Sākumlapa

Pavasaris 2001

Sākumlapa

Agrāko pavasara migrantu novērojumi 2001

Lappusē apkopotas ziņas par pirmajiem migrējošo putnu novērojumiem Latvijā 2001. gada pavasarī. Sarakstā iekļautās sugas neaptver visus migrantus. Nav ietvertas retas sugas, kā arī tādas, kuras reizēm sastopamas ziemojot, tāpēc varētu tikt reģistrētas kā migranti. Kā pēdējās no saraksta izslēgtas: dumbrcālis, sloka, pļavas čipste un niedru stērste - sugas, kuras pagājušajā ziemā varēja ziemot lielākā skaitā nekā parasti. Dažas citas, pagājušajā ziemā reģistrētas sugas (ķīvīte, meža balodis, sila cīrulis, melnais erickiņš, sila strazds, čunčiņš), sarakstā tomēr atstātas, jo to ziemošana ir samērā ekstremāla. Sarakstā atstāts arī lielais dumpis, lai atzīmētu pirmo dzirdēto balsi. Informācija ņemta no ziņu grupas "Putni" un no novērotājiem personīgi. Ja kādai sugai šajā gadā ir zināms agrāks novērojums, un esat pilnīgi pārliecināts par sugas noteikšanas pareizību, atrakstiet uz adresi a.celmins@gmail.com. Plašāka informācija par agrākajiem novērojumiem pirms 2000.g. atrodama lappusē "Latvijas putni". Citi pēdējie gadi: 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.

Rajonu un pilsētu nosaukumu saīsinājumi: Ai - Aizkraukle, Al - Alūksne, Bl - Balvi, Ba - Bauska, Ce - Cēsis, Da - Daugavpils, Do - Dobele, Gu - Gulbene, Jk - Jēkabpils, Jl - Jelgava, Jr - Jūrmala, Kr - Krāslava, Ku - Kuldīga, Lp - Liepāja, Lm - Limbaži, Lu - Ludza, Ma - Madona, Og - Ogre, Pr - Preiļi, Re - Rēzekne, Ri - Rīga, Rp - Rīgas pilsēta, Sa - Saldus, Ta - Talsi, Tu - Tukums, Vk - Valka, Vm - Valmiera, Ve - Ventspils. Ar sarkanu iezīmēts datums, kas ir agrāks par līdz šim zināmo.

Sējas zoss 14-Mar, Svētes grīva, Jl. O.Keišs, A.Kalvāns.
Baltpieres zoss 14-Mar, Svētes grīva, Jl. O.Keišs, A.Kalvāns.
Baltvaigu zoss 3-Apr, Svētes grīva, Jl. A.Celmiņš u.c.
Sāmsalas pīle 6-Mar, Akmeņrags, Lp. A.Celmiņš u.c.
Baltvēderis 16-Mar, Kalnciems, Jl. D.Boiko
Prīkšķe 3-Apr, Svētes grīva, Jl. G.Graubics u.c.
Platknābis 28-Mar, Kalnciems, Jl. D.Boiko.
Pelēkvaigu dūkuris (tikai iekšzemē) 8-Apr, Kaņiera ez., Tu. V.Vintulis.
Ragainais dūkuris (tikai iekšzemē) 17-Apr, Nagļi, Re. J.Baumanis.
Melnkakla dūkuris 15-Mai, Nagļi, Re. S.Hjerppe, V.Häkkinen (nokavēts).
Lielais dumpis (pirmā balss) 13-Mar, Engures ez. J.Kazubiernis.
Mazais dumpis 16-Mai, Īdeņa, Re. S.Hjerppe, V.Häkkinen
Melnais stārķis 27-Mar, Zvārde, Sa. D.Strautmane.
Baltais stārķis 21-Mar, Sātiņi, Sa. Saldus reģionāla grupa.
Sējas zoss 14-Mar, Svētes grīva, Jl. O.Keišs, A.Kalvāns.
Ķīķis 29-Apr, Vecumnieki, Ba. A.Kalvāns.
Melnā klija 26-Apr, Kolka, Ta. L.Carlsson u.c. (nokavēts).
Niedru lija 1-Apr, Engures ez., Tu/Ta. V.Vintulis u.c.
Pļavu lija 19-Apr, Kalnciems, Jl. V.Vintulis.
Mazais ērglis 1-Apr, Striķi, Zvārdes mežniecība, Sa. I.Gustiņa.
Zivjērglis 26-Mar, Sātiņi, Sa. Z.Jansone.
Kukaiņu piekūns 9-Mai, Kolka, Ta. T.W.Johansen, M.Jaunzemis.
Bezdelīgu piekūns 16-Apr, Kolka, Ta. D.J. Hunnybun, D.B. Wooldridge.
Paipala 23-Mai, Rubes pag., Sa. M.Jaunzemis.
Ormanītis (pirmā balss) 8-Apr, Dižpurvs, Ve. P.Strautiņš.
Mazais ormanītis (pirmā balss) 8-Mai, Ģipkas apk., Ta. G.Graubics, A.Zacmanis, V.Roze (nokavēts).
Grieze (pirmā balss) 30-Apr, Zālīte, Ba. A.Kalvāns.
Dzērve 12-Mar, Ezere, Sa. M.Jaunzemis; Veiķenieku ez., Sa. A.Upenieks; Tukuma apk. V.Ādamsons; Vircava, Jl. K.Sams.
Jūras žagata 1-Apr, Bērzciems, Tu. V.Vintulis u.c.
Avozeta 24-Apr, Roja, Ta. V.Vintulis, K.Lapiņš.
Upes tārtiņš 16-Apr, Bērzciems, Tu. V.Ādamsons.
Smilšu tārtiņš 6-Apr, Rudupes grīva, Lp. A.Stīpniece (nokavēts).
Dzeltenais tārtiņš 14-Mar, Svētes grīva, Jl. O.Keišs, A.Kalvāns.
Jūras ķīvīte 28-Apr, Kolka, Ta. A.Zacmanis, D.J. Hunnybun, D.B. Wooldridge.
Ķīvīte 11-Mar, Striķi, Sa. I.Gustiņa; Slampe, Tu. J.Ucelnieks; Engures ez., Tu. J.Kazubiernis.
Trulītis 13-Mai, Liepājas ez. Lp. T.W.Johansen u.c.
Temminka šņibītis 30-Apr, Kolka, Ta. D.J. Hunnybun, D.B. Wooldridge.
Līkšņībis 13-Mai, Liepājas ez. Lp. T.W.Johansen u.c.
Parastais šņibītis 12-Apr, Ainaži, Lm. A.Kuročkins.
Gugatnis 20-Apr, Svētes grīva, Jl. V.Roze u.c.; Bērzciems, Tu. V.Roze u.c.
Vistilbe 29-Apr, Ezere, Sa. M.Jaunzemis (nokavēts).
Mērkaziņa 18-Mar, Tadaiķi, Lp. E.Dzenis, K.Sams.
Ķikuts 16-Mai, Svētes grīva, Jl. A.Zacmanis, A.Celmiņš, G.Graubics (nokavēts).
Melnā puskuitala 3-Apr, Svētes grīva, Jl. M.Jaunzemis u.c.
Sarkanā puskuitala 21-Apr, Kolka, Ta. D.J. Hunnybun, D.B. Wooldridge.
Lietuvainis 12-Apr, Ainaži, Lm. A.Kuročkins.
Kuitala 13-Mar, Imanta, Rp. J.Baumanis.
Tumšā tilbīte 26-Apr, Kolka, Ta. D.J. Hunnybun, D.B. Wooldridge.
Pļavu tilbīte 18-Mar, Tadaiķi, Lp. E.Dzenis, K.Sams.
Dīķu tilbīte 15-Mai, Īdeņa, Re. S.Hjerppe, V.Häkkinen (nokavēts).
Lielā tilbīte 18-Apr, Nagļi, Re. J.Baumanis.
Meža tilbīte 28-Mar, Slampes apk., Tu. V.Vintulis.
Purva tilbīte 17-Apr, Nagļi, Re. J.Baumanis.
Upes tilbīte 4-Apr, Valmiera. V.Freimanis.
Akmeņtārtiņš 30-Apr, Kolka, Ta. D.J. Hunnybun, D.B. Wooldridge.
Šaurknābja pūslītis 26-Mai, Irlava, Tu. N.Zeidaks.
Īsastes klijkaija 22-Apr, Kolka, Ta. D.J. Hunnybun, D.B. Wooldridge.
Lielais zīriņš 20-Apr, Ragaciems, Tu. M.Jaunzemis u.c.; Bērzciems, Tu. A.Celmiņš u.c.;

Kolka, Ta. D.J. Hunnybun, D.B. Wooldridge (nokavēts).

Cekulzīriņš 13-Apr, Kolka, Ta. D.J. Hunnybun, D.B. Wooldridge.
Upes zīriņš 12-Apr, Kaibala, Og. A.Zacmanis.
Zīriņš (jūras/upes) 9-Apr, Nida - Jūrmalciems, Lp. R.Matrozis. Suga nav droši noteikta.
Mazais zīriņš 21-Apr, Kolka, Ta. V.Roze u.c.
Melnais zīriņš 28-Apr, Rīteru karjers, Ai. R.Matrozis.
Baltspārnu zīriņš 16-Mai. Īdeņa, Re. S.Hjerppe, V.Häkkinen (nokavēts).
Lauku balodis 19-Mar, Slampes apk., Tu. J.Ķuze.
Meža balodis 5-Mar, Kaķenieki, Do. A.Celmiņš u.c.; Teiču purvs, Ma. G.Akmentiņš.
Parastā ūbele 6-Mai, Dorupe, Jl. A.Kalvāns (nokavēts).
Dzeguze 26-Apr, Vecumnieku apk., Ba. J.Dāle.
Vakarlēpis 28-Apr, Ģipka, Ta. A.Zacmanis.
Svīre 5-Mai, Jelgava. A.Bolšteins.
Zaļā vārna 5-Mai, Krievupe, Ri. M.Rudzīte.
Pupuķis 17-Apr, Kolka, Ta. D.J. Hunnybun, D.B. Wooldridge.
Tītiņš 29-Apr, Ezere, Sa. M.Jaunzemis; Vecumnieki, Ba. A.Kalvāns (nokavēts).
Sila cīrulis 12-Mar, Tukuma apk. V.Ādamsons.
Lauku cīrulis 4-Mar, Pūre, Tu. A.Heidemanis
Krastu čurkste 4-Mai, Ezere, Sa. M.Jaunzemis (nokavēts).
Bezdelīga 13-Apr, Sātiņi, Sa. M.Jaunzemis u.c.
Mājas čurkste 24-Apr, Kolka, Ta. D.J. Hunnybun, D.B. Wooldridge.
Stepes čipste 9-Mai, Kolka, Ta. T.W.Johansen u.c. (nokavēts).
Koku čipste 3-Apr, Salaspils, Ri. J.Kazubiernis.
Dzeltenā cielava 17-Apr, Nagļi, Re. J.Baumanis.
Citroncielava 28-Apr, Riču ez., Da. R.Matrozis.
Baltā cielava 21-Mar, Saldus. Saldus reģionāla grupa.
Peļkājīte 4-Apr, Ogre. V.Roze.
Lakstīgala 28-Apr, Rīgas lidostas apk., Rp. E.Dzenis.
Zilrīklīte 3-Mai, Jelgava, A.Kalvāns (nokavēts).
Melnais erickiņš 21-Mar, Saldus. Z.Jansone.
Erickiņš 22-Apr, Salacgrīva, Lm. E.Dzenis u.c.
Lukstu čakstīte 24-Apr, Roja, Ta; Mērsrags, Ta. V.Vintulis, K.Lapiņš.
Akmeņčakstīte 5-Apr, Spuņciems, Ri. J.Režais.
Sila strazds 9-Mar, Engures ez. J.Kazubiernis.
Kārklu ķauķis 5-Mai, Daudzeva, Ai. P.Strautiņš.
Upes ķauķis 13-Mai, Baltinava, Bl. M.Strazds, H.Hofmanis, J.Ķuze.
Seivi ķauķis 19-Apr, Nagļi, Re. J.Baumanis.
Ceru ķauķis 28-Apr, Engures ez., Ta. J.Lipsbergs.
Krūmu ķauķis 13-Mai, Daugmale, Ri. E.Dzenis.
Purva ķauķis 13-Mai, Bārta, Lp. T.W.Johansen u.c.
Ezeru ķauķis 9-Mai, Ģipkas apk., Ta, T.W.Johansen u.c.
Niedru strazds 28-Apr, Lobes ez., Ai. M.Kalniņš u.c.
Iedzeltenais ķauķis 5-Mai, Rīga. E.Račinskis, R.Lebuss.
Svītrainais ķauķis 9-Mai, Vecsvirlauka, Jl. A.Kalvāns.
Gaišais ķauķis 19-Apr, Nagļi, Re. J.Baumanis.
Brūnspārnu ķauķis 1-Mai, Valmiera. V.Freimanis.
Dārza ķauķis 5-Mai, Taurkalne, Ai. P.Strautiņš.
Melngalvas ķauķis 20-Apr, Dalbe, Jl. V.Roze u.c.
Zaļais ķauķītis 20-Mai, Kārļu apk., Cs. E.Dzenis.
Svirlītis 25-Apr, Pārdaugava, Rp. E.Dzenis.
Čuņčiņš 5-Apr, Ikšķile, Og. A.Zacmanis.
Vītītis 19-Apr, Nagļi, Re. J.Baumanis; Valmiera. V.Freimanis; Daudzeva, Ai. U.Ļoļāns.
Pelēkais mušķērājs 4-Mai, Jelgava. A.Kalvāns.
Mazais mušķērājs 5-Mai, Taurkalnes mežu masīvs, Ai. P.Strautiņš; Pokaiņi, Do. A.Kalvāns.
Melnais mušķērājs 27-Apr, Ķemeri, Jr. V.Vintulis.
Vālodze 8-Mai, Kolka, Ta. G.Graubics, A.Zacmanis, V.Roze.
Brūnā čakste 5-Mai, Taurkalne, Ai. P.Strautiņš; Lestene, Tu. V.Ādamsons, G.Graubics.
Ģirlicis 21-Apr, Kolka, Ta. V.Roze, M.Jaunzemis.
Mazais svilpis 9-Mai, Kolka, Ta. T.W.Johansen u.c.
Dārza stērste 30-Apr, Zālīte, Ba. A.Kalvāns.

Kontaktiem: a.celmins@gmail.com.