Klešniku purvā, Lu (D.Drazdovskis); 19-Apr, 1 Kolkasragā, Ta (V.Vintulis, G.Grandāns) .
Lielais piekūns 15-Mar, 1 Kapsēdes apkārtnē, Lp (K.Millers, F.Slišāns); 23-Apr, 1 Kolkasragā, Ta (V.Roze u.c.).
Dumbrcālis 25-Mar, izprovocēti 9 putni Dārziņu attekā, Rīgā / Ri – ziemā šeit novēroti ne vairāk kā 4 putni (R.Matrozis, A.Kuročkins); 10-Apr, dziesma Pūrciema vigā, Ta (A.Klepers); 13-Apr, vēlu vakarā dzirdēta dziesma Kaņierī pie laivu bāzes (E.Lediņš).
Ormanītis 24-Apr, 1 svilpj Sitas un Pededzes palienē, Gu (A.Auniņš); 26-Apr, 1 svilpj Melnragu rīklē ĶNP, Tu (E.Račinskis); 28-Apr, 1 atsaucas uz balss ierakstu Pūrciema vigā, Ta (M.Tīrums).
Mazais ormanītis 1-Mai, Pūrciema vigā, Ta (V.Roze, V.Vintulis, V.Ādamsons); 10-Mai, balss bebrainē Penderu apk., Valles pag., Ai (M.Kilups).
Grieze 7-Mai, 1 dzied Miezītē, Jelgavā (A.Kalvāns); 8-Mai, 5 dzied Aiviekstes palienē, Ma (K.Millers, V.Roze, V.Ādamsons); 10-Mai, 2 dzied Burgas pļavās, Vk (G.Grandāns); 11-Mai, 2 Mugurves pļavās, Gu (I.Pudāne); dziesma Vallē, Ai (L.Zilvere).
Dzērve 3-Mar, 1 pārlidoja Ventspils-Kuldīgas šosejai Ēdoles pagastā, Ku (G.Veinbergs, G.Lapiņš); 6-Mar, 4 netālu no Pienavas, Jl (V.Ķerus, L.Jukāme); 1 uz Golodova dambja Liepājā (F.Slišāns). Austrumlatvija: 16-Mar, Krāslavā, Kr (I.Krams); 1 pārlido Dvietes palienē, Da (B.Štrausa).
Jūras žagata 22-Mar, 1 Bērzciemā, Tu (I.Brediks, K.Funts, M.Strazds); 28-Mar, 1 uz Savienojošā mola ostā, Liepājā, 1 Akmeņragā, Lp (abi novērojumi V.Pranks). Austrumlatvija: 30-Mar, Daugavstikānos, Pr (A.Erts).
Avozeta 2-Apr, 1 lidojumā uz Z pāri Golodova dambim, Liepājā (F.Slišāns); 17-Apr, 2 lidojumā uz Z pāri Golodova dambim, Liepājā (F.Slišāns); 22-Apr, 1 barojas uz sēres Liepājas ezera austrumu piekrastē, Lp (F.Slišāns); 25-Apr, 1 Mērsraga jūrmalā, Ta (M.Krūze).
Upes tārtiņš 10-Apr, 3 Mūsas trases teritorijā, Ba (E.Laucis); 1 Sēmes apkārtnē, Tu (I.Brediks); 11-Apr, 1 Mērsragā, Ta (I.Brediks); balss liedagā pie Skultes ostas, Ri (E.Račinskis).
Smilšu tārtiņš 21-Mar, 1 Vaides jūrmalā, Ta (H.Hofmanis); 22-Mar, 1 pie Engures ostas, Tu (M.Krūze u.c.); 1 Vecdaugavā, Rīga (I.Deņisovs); 3 Ainažos, Lm (J.Vīgulis).
Dzeltenais tārtiņš13-Mar, 6 Nīcas laukos, Lp (K.Millers); 29-Mar, 1 Svētes lejteces laukos, Jl (M.Strazds, A.Klepers u.c.). Austrumlatvija: 13-Apr, ap 100 Degumnieku laukos, Ošupes p., Ma (E.Laucis).
Jūras ķīvīte
26-Apr, 1 Vītiņu pļavās, Lp (K.Millers); 17-Mai, 1 Mērsragā, Ta (I.Brediks).
Ķīvīte 27-Feb, 13 pārvietojās uz dienvidiem Nīcas laukos (K.Millers); 1-Mar, 3 pārlido Otaņķu apk., Lp (F.Slišāns); 2-Mar, 38 migrācijā virs Liepājas ezera, Lp (K.Millers, F.Slišāns, J.Ravskis); 3-Mar, 30 lidojumā no jūras puses virs Tosmares ezera Liepājā (J.Ravskis); 5-Mar, 2 Lutriņu pagastā un 5 pie Ošeniekiem, Sa (M.Jaunzemis); 1 pie Katlakalna, Ri (M.Tīrums). Austrumlatvija: 15-Mar, 15 Krāslavā, Kr (T.Krama).
Lielais šņibītis 24-Mai, 3 Mērsragā, Ta (I.Brediks, E.Haberkorns, M.Tīrums, M.Vimba).
Gaišais šņibītis - šajā pavasarī novērojumi nav zināmi.
Trulītis 18-Mai, 1 liedagā pie Mazirbes, Ta (T.W.Johansen u.c.); 24-Mai, 3 Mērsragā, Ta (I.Brediks, E.Haberkorns, M.Tīrums, M.Vimba).
Temminka šņibītis 10-Mai, 15 Sātiņu dīķu Pļavnieku ziemeļu dīķī, Sa (M.Jaunzemis); 17-Mai, 3 Mērsragā, Ta (I.Brediks).
Līkšņibītis 12-Mai, 1 nofotografēts Sātiņu dīķos, Sa (J.Jansons).
Parastais šņibītis 5-Apr, 1 Mangaļsalā, Rīgā (I.Deņisovs); 1 Papē, Lp (K.Millers); 2-Mai, 1 Pekragā pie Mērsraga, Ta (R.Matrozis, O.Miziņenko).
Dūņšņibītis - šajā pavasarī novērojumi nav zināmi.
Gugatnis 25-Apr, Ādažu laukos, Ri (V.Vintulis); Svētes palienē, Jl (J.Vīgulis, I.Markuse); 26-Apr, 12 putnu bars Nagļu dīķsaimniecības Orenīšu-Drabāku dīķos, Re (R.Matrozis, O.Miziņenko). Lielākais skaits: 2-Mai, ap 150 Engures ezera austrumu piekrastē no ornitologu bāzes līdz putnu vērošanas tornim, Tu (R.Matrozis, O.Miziņenko).
Vistilbe 11-Apr, 1 Ezerē, Sa (M.Jaunzemis); 1 uz Golodova dambja, Liepājā (F.Slišāns); 17-Apr, 1 Vītiņu pļavās, Lp (K.Millers).
Mērkaziņa 2-Apr, 4 Jaunmārupes laukos, Ri (M.Kilups); 3-Apr, 2 Eimuru polderī, Ri (A.Klepers). Austrumlatvija: 5-Apr, 1 riesto Ambeļu apk., Da (J.Suveizda).
Ķikuts 10-Apr, ap 5 Burgas pļavās, Vk (G.Grandāns); 17-Apr, riests Ludzas palienē, Lu (A.Auniņš, J.Reihmanis).
Sloka 15-Mar, 1 Zirgu salā, Liepājā (F.Slišāns); 21-Mar, 1 Vecdaugavā, Rīgā (I.Deņisovs); 28-Mar, 1 Meža ielā, Liepājā (F.Slišāns); 1 Ezerkrasta rajonā, Liepājā (D.Krīgens); 1 Paņemūnes mežos, Ba (E.Laucis); 1 no jūras ielido sauszemē pie Laikām ap 5 km uz dienvidiem no Akmeņraga, Lp (R.Matrozis u.c.). Austrumlatvija: 1-Apr, 1 Sedas tīrelī, Vk (A.Klepers).
Melnā puskuitala 5-Apr, Svētes palienē, Jl (D.Drazdovskis); 10-Apr, 2 pie Engures ornitoloģiskās bāzes putnu torņa, Tu (A.Klepers u.c.); 11-Apr, 5 Otaņķu apkārtnē, Lp (R.Grasmanis); 17-Apr, vismaz 2 Bērzciema pludmalē, Tu (A.Bušs). Austrumlatvija: 17-Apr, Ludzas palienes pļavās pie Latvijas robežas, Lu (A.Auniņš, J.Reihmanis).
Sarkanā puskuitala 1-Mai, 1 Pekragā, Mērsragā, Ta (V.Roze, V.Vintulis, V.Ādamsons).
Lietuvainis 11-Apr, Svētes palienē, Jl (D.Drazdovskis); 12-Apr, 1 Salacgrīvā, Lm (G.Graubics); 18-Apr, Kolkasragā, Ta (G.Grandāns, V.Vintulis); 25-Apr, 6 kopā ar divām kuitalām Svētes lejteces laukos, Jl (A.Kalvāns).
Kuitala 3-Apr, 1 uz Golodova dambja, Liepājā (F.Slišāns); 4-Apr, Svētes palienē, Jl (D.Drazdovskis); 5-Apr, 5 pie lāmas tīrumā starp Zaļeniekiem un Svēti, Jl (M.Kilups, I.Kilupa u.c.); pāris Ēdoles pagastā, Ku (I.Tīrmanis); ap 10 putnu bars Kolkasragā, Ta (K.Funts). Austrumlatvija: 8-Apr, 8 Burtnieka A malas pļavās, Vm (J.Šatrovskis).
Tumšā tilbīte 26-Apr, 1 Nagļu dīķsaimniecības Orenīšu-Drabāku dīķos, Re (R.Matrozis, O.Miziņenko); 1 Liepājas ezera austrumu krastā pie Vītiņiem, Lp (F.Slišāns, G.Grandāns, A.Avotiņš); 1 kopā ar ap 20 lielajām tilbītēm Kaltenes jūrmalā, Ta (E.Laucis); 26-Apr, 1 Ķīšezera piekrastē, Rīgā (A.Kuročkins); 27-Apr, 2 pie Salacgrīvas, Lm (G.Graubics).
Pļavu tilbīte 29-Mar, Svētes lejtecē, Jl (A.Kalvāns, E.Lediņš); 4-Apr, 2 uz Golodova dambja, Liepājā (F.Slišāns); 10-Apr, pāris pie Slokas ezera, Jr (V.Pranks). Austrumlatvija: 7-Apr, 1 Lubāna apkārtnē, Ma/Re (G.Grandāns); 14-Apr, 4 Degumnieku laukos, Ošupes p., Ma (E.Laucis).
Dīķu tilbīte 26-Apr, 4 Nagļu dīķsaimniecības Orenīšu-Drabāku 10. dīķī, Re (R.Matrozis, O.Miziņenko); 1-Mai, vismaz 3 Svētes palienē, Jl (V.Roze, V.Vintulis); 8-Mai, pāris riesto Nagļu dīķsaimniecības Zvejsolas dīķos, Re (K.Millers, V.Roze, V.Ādamsons).
Lielā tilbīte 13-Apr, 3 Salacgrīvā, Lm (G.Graubics); 16-Apr, 1 putna balss pie Klešniku purva, Lu (E.Račinskis); 17-Apr, 1 Sātiņu dīķos, Sa (J.Jansons). Lielākais skaits: 24-Apr, 55 barojas uz sēres Liepājas ezera ziemeļu galā pie Zirgu salas, Liepājā (F.Slišāns).
Meža tilbīte 29-Mar, 1 Slīterē, Ta (V.Skuja); 30-Mar, 1 Ezerē, Sa (M.Jaunzemis); 1-Apr, 4 pie Iecavas, Ba (E.Laucis). Austrumlatvija: 7-Apr, Lubāna apkārtnē, Ma/Re (G.Grandāns); 8-Apr, 1 Sedas tīrelī, Vk (A.Klepers).
Purva tilbīte 11-Apr, Svētes palienē, Jl (D.Drazdovskis); 16-Apr, 1 dzied pie Klešniku purva, Lu (E.Račinskis); 18-Apr, 1 purva tilbīte Engures ezera austrumu krastā (I.Freiberga, I.Dinsbergs); 19-Apr, 3 jūras piekrastē starp Kuivižiem un Ainažiem, Lm (R.Matrozis, O.Miziņenko). Austrumlatvija: 25-Apr, 3 pie peļķes Degumnieku laukos, Ma (R.Matrozis, O.Miziņenko).
Upes tilbīte 5-Apr
, 1 pie Lielās Juglas Ropažu novadā, Ri (A.Klepers, Z.Varts); 2 Ropažu apk., Ri (E.Spridzāne); 10-Apr, 1 Valles apk., Ai (M.Kilups, I.Kilupa). Austrumlatvija: 13-Apr, 1 pie Garančiem, Sakstagala pag., Re (P.Babrovs). Lielākais skaits: 30-Apr, 29 uz Golodova dambja, Liepājā (F.Slišāns).
Akmeņtārtiņš 2-Mai, 1 Engures ezera austrumu krastā, netālu no putnu vērošanas torņa, Tu (J.Tšernova, I.Dinsbergs); 7-Mai, 1 uz Golodova dambja, Liepājā (F.Slišāns).
Šaurknābja pūslītis 20-Mai, 3 Ainažos, Lm (N.Zeidaks).
Īsastes klijkaija 16-Mai, 1 gaišās formas pieaugušais putns Kolkasragā, Ta (T.W.Johansen u.c.); 17-Mai, vismaz 2 Kolkasragā, Ta (T.W.Johansen u.c.); 1 lidojumā uz ziemeļiem pie Salacgrīvas, Lm (G.Graubics).
Mazais ķīris 18-Apr, Kolkasragā, Ta (G.Grandāns, V.Vintulis); 26-Apr, 4 Nagļu dīķsaimniecības Orenīšu-Drabāku dīķos, Re (R.Matrozis, O.Miziņenko); 28-Apr, ap 100 jūrā pie Salacgrīvas, Lm (G.Graubics); 29-Apr, 20 Sedas tīrelī, Vk (A.Klepers).
Lielais ķīris Ierašanās Rīgā: 12-Mar, ap 10 riesta tērpā virs Daugavas pie Akmens tilta (M.Kilups, I.Kilupa). Austrumlatvija: 29-Mar, 150 Valkā, Vk (D.Jansons).
Reņģu kaija 10-Apr, 1 Sātiņu karjerā, Sa (M.Jaunzemis); 10 putni Getliņu izgāztuvē, Ri (R.Matrozis, A.Kuročkins u.c.); 11-Apr, 1 Mērsragā, Ta (I.Brediks).
Lielais zīriņš 2-Apr, 2 lidojumā uz dienvidiem pie Maiļraga Liepājas ezerā, Lp - (K.Millers); 5-Apr, 1 uz sēres Bērzciemā, Tu (R.Matrozis u.c.); 10-Apr, 2 Pāvilostā, Lp (R.Rekmanis); 18-Apr, 1 lidojumā uz ziemeļiem pie Saulkrastiem, Ri (I.Mārdega).
Cekulzīriņš 7-Apr, vismaz 4 Kolkasragā, Ta (K.Millers, V.Roze); 10-Apr, 2 lidojumā uz ziemeļaustrumiem Kolkasragā, Ta (A.Klepers); 19-Apr, ap 10 jūras piekrastē starp Kuivižiem un Ainažiem, Lm (R.Matrozis, O.Miziņenko).
Upes zīriņš 5-Apr, 1 Kolkasragā, Ta (R.Matrozis u.c.); 9-Apr, 2 Liepājas ezerā pie Golodova dambja, Liepājā (F.Slišāns); 10-Apr, 2 pie ostas ziemeļu mola Liepājā (D.Krīgens); 11-Apr, 8 Mērsragā, Ta (I.Brediks); 1 jūrā pie Zvejniekciema, Ri (I.Mārdega). Ierašanās Rīgā: 14-Apr, ieradušies uz Ķīpsalas peldbaseina jumta (R.Rekmanis). Austrumlatvija: 26-Apr, 1 Nagļu dīķsaimniecības Orenīšu-Drabāku dīķos, Re (R.Matrozis, O.Miziņenko).
Jūras zīriņš 10-Apr, vismaz 2 Pāvilostā, Lp (R.Rekmanis); 18-Apr, Kolkasragā, Ta (G.Grandāns, V.Vintulis).
Mazais zīriņš 22-Apr, 1 Daugavgrīvā, Rīga (I.Dinsbergs, I.Kļaviņa); 27-Apr, 2 pie Salacgrīvas, Lm (G.Graubics).
Baltvaigu zīriņš 16-Mai
, vismaz 9 Nagļu dīķsaimniecības Zvejsolas dīķos, Re (V.Vintulis); 29-Mai, 2 Irlavas dīķos, Tu (N.Zeidaks); 31-Mai, 1 Babītes ezerā, Ri (D.Boiko).
Melnais zīriņš 26-Apr
, 2 Nagļu dīķsaimniecības Orenīšu-Drabāku dīķos, Re (R.Matrozis, O.Miziņenko); 5-Mai, ap 20 Nagļu dīķsaimniecības Orenīšu-Drabāku dīķos, Re (V.Vintulis); 3 Mūsā pie Bauskas, Ba (E.Laucis).
Baltspārnu zīriņš 7-Mai, 1 Gūmelī, Re (K.Millers, V.Roze, V.Ādamsons); 9-Mai, 30-35 vairākos bariņos, lielākajā – 16 putni, Svētes palienē, Jl (D.Drazdovskis); 10-Mai, 1 Siladzirnavu ezerā, Jaungulbenes pag., Gu (U.Ļoļāns); 11-Mai, 2 Sedas tīrelī, Vk (G.Grandāns).
Meža balodis Ņemot vērā lielo ziemotāju skaitu Latvijas rietumu daļā, novērojumi netiek apkopoti. Austrumlatvija: 4-Mar, 1 pie Braslas upes, Vm (A.Klepers); 15-Mar, 2 Jēkabpilī, Jk (I.Krams).
Lauku balodis Ņemot vērā lielo ziemotāju skaitu Latvijas rietumu daļā, novērojumi netiek apkopoti. Austrumlatvija: 17-Mar, Dvietes palienē, Da (A.Erts).
Parastā ūbele 1-Mai, dziesma mežā pie Dunduru pļavām ĶNP, Tu (N.Zeidaks); 19-Mai, dziesma Rubas pag., Sa (A.Kalvāns).
Dzeguze 12-Apr, dzirdēta kūkojam Jaunpiebalgas pagastā, Cs (V.Irša); 22-Apr, 1 novērota vizuāli Kadagā, Ri (I.Mārdega); 25-Apr, 1 dzied Mežotnes pagastā, Ba (E.Laucis); pirmā dziesma Kārdē, Ri (L.Zutere); 1 Medņevas pag., Bl (J.Slišāns); pirmā dziesma Launkalnes apk., Vk (L.Klepere); 1 dzied Rendas apkārtnē, Ku (M.Tīrums).
Purva pūce  25-Feb 
, 1 ielidoja pa logu Ganību dambī Rīgā. Iespējams pēc sadursmes, jo nogādājot uz RZD pa ceļam nobeidzās (G.Graubica informācija no RZD); 16-Mar, 1 Mētrienas pag., Ma (A.Avotiņš jun.); 18-Mar, 1 Sedas upes palienē, Vk (A.Klepers).
Vakarlēpis 23-Apr, 1 Klapkalnciemā, Tu (J.Šuba); 11-Mai, dzied mežā pie sādžas Maļinovaja Gora, Feimaņu pag., Re (A.Kalvāns).
Svīre 9-Mai, 1 Teikā, Rīgā (I.Dinsbergs); 10-Mai, ap 5 Kronvalda parkā, Rīgā (A.Kalvāns); 3 pārlido Majoros, Jr (M.Baltā); 11-Mai, 2 Višķos, Da (J.Suveizda).
Bišu dzenis 16-Mai, 2 lidojumā uz ziemeļiem pāri "Ūšu" pļavai Kolkā, Ta (A.Celmiņš, M.Sidorenko, T.W.Johansen u.c.); 17-Mai, 1 lidojumā uz ziemeļiem pāri "Ūšu" pļavai Kolkā, Ta (A.Celmiņš, T.W.Johansen u.c.); 20-Mai, 1 Kolkā, Ta (K.Millers, V.Roze, G.Graubics).
Zaļā vārna 10-Mai, pāris atgriezies ligzdošanas teritorijā Garkalnes apk., Ri (M.Maskalāns).
Pupuķis 9-Apr, 1 Bukaišu pagastā, Do (Z.Miķelsone); 13-Apr, 1 dzied Saulkrastos, Ri (E.Račinskis, I.Mārdega); 14-Apr, 1 dzied Ādažu poligonā, Ri (I.Mārdega); 18-Apr, 1 Kalngalē, Ri (M.Līcis).
Tītiņš 11-Apr, 1 vizuāli novērots Svētes palienē, Jl (D.Drazdovskis); 12-Apr, 1 Bērzkalnos, Ba (E.Laucis); 15-Apr, dzirdēta dziesma Aucē, Do (J.Tšernova); 25-Apr, 2 dzied Maņģenes mežos, Ku (N.Zeidaks). Austrumlatvija: 21-Apr, divi dziedoši putni Pļaviņās, Ai (G.Grandāns).
Sila cīrulis 13-Mar, 2 Nīcas laukos, Lp (K.Millers); 14-Mar, 1 Ezerē, Sa (M.Jaunzemis); 15-Mar, vismaz 5 Paņemūnē, Ba (E.Laucis). Austrumlatvija: 14-Apr, 1 dzied Vecumos, Lu (G.Grandāns).
Lauku cīrulis 2-Mar
, vismaz 25 migrācijā virs Liepājas ezera, Lp (K.Millers, F.Slišāns, J.Ravskis); 4-Mar, dziesma Valgundē, Jl (G.Uzule); 5-Mar, 3 dziedoši TT Embūtē, Lp (R.Matrozis); vismaz 20 migrācijā pāri Golodova dambim Liepājas ezerā (F.Slišāns). Austrumlatvija: 12-Mar, 1 lidojumā Ambeļos, Da (J.Suveizda); 13-Mar, 1 uz Vidzemes šosejas pie Mežoles pagrieziena, Vk (M.Tīrums); 15-Mar, dziesma Dvietes palienē, Da (B.Štrausa).
Ausainais cīrulis  25-Feb 
, 1 pie Inciema, Ri (A.Klepers); 11-Apr, 1 Svētes palienē, Jl (D.Drazdovskis).
Krastu čurkste 7-Mai
, Kvāpānu dīķos, Re (K.Millers, V.Roze, V.Ādamsons);13-Mai, 2 pie Pļaviņu HES, Ai (G.Grandāns); 17-Mai, ap 20 gatavo ligzdas nelielā smilts karjerā pie Gāguļiem, Og (M.Kilups, M.Vimba).
Bezdelīga 30-Mar, 1 Sējas pag., Ri (E.Račinskis); 8-Apr, 1 lidojumā uz dienvidiem virs Golodova dambja, Liepājā (F.Slišāns); 1 lidojumā Daugavgrīvas liegumā, Rīgā (R.Matrozis); 13-Apr, 1 Kolkasragā, Ta (A.Kalvāns); 15-Apr, 2 lidinās Bauskā virs Mūsas, Ba (E.Laucis). Austrumlatvija: 22-Apr, 1 Vagulānos, Jk (A.Pērkons); 2 Višķos, Da (J.Suveizda).
Mājas čurkste 17-Apr, 1 Aucē, Do (J.Tšernova); 1 Atmodas bulvārī Liepājā (D.Krīgens); 20-Apr, 4 lidinās virs Lādzēnu dīķiem Vecumnieku pag., Ba (E.Laucis); 3 pie Dārziņu attekas, Rīgā (I.Dinsbergs).
Stepes čipste 25-Apr, 1 Liepājā (K.Millers, M.Bruun); 15-Mai, 1 novērota vizuāli Ādažu poligonā, Ri (I.Mārdega); 18-Mai, 1 Ainažos, Lm (G.Graubics).
Koku čipste 31-Mar
, dziesma Dunduru pļavās ĶNP, Tu (J.Ķuze); 4-Apr, dziesma Tērvetē, Do (M.Kilups, I.Kilupa); 3 dzied Klapkalnciema apkaimē, Tu (A.Platais, J.Šuba); 1 dzied pie Bajāriem, Ropažu nov., Ri (E.Spridzāne); 11-Apr, 1 Mērsragā, Ta (I.Brediks). Austrumlatvija: 14-Apr, 1 dzied Vecumos, Lu (G.Grandāns).
Pļavu čipste 22-Mar, 1 dziedāja Ezeres apkārtnē, Sa (M.Jaunzemis); 1 pie Grobiņas, Lp (S.Bērziņa); 29-Mar, 10 putnu bariņš Jaunmārupes laukos, Ri (M.Kilups). Austrumlatvija: 4-Apr, 1 Sedas apkārtnē, Vk (A.Klepers).
Sarkanrīkles čipste 1-Mai, 1 Melnragu rīklē ĶNP, Tu (M.Krūze); 16-Mai, 1 (dzirdēts sauciens) Kolkasragā, Ta (T.W.Johansen u.c.); 19-Mai, 1 Mērsragā, Ta (T.W.Johansen u.c.).
Akmeņu čipste  18-Mar , 1 uz Golodova dambja Liepājā (F.Slišāns); 22-Mar, 1 Kolkasragā, Ta (K.Funts, I.Brediks); 5-Apr, 2 Rojā, Ta (I.Brediks, K.Funts); 1 liedagā Mērsragā, Ta (R.Matrozis, A.Kuročkins, u.c.).
Dzeltenā cielava
17-Apr, 3 Papē, Lp (K.Millers); 20-Apr, 1 pie Dārziņu attekas, Rīgā (I.Dinsbergs); 21-Apr, 1 pārlido Golodova dambim, Liepājā (F.Slišāns); 1 Višķos, Da (J.Suveizda). Lielākais skaits: 3-Mai, ne mazāk kā 100 Pekragā pie Mērsraga, pārsvarā ziemeļu pasugas putni, Ta (M.Kilups, I.Kilupa); 19-Mai, ne mazāk kā 100 Engures ezera austrumu krastā pie putnu vērošanas torņa, pārsvarā nominālās pasugas putni (I.Brediks, K.Funts, M.Kilups).
Citroncielava 19-Apr, 1 T Ezerē, Sa (M.Jaunzemis); ); 1-Mai, 1 T Pekragā pie Mērsraga, Ta (V.Roze, V.Vintulis, V.Ādamsons); 3-Mai, 1 T Kaltenes jūrmalā un 1 T Pekragā pie Mērsraga, Ta (R.Matrozis, O.Miziņenko). Austrumlatvija: 5-Mai, 1 T Nagļu dīķsaimniecības Orenīšu-Drabāku dīķos, Re (G.Grandāns).
Pelēkā cielava 12-Apr, 1 Amatā pie Lustūža, Cs (E.Dzenis); 17-Mai, 1 T Lapmežciemā - Starpiņupītē pie ietekas jūrā, Tu (I.Brediks).
Baltā cielava 15-Mar, 1 Engurē, Tu (I.Brediks); 21-Mar, 1 uz Golodova dambja, Liepājā (F.Slišāns); 26-Mar, 1 Ezerkrastā, Liepājā (V.Kalniņš). Austrumlatvija: 29-Mar, 1 Bebrenes pagastā, Da (B.Štrausa).
Peļkājīte 4-Apr
, Sedas purvā, Vk (A.Klepers); 1 pie Avotkalniem Salacgrīvas novadā, Lm (A.Kalvāns); 1 dzied Mežotnes pagastā, Ba (E.Laucis); vismaz 4 dziedoši TT Klapkalnciema apk., Tu (A.Platais, J.Šuba); 5-Apr, 1 Zaķumuižas apk., Ri (A.Klepers); 1 Paņemūnes mežos, Ba (E.Laucis).
Lakstīgala 29-Apr, nepilna dziesma no rīta Zaķumuižā, Ri (A.Klepers); 30-Apr, pirmā dziesma Bērzkalnos, Ba (E.Laucis); 1-Mai, 2 dzied Miezītē, Jelgavā (A.Kalvāns); 2-Mai, vakarā vairāki dziedoši putni Aiviekstes krastā pie Lubānas, Ma un Grīvu salā, Bl (A.Auniņš); 2 dziedoši TT Gaujas palienes pļavās Zvārtavas pag., Vk (M.Tīrums).
Dienvidu zilrīklīte (pasuga cyanecula) 14-Apr, 1 Līvānu apkārtnē, Pr (A.Erts); 7-Mai, 3 dzied Īdeņas dīķos, Re (K.Millers, V.Roze, V.Ādamsons).
Melnais erickiņš 20-Mar, 1 M Papē pie kanāla slūžām, Lp (K.Millers); 2-Apr, dziesma Madonā, Ma (U.Ļoļāns); 5-Apr, 1 Liepājā (F.Slišāns); dziesma Mērsragā, Ta (I.Brediks, K.Funts).
Erickiņš 4-Apr, 1 Palaipē, Rucavas pagastā, Lp (D.Krīgens); 5-Apr, 1 Kolkasragā, Ta (R.Matrozis u.c.); 7-Apr, 1 dzied Rucavā (D.Krīgens). Austrumlatvija: 18-Apr, 1 Taurenē, Cs (A.Vītols).
Lukstu čakstīte 22-Apr, 1 Kabilē, Ku (F.Slišāns); 1 pilsētas nomalē, Jelgavā (V.Pranks); 23-Apr, 2 dzied pie Lādzēnu dīķiem, Vecumnieku pag., Ba (E.Laucis). Austrumlatvija: 29-Apr, 1 dzied Jērcēnos, Vk (A.Klepers).
Tumšā čakstīte 17-Apr, 1 T Papē, Lp (K.Millers).
Akmeņčakstīte 4-Apr, 1 Vendzavas apkārtnē, Ve (R.Matrozis u.c.); 1 Nīkrācē, Ku (A.Tjagunovičs); 5-Apr, 2 Mūsas autotrasē, Ba (E.Laucis); 7-Apr, 1 Ikšķiles apk., Og (U.Piterāns); 9-Apr, 1 T Mangaļsala, Rp (I.Deņisovs). Austrumlatvija: 13-Apr, 1 Trikātas apk., Vk (M.Tīrums).
Apkakles strazds 18-Mai, 1 Kolkā, Ta (T.W.Johansen u.c.).
Dziedātājstrazds  22-Feb , 1 Liepājā, lidojumā gar Ezerkrasta pļavu uz dienvidu pusi (K.Millers); 26-Feb, 1 Liepājā, Roņu ielas autostāvvietas malā (K.Millers); 14-Mar, 1 pie Šķērveļa ietekas Ventā, Ku (J.Jansons); 1 Ezerē, Sa (M.Jaunzemis). Austrumlatvija: 13-Apr, 2 dziedoši putni pie Rāmniekiem, Liepas pag., Cs (A.Klepers).
Plukšķis 15-Mar, 2 lidojumā Raiņa parkā, Liepājā (F.Slišāns); 1-Apr, 4 Baldones apkārtnē pie Mercendarbes, Ri (S.Lāce). Austrumlatvija: 4-Apr, 20 Sedas tīrelī, Vk (A.Klepers).
Sila strazds 25-Feb
, 1 Grenctālē pie Lietuvas robežas, Ba (M.Tīrums); 16-Mar, Ropažos, Ri (V.Vintulis). Austrumlatvija: 17-Mar, autoceļa A3 malā pie Dalbes pagrieziena, Cs (A.Klepers).
Kārklu ķauķis 30-Apr, 1 dzied Miezītē, Jelgavā (A.Kalvāns); 3/4-Mai, naktī dziesma Kujas dabas parkā, Ma (A.Auniņš); 9-Mai, 1 dzied Mērsragā, Ta un 1 dzied Bērzciemā, Tu (I.Brediks); dziesma Iļģuciemā, Rīgā (R.Rekmanis).
Upes ķauķis 9-Mai, 1 dzied Lejasciema apk., Gu (A.Freibergs); 17-Mai, 1 Miezītē, Jelgavā (A.Kalvāns); 18-Mai, dziesma Zādzenes apk., Madlienas pag., Og (S.Martinsone).
Seivi ķauķis 9-Apr, dziesma Kaņierī, Tu (A.Balandiņa, K.Lapiņš); 11-Apr, dziesma Engures ezerā, Tu (O.Keišs); 24-Apr, dziesma Ādažu poligonā, Ri (A.Kalvāns, V.Ķerus); 2 dzied Dārziņu attekas niedrājā, Rīgā (U.Piterāns). Austrumlatvija: 25-Apr, 1 dzied Kvāpānu dīķos, Re (R.Matrozis, O.Miziņenko).
Ceru ķauķis 25-Apr, 1 dzied Papes ezera dienvidu galā, Lp (A.Klepers u.c.); 30-Apr, 1 iedziedās un novērots vizuāli Bērzkalnos, Ba (E.Laucis); 1-Mai, dziesma Papē, Lp (E.Lediņš); 1 dzied Lielupes kreisajā krastā pie Vārpas, Jl (G.Grandāns, A.Kalvāns); 2-Mai, Grīvu salā pie Aiviekstes, Bl (A.Auniņš).
Ezeru ķauķis 5-Mai, vairāki dzied Nagļu dīķsaimniecības Orenīšu-Drabāku dīķos, Re (G.Grandāns); 15-Mai, 2 dzied Mūsas krastos pie Bērzkalniem, Ba (E.Laucis).
Purva ķauķis 17-Mai, 1 dzied Miezītē, Jelgavā (A.Kalvāns); 18-Mai, 1 dzied Salacgrīvā, Lm (G.Graubics); 19-Mai, 3 dzied Bērzkalnos, Ba (E.Laucis).
Krūmu ķauķis 22-Mai, 2 dzied pie Zvejsolas dīķiem Nagļu dīķsaimniecībā, Re (T.Andersen u.c.); 1 Dvietes palienē, Da (E.Račinskis); 27-Mai, 1 dzied Osā, Lazdukalna pag., Bl (A.Kalvāns).
Niedru strazds 28-Apr, Vecdaugavā, Rīga (I.Deņisovs); Melnragu rīklē ĶNP, Tu (V.Vintulis); 1-Mai, 1 Engures ezera austrumu krastā, Tu (I.Dinsbergs, J.Tšernova); 1 dzied Beibežu ūdenskrātuvē, Ba (M.Kilups, I.Kilupa); 4 dzied Ozolaines dīķī un apkārtnē, Ba (E.Laucis).
Iedzeltenais ķauķis 9-Mai, 1 Skultē, Lm (K.Funts); 1 Ļaudonā, Ma (K.Millers, V.Roze, V.Ādamsons); 10-Mai, dziesma Valles apk., Ai (M.Kilups); 1 dzied nepilnu dziesmu Zemgales apk., Glūdas pag., Jl (A.Platais); 1 dzied Miezītē, Jelgavā (A.Kalvāns).
Melngalvas ķauķis 17-Apr, 1 Papē, Lp (K.Millers); 24-Apr, 1 dzied un novērots vizuāli Ķengaragā, Rīgā (U.Piterāns).
Dārza ķauķis 10-Mai, 1-2 dzied Zemgales apk., Glūdas pag., Jl (A.Platais); 1 dzied Siladzirnavu ezera krastā, Jaungulbenes pag., Gu (U.Ļoļāns); 12-Mai, 1 dzied pie Čerstogas ezera, Feimaņu pag., Re (A.Kalvāns); 13-Mai, 1 dzied Kaibalā, Og (G.Grandāns).
Svītrainais ķauķis 17-Mai, 1 dzied Miezītē, Jelgavā (A.Kalvāns); 19-Mai, 1 novērots vizuāli Melnragu rīklē ĶNP, Tu (M.Krūze); 26-Mai, 1 novērots vizuāli Bērzkalnos, Ba (E.Laucis).
Gaišais ķauķis 22-Apr, 1 Jelgavā (O.Keišs); 23-Apr, 1 novērots Teikā, Rīgā (I.Dinsbergs); 1 dzied Aucē, Do (J.Tšernova); 24-Apr, 1 Kandavā, Tu (N.Zeidaks); 1 dzied Rumbulā un vēl 1 Dārziņos, Rīgā (U.Piterāns).
Brūnspārnu ķauķis 26-Apr, dzirdēta dziesma Zirgu salā, Liepājā (F.Slišāns); 29-Apr, dzied vismaz 4 vietās uz Zirgu salas, Liepājā (F.Slišāns); 30-Apr, 1 iedziedās un novērots vizuāli Bērzkalnos, Ba (E.Laucis); dziesma Miezītē, Jelgavā (G.Grandāns, A.Kalvāns).
Zaļais ķauķītis 1-Jūn, 1 Garkalnē, Ri (V.Vintulis).
Svirlītis 18-Apr, dziesma pie Engures ezera, Tu (O.Keišs u.c.); 22-Apr, Zaķumuižā, Ri (A.Klepers); 23-Apr, 1 dzied Usmā, Ve (A.Klepers). Austrumlatvija: 25-Apr, 1 dzied pie Varicēniem, Smiltenes pag., Vk (A.Kalvāns).
Čuņčiņš 13-Mar, 1 dzied Papē, Lp (K.Millers); 5-Apr, 1 Kolkasragā, Ta (I.Brediks, K.Funts); 6-Apr, 1 Raiņa parkā, Liepājā (F.Slišāns). Austrumlatvija: 8-Apr, 1 Zvejsolā, Re (G.Grandāns).
Vītītis 21-Apr, 1 Garkalnē, Ri (V.Vintulis); 24-Apr, 1 dzied Ķengaragā un vēl 1 Rumbulā, Rīgā (U.Piterāns); 25-Apr, 1 dzied Maņģenes mežos, Ku (N.Zeidaks); 2 dzied mežā Mežotnes pag., Ba (E.Laucis); dzied pie Pemmas purva, Lm (E.Račinskis); dziesma vairākās vietās Mazgramzdas apkārtnē, Lp (G.Grandāns); 1 dzied pie Varicēniem, Smiltenes pag., Vk (A.Kalvāns).
Pelēkais mušķērājs 30-Apr, 2 Aucē, Do (J.Tšernova); 1-Mai, vizuāli novērots mežā pie Dunduru pļavām ĶNP, Tu (N.Zeidaks); 1 pie Ozolaines dīķa, Ba (E.Laucis). Austrumlatvija: 2-Mai, pāris Lejas Kleperos, Launkalnes pag., Vk (A.Klepers).
Mazais mušķērājs 4-Mai, dziesma Korģenes apk., Lm (A.Bušs); 16-Mai, dziesma pie Zebrus ezera, Do (A.Kalvāns).
Melnais mušķērājs 22-Apr, 1 T Kolkā, Ta (V.Ādamsons u.c.); 23-Apr, 1 pie Langstiņiem, Ri (V.Vintulis); 24-Apr, 1 dzied Līvbērzē, Jl (O.Keišs, I.Dinsbergs); 1 dzied Teikā, Rīgā (I.Dinsbergs); 1 Raiņa parkā Liepājā (V.Kalniņš, F.Slišāns); 1 dzied Ķengaragā, Rīgā (U.Piterāns) 1 T novērots vizuāli Mazgramzdas apkārtnē, Lp (G.Grandāns). Austrumlatvija: 29-Apr, 1 dzied Smiltenē, Vk (A.Platais).
Somzīlīte 9-Apr, 4 atgriezušās ligzdošanas vietā – pamestā karjerā pie Bērzkalniem, Ba (E.Laucis); 11-Apr, niedrājā Daugavas malā pie Kaibalas, Og (U.Piterāns).
Vālodze 9-Mai, 1 pie Sātiņu dīķiem, Sa (A.Mankus); 13-Mai, dziesma Višķos, Da (J.Suveizda); 15-Mai, 1 dzied Bērzkalnos, Ba (E.Laucis).
Brūnā čakste 10-Mai, Brocēnu novadā, Sa (G.Graubics); 15-Mai, 1 Liepājas ziemeļu nomalē (F.Slišāns, V.Suščinskis); 16-Mai, 1 Krimūnu pag., Do (A.Kalvāns); 18-Mai, 1 T Bērzkalnos, Ba (E.Laucis).
Krauķis Ņemot vērā lielo ziemotāju skaitu, Latvijas rietumu daļā novērojumi netiek apkopoti. Austrumlatvija:  17-Feb , ap 50 Jēkabpils autoostas apkārtnē, Jk (J.Stalidzāns); 8-Mar, 12 Barkavā, Ma (A.Platais).
Mājas strazds Ņemot vērā lielo ziemotāju skaitu, Latvijas rietumu daļā novērojumi netiek apkopoti. Austrumlatvija: 13-Mar, 12 Daugavpilī (I.Krams).
Ģirlicis 7-Apr, 1 dzied Viesturdārzā, Rīgā (A.Kalvāns); 11-Apr, dzied divās vietās Liepājā (R.Rekmanis); 13-Apr, 1 dzied Mangaļsalā, Rīgā (U.Kolonovs); 14-Apr, 1 dzied pie Prezidenta pils, Rīgā (R.Rekmanis).
Mazais svilpis 29-Apr, 1 pie Ziemeļu mola Liepājā (M.Bruun); 13-Mai, 1 dzied Vagulānos, Jk (A.Pērkons); 16-Mai, 1 dzied Kvāpānu dīķos, Re (A.Klepers).
Lapzemes stērste 21-Apr, 1 Kolkasragā, Ta (M.Bruun).
Dārza stērste 1-Mai
, 1 pie Jaunmoku pils, Tu (M.Strazds); 4-Mai, 2 dziedoši TT Zemgales apk., Glūdas pag., Jl (A.Platais).
Niedru stērste 13-Mar, 1 Liepājas ezerā, Maiļragā, Lp (K.Millers); 14-Mar, 10 Užavas palienē (K.Millers, F.Slišāns); 15-Mar, 1 Mērsragā, Ta (I.Brediks); 1 dzied Melnragu rīklē ĶNP, Tu (J.Ķuze). Austrumlatvija: 17-Mar, Dvietes palienē, Da (A.Erts).

Kontaktiem: a.celmins@gmail.com.