Sākumlapa

Pavasaris 2002

Sākumlapa

Agrāko pavasara migrantu novērojumi 2002

Lappusē apkopotas ziņas par pirmajiem migrējošo putnu novērojumiem Latvijā 2002. gada pavasarī. Sarakstā iekļautās sugas neaptver visus migrantus. Nav ietvertas retas sugas, kā arī tādas, kuras reizēm sastopamas ziemojot, tāpēc varētu tikt reģistrētas kā migranti - piemēram, sloka un pļavas čipste. Informācija ņemta no ziņu grupas "Putni" un no novērotājiem personīgi. Ja kādai sugai šajā gadā ir zināms agrāks novērojums, un esat pilnīgi pārliecināts par sugas noteikšanas pareizību, atrakstiet uz adresi a.celmins@gmail.com. Plašāka informācija par agrākajiem novērojumiem pirms 2000.g. atrodama lappusē "Latvijas putni". Citi pēdējie gadi: 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.

Rajonu un pilsētu nosaukumu saīsinājumi: Ai - Aizkraukle, Al - Alūksne, Bl - Balvi, Ba - Bauska, Ce - Cēsis, Da - Daugavpils, Do - Dobele, Gu - Gulbene, Jk - Jēkabpils, Jl - Jelgava, Jr - Jūrmala, Kr - Krāslava, Ku - Kuldīga, Lp - Liepāja, Lm - Limbaži, Lu - Ludza, Ma - Madona, Og - Ogre, Pr - Preiļi, Re - Rēzekne, Ri - Rīga, Rp - Rīgas pilsēta, Sa - Saldus, Ta - Talsi, Tu - Tukums, Vk - Valka, Vm - Valmiera, Ve - Ventspils. Ar sarkanu iezīmēts datums, kas ir agrāks par līdz šim zināmo.

Sējas zoss 10-Mar, Svētes grīva, Jl. A.Kalvāns, O.Keišs, E.Lediņš.
Baltpieres zoss 10-Mar, Svētes grīva, Jl. A.Kalvāns, O.Keišs, E.Lediņš.
Baltvaigu zoss 16-Mar, Užava, Ve. J.Kazubiernis, M.Kazubierne, E.Kazubiernis.
Sāmsalas pīle 15-Mar, Kolka, Ta. V.Roze u.c. (nokavēts).
Pelēkā pīle 31-Mar, Sātiņi, Sa. M.Jaunzemis.
Garkaklis 10-Mar, Svētes grīva, Jl. A.Kalvāns, O.Keišs, E.Lediņš.
Prīkšķe 1-Apr, Svētes grīva, Jl. G.Graubics, E.Lediņš, V.Roze.
Platknābis 17-Mar, Engures ez. J.Lipsbergs, A.Eglītis.
Pelēkvaigu dūkuris (tikai iekšzemē) 20-Mar, Engures ez., Tu, J.Kazubiernis.
Melnkakla dūkuris 27-Apr, Nagļi, Re. J.Ķuze, M.Strazds.
Lielais dumpis (pirmā balss) 12-Mar, Engures ez. Tu. J.Lipsbergs.
Lielais baltais gārnis 20-Mar, Engures ez., Tu, J.Kazubiernis.
Melnais stārķis 19-Mar, Leimaņu karjers, Jk. A.Pērkons.
Baltais stārķis 6-Mar, Vītiņu pag., Auces apk., Do. Dz.Zeltiņš (domājams, ka Eiropas ziemotājs).
Ķīķis 12-Mai, Jaunauces apk., Sa. A.Celmiņš u.c. (nokavēts).
Melnā klija 2-Mai, Kolka, Ta. I.Oiguss, V.Vintulis (nokavēts).
Niedru lija 26-Mar, Kaņiera ez., Tu. J.Ķuze, V.Vintulis.
Pļavu lija 13-Apr, Kaltene, Ta. R.Matrozis, E.Skujiņa.
Mazais ērglis 5-Apr, Sēme, Tu. V.Ādamsons (nokavēts).
Zivjērglis 23-Mar, Dviete, Da. A.Avotiņš.
Bezdelīgu piekūns 19-Apr, Klintaine, Ai. M.Tīrums.
Paipala (pirmā balss) 3-Mai, Teiču purva NE stūris, Ma. A.Petriņš.
Dumbrcālis (pirmā balss) 27-Mar, Kaņiera ez., Tu. J.Ķuze, V.Vintulis.
Ormanītis (pirmā balss) 19-Apr, Valle, Ai. A.Celmiņš (nokavēts).
Mazais ormanītis (pirmā balss) 19-Apr, Kaņiera ez., Tu. E.Ozols.
Grieze (pirmā balss) 2-Mai, Deģu mežs, Do. J.Balders, J.Granāts, A.Kalvāns, O.Keišs; Teiču purva NE stūris, Ma. A.Petriņš.
Dzērve 17-Feb, Jūrmalciems, Lp. G.Lapiņa.
Jūras žagata 7-Apr, Mērsrags, Ta; Bērzciems, Tu. R.Matrozis, F.Savičs (nokavēts).
Avozeta 3-Mai, Mērsrags, Ta. A.Zacmanis (nokavēts).
Upes tārtiņš 13-Apr, Roja, Ta. R.Matrozis, E.Skujiņa.
Smilšu tārtiņš 14-Mar, Svētes grīva, Jl. V.Roze, G.Graubics, A.Zacmanis, A.Celmiņš.
Dzeltenais tārtiņš 10-Mar, Svētes grīva, Jl. A.Kalvāns, O.Keišs, E.Lediņš.
Jūras ķīvīte 26-Apr, Mērsrags, Ta. V.Roze u.c.
Ķīvīte 18-Feb, Medzes pag., Lp. J.Zviedrāns.
Trulītis 18-Mai, Nagļi, Re. J.Baumanis.
Temminka šņibītis 27-Apr, Daugavgrīva, Rp. A.Klepers, M.Kilups.
Līkšņībis 29-Mai, Daugavgrīva, Rp. M.Kilups, I.Kilupa (nokavēts).
Parastais šņibītis 1-Apr, Svētes grīva, Jl. G.Graubics, E.Lediņš, V.Roze.
Gugatnis 20-Apr, Papes ez., Lp. I.Mednis.
Vistilbe 15-Apr, Jelgava. A.Kalvāns.
Mērkaziņa 11-Mar, Sārcene, Sa. A.Upenieks.
Ķikuts 10-Apr, Svētes grīva, Jl. M.Maskalāns.
Sloka 10-Mar, Lašupe, Sa. A.Upenieks.
Melnā puskuitala 14-Mar, Svētes grīva, Jl. J.Iļjinskis.
Lietuvainis 20-Apr, Papes ez., Lp. I.Mednis (nokavēts).
Kuitala 14-Mar, Svētes grīva, Jl. A.Celmiņš, G.Graubics, V.Roze, A.Zacmanis.
Tumšā tilbīte 21-Apr, Nagļi, Re. J.Baumanis.
Pļavu tilbīte 23-Mar, Svētes grīva, Jl. J.Iļjinskis, A.Kalvāns.
Dīķu tilbīte 27-Apr, Nagļi, Re. J.Ķuze, M.Strazds.
Lielā tilbīte 16-Apr, Ikšķile, Og. A.Zacmanis.
Meža tilbīte 25-Mar, Pūre, Tu. V.Roze.
Purva tilbīte 10-Apr, Striķu purvi, Sa. Z.Jansone.
Upes tilbīte 13-Apr, Kaltene, Ta. R.Matrozis, E.Skujiņa.
Šaurknābja pūslītis 5-Mai, Jelgava. A.Kalvāns, O.Keišs.
Klijkaija (suga nav noteikta, iesp. īsastes) 22-Apr, Ovīši, Ve. L.Dehlin u.c.
Reņģu kaija 14-Apr, Svētes grīva, Jl. V.Ādamsons, G.Graubics, E.Lediņš (nokavēts).
Lielais zīriņš 18-Apr, Engures ez., Tu/Ta. J.Kazubiernis (nokavēts).
Cekulzīriņš 22-Apr, Ovīši, Ve. L.Dehlin u.c. (nokavēts).
Upes zīriņš 16-Apr, Ikšķile, Og. A.Zacmanis.
Mazais zīriņš 22-Apr, Ovīši, Ve. L.Dehlin u.c.
Melnais zīriņš 5-Mai, Jelgava. A.Kalvāns, O.Keišs.
Baltspārnu zīriņš 5-Mai, Jelgava. A.Kalvāns, O.Keišs.
Lauku balodis 20-Feb, Pape, Lp. I.Mednis.
Meža balodis 3-Feb, Ogre. V.Roze; Ķemeri, Jr. V.Vintulis.
Parastā ūbele 27-Apr, Kolkasrags, Ta. V.Roze u.c.
Dzeguze 20-Apr, Īdeņa-Nagļi, Re. A.Eglītis.
Vakarlēpis 2-Mai, Ķemeri - Jaunķemeri, Jr. I.Oiguss, V.Vintulis.
Svīre 7-Mai, Saldus. Z.Jansone.
Zaļā vārna 5-Mai, Garkalne, Ri. E.Račinskis, I.Mārdega.
Pupuķis 12-Apr, Akmeņrags, Lp. V.Pilāts.
Tītiņš 21-Apr, Valle, Ai. V.Ādamsons, G.Graubics; Ziedoņi, Ba. A.Kalvāns, K.Sams.
Sila cīrulis 10-Mar, Renda, Ku. V.Ādamsons; Valle, Ai. A.Celmiņš; Ķemeri. V.Vintulis; Dalbe, Jl. E.Račinskis; Jelgava. E.Račinskis.
Lauku cīrulis 3-Feb, Nīgrande, Sa. R.Grīnbergs; Svētes grīva, Jl. A.Kalvāns, I.Kalvāns, O.Keišs.
Krastu čurkste 27-Apr, Kolkasrags, Ta. V.Roze u.c.
Bezdelīga 15-Apr, Jelgava. A.Kalvāns (nokavēts).
Mājas čurkste 20-Apr, Jelgava. A.Kalvāns.
Koku čipste 3-Apr, Zaķumuiža, Ri. A.Klepers, M.Tīrums.
Akmeņu čipste 1-Apr, Engure, Tu. V.Vintulis.
Dzeltenā cielava 19-Apr, Valles apk., Ai. A.Klepers; Nagļi, Re. J.Baumanis (nokavēts).
Citroncielava 4-Mai, Lielupes paliene pie Liepājas šosejas, Jl. E.Račinskis, I.Mārdega (nokavēts).
Baltā cielava 13-Mar, Katlakalns, Ri. A.Platais.
Peļkājīte 31-Mar, Saulkrasti, Ri. V.Vintulis.
Lakstīgala 27-Apr, Saldus. Z.Jansone.
Dienvidu zilrīklīte (cyanecula) 10-Mai, Nagļi, Re. A.Celmiņš, A.Zacmanis, V.Roze (nokavēts).
Melnais erickiņš 25-Mar, Smārde, Tu. K.Lapiņš.
Erickiņš 21-Apr, Salacgrīva, Lm. E.Dzenis.
Lukstu čakstīte 21-Apr, Pavasari, Ri. E.Lediņš.
Akmeņčakstīte 13-Apr, Mērsrags, Ta. K.Funts (nokavēts).
Sila strazds 15-Mar, Kolka, Ta. V.Roze u.c.
Kārklu ķauķis 1-Mai, Daugmale, Ri. E.Dzenis.
Upes ķauķis 8-Mai, Jelgava. A.Kalvāns.
Seivi ķauķis 18-Apr, Engures ez., Tu/Ta. J.Lipsbergs.
Ceru ķauķis 24-Apr, Irlava, Tu. V.Ādamsons; Engures ez., Ta/Tu. J.Kazubiernis.
Krūmu ķauķis 2-Jūn, Nagļi, Re. J.Baumanis (nokavēts).
Purva ķauķis 17-Mai, Nagļi, Re. J.Baumanis.
Ezeru ķauķis 30-Apr, Ezere, Sa. M.Jaunzemis.
Niedru strazds 26-Apr, Engures ez., Ta/Tu. J.Kazubiernis.
Iedzeltenais ķauķis 6-Mai, Jelgava. A.Kalvāns, O.Keišs.
Svītrainais ķauķis 12-Mai, Kursīšu pag., Sa. G.Graubics.
Gaišais ķauķis 22-Apr, Tukums. G.Graubics.
Brūnspārnu ķauķis 2-Mai, Valmiera. V.Freimanis.
Melngalvas ķauķis 26-Apr, Ventspils apk. L.Dehlin u.c.
Zaļais ķauķītis 7-Mai, Rīgas Zooloģiskais dārzs. G.Graubics.
Svirlītis 19-Apr, Birži, Jk. I.Mārdega.
Čuņčiņš 29-Mar, Jēkabpils. E.Dzenis.
Vītītis 20-Apr, Cenas tīrelis, Ri. E.Račinskis, I.Mārdega; Papes ez. apk., Lp. I.Mednis; Jelgava. A.Kalvāns.
Pelēkais mušķērājs 1-Mai, Elkšņi, Jk. I.Mārdega.
Mazais mušķērājs 9-Mai, Brocēni, Sa. G.Graubics (nokavēts).
Melnais mušķērājs 19-Apr, Kurmenes apk., Ai. A.Klepers.
Vālodze 5-Mai, Valle, Ai. A.Celmiņš; Jūrmalciems, Lp. G.Lacombe.
Brūnā čakste 8-Mai, Rosme, Ba. A.Kalvāns.
Ģirlicis 25-Mar, Lielauce, Do. O.Keišs u.c.
Mazais svilpis 10-Mai, Īdeņa, Re. V.Roze, A.Celmiņš.
Dārza stērste 2-Mai, Eleja, Jl. A.Kalvāns.
Niedru stērste 10-Mar, Renda, Ku. V.Ādamsons; Kalngale, Ri. K.Funts; Ķegums, Og. V.Roze, A.Zacmanis.

Kontaktiem: a.celmins@gmail.com.