Par lappuses saturu

Ievadlappuse // Front page in Latvian
Detalizēta novērojumu atlases kritēriju publicēšana
šajā lappusē pārtraukta. Skat. sugu lapu saturu - agrie/vēlie
datumi, skaits, retumi utt. - lai saprastu vai novērojums ir
interesants un noderīgs satura papildinājumam.