Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian
Detalizēti novērojumu atlases kritēriji netiek definēti.
Skat. sugu lapu saturu - agrie/vēlie datumi, skaits,
retumi utt., lai saprastu vai novērojums ir
noderīgs satura papildinājumam.
a.celmins@gmail.com