Sākumlapa

Pavasaris 2006

Sākumlapa

Agrāko pavasara migrantu novērojumi 2006

Lappusē apkopotas ziņas par pirmajiem migrējošo putnu novērojumiem Latvijā 2006. gada pavasarī. Papildus pašam pirmajam novērojumam minēti vēl daži nākamie, bet tikai daži, jo lappuses labošanai atvēlētais laiks bija limitēts. Sarakstā iekļautās sugas neaptver visus migrantus. Nav ietvertas retas sugas un tādas, kas regulāri ziemo. Informācija ņemta no ziņu grupas "Putni" un no novērotājiem personīgi. Ja jums ir zināms kāds pirmais novērojums šajā gadā, un esat pilnīgi pārliecināts par sugas noteikšanas pareizību, atrakstiet uz adresi a.celmins@gmail.com. Plašāka informācija par agrākajiem novērojumiem pirms 2000.g. atrodama lappusē "Latvijas putni". Citi pēdējie gadi: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009.

Rajonu un pilsētu nosaukumu saīsinājumi: Ai - Aizkraukle, Al - Alūksne, Bl - Balvi, Ba - Bauska, Ce - Cēsis, Da - Daugavpils, Do - Dobele, Gu - Gulbene, Jk - Jēkabpils, Jl - Jelgava, Jr - Jūrmala, Kr - Krāslava, Ku - Kuldīga, Lp - Liepāja, Lm - Limbaži, Lu - Ludza, Ma - Madona, Og - Ogre, Pr - Preiļi, Re - Rēzekne, Ri - Rīga, Rp - Rīgas pilsēta, Sa - Saldus, Ta - Talsi, Tu - Tukums, Vk - Valka, Vm - Valmiera, Ve - Ventspils. Citi saīsinājumi un apzīmējumi: Ar sarkanu iezīmēts datums, kas ir agrāks par līdz šim zināmo. Pirmais datums uz  pelēka  fona norāda, ka novērotie putni varēja būt arī lokāli vai netāli ziemotāji. T - tēviņš, M - mātīte. N, E, S, W - debess puses - ziemeļi, austrumi, dienvidi un rietumi (piemēram, 2-N nozīmē, ka divi putni lidoja ziemeļu virzienā). ĶNP - Ķemeru nacionālais parks. Austrumlatvija - Valkas, Alūksnes, Balvu, Gulbenes, Madonas, Rēzeknes, Ludzas, Jēkabpils, Preiļu, Daugavpils un Krāslavas rajoni.

NB! Austrumlatvija izdalīta tikai agrajiem migrantiem aptuveni līdz aprīļa vidum. Tālāk pieņemts, ka atlidošana norit vairāk vai mazāk sinhroni visā teritorijā, un, pat ja novērojumi no Austrumlatvijas nav ziņoti, var uzskatīt, ka atlidošana notikusi aptuveni tajā pat laikā.

Mazais gulbis 31-Mar, 4 uz lauka Pūres apk., Tu (V.Roze); 1-Apr, 5 kopā ar 45 ziemeļu gulbjiem pie Zaņas, Sa (M.Jaunzemis); 2-Apr, 30 Durbes ezera un Trumpes upes apk., Lp (E.Lediņš u.c.). Austrumlatvija: 5-Apr, Ļaudona, Ma (A.Avotiņš).
Sējas zoss 23-Mar, 350 uz lauka pie Bernātiem, Lp. Dominē tundras pasuga rossicus, bet arī vismaz 10 taigas sējas zosis fabalis; 7+5 uz N pie Nīcas, Lp (abas vietas K.Millers); 30-Mar, 12 pārlidoja Dunduru pļavās ĶNP, Tu (J.Ķuze u.c.); 31-Mar, 50 pie Lancenieku fermas un 25 starp Kalnāju fermu un Vīkseli, Tu (J.Ķuze, V.Vintulis). Austrumlatvija: 6-Apr, Līksna, Da (A.Klepers).
Īsknābja zoss 4-Apr, 1 migrācijā kopā ar citām zosīm pie Stalbes, Cs (P.Hottola); 5-Apr, 1 Svētes grīvā, Jl, kopā ar citām Anser zosīm. V.Vintulis.
Baltpieres zoss 23-Mar, 2 uz lauka kopā ar sējas zosīm pie Bernātiem, Lp; 1-N pie Nīcas, Lp (abas vietas K.Millers); 28-Mar, vairākas 3-4 putnu grupiņas pie Liepājas ez. Vītiņu pļavu rajonā (M.Kalniņš); 29-Mar, 2 Svētes grīvā, Jl (K.Millers); 31-Mar, 25 Lancenieku apk., 7 starp Vīkseli un Ozolpili, un 1 starp Kalnāju fermu un Vīkseli, Tu (J.Ķuze, V.Vintulis). Austrumlatvija: 30-Mar, balsis virs Daugavpils (I.Krams).
Meža zoss 23-Mar, 10 uz lauka kopā ar sējas zosīm pie Bernātiem, Lp; 5-N pie Nīcas, Lp (abas vietas K.Millers); 24-Mar, 150 Papes ezera kanālā tuvāk jūrai, Lp (K.Millers); 25-Mar, 2 uz lauka pie Ķūļciema, Ta (M.Briedis); 29-Mar, 1 pie mola Daugavgrīvā, Rp (G.Graubics); 31-Mar, 20 starp Kalnāju fermu un Vīkseli, Tu (J.Ķuze, V.Vintulis).
Zosis (nenoteiktas) 22-Mar, 2 lidojumā pie Irlavas, Tu (Irlavas mežniecība); 23-Mar, dzirdētas balsis pie Rendas, Ku (R.Dunda); 24-Mar, 56-N Papē, Lp (kopsumma) (K.Millers); 1-N pie pie Ķūļciema, Ta (M.Briedis); 25-Mar, 800 Bernātu polderī, Lp (K.Millers).
Baltvaigu zoss 2-Apr, 2 kopā ar baltpieres un sējas zosīm uz lauka netālu no Lanceniekiem, Tu (M.Bašēna, I.Bārda, V.Vintulis); 3-Apr, 2 Svētes grīvā, Jl (V.Roze). Austrumlatvija: 22-Apr, 1 Orenīšu 7. dīķi Nagļu zivsaimniecībā, Re (I.Azaucka, J.Baumanis, A.Kalvāns, E.Lediņš.
Melngalvas zoss 11-Jūn, 1 Daugavas grīvā pie Bolderāja mola, Rp (I.Auziņš). Nokavēts.
Sāmsalas pīle 25-Mar, 9 Starpiņupītes grīvā, Lapmežciemā, Tu (M.Riherts); 30-Mar, 33 Engures ostā, Tu (J.Kazubiernis).
Baltvēderis 24-Mar, 54-N Papē, Lp (K.Millers); 2-Apr, 20 Durbes ez., Lp (E.Lediņš u.c.); 3-Apr, Ļaudona, Ma (A.Avotiņš); 4-Apr, 2 TT, 2 MM peļķē uz ziemāju lauka Valles apk., Ai (M.Kilups); 5-Apr, 25 jūrā pie Vecāķiem, Ri (I.Deņisovs).
Pelēkā pīle 24-Mar, 1 T - N Papē pie kanāla, Lp (K.Millers); 8-Apr, pāris pie Melnragiem ĶNP, Tu (I.Bārda, L.Jukāme, J.Ķuze, V.Vintulis); 1 Starpiņupītes grīvā Lapmežciemā, Tu (M.Tīrums).
Krīklis 24-Mar, 75-N stundas laikā Papē pie kanāla, Lp (K.Millers). 30-Mar, 2 Dunduru pļavās ĶNP, Tu (J.Ķuze u.c.). Austrumlatvija: 3-Apr, Ļaudona, Ma (A.Avotiņš).
Garkaklis 25-Mar, pāris Liepājas ostā pie LBT un turpat 26-Mar 2 pāri (K.Millers); 30-Mar, 4 Dunduru pļavās ĶNP, Tu (J.Ķuze u.c.); 2-Apr, 20 Durbes ez., Lp (E.Lediņš u.c.).
Prīkšķe 7-Apr, 1 T kopā ar meža pīlēm Ķūļciema pag., Ta (M.Briedis); pāris Nīcas laukos, Lp (K.Millers); 9-Apr, Kolkasrags, Ta (J.Kazubiernis, D.B.Wooldridge); pāris Rimzātu dīķos, Ku (D.Boiko, M.Žagars). Austrumlatvija: 22-Apr, vismaz 10 pa visiem Nagļu zivsaimniecības dīķiem, Re (I.Azaucka, J.Baumanis, A.Kalvāns, E.Lediņš).
Platknābis 25-Mar, 1 T Liepājas ostā pie LBT (K.Millers). Austrumlatvija: 10-Apr, 4 pāri Dvietes palienē, Da (J.Reihmanis).
Brūnkaklis 26-Mar, vismaz 34 Liepājas ostā pie LBT (K.Millers). Austrumlatvija: 9-Apr, Aiviekstes izteka, Ma/Re (A.Avotiņš).
Pelēkvaigu dūkuris (iekšzemē) 16-Apr, vismaz 7 vietās Liepājas rajonā - Vecpils, Rāva, Aizpute u.c., dažviet jau novērojams riests (R.Rekmanis, E.Lediņš, R.Lebuss, E.Dzenis). Austrumlatvija: 22-Apr, 1 Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas dīķos, Re (I.Azaucka, J.Baumanis, A.Kalvāns, E.Lediņš); 23-Apr, ap 20 Sedas purva dīķos pie putnu torņa, Vk (M.Tīrums u.c.).
Ragainais dūkuris 17-Apr, 1 jūrā pie Akmeņraga, Lp (A.Klepers). Iekšzemē: 14-Mai, 1 Mundigezerā, Ta (M.Kilups); 15-Mai, pāris dīķī pie Mežoles skolas, Launkalnes pag., Vk (A.Klepers).
Melnkakla dūkuris 22-Apr, 1 Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas dīķos, Re (I.Azaucka, J.Baumanis, A.Kalvāns, E.Lediņš); 6-Mai, 9 Nagļu zivsaimniecības Orenīšu 7. dīķī, Re (A.Arkiomaa).
Jūras krauklis (iekšzemē) 28-Mar, 1 uz ledus Aiviekstē pie Švāna tilta, Ma (U.Ļoļāns); 31-Mar, 17 dreifēja uz ledus pa Daugavu pie Jaunjelgavas, Ai (E.Puzulis); 2-Apr, 12 Mūsā starp Bausku un Lietuvas robežu (atsūtīta fotogrāfija, Ruta un Annija); 9-Apr, vismaz 1000 kolonijā Lubāna rietumu malā (A.Avotiņš u.c.).
Lielais dumpis  10-Mar , 1 Engures ezerā pie Mērsraga kanāla iztekas, Ta (U.Rēvalds). Pirmā balss: 8-Apr, Durbes upē pie iztekas no Durbes ezera, Lp (R.Rekmanis, A.Matisons); 10-Apr, Īdeņa, Re (M.Strazds u.c.).
Mazais dumpis 18-Mai, balss Sātiņu dīķos, Sa (Z.Jansone); pāris 5-Jūn, balss Nagļu zivsaimniecības Orenīšu nodaļas 4. dīķī, Re (J.Baumanis).
Lielais baltais gārnis 3-Apr, 1 meža pļavā pie Lubānas, Ma (atsūtīts video) (G.Zembergs); 10-Apr, 4 Kvāpānu dīķos pie Lubānas ez., Re (Lubāns un zivju dīķi vēl pilnībā klāti ar ledu) (M.Strazds u.c.); 16-Apr, 2 Vecdaugavā, Rp (I.Deņisovs); 20-Apr, 1 Engures ez., Tu/Ta (A.Klepers, O.Kurttio, S.Leinonen u.c.).
Melnais stārķis 30-Mar, 1 izcelts no grāvja Kalnišķu apk., Lp (I.Mednis); 4-Apr, 2 Raķupes palienē Dundagas pag., Ta (A.Neparts); 5-Apr, 1 pie Pienavas lidojumā virs meža (J.Stomers). Austrumlatvija: 7-Apr, 2 lidojumā Maltas tuvumā, Re (I.Krams).
Baltais stārķis  3-Mar , 1 Ozolu apkārtnē pie ceļa Renda - Kuldīga (I.Folkmanis); 12-Mar, 2 lidojumā pie Ēdoles, Ku. Noteikti pārliecinoši no neliela attāluma (G.Meijere); 16-Mar, 1 ligzdā pie Alsungas, Ku. Uzturējās 2 dienas un pēc tam nozuda (A.Briede); 22-Mar, 1 novērots lokāli pie Slokas, Jm (D.Meijere); 23-Mar, 1 Talsos 1905. gada ielā (ziņa ar foto Talsu rajona laikraksta); 24-Mar, 1 Kuldīgā (Lattelekom darbinieks); 27-Mar, 1 uz ligzdas Stendē, Ta (I.Strazdiņš); 1 Annenieku pag., Do (M.Baumanis); 29-Mar, 1 pie Jaunolaines, Ri (A.Kalvāns); 2 lidojumā Vecmīlgrāvī, Rp (I.Deņisovs); 4 lidojumā pie Ezeres, Sa (J.Briņke, A.Briņķis). Austrumlatvija: 27-Mar, 1 Verēmu pag., Re (M.Naglis); 28-Mar, 1 Krustpils pag., Jk (Guntis Grandāns); 1 Ļaudonas pag, Ma (A.Calmāns); 29-Mar, 1 Stradu pag., Gu (A.Vīgante); 30-Mar, 1 pie Medumiem, Da (G.Ramey); Ļaudona, Ma (A.Avotiņš).
Ķīķis 5-Mai, 1 pie Cepļu purva, Gu (A.Freibergs, I.Freiberga); 6-Mai, 1 pie Durbes ez., Lp (R.Rekmanis, A.Matisons).
Melnā klija 4-Apr, 1-N Stalbes pag., Cs (P.Hottola); 10-Apr, 1 pie Dvietes, Da (J.Reihmanis); 17-Apr, 2-NW (ieslīpi iekšā jūrā ar 35 min atstarpi) pie Akmeņraga, Lp (A.Klepers).
Čūskērglis 10-Apr, 1 pie Kapūnes, Bl (K.Shaw, M.Strazds u.c.); 20-Apr, 1-S pie Trepmuižas, Jk (I.Krams).
Niedru lija 25-Mar. 1 T (nepieaudzis) Liepājas ez. W malā pie Bernātu poldera (K.Millers); 28-Mar, vismaz 2 Vītiņu pļavu rajonā pie Liepājas ez. (M.Kalniņš); 1-Apr, T un M Eimuru polderī starp Ādažiem un Kalngali, Ri (M.Kilups); 1 T 2cy pie Celmu dīķa Ezeres pag., Sa (M.Jaunzemis); 1 T Kalvenes apk., Lp; 1 T Kalnciemā, Jl (abas vietas D.Boiko, I.Boiko); 2-Apr, 1 M Vecdaugavā, Rp (I.Deņisovs); 1 pie Durbes ez., Lp (A.Kalvāns u.c.). Austrumlatvija: 3-Apr, 1 pie Naujenes, Da (I.Krams); 6-Apr, 1 pie Jaunkalsnavas, Ma (U.Ļoļāns); 9-Apr, daudzas Lubānas ez. apkārtnē, Ma/Re (A.Avotiņš u.c.).
Stepes lija 25-Apr, 1 T migrācijā uz N Kolkasragā, Ta (J.Kazubiernis, D.B.Wooldridge); 26-Apr, 1 imm M (vai 2cy) Kolkasragā (D.B.Wooldridge u.c.); 28-Apr, 1 T (vecums 3cy) Mērsraga ragā, Ta (K.Millers, V.Roze); 2-Mai, 1 M Kolkas ciemā pie mājām "Uši" (D.B.Wooldridge).
Pļavu lija 8-Apr, 1 T pie Remtes pagastā, Sa (D.Boiko, M.Žagars); 9-Apr, 1 M "Lubāna ieplakās", Ma, noteikta vienīgi pēc lidojuma "lidoja kā kajaks" (praktiski Circus sp., jo nevar izslēgt stepes liju) (A.Avotiņš u.c.); 18-Apr, 1 T (iespējams šī suga) Ormaņu pļavās Olaines apk., Ri (A.Dimperāns); 23-Apr, 1 T medīja aizaugušā grants karjerā 3 km uz D no Dunalkas ciema, Lp (R.Rekmanis); 1 T Valles apk., Ai (M.Kilups, L.Zilvere).
Mazais ērglis 30-Mar, 1 Krustkalnu rezervātā, Ma (A.Avotiņš u.c.); 31-Mar, 1 starp Skrundu un Zirņiem, Sa (R.Rekmanis); 2-Apr, 1 Aiviekstes pag., Ai (Gaidis Grandāns); 5-Apr, 1 Raķupes ielejā Dundagas pag., Ta (M.Tīrums); 6-Apr, 3 Zvārdes pagastā, Sa (M.Strazds u.c.); Dunava, Pr (A.Klepers).
Zivjērglis 19-Mar, 1 pie aizsalušajiem Pļevnu dīķiem uz Palsas upes, Cs. Uzturējās pusotru nedēļu, vilcis no krūmiem nosmakušas mazas zivtiņas (D.Bērziņš, L.Palms); 26-Mar, 1 Ezeres pag., Sa (M.Jaunzemis); 29-Mar, 1 laukos starp Jaunmārupi un Cenas tīreli (Ri), ēda kaut ko uz lauka (maitu?); turpat 31-Mar (M.Kilups). Austrumlatvija: 9-Apr, 1 pie Aiviekstes iztekas Ma/Re; 1 Gomelī pie Lubāna (abas vietas (A.Avotiņš u.c.).
Kukaiņu piekūns 2-Mai, 1 Kolkas ciemā pie mājām "Uši", Ta (dzimums nav ziņots) (D.B.Wooldridge); 4-Mai, 1 laukos starp Garciemu un Ādažiem, Ri (dzimumu neizdevās noteikt) (V.Roze, A.Zacmanis); 17-Mai, 3 (M, 2cy jaunais (iesp. M) un trešais nenoteikts), Nagļu zvisaimniecībā virs Orenīšu 7. dīķa, Re; 1 M pie Kvāpānu zivju dīķiem, Re (abas vietas A.Klepers).
Bezdelīgu piekūns 9-Apr, pāris atgriezies ligzdošanas teritorijā Silakrogā, Ri (I.Brediks, M.Kilups, M.Vimba); 1 Lestenes apk., Tu (M.Tīrums).
Lauku piekūns  25-Feb , 2 Grobiņas vēja ģeneratoru parkā netālu no Rolavas, (R.Rekmanis); 3-Mar, 1 T ar gredzenu Nīcas laukos, Lp, (agrākos apmeklējumos šogad šeit nebija novērots) (K.Millers); 4-Mar, 1 jaunais (2cy) pie Jaunsmiltenes, Vk (A.Klepers); 1 starp Grobiņu un Liepāju, Lp (šis varbūt kāds no Liepājas ziemotājiem) (K.Millers, B.Valkaša);  12-Mar, 1 T pie Mārsnēniem, Cs (M.Tīrums); 19-Mar, 1 medīja peles Eimuru polderī netālu no Kalngales, Ri (M.Kilups).
Paipala 8-Mai, 2 īpatņu balsis Murmastienes pag., pl. 04:00, Ma (I.Līdaka); 12-Mai, 1 dzirdēta Dobeles apkārtnē (V.Vintulis).
Dumbrcālis 3-Apr, 1 novērots vizuāli Lauteros, Lm (G.Graubics). Pirmā balss: 17-Apr, Ilzenes apk., Al (V.Roze).
Ormanītis (pirmā balss) 19-Apr, balss Daugavpilī ap pl. 00:10 (I.Krams); 26-Apr, 2 dzirdami Papes ez. S galā no putnu torņa, Lp (K.Millers).
Mazais ormanītis 27-Apr, pāris vilku vālīšu cera malā Nagļu zivsaimniecības Orenīšu 4. dīķī, Re (J.Ķuze u.c.).
Grieze 27-Apr, divas reizes dzirdēta balss Sitas-Pededzes palienē pie Mugurupes, Gu (E.Zostiņš); 3-Mai, Jelgava (A.Kalvāns); 4-Mai, Spilves pļavas, Rp (V.Kļaviņš); 6-Mai, 3 dzirdētas Papes polderī, Lp (K.Millers, B.Valkaša); 1 dzirdēta Svētes grīvā, Jl (A.Celmiņš).
Dzērve 23-Mar, 1 pie Ķūļciema, Ta (M.Briedis); 24-Mar, 1 pie Skrīveriem, Ai (Berga); 25-Mar, 8 riņko virs Papes tīreļa, Lp; 2 pie Nīcas, Lp; 3 Bernātu polderī, Lp (visas vietas K.Millers); 26-Mar, 2 pie Šķēdes ceļa 4 km no Lutriņiem, Sa (A.Mankus); 28-Mar, 4 Vītiņu pļavās pie Liepājas ez.; 4 Aizputes apk., Lp (abas vietas M.Kalniņš); 29-Mar, balsis pie Rudbāržiem, Ku; vairākas pa ceļam no Skrundas uz Kuldīgu (abas vietas I.Folkmanis); balsis no vairākiem virzieniem Valles apk., Ai (A.Celmiņš); 1 lidojumā pie Anneniekiem, Do (E.Puzulis); 2 vizuāli un daudzu putnu balsis no Cenas tīreļa, Ri (M.Kilups). Austrumlatvija: 30-Mar, 2 pie Vestienas, Ma (U.Ļoļāns); Sitas paliene, Gu (J.Prokofjevs).
Jūras žagata 6-Apr, 1 Daugavmalā pie Vanšu tilta Ķīpsalas pusē, Rp (I.Brediks); 8-Apr, Kolkasrags, Ta (J.Kazubiernis).
Avozeta 11-Apr, 1 Kolkasragā, Ta (J.Kazubiernis); 15-Apr, 2-N Papē, Lp (K.Millers); 17-Apr, 3-S pie Akmeņraga, Lp (A.Klepers).
Upes tārtiņš 11-Apr, 1 lokāli pārlidojumā uz S jūrmalā pie Lauteriem, Lm (G.Graubics); 14-Apr, 3 Slokas attīrīšanas iekārtu dūņu dīķī, Jm (M.Krūze, M.Krūze); 16-Apr, 3 Sievalka zivju dīķos pie Durbes ezera, Lp (R.Rekmanis, E.Lediņš, R.Lebuss, E.Dzenis). Austrumlatvija: 22-Apr, 1 Nagļu zivju dīķos, Re (I.Azaucka, J.Baumanis, A.Kalvāns, E.Lediņš).
Smilšu tārtiņš 6-Apr, 4 Pekragā Mērsraga jūrmalā, Ta (M.Tīrums); 7-Apr, 2 Papes jūrmalā, Lp; 3 Nīcas laukos, Lp (abas vietas K.Millers). Nokavēts.
Tārtiņš (nenoteikts) 30-Mar, balss Kolkasragā, Ta (upes/smilšu). J.Kazubiernis.
Dzeltenais tārtiņš 31-Mar, 7 starp Vīkseli un Ozolpili, Tu (J.Ķuze, V.Vintulis); 2-Apr, 27 pie Melnragu fermas ĶNP, Tu (I.Bārda, V.Vintulis); 5-Apr, 10 uz lauka pie Cīruļiem, Ta (M.Tīrums); 2-N pie Lauteriem, Lm (G.Graubics).
Jūras ķīvīte 5-Mai, 30 Kuivižu jūrmalā, Lm (V.Vintulis, D.Mukāns); 13-Mai, 4 Mērsraga jūrmalā, Ta (V.Roze u.c.).
Ķīvīte  20-Feb , 1 pie Nīcas, Lp (A.Maisiņš); 23-Mar, 1 Liepājas ez. pie Golodova dambja, pacēlās spārnos lidojumā uz ziemeļiem; 15 uz lauka pie Bernātiem, Lp (abas vietas K.Millers); 24-Mar, ap 100 Nīcas laukos, Lp; 71-S un 6 uz lauka pie Ķoņu ciema Papē, Lp (abas vietas K.Millers); 1 pie Smārdes, Tu (J.Ķuze, A.Zacmanis); 28-Mar, 1 pie Bauskas šosejas netālu no Rīgas robežas (kur Maksimas galvenais birojs "Abras") (I.Azaucka); vismaz 20 Slampes laukos posmā no Apšupes krustojuma līdz Degoles pagriezienam un tālāk līdz Ozolpilij (Ventspils šoseja), Tu (A.Ornicāns, V.Vintulis; 29-Mar, 1 lokāli Daugavgrīvā, Rp (G.Graubics); posmā Kuldīga-Saldus 5 vietās no 1 līdz 5 īpatņi (M.Jaunzemis); ap 15 Svētes grīvā, Jl (K.Millers); ne mazāk kā 50 laukos starp Jaunmārupi un Cenas tīreli, Ri (M.Kilups). Austrumlatvija: 29-Mar, Litene, Gu (E.Zostiņš); 30-Mar, Kārķu pagasts, Vk (J.Ampermanis); 2 Pededzes lejtecē, Gu (A.Auniņš, A.Klepers); 31-Mar, Sitas paliene, Gu (A.Auniņš, A.Klepers, J.Prokofjevs); vairākas grupiņas pa 2-5 īpatņi Kujas dabas parkā, Ma (U.Ļoļāns); Ļaudona, Ma (A.Avotiņš).
Lielais šņibītis - 2006.g. pavasarī novērojumi nav zināmi.
Gaišais šņibītis 27-Mai, 1 Kaltenes jūrmalā, Ta (V.Vintulis).
Trulītis 23-Mai, 3 Ainažos, Lm (A.Kalvans).
Temminka šņibītis 27-Apr, 1 Nagļu zivsaimniecības Orenīšu 3. dīķī (Britu grupa, J.Ķuze); 10-Mai, 1 lokāls Lauteru jūrmalā, Lm (G.Graubics).
Līkšņibītis - 2006.g. pavasarī novērojumi nav zināmi.
Parastais šņibītis 15-Apr, 1 Papē uz mola, Lp (K.Millers); 28-Apr, 1 dienvidu pusē no Mērsraga ostas, Ta (K.Millers, V.Roze); 7-Mai, 20-N Lauteru jūrmalā, Lm (G.Graubics).
Dūņšņibītis 27-Mai, 1 Nagļu zivsaimniecības dīķos, Re (B.Paepegaey, N.Selosse u.c.).
Gugatnis 14-Apr, 1 T uzplūdušos arumos ap 1 km uz SE no Vecmokām, Tu (M.Vimba, E.Haberkorns); 26-Apr, 2 Nīcas laukos, Lp (K.Millers); 27-Apr, 7 TT Nagļu zivsaimniecības Orenīšu 4. dīķī, Re (J.Ķuze u.c.); 28-Apr, 18 Svētes grīvas laukos (no kuriem tikai 1 M), Jl (K.Millers, V.Roze); 29-Apr, 32 Svētes grīvas laukos (no kuriem 4 MM), Jl (V.Vintulis).
Vistilbe  19-Mar , 1 atrasta beigta pie Stendes upes Lībagu pagastā, Ta (V.Elerts); 31-Mar, 1 Lielupes grīvā, Jm (A.Kuročkins); 7-Apr, 1 Zilākalna apk., Vm (P.Hottola).
Mērkaziņa 12-Mar, 1 iztraucēta no ceļmalas garāmbraucot (redzēta tikai lidojā no aizmugures), Trikāta, Vk (M.Tīrums); 24-Mar, 15-S Papē, Lp (K.Millers); 1 Vecdaugavā, Rp (I.Deņisovs); 30-Mar, 1 Dunduru pļavās ĶNP, Tu (J.Ķuze u.c.). Austrumlatvija: 31-Mar, Sitas paliene, Gu (A.Auniņš, A.Klepers, J.Prokofjevs).
Ķikuts 26-Apr, divi riesti Rūjas palienē, Vm; 27-Apr, riests Burgas pļavās, Vk (abas vietas A.Auniņš). Riesti ļoti aktīvi (pat lielāki kā pērn šajā laikā), noteikti jau labu laiku kā putni atgriezušies.
Sloka 25-Mar, 1-N vakarā 19:10 bez balss, Šķēde, Lp (K.Millers, B.Valkaša); 30-Mar, 1-N Liepājā, ezermalā dienas laikā (K.Millers); 2-Apr, 1 krūmos Vecdaugavā, Rp (I.Deņisovs); 1 Lauteros, Lm (G.Graubics). Austrumlatvija: 8-Apr, Launkalnes pag., Vk (A.Klepers).
Melnā puskuitala 8-Apr, 1 Kalnciema pļavās (Sārkainī), Jl (I.Bārda, L.Jukāme, J.Ķuze, V.Vintulis); 9-Apr, 1 Bērzciema jūrmalā, Tu (M.Bašēna); 11-Apr, novērota (skaits nav ziņots) Liepājas ezera E krastā Otaņķu apk., Lp (J.Burny). Austrumlatvija: 23-Apr, 8 Nagļu zivsaimniecības Orenīšu nodaļā, Re (I.Azaucka, J.Baumanis, A.Kalvāns, E.Lediņš).
Sarkanā puskuitala 15-Apr, 1-N Papē, Lp (K.Millers); 21-Mai, Pape, Lp (J.Ķuze, M.Strazds, V.Vintulis).
Lietuvainis 15-Apr, balss pie Irlavas dīķiem, Tu (vismaz 1) (V.Šalavejus); 17-Apr, 1-N kuitalu barā pie Akmeņraga, Lp (A.Klepers); 19-Apr, 1-NE Kolkasragā, Ta (S.Hjerppe, I.Hjerppe, D.B.Wooldridge); 20-Apr, 1-N kopā ar 9 kuitalām Papes ez. N galā, Lp (K.Millers).
Kuitala 8-Apr, Kolkasrags, Ta (J.Kazubiernis); 1 Nīcas laukos, Lp (K.Millers); 9-Apr, vairākas aizlidoja W (jūras) virzienā Saulkrastu lauku teritorijā, Ri (E.Račinskis, I.Mārdega); 10-Apr, 2-N Lauteros, Lm (G.Graubics). Austrumlatvija: 9-Apr, 1 Kvāpānos pie Lubāna, Re (A.Avotiņš u.c.).
Tumšā tilbīte 27-Apr, 1 Nagļu zivsaimniecības Orenīšu 3. dīķī, Re (Britu grupa, J.Ķuze); 4-Mai, 1 Svētes grīvā, Jl (A.Kalvāns); 5-Mai, Kuivižu jūrmala, Lm (V.Vintulis, D.Mukāns); 8-Mai, 7 Lauteru jūrmalā, Lm (G.Graubics).
Pļavu tilbīte 5-Apr, 1 uz lauka pie Cīruļiem, Ta (M.Tīrums); 7-Apr, 1 Ķūļciema pag., Ta (M.Briedis); 2 Nīcas laukos, Lp (K.Millers); 8-Apr, balss Gaujas grīvā, Ri (U.Kolonovs); 1 pie "Bauzu" ez., Vm (P.Hottola). Austrumlatvija: 9-Apr, 1 Kvāpānos pie Lubāna, Re (A.Avotiņš u.c.).
Dīķu tilbīte 25-Apr, 2 Nagļu zivsaimniecības Orenīšu 3. dīķī, Re (J.Baumanis, A.Dimperāns); 27-Apr, turpat 3 īpatņi Orenīšu 3. dīķī un 1 īpatnis 10. dīķa W malā, Re (J.Ķuze u.c.).
Lielā tilbīte 16-Apr, 1 redzēta un dzirdēta Irlavas dīķu noteces grāvī, Tu (V.Šalavejus); 19-Apr, 1 Kolkasragā, Ta (D.B.Wooldridge); 22-Apr, 6 Nagļu zivsaimniecības Orenīšu 7. dīķī, Re (I.Azaucka, J.Baumanis, A.Kalvāns, E.Lediņš); 23-Apr, 5 Sātiņu zivju dīķos, Sa (M.Jaunzemis); 1 pie Briljantu fermas Ādažos, Ri (A.Klepers); 4 pie peļķes ziemāju laukā Valles apk., Ai (M.Kilups, L.Zilvere); 2 Mērsraga ragā un 7 dienvidu pusē no Mērsraga ostas, Ta (V.Vintulis).
Meža tilbīte 30-Mar, 1 Ķemeros, Jm (J.Kazubiernis); 2-Apr, 1 Melnragu rīklē ĶNP, Tu (I.Bārda, V.Vintulis); 3-Apr, 1 Lutriņu apk., Sa (A.Mankus); 2 Pūres apk., Tu; 1 Svētes grīvā, Jl (abas vietas V.Roze). Austrumlatvija: 4-Apr, Ļaudona, Ma (A.Avotiņš juniors).
Purva tilbīte 4-Apr, ziņa: "Aiviekstē uz ledus tekalē gan upes, gan purva tilbītes (pēdējās vairākas)", Ļaudona, Ma (A.Avotiņš); 8-Apr, Burtnieku pag., Vm (A.Klepers); 10-Apr, 1 Brantu pag., Vk (A.Klepers); 13-Apr, 1 pie peļķes uz lauka Valles apk., Ai (M.Kilups).
Upes tilbīte 4-Apr, ziņa: "Aiviekstē uz ledus tekalē gan upes, gan purva tilbītes (pēdējās vairākas)", Ļaudona, Ma (A.Avotiņš); 9-Apr, Brantu pag., Vk (A.Klepers); 1 pie Skrundas, Ku (D.Boiko); 1 pie Bajāriem Salaspils novadā, Ri; 1 pie Ceplīšiem Ikšķiles novadā, Og (abas vietas (I.Brediks, M.Kilups, M.Vimba).
Akmeņtārtiņš 20-Apr, 1 Kolkasragā, Ta (J.Kazubiernis); 13-Mai, 2 Mērsraga jūrmalā Pekragā, Ta (V.Ādamsons u.c.).
Šaurknābja pūslītis 17-Mai, 1 pie Ķurmjraga (Ežurģu klintīm), atsūtīta fotogrāfija, Lm (A.Tauriņš); 26-Mai, 7 Īdeņas zivju dīķos, Re (B.Paepegaey, N.Selosse u.c.).
Īsastes klijkaija 8-Apr, 1 Kolkasragā, Ta (D.B.Wooldridge); 15-Apr, 3-N Papē, Lp (K.Millers).
Lielais ķīris Masveida ierašanās Rīgā: 29-Mar, 150 Daugavā pie Ķengaraga; 20 pie centrālās pie autooostas (abas vietas D.Boiko); novēroti arī 13. janvāra ielā (skaits nav ziņots) (A.Kalvāns); 15 Daugavgrīvā (G.Graubics); 30-Mar, 250 Juglas ez. pie slūžām (R.Matrozis). Austrumlatvija: 30-Mar, 1 Daugavpilī (I.Krams); 6-Apr, vismaz 15 Daugavpilī pie cietokšņa (A.Klepers).
Reņģu kaija 7-Apr. 2-N Papē, Lp (K.Millers); 8-Apr, Kolkasrags, Ta (J.Kazubiernis); 1-N Papē, Lp (K.Millers).
Lielais zīriņš 6-Apr, 1-N Papē pie kanāla, Lp (J.Burny); 1-S virs Liepājas ez. pie Maiļraga (K.Millers); 8-Apr, 1 Kolkasragā, Ta (D.B.Wooldridge); 14-Apr, 1-N Nidas jūrmalā (J.Burny) un iespējams tas pats Papē, Lp (K.Millers); 15-Apr, 3-NW Kolkasragā, Ta; 16-Apr, 2-SE Kolkasragā, Ta (D.B.Wooldridge); 17-Apr, 5 lokāli pie Akmeņraga, Lp (A.Klepers).
Cekulzīriņš 9-Apr, 1 Kolkasragā, Ta (J.Kazubiernis, D.B.Wooldridge); 15-Apr, 9-NW Kolkasragā, Ta (D.B.Wooldridge); 16-Apr, 1 pie Ventspils ostas dienvidu mola (J.Ķuze); 18-Apr, 5-NE jūrā pie Ovišraga, Ve (S.Hjerppe, I.Hjerppe).
Upes zīriņš 12-Apr, 2 Lielupes grīvā, Jm (M.Tīrums); 14-Apr, 1 uz sēres Mērsraga jūrmalā, Ta (M.Vimba, E.Haberkorns); 15-Apr, 47-N Papē, Lp (K.Millers); 30 Kolkasragā, Ta (D.B.Wooldridge); 16-Apr, 2 pie Ventspils ostas dienvidu mola (J.Ķuze); balss augstu gaisā pie Irlavas dīķiem, Tu (V.Šalavejus); 17-Apr, 5-N pie Akmeņraga, Lp (A.Klepers). Austrumlatvija: 22-Apr, 1 Īdeņā pie Lubānas ez., Re (precīzi nav noteikts, bet ļoti iespējams, ka šī suga) (I.Azaucka, J.Baumanis, A.Kalvāns, E.Lediņš); 26-Apr, 2 dīķos pie Mežoles skolas, Launkalnes pag., Vk (A.Klepers).
Jūras zīriņš 16-Apr, 2 pie Ventspils ostas dienvidu mola (J.Ķuze); 17-Apr, 7-S pie Akmeņraga, Lp (A.Klepers); 5 Kolkasragā, Ta (D.B.Wooldridge, S.Hjerppe, I.Hjerppe).
Zīriņš nenoteikts (hirundo/paradisaea) 15-Apr, 13-N Papē, Lp (K.Millers).
Mazais zīriņš 21-Apr, 1 pie Ventspils ostas S mola (A.Klepers, O.Kurttio, S.Leinonen u.c.); 24-Apr, 1 redzēts Rīgas jūras līcī no kuģa, aptuveni 10 km no krasta iepretī Mērsragam (A.Kuročkins, R.Matrozis); 29-Apr, 2 Vecāķu pludmalē, Ri (I.Deņisovs).
Melnais zīriņš 25-Apr, 2 Nagļu zivsaimniecības Orenīšu 8. dīķī, Re (J.Baumanis); 30-Apr, 10 Nagļu zivsaimniecības Orenīšu 7. dīķī, Re (D.Boiko); 3-Mai, 1 Lielupes grīvā, Jm (M.Krūze).
Baltspārnu zīriņš 16-Mai, 3 Skuķu ez., Dvietes palienē, Da (A.Klepers); 17-Mai, 6 Gomelī, Lubānas ez. E malā, Re (V.Vintulis, I.Šmite, D.Mukāns); vismaz 6 Nagļu zivsaimniecības Orenīšu 7. dīķī, Re (Ē.Dreibants, M.Maskalāns, V.Vintulis).
Lauku balodis 7-Mar, 2 (ad un 2cy) Liepājā, O.Kalpaka ielā pie LBT (V.Roze, A.Zacmanis); 12-Mar, 1 ad ceļa malā pie Ķirpēniem (starp Auriem un Kroņauci), Do (A.Klepers); 23-Mar, 1 pie Ķūļciema, Ta (M.Briedis); 24-Mar, 8-S Papē, Lp (K.Millers); 1 pie Blīdenes, Sa (M.Jaunzemis); 25-Mar, ap 100 Bernātu polderī, Lp (K.Millers); 30 uz lauka pie Ķūļciema, Ta (M.Briedis); 26-Mar, 5 pie Pienavas, 3 km uz Rīgas pusi, Tu (A.Mankus). Austrumlatvija: 29-Mar, Litene, Gu (E.Zostiņš); 30-Mar, 1 pie Sinoles, Gu (A.Auniņš, A.Klepers); 31-Mar, vairākas 5-10 putnu grupiņas Kujas dabas parkā, Ma (U.Ļoļāns).
Meža balodis 19-Mar, 2 barojās kopā ar zaļžubīšu bariņu ceļmalā pie Lādzeres, Ta (I.Azaucka, A.Kalvāns, E.Lediņš); 20-Mar, 4 barojās uz lauka kopā ar vārnām pie Ķūļciema, Ta (M.Briedis); 22-Mar, 3 pie Ozolaines, Ba (M.Tīrums); 1 pie Ilmājas baznīcas, Lp; 2 pie Blīdenes, Sa (abas vietas A.Klepers); 7 pie Ķūļciema (turpat, kur 20.03.) (M.Briedis); 23-Mar, 1 starp Tērveti un Zaļeniekiem, Jl (M.Tīrums); 3 un 17 divās vietās pie Pērkones, Lp; 4 pie Bernātiem, Lp (visas vietas K.Millers); 22 pie Ķūļciema (skaits pieaudzis vietā kur bija jau iepriekš) (M.Briedis); 16-18 Skrundas apk., Ku (I.Folkmanis). Austrumlatvija25-Mar, 2 šosejas malā Kūku pag., Jk (Gaidis Grandāns); 26-Mar, 3 netālu no Barkavas un 4 starp Barkavu un Murmastieni, Ma; 1 pie Višķiem, Da (visas vietas I.Krams); 31-Mar, 2+3 pļavās pie Litenes, Gu (A.Auniņš, A.Klepers).
Parastā ūbele 20-Apr, 2-S Papē, Lp (K.Millers); 21-Apr, 2 pie Irbenes, Ve (A.Klepers, O.Kurttio, S.Leinonen u.c.).
Dzeguze 23-Apr, balss Mazirbē, Ta (M.Strazds u.c.); 1 novērota lidojam N virzienā pie Ziemupes, Lp (R.Rekmanis, J.Mackus); 25-Apr, balss Rudbāržu apk., Ku (I.Folkmanis); 26-Apr, balss 2 km E no Jumpravas, Og (V.Ķerus); 27-Apr, balss pie Cēres, Tu (J.Kazubiernis); 27-Apr, Launkalne, Vk (S.Nēgele); 28-Apr, balss Krāslavā (I.Krams).
Vakarlēpis 27-Apr, 1 novērots Zvirgzdes apk., Ba (M.Smiltnieks); 28-Apr, dzirdēts mežā pie Kuldīgas (E.Kļaviņa); 30-Apr, 1 uz ceļa Liepas pag., Cs (M.Tīrums); 3-Mai, dziesma agri no rīta pie Seržu tīreļa Valles apk., Ai (A.Celmiņš); dziesma Tomes mežniecībā vakarā, Og (K.Millers, V.Roze).
Svīre 29-Apr, 1 dzirdēta un redzēta Aizputē, Lp (R.Rekmanis); 7-Mai, pirmais novērojums Olaines pagastā, Ri (M.Stunda); 10-Mai, 3 Mangaļsalā, Rp (I.Deņisovs); 11-Mai, 5 Jelgavā (A.Kalvāns); 1 Lielvārdē, Og (E.Račinskis); 12-Mai, balss Ķengaragā, Rp; 3 lidojumā virs Rīgas centra (A,Platais); 14-Mai, Ķengaragā jau masveidā, redzētas vairāk par 10 (A.Platais); 15-Mai, vairāki desmiti Daugavpilī (I.Krams).
Bišu dzenis 10-Jūn, 4 Saraiķu apk., Lp (K.Millers). Nokavēts.
Zaļā vārna 12-Mai, Garkalne, Ri (I.Mārdega, E.Račinskis); 23-Mai, Silakrogs, Ri (A.Klepers).
Pupuķis 8-Apr, 1 Svētes grīvas rajonā, Jl (I.Bārda, L.Jukāme, J.Ķuze, V.Vintulis); 13-Apr, 2 Ādažu poligonā, Ri (V.Ķerus); 17-Apr, 1 Granīta ielā Rīgā (O.Grumolds).
Tītiņš 20-Apr, 1 Papē pie "Dabas mājas", Lp (K.Millers); 21-Apr, 2 Papes ez. N galā pie "Griķiem" (I.Mednis); 22-Apr, 2 pie būrīša Glūdas pag. Zemgales ciemā, Jl (A.Platais); 23-Apr, balss Kalna pagasta Vagulānos, Jk (A.Pērkons); balss Krustpils ielā Rīgā (A.Celmiņš); balss ligzdojošo putnu uzskaišu maršrutā Sējas pagastā, Ri (E.Račinskis); balss divās vietās ligzdojošo putnu uzskaišu maršrutā Krimuldas un Vidrižu pagastos, Ri/Lm (I.Mārdega); 24-Apr, balss Pāvilostā, Lp (M.Tīrums); 1 Lauteros, Lm (G.Graubics).
Sila cīrulis 25-Mar. 3 Papē, Lp (K.Millers); 29-Mar, balss Skrundas apk., Ku (I.Folkmanis); balss Valles apk., Ai (A.Celmiņš); 1 lidojumā virs Kuldīgas (M.Jaunzemis); 30-Mar, 3 migrēja Dunduru pļavās ĶNP, Tu (J.Ķuze u.c.). Austrumlatvija: 30-Mar, 1 Pededzes lejtecē, Gu (A.Auniņš, A.Klepers); Ļaudona, Ma (A.Avotiņš); 2-Apr, Daugavpils (I.Krams).
Lauku cīrulis 9-Mar, 1 uz ceļa 1,5 km no Rendas uz Kuldīgas pusi (M.Tīrums); 11-Mar, 2 šosejas malā pie Bernātiem, Lp, (K.Millers); 13-Mar, 1 ceļa malā pie Lejasstrazdiem, Do (A.Klepers); 15-Mar, 1 Laucienes pag., Ta (M.Briedis); 22-Mar, 4 pļavās pie Durbes ez., Lp (A.Klepers); 23-Mar, novēroti divās vietās Liepājā - 5 pie jaunās slimnīcas un vismaz 4 pie LBT; 70 uz lauka pie Bernātiem, Lp; simtiem Nīcas laukos, Lp (visas vietas K.Millers); 24-Mar, balsis gaisā Valles apk., Ai (A.Celmiņš); 25-Mar, vismaz 2 migrēja pie Suntažiem, Og (A.Zacmanis); 1 gaisā pie Rumbulas, Ri (A.Kuročkins, R.Matrozis); 13 pie Ķūļciema, Ta (M.Briedis). Austrumlatvija: 29-Mar, balss Smiltenē, Vk (I.Freiberga); balss Daugavpilī (I.Krams); Kārķu pagasts, Vk (J.Ampermanis); Litene, Gu (E.Zostiņš); 30-Mar, diezgan intensīvi nelielās grupiņās lidoja pāri Madonai (U.Ļoļāns); 4 Pededzes lejtecē, Gu (A.Auniņš, A.Klepers); 31-Mar, 3 Sitas palienē, Gu (A.Auniņš, A.Klepers).
Ausainais cīrulis 4-Apr, 1 Stalbes pag., Cs (P.Hottola); 14-Apr, 1 uz lauka pie Briljantu fermas Ādažos, Ri (A.Klepers).
Krastu čurkste 30-Apr, Apriķi, Lp (K.Millers); 13-Mai, vairākas Kolkasragā, Ta (V.Ādamsons u.c.); ap 30 pie Krimūnām, Do (A.Kalvāns); balss neligzdošanas biotopā Glūdas pag. Zemgales ciema apk., Jl (A.Platais).
Bezdelīga 30-Mar, 1 laidelējās virs Lielupes (arī nolaidās uz ledus) Emburgā, Jl (foto zemāk) (A.Lielauza); 8-Apr, 1 dārzos pie Misas Olaines apk., Ri (J.Baumanis); 11-Apr, 1 Doles salas rietumu pusē virs Sausās Daugavas, Ri (J.Bērziņš, M.Smiltnieks); 12-Apr, 1 pie Rīgas HES (varbūt tas pats putns, kas 11.04.) (A.Zacmanis, V.Roze); 14-Apr, 1 Papē, Lp (K.Millers); 17-Apr, 1 Kolkasragā, Ta (H.Hofmanis, D.B.Wooldridge). Austrumlatvija: 21-Apr, 1 novērota uz Biržu pusi 7 km no Jēkabpils (A.Pērkons); 22-Apr, vairāki desmiti pie Lubānas ez., Ma/Re (I.Azaucka, J.Baumanis, A.Kalvāns, E.Lediņš).

Mājas čurkste 18-Apr, 1 Kolkasragā, Ta (D.B.Wooldridge); 21-Apr, vismaz 3 (redzētas vienlaicīgi) Ķemeros pie ĶNP kantora ēkas, Jm (K. Vilciņa, K. Lapiņš); 22-Apr, 1 starp Aizputi un Marijas muižu, Lp (R.Rekmanis); 1 pie Lubānas ez., Ma/Re (I.Azaucka, J.Baumanis, A.Kalvāns, E.Lediņš); pirmais novērojums Rudbāržos, Ku (I.Folkmanis).
Stepes čipste 30-Apr, 1 netālu no Liepājas ostas N mola (K.Millers); 4-Mai, 3 dzied Ādažu poligonā, Ri (V.Ķerus); 5-Mai, 1 dzied Liepājā, klajumā iepretī Ģenerāļa Baloža ielai nr. 29 (K.Millers).
Koku čipste 30-Mar, dziesma Kalnišķu apk., Lp (I.Mednis); 3-Apr, dziesma Daugavpilī (I.Krams); 4-Apr, Papes polderis, Lp (J.Burny); 8-Apr, balss Cīravas pag. starp Dubeņmuižu un Aisteri, Lp (R.Rekmanis, A.Matisons); 9-Apr, 2 migrēja Doles salā, Ri (A.Platais); 1 kopā ar baltajām cielavām uz Kaņiera ledus, Tu (M.Bašēna); 10-Apr, 1 dzied Dvietes apk., Da (J.Reihmanis).
Pļavu čipste 29-Mar, vairāki TT dziedāja ar izlidojumu Vecdaugavā, Rp (I.Deņisovs); 2 Daugavgrīvā, Rp (G.Graubics); dzirdēta balss pie Ozolniekiem, Jl (A.Kalvāns); Tukuma apk. (V.Ādamsons); 30-Mar, dažas Kolkasragā, Ta (J.Kazubiernis); pārlidojošu putnu balsis Dunduru pļavās ĶNP, Tu (J.Ķuze u.c.); dziesma Kalnišķu apk., Lp (I.Mednis). Austrumlatvija: 31-Mar, Sitas paliene, Gu (A.Auniņš, A.Klepers, J.Prokofjevs); 1-Apr, 1 Daugavpilī (I.Krams); 1 Jaungulbenē, Gu (U.Ļoļāns).
Akmeņu čipste 17-Apr, 1 uz Golodova dambja Liepājas ez. (K.Millers); 2 Kolkasragā, Ta (S.Hjerppe, I.Hjerppe, D.B.Wooldridge); 20-Apr, 1 Kolkasragā, Ta (J.Kazubiernis.
Dzeltenā cielava 9-Apr, 1 T (pasuga flava) Dvietes palienē, Da (M.Strazds u.c.); 20-Apr, 1 T (pasuga flava) Papē, Lp (K.Millers); 22-Apr, 1 T (pasuga flava) Ādažu laukos, Ri (I.Deņisovs); 1 lidojumā Kolkasragā, Ta (K.Millers); vismaz 10 Nagļu zivsaimniecības Orenīšu nodaļā, Re (I.Azaucka, J.Baumanis, A.Kalvāns, E.Lediņš).
Citroncielava 26-Apr, 1 M Engures ez. E krastā netālu no putnu torņa, Tu (S.Jackson, J.Ķuze u.c.); 27-Apr, 1 T Nagļu zivsaimniecības Orenīšu 3. dīķī (P.Thomson u.c.).
Pelēkā cielava 12-Apr, 1 lidojumā uz S jūrmalā pie Lauteriem, Lm (G.Graubics); 14-Apr, 1 T pie vecā Lorupes tilta Siguldas apk., Ri (A.Kalvāns); 17-Apr, pāris pie Ieriķu dzirnavām, Cs (M.Platacis).
Baltā cielava 22-Mar, 1 uz ledus gabala pie Daugavas Jēkabpilī. Atsūtīta fotogrāfija Latvijas Dabas museja foto konkursam (A.Adītājs, 9 gadi); 29-Mar, vairākas Rudbāržu centrā, Ku; 1 pa ceļam no Rudbāržiem uz Skrundu, Ku (abas vietas I.Folkmanis); 30-Mar, ap 20 saskaitītas migrējam uz N Kalnišķu apk., Lp (I.Mednis); 31-Mar, vairākas Tukumā un Irlavā, Tu (V.Ādamsons). Austrumlatvija: 31-Mar, Sitas paliene, Gu (A.Auniņš, A.Klepers, J.Prokofjevs); 1 Jaungulbenē, Gu (U.Ļoļāns); 2-Apr, Ļaudona, Ma (A.Avotiņš); 3-Apr, Smiltene, Vk (I.Freiberga).
Peļkājīte 3-Apr, 2 Lauteros, Lm (G.Graubics); 3 reizes dzirdēta balss Pūres apk., Tu (V.Roze); 5-Apr, 1 Stendes grīvā Ances pag., Ve (M.Tīrums). Austrumlatvija: 7-Apr, dzirdēta Madonas nomalē (U.Ļoļāns); 9-Apr, Launkalnes pag., Vk (A.Klepers).
Sarkanrīklīte 30-Mar, "visur" Kolkasragā, Ta (J.Kazubiernis). Pirmā dziesma: 30-Mar, Juglas ez. krastā pie Strazdumuižas, Rp (R.Matrozis); Kalnišķu apk., Lp (I.Mednis); 31-Mar, Ķemeri, Jm (V.Vintulis); 2-Apr, Daugavpils (I.Krams); Zemgale, Jl (A.Platais); vairākas Ļaudonā, Ma (A.Avotiņš).
Lakstīgala 26-Apr, dziesma Jumpravā, Og (V.Ķerus); dziesma Vecdaugavā, Rp (I.Deņisovs); 28-Apr, dziesma Valles apk., Ai (A.Celmiņš); 29-Apr, 3 dziedāja Vēršādas ielejā pie Saldus (M.Jaunzemis); dziesma pie Daugmales pamatskolas, Ri (R.Rekmanis); 29-Apr, dziesma Trikātā, Vk (M.Tīrums); 30-Apr, dziesma Zvejsalas apk., Nagļos, Re (I.Krams).
Dienvidu zilrīklīte (cyanecula) 16-Mai, iespējams šīs sugas T novērots Jūrmalciemā, Lp "just north of the village on 16th May, one male, no spot (southern race), one sighting only" (P.Weldon); 2-Jūn, 1 T noķerts gredzenošanai (J.Baumanis).
Ziemeļu zilrīklīte (svecica) 7-Mai, 1 T Lauteros, Lm (G.Graubics); 16-Mai, 1 T pie Kaldabruņas, Jk (A.Klepers).
Zilrīklīte (bez pasugas) 6-Mai, 1 M krūmājā starp Durbes ezeru un Rāvas ciemu, Lp (R.Rekmanis, A.Matisons); 16-Mai, dzirdēta dziesma pie Skuķu ez., Dvietes palienē, Da, pašu putnu labi apskatīt neizdevās (J.Reihmanis).
Melnais erickiņš 27-Mar, 1 T ceļmalā pie Būšniekiem, Ve (H.Hofmanis); 28-Mar, 1 Slamstos, Lp (E.Beinerts); 29-Mar, 1 Daugavgrīvā, Rp (Gaidis Grandāns); 1 T Tukumā (V.Ādamsons); 1 Rīgā, E.Birznieka-Upīša ielas pagalmā (K.Funts); 30-Mar, 1 Liepājā, E.Tisē ielā (K.Millers). Austrumlatvija: 31-Mar, dzirdēts Mētrienā, Ma (A.Iesalniece).
Erickiņš 12-Apr, dziesma pie Aiviekstes grīvas, Ai/Jk (Gaidis Grandāns); 15-Apr, dziesma Daugavpilī (I.Krams); 17-Apr, dziesma Vecmīlgrāvī, Rp (I.Deņisovs); 20-Apr, 1 T Pulvera ielā Liepājā (K.Millers).
Lukstu čakstīte 20-Apr, 1 T Papes ez. N galā, Lp (K.Millers); 22-Apr, 1 T Ezerē, Sa (M.Jaunzemis); 1 T Vecdaugavas pussalā, Rp (I.Deņisovs); 23-Apr, 1 T Ķūļciema pagastā, Ta (M.Briedis); 25-Apr, 2 TT un M Jelgavā (A.Kalvāns); pāris Lauteros, Lm (G.Graubics); 28-Apr, 1 Krāslavā (I.Krams); 30-Apr, vismaz 2 pie Meirāniem, Ma (M.Strazds).
Akmeņčakstīte 31-Mar, 1 Slampes laukos NW no Vīkseles, Tu (V.Vintulis); 2-Apr, 1 Dunduru pļavās pie Kauguru kanāla tilta, Tu (I.Bārda, V.Vintulis); 3-Apr, 1 Jaunpils pag. starp Jurģiem un Levesti, Tu (E.Račinskis, I.Mārdega). Austrumlatvija: 9-Apr, 1 Īdeņā pie Lubāna, Re (A.Avotiņš u.c.); 1 Brantu pag., Vk (A.Klepers); 14-Apr, 1 Gulbenē (A.Freibergs, I.Freiberga).
Apkakles strazds 6-Apr, 1 T kopā ar pelēkajiem un mājas strazdiem pie Kastrānes stacijas. Og (A.Klepers); 17-Apr, 10 putnu bars Kolkā pie mājām "Uši", Ta (6 TT, 1 M un 3 nenoteikta dzimuma) (S.Hjerppe, I.Hjerppe, D.B.Wooldridge); 19-Apr, 1 T Kolkā pie mājām "Uši" (D.B.Wooldridge); 20-Apr, 4 Kolkā pie mājām "Uši" (vispirms M un 2cy T, vēlāk pielidoja T un M) (D.B.Wooldridge); 22-Apr, 1 T migrācijā virs Kolkasraga, Ta (K.Millers u.c).
Dziedātājstrazds 26-Mar, 1 pie barotavas Ķemeros, Jm (pastāvīgi sekojot barotavai, līdz šim nebija redzēts) (V.Vintulis); 30-Mar, 1 Dunduru pļavās ĶNP, Tu (J.Ķuze u.c.); dziesma Kalnišķu apk., Lp (I.Mednis); 31-Mar, 1 dziedāja starp Vīkseli un Ozolpili, Tu (J.Ķuze, V.Vintulis); 2-Apr, 4 netālu no Jaunmuižas, Ku (D.Boiko, I.Boiko); daži īpatņi Glūdas pag. Zemgalē, Jl (A.Platais). Austrumlatvija: 30-Mar, Ļaudona, Ma (A.Avotiņš); 2-Apr, Lejasciems, Gu (I.Freiberga, A.Freibergs).
Plukšķis 30-Mar, Kalnišķi, Lp (I.Mednis); 1-Apr, 3 Dunduru pļavās ĶNP, Tu (M.Parfianovičs, D.Pāže); 2-Apr, vismaz 3 Jūrmalas parkā Liepājā (K.Millers, B.Valkaša); vismaz 3 Glūdas pag. Zemgalē, Jl (A.Platais); 10 putnu bariņš Laucienas pag., Ta (M.Briedis).
Sila strazds 25-Mar. 1 Papē, Lp (K.Millers); 30-Mar, 1 Valles apk., Ai (A.Celmiņš); 1 Dunduru pļavās ĶNP, Tu (J.Ķuze u.c.). Austrumlatvija: 31-Mar, Ļaudona, Ma (A.Avotiņš); 2-Apr, vairāki dziedāja Krāslavā (I.Krams); 5-Apr, vairāki Vijciema apk., Vk (A.Kalvāns).
Kārklu ķauķis 30-Apr, dziesma Kalvenes pag. pie „Ābolkalnu” mājām, Lp (R.Rekmanis, M.Dobelis); 4-Mai, dziesma Ādažu poligonā, Ri (V.Ķerus); dziesma Jelgavā (A.Kalvāns); 6-Mai, dziesma pie Durbes ez., Lp (R.Rekmanis, A.Matisons); dziesma Randu pļavās, Lm; dziesma pie Ainažu mola, Lm (abas vietas V.Vintulis); dziesma Papes polderī, Lp (K.Millers).
Upes ķauķis 12-Apr, dziesma Lejasciema apk., Gu (A.Freibergs, I.Freiberga); 15-Mai, dziesma Dvietes palienē pie Doļnajas, Da (A.Klepers); 16-Mai, dziesma 4 vietās Dvietes palienē, Da (A.Klepers, J.Reihmanis); 19-Mai, dziesma Vagulānu apk. pie Vārzgūnes ez., Jk (A.Pērkons); dziesma Glūdas pagastā, Jl (V.Vintulis); 20-Mai, 2 TT dziesmas Misas upes apk. posmā Pēternieki-Lejasciems, Ri; 3 TT dziesmas Glūdas pag. Zemgales ciema apk., Jl (abas vietas A.Platais).
Seivi ķauķis 20-Apr, 1 dziedāja Papes ez. S galā pie putnu torņa, Lp (K.Millers); 22-Apr, 1 dziedāja Nagļu zivsaimniecības Orenīšu nodaļā, Re (I.Azaucka, J.Baumanis, A.Kalvāns, E.Lediņš); dziesma Kaņiera ez., Tu (V.Vintulis); 26-Apr, dziesma 3 vietās Vecdaugavā, Rp (I.Deņisovs); dziesma vismaz 5 vietās Papes ez. S galā (K.Millers).
Ceru ķauķis 26-Apr, dziesma Papes es. S galā pie putnu torņa, Lp (K.Millers); 4-Mai, dziesma Valles apk., Ai (A.Celmiņš); dziesma Vecdaugavā, Rp (I.Deņisovs); 1 dziedāja laukos starp Garciemu un Ādažiem, Ri (V.Roze, A.Zacmanis); 1 dziedāja Jelgavā (A.Kalvāns).
Krūmu ķauķis 21-Mai, dziesma Jaungulbenes pag. pie Agrumiem, Gu (U.Ļoļāns); 23-Mai, dziesma Nagļu zivsaimniecības Orenīšu nodaļā, Re (J.Baumanis); 27-Mai, dziesma Jelgavā (A.Kalvāns); dziesma kaut kur posmā starp Nagļiem un Lubānas ez., Re (B.Paepegaey, N.Selosse u.c.).
Purva ķauķis 20-Mai, dziesma Papes ez. dienvidu galā pie putnu torņa, Lp (J.Ķuze, M.Strazds, V.Vintulis); dziesma Nagļu zivsaimniecībā uz dambja pie Orenīšu kalna, Re (K.Funts); dziesma Lubānas ez. NW malā netālu no Zvidzes kanāla putnu torņa, Ma (A.Celmiņš); dziesma Misas upes apk. posmā Pēternieki-Lejasciems, Ri; 2 TT dziesmas Glūdas pag. Zemgales ciema apk., Jl (abas vietas A.Platais); 21-Mai, vairāki dzied Nagļu zivsaimniecības Orenīšu nodaļā, Re (K.Funts, M.Kilups, M.Tīrums, M.Vimba); dziesma Jaungulbenes pag. pie Agrumiem, Gu (U.Ļoļāns).
Ezeru ķauķis 30-Apr, dziesma Daugavgrīvas niedrēs, Rp (I.Krakope); 6-Mai, 1 dzied Kalnciema karjeros, Jl (D.Boiko, I.Boiko); 10-Mai, 2 dzied Lauteros, Lm (G.Graubics).
Niedru strazds 28-Apr, dziesma Engures ez., Tu/Ta (J.Kazubiernis); 3-Mai, 2 dzied pie dīķiem W pusē no Ķeguma HES, Og (K.Millers, V.Roze); 4-Mai, pirmie dzirdēti Ušuru ez., Gu (U.Ļoļāns); 1 dzied pie Juglas ezera, Rp (R.Matrozis); 5-Mai, 1 dzied Bioloģijas institūta pagalma dīķi Salaspilī, Ri (J.Baumanis); 2 dzied Engures ezerā (pie Ķuļciema putnu torņa un pie Apaļrovas), Ta; 1 dzied Ķūlciema pag. Dzedros (visas vietas M.Briedis); 6-Mai, vismaz 7 dzied Kalnciema karjeros, Jl (D.Boiko, I.Boiko).
Iedzeltenais ķauķis 14-Mai, dziesma Mellužos, Jm (A.Platais); 16-Mai, dziesma Jelgavā (A.Kalvāns); dziesma Dvietē, Da (A.Klepers, J.Reihmanis); 18-Mai, dziesma pie ĶNP kantora Ķemeros, Jm (V.Vintulis); 19-Mai, dziesma Valles apk., Ai (A.Celmiņš); 20-Mai, dziesma Misas upes apk. posmā Pēternieki-Lejasciems, Ri; 3 TT dziesmas Glūdas pag. Zemgales ciema apk., Jl (abas vietas A.Platais).
Svītrainais ķauķis 17-Mai, 1 Jalgavā (A.Kalvāns); 28-Mai, 1 T Papē pie 'Dabas mājas' (K.Millers).
Gaišais ķauķis 24-Apr, 1 novērots Spuņciemā, Ri (J.Režais); 1 novērots un dzirdēta pavārga dziesma Durbē, Lp (A.Klepers, R.Lebuss, J.Reihmanis); 25-Apr, Jēkabpils (M.Strazds); 26-Apr, vismaz 3 Papes ez. S galā putnu torņa apkārtnē, Lp (K.Millers); 27-Apr, dziesma Alūksnes ielā Rīgā (A.Kalvāns); 28-Apr, dziema Krāslavā (I.Krams).
Brūnspārnu ķauķis 29-Apr, dziesma Daugmalē, Ri (R.Rekmanis); 30-Apr, 1 dzied Babītes ez. S malā, Ri (J.Ķuze); 3-Mai, dziesma Salaspilī pie Bioloģijas institūta, Ri (J.Baumanis, K.Millers); dziesma Jaungulbenē, Gu (U.Ļoļāns); 4-Mai, dziesma Valles apk., Ai (A.Celmiņš); dziesma Jelgavā (A.Kalvāns); dziesma un vizuāli Skultes pagastā, Lm (I.Krakope).
Dārza ķauķis 3-Mai, dzirdēta dziesma un novērots vizuāli Laucienes pagasta centrā, Ta (M.Briedis); 4-Mai, dziesma Kuldīgā (R.Rekmanis); 6-Mai, 2 īpatņu dziesma pie Durbes ez., Lp (R.Rekmanis, A.Matisons); 12-Mai, dziesma netālu no Gaiziņkalna, Ma (U.Ļoļāns).
Melngalvas ķauķis 14-Apr, 1 M Papē pie "Dabas mājas", Lp (K.Millers); 16-Apr, 1 dziedāja Aizputes pag. mežā starp Ievadi un Vecpili, Lp (R.Rekmanis, E.Lediņš, R.Lebuss, E.Dzenis); 26-Apr, vairāki Papes ez. S galā putnu torņa apkārtnē, Lp (K.Millers); 1-Mai, dziesma Jaungulbenes pag. pie Agrumiem, Gu (U.Ļoļāns).
Zaļais ķauķītis 2-Jūn, dziema Jelgavā (A.Kalvāns); 4-Jūn, dziesma Nīcas centrā, Lp (K.Millers); 5-Jūn, dziesma Ikšķiles kapos, Og (M.Jaunzemis, V.Roze).
Svirlītis 23-Apr, dziesma pie Ziemupes kempinga, Lp (R.Rekmanis, J.Mackus); dziesma Rumbulas apk., mežā, Rp (A.Platais); 24-Apr, dziesma pie Niniera ez., Cs (M.Platacis); 25-Apr, dziesma Laucienes pag, Ta (M.Briedis, O.Keišs); 28-Apr, Stradi, Gu (M.Strazds); Lejasciems, Gu (A.Freibergs).
Čuņčiņš 8-Apr, dziesma Valles apk., Ai (A.Celmiņš); dziesma dārzos pie Misas Olaines apk., Ri (A.Dimperāns); 1 novērots vizuāli Ezerē, Sa (M.Jaunzemis); 9-Apr, dziesma Dvietes apk., Da (M.Strazds u.c.); 1 pie Rimzātu dīķiem, Ku (D.Boiko); dziesma Ropažu apk., Ri (I.Brediks, M.Vimba); 1 novērots vizuāli Melnragu rīklē ĶNP, Tu (V.Vintulis u.c.); 10-Apr, 2 dzied Dvietes apk., Da (J.Reihmanis).
Vītītis 13-Apr, vismaz 1 dziedāja Ķemeros, Jm (V.Vintulis); 17-Apr, dziesma Lejasciema ak., Gu (A.Freibergs); 23-Apr, vismaz 5 dziedāja pie Sātiņu zivju dīķiem, Sa (M.Jaunzemis); 1 dziedāja Nagļu zivsaimniecības Orenīšu nodaļā, Re (I.Azaucka, J.Baumanis, A.Kalvāns, E.Lediņš); 1 dziedāja Sedas purvā, Vk (M.Tīrums u.c.); 24-Apr, dziesma pie Piltenes, Ve (M.Strazds); 1 Papē pie kanāla, Lp (K.Millers).
Pelēkais mušķērājs 12-Mai, 1 Priekulē pie baznīcas, Lp (O.Keišs); 15-Mai, 1 Ķemeros pie sanatorijas "Līva" grausta, Jm (V.Vintulis); 1 Bebrenē, Da (A.Klepers); 18-Mai, 1 Valles apk., Ai (A.Celmiņš).
Mazais mušķērājs 5-Mai, dziesma Valles apk., Ai (A.Celmiņš); dziesma Korģenes apk., Lm (V.Vintulis); 8-Mai, dziesma Lauteros, Lm (G.Graubics).
Melnais mušķērājs 21-Apr, 1 Ozolniekos, Jl (O.Šmeliņš); 23-Apr, 1 T nedaudz iedziedājās un atkārtoti atlidoja pie būrīša Saulkrastu lauku teritorijā, Ri (E.Račinskis, I.Mārdega); 24-Apr, 1 novērots Spuņciemā, Ri (J.Režais); 1 pie Niniera ez., Cs (M.Platacis); 25-Apr, 1 pie būrīša Ķesterciema apk., Tu (M.Briedis, O.Keišs); 26-Apr, 2 TT Jumpravas apk., Og (V.Ķerus); Lejasciems, Gu (A.Freibergs); 28-Apr, 1 Trikātā, Vk (M.Tīrums).
Somzīlīte 7-Apr, pirmais pavasara novērojums pie Sātiņu dīķiem, Sa (Z.Jansone).
Vālodze 11-Mai, dziesma Dunduru pļavās ĶNP, Tu (V.Vintulis); dziesma Valles apk, Ai (A.Celmiņš); 12-Mai, Bunkas pagasts, Lp (O.Keišs); 16-Mai, dziesma pie Skuķu ez. Dvietes palienē, Da (A.Klepers); 18-Mai, dziesma Laucienes pag. Pļavās, Ta (M.Briedis); 19-Mai, Lejasciema apk., Gu (A.Freibergs).
Brūnā čakste 16-Mai, Lejasciema apk., Gu (A.Freibergs); 17-Mai, 1 T uz vadiem pie Baldones apvedceļa, Ri (A.Celmiņš); 1 T Jelgavā (A.Kalvāns); 18-Mai, 1 T Valles apk., Ai (A.Celmiņš); 1 T pie Pilsblīdenes, Sa (G.Graubics); 1 T uz vadiem Ķūļciema pagasta Dzedros, Ta (M.Briedis); 19-Mai, pāris pie Vagulāniem, Jk (A.Pērkons); 1 M Laucienes pag. ceļa posmā starp Laucieni un Pļavām, Ta (M.Briedis).
Ģirlicis 6-Apr, 2 dziedāja Pulvera ielā Liepājā un 3 pie Liepājas dienvidu robežas (K.Millers); 17-Apr, 1-W Kolkasragā, Ta (S.Hjerppe, I.Hjerppe); 20-Apr, vismaz 12 Pulvera ielā Liepājā (K.Millers).
Mazais svilpis 12-Mai, 1 Dobeles apkārtnē (dzirdēts un redzēts) (V.Vintulis); 13-Mai, dziesma Kolkasragā, Ta (A.Celmiņš); dziesma Vecdaugavā, Rp (I.Deņisovs); pirmais novērojums Trikātā, Vk (M.Tīrums); 14-Mai, 1 redzēts Vānes pagastā, Tu (O.Keišs); dziesma Kolkasragā (E.Lediņš); 16-Mai, dziesma un novērots pie Kaldabruņas, Jk (A.Klepers); 17-Mai, dziesma un novērots pie Vidsalas, Jk (A.Pērkons); 18-Mai, Lejasciema apk., Gu (A.Freibergs).
Dārza stērste 20-Apr, 1 T dziedāja Kolkas ciemā pie "Ušiem", Ta (D.B.Wooldridge); 5-Mai, dziesma Kalvenē, Lp (R.Rekmanis); 6-Mai, dziesma Rāvas ciemā pie Durbes ez., Lp (R.Rekmanis, A.Matisons); 13-Mai, dziesma Glūdas pag. Zemgales ciema apk., Jl (A.Platais).
Niedru stērste 25-Mar. 6 TT Papē, Lp (K.Millers); 29-Mar, daudz TT un 1 M Vecdaugavā, Rp (I.Deņisovs); 1 T laukos starp Jaunmārupi un Cenas tīreli, Ri (M.Kilups); 1 Tukuma apk. (V.Ādamsons); 31-Mar, 2 TT Lielupes grīvā, Jm (A.Kuročkins). Austrumlatvija: 31-Mar, Sitas paliene, Gu (A.Auniņš, A.Klepers, J.Prokofjevs); 3-Apr, Daugavpils (I.Krams).

Kontaktiem: a.celmins@gmail.com.