Sākumlapa

Arhīvs 2009

Sākumlapa

Februāris 2009

Mandarīnpīle Aix galericulata. 1 T Valmierā vismaz līdz 27.02., kad nolasīts putna gredzens - DB562577 (J.Šatrovskis). Tiek ziņots, ka viena mandarīnpīle uzturas Gaujā jau kopš pagājušā gada decembra (16.02. e-pasts no J.Kazubierņa, kurš saņēmis šo ziņu). Baltvēderis Mareca penelope. 1 2cy T Uzvaras parkā Rīgā kopš janvāra un vismaz līdz 21.02. (M.Kilups, K.Kilups); 1 M Dārziņu attekā pie Rīgas HES 10.02. (A.Kuročkins). Pelēkā pīle Mareca strepera. 1 ad T Liepājā mēneša laikā - vairākkārt ziņots Liepājas ezerā pie Zirgu salas (pēdējo reizi 26.02.), kā arī domājams tas pats putns redzēts ostā pie LBT 22.-23.02. (K.Millers, F.Slišāns, V.Suščinskis). Brūnkaklis Aythya ferina. Novērots piecās vietās: Dārziņos pie Rīgas HES 1 ad T 01.02. un 21.02. (R.Matrozis, O.Miziņenko, M.Puķītis) un 2 īpatņi (T un 2cy) 25.02. (R.Matrozis); 3 (2 TT un M/2cy) Kaņierī, Tu 25.02. (S.Rabkevics); 1 M Liepājas ez. pie Golodova dambja 19.02. (atsūtīta fotogrāfija, S.Bērziņa); ap 20 īpatņi Liepājas ostā pie LBT 22.02., atsūtītajā attēlā saskatāmi 7 TT un 1 M (F.Slišāns, V.Suščinskis); 3 (T un 2 MM) Mārupītē Uzvaras parkā Rīgā 01.02. un 21.02. (M.Kilups, K.Kilups). Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis. 14 Mūsā pie Bauskas 01.02. (E.Laucis); 2 Dārziņu attekā pie Rīgas HES 10.02. (A.Kuročkins); Liepājā pie Zirgu salas 2 īpatņi ziņoti 02.02. (K.Millers), bet pēc tam mēneša gaitā vairākkārt tikai 1 īpatnis (F.Slišāns, K.Millers, V.Suščinskis); 1 kopā ar 300 meža pīlēm Anas platyrhynchos Sausajā Daugavā pie Doles salas muzeja, Ri 22.02. (A.Kuročkins). Lielais dumpis Botaurus stellaris. 1 pārlidoja Liepājas šoseju pie Vēršādas tilta netālu no Brocēniem, Sa 10.02. (G.saulītis); pēdas sniegā Vecdaugavā, Rp 12.02., pats putns nav redzēts (I.Deņisovs); 1 izcēlās no niedrēm Dārziņu attekā pie Rīgas HES 18.02. (A.Kuročkins); 1 uzturējās Liepājas ezera krastā pie Ezerkrasta kanalizācijas rores ietekas - redzēts katru dienu periodā 22.-26.02. (K.Millers, R.Grasmanis, F.Slišāns, V.Suščinskis); 1 izcelts Sausās Daugavas augšgalā Doles salā, Ri 22.02. (A.Kuročkins). Zivju gārnis* Ardea cinerea. Liela skaita novērojums - 40 pacēlās Liepājas ez. Zirgu salas S pusē 14.02. (F.Slišāns); 1 lidojumā virs Blontu ūdenskrātuves, Lu 07.02. (U.Kolonovs). Lauku lija Circus cyaneus. Ziņota tikai no vienas vietas - 1 īpatnis (2cy/M) Liepājas ezera N galā 18.02. un 23.02. (F.Slišāns, R.Grasmanis), kas skaidrojams ar novērotāju aktivitātes mazināšanos februārī. Lauku piekūns Falco tinnunculus. Ziņots vienīgi Liepājā - 11.02. un 16.02. pie Zirgu salas un 28.02. kādā citā vietā Liepājā (precīzi nav zināms) (abas vietas F.Slišāns). Purva piekūns Falco columbarius. 1 (1cy vai M) Mežciema centrā, Rp 07.02. (A.Kuročkins). Lielais piekūns Falco peregrinus. 1 pārvietojas un medīja Nīcas lauku dienvidu daļā pie Liepājas šosejas (abpus ceļam) 13.02. (K.Millers). Dumbrcālis Rallus aquaticus. Veicot apsekošanu ar balss atskaņošanu Dārziņu attekā pie Rīgas HES 10.02. konstatēti 2 īpatņi, bet 18.02. vismaz 4 īpatņi (vizuāli vismaz 3 un balss citā vietā) (A.Kuročkins); svaigas pēdas sniegā Vecdaugavā, Rp 12.02. (I.Deņisovs); pēdas Vecslocenes upītes krastā kādās 5 vietās (pāris dienas senas, apledojušas), Jm 15.02. (A.Kuročkins, R.Matrozis, O.Miziņenko); 1 Liepājā pie Zirgu salas pirmā tiltiņa 20.02. (K.Millers); 2 atsaucās uz balss atskaņošanu Sausās Daugavas augšgalā pie Doles salas, Ri 22.02. (A.Kuročkins). Ūdensvistiņa Gallinula chloropus. 1 jaunais putns (2cy) Sarkandaugavā, Rp 02.02. (I.Deņisovs); 1 Dārziņu attekā pie Rīgas HES 10.02. (A.Kuročkins) un 21.02. (I.Dinsbergs); trīs reizes ziņota pie Zirgu salas Liepājā: 1 - 11.02. (F.Slišāns), 2 - 16.02. (K.Millers) un 1 - 21.02. (F.Slišāns). Ķīvīte Vanellus vanellus. 13 lidojumā uz S Nīcas laukos, Lp 27.02., pirmie migranti (K.Millers). Tievknābja kaira Uria aalge. 1 ar naftu sasmērējies putns nofotografēts Liepājas jūrmalā (iznācis krastā uz ledus) 15.02. (J.Ravskis). Meža balodis Columba oenas. Nīcas laukos turpināja uzturēties ziemotāji (neizslēdzot arī kādu pirmo migrantu): 15+5 īpatņi divās vietās 13.02., aptuveni 18 (bars) 18.02. un 16 (bars) 27.02. (K.Millers). Citur Latvijā novērots vienīgi pie Lanceniekiem, Tu - 3 uz vadiem 15.02. (I.Līdaka, G.Graubics). Lauku balodis Columba palumbus. 1 Grobiņā pie Ezeres ceļa bijušās bānīša pārbrauktuves 05.02. (D.Grietēns); 1 Nīcas laukos kopā ar meža baložiem 13.02. un turpat arī 18.02. un 27.02. (K.Millers); 1 Liepājā Ganību ielā 16.02. (D.Krīgens). Purva pūce Asio flammeus. 1 ielidoja pa logu kādā ēkā Ganību dambī Rīgā 25.02., iespējams pēc sadursmes, jo pa ceļam uz Rīgas Zooloģisko dārzu nobeidzās (no RZD ziņo G.Graubics). Ūdeņu čipste Anthus spinoletta. Domājams tas pats janvārī ziņotais putns redzēts Mangaļsalā pie mola 26.02. (I.Dinsbergs). Kā ziņo novērotājs: "... pie mola, pēc neilga laika palidoja mazliet gar krastu, bailīga, 35-40 m tuvākais, bet ar 16x binokli varēja samērā labi apskatīt". Akmeņu čipste Anthus petrosus. Liepājā pie ostas S mola 3 - 15.02. (A.Mankus), 2 - 16.02. un 1 - 26.02. (K.Millers); 1 Mērsraga jūrmalā pie bākas 17.02. (J.Kazubiernis). Baltā cielava Motacilla alba. 1 pie Dārziņu attekas - kanāla malā uz Salaspils pusi, Ri 21.02. (I.Dinsbergs, N.Lizbovskis), iespējams tas pats putns, kas ziņots janvārī. Peļkājīte Prunella modularis. Sekojoši novērojumi ziemošanas vietā Liepājā uz Zirgu salas: 1 divas reizes manīta pie otrā tiltiņa, bet starpposmā redzēta lidojam arī uz salas vidusdaļu 14.02. (domājams vairāk kā viena); 2 - 16.02., no kurām viena salas SW daļā, otra - SE daļā netālu no otrā tiltiņa; 2 salas S krastā 17.02. (visi novērojumi F.Slišāns); 3 - 20.02. (vietas nav precizētas) (K.Millers, F.Slišāns); 1 redzēta pie pirmā tiltiņa pārlidojam no N uz SE 23.02., salas S krasts pieputināts (F.Slišāns). Sarkanrīklīte Erithacus rubecula. Pieci ziņojumi no Liepājas: 1 Airītes ielā 02.02. (V.Kalniņš); 3-4 visu janvārī un arī 06.02. pie barotavas Toma ielā 43 (I.Mednis); 1 Liepājas ez. malā pie Zirgu salas otrā tiltiņa 14.02. (F.Slišāns); 1 pie Elvi veikala E.Tise ielā 22.02. un 1 Roņu ielas galā 26.02. (abas vietas K.Millers). No citām vietām Latvijā tikai divi ziņojumi: 1 pie Līču-Laņģu klintīm, kas mežā starp Lodes lielo karjēru un Gauju, Cs 07.02. (V.Vintulis) un 1 Jūrmalā Vaivaros 21.02. (turpat ziņota arī decembrī un janvārī, M.Krūze). Dziedātājstrazds Turdus philomelos. 1 lidojumā uz S gar Ezerkrasta pļavu Liepājā 22.02.; 1 Roņu ielas galā Liepājā 26.02., kas varētu būt arī pirmais migrants (abas vietas K.Millers). Sila strazds Turdus viscivorus. 1 pie robežpunkta Grenctālē, Ba 25.02., domājams pirmais migrants (M.Tīrums). Mājas strazds Sturnus vulgaris. Lielāko baru novērojumi Liepājā: vismaz 800 salidoja kokos Kviešu ielā 43b 05.02. vakara krēslā un turpat atgriezās arī 06.02. rītā (laiks pēc vairākiem foto attēliem, S.Bērziņa); 300 papelē pie Zāļu un Ērgļu ielu krustojuma 23.02. (D.Krīgens). No Austrumlatvijas ziņots viens novērojums - 6 pie Līvānu HES, Pr 16.02. (A.Erts). Dadzītis Carduelis carduelis. 150 vienā barā pie Ozolaines, Ba 17.02. (E.Laucis). Kaņepītis Linaria cannabina. 53 tīrā barā starp Auriem un Kroņauci, Do 22.02. (A.Klepers). Dižknābis Coccothraustes coccothraustes. 41 vienā barā Teikas rajonā Rīgā 18.02. (I.Dinsbergs).

Janvāris 2009

Mazais gulbis Cygnus columbianus. 1 ad Ventā pie Kuldīgas augšpus apvedceļa tilta 07.-08.01., otrā dienā bija pārvietojies augšup pa upi līdz „Gravām” (M.Jaunzemis, M.Tīrums). Baltpieres zoss Anser albifrons. 1 ad Rēzeknē, Atbrīvošanas alējā pie tilta pār Rēzeknes upi 10.01. (Dabasdati, novērotājs nav zināms, ziņo A.Klepers). Kanādas zoss Branta canadensis. 2 lidojumā pāri Raiskumam WSW virzienā, Cs 01.01. (V.Roze, V.Vintulis). Sāmsalas pīle Tadorna tadorna. 1 ad M pie Liepājas ostas dienvidu mola 01.01. (K.Millers, M.Jaunzemis, F.Slišāns). Mandarīnpīle Aix galericulata. 1 T Vangažos vismaz no 09.01. līdz 12.01., Ri (K.Rosicka); 1 M Vidumgrāvī Ventspilī 18.01. (M.Strazds u.c.). Baltvēderis Mareca penelope. 1 M Liepājas ez. pie Zirgu salas kopš decembra beigām, kā arī 01.-02.01. (M.Jaunzemis, K.Millers, F.Slišāns, J.Jansons); 1 M (vai 2cy) Sausajā Daugavā pie Doles salas muzeja, Ri 03.01. (A.Kuročkins, R.Matrozis); 1 M (vai 2cy) Dārziņu attekā pie Rīgas HES 03.-11.01. (A.Klepers, A.Kuročkins, R.Matrozis u.c.); 1 jaunais 2cy T Uzvaras parkā Rīgā visu mēnesi jau kopš decembra, redzēts arī 31.01. (V.Ķerus, L.Jukāme u.c.). Pelēkā pīle Mareca strepera. 1 ad T Liepājas ez. pie Zirgu salas 15.-31.01. (F.Slišāns u.c.). Krīklis Anas crecca. 1 M Juglā zem dzelzceļa tilta, Rp 09.01. (A.Kuročkins); 1 T pie Joglas iztekas no Ungurpils dzirnavezera, Lm 15.01. (G.Grandāns, G.Aizupiete, V.Vintulis); 1 T Uzvaras parkā Rīgā 17.01. (V.Ķerus, L.Jukāme) un 23.01. (U.Piterāns); 1 T meliorācijas grāvī Carnikavas apkārtnē, Ri 24.01. (A.Kuročkins, R,.Matrozis, O.Miziņenko); 2 MM Liepājas ostā pie LBT 31.01. (I.Brediks, A.Klepers). Garkaklis Anas acuta. 1 M Engures ostā, Tu 20.01. (A.Klepers). Brūnkaklis Aythya ferina. 1 M (vai 2cy jaunais) Dārziņu attekā pie Rīgas HES no decembra beigām līdz vismaz 26.01. (A.Kuročkins, R.Matrozis u.c.); 1 M (vai 2cy jaunais) Juglas kanālā Ķīšezera dienvidu galā, Rp 02.01. (A.Kuročkins); 1 M (vai 2cy jaunais) Kaņiera ez., Tu 03.01. (A.Krusts); 1 T jūrā pie Kaltenes 03.01. (A.Avotiņš jun., G.Grandāns); 1 M Vecdaugavas attekā Audupē, Rp 29.-31.01. (A.Kuročkins, R.Matrozis, I.Deņisovs); 3 (T un 2 MM) Uzvaras parkā Rīgā 30.-31.01. (I.Markuse, K.Funts), iespējams tie paši trīs bija Zunda kanālā 28.01. (I.Markuse). Tumšā pīle* Melanitta fusca. Iekšzemes novērojums - 2cy T Meirānu kanālā, Ma 11.01. (E.Kantāns). Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis. 1 Liepājas ez. pie Zirgu salas pirmā tiltiņa 02.-06.01. (A.Kalvāns, E.Lediņš, K.Millers, F.Slišāns); 1-2 Dārziņu attekā pie Rīgas HES 03.-17.01. (A.Klepers, A.Zacmanis u.c.); 1 atrasts ielidojis pagalmā Romas ielā Jelgavā 04.01., turēts un barots mājās, bet nobeidzās naktī uz 11.01. (I.Roga, sugas piederību noteica O.Keišs); 8 Ventā pie Kuldīgas posmā no apvedceļa līdz rumbai 08.01. (R.Rekmanis) (tajā pašā dienā 3 īpatņus pie rumbas neatkarīgi ziņo M.Tīrums); 13 Mūsā pie Bauskas 1,2 km posmā - pirmie ap 100 m augšup no Mūsas tilta un pēdējie ap 150 m augšup no gājēju tiltiņa pār Mūsu, 08.01. (E.Laucis); 1 Ventā augšpus apvedceļa tilta, Ku 17.01. (M.Jaunzemis); 1 Ventā augšpus tilta pie Skrundas, Ku 17.01. (abas vietas M.Jaunzemis). Cekuldūkuris* Podiceps cristatus. Iekšzemes novērojums - 1 Aiviekstē pie Glāzniekiem (netālu no Pļaviņām), Ai/Jk 20.01. (G.Grandāns). Ragainais dūkuris Podiceps auritus. 1 ad jūrā pie Ragaciema bākas, Tu 17.01. (E.Lediņš). Lielais dumpis Botaurus stellaris. 1 Dārziņu attekas niedrājā pie Rīga HES 08.01. (G.Grandāns) un 30.01. (M.Tīrums). Zivju gārnis* Ardea cinerea. Liela skaita novērojums – līdz 45 īpatņi Liepājas ez. pie Atteku salas, t.sk. 44 lokāli salas NW pusē un vēl 1 Zirgu salas E pusē 20.01. (F.Slišāns). Baltais stārķis Ciconia ciconia. Decembra beigās novērotais īpatnis Līvānos pēdējo reizi redzēts 01.01. (A.Erts). Sarkanā klija Milvus milvus. 1 riņķoja virs Andersalas pie Kaņiera ezera, pēc tam aizlidoja pāri ezeram Ragaciema virzienā, Tu 24.01. (E.Ozols). Pirmais novērojums Latvijā ziemas mēnešos! Lauku lija Circus cyaneus. 1 T lidojumā Liepājas ez. N galā, lidoja uz W pusi, skatīts no Golodova dambja 02.01. (A.Kalvāns, E.Lediņš); 1 jaunais putns (2cy) pie Nīcas pusmuižas, Lp 02.01. (K.Millers, B.Millere); 2 TT Nīcas laukos, Lp 03.01. (K.Millers, B.Millere); 2cy/M Liepājas ez. N galā 04.01. (F.Slišāns); 1 jaunais putns (2cy) Užavas palienē, Ve 11.01. (K.Millers); 2cy/M Ērgļu apkārtnē, Ba 13.01. (E.Laucis); 2cy/M Užavas palienē, Ve 15.01. (M.Tīrums); 2cy/M Dūres apk., apmēram tajā pašā vietā, kur bija decembrī, Vm 17.01. (J.Šatrovskis); 1 Nīcas lauku S galā 17.01. (ielidoja izcirtumā, ziņota kā ad M; I.Brediks, A.Klepers). Bikšainais klijāns Buteo lagopus. Labākās uzskaites Garciema-Ādažu laukos, Ri: 28 - 05.01. (salīdzinājumam parastie klijāni B.buteo tikai 2) (A.Kuročkins, R.Matrozis); 21 - 24.01. (salīdzinājumam parastie klijāni - 12) (A.Kuročkins, R,.Matrozis, O.Miziņenko). Lauku piekūns Falco tinnunculus. 1 Liepājā uz Zirgu salas no 01.01. līdz 23.01., bet ne katru dienu redzēts (J.Jansons, K.Millers, F.Slišāns); 1 pie Grobiņas, Lp 11.01. (K.Millers, B.Millere); 1 ad T Spilves pļavās, Rp 12.01. plkst. 10:30 (A.Kuročkins, R.Matrozis); 1 ad T Mangaļos pie golfa laukuma, Rp 12.01. plkst. 14:00 (I.Deņisovs); 1 Pulvera ielā Liepājā 19.01. (M.Tīrums). Purva piekūns Falco columbarius. 1 ad T Salaspils apkārtnē pie krustojuma uz Rīgas HES 03.01. (V.Roze, A.Zacmanis); 1 Tālivalža ielas apkārtnē Teikā, Rp 12.01. (M.Briedis); 1 ad T Vecdaugavas pussalā, Rp 16.-31.01. (I.Deņisovs); 1 pārlidoja Carnikavas ciema parkam, Ri 24.01. (A.Kuročkins, R,.Matrozis, O.Miziņenko); 1 Pulvera ielā Liepājā 31.01. (V.Vintulis, K.Millers). Lielais piekūns Falco peregrinus. 1 nopikēja Rīga centrā pie kanāla posmā Opera - Brīvības piemineklis, tad vēlreiz nolidoja garām un pazuda dzelzceļa tilta virzienā 12.01. (D.Drazdovskis); 1 Liepājas ostā pie LBT 31.01. (I.Brediks, A.Klepers). Dumbrcālis Rallus aquaticus. 1-2 īpatņu balsis Dārziņu attekas niedrājā pie Rīgas HES no 03.-30.01. (A.Kuročkins,R.Matrozis u.c.); 1 Liepājā pie Zirgu salas pirmā tiltiņa 06.-21.01. (K.Millers, F.Slišāns); 2 atsaucās uz balss atskaņošanu Sausās Daugavas augšgalā, Ri 14.01. (A.Kuročkins, V.Smislovs); atrastas pēdas un pēc balss atskaņošanas (no mobīlā telefona) 1 iznāca no ledus apakšas Ķīšezera S galā, Rp 19.01. (A.Kuročkins). Ūdensvistiņa Gallinula chloropus. Līdz 4 īpatņi Liepājas ez. pie Zirgu salas pirmā tiltiņa 02.-31.01. (J.Jansons, F.Slišāns, M.Tīrums, K.Millers u.c.); līdz 2 īpatņi Sarkandaugavas attekā, Rp 02.-29.01. (R.Matrozis, O.Miziņenko, I.Deņisovs, G.Grandāns u.c.); līdz 2 īpatņi Dārziņu attekā pie Rīgas HES 03.-17.01. (A.Klepers, A.Zacmanis, G.Graubics u.c.). Laucis* Fulica atra. Tikai lielākas koncentrācijas: 115 Juglas kanālā pie Makšķernieku ciemata, Rp 03.01. (Ē.Dreibants); 97 Sausajā Daugavā pie Doles salas muzeja, Ri 03.01. (A.Kuročkins, R.Matrozis); 125 Daugavgrīvā, Ziemas ostā un Daugavā, Rp 28.01. (triju baru kopsumma; A.Kuročkins); ap 180 Zirgus salas apk., Liepājas ez. N galā 31.01. (J.Jansons). Dzērve Grus grus. 1 Liepājas ez. austrumu krastā 01.01. (K.Millers, M.Jaunzemis, F.Slišāns). Ķīvīte Vanellus vanellus. 1 lidojumā Liepājas ez. N galā pie Golodova dambja 04.01., lidoja uz NW pusi (F.Slišāns). Vistilbe Lymnocryptes minimus. 1 redzēta lidojumā Sausās Daugavas augšgalā, Ri 03.01. (A.Kuročkins, R.Matrozis); 1 izcēlās Dārziņu attekas malā Rīgas HES pusē 29.01. (A.Klepers) un 30.01. (M.Tīrums). Mērkaziņa Gallinago gallinago. 1 izcēlās no kāda avota posmā Jūrkalne-Ošvalki, Ve 18.01. (M.Tīrums). Meža tilbīte Tringa ochropus. 1 pacēlās lidojumā Užavas apkārtnē pie ceļa Ventspils-Liepāja, Ve 18.01. (A.Kuročkins). Pirmais novērojums Latvijā ziemā! SĀRTĀ KAIJA Rhodostethia rosea. 1 ad fotografēta Engures ostā, Tu 18.01. (R.Rēķis). Jauna putnu suga Latvijā! Meža balodis Columba oenas. 1 Liepājas šosejas malā pie Klīvēm, Ri 01.01. (A.Mankus); 1 Nīcas laukos, ap 2 km S no Nīcas, Lp 17.01. (I.Brediks, E.Haberkorns, A.Klepers, M.Vimba); 12 vienā barā uz lauka Saraiķu muižas apkārtnē, Lp 17.01. (M.Tīrums); 15 vienā barā Nīcas laukos, Lp 23.01. (K.Millers). Lauku balodis Columba palumbus. 1 uz vadiem starp Talsiem un Talsu apli 02.01. (R.Rekmanis); 1 starp Ķirpāniem un Kroņauci, Do 02.01. (I.Dinsbergs); 1 Sārnates apkārtnē, Ve 18.01. (M.Kilups); 2 Grobiņas pagastā pie Jura staļļiem "Kapeļkalēji", Lp 21.01. (I.Mednis); 1 pie Ķikuriem Ļaudonas pagastā, Ma 23.01. (A.Avotiņš sen.). Plīvurpūce Tyto alba guttata. 1 ar Vācijas gredzenu noķerta kūtī Liepupes apkārtnē, Lm 02.01. (Ē.Brože). Nākamajā dienā nogādāta Rīgas Zooloģiskajā dārzā, jo bija stipri novārgusi (G.Graubics, I.Līdaka). Naktī uz 04.01. nobeidzas. Sākotnēji ziņa par pūces atrašanu tika izplatīta TV3 raidījumā "Bez Tabu" 02.01. vakarā. Gredzenota kā mazulis ligzdā 24.06.2008. Dessau-Mosigkau, Desau Sachsen-Anhalt, Vācija (51.48.00N; 12.09.00 E). Svītrainā pūce Surnia ulula. 1 Stradu apkārtnē pie ceļa P36 ap 4 km SE no Gulbenes 05.01. (I.Krūmiņš). Sila cīrulis Lullula arborea. 2-S virs kāpas pie Liepājas ostas N mola 04.01. (R.Rekmanis). Lauku cīrulis Alauda arvensis. 2 Kapsēdes apk., Lp 07.01. (K.Millers); 1 Užavas palienē, Ve 11.01. (K.Millers). ŪDEŅU ČIPSTE Anthus spinoletta. 1 pie Mangaļsalas mola vismaz no 02.01. līdz 31.01., kā arī reizēm Daugavas kreisajā krastā pie Daugavgrīvas mola (24.-25.01.). Iespējams tas pats putns Mangaļsalā redzēts jau 21.12.2008., taču tajā reizē nav iegūti vērtējami attēli un putns ziņots kā akmeņu čipste A.petrosus. Sugas piederība precizēta 25.01. un dažas dienas vēlāk pēc foto to apstiprināja arī čipstu eksperts no Zviedrijas Pērs Alstrēms. Novērotāji neatkarīgi no sugas piederības norādes: I.Deņisovs, R.Matrozis, O.Miziņenko, I.Brediks, K.Funts, A.Klepers, A.Krusts u.c. Akmeņu čipste Anthus petrosus. Līdz 2 īpatņi pie Liepājas ostas S mola mēneša laikā līdz pat 31.01. (M.Jaunzemis, K.Millers, F.Slišāns u.c.); 1 pie Liepājas ostas N mola 04.01. (R.Rekmanis), 17.01. (M.Kilups) un 19.01. (M.Tīrums); 2 Liepājas ziemeļu piekrastē - viena pie attīrīšanas iekārtām, un otra ap 2 km tālāk uz ziemeļiem liedagā iepretī Šķēdei 17.01. (A.Stīpniece). Baltā cielava Motacilla alba. 1 jaunais putns (2cy) pie Dārziņu attekas ietekas, Ri 03.-10.01. (V.Roze, A.Zacmanis u.c.). Peļkājīte Prunella modularis. Mēneša laikā novērota vienīgi Zirgu salā Liepājā, parasti 1 (J.Jansons, K.Millers, F.Slišāns), bet 30.01. pārliecinoši redzēti 2 īpatņi (A.Zacmanis). Sarkanrīklīte Erithacus rubecula. Mēneša laikā ziņoti 18 īpatņi (15 vietas), t.sk. Liepājā 12 īpatņi (10 vietas). Dziedātājstrazds Turdus philomelos. 1 piemājas dārzā Atašienē Teiču ielā 1, Jk 19.01. (turpat bija decembra beigās; J.Stalidzāns). Plukšķis Turdus iliacus. 1 Dārziņos, 49. līnijas galā, Ri 04.01. (E.Laucis); 1 Ezerkrasta rajonā Liepājā 04.01. (R.Rekmanis). Krauķis* Corvus frugilegus. Novērojumi Austrumlatvijā: 2 dārzā pie Viļakas autoostas, Bl 02.01. (V.Bukšs); 4 Līvānos gandrīz tajā pašā vietā, kur 21.12., Pr (A.Erts); daži stadionā Jēkabpilī 12.01. (J.Stalidzāns); Daugavpilī ziemo ap 200, salīdzinot ar iepriekšējām ziemām, kad bija līdz 50 (I.Krams). Mājas strazds* Sturnus vulgaris. Novērojumi Austrumlatvijā: 2 ābeļdārzā Viļakā, Bl 03.01. (V.Bukšs); 2 Līvānos, Pr 04.02. (A.Erts). Citas vietas (vismaz 10): 70 pie Liepājas ostas dienvidu mola un 130 atlidoja pie LBT no ziemeļu puses 09.01. (K.Millers); 30-50 putnu bars pie Ādažiem un vismaz 30 citā vietā Ādažu apkārtnē pie Briljantu fermas, Ri 09.01. (I.Mārdega); ap 50 Priedaines izgāztuvē, Ri 12.01. (A.Kuročkins, R.Matrozis); 80 Kapsēdes apkārtnē, Lp 13.01. (K.Millers); 228 Babītes ezera apkārtnē un Jaunmārupes laukos, Ri 14.01. (kopskaits pa sešām vietām; G.Grandāns); 36 Garciema-Ādažu laukos, Ri 15.01. (A.Klepers); 138 vakarā pārlidoja Zirgu salu Liepājā virzienā uz ezera ziemeļu niedrāju 17.01. (8 bariņu summa; A.Klepers); 14 Mangaļos pie golfa laukuma, Rp 20.01. (I.Deņisovs); 133 vienā barā Garciema laukos, Ri 24.01. (saskaitīti fotogrāfijā; A.Kuročkins, R,.Matrozis, O.Miziņenko); 12 Rīgā pie Teikas 24.01. (I.Dinsbergs); ap 150 īpatņu bars Otaņķu apkārtnē, Lp 25.01. (E.Laucis); 25 Bolderājā pie Mīlestības saliņas, Rp 28.01. (A.Kuročkins); 600-NE saullēktā pie Liepājas robežas Grobiņas pusē 31.01. (I.Brediks, A.Klepers). Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. Vismaz 8 jauktā barā kopā ar parastajiem ķeģiem C.flammea u.c. sēklēdājiem Kapsēdes apk., Lp 04.01. (S.Bērziņa); turpat Kapsēdes apk. vismaz 3 - 07.01. (K.Millers) un 6 - 08.01. (M.Tīrums); novērojumi Liepājas ez. uz Golodova dambja: 5 aizlidoja prom no dambja 07.01. (F.Slišāns), bet vēlāk mēneša laikā līdz pat 30.01. uz dambja redzēti tikai 1-2 īpatņi (E.Laucis, K.Millers, F.Slišāns, A.Zacmanis). Mazais ķeģis Acanthis flammea cabaret. Trīs novērojumi, kas iekļauti paļaujoties uz novērotāju pārliecību, ka novērota šī pasuga: 1 Kapsēdes apkārtnē, Lp 07.01. (K.Millers); 1 Dārziņu attekas malā tuvāk tās ietekai Daugavā, Ri 12.01. (M.Tīrums); 1 pie Engures attīrīšanas iekārtām, Tu 24.01. (K.Funts). Gaišais ķeģis Acanthis hornemanni. Trīs reizes novērots Kapsēdes apk., Lp: 1 nofotografēts 04.01. (S.Bērziņa), 3 bija 07.01., no kuriem 1 putna foto parliecinošs un 2 fotografēti, bet foto nekvalitatīvs, toties dabā novērotas sugai raksturīgās pazīmes (K.Millers) un 1 T redzēts 08.01. (M.Tīrums); divas reizes novērots Garciema-Ādažu laukos, Ri: 2 (ad T un 2cy/M) 10.01. (V.Vintulis) un 1 ad T 15.01. (A.Klepers); 2 nezālēs pie Mērsraga bākas kopā ar parastajiem ķeģiem C.flammea, Ta 26.01. (G.Grandāns); 1 Liepājas ostmalā pie LBT 31.01. (I.Brediks, A.Klepers). Ziemeļu svilpis Pinicola enucleator. 8 Raiskuma lapeglēs kopš decembra, Cs 01.01. (J.Stratford, K.Funts); divi bari pa 8 un 5 putni lapeglēs pie Trapenes, Al 02.01. (I.Brediks, K.Funts), turpat 12 - 17.01. (A.Freibergs, I.Freiberga) un 10 – 31.01. (A.Vimba, M.Vimba, E.Haberkorne-Vimba); mainīgā skaitā no 3 līdz 13 īpatņi Garkalnes lapegļu joslā, Cs 03.-10.01. (A.Klepers, V.Roze, K.Millers, V.Pranks, I.Dinsbergs u.c.); 6 lapegļu audzē pie Bauņiem, Vm 04.01. (V.Vintulis u.c.); 1 lapeglē pie Strodišķu dzelzceļa stacijas, Da 08.01. (K.Sokolovskis, Dabasdati); 12 lapeglēs Unguru ezera ziemeļu malā, Cs 10.01., aizlidoja uz pāri ezeram uz dienvidu pusi; 5 Matīšu kapu lapeglēs, Vm 10.01.; 1 Pāvilostas parka lapeglēs, Lp 15.01. (pēdējās trīs vietas M.Tīrums). Niedru stērste Emberiza schoeniclus. 1 Atteku salas niedrājā Liepājā 12.01. (K.Millers).

Saīsinājumi: T - tēviņš, M - mātīte, 1cy - jaunais putns pirmajā kalendārajā gadā, 2cy - jaunais putns otrajā kalendārajā gadā, 3cy - nepieaudzis putns trešajā kalendārajā gadā, ad - pieaugušais putns. N, E, S, W - debess puses - ziemeļi, austrumi, dienvidi un rietumi. Rajonu un pilsētu nosaukumu saīsinājumi: Ai - Aizkraukle, Al - Alūksne, Bl - Balvi, Ba - Bauska, Ce - Cēsis, Da - Daugavpils, Do - Dobele, Gu - Gulbene, Jk - Jēkabpils, Jl - Jelgava, Jr - Jūrmala, Kr - Krāslava, Ku - Kuldīga, Lp - Liepāja, Lm - Limbaži, Lu - Ludza, Ma - Madona, Og - Ogre, Pr - Preiļi, Re - Rēzekne, Ri - Rīga, Rp - Rīgas pilsēta, Sa - Saldus, Ta - Talsi, Tu - Tukums, Vk - Valka, Vm - Valmiera, Ve - Ventspils *) Uzskaitījums limitēts atbilstoši tolaik spēkā esošajiem novērojumu atlases kritērijiem.

Ievada attēlā mazais dukuris Dārziņu attekā pie Rīgas HES, 10-Feb-2009. © Aleksejs Kuročkins.