Sākumlapa

Pavasaris 2004

Sākumlapa

Agrāko pavasara migrantu novērojumi 2004

Lappusē apkopotas ziņas par pirmajiem migrējošo putnu novērojumiem Latvijā 2004. gada pavasarī. Papildus pašam pirmajam novērojumam minēti vēl daži nākamie, bet tikai daži, jo lappuses labošanai atvēlētais laiks bija limitēts. Sarakstā iekļautās sugas neaptver visus migrantus. Nav ietvertas retas sugas. Informācija ņemta no ziņu grupas "Putni" un no novērotājiem personīgi. Ja jums ir zināms kāds pirmais novērojums šajā gadā, un esat pilnīgi pārliecināts par sugas noteikšanas pareizību, atrakstiet uz adresi a.celmins@gmail.com. Plašāka informācija par agrākajiem novērojumiem pirms 2000.g. atrodama lappusē "Latvijas putni". Citi pēdējie gadi: 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.

Rajonu un pilsētu nosaukumu saīsinājumi: Ai - Aizkraukle, Al - Alūksne, Bl - Balvi, Ba - Bauska, Ce - Cēsis, Da - Daugavpils, Do - Dobele, Gu - Gulbene, Jk - Jēkabpils, Jl - Jelgava, Jr - Jūrmala, Kr - Krāslava, Ku - Kuldīga, Lp - Liepāja, Lm - Limbaži, Lu - Ludza, Ma - Madona, Og - Ogre, Pr - Preiļi, Re - Rēzekne, Ri - Rīga, Rp - Rīgas pilsēta, Sa - Saldus, Ta - Talsi, Tu - Tukums, Vk - Valka, Vm - Valmiera, Ve - Ventspils. Citi saīsinājumi un apzīmējumi: Ar sarkanu iezīmēts datums, kas ir agrāks par līdz šim zināmo, T - tēviņš, M - mātīte. Pirmais datums uz  pelēka  fona norāda, ka novērotie putni varēja būt arī lokāli vai netāli ziemotāji. N, E, S, W - debess puses - ziemeļi, austrumi, dienvidi un rietumi.

Mazais gulbis 18-Mar, 20 ad Ezeres apk., Sa (M.Jaunzemis); 21-Mar, 11 lāmā uz lauka Valles apk. Ai (M.Kilups, I.Kilupa); 23-Mar, vismaz 10 Smārdes apk., Tu (V.Vintulis, J.Ķuze).
Baltpieres zoss 17-Mar, 1 Jersikas pagastā, Da (M.Bondars); 18-Mar, vismaz 24 Ezeres apk., Sa (M.Jaunzemis); apm. 100 pārlidoja Svētes grīvas laukus, Jl (K.Millers); 19-Mar, 35 Svētes grīvas laukos, Jl (M.Kilups, A.Klepers).
Sējas zoss 16-Mar, 3 tundras sējas zosis (rossicus) uz ziemāju lauka Ezeres apk., Sa (M.Jaunzemis); 18-Mar, 5 Priekules apk., Lp (R.Rekmanis); 31 pie Melnragu fermas Ķemeru nacinālajā parkā, Tu (abas pasugas - fabalis un rossicus) (V.Vintulis, J.Ķuze); tīrais bars - 35 taigas sējas zosis (fabalis) Celmu laukos Ezeres apk., un vēl vairāki desmiti sējas zosu (g.k. fabalis) tajā pat apkārtnē kopā ar baltpieres zosīm (M.Jaunzemis); 8 Svētes grīvas laukos, no kurām vismaz 1 taigas sējas zoss (fabalis) (K.Millers); 19-Mar, vismaz 500 Svētes grīvas laukos, pārsvarā tundras pasuga (rossicus), bet kā klasiska taigas sējas zoss (fabalis) noteikts viens īpatnis (M.Kilups, A.Klepers).
Zosis (nenoteiktas) 15-Mar, iespējams baltpieres zosu balsis naktī Ļaudonā, Ma (A.Avotiņš).
Meža zoss 12-Mar, Paurupes ietekas pļavas pie Papes ez., Lp (I.Mednis); 14-Mar, 1 Engures ez., Tu/Ta (ziņo zemledus makšķernieks); 15-Mar, 6 Engures ez. W krastā, Ta (R.Šiliņš).
Baltvaigu zoss 6-Apr, 10 Svētes grīvas laukos, Jl (M.Jaunzemis).
Melngalvas zoss - 2004.g. pavasarī novērojumi nav zināmi.
Sāmsalas pīle 16-Mar, 8 ziemeļu pusē no Bērzciema ostas, Tu (J.Kazubiernis); 21-Mar, 50 novērotas jau minētajā Bērziemā, kā arī 25 Mērsragā, Ta (V.Ādamsons); 24-Mar, 1 T Liepājas ez., pie pilsētas Ezerkrasta rajona (M.Jaunzemis).
Baltvēderis 19-Mar, 1 T Aiviekstes palienē, Ļaudonas apk., Ma (A.Avotiņš juniors); 20-Mar, vismaz 60 pārplūdušā Svētes upes ielokā, Jl (K.Millers, G.Graubics, V.Roze).
Pelēkā pīle 2-Apr, 1 M Zvejsalas dīķos pie Lubānas ez., Re (J.Baumanis, K.Millers); 3-Apr, pāris Skrundas dīķos, Ku (M.Jaunzemis, M.Strazds); 9-Apr, 4 Papes ezera kanālā, Lp (G.Graubics, K.Millers, V.Roze).
Garkaklis 20-Mar, vismaz 18 pārplūdušā Svētes upes ielokā, Jl (K.Millers, G.Graubics, V.Roze); 29-Mar, apm. 20 Zvejsalas dīķos Nagļu zivsaimniecībā, Re; 1-Apr tajos pašos dīķos apm. 50 (K.Millers, J.Baumanis); 3-Apr, apm. 10 Mērsraga jūrmalā, Ta; apm. 10 Bērzciema jūrmalā, Tu (R.Matrozis, A.Kuročkins); 4-Apr, 7 Rīgas ūdenskrātuvē pie Rīgas HES (R.Matrozis, D.Boiko).
Prīkšķe 21-Mar, 2 Pumpuru jūrmalā, Jr (E.Lediņš, I.Azaucka); 3-Apr, 1 M pie Liepājas ostas ziemeļu mola kopā ar meža pīlēm (M.Jaunzemis, M.Strazds).
Platknābis 3-Apr, 2 TT Liepājas ez. pie Golodova dambja (M.Jaunzemis, M.Strazds); 1 pāris Rojas ostā, Ta (R.Matrozis, A.Kuročkins).
Brūnkaklis 28-Feb, 22 TT un 1 M Liepājas ez. N galā (K.Millers); 29-Mar, apm. 30 Zvejsalas dīķos Nagļu zivsaimniecībā, Re (K.Millers, J.Baumanis); 31-Mar, 2 pāri Juglas ezerā, Rp (M.Kilups).
Pelēkvaigu dūkuris (iekšzemē) 29-Mar, 1 Sātiņu dīķos, Sa (M.Jaunzemis); 8-Apr, 1 kādā dīķī Rīgas - Liepājas šosejas malā starp Skrundu un Durbi, Lp (G.Graubics, K.Millers, V.Roze).
Ragainais dūkuris Normālā atlidošanas laikā nav novērots. Pirmais redzēts tikai 11-Mai, 1 dīķī uz Lisas upes pie Brantiem, Raunas pag., Cs (A.Klepers). Nokavēts.
Melnkakla dūkuris 27-Apr, 3 Īdeņā pie Lubānas ez., Re (M.Jaunzemis, M.Strazds).
Jūras krauklis (iekšzemē) 22-Mar, vairāki bērzos pie Kalnagala slūžām Ošupes pag., Ma (G.Zembergs); 27-Mar, kopskaitā 14 migrēja Rīgā pie Ķengaraga virs Daugavas uz grīvas pusi (R.Matrozis); 30 Svētes grīvas laukos, Jl (V.Vintulis).
Lielais dumpis 11-Mar, 1 nedaudz novārdzis atrasts pie "Noord Nathie" termināla izbrauktuves Brīvības ielā, Ventspils centrā (J.Gorobeca ziņojums); 30-Mar, pirmā balss Durbes ez., Lp (J.Jansons); 31-Mar, balss pie Celmu dīķa, Ezeres apk., Sa (M.Jaunzemis).
Mazais dumpis - 2004.g. pavasarī novērojumi nav zināmi.
Lielais baltais gārnis 2-Apr, 1 novērots Engures ez. (J.Smaļinskis); 4-Apr, 2 bebru uzpludinātā dīķī Kandavas apk., Tu (A.Priede); 6-Apr, 1 Kaņiera ez., Tukuma r (J.Ezerlīcītis).
Melnais stārķis 15-Mar, 1 Remtes apk., Sa (E.Brūveris); 16-Mar, 1 starp Ukriem un Bēni, Do (ziņo vietējie mednieki); 22-Mar, 1 Snēpeles apk., Ku (A.Meņģis); 27-Mar, 1 Ogres upes krastā aptuveni 9 km lejpus Ērgļiem, Ma (E.Kušners).
Baltais stārķis 17-Mar, 1 ligzdā Gudenieku pag., Ku (J.Mētra); 21-Mar, 1 novērots lidojumā Mežmuižā, Ai (R.Vilde); 23-Mar, 1 pie Suntažiem, Og (J.Bērziņš, M.Smiltnieks); 25-Mar, 1 Skaistas pag. pie Dridža ez, Kr (J.Bērziņš, M.Smiltnieks); 1 ligzdā Vecumniekos, Ba (A.Celmiņš); vakarā pirmie atlaidās Ļaudonā, Ma (A.Avotiņš); 26-Mar, 1 Rūjienas apk., Vm (O.Lenšs); 1 riņķoja Rudbāržos, Ku (I.Folkmanis); 1 pie Smārdes, Tu (ziņo Ķemeru NP inspektors).
Ķīķis 13-Mai, 1 Kokmuižas apk., Sa (M.Jaunzemis). Nokavēts.
Melnā klija 15-Apr, 1 Kolkasragā, Ta (J.Kazubiernis, K.Funts); 1 Dvietes apk., Da (A.Avotiņš). Vienīgais atbilstošais novērojums.
Čūskērglis 30-Apr, 1 redzēts lidojam dienvidu virzienā virs Kolkas ciema, Ta (P.Castle, D.B.Wooldridg). Nokavēts.
Niedru lija 24-Mar, 1 T pie Jaunolaines, Ri (K.Millers); 28-Mar, 1 novērota Ošānu apk., Jk (dzimums nav ziņots; A.Avotiņš, A.Avotiņš); 3-Apr, T un M Liepājas ez. pie Golodova dambja (M.Jaunzemis, M.Strazds).
Pļavu lija 28-Mar, 1 T Īdeņā pie Lubānas ez., Re (K.Millers); 25-Apr, 1 T pie Daugaviešiem, Og (E.Lediņš, A.Kalvāns, R.Lebuss).
Mazais ērglis 13-Mar, 1 riņoja virs ligzdas rajona Ukru pagastā, Do (A.Ģērmanis); 22-Mar, 1 novērots Tīreļos pie Kalnciema, Jl (D.Boiko); 23-Mar, 1 Baltkrievijas pierobežā Silenes robežkontroles punkta tuvumā, Da (L.Onzuls); 25-Mar, Krustkalni, Ma (A.Avotiņš).
Zivjērglis 29-Mar, 1 Zvejsalā pie Lubānas ez., Re (K.Millers, J.Baumanis); 3-Apr, 1 Skrundas dīķos, Ku (M.Jaunzemis, M.Strazds).
Kukaiņu piekūns 3-Mai, 1 Kolkasragā, Ta (C.Nielsen); 7-Mai, 1 T - pagājušā gada jaunais putns Silakroga apk. Ri (A.Klepers); 9-Mai, 1 T pie Liepājas ez. (C.Nielsen).
Bezdelīgu piekūns 18-Apr, 1 Kolkasragā, Ta (P.Castle, D.B.Wooldridge); Vienīgais atbilstošais novērojums.
Lauku piekūns 10-Mar, 1 pārlidoja Ļaudonas palienei, Ma (A.Avotiņš juniors); 21-Mar, 1 Valles apk., Ai (M.Kilups, I.Kilupa); 24-Mar, 1 ieradies zināmā ligzdošanas vietā Mārupes pag., Ri (I.Mārdega).
Paipala (pirmā balss) 4-Mai, dzirdēta balss un putns redzēts pārlidojumā Valgales apk. pie "Birzniekiem", Ta (V.Šalavejus); 8-Mai, balss laukos starp Piņķiem un Babītes ezeru, Ri (K.Millers seniors).
Dumbrcālis (pirmā balss) 18-Mar, Durbes upe pie Aisteres tilta, Lp (M.Dobelis, A.Matisons); 25-Mar, Valles apk., Ai (A.Celmiņš); 9-Apr, Ļaudona, Ma (A.Avotiņš juniors); 16-Apr, vairāki dod balsi ceļmalas slapjumā pie Melnsila, Ta (G.Graubics, K.Millers, V.Roze).
Ormanītis (pirmā balss) 16-Apr, Gaisma, Ba (A.Kalvāns, K.Sams); 20-Apr, Mētriena, Ma (A.Avotiņš); 24-Apr, Valles apk., Ai (A.Celmiņš).
Mazais ormanītis (pirmā balss) 1-Mai, 2 īpatņu balsis Kvāpānu dīķos pie Lubānas ez., Re (J.Baumanis, K.Millers). Nokavēts.
Grieze (pirmā balss) 5-Mai, Kandavas apk., Tu (U.Kolonovs); Lielās Juglas krasta pļavas Ropažu pag., Ri (M.Vimba); 6-Mai, Aiviekstes paliene pie Ļaudonas, Ma (A.Avotiņš).
Dzērve 15-Mar, 5 Priekules apk., Lp (T.Ķeris); 1 pie Jaunpļavām, Engures ez. W krastā, Ta (V.Ādamsons); 1 ar balsi novērota Abavas pag. "Lašos" Ta (V.Šalavejus); 16-Mar, 2 Dunduru pļavās, Tu (J.Ķuze, V.Vintulis); divās vietās pa vienam putnam Ezeres apkartnē, Sa (M.Jaunzemis).
Jūras žagata 4-Apr, 1 Mērsraga jūrmalā, Ta (V.Ādamsons, G.Graubics, I.Krakope). Nokavēts.
Avozeta 9-Apr, 2 lidojumā Papē, Lp (G.Graubics, K.Millers, V.Roze); 17-Apr, 1 Bērzciema jūrmalā, Tu (A.Zacmanis u.c.).
Upes tārtiņš 16-Apr, 1 Mērsraga jūrmalā, Ta (G.Graubics, K.Millers, V.Roze); 18-Apr, 2 Dunavas apk., Jk (G.Graubics, K.Millers, V.Roze); 19-Apr, 2 Sātiņos, Sa (M.Jaunzemis).
Smilšu tārtiņš 2-Apr, 2 Nagļu zivju dīķos, Re (J.Baumanis, K.Millers). Nokavēts.
Dzeltenais tārtiņš 18-Mar, 3 Ķemeru NP pie Melnragiem, Tu (V.Vintulis, J.Ķuze); 19-Mar, 2 Svētes grīvas laukos, Jl (M.Kilups, A.Klepers); 20-Mar, 4 Svētes grīvas laukos, Jl (K.Millers, G.Graubics, V.Roze).
Jūras ķīvīte 8-Mai, 2 Liepājas ez., austrumu krastā pie Vītiņiem (M.Jaunzemis, M.Strazds). Nokavēts.
Ķīvīte  8-Feb , 2 uz lauka starp Priekuli un Gaviezi, Lp (R.Rekmanis) - novērojums spēcīga atkušņa laikā - varbūt pirmie migranti, bet varbūt ziemotāji; 16-Mar, novērotas 2 vietās Aiviekstes palienē Ļaudonas apk., Ma (A.Avotiņš juniors); 21 pie Smārdeskroga un 7 Dunduru pļavās, Tu (Ķemeru NP inspektori); 72 putni (kopā pa 3 vietām) Ezeres apk., Sa (M.Jaunzemis).
Lielais šņibītis 8-Mai, 1 Liepājas ez., austrumu krastā pie Vītiņiem (M.Jaunzemis, M.Strazds). Vienīgais atbilstošais novērojums.
Gaišais šņibītis 9-Mai, 1 ad Daugavas grīvā pie N mola Mangaļu pussalā, Rp (A.Klepers). 17-Mai, 3 jūras krastā Buļļu salā, Rp (G.Graubics).
Trulītis 8-Mai, 2 Liepājas ez., austrumu krastā pie Vītiņiem (M.Jaunzemis, M.Strazds). Vienīgais atbilstošais novērojums.
Temminka šņibītis 8-Mai, 9 Liepājas ez., austrumu krastā pie Vītiņiem (M.Jaunzemis, M.Strazds); 9-Mai, 5 Mērsraga jūrmalā, Ta (V.Ādamsons, G.Graubics, I.Krakope, K.Millers, V.Roze).
Līkšņibītis - 2004.g. pavasarī novērojumi nav zināmi.
Parastais šņibītis 26-Apr, 1 pasuga schinzii Daugavgrīvā, Rp (M.Kilups). Nokavēts; 1-Mai, dzirdēta balss Kolkaragā, Ta (V.Roze).
Dūņšņibītis 25-Mai, 2 Nagļu zivsaimniecības Ļodānu nodaļā, Re (J.Ķuze u.c.). Vienīgais atbilstošais novērojums.
Gugatnis 11-Apr, 1 Svētes grīvas laukos, Jl (E.Lediņš u.c.); 20-Apr, vismaz 10 Svētes grīvas laukos, Jl (A.Celmiņš).
Vistilbe 25-Apr, 1 izbaidīta no pārplūdušas pļavas Ālandes upes lankā Grobiņas pag., Lp (R.Rekmanis). Nokavēts; 29-Apr, 1 izcelta Birzgales apk., Og (V.Roze).
Mērkaziņa 17-Mar, 1 Priekules apk., Lp (R.Rekmanis, M.Dobelis); 23-Mar, 1 Vecdaugavas pussalā, Rp (K.Funts).
Ķikuts 15-Mai, 2 izcelti kādā pļavā Liepājas r. (V.Roze, K.Millers). Nokavēts.
Sloka 13-Mar, 1 izcelta pie Padures upītes, Ku (U.Antoniškis); 19-Mar, 1 izcelta Beberu apk., Ai (A.Roze); 21-Mar, 1 novērota riestojam pie Abavas rumbas, Ta (V.Šalavejus); 22-Mar, Mētrienas pag., Ma (vietējie mednieki); riestoja Klīves mežā, Jl (O.Keišs, J.Granāts, A.Kļaviņa, L.Jukāme).
Melnā puskuitala 5-Apr, 2 Svētes grīvas laukos, Jl (K.Lapiņš, V.Vintulis); 7-Apr, 1 pļavās uz ziemeļiem no Lubānas ez., Ma (M.Strazds u.c.).
Sarkanā puskuitala 15-Mai, 4 un 40, divi migrantu bariņi Papē, Lp (V.Roze). Nokavēts.
Lietuvainis 29-Mar, trīs reizes dzirdēta balss pie Žogotiem, Re (J.Baumanis, K.Millers); 17-19-Apr, novērots Lubānas ez. klānos NW no ezera (E.Kušners u.c.).
Kuitala 18-Mar, 1 Svētes grīvas laukos, Jl (K.Millers); 2-Apr, 9 lokālas Orenīšu dīķos, Nagļu zivsaimniecībā, Re; 3-Apr, tajā pat vietā vismaz 20 (abi novērojumi Millers).
Tumšā tilbīte 17-Apr, 1 Svētes grīvas laukos, Jl (G.Graubics, K.Millers, V.Roze); 29-Apr, 1 ziemas tērpā Nagļu zivsaimniecības Ļodānu nodaļā, Re (M.Jaunzemis, M.Strazds); 1-Mai, vismaz 10 Zvejsalā, Nagļos, Re (J.Baumanis, K.Millers).
Pļavu tilbīte 24-Mar, 4 Liepājas ez. uz Golodova dambja (M.Jaunzemis); 27-Mar, 2 Svētes grīvas laukos. Jl (K.Millers, G.Graubics, V.Roze).
Dīķu tilbīte 27-Apr, 1 Zvejsalas dīķos Nagļu zivsaimniecībā, Re; 29-Apr, tajā pat vietā 2 īpatņi (abi novērojumi M.Jaunzemis, M.Strazds).
Lielā tilbīte 1-Apr, 1 Zvejsalas dīķos pie Lubānas ez., Re (K.Millers); 17-Apr, 1 Kolkasragā, Ta, un 7 Svētes grīvas laukos, Jl (G.Graubics, K.Millers, V.Roze).
Meža tilbīte 31-Mar, Milzkalne, Tu (A.Kalvāns); 3-Apr, dzirdēta balss vakara krēslā Valles apk., Ai (A.Celmiņš); dzirdēta balss Rudbāržos, Ku (I.Folkmanis); 4-Apr, Trikāta, Vk (M.Tīrums).
Purva tilbīte 18-Apr, 1 Valles apk., Ai (M.Kilups); 21-Apr, 1 Ezeres apk., Sa (M.Jaunzemis).
Upes tilbīte 11-Apr, 2 Kurmālē pie Kuldīgas (M.Kilups); 2 Kandavā pie attīrīšanas iekārtām, Tu (U.Kolonovs); 18-Apr, 1 Tukuma apk., (V.Ādamsons); 1 Dvietes palienē, Da (A.Avotiņš juniors).
Akmeņtārtiņš 4-Mai, 4 Bērzciema jūrmalā, Tu (V.Ādamsons). Vienīgais atbilstošais novērojums.
Šaurknābja pūslītis 21-Mai, 1 pie Ulbrokas, Ri (K.Millers, V.Roze); 24-Mai, 3 Mērsraga jūrmalā, Ta (A.Celmiņš u.c.); 25-Mai, 21 Engures ez. un 25 Mērsraga jūrmalā, Ta (abi novērojumi M.Jaunzemis).
Īsastes klijkaija 20-Apr, 1; 23-Apr, 1; 24-Apr, 3. Visi novērojumi Kolkasragā, Ta (P.Castle, D.B.Wooldridge).
Lielais ķīris 17-Mar, pirmie migrati Rīgā, vismaz 10 Daugavā pie Ķengaraga (D.Boiko); 19-Mar, 2 Kalnciemā, Jl (D.Boiko, I.Boiko); 2 Svētes grīvas laukos. Jl (M.Kilups, A.Klepers); 20-Mar, pirmie Ļaudonā, Ma (A.Avotiņš); 21-Mar, pirmie Imantā un Daugavgrīvā. Rp (G.Graubics).
Reņģu kaija 9-Apr, 6-7 migrācijā uz N Papes jūrmalā, Lp (G.Graubics, K.Millers, V.Roze). Nokavēts.
Lielais zīriņš 3-Apr, 1 Liepājas ez. pie Golodova dambja (M.Jaunzemis, M.Strazds); 8-Apr, 2 Liepājas ez. ziemeļu galā (G.Graubics, K.Millers, V.Roze); 11-Apr, 1 pie Svētes grīvas, Jl (E.Lediņš u.c.); 14-Apr, 2 Mangaļsalā, Rp (I.Deņisovs).
Cekulzīriņš 15-Apr, 2 (J.Kazubiernis); 17-Apr, 2; 18-Apr, 8 (P.Castle, D.B.Wooldridge). Visi novērojumi Kolkasragā, Ta.
Upes zīriņš 6-Apr, 2 Lielupes grīvā (G.Graubics); 15-Apr, 15-20 riņko virs Preses nama Rīgā (M.Kilups).
Jūras zīriņš 8-Apr, 1 Liepājas ez. ziemeļu galā; 9-Apr, 1 pie Papes mola, Lp (abi novērojumi V.Roze).
Mazais zīriņš 26-Apr, 4; 27-Apr, 3; 28-Apr, 3. Visi novērojumi Kolkasragā, Ta (P.Castle, D.B.Wooldridge).
Melnais zīriņš 1-Mai, vismaz 5 Kvāpānu dīķos pie Lubānas ez., Re (K.Millers, J.Baumanis) un 3 turpat Īdeņas dīķos (C.Nielsen); 3-Mai, apm. 70 Kvāpānu dīķos pie Lubānas ez., Re (K.Millers); 1 Gaiļu dīķī, Aizputes apk., Lp (R.Matrozis, D.Boiko, R.Rekmanis).
Baltspārnu zīriņš 3-Mai, 3 Īdeņas dīķos pie Lubānas ez., Re (K.Millers); 8-Mai, 2 Liepājas ez., austrumu krastā pie Vītiņiem (M.Jaunzemis, M.Strazds).
Lauku balodis 23-Feb, 1 Krimuldas pag., Ri (M.Tīrums).
Meža balodis 7-Mar, 1 uz ceļa pie Vecvārmes, Ku (R.Bāliņa, E.Lediņš, A.Kalvāns); 2 Ķekavas pag., Ri (A.Klepers); 11-Mar, 3 pie Ventspils šosejas Salas pagastā, Ri (V.Vintulis); 13-Mar, 1 ceļa posmā Ikšķile - Tīnūži, Og; 2 pie Ķekavas, Ri; 2 Svētes grīvas laukos, Jl (visi novērojumi K.Milers, V.Roze).
Parastā ūbele 25-Apr, 1 uz vadiem Kalnciema apk., Jl (A.Zacmanis); 27-Apr, 2 Saldus apk. (M.Jaunzemis); 4-Mai, Krote, Lp (A.Kalvāns, E.Lediņš, R.Bāliņa).
Dzeguze 9-Apr, dzirdēta dziesma un 1 novērota vizuāli Skultē, Lm. Tajā pat vietā dzirdēta arī 11-Apr (I.Ozola u.c); 21-Apr, dziesma Aulejā pie Cērpa ezera, Kr (D.Leimane); 23-Apr, 2 Omuļu apk. pie Ihnas upes, Vk (A.Klepers), novērotas atsevišķi un tikai vizuāli bez balss; 24-Apr, dziesma Valles apk., Ai (A.Celmiņš).
Vakarlēpis 26-Apr, dzirdēta riesta balss Žīguru apk., Ba (A.Petriņš); 3-Mai, 1 iztraucēts dienā savvaļas zirgu novērošanas vietā Kalnišķu apk., Lp (M.Sidorenko u.c.).
Svīre 2-Mai, vismaz 2 Liepājā (M.Sidorenko); 3-Mai, 1 Kolkasragā, Ta (C.Nielsen); 4-Mai, 1 aizlidoja dienvidu virzienā Bērziemā, Tu (M.Kilups, A.Klepers, K.Funts); 5-Mai, 2 Iļģuciemā, Rīgā (A.Platais); 10-Mai, 7-8 Rudbāržos, Ku (I.Folkmanis).
Zaļā vārna 16-Mai, 1 Silakrogā, Ri (A.Klepers). Nokavēts.
Pupuķis 17-Apr, 2 Skultes apk., Lm (K.Ozols, I.Ozola); 1 Kolkasragā, Ta (G.Graubics, K.Millers, V.Roze); 1 pie Jūrkalnes, Ku (J.Jansons); 23-Apr, 1 pie kādas viensētas Jaunkalsnavā, Ma (E.Stērste).
Tītiņš 16-Apr, 1 novērots Kolkasragā, Ta (P.Castle, D.B.Wooldridge); 18-Apr, dziesma Jelgavā (O.Keišs); dziesma Valles apk., Ai (A.Celmiņš); 20-Apr, dziesma Saldū (M.Jaunzemis); dziesma un vizuāli Ilzenē, Al (V.Roze); 21-Apr, dziesma Tukuma apk. (V.Ādamsons).
Sila cīrulis 18-Mar, 2 migrācijā Ezeres apk., Sa (M.Jaunzemis); 19-Mar, 1 migrācijā Ziepniekkalnā, Rp (I.Mārdega); 21-Mar, 2 dzied Abavas pagasta "Lašos" Ta (V.Šalavejus).
Lauku cīrulis 8-Feb, 2 Ālandes lankā pie Grobiņas, Lp (R.Rekmanis), 12-Feb, 1 Dārziņos pie Rīgas HES (D.Boiko); 7-Mar, balss Kalnciemā, Jl (D.Boiko, I.Boiko); 15-Mar, vairumā dzied Abavas pag. laukos, Ta (V.Šalavejus); 16-Mar, 2 pie Smārdeskroga un 1 Dunduru pļavās Ķemeru NP, Tu (J.Ķuze, V.Vintulis); izbraucot loku Saldus - Sātiņi - Pampāļi - Ezere - Saldus, dzied visās malās (M.Jaunzemis); pirmā dziesma Rudbāržos, Ku (I.Folkmanis); Ļaudona, Ma (A.Avotiņš juniors).
Ausainais cīrulis 17-Mar, 1 uz šosejas Jaunulbenes apk., apm. 1 km no Madonas r. robežas, Gu (J.Cīmiņš).
Krastu čurkste 16-Apr, 1 Kolkasragā Ta (P.Castle, D.B.Wooldridge); 3-Mai, 2 Kandavas apk., Tu (U.Kolonovs); 4-Mai, ats. īpatņi Mērsragā, Ta (V.Ādamsons).
Bezdelīga 2-Apr, 5-6 uz vadiem ceļa malā Naujenes pagastā uz austrumiem no Dinaburgas pilskalna pie Sandarišķu sādžas, Da (R.Klepere); 15-Apr, 4 Skrundā, Ku (I.Folkmanis); 1 Kolkasragā Ta (J.Kazubiernis); 16-Apr, Launkalnes pag., Vk (U.Klepers); 6 Kolkasragā Ta (P.Castle, D.B.Wooldridge).
Mājas čurkste 20-Apr, 2 Kalnciemā, Jl (D.Boiko); dzirdētas balsis Rudbāržos, Ku (I.Folkmanis); 22-Apr, novērotas Kuldīgā (I.Folkmanis); 4 vai 6 Dārziņos pie Rīgas HES (K.Millers, V.Roze); 23-Apr, vismaz 2 migrēja Bērzciema jūrmalā, Tu (K.Millers).
Stepes čipste 1-Mai, 1 Rīgas lidostas pļavas ceļamalā (K.Funts); 2 novērotas Jūrmalciemā; 3-Mai, 2 novērotas Jūrmalciemā; 4-Mai, 6 novērotas pa vienai dažādās vietās 3 km joslā starp Mietragu un Jūrmalciemu, Lp (abi novērojumi G.Lacombe).
Koku čipste 10-Apr, dzirdēta dziesma Kandavas apk. pie Čužu purva, Tu (U.Kolonovs); 11-Apr, novērota un dzirdēta Padures apk., Lp (R.Rekmanis); 17-Apr, dziesma Bruknas apk., Ba (A.Kalvāns, K.Sams); balss migrācijā Kolkasragā, Ta (V.Roze, G.Graubics, K.Millers).
Pļavu čipste  8-Feb , 1 Ālandes lankā pie Grobiņas, Lp (drīzāk ziemotāja) (R.Rekmanis); 17-Mar, Tukuma apk., V.Ādamsons; 19-Mar, 1 Svētes grīvas laukos, Jl (M.Kilups, A.Klepers); 20-Mar, 1 Daugavgrīvā (Bolderāja), Rp (U.Kolonovs).
Akmeņu čipste 24-Mar, 3 Liepājas ez. uz Golodova dambja un 1 pie Liepājas ostas N mola (M.Jaunzemis); 8-Apr, 2 Liepājas ez. uz Golodova dambja (G.Graubics, K.Millers, V.Roze); 9-Apr, 1 Ventspils ostā pie S mola (M.Strazds).
Dzeltenā cielava 18-Apr, 7 TT (5 pasuga flava, 2 thunbergi) Dvietes apk., Da (G.Graubics, K.Millers, V.Roze); 24-Apr, vismaz 10 Daugavgrivā (Bolderajā), Rp (U.Kolonovs).
Citroncielava 27-Apr, 2 TT pie Rīgas lidostas (M.Kilups); 1 T Zvejsalas dīķos Nagļu zivsaimniecībā, Re (M.Jaunzemis, M.Strazds); 8-Mai, 2 TT un 1 M Liepājas ez., austrumu krasta Vītiņu pļavās (M.Jaunzemis, M.Strazds).
Pelēkā cielava 2-Mai, 1 T dzied Dārtes apk., Ta (A.Kalvāns, E.Lediņš, R.Bāliņa).
Baltā cielava 15-Mar, 1 pie "Kalna ķēsām" Rāmuļos pie Mazuma ezera, Vaives pag., Cs (A.Kalniņa, M.Kalniņa); 24-Mar, 1 Skaistas pag., pie Dridža ez., Kr (J.Bērziņš, M.Smiltnieks); 25-Mar, 1 Saulesdārzā pie Ķīšezera, Rp (A.Zacmanis); 27-Mar, 5 Svētes grīvas laukos. Jl (K.Millers, G.Graubics, V.Roze); 2 Ropažu apk., Ri (M.Kilups, M.Vimba); 1 Ikšķilē, Og (U.Bērziņa).
Peļkājīte 18-Mar, 1 Priekules pag., Lp (R.Rekmanis); 10-Apr, dziesma Rudbāržu apk., Ku I.Folkmanis. Otrais novērojums nokavēts.
Sarkanrīklīte (pirmā dziesma) 20-Mar, 1 dzied Svētes grīvas upmalas krūmos, Jl (V.Vintulis, H.Hofmanis, J.Ķuze); 24-Mar, 2 dzied Ķemeru parkā, Jr (V.Vintulis); 26-Mar, dziesma Valles apk., Ai (A.Celmiņš).
Lakstīgala 26-Apr, dziesma Jelgavā (R.Bāliņa); 30-Apr, dziesma no rīta Nagļu zivsaimniecībā, Re (A.Klepers, M.Tīrums); dziesma vakarā pie Gomeļa Lubānas ez. austrumu krastā, Re (J.Baumanis, K.Millers); 1-Mai, 2 īpatņi dzied vakarā Valles apk., Ai (A.Celmiņš); dzirdēta dziesma Valmieras apk. (V.Freimanis).
Ziemeļu zilrīklīte 11-Mai, 1 T Kuivižos, Lm (M.Lielkalns).
Dienvidu zilrīklīte 30-Apr, 1 Īdeņā pie Lubānas ez., Re (J.Ķuze, A.Colston, K.Shaw). Nokavēts.
Melnais erickiņš 24-Mar, 1 pie mājām Bernātos, Lp (A.Sisene); 29-Mar, 1 T lidojumā uz E pie Lielupes grīvas (G.Graubics); 1 T Tukumā (V.Ādamsons); 31-Mar, 1 dzied Vecrīgā Peldu ielas rajonā (A.Celmiņš); 2-Apr, 1 dzied Zaķumuižā, Ri (A.Klepers).
Erickiņš 19-Apr, 1 novērots vakarā pie "Lašu" mājām Abavas pag., Ta (V.Šalavejus); 23-Apr, dziesma Ķemeros, Jr (V.Vintulis); dziesma Vecmilgrāvī, Rp (I.Deņisovs); 25-Apr, dziesma Tukumā (V.Ādamsons).
Lukstu čakstīte 17-Apr, 1 novērota Jelgavas apk. (A.Kalvāns); 21-Apr, 1 Madonā (U.Ļoļāns); 23-Apr, dziesma vakarā Pavasaru polderī, Ri (V.Vintulis); 24-Apr, dzirdēta dziesma Daukstu pag. divās vietās, Gu (U.Ļoļāns).
Akmeņčakstīte 4-Apr, 1 Svētes grīvas laukos, Jl (A.Kalvāns, E.Lediņš, I.Azaucka); 1 Jūrmalciemā, Lp (G.Lacombe); 6-Apr, 1 Ziepniekkalnā, Rp (I.Mārdega); 7-Apr, 1 Bernātos, Lp (A.Sisene); 8-Apr, 1 Sarkandaugavā, Rp (I.Deņisovs).
Apkakles strazds 16-Apr, 1 T Kolkas ciemā, Ta (J.Kazubiernis); 17-Apr, 1 migrācijā Kolkasragā (G.Graubics, K.Millers, V.Roze, A.Zacmanis); 20-Apr, 1 M novērota Kolkas ciemā, Ta (P.Castle, D.B.Wooldridge).
Dziedātājstrazds 22-Mar, dziesma Klīves mežā, Jl (O.Keišs, J.Granāts, A.Kļaviņa, L.Jukāme); 23-Mar, vismaz 3 Smārdes apk., Tu (V.Vintulis, J.Ķuze); dziesma Olgas purva mežos, Ma (A.Avotiņš juniors); 24-Mar, dziesma Ķemeru parkā, Jr (V.Vintulis); dziesma Rudbāržos, Ku (I.Folkmanis).
Plukšķis 23-Mar, dziesma Valles apk. uz Neretas pusi, Ai (A.Celmiņš); 4-Apr, 1 Valles apk. uz Birzgales pusi, Ai (M.Kilups).
Sila strazds 19-Mar, 1 Ogres apk. (V.Roze); 23-Mar, dzirdēti dziedam Ķesterciemā (Tu), un novēroti Svētes grīvas laukos, Jl (I.Priedniece, J. Priednieks, L. Eņģele); 24-Mar, 1-S virs Ezerkrasta pļavas Liepājā (M.Jaunzemis); dziesma Lubānas apk., Ma (M.Strazds).
Kārklu ķauķis 2-Mai, dziesma Papē, Lp (A.Kalvāns, E.Lediņš, R.Bāliņa); 8-Mai, 3-4 dziedoši uzskaitīti pāris kilometrus garā maršrutā Valles apk., Ai (M.Kilups).
Upes ķauķis 4-Mai, dziesma Ķemeru nacionālajā parkā pie Odiņiem, Jl (C.Nielsen); 9-Mai, dziesma Jelgavas apk. (A.Kalvāns).
Seivi ķauķis 21-Apr, dziesma ap saulrietu Engures ez. pie putnu torņa (K.Funts); 23-Apr, dziesma Upesciemā, Ri (A.Klepers); 25-Apr, dziesma pie Daugaviešiem, Og (E.Lediņš, A.Kalvāns, R.Lebuss).
Ceru ķauķis 1-Mai, dziesma Gomelī pie putnu torņa, Re (J.Baumanis, K.Millers); 3-Mai, dziesma Gaiļu dīķī, Aizputes apk., Lp (R.Matrozis, D.Boiko, R.Rekmanis); dziesma Papē, Lp (A.Kalvāns, E.Lediņš, R.Bāliņa).
Krūmu ķauķis 16-Mai, dziesma Kvāpānu dīķos pie Lubānas ez., Re (A.Celmiņš, M.Sidorenko).
Purva ķauķis 16-Mai, dziesma Rīgas lidostas apkārtnē (G.Graubics, I.Krakope).
Ezeru ķauķis 29-Apr, 1 dzied Gomelī pie Lubānas ez., Re (I.Krams); 3-Mai, 2 dzied Īdeņas dīķos pie Lubānas ez., Re (K.Millers); dziesma Papē, Lp (A.Kalvāns, E.Lediņš, R.Bāliņa).
Niedru strazds 25-Apr, dziesma Kalnciemā, Jl (D.Boiko); 1-Mai, vismaz 7 dzied Lubānas ez. apk., Re (Orenīši 1, Kvāpani 5, Gomelis 1) (J.Baumanis, K.Millers).
Iedzeltenais ķauķis 4-Mai, dziema Priekulē, Lp (R.Rekmanis); 5-Mai, dziesma Rīgā , Krustpils ielā (M.Sidorenko); 9-Mai, dziesma Jelgavas apk. (A.Kalvāns); dziesma Bērzciemā, Tu (V.Ādamsons, G.Graubics, I.Krakope); dziesma Mangaļu pussalā, Rp (A.Klepers).
Svītrainais ķauķis 9-Mai, dzirdēts Jelgavas apk. (A.Kalvāns); 14-Mai, dziesma Papes ez. S galā Lp (K.Millers, V.Roze).
Gaišais ķauķis 18-Apr, dziesma Jelgavā (O.Keišs); 19-Apr, dziesma Rīgā, Krustpils ielā (A.Celmiņš); dziesma Valles apk., Ai (A.Celmiņš); dziesma Alūksnē (J.Cīmiņš); dziesma Pļaviņās, Ai (U.Ļoļāns).
Brūnspārnu ķauķis 24-Apr, 1 Olgas purva apkārtnes mežos, Ma (A.Avotiņš juniors); 25-Apr, novērots dziedošs putns Carnikavā, Ri (I.Oiguss); 1-Mai, dziesma Gaigalavas apk., Re (J.Baumanis); dziesma Mērsragā, Ta (G.Graubics, V.Roze, A.Zacmanis).
Dārza ķauķis 4-Mai, dziesma Priekulē, Lp (R.rekmanis); 5-Mai, dziesma Brocēnu novadā, Sa (G.Graubics).
Melngalvas ķauķis 24-Apr, dziesma Jelgavā (A.Kalvāns); 26-Apr, vismaz 2 dzied Dunduru pļavās (KNP), Tu (V.Vintulis); 1 novērots Aizputē (R.Rekmanis).
Zaļais ķauķītis 24-Mai, dziesma pie Vīdāles, Ta (A.Celmiņš u.c.); 25-Mai, dziesma mežā aiz Ķemeru nacionālā parka administrācijas ēkas Jūrmalā (A.Celmiņš, V.Vintulis).
Svirlītis 19-Apr, dzirdēts sauciens Abavas pag. "Lašos", Ta (V.Šalavejus); 23-Apr, fragmentāra dziesma Omuļu apk. Vk (A.Klepers); 25-Apr, dziesma Ropažu apk., Ri (M.Kilups); dziesma pie Dīķiem Ai (E.Lediņš, R.Lebuss).
Čuņčiņš 7-Apr, dziesma Ezerē un 1 vizuāli Rubas pag., Sa (M.Jaunzemis); 9-Apr, dziesma Papē, Lp (G.Graubics, K.Millers, V.Roze); 10-Apr, dziesma Kandavā pie Čužu purva, Tu (U.Kolonovs); 12-Apr, dziesma Vizlā, Vk (A.Klepers).
Vītītis 18-Apr, dziesma Lestenes pag. pie Lestenes purva, Tu (V.Ķerus, L.Jukāme); 19-Apr, dziesma Sātiņos, Sa (M.Jaunzemis); 21-Apr, dziesma Tukuma apk. (V.Ādamsons).
Pelēkais mušķērājs 2-Mai, 1 Valles apk. (SE), Ai (A.Celmiņš); 6-Mai, 1 Ropažu pag., Ri (M.Vimba); 9-Mai, 2 Valles apk. (NE), Ai (M.Kilups); 11-Mai, 1 Ķeižu apk. pie Krāčupes, Vk (A.Klepers).
Mazais mušķērājs 4-Mai, dziesma mežā starp Priekuli un Virgu, Lp (R.Rekmanis); 11-Mai, dziesma Brocēnu novadā, Sa (G.Graubics).
Melnais mušķērājs 18-Apr, dziesma Līvbērzes mežos, Jl (O.Keišs); 24-Apr, 3 Jūrmalciemā, Lp (G.Lacombe); 25-Apr, 5 Mētrienas ciema kapos, Ma (A.Avotiņš juniors).
Vālodze 4-Mai, T novērots Jūrmalciemā, Lp (G.Lacombe); 8-Mai, balss un novērota vizuāli Ērberģes apk., Ai (G.Graubics, I.Līdaka).
Brūnā čakste 7-Mai, 1 T Jelgavā (G.Pētersons); 9-Mai, 1 pie Lejaslabiņu ez., Laucienes pag., Ta (M.Vimba, E.Haberkorns); 11-Mai, 1 M Ķeižu apk. pie Krāčupes, Vk (A.Klepers).
Ģirlicis 17-Apr, dzirdēta balss migrācijā Kolkasragā un vēlāk 4 novēroti lokāli Kolkas ciemā, Ta (G.Graubics, K.Millers, V.Roze); 18-Apr, pirmais novērojums Jūrmalciemā, Lp (G.Lacombe); dzirdēta dziesma un novērots putns Vecdaugavā, Rp (I.Deņisovs); 1 Kolkasragā, Ta (P.Castle, D.B.Wooldridge).
Mazais svilpis (pats pirmais jāredz arī vizuāli) 9-Mai, 1 dziedošs T novērots Ērgļos, Ma (R.Matrozis); 14-Mai, 1 T novērots barojamies ozola galotnē Valles apk., Ai. Pamanīts pēc dziesmas (A.Celmiņš).
Dārza stērste 28-Apr, 1 dzied pie mājām "Niedrāji" Glūdas pag., Jl (G.Pētersons); 4-Mai, dziesma Tukuma apk. (V.Ādamsons); dziesma Zaļeniekos, Jl (A.Kalvāns, E.Lediņš, R.Bāliņa).
Niedru stērste 18-Mar, 1 T Ezeres apk., Sa (M.Jaunzemis); novērotas Svētes grīvas laukos, Jl (O.Keišs, J.Iļjinskis); vismaz 3 uz dambja pie Svētes grīvas, Jl (K.Millers); 19-Mar, 1 T Babītes ez. niedrēs pie Spuņņciema, Ri. J.Režais; 20-Mar, 2 TT Daugavgrīvā (Bolderāja), Rp (U.Kolonovs); 21-Mar, vismaz 10 Vecdaugavas liegumā, Rp (A.Kuročkins).

Kontaktiem: a.celmins@gmail.com.