Sākumlapa

Zivju dīķu numuri un nosaukumi

Šajā lappusē dotas zivju dīķu shēmas ar dīķu numuriem. Shēmas izveidotas nolūkā standartizēt novērošanas vietu nosaukumus pagaidām vismaz Lubānas ezera apkārtnes dīķiem. Pēdējos gados ir bijuši vairāki gadījumi, kad novērotāji vienus un tos pašus dīķus sauc dažādi, nerunājot nemaz par dīķu numuriem, kurus zina tikai retais. Sevišķi daudz neskaidrību ir bijis ar Nagļu apkārtnes dīķiem. Atzīmējot putnu novērošanas vietas, turpmāk ieteicams lietot tieši šos dīķu nosaukumus un lietot arī norādītos numurus.

Dīķu krāsai shēmās nav speciālas nozīmes. Krāsa atšķiras tikai lai atdalītu dīķu nodaļas. Vietām citā krāsā iezīmēti sausi vai aizaugoši dīķi.

Detalizētāk par putnu novērošanu Lubānas ezera apkārtnē var uzzināt lappusē "Kur novērot putnus Latvijā".

0000

ĪDEŅA - KVĀPĀNI. Īdeņas 1. dīķis ir sauss un aizaug ar kārkliem.

NAGĻU ZIVSAIMNIECĪBA. Piezīme par Zvejsalas-Ļodānu dīķiem. Iespējams, ka citās kartēs, vai pēc vietējo iedzīvotāju teiktā, šie dīķi tiek dalīti un dēvēti savādāk - kā Zvejsalas un Ļodānu (dalījums pa Maltas upi) vai pat kā kā Nagļu dīķi. Vienkāršības labad šeit dīķi ir apvienoti zem viena nosaukuma.

Kontaktiem: a.celmins@gmail.com.