Sākumlapa

Failu formāts - mp3 (128 vai 192 kbps), skaitlis iekavās - ilgums sekundēs. Ierakstu autori: A.Celmiņš a.celmins@gmail.com, I.Folkmanis ints.folkmanis@inbox.lv, K.Funts kasparsfunts@gmail.com, G.Grandāns gaidis_g@inbox.lv, J.Jansons forelljjanka@inbox.lv, A.Kuročkins alexfeth@inbox.lv, J.Litavnieks thephoto@inbox.lv, V.Pranks valterspranks@gmail.com, E.Račinskis edmunds@lob.lv un Ģ.Rozners girts.rozners@gmail.com.

Saraksta papildināšana veikta tikai līdz 2020. gadam. Tālāk jauniegūtās skaņas ievietotas tikai xeno-canto krājumā un piesaistītas sugu lapām no turienes.
Suga Ieraksta datums Vieta Ieraksta autors

Pievienots

Paugurknābja gulbis - spārnu vēzienu skaņa (25) 3-Apr-2010 Rødbyhavn, Dānija A.Celmiņš  
Mazais gulbis - saucieni (lokāli putni piekrastē) (31) 5-Apr-2008 Bērzciems  "  
Mazais gulbis - aktīva sasaukšanās, jeb "dziesma" (16) 5-Apr-2008  "  "  
Mazais gulbis - bars lidojumā (23) 28-Apr-2008 Nagļi  "  
Ziemeļu gulbis - balss (13) 14-Apr-2003 Rudbārži I.Folkmanis  
Ziemeļu gulbis - balss zemā lidojumā (6) 30-Apr-2004  "  "  
Ziemeļu gulbis - aizsargājot ligzdošanas teritoriju (65) 16-Apr-2004  "  "  
Ziemeļu gulbis - migrantu bars lidojumā (14) 27-Okt-2005 Pape A.Celmiņš  
Tundras/taigas sējas zoss - migrantu bars lidojumā (20) 4-Apr-2009 Rudbārži I.Folkmanis  
Baltpieres zoss - lokāls bars uz lauka (48) 1-Apr-2008 Svētes lejtece A.Celmiņš  
Meža zoss - divi lokāli putni ūdenī (30) 3-Apr-2009 Rødbyhavn, Dānija  "  
Meža zoss - neliels bars lidojumā (48) 2-Mai-2009  "  "  
Kanādas zoss - vientuļš putns meklē kompāniju (23) 2-Jūn-2010  "  "  
Baltvaigu zoss - migrantu bars lidojumā (17) 2-Mai-2009  "  "  
Melngalvas zoss - migrantu bars lidojumā (23) 29-Sep-2009  "  "  
Sāmsalas pīle - tēviņa balss (10) 27-Apr-2007 Bērzciems  "  
Sāmsalas pīle - mātītes balss (7) 2-Mai-2009 Rødbyhavn, Dānija  "  
Baltvēderis - tēviņa balss (fonā baltpieres zosis) (30) 1-Apr-2008 Svētes lejtece  "  
Baltvēderis - tēviņa balss (32) 28-Apr-2008 Nagļi  "  
Krīklis - tēviņa balss (18) 17-Apr-2009 Dubrovka, Ludzas paliene E.Račinskis  
Krīklis - mātītes balss (ar mazuļiem) (12) 15-Jūl-2007  " A.Celmiņš  
Meža pīle (10) 31-Mai-2003 Rudbārži I.Folkmanis  
Prīkšķe - tēviņa balss (14) 29-Mai-2007 Nagļi A.Celmiņš  
Prīkšķe - mātītes balss (pāris ceļas spārnos) (10) 29-Mai-2007  "  "  
Prīkšķe - mātītes balss (ar mazuļiem) (17) 14-Jūl-2007  "  "  
Brūnkaklis - mātītes balss (7) 29-Mai-2007  "  "  
Cekulpīle - mātītes balss (pāris uz ūdens) (27) 9-Jūn-2008 Kuusamo, Somija  "  
Cekulpīle - mātītes balss (pāris uz ūdens un lidojumā) (49) 9-Jūn-2008  "  "  
Cekulpīle - mātītes un tēviņa balss (neliels bars uz ūdens) (38) 3-Apr-2009 Rødbyhavn, Dānija  "  
Kākaulis - lokāli putni jūrā (35) 15-Apr-2007 Kolkasrags  "  
Melnā pīle - lokāls bars jūrā, g.k. tēviņu balsis (28) 26-Apr-2007  "  "  
Gaigala - tēviņa balss (35) 28-Mar-2007 Rudbārži I.Folkmanis  
Gaigala - mātītes balss (10) 27-Mar-2007  "  "  
Gaigala - mātītes balss (20) 27-Mar-2007  "  "  
Mežirbe - balss (svilpiens) (6) 12-Apr-2006 Valle A.Celmiņš  
Mežirbe - uztraukums (ar mazuļiem) (12) 17-Jūn-2006  "  "  
Rubenis - riests (25) 3-Mai-2006 Seržu tīrelis  "  
Rubenis - riests (65) 5-Jūn-2008 Kuusamo, Somija  "  
Rubenis - M balss (6)  Lauku cīruļa dziesmas fonā 9-Apr-2006 Valle  " 10-Apr-2019
Laukirbe - dziesma (18) 28-Mai-2007 Nagļi  "  
Paipala - dziesma (28) 16-Jūl-2006 Valle  "  
Mazais dūkuris - riesta balss (43) 17-Mar-2007 Valle  "  
Mazais dūkuris - sauciens (7) 15-Jūl-2007 Nagļi  "  
Cekuldūkuris - riesta balsis (30) 28-Apr-2008  "  "  
Pelēkvaigu dūkuris - riesta balsis (30) 28-Apr-2008  "  "  
Lielais dumpis - riesta balss (11) 20-Apr-2008 Skrunda I.Folkmanis  
Lielais dumpis - riesta balss (18) 31-Mai-2009 Engures ez. E.Račinskis  
Lielais dumpis - migrantu balss - vairāki startē vakarā no ezera (21) 13-Okt-2005 Papes ez. A.Celmiņš  
Mazais dumpis - riesta balss (līdzās skaļa lakstīgala) (61) 28-Mai-2008 Īdeņa  "  
Zivju gārnis - balsis kolonijā (79) 22-Mar-2009 Rudbārži I.Folkmanis  
Zivju gārnis - balss pie ligzdas (15) aprīļa beigas 2002  "  "  
Zivju gārnis - jauno putnu balss ligzdā (11) 14-Jūn-2003  "  "  
Zivju gārnis - jauno putnu balss ligzdā (23) jūnija beigas 2003  "  "  
Zivju gārnis - sauciens (16) 17-Aug-2010 Hyllekrog, Dānija A.Celmiņš 5-Dec-2010
Melnais stārķis - ielaižoties ligzdā (20) 13-Mai-2010 Rožu purvs E.Račinskis  
Melnais stārķis - mazuļi ligzdā (52) 5-Jūl-2010 Saules purvs V.Pranks 30-Jan-2011
Baltais stārķis - knābja klabināšana riesta vai uztraukuma laikā (11) 12-Mai-2003 Rudbārži I.Folkmanis  
Baltais stārķis - jaunie putni ligzdā (11) 10-Jūl-2008 Skaistkalne A.Celmiņš  
Ķīķis - balss 'klī-u' (101) Ieraksts ar saiti uz Xeno-Canto krājumu 29-Jūl-2016 Neretas apkaime K.Funts 17-Sep-2017
Niedru lija - iespējams M balss (37) 20-Apr-2008 Skrunda I.Folkmanis  
Niedru lija - M augstā lidojumā (17) 14-Apr-2009 Rødbyhavn, Dānija A.Celmiņš  
Peļu klijāns - balsis ligzdošanas rajonā (35) 8-Apr-2009 Paņemūnes meži E.Račinskis  
Mazais ērglis - pieaugušais putns lidojumā (13) 8-Aug-2007 Valle A.Celmiņš  
Zivjērglis - balss ligzdošanas rajonā (50) 19-Jūn-2009 Seržu tīrelis  "  
Zivjērglis - balss ligzdošanas rajonā (divas sērijas ar citādu nobeigumu) (17) 18-Jūn-2009  "  "  
Purva piekūns - uztraukums ligzdošanas rajonā (M balss) (29) 3-Jūl-2007 Vecdaugava  "  
Purva piekūns - izlidojis jaunais putns (25) 2-Jūl-2007  "  "  
Dumbrcālis - balss 'kvīī...' (19) 18-Okt-2005 Pape  "  
Dumbrcālis - balss 'kvirrrr' (8) 22-Mar-2014 Valle  " 4-Apr-2014
Dumbrcālis - dziesma 'prip...' (20) 1-Apr-2007 Kurmenes pagasts  "  
Ormanītis - dziesma (12) 5-Mai-2006 Valle  "  
Ormanītis - dziesma, viens īpatnis pa kreisi, otrs īslaicīgi pa labi (24) 12-Mai-2006 Ģipkas lankas  " 17-Jun-2011
Mazais ormanītis - dziesma 'ke-ke-kekeke...' (37) 28-Apr-2008 Īdeņa  "  
Mazais ormanītis - dziesma 'ke-ke-ke-ke...' - lēnāka monotona versija (31) 28-Apr-2008 Kvāpānu dīķi  "  
Mazais ormanītis - dziesma 'ke-krrrrrr' - t.s. "mātītes dziesma" (45) 15-Jūn-2012 Skuķu ezers E.Račinskis 25-Jūn-2012
Mazais ormanītis - uztraukums ar mazuļiem vai pie ligzdas (9) 28-Jūn-2014 Zvārde, Baznīcas dīķis J.Jansons 28-Jun-2014
Ceru ormanītis - dziesma (66) 11-Jūn-2012 Zvārdes meži E.Račinskis 12-Jūn-2012
Grieze - dziesma (67) 2-Jūn-2011 Dvietes paliene  " 19-Jūn-2012
Ūdensvistiņa - balss 'ki-kek...' (26) 26-Mar-2007 Valle A.Celmiņš  
Laucis - balss 'tk' (17) 28-Apr-2008 Nagļi  "  
Laucis - dažādas balsis (80) 3-Apr-2009 Rødbyhavn, Dānija  "  
Dzērve - balss lokālā lidojumā (12) 29-Mar-2006 Valle  "  
Dzērve - balss lokālā lidojumā (27) 27-Mar-2007 Rudbārži I.Folkmanis  
Dzērve - pārlidojoša bara balsis, t.sk. jauno putnu pīkstieni (154) 13-Okt-2005 Pape A.Celmiņš  
Garstilbis - uztraukums (32) 27-Jūl-2017 Bang Pu Mai, Taizeme  " 8-Aug-2017
Jūras žagata - uztraukums (18) 4-Aug-2009 Rødbyhavn, Dānija  " 7-Dec-2010
Avozeta - migrantu bars (26) 18-Apr-2009  "  " 7-Dec-2010
Upes tārtiņš - riesta lidojums (dziesma) (22) 2-Mai-2009  "  "  
Upes tārtiņš - dziesmas versija 'pri' (17) 2-Mai-2009  "  "  
Upes tārtiņš - dziesmas versija 'krriia' (20) 2-Mai-2009  "  "  
Upes tārtiņš - sauciens 'piu' (11) 17-Aug-2010 Hyllekrog, Dānija  " 5-Dec-2010
Smilšu tārtiņš - sauciens 'pū-ip' (6) 12-Sep-2010  "  " 5-Dec-2010
Smilšu tārtiņš - uztraukums 'pīp' (12) 5-Aug-2009 Rødbyhavn, Dānija  " 28-Jūl-2014
Tundras tārtiņš - saucieni, iztraucēts paceļas spārnos (7) 4-Feb-2013 Prek Chak, Kambodža  " 4-Feb-2013
Dzeltenais tārtiņš - uztraukuma sauciens (54) 20-Mai-2010 Aklais purvs E.Račinskis 11-Dec-2010
Dzeltenais tārtiņš - sauciens un dziesma (39) 14-Mai-2010 Rožu purvs  " 11-Dec-2010
Ķīvīte - balss naktī ligzdošanas vietā (17) 3-Jūn-2006 Valle A.Celmiņš  
Ķīvīte - balss naktī ligzdošanas vietā (26) 26-Mar-2007  "  "  
Temminka šņibītis - sauciens (13) 4-Aug-2009 Rødbyhavn, Dānija  " 7-Dec-2010
Parastais šņibītis - sauciens (8) 17-Aug-2010 Hyllekrog, Dānija  " 5-Dec-2010
Mērkaziņa - migrantu balss vakarā (9) 1-Okt-2004 Papes ezers  "  
Mērkaziņa - riesta lidojums (20) 5-Mai-2006 Valle  "  
Mērkaziņa - balss 'čipe, čipe ...' (13) 5-Mai-2006  "  "  
Mērkaziņa - balss 'ghe, ghe ...' (10) 3-Mai-2006  "  "  
Ķikuts - riests (30) 28-Mai-2008 Dviete  "  
Ķikuts - riests (61) 29-Mai-2008  "  "  
Sloka - riesta balss (13) 17-Jūn-2006 Valle  "  
Sloka - balss 'psip' - divi putni pārlido (5) 27-Apr-2006  "  "  
Melnā puskuitala - dziesmas fragments (15) 26-Mai-2008 Rumbasgals  "  
Melnā puskuitala - uztraukums (32) 26-Mai-2008  "  "  
Lietuvainis - dziesma (10) 5-Jūn-2008 Kuusamo, Somija  "  
Lietuvainis - sauciens ligzdošanas vietā (11) 5-Jūn-2008  "  "  
Lietuvainis - sauciens, retāk dzirdama lēna versija (8) 17-Aug-2010 Hyllekrog, Dānija  " 6-Dec-2010
Kuitala - dziesma (33) 6-Jūn-2008 Kuusamo, Somija  "  
Kuitala - sauciens ligzdošanas vietā (33) 6-Jūn-2008  "  "  
Kuitala - sauciens ligzdošanas vietā (27) 10-Jūn-2008 Jokikylä, Somija  "  
Kuitala - sauciens ligzdošanas vietā (29) 15-Mai-2010 Aizkraukles purvs E.Račinskis 11-Dec-2010
Kuitala - sauciens (26) 17-Aug-2010 Hyllekrog, Dānija A.Celmiņš 5-Dec-2010
Kuitala - uztraukums (18) 6-Jūn-2008 Kuusamo, Somija  "  
Kuitala - uztraukums (37) 10-Jūn-2008 Jokikylä, Somija  "  
Tumšā tilbīte - sauciens (11) 17-Aug-2010 Hyllekrog, Dānija  " 6-Dec-2010
Pļavu tilbīte - sauciens, 3-5 zilbīgs (9) 17-Aug-2010  "  " 7-Dec-2010
Pļavu tilbīte - sauciens, 2 zilbīgs (16) 17-Aug-2010  "  " 7-Dec-2010
Dīķu tilbīte - sauciens 'tjiv' - putns dīķī uz saliņas (23) 28-Apr-2008 Zvejsala  "  
Dīķu tilbīte - sauciens 'tiv-tiv' - 2 putni dīķī uz saliņas (30) 28-Apr-2008  "  "  
Lielā tilbīte - sauciens (14) 28-Apr-2008 Nagļi  "  
Lielā tilbīte - sauciens, lēnāks (22) 17-Aug-2010 Hyllekrog, Dānija  " 7-Dec-2010
Lielā tilbīte - sauciens, ātrāks (16) 17-Aug-2010  "  " 7-Dec-2010
Meža tilbīte - dziesma (15) 30-Apr-2004 Rudbārži I.Folkmanis  
Meža tilbīte - uztraukuma sauciens un dziesmas fragments vidū (24) jūnija beigas 2003  "  "  
Purva tilbīte - dziesma (7) 23-Mai-2007 Ķemeru tīrelis A.Celmiņš 6-Dec-2010
Purva tilbīte - uztraukums (18) 8-Jūn-2007  "  "  
Purva tilbīte - sauciens, vairāki putni lidojumā (16) 17-Aug-2010 Hyllekrog, Dānija  " 6-Dec-2010
Purva tilbīte - lokāls bars (18) 17-Aug-2010  "  " 6-Dec-2010
Upes tilbīte - parastais sauciens, brīžiem lokāla komunikācija (40) 13-Aug-2010 Rødbyhavn, Dānija  "  
Upes tilbīte - uztraukums (13) 24-Jūn-2007 Vorumaa, Igaunija  "  
Lielais ķīris - neligzdotāji jūrmalā (19) 13-Mai-2006 Mērsrags  "  
Lielais ķīris - divi putni dzenā viens otru (23) 17-Aug-2010 Hyllekrog, Dānija  " 6-Dec-2010
Kajaks - divi putni (37) 2-Mai-2009 Rødbyhavn, Dānija  "  
Sudrabkaija - balss pie ligzdas, mazuļi jau staigā pa jumtu (28) 24-Jūn-2006 Liepāja  "  
Sudrabkaija - balss ligzdošanas rajonā, uztraukums (16) 28-Apr-2008 Kvāpānu dīķi  "  
Mazais ķīris (16) 28-Apr-2008 Kvāpānu dīķi  "  
Mazais ķīris (45) 7-Jūn-2008 Kuusamo, Somija  "  
Cekulzīriņš - balss 'kirrik' (23) 17-Aug-2010 Hyllekrog, Dānija  " 6-Dec-2010
Cekulzīriņš - balss 'krrk' (11) 17-Aug-2010  "  " 6-Dec-2010
Cekulzīriņš - balss 'kji' (14) 13-Mai-2006 Mērsrags  "  
Jūras zīriņš - balss 'tjie' (19) 4-Jūn-2008 Kuusamo, Somija  "  
Jūras zīriņš - dažādi saucieni, uztraukums, fonā sudrabkaija (30) 4-Jūn-2008  "  "  
Baltvaigu zīriņš - balss (9) 29-Mai-2007 Nagļi  "  
Melnais zīriņš - balss (13) 29-Mai-2007  "  "  
Baltspārnu zīriņš - balss (9) 29-Mai-2007  "  "  
Baltspārnu zīriņš - balss (12) 30-Mai-2007  "  "  
Meža balodis - dziesma (12) 11-Apr-2006 Valle  "  
Lauku balodis - dziesma (13) 15-Apr-2006  "  "  
Gredzenūbele - dziesma (19) 25-Jūn-2006 Nīca  "  
Gredzenūbele - dziesma (60) 20-Jūn-2011 Crawley, W.Sussex, Anglija  " 20-Jūn-2011
Parastā ūbele - dziesma (22) 25-Jūn-2006 Nīca  "  
Dzeguze - dziesma, fonā vakarlēpis, dziedātājstrazds u.c. (41) 9-Mai-2006 Valle  "  
Dzeguze - dziesma (39) 20-Mai-2010 Aklais purvs E.Račinskis 11-Dec-2010
Apodziņš - dziesma (19) 1-Apr-2007 Jurišāres A.Celmiņš  
Meža pūce - tēviņa riesta balss un mātītes saucieni fonā (19) 3-Apr-2004 Melnsils A.Kuročkins  
Meža pūce - mātītes balss ligzdas tuvumā (12) maija vidus 2002 Kalvene I.Folkmanis  
Meža pūce - izlidojuši jaunie putni (40) 8-Jūl-2002 Skaistkalne A.Celmiņš  
Urālpūce - tēviņa sauciens (arī uztraukumā) (19) 15-Apr-2008 Lejasciems  "  
Urālpūce - dziesma (38) 15-Apr-2008  "  "  
Ziemeļpūce - dziesma (12) 28-Mar-2016 Ludzas novads G.Grandāns 1-Mai-2016
Ausainā pūce - izlidojuši jaunie putni (33) 26-Jūn-2008 Iecava Ģ.Rozners  
Ausainā pūce - izlidojuši jaunie putni (56) 3-Jūl-2008 Lubāns W A.Celmiņš 7-Jun-2015
Ausainā pūce - jaunais putns (72) 29-Jūl-2008 Kursīši  "   
Vakarlēpis - dziesma (18) 10-Jūn-2005 Valle  "  
Vakarlēpis - balss 'krruit...' (8) 8-Mai-2006  "  "  
Vakarlēpis - balss 'pre...' (12) 8-Mai-2006  "  "  
Svīre - vairāku putnu balsis ligzdošanas vietā (21) 25-Jūn-2006 Liepāja  "  
Zivju dzenītis - balss (12) 15-Apr-2007 Kolkasrags  "  
Bišu dzenis - divi lidojumā sasaucas (2) 16-Jūn-2005 Saraiķi  "  
Zaļā vārna - balss (24) 16-Mai-2008 Garkalne  "  
Pupuķis - dziesma (41) 17-Mai-2008 Kadaga  "  
Pupuķis - balss 'kšrrr' (arī 2 reizes dziesma) (8) 17-Mai-2008  "  "  
Tītiņš - dziesma (36) 28-Apr-2006 Valle  "  
Pelēkā dzilna - balss - parastais sauciens (15) 8-Apr-2006  "  "  
Pelēkā dzilna - balss - lēna, īsa versija, arī viena bungošana (19) 30-Apr-2004 Rudbārži I.Folkmanis  
Pelēkā dzilna - balss 'kju...' (10) 29-Mar-2006 Valle A.Celmiņš  
Pelēkā dzilna - bungošana (61) 14-Mar-2009 Inčupes meži E.Račinskis  
Zaļā dzilna - balss (8) 12-Apr-2009 Saulkrasti  "  
Melnā dzilna - balss 'kjiu...' (12) 24-Mar-2006 Valle A.Celmiņš  
Melnā dzilna - balss 'kri...' (16) 25-Mar-2006  "  "  
Melnā dzilna - balss 'klii...' (18) 12-Apr-2006  "  "  
Melnā dzilna - balss 'kvi...' (8) 25-Mar-2006  "  "  
Melnā dzilna - balss 'kvi...' (7) 10-Apr-2007 Rudbārži I.Folkmanis  
Melnā dzilna - bungošana (20) 26-Mar-2006 Valle A.Celmiņš  
Dižraibais dzenis - balss 'kik..kik..' (19) 23-Sep-2007  "  "  
Dižraibais dzenis - balss 'gzgz...' (5) 9-Apr-2006  "  "  
Dižraibais dzenis - bungošana (14) 9-Apr-2006  "  "  
Dižraibais dzenis - gandrīz pilnīgi pieaudzis jaunais no ligzdas (26) 3-Jūn-2008 Rudbārži I.Folkmanis  
Baltmugurdzenis - balss (7) 13-Jūl-2005  " A.Celmiņš  
Baltmugurdzenis - bungošana (20) 21-Mar-2006  "  "  
Vidējais dzenis - balss (14) jūnija beigas 2003  " I.Folkmanis  
Vidējais dzenis - balss (28) 26-Mar-2007  "  "  
Vidējais dzenis - bungošana (14) 4-Jūn-2006 Valle A.Celmiņš  
Mazais dzenis - bungošana (13) aprīļa vidus 2004 Rudbārži I.Folkmanis  
Mazais dzenis - balss (36) 23-Mar-2007  "  "  
Trīspirkstu dzenis - balss 'kik..kik..' (24) 23-Mai-2008  "  "  
Trīspirkstu dzenis - balss 'kik..kik..' aktīvi pie ligzdas, fonā mazuļi (28) 4-Jūn-2008  "  "  
Trīspirkstu dzenis - mazuļu balsis ligzdā, fonā pieaugušie (14) 4-Jūn-2008  "  "  
Trīspirkstu dzenis - bungošana (36) 12-Apr-2010 Aklā purva dabas liegums E.Račinskis  
Cekulainais cīrulis - dziesma (48) 9-Apr-2007 Liepāja A.Celmiņš  
Cekulainais cīrulis - sauciens lokāli ligzdošanas rajonā (17) 9-Apr-2007  "  "  
Cekulainais cīrulis - sauciens lidojumā migrācijā (10) 14-Okt-2005 Pape  "  
Sila cīrulis - dziesma lidojumā (33) 12-Jūn-2007 Garkalne  "  
Sila cīrulis - dziesma no stacionāra punkta (57) 16-Mai-2008  "  "  
Sila cīrulis - dziesma no stacionāra punkta (63) 22-Mar-2009 Rudbārži I.Folkmanis  
Sila cīrulis - sauciens no stacionāra punkta (18) 17-Jūn-2006 Valle ACelmiņš  
Sila cīrulis - sauciens migrācijā (9) 18-Okt-2005 Pape  "  
Lauku cīrulis - dziesma (17) 11-Apr-2003 Rudbārži I.Folkmanis  
Lauku cīrulis - dziesma (50) 9-Apr-2006 Valle A.Celmiņš 5-Dec-2010
Lauku cīrulis - saucieni (19) 16-Aug-2010 Hyllekrog, Dānija  " 5-Dec-2010
Krastu čurkste - balss (6) 16-Jūn-2005 Saraiķi A.Celmiņš  
Bezdelīga - dziesma (34) 10-Jūl-2005 Valle  " 11-Dec-2010
Mājas čurkste - balsis ligzdošanas vietā (41) 31-Mai-2009 Engures ezers E.Račinskis 11-Dec-2010
Lielā čipste - sauciens (6) 12-Feb-2017 Kumpavapi, Taizeme A.Celmiņš 14-Mar-2017
Lielā čipste - sauciens 6 reizes ātrā secībā (8) 25-Okt-2019 Mandalai, Mjanma  " 8-Mai-2020
Lielā čipste - sauciens (6) 28-Okt-2019  "  " 8-Mai-2020
Stepes čipste - dziesma (16) 17-Mai-2008 Kadaga  "  
Olīvzaļā čipste - sauciens (9) 18-Dec-2011 Siem Reap, Kambodža  " 19-Feb-2012
Olīvzaļā čipste - sauciens (9) 27-Nov-2018 Doi Pui, Čiang Mai, Taizeme  " 9-Dec-2018
Koku čipste - dziesma (19) 8-Mai-2006 Valle  "  
Koku čipste - dziesma rīta krēslā pirms saullēkta (22) 6-Mai-2007  "  "  
Koku čipste - uztraukuma sauciens (10) 17-Jūn-2006  "  "  
Pļavu čipste - dziesma lidojumā (18) 16-Jūn-2005 Aizraķe  "  
Pļavu čipste - dziesma lidojumā (26) 8-Jūn-2007 Ķemeru tīrelis  "  
Pļavu čipste - dziesma lokāli (19) 24-Jūn-2006 Liepāja  "  
Pļavu čipste - dziesma lokāli (18) 8-Jūn-2007 Ķemeru tīrelis  "  
Pļavu čipste - uztraukuma sauciens, dubults (14) 8-Jūl-2006 Valle  "  
Pļavu čipste - uztraukuma sauciens, dubults un trīskāršs (17) 8-Jūn-2007 Ķemeru tīrelis  "  
Pļavu čipste - migrācijas sauciens (12) 12-Okt-2005 Pape  "  
Sarkanrīkles čipste - sauciens 5 reizes ātrā secībā (6) 28-Okt-2019 Mandalai, Mjanma  " 8-Mai-2020
Sarkanrīkles čipste - sauciens (6) 28-Okt-2019  "  " 8-Mai-2020
Akmeņu čipste - sauciens (11) 19-Okt-2005 Pape  "  
Dzeltenā cielava (1. putns) - dziesma (16) 24-Jūn-2006 Liepāja  "  
Dzeltenā cielava (2. putns) - dziesma (22) 24-Jūn-2006  "  "  
Dzeltenā cielava (3. putns) - dziesma (17) 24-Jūn-2006  "  "  
Dzeltenā cielava - sauciens (16) 23-Jūn-2006 Liepājas ezers  "  
Baltā cielava - dziesma (25) 18-Mai-2003 Rudbārži I.Folkmanis  
Baltā cielava - uztraukums (21) 23-Jūn-2006 Liepājas ezers A.Celmiņš  
Zīdaste - sauciens (7)  Pārklājas ar svilpju saucieniem fonā 28-Okt-2005 Pape  " 6-Apr-2019
Paceplītis - dziesma (19) 9-Apr-2006 Valle  "  
Paceplītis - sauciens 'trrr' (17) 14-Okt-2005 Pape  "  
Paceplītis - sauciens 'tret' (14) 2-Apr-2009 Inčupes meži E.Račinskis 17-Dec-2010
Peļkājīte - dziesma (30) 6-Apr-2007 Valle A.Celmiņš  
Peļkājīte - sauciens migrācijā 'zizizizi' (7) 12-Okt-2004 Pape  "  
Sarkanrīklīte - dziesma (22) jūnija beigas 2003 Rudbārži I.Folkmanis  
Sarkanrīklīte - dziesma (30) 6-Mai-2007 Valle A.Celmiņš  
Sarkanrīklīte - sauciens 'tik' (16) 10-Okt-2006 Pape  "  
Sarkanrīklīte - sauciens 'ciii' (11) 26-Apr-2007 Kolka  "  
Lakstīgala - dziesma (78) 4-Jūn-2007 Valle  "  
Lakstīgala - dziesma (64) 24-Mai-2008 Rudbārži I.Folkmanis  
Lakstīgala - uztraukums-svilpiens (22) 2-Jūl-2006 Valle A.Celmiņš  
Zilrīklīte - sauciens 'črak' (33) ar diezgan ievērojamu citu balsu fonu 12-Feb-2017 Kumpavapi, Taizeme  " 12-Mar-2017
Zilastīte - dziesma (1. putns) (27) 7-Jūn-2008 Kuusamo, Iivaara, Somija  "  
Zilastīte - dziesma (2. putns) (36) 7-Jūn-2008  "  "  
Melnais erickiņš - dziesma (25) 16-Jūn-2005 Liepāja  "  
Melnais erickiņš - dziesma (36) 8-Apr-2007  "  " 17-Dec-2010
Melnais erickiņš - dziesma ar klusām ievada skaņām (28) 11-Apr-2009 Skultes osta E.Račinskis 17-Dec-2010
Erickiņš - dziesma (44) 28-Apr-2006 Valle A.Celmiņš  
Erickiņš - dziesma (78) 16-Mai-2008 Garkalne  "  
Erickiņš - dziesma (54) 4-Jūn-2008 Kuusamo, Somija  " 23-Jūn-2011
Erickiņš - sauciens-uztraukums 'hvit-tik' (32) 10-Jūl-2006 Valle  "  
Erickiņš - sauciens-uztraukums 'hvit' (17) 8-Jūl-2006  "  "  
Lukstu čakstīte - dziesma (19) 28-Apr-2006  "  "  
Lukstu čakstīte - dziesma (34) 18-Jūn-2006  "  "  
Lukstu čakstīte - uztraukuma sauciens (15) 8-Jūl-2006  "  "  
Melnais meža strazds - dziesma (18) 15-Apr-2003 Rudbārži I.Folkmanis  
Melnais meža strazds - dziesma (60) 13-Apr-2006 Valle A.Celmiņš  
Melnais meža strazds - dziesma (34) 23-Jūn-2006 Liepāja, Maiļrags  "  
Melnais meža strazds - dziesma (60) 28-Apr-2008 Lubāna dienvidu krasts  "  
Melnais meža strazds - uztraukums 'pli' (18) 27-Apr-2006 Valle  "  
Melnais meža strazds - uztraukums 'tsii' (25) 18-Jūn-2006  "  "  
Melnais meža strazds - uztraukums 'tsii' (25) 17-Mar-2010 Rødbyhavn, Dānija  "  
Melnais meža strazds - sauciens 'srrri' (5) 20-Mar-2010  "  "  
Pelēkais strazds - lokāls bars (19) 28-Okt-2005 Pape  "  
Pelēkais strazds - uztraukuma saucieni (14) 10-Apr-2006 Valle  "  
Dziedātājstrazds - dziesma (29) 17-Mai-2003 Rudbārži I.Folkmanis  
Dziedātājstrazds - dziesma (37) 8-Mai-2006 Valle A.Celmiņš  
Dziedātājstrazds - dziesma (237) 29-Apr-2010 Bērzgale J.Litavnieks  
Dziedātājstrazds - sauciens 'zit' (3) 19-Okt-2005 Pape A.Celmiņš 5-Dec-2010
Dziedātājstrazds - sauciens 'zit' (6) 20-Mar-2010 Rødbyhavn, Dānija  " 5-Dec-2010
Plukšķis - dziesma (20) 21-Apr-2003 Rudbārži I.Folkmanis  
Plukšķis - dziesma (28) 10-Jūn-2005 Valle A.Celmiņš  
Plukšķis - dziesma  (fonā piedzied lielā zīlīte) (18) 16-Apr-2008 Lejasciems  "  
Plukšķis - uztraukums 'tjak ... tret-tret' (15) 10-Jūn-2005 Valle  "  
Plukšķis - uztraukums 'tjak, tjak ...' (10) 30-Jūn-2005  "  "  
Plukšķis - sauciens 'tsiiif' (5) 16-Apr-2006  "  "  
Plukšķis - sauciens 'tsiiif' (6) 20-Mar-2010 Rødbyhavn, Dānija  " 5-Dec-2010
Sila strazds - dziesma (26) 8-Mai-2006 Valle  "  
Sila strazds - dziesma (33) 1-Apr-2007 Seržu tīrelis  "  
Sila strazds - uztraukums (18) 11-Jūn-2006 Valle  "  
Sila strazds - sauciens (lokāls putns) (21) 28-Okt-2005 Pape  "  
Kārklu ķauķis - dziesma (44) 17-Mai-2003 Rudbārži I.Folkmanis  
Kārklu ķauķis - dziesma (24) 16-Jūn-2005 Liepājas ezers A.Celmiņš  
Upes ķauķis - dziesma (20) 3-Jūn-2006 Valle  "  
Upes ķauķis - dziesma (28) 13-Jūn-2008 Odiņu-Pavasaru polderis  "  
Seivi ķauķis - dziesma un sauciens beigās (14) 4-Mai-2006 Valle  "  
Seivi ķauķis - dziesma (15) 25-Jūn-2006 Papes ez.  "  
Grīšļu ķauķis - dziesma (31) 31-Mai-2012 Bebrza, Polija E.Račinskis 19-Jūn-2012
Ceru ķauķis - dziesma (42) 4-Mai-2006 Valle A.Celmiņš  
Ceru ķauķis - dziesma (82) 30-Mai-2008 Rudbārži I.Folkmanis  
Ezeru ķauķis - dziesma (25) 16-Jūn-2005 Aizraķe A.Celmiņš  
Purva ķauķis - dziesma (107) 5-Jūl-2008 Mežmuiža  " 21-Jūn-2011
Purva ķauķis - dziesma (111) 5-Jūl-2008 Bārbele  " 21-Jūn-2011
Purva ķauķis - dziesma (94) 8-Jūl-2008 Skaistkalne  " 21-Jūn-2011
Purva ķauķis - dziesma (114) 13-Jūl-2008 Kurmene  " 21-Jūn-2011
Purva ķauķis - saucieni 'čk' un 'tšrr' (12) 11-Jūl-2008 Vecumnieki  "  
Krūmu ķauķis - dziesma (186) 11-Jūl-2008 Skaistkalne  "  
Krūmu ķauķis - dziesma (netipiska bez svilpieniem, fonā otrs putns) (93) 5-Jūl-2008 Gaisma  "  
Niedru strazds - dziesma (22) 10-Mai-2002 Rudbārži  I.Folkmanis  
Niedru strazds - dziesma (57) 27-Mai-2008  "  "  
Klusais ķauķis - dziesma (97) 13-Jūn-2012 Ciemupe E.Račinskis 13-Jūl-2012
Iedzeltenais ķauķis - dziesma (52) 10-Jūn-2006 Valle A.Celmiņš  
Iedzeltenais ķauķis - dziesma (45) 17-Jūn-2006  "  "  
Iedzeltenais ķauķis - dziesma (50) 17-Jūn-2006  "  "  
Iedzeltenais ķauķis - dziesma (61) 16-Mai-2010 Meški, Kaunata J.Litavnieks  
Iedzeltenais ķauķis - sauciens (52) 14-Jūl-2013 Iecava Ģ.Rozners 16-Jūl-2013
Melngalvas ķauķis - dziesma (57) 6-Mai-2006 Valle A.Celmiņš  
Dārza ķauķis - dziesma (66) 3-Jūn-2006  "  "  
Dārza ķauķis - dziesma (40) 2-Jūl-2006  "  " 16-Jūn-2011
Dārza ķauķis - dziesma (81) 10-Jūn-2019  "  " 29-Jūn-2019
Svītrainais ķauķis (1. putns) - dziesma (46) 4-Jūn-2006  "  "  
Svītrainais ķauķis (2. putns) - dziesma (pēc otrā dziedājuma fonā bezdelīga) (30) 4-Jūn-2006  "  "  
Svītrainais ķauķis - dziesma (67) 17-Jūn-2006  "  "  
Svītrainais ķauķis - sauciens ar dziesmas fragmentu (9) 4-Jūn-2006  "  "  
Svītrainais ķauķis - uztraukums (14) 2-Jūl-2005  "  "  
Gaišais ķauķis - dziesma (22) 9-Mai-2006 Mežmuiža  "  
Gaišais ķauķis - dziesma (27) 4-Jūn-2006 Valle  "  
Brūnspārnu ķauķis - dziesma (29) 4-Jūn-2006  "  "  
Brūnspārnu ķauķis - dziesma (51) 10-Jūn-2019  "  " 29-Jūn-2019
Brūnspārnu ķauķis - sauciens (30) 18-Jūn-2006  "  "  
Brūnspārnu ķauķis - uztraukums (21) 5-Aug-2009 Rødbyhavn, Dānija  " 28-Jūl-2014
Zaļais ķauķītis - dziesma (24) 26-Jūn-2005 Liepāja  "  
Dzeltensvītru ķauķītis - sauciens (26) 23-Jan-2012 Siem Reap prov., Kambodža  " 8-Feb-2012
Dzeltensvītru ķauķītis - sauciens (36) 29-Feb-2016 Chiang Dao, Taizeme  " 1-Jūn-2016
Švarca ķauķītis - sauciens (6) 18-Dec-2011 Siem Reap, Kambodža  " 21-Sep-2013
Tumšais ķauķītis - sauciens (32) 22-Jan-2012 Siem Reap prov., Kambodža  " 8-Feb-2012
Tumšais ķauķītis - sauciens (33) 27-Feb-2016 Chiang Dao, Taizeme  " 1-Jūn-2016
Svirlītis - dziesma un alternatīvā dziesma (25) 3-Mai-2006 Valles pagasts  "  
Svirlītis - dziesma un alternatīvā dziesma (60) 10-Jūn-2019 Kurmenes pagasts  " 23-Jūn-2019
Svirlītis - uztraukuma sauciens (11) 4-Jūl-2005 Valles pagasts  "  
Čuņčiņš - dziesma (24) 14-Apr-2006  "  "  
Čuņčiņš - dziesma (22) 11-Mai-2006  "  "  
Čuņčiņš - sauciens (ligzdas tuvumā) (7) 11-Mai-2006  "  "  
Čuņčiņš - sauciens (būvē ligzdu) (19) 28-Mai-2008 Nagļi  "  
Čuņčiņš - sauciens, gredzenošanai noķerts putns, "subtristis" (8) 4-Nov-2005 Pape  "  
Vītītis - dziesma (24) 3-Mai-2006 Valle  "  
Vītītis - dziesma (26) 11-Mai-2006  "  "  
Vītītis - sauciens (21) 2-Mai-2009 Rødbyhavn, Dānija  "  
Vītītis - sauciens bieži atkārtots (13) 2-Mai-2009  "  "  
Vītītis - sauciens (20) 17-Aug-2010 Hyllekrog, Dānija  "  
Zeltgalvītis - dziesma (44) 7-Jūn-2008 Kuusamo, Somija  " 11-Dec-2010
Zeltgalvītis - saucieni 'zrī', 'cit' (9) 18-Okt-2005 Pape  "  
Sārtgalvītis - dziesma, apvienoti divi fragmenti ar īsu pauzi starpā (37) 29-Mar-2009 Rødbyhavn, Dānija  "  
Pelēkais mušķērājs - dziesma (23) 2-Jūl-2006 Valle  "  
Pelēkais mušķērājs - uztraukums (18) 2-Jūl-2006  "  "  
Mazais mušķērājs - dziesma (27) 9-Mai-2006  "  "  
Mazais mušķērājs - saucieni (109) Ieraksts ar saiti uz Xeno-Canto krājumu 30-Jūn-2017 Neretas apkaime K.Funts 17-Sep-2017
Melnais mušķērājs - dziesma (25) 9-Mai-2006 Valle A.Celmiņš  
Melnais mušķērājs - uztraukums (7) 28-Apr-2006  "  "  
Bārdzīlīte - sauciens (8) 10-Okt-2006 Pape  " 4-Apr-2019
Garastīte - sauciens 'crrrr' (11) aprīļa beigas 2002 Rudbārži I.Folkmanis  
Garastīte - saucieni 'srii', 'dzri', 'čt' (28) 17-Okt-2009 Oļļu purvs E.Račinskis 18-Dec-2010
Garastīte - saucieni 'crrrr', 'dzri', 'čt' (27) 17-Okt-2009  "  " 18-Dec-2010
Garastīte - migrējošs bars (13) 18-Okt-2005 Pape A.Celmiņš 18-Dec-2010
Purva zīlīte - dziesma (20) 24-Mar-2006 Valle  "  
Purva zīlīte - sauciens 'ci-ci-cjie že-že-že-že' (6) 10-Apr-2004 Rudbārži I.Folkmanis  
Pelēkā zīlīte - dziesma (18) 5-Mai-2006 Valle A.Celmiņš  
Pelēkā zīlīte - dziesma (18) 11-Mai-2006  "  "  
Pelēkā zīlīte - dziesma (20) 1-Apr-2007  "  "  
Pelēkā zīlīte - sauciens (13) 9-Jūl-2005  "  "  
Pelēkā zīlīte - pāris uztraucas (12) 25-Mar-2006  "  "  
Cekulzīlīte - dziesma (25) 2-Apr-2009 Inčupes meži E.Račinskis 17-Dec-2010
Cekulzīlīte - sauciens (16) 24-Sep-2007 Valle A.Celmiņš  
Meža zīlīte - dziesma (24) 12-Apr-2006  "  "  
Meža zīlīte - dziesma (11) 5-Apr-2009 Ādažu poligons E.Račinskis  
Meža zīlīte - dziesma (21) 7-Apr-2009 Saulkrasti  "  
Meža zīlīte - dažādi saucieni un dziesma (56) 4-Apr-2009 Nykøbing Strandhuse, Dānija A.Celmiņš  
Zilzīlīte - dziesma (12) aprīļa vidus 2004 Rudbārži I.Folkmanis  
Zilzīlīte - dziesma (15) 18-Mar-2007 Valle A.Celmiņš  
Zilzīlīte - dziesma (25) 8-Apr-2009 Paņemūnes meži E.Račinskis 17-Dec-2010
Zilzīlīte - dziesma (22) 27-Feb-2010 Bebrenes parks  " 17-Dec-2010
Zilzīlīte - dziesma (15) 4-Apr-2010  "  " 17-Dec-2010
Zilzīlīte - sauciens (10) aprīļa vidus 2004  " I.Folkmanis  
Lielā zīlīte - dziesma (15) 5-Mai-2006 Valle A.Celmiņš  
Lielā zīlīte - dziesma (18) 24-Mar-2007  "  "  
Lielā zīlīte - dziesma (14) 8-Apr-2009 Paņemūnes meži E.Račinskis 17-Dec-2010
Lielā zīlīte - dziesma (32) 22-Mar-2009 Rudbārži I.Folkmanis  
Lielā zīlīte - dziesma (29) 4-Apr-2009  "  "  
Lielā zīlīte - saucieni (30) 26-Mar-2007  "  "  
Lielā zīlīte - uztraukums (21) 26-Mar-2006 Valle A.Celmiņš  
Lielā zīlīte - izlidojuši jaunie putni (16) 10-Jūn-2006  "  "  
Dzilnītis - balss 'tjtjtj...' (15) 22-Mar-2006  "  "  
Dzilnītis - balss 'tvīt-tvīt-tvīt...' (10) 22-Mar-2006  "  "  
Dzilnītis - balss 'pīpīpī...' (13) 22-Mar-2006  "  "  
Dzilnītis - balss 'vivivi...' (9) 25-Mar-2006  "  "  
Dzilnītis - balss 'tīī-tīī-tīī...' (11) 28-Mar-2006  "  "  
Dzilnītis - balss 'fififi...' (12) 9-Apr-2006  "  "  
Dzilnītis - balss barojoties uz stumbra 'zit..zit..ziit' (14) 21-Apr-2002 Rudbārži I.Folkmanis  
Mizložņa - dziesma (32) 8-Apr-2009 Paņemūnes meži E.Račinskis  
Mizložņa - sauciens 'srri', viena garāka sērija (6) 18-Apr-2009 Zabolotje  " 17-Dec-2010
Mizložņa - sauciens 'srri', vairākas īsas sērijas (40) 22-Apr-2010 Aklais purvs  " 17-Dec-2010
Somzīlīte - sauciens 'tsiii' (16) 18-Okt-2005 Pape A.Celmiņš  
Vālodze - sauciens un dziesma (21) 22-Mai-2005 Rudbārži I.Folkmanis  
Vālodze - sauciens un dziesma (19) 4-Jūn-2006 Valle A.Celmiņš  
Brūnā čakste - dziesma (15) 4-Jūn-2006  "  "  
Brūnā čakste - uztraukums 'vev' (16) 4-Jūn-2006  "  "  
Brūnā čakste - uztraukums 'ček' (22) 30-Jūl-2006  "  "  
Brūnā čakste - uztraukums lidojumā (11) 4-Jūn-2006  "  "  
Lielā čakste - uztraukuma sauciens (14) 19-Okt-2005 Pape  "  
Sīlis - balss (24) 19-Mar-2006 Valle  "  
Sīlis - balss (17) 25-Mar-2006  "  "  
Sīlis - balss (13) 11-Apr-2006  "  "  
Sīlis - balss, t.sk. dažas reizes atdarina vālodzes dziesmu (101) 11-Apr-2010 Rudbārži I.Folkmanis  
Bēdrozis - izlidojis jaunais putns prasa barību pieaugušajam (37) 4-Jūn-2008 Valtavaara, Somija A.Celmiņš  
Žagata - balss (11) 19-Okt-2005 Pape  "  
Žagata - balss (22) 15-Jūn-2010 Sermīte I.Folkmanis  
Riekstrozis - balss - īsa versija (7) 30-Sep-2007 Valle A.Celmiņš  
Riekstrozis - balss - garāka versija, putns attālinās (15) 30-Sep-2007  "  "  
Kovārnis - pārlidojošs putns (16) 20-Apr-2008 Rudbārži I.Folkmanis  
Krauķis - balsis ligzdošanas kolonijā (60) 15-Apr-2008 Bauska A.Celmiņš  
Pelēkā vārna - balss 'krrā' ziemā un citas skaņas (41) 16-Feb-2010 Saulkrasti E.Račinskis 8-Dec-2010
Pelēkā vārna - balss 'krrā' pavasarī (20) 5-Apr-2010  "  " 9-Dec-2010
Pelēkā vārna - balss-tarkšķis (20) 16-Feb-2010  "  " 8-Dec-2010
Melnā vārna - vairāki atšķirīgi saucieni (46) 3-Jūl-2011 Crawley, W.Sussex, Anglija A.Celmiņš 4-Jūl-2011
Krauklis balss '1...1...' (17)   Skaitļi - 'kra' skaits saucienu sērijās 29-Mar-2006 Valle  " 9-Apr-2019
Krauklis balss '1.1.1.1.' (8) 29-Mar-2006  "  " 9-Apr-2019
Krauklis balss '2...2...' (13) 25-Mar-2006  "  " 9-Apr-2019
Krauklis balss '4...5...' (23) 29-Mar-2006  "  " 9-Apr-2019
Krauklis balss 'krau' (13) 8-Mai-2006  "  " 9-Apr-2019
Krauklis balss 'ksilofons' (19) 25-Okt-2021 Iecava Ģ.Rozners 7-Nov-2021
Mājas strazds - dziesma (64) 4-Apr-2009 Rudbārži I.Folkmanis  
Mājas strazds - dziesma (49) 4-Apr-2010 Dvietes paliene E.Račinskis 9-Dec-2010
Mājas strazds - izlidojuši jaunie putni, fonā svīres un mājas čurkstes (16) 25-Jūn-2006 Liepāja A.Celmiņš  
Lauku zvirbulis - dziesma, monotonā versija (23) 22-Mar-2006 Valle A.Celmiņš 18-Dec-2010
Lauku zvirbulis - dziesma (24) 24-Mar-2006  "  "  
Lauku zvirbulis - dziesma (94) 19-Mar-2009 Dvietes paliene E.Račinskis 18-Dec-2010
Žubīte - dziesma (12) 14-Apr-2002 Rudbārži I.Folkmanis  
Žubīte - dziesma un sauciens 'fink..fink..' (18) 9-Apr-2006 Valle A.Celmiņš  
Žubīte - sauciens 'jp..jp..' (11) 13-Mai-2006 Kolka  "  
Žubīte - sauciens 'rrü..' (12) 10-Jûn-2006 Valle  "  
Ziemas žubīte - dziesma (33) 4-Jūn-2008 Kuusamo, Somija  "  
Ziemas žubīte - dziesma (32) 4-Jūn-2008  "  "  
Ziemas žubīte - sauciens 'slitt' (26) 4-Jūn-2008  "  "  
Ziemas žubīte - saucieni (lokāls bars) (17) 19-Okt-2005 Pape  "  
Ģirlicis - dziesma (28) 24-Jūn-2005 Rīga  "  
Ģirlicis - sauciens migrācijā (10) 14-Okt-2005 Pape  "  
Zaļžubīte - dziesma (25) 2-Jūl-2005 Valle A.Celmiņš  
Zaļžubīte - dziesma (15) 10-Jūl-2005  "  "  
Zaļžubīte - sauciens 'tsjīīī' (25) 4-Aug-2013 Iecava Ģ.Rozners 6-Aug-2013
Dadzītis - dziesma (24) 18-Jūn-2006 Valle A.Celmiņš  
Dadzītis - dziesma (16) 23-Jūn-2006 Liepāja, Maiļrags  "  
Ķivulis - dziesma (29) jūnija beigas 2003 Rudbārži I.Folkmanis  
Ķivulis - dziesma (36) 4-Jūn-2008 Kuusamo, Somija A.Celmiņš  
Kaņepītis - dziesma (19) 8-Mai-2004  " I.Folkmanis  
Kaņepītis - dziesma (34) 23-Jūn-2006 Liepāja, Maiļrags A.Celmiņš  
Parastais ķeģis - sauciens (7) 19-Okt-2005 Pape  "  
Parastais ķeģis - aicinājuma sauciens (14) 18-Okt-2005  "  "  
Parastais ķeģis - bars pavasarī (12) 17-Apr-2006 Rīga  "  
Egļu krustknābis - sauciens (14) 6-Mai-2007 Valle  "  
Mazais svilpis - dziesma (20) 3-Jūn-2006 Valle  "  
Mazais svilpis - dziesma (21) 23-Jūn-2006 Liepāja, Maiļrags  "  
Mazais svilpis - sauciens (15) 12-Jūl-2005 Valle  "  
Svilpis - dziesma (19) 4-Apr-2010 Bebrene E.Račinskis 18-Dec-2010
Svilpis - sauciens, iespējams austrumu migrants (15) 18-Okt-2005 Pape A.Celmiņš  
Dižknābis - dažādi saucieni - 'pik', 'trivit', 'zrii', 'zii' (14) 28-Apr-2006 Valle  "  
Dzeltenā stērste - dziesma (16) 17-Apr-2003 Rudbārži I.Folkmanis  
Dzeltenā stērste - dziesma (48) 11-Apr-2006 Valle A.Celmiņš  
Dārza stērste - dziesma (21) 23-Mai-2007 Jaunmokas  "  
Dārza stērste - dziesma (37) 7-Jūn-2007 Zemgale  "  
Meža stērste - dziesma (60) 9-Jūn-2008 Kuusamo, Somija  "  
Meža stērste - sauciens 'cik' (4) 9-Jūn-2008  "  "  
Niedru stērste - dziesma (23) 9-Jūl-2005 Valle  "  
Niedru stērste - dziesma (18) 12-Jūl-2005  "  "  
Niedru stērste - dziesma (24) 9-Apr-2006  "  "  
Niedru stērste - dziesma (17) 24-Mai-2008 Rudbārži I.Folkmanis  
Niedru stērste - dziesma (28) 5-Jūn-2008 Kuusamo, Somija A.Celmiņš  
Niedru stērste - sauciens 'siü' (18) 23-Jūn-2006 Liepājas ez.  "  
Niedru stērste - rudens migrācijas sauciens 'dzrī' (10) 12-Okt-2005 Pape  "  
Lielā stērste - dziesma (22) 9-Mai-2009 Rødby, Dānija  "  

xxxx