putni.lv

2008

SĀKUMS

Decembris 2008

Mazais gulbis Cygnus columbianus. Līdz 150 īpatņi uzturējās Užavas palienē vismaz līdz 12.12. (D.Boiko). Turpat 20.12. novēroti vismaz 10 īpatņi (K.Millers, F.Slišāns). Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus. Zināmie lielāko baru novērojumi (domājams pārsbarā pēdējie rudens migranti): 70 kādā dīķī pie Jaunāsmuižas, Ku 05.12. (D.Boiko); 115 Nīcas laukos, Lp 05.12. (K.Millers); ap 800 Užavas palienē, Ve 08.12. (daļa tomēr nav droši noteikti līdz sugai, varbūt daļa mazie gulbji) (K.Millers); 350 Užavas palienē, Ve 12.12. (D.Boiko); ap 150 Liepājas ez. ziemeļu galā 17.12. (K.Millers); ap 210 Užavas palienē, Ve 20.12. (K.Millers, F.Slišāns). Sējas zoss Anser fabalis. Ap 80 (visas vai vairums sējas zosis) pie Degumniekiem, Ma 08.12. (G.Grandāns); ap 1000 Užavas palienē, Ve 08.12. (K.Millers); 600 Užavas palienē, Ve 12.12. (D.Boiko). Baltpieres zoss Anser albifrons. 1 kopā ar sējas zosīm Užavas palienē, Ve 08.12. (K.Millers); 21 Užavas palienē, Ve 12.12. (D.Boiko). Zosis nenoteiktas Anser sp. 60-80 migrācijā uz dienvidiem 08:20 pāri Jelgavas rietumu nomalei 08.12. (V.Pranks); 6 lidojumā uz dienvidu pusi Ances pagastā pie "Puteriem", Ve 24.12. (A.Ratkevica); dzirdētas balsis no pārlidojoša bara (uz dienvidiem) Lejasciema apkārtnē pār Melnās salas mežu, Gu 28.12. (A.Freibergs). Baltvaigu zoss Branta leucopsis. 3 lidojumā uz ziemeļu pusi jūrā pie Rojas, Ta 08.12. (V.Vintulis, G.Graubics, V.Roze); 5 Užavas palienē, Ve 08.12. (K.Millers). Mandarīnpīle Aix galericulata. 1 T uz Rātes upītes esošajā "Dzirnavu ezerā" Valmierā 29.12. (J.Krasovskis). Baltvēderis Mareca penelope. 7 kādā dīķī pie Jaunāsmuižas, Ku 05.12. (D.Boiko); 12 Dārziņu attekā pie Rīgas HES 07.12. (R.Matrozis, O.Miziņenko); 1 migrācijā Kolkasragā kopā ar tumšajām pīlēm Melanitta fusca 08.12. (G.Graubics, K.Millers, V.Roze, V.Vintulis); 1 T Rīgas centra kanālā pie Nacionālās operas 12.-14.12 (K.Funts, A.Kalvāns, D.Feldmane), un tas pats putns Uzvaras parkā 29.12. (A.Petriņš); 3 (T un 2 1cy/M), Liepājas ez. ziemeļu galā 17.12. (K.Millers); 1 M Liepājas ez. pie Zirgu salas 29.12. (F.Slišāns). Krīklis Anas crecca. 1 kādā dīķī pie Jaunāsmuižas, Ku 05.12. (D.Boiko); 2 Užavas palienē, Ve 08.12. (K.Millers); 1 T Rīgā Māras dīķī 15.12. (I.Markuse). Uzturas šeit vismaz kops 07.10., jo bija ievainots, sākumā mazliet nokarājas spārns (attēls www.fotki.lv, O.Miziņenko). Platknābis Spatula clypeata. 1 M Dārziņu attekā pie Rīgas HES no 03.12. līdz vismaz 27.12. Iespējams tas pats putns 27.12. novērots pārlidojis Sausās Daugavas augšgalā (A.Kuročkins, R.Matrozis, O.Miziņenko). Brūnkaklis Aythya ferina. Vismaz 15 Liepājas ez. ziemeļu galā 17.12. (K.Millers); 1 M Dārziņu attekā pie Rīgas HES 27.12. (R.Matrozis, O.Miziņenko). Cekulpīle* Aythya fuligula. 1 T Daugavā pie Līvāniem, Pr (A.Erts). Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis. 1 Dārziņu attekā pie Rīgas HES 03.12. (A.Kuročkins) un 12.12. (M.Tīrums), bet turpat 3 īpatņi 27.12. (R.Matrozis, O.Miziņenko); 2 Mūsā pie Bauskas 08.12. un 4 turpat 26.12. (E.Laucis); 2 Mūsā pie Grenctāles, Ba 09.12. (M.Tīrums); 1 Liepājas ez. kanālā starp Atteku salu un Ezermalas ielu 10.12. (F.Slišāns); 1 Jaudzemju dīķos pie Līvāniem, Pr 14.12. (A.Erts); 2 Liepājas ez. pie Zirgu salas pirmā tiltiņa un 1 pie otrā tiltiņa 16.12. (K.Millers), savukārt 3 pie pirmā tiltiņa 29.12. (F.Slišāns). Cekuldūkuris* Podiceps cristatus. 1 Nagļu zivsaimniecība Orenīšu nodaļā, Re 08.12. (G.Grandāns); 1 Dreimaņu ezerā, Krustkalnu dabas rezervātā, Ma 14.12. (A.Avotiņš sen.). Jūras krauklis* Phalacrocorax carbo. 1 jaunais putns (1cy) pie Aiviekstes ietekas Daugavā Pļaviņās, Ai/Jk 13.12. (G.Grandāns). Reti ziemā iekšzemes rajonos, kuri nerobežojas ar jūru. Lielais baltais gārnis Ardea alba. 1 Bieķengrāvī pie Lucavsalas, Rp 04.12. (R.Bērziņš-Bērzītis). Piektais novērojums Latvijā ziemas mēnešos un trešais Rīgas administratīvajā teritorijā vispār. Zivju gārnis* Ardea cinerea. 1 Dubnas upē Līvānos, Pr 14.12. (A.Erts). Baltais stārķis Ciconia ciconia. 1 brīvi klejojošs putns tiek ziņots Dundagas apkārtnē kopš oktobra. Pēdējais zināmais novērojums bija 26.12., kad tad redzēts ligzdā, pēc tam uz lauka mājās pie Dundagas robežas (I.Brediks). 1 brīvi lidojošs Līvanu apk., Pr vismaz no 21.12. līdz 30.12. (A.Erts). Lauku lija Circus cyaneus. Kopā 8 novērošanas vietas (9 īpatņi): 1cy/M Dunduru pļavās pie putnu torņa, Tu 03.12. (V.Vintulis); 1 T Nīcas laukos, Lp 05.12. (K.Millers); 1 T Užavas palienē, Ve 12.12. (D.Boiko); 2 (T un 1cy) Užavas palienē, Ve 20.12. (K.Millers, F.Slišāns); 1cy/M laukos pie Svētciema 25.12. – pirmais novērojums Limbažu rajonā ziemas mēnešos (K.Funts); 1cy/M Ezeres pagastā, Sa 26.12. (M.Jaunzemis); 1cy/M pie Valdgales, Ta 26.12. (I.Brediks); 1 T Ķūļciema apk., Ta 27.12. (M.Krūze, V.Vijupe); 1cy/M pie Burtnieku ezera, Vm 29.12. – pirmais novērojums Valmieras rajonā ziemas mēnešos (J.Šatrovskis). Lauku piekūns Falco tinnunculus. 1 Liepājā uz Zirgu salas vairākkārt no 06.12. līdz 21.12. (K.Millers, F.Slišāns). Purva piekūns Falco columbarius. 1 ad T pie Degumniekiem, Ma 08.12. (G.Grandāns); 1 ad T Vecdaugavas pussalā, Rp 08.12. un 24.12. (I.Deņisovs); 1 pie lielveikala "Sky" Mežciemā, Rp 08.12. (A.Zacmanis). Dumbrcālis Rallus aquaticus. Balss Dārziņu attekas niedrājā pie Rīgas HES 08.12. (A.Klepers) un turpat 2 īpatņu balsis 27.12. (R.Matrozis, O.Miziņenko); 1 Liepājā pie Zirgu salas pie pirmā tiltiņa 16.12. (K.Millers). Ūdensvistiņa Gallinula chloropus. 1 jaunais putns Sarkandaugavas attekā pie Statoil, Rp 09.12. un turpat vismaz 2 20.12. (I.Deņisovs); 2 Liepājas ez. pie Zirgu salas pirmā tiltiņa 16.12. (K.Millers); 3 Liepājas ez. pie Zirgu un Attekas salām 24.12. (F.Slišāns). Laucis* Fulica atra. 1 Jaudzemju dīķos pie Līvāniem, Pr 14.12. (A.Erts). Dzērve Grus grus. 1 lidoja virs Ventas pret straumi Skrundā, Ku 13.12. (J.Jansons). Sloka Scolopax rusticola. 1 Vecdaugavas pussalā, Rp 24.12. (I.Deņisovs); 1 izcelta Jelgavas rietumu pusē pie Svētes upes 24.12. (V.Pranks). Pirmie zināmie ziemojošu sloku novērojumi gan Rīgā, gan Jelgavas rajonā. Meža balodis Columba oenas. 2 uz vadiem šosejas malā Brocēnu apk., Sa 29.12. (K.Millers). Gredzenūbele Streptopelia decaocto. 72 Noliktavas ielas rajonā Liepājā 24.12. (S.Bērziņa). Labākā zināmā uzskaite Liepājā un Latvijā lokalizētā vietā. Sila cīrulis Lullula arborea. Vismaz 6 kopā ar 3-4 cekulainajiem cīruļiem Galerida cristata pie Liepājas ostas LBT 01.12. (K.Millers). Iespējama ūdeņu čipste Anthus spinoletta (?). 1 pie Mangaļsalas mola 21.12. (I.Deņisovs). Vērtējami attēli nav iegūti, iespējams tas pats putns, kas vēlāk janvārī droši noteikts kā ūdeņu čipste. Akmeņu čipste Anthus petrosus. 5 pie Liepājas ostas dienvidu mola 03.12. - vietas ziemas skaita rekords; turpat 3 – 06.12., 1 – 17.12. (visi novērojumi K.Millers) un 2 – 24.12. (J.Jansons); vismaz 1 pie Liepājas ostas ziemeļu mola 25.12. (D.Krīgens); 2 Papē pie mola, Lp 28.12. – pirmais novērojums Papē ziemas mēnešos (S.Bērziņa). Baltā cielava Motacilla alba. 1 jaunais putns pie Mangaļsalas mola 02.-11.12., bet 08.12. bija 2 cielavas (1cy un ad) (I.Deņisovs); 1 Daugavas malā pie Pļaviņām, Ai 13.12. (G.Grandāns); 1 uz ceļa Puteru dambja galā Ances pagastā, Ve 19.12. (A.Ratkevics); 1 Ventspilī Saules ielā 24.12. (Dabasdati, info A.Klepers). Peļkājīte Prunella modularis. Pirmie pierādītie novērojumi Latvijā ziemas mēnešos: 2 Liepājas ezera malā pie Dūņu ielas Liepājā 10.12., turpat 1 īpatnis redzēts jau 17.12. (F.Slišāns) un 1 pēc tam arī 20.12. (K.Millers), 1 Liepājā pie Zirgu salas 26.- 30.12., iespējams tas pats putns, kas šeit redzēts jau 23.11. (F.Slišāns). Sarkanrīklīte Erithacus rubecula. Novērojumi Liepājā: 1 Zaļajā birzī 01.12.; 2 uz Zirgu salas 05.12. un turpat 1 - 27.12.; 1 Roņu ielas galā pie vējdzirnavas 06.12. (visas vietas K.Millers) un turpat autostāvvietā 28.12. (E.Spridzāne, T.Kohs); 1 Dūņu ielas malā pie ezera 17.12. (F.Slišāns); 1 Buru ielā 22.12. (D.Krīgens); 1 Kviešu ielā 27.12. (K.Millers); 2 Namdaru ielā 27.12.; 1 Mežu ielas sākumā 29.12. un 1 Loku ielā 29.12. (visas vietas F.Slišāns). Citas vietas: 1 Ķīšezera dienvidu gala smiltsērkšķu audzēs, Rp 07.12. (A.Celmiņš) un 2-3 turpat 13.12. (A.Kuročkins); 1 Užavas palienē, Ve 12.12. (D.Boiko); 1 Vaivaros, Jm 15.12. (M.Krūze); 1 Kuldīgas ielā Rīgā 29.12. (A.Petriņš). Kopā decembrī ziņoti 16 īpatņi no 14 vietām. Dziedātājstrazds Turdus philomelos. 1 piemājas dārzā Atašienē Teiču ielā 1 mēneša laikā līdz Ziemassvētkiem (ap 23.12. pēdējo reizi), Jk (J.Stalidzāns). Plukšķis Turdus iliacus. 1 vecā ābeļdārzā Viļakā, Bl 17.12. - pirmais zināmais novērojums Balvu rajonā ziemas mēnešos (V.Bukšs); 2 Liepājā uz Zirgu salas 26.12. (F.Slišāns). Sila strazds Turdus viscivorus. 1 Melnās salas mežā Lejasciema apk., Gu 29.12. (A.Freibergs). Krauķis* Corvus frugilegus. Novērojumi Austrumlatvijā: vairāki Daugavpils centrā 07.12. (A.Erts); ap 30 Ludzā vairākus simtus lielā vārnveidīgo barā 11.12. (A.Klepers); 4 Līvānos kopš mēneša sākuma un 2 citā vietā ārpus pilsētas 21.12. (A.Erts); 2 Madonā Saules ielā pie lielveikala "Maxima" 28.12. (U.Ļoļāns). Mājas strazds* Sturnus vulgaris. Novērojumi Austrumlatvijā: 18 Viļakā, Bl 10.12. (V.Bukšs) un turpat 4-5 Baznīcas ielas dārzos 16.12. (A.Korņejeva), kā arī divas grupas pa 7-8 īpatņi mazdārziņos 17.12. (V.Bukšs); 7 Līvānos, Pr 14.12. (A.Erts); 6 Nagļos, Re 28.12. (G.Grandāns). Citas vietas (vismaz 10 kopā): 10 pie Tārgales, Ve 08.12. (K.Millers); ap 120 īpatņu liels bars pie Krievragciema govju aplokiem, Ta 27.12. (M.Krūze, V.Vijupe). Žubīte* Fringilla coelebs un ziemas žubīte* F.montifringilla - pa 5 īpatņi no katras ap 300 putnu lielā zalžubīšu / ķeģu barā Valkas apkārtnē (G.Grandāns). Kaņepītis* Linaria cannabina. 28.12. novērots nepieredzēti liels ziemotāju bars pie Dobeles - ap 300 kopā ar zaļžubītēm C.chloris (ap 200) u.c. sēklēdājiem (pavisam barā ap 550 putni) (A.Klepers). Citi mazāka skaita novērojumi šeit nav minēti. Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. Ap 40 Liepājas ez. uz Golodova dambja 01.12. (F.Slišāns), taču vēlāk mēneša gaitā līdz pat 30.12. tikai 13-14 īpatņi (F.Slišāns, K.Millers); 3 pie Zirņu salas līdzās Rīgas HES 03.12. (A.Kuročkins); 1 Jelgavā 21.12. (A.Kalvāns). Gaišais ķeģis Acanthis hornemanni. 1 jaunais (vai M) Liepājā pie LBT kopā ar 90 parastajiem ķeģiem C.flammea 05.12. (K.Millers). Ziemeļu svilpis Pinicola enucleator. 4 Ērģemes pils parka lapeglēs, Vk 25.12. (G.Grandāns) un 6 (1 T ad, 1 T 1cy un 4 MM 1cy/ad) turpat 26.12. (K.Funts, D.Feldmane; vairāk par šo novērojumu Funtaputnos un D.Feldmanes foto lapā); 6 Cēsu pils parka lapeglēs 29.12. (D.Feldmane) un 4 (2 TT ad, 2 MM 1cy/ad) turpat 30.12. (K.Funts, A.Klepers); 8 (3 TT ad, 1 T 1cy un 4 MM 1cy/ad) Raiskuma parka lapeglēs, Cs 31.12. (K.Funts u.c.); 4 Garkalnes lapegļu joslā, Cs 31.12. (V.Vintulis).

Novembris 2008

Novērojumi sagrupēti divās daļās: 1. Dažādi interesanti novērojumi. Kanādas zoss Branta canadensis. 1 kopā ar 4 ziemeļu gulbjiem Cygnus cygnus Vītiņu pag. uz lauka pie Vaicēnu karjera, Do 08.11. (E.Beišina). Kākaulis Clangula hyemalis. Iekšzemes novērojums - 1cy T Lieknas dīķos Sātiņos, Sa 17.11. (J.Jansons). Dzeltenknābja gārgale Gavia adamsii. 1 jaunais putns jūrā pie Lauteriem, Lm 07.11 (G.Graubics, J.Lipsbergs). Lielais baltais gārnis Ardea alba. Vēli novērojumi Nagļu zivsaimniecībā, Re: 8 Zvejsalas dīķī G5 un 2 Orenīšu nodaļā 11.11. (G.Grandāns); 14 Zvejsalas dīķis G5 + Vecmaltas kanāls un 2 lidojumā Orenīšu nodaļā 17.11. (A.Avotiņš jun., G.Grandāns). Baltais stārķis Ciconia ciconia. Vēli novērojumi: 1 uz lauka netālu no Valdemārpils, Ta 18.11. (N.Zeidaks); 1 ligzdā Dundagā pie Slīteres nacionālā parka administrācijas ēkas, Ta 25.11. (H.Hofmanis). Domājams tas pats, kas pie Dundagas ziņots jau oktobrī un novembra sākumā (I.Šleiners). Vidējais ērglis Clanga clanga. 1 ad 5 km augšpus Krāslavas 16.11. Brīdi lidoja virs Daugavas labā krasta, it kā no Baltkrievijas puses (Polockas virziens), tad pagriezās uz SSW, pārlidoja Daugavu un devās Braslavas ezeru virzienā (I.Krams). Jūras šņibītis Calidris maritima. 1 uz sēres pie Liepājas ostas dienvidu mola 19.11. (K.Millers). Īsastes klijkaija Stercorarius parasiticus. 1 nepieaudzis putns (2cy) Mērsraga jūrmalā, Ta 02.-08.11. (A.Krusts, I.Brediks, K.Funts, J.Vīgulis). Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla. 1 jaunā Liepājās ostā pie dienvidu mola (aizlidoja jūrā) 19.11. (K.Millers). Tievknābja kaira Uria aalge. 1 migrācijā Kolkasragā lielo alku uzskaites laikā 17.11. (detalizētākas ziņas par uzskaiti Funtaputnos) (I.Brediks, K.Funts); 2-W Kolkasragā netālu no krasta 25.11., lidoja atsevišķi ar 11 min atstarpi, abos gadījumos kopā ar tumšajām pīlēm Melnanitta fusca (attiecīgi ar 14 un 7) (G.Grandāns). Lielais alks Alca torda. 893 uzskaitīti 6 stundās migrācijā pie Kolkasraga 08.11. (detalizētākas ziņas par uzskaiti Funtaputnos) (I.Brediks, K.Funts). PLĪVURPŪCE Tyto alba guttata. 1 jaunā (1cy) noķerta gredzenošanai 03.11. rītā Lauteros pie Salascgrīvas, Lm 03.11. (G.Graubics); 1 jaunā (1cy) atrasta beigta izskalota Liepājas jūrmalā netālu no ostas dienvidu mola 18.11. (F.Slišāns). Ausainais cīrulis Eremophila alpestris. 1 Padones lankā, Lp 17.11. (R.Rekmanis). Akmeņu čipste Anthus petrosus. Vietas skaita rekords - 6 pie Liepājas ostas dienvidu mola 19.11. (K.Millers). Baltā cielava Motacilla alba. Vēli novērojumi: 1 Mazirbes jūrmalā, Ta 22.11. (H.Hofmanis); 1 migrācijā uz SSW Liepājā 25.11. (K.Millers); 1 Teikas rajonā Rīgā 25.11. (I.Dinsbergs). Dziedātājstrazds Turdus philomelos. Vēli novērojumi: 1 Kronvalda parkā Rīgā 25.11. (A.Kalvāns); 1 pie Teiču rezervāta kantora ēkas Ļaudonā kopš 25.-27.11., Ma (A.Avotiņš); 1 kopā ar pelēkajiem strazdiem T.pilaris pie Stradiem, Gu 30.11. (A.Freibergs). Dzeltensvītru ķauķītis Phylloscopus inornatus. 1 noķerts gredzenošanai Papē, Lp 06.11. (A.Kalvāns). Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. Ziņots no divām vietām: 22 (vai 24) migrācijā pie Papes putnu stacijas 01.11. (K.Millers); labākas uzskaites Liepājas ez. uz Golodova dambja (pēc foto): 27 - 07.11. (F.Slišāns) un 37 - 29.11. (F.Slišāns, I.Brediks u.c.). 2. Vēlākie rudens novērojumi Latvijā. Melngalvas zoss Branta bernicla. 1 ad pie Liepājas ostas dienvidu mola 30.11. (K.Millers). Lielais šņibītis Calidris canutus. 1 Silzemju dīķī Sātiņos, Sa 08.11. (M.Jaunzemis). Parastais šņibītis Calidris alpina. 1 Nagļu zivsaimniecības Orenīšu 5. dīķī, Re 14.11. (J.Ķuze). Atzīmējami vēl daži citi vēli novērojumi, kas sasniedza vai pārsniedza līdz šim vēlāko novērojumu: 1 pie mola Papes jūrmalā, Lp 04.11 (A.Kalvāns, G.Grandāns); 1 Silzemju dīķī Sātiņos, Sa 08.11. (M.Jaunzemis); 1 jaunais (1cy) Lauteru jūrmalā, Lm 08.11. (G.Graubics). Kuitala Numenius arquata. 3 Silzemju dīķī Sātiņos, Sa 17.11. (M.Jaunzemis, A.Mankus). Uzturējās šeit vismaz kopš oktobra beigām (laika gaitā ziņoti 3, 4 vai 5 īpatņi; M.Jaunzemis, J.Jansons). Meža tilbīte Tringa ochropus. 1 Silzemju dīķī Sātiņos, Sa 17.11. (M.Jaunzemis). Sila cīrulis Lullula arborea. 2 Engures jūrmalā, Tu 23.11. (S.Rabkevics). Sila strazds Turdus viscivorus. 1 Kolkā starp ragu un ciemu 26.11., Ta (G.Grandāns). Tajā pašā datumā bija arī 2000. un 2001.g. Čuņčiņš Phylloscopus collybita. 1 Ķīšezera dienvidu gala smiltsērkšķu audzē, Rp 29.11. (A.Kuročkins).

Oktobris 2008

Novērojumi sagrupēti divās daļās: 1. Dažādi interesanti novērojumi. Mazais gulbis Cygnus columbianus. Vietas skaita rekords rudenī - ap 400 īpatņu bars uz lauka kopā ar 70 ziemeļu gulbjiem C.cygnus Jaunmuižas apk., Ku 22.10. (D.Boiko). Kanādas zoss Branta canadensis. 2 jūrā iepretim Starpiņupītes grīvai Lapmežciema piekrastē, Tu 09.10. (M.Kilups, K.Kilups). Lielais baltais gārnis Ardea alba (vismaz 20, mazāka skaita novērojumi šeit nav uzskaitīti). Vismaz 350 Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas-Ļodānu nodaļā, Re 04.10. Situācijas kopsavilkums - ap 200 no dīķa G5 izcēla jūras ērglis Haliaeetus albicilla, reizē ar tiem ap 100 pacēlās no dīķiem A16/17, plus riņķojošu balto gārņu mutulīši tālumā virs G1 (līdz simtam). Kopsummā vērtēts 300-400, bet varētu būt vēl ap 100 vairāk, pieņemot, ka daļa varbūt nepacēlās spārnos. Citur Lubāna apkārtnē lielie baltie gārņi todien nav novēroti (A.Avotiņš, A.Avotiņs); 78 Sātiņu dīķos, Sa 04.10. (Z.Jansone u.c.) un turpat 48 - 12.10. (M.Jaunzemis); 225 Nagļu zivsaimniecības Orenīšu 10. dīķī, Re 19.10. (citās vietās nav redzēti) (A.Avotiņš, A.Avotiņš). Baltais stārķis Ciconia ciconia. 2 lokāli pie Sviļiem, Cs 15.10., vērojami jau vairākas dienas, mēdz ielidot vietējā ligzdā (V.Cīrulis, A.Rutkis). Mēneša laikā bija vēl daži vientuļu stārķu novērojumi citās vietās, bet tie šeit nav minēti. Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Vietu skaita rekordi - 52 saskaitīti no viena punkta Orenīšu 4. un 5. dīķos Nagļu zivsaimniecībā, Re 10.10. (J.Ķuze, M.Strazds); 33 Skrundas dīķos, Ku 25.10. (J.Ķuze). Ķīvīte Vanellus vanellus. Vietas skaita rekords - ap 5000 Nagļu zivsaimniecības Orenīšu nodaļā, Re 19.10. (A.Avotiņš, A.Avotiņš). Gaišais šņibītis Calidris alba. Vietas skaita rekords - ap 50 Mērsraga ragā, Ta 03.10. (A.Klepers). Jūras šņibītis Calidris maritima. 1 jaunais pie Liepājas ostas S mola 18.10. (K.Millers); turpat 7 jaunie 19.10. (M.Jaunzemis, A.Klepers, K.Millers) un atkal tikai 1 īpatnis 20.10. (K.Millers); 1 jaunais uz Daugavgrīvas mola (Daugavas kreisais krasts) 20.-21.10. (M.Tīrums, M.Kilups); 2 jaunie pie Liepājas ostas dienvidu mola 26.10., domājams, ka citi nekā pirms nedēļas, jo vieta parbaudīta pāris dienas iepriekš (K.Millers). Vidējā klijkaija Stercorarius pomarinus. 1 nepieaudzis putns (1cy/2cy) Papes piekrastē, Lp. 10.10., lidoja no dienvidu puses, vēlāk jūrā uz NW (K.Funts, K.Millers). PLĪVURPŪCE Tyto alba. 1 atrasta beigta Liepājas rajonā pie Rudes 15.10. ar Vācijas gredzenu (gredzenota kā mazulis ligzdā š.g. 05.07. pie Thuringen). Putnu atrada Rudes pamatskolas skolēni (Latvijas putnu gredznošanas centra informācija). TUKSNEŠA ČAKSTĪTE Oenanthe deserti. 1 pie Daugavgrīvas mola 09.-12.10. (I.Dinsbergs u.c.). Otrais novērojums Latvijā! Attēlu sērija D.Feldmanes lappusē. Apkakles strazds Turdus torquatus. 1 ad M pīlādžos pie Papes putnu stacijas, Lp 20.10. (J.Kazubiernis u.c.). Dzeltensvītru ķauķītis Phylloscopus inornatus. Četri novērojumi Papes putnu stacijā un tās apkārtnē: 1 jaunais putns atrasts beigts zīlīšu noknābts 05.10. (O.Keišs u.c.); 1 uzturējās Papes ez. rietumu krasta krūmājā 09.10. pēcpusdienā, pamanīts un noteikts pēc sauciena, vizuāli nav redzēts (V.Ādamsons, K.Millers); 1 jaunais noķerts murdā 25.10. (O.Keišs u.c.); 1 jaunais noķerts murdā, Lp 28.10. (N.Lizbovskis u.c.). Sārtgalvītis Regulus ignicapillus. 1 jaunā M noķerta gredzenošanai Papes putnu stacijas apkārtnē, Lp 10.10. (tīklā K.Millers u.c.). Riekstrozis Nucifraga caryocatactes. Šajā rudenī bija vērojams lielāks migrējošo riekstrožu skaits nekā parasti, t.sk. gan nominālas pasugas caryocatactes, gan austrumu pasugas macrorhynchos īpatņi, jeb Sibīrijas riekstroži. Pie Liepājas pie ostas dienvidu mola turpina uzturēties melnā vārna Corvus corone corone, kas regulāri tiek ziņota kopš jūnija. Pēdējais novērojum 25.10. (K.Millers). Uz vietas arī Mērsraga melnā vārna, kas tiek ziņota kopš 2005. gada aprīļa! Pēdējais novērojums 13.10. (A.Klepers). Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. 3 Liepājas ez. uz Golodova dambja 19.10. - pirmais novērojums uz dambja šoruden (F.Slišāns, M.Jaunzemis). Savukārt 26.10. uz dambja bija 31 īpatņi (saskaitīti fotogrāfijā) (F.Slišāns). Lapzemes stērste Calcarius lapponicus. 1 Liepājas ezerā uz Golodova dambja 03.10. (K.Millers). Meža stērste Emberiza rustica. 1 Lauteros pie Salacgrīvas, Lm 04.10. (G.Graubics). Vizuāli no 3 m un dzirdēts sauciens, kā arī pietuvojas uz dziesmas atskaņošanu. Sestais novērojums Latvijā. 2. Vēlākie rudens novērojumi Latvijā. Lielais šņibītis Calidris canutus. 2 (ad un 1cy) pie Liepājas ostas dienvidu mola 05.-20.10. (K.Millers). Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. 1 pie Mērsraga ostas ziemeļu mola, Ta 15.10. (A.Klepers), kur 2 jaunie putni ziņoti kopš 07.10. (V.Ādamsons, G.Saulītis u.c.). Kuitala Numenius arquata. 3 Silzemju dīķī Sātiņos, Sa 25.-26.10. (M.Jaunzemis). Lielais zīriņš Hydroprogne caspia. 1 jaunais putns Kaņiera ezerā, Tu 08.10. (J.Ķuze). Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. 1 Ventspils ostā 27.10. (M.Strazds). Upes zīriņš Sterna hirundo. 1 ad Engures ostā, Tu no 28.09. (R.Matrozis, O.Miziņenko u.c.) līdz 26.10. (G.Saulītis). Citroncielava Motacilla citreola. 1 kopā ar 3 baltajām cielavām M.alba Nagļu zivsaimniecības Orenīšu 4. dīķī, Re 11.10. (ap 20 novērotāji Eiropas gulbju pētnieku konferences ekskursijas laikā, ziņo R.Matrozis). Domājams, ka jaunais putns. Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus. 1 novērots Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas-Ļodānu nodaļas dīķī G4, Re 04.10. - "dziedāja klasisko dziesmu un īsu brīdi bija vērojams vizuāli apm. 30 m attālumā" (A.Avotiņš jun.). Mazais mušķērājs Ficedula parva. 1 Ogrē 08.10. (V.Roze). Rietumu garastīte Aegithalos caudatus europaeus. 1 tipisks šīs pasugas putns noķerts Papes putnu stacijā 6.10. (stacijas dati, fotografējis M.Tīrums).

Septembris 2008

Ragainais dūkuris Podiceps auritus. 1 jūrā pie Papes mola, Lp 15.-16.09. (G.Grandāns, M.Jaunzemis, K.Millers). Lielais baltais gārnis Ardea alba (vismaz 20, mazāka skaita novērojumi šeit nav uzskaitīti). 29 Bērzciema jūrmalā, Tu 07.09. (V.Ādamsons); 29 Babītes ezerā, Ri 09.09. (D.Boiko, A.Kārkliņš); 26 Skrundas dīķos, Ku 16.09. (D.Boiko); 31 Randu pļavās, līcī uz NW no putnu torņa, Lm 21.09. (E.Kušners); 52 Kaņiera ez., Tu 28.09. (R.Matrozis, O.Miziņenko); skaits Sātiņu dīķos Saldus rajonā mēneša laikā mainījās no 100 - 07.09. (M.Jaunzemis), līdz 120 - 09.09. (saskaitīts gandrīz precīzi, nobīde robežās no -3 līdz +5) un 30 - 23.09. (J.Jansons). Visās minētajās vietās jauni skaita rekordi! Mēneša laikā nav saņemtas ziņas par skaitu Lubānas ezera apkārtnē. Sarkanā klija Milvus milvus. 1 jaunais putns (1cy) pie Pelčiem, Ku 13.09. (Rīgas-Liepājas šoseja) (J.Jansons). Čūskērglis Circaetus gallicus. 1 jaunais putns (1cy) lidojumā gar Papes putnu staciju, Lp 16.09., vispirms uz ziemeļiem un pēc stundas atpakaļ (K.Millers, G.Grandāns, M.Jaunzemis). Laucis Fulica atra. Vietu skaita rekordi - 4960 Kaņierī, Tu un 2200 Slokas ez., Jm 28.09. (R.Matrozis, O.Miziņenko). Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. 1 jaunais putns (1cy) migrācijā uz dienvidiem 16.09. (K.Millers). Vienīgais ticamais novērojums šajā rudenī (otrs ziņots Pociema apkārtnē, bet šeit novērojums izslēgts kā apšaubāms). Dzērve Grus grus. Liela skaita novērojumi - 3000-3500 Kamārces pļavās, Ve 18.09. (K.Millers); 5000-5500 rīta agrumā vienlaicīgā uzskaitē Varakļānu un Murmastienes pagastos, Ma 20.09. Izlidojušas no Teiču purva, kur nakšo pie Vaboles ezera aptuveni 10 ha platībā (A.Avotiņš, A.Avotiņš, G.Grandāns). Lielais šņibītis Calidris canutus. Papes skaita rekords - 28 pie mola, Lp 07.09. (V.Vintulis). Akmeņtārtiņš Arenaria interpres. Papes skaita rekords - 5 jūrmalā starp kanālu un molu, Lp 01.09. (vismaz 3 jaunie) (K.Millers, G.Grandāns). Trīspirsktu kaija Rissa tridactyla. 1 jaunais putns migrācijā uz dienvidiem Papes piekrastē, Lp 03.09. (V.Vintulis). Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus. 1 ad kopā 80 melnajiem zīriņiem C.niger Papes piekrastē starp ornitologu bāzi un bāku, Lp 02.09. (K.Millers). PLĪVURPŪCE Tyto alba guttata. Naktī uz 25.09. jaunais putns (1cy) noķerts Papes ezera rietumu krastā, Lp (G.Grandāns u.c.). Bezdelīga Hirundo rustica. Vēla ligzdošana - pieaugušie putni baro 3 mazuļus, no kuriem 2 jau izlidojusi, bet trešais vēl ligzdā, Litene, Gu 14.09. (L.Kokarevičs, E.Kantāns). Tiek ziņots, ka pēdējais mazulis ligzdā barots vēl 22.09. (L.Kokarevičs). Mājas čurkste Delichon urbicum. Vēla ligzdošana - pieaugušie putni baro mazuļus ligzdā Mežciemā, Rp 01.09. (A.Kuročkins) un veikalā "Depo" Garkalnes pag., Ri 05.09. (I.Deņisovs). Akmeņu čipste Anthus petrosus. Vietas rekords - vismaz 7 Magaļsalā, Rp 18.09. (I.Deņisovs). Pelēkā cielava Motacilla cinerea. 1 T ad Pāvilostā, Sakas upes krastā ap 300 m no ietekas jūrā, Lp 20.09. (K.Funts); 1 T lidojumā uz rietumu pusi kopā ar balto cielavu M.alba Jaunostiņu pļavās starp Dubeņmuižu un Tīpora dīķi, Lp 20.09. (ziņotās pazīmes: "melns laukums uz krūtīm un pelēka mugurpuse un galvas virsa, vēders un zemaste dzelteni") (R.Rekmanis, M.Musts); 1 M migrācijā no jūras puses kopā ar 2 baltajām cielavām pie Liepājas ostas dienvidu mola 21.09. (R.Rekmanis). Zīdaste Bombycilla garrulus. Agra rudens migrācija: 22 Litenē, Gu 18.09. - agrākais rudens novērojums Latvijā (E.Kantāns); vismaz 5 uz brīdi ielaidās bērzos pie Ainažu pludmales autostāvvietas, Lm 21.09. (E.Spridzāne); dzirdētas balsis Papē, Lp 25.09. - agrākais rudens novērojums šajā vietā (G.Grandāns, O.Keišs); 10-20 Viļakā, Bl (V.Bukšs), 13 Smiltenē, Vk (M.Tīrums) un vismaz 2 Saulkrastos, Ri 27.09. (E.Račinskis, I.Mārdega); 30 Cēsīs 28.09. (K.Funts); 16 Burkānciema rajonā Valmierā 28.09. (A.Klepers). Turpmākie novērojumi vairs nav uzskaitīti. Upes ķauķis Locustella fluviatilis. Pa 1 īpatnim noķerti Papes ez. niedrājā, Lp 10.09. (K.Sams, E.Lediņš) un 22.09. (O.Keišs). Pēdējais ir vēlākais rudens novērojums Latvijā. TUMŠAIS ĶAUĶĪTIS Phylloscopus fuscatus. 1 jaunais putns (1cy T) noķerts gredzenošanai Papes putnu stacijā, Lp 17.09. (tīklā, K.Millers, M.Jaunzemis). Trešais novērojums Latvijā. Ļoti agrs rudens novērojums, ņemot vērā, ka no 75 novērojumiem Zviedrijā agrākais bijis 28.09.1984., bet Somijā no 73 novērojumiem agrākais 26.09.1992. Interesanti atzīmēt, ka šoruden 1 īpatnis noķerts Christiansø putnu stacijā 24.09. (Baltijas jūrā pie Bornholmas salas), kas ir agrākais rudens novērojums Dānijā (WestPalBirds ziņu grupas informācija). Lapzemes stērste Calcarius lapponicus. 1 Liepājas ezerā uz Golodova dambja 27.09. (F.Slišāns).

Augusts 2008

Lielgalvis Netta rufina. 1 ad M Lieknas 3. dīķī Sātiņos, Sa 09.08. (M.Jaunzemis 11:00, K.Millers 13:50). Tumšā pīle Melanitta fusca. 1 T Daugavā pie "Rozališķiem", netālu no Vasargelišku skatu torņa, Da 02.08. (A.Platais). Reti iekšzemē vasarā. Lielais baltais gārnis Ardea alba (vismaz 15, mazāka skaita novērojumi šeit nav uzskaitīti). 15 Papes ez. austrumu krastā, Lp 01.08. (Papes ez. rekords, līdz šim vairāk par 5 kopā nebija redzēti) (K.Millers); vismaz 20 Kalnamuižas dīķī pie Gāguļiem, Og 09.08. (M.Kilups); ap 60 pacēlās no mežmalas Zvejsalas-Ļodānu dīķu apkārtnē pēc pīļu medību uzsākšanas Nagļu zivsaimniecībā, Re 09.08. (A.Avotiņš, A.Avotiņš, G.Grandāns); 30 Nagļu zivsaimniecības Orenīšu-Drabāku nodaļas 10. dīķī 09.08. (G.Grandāns); 23 īpatņu bars sausās govju ganībās kopā ar dažiem zivju gārņiem Ardea cinerea un baltajiem stārķiem Ciconia ciconia pie ceļa Īdeņa-Degumnieki, Ma 10.08. (ap 1 km no Lubāna ziemeļu gala); 35 Nagļu zivsaimniecības Orenīšu-Drabāku nodaļas 10. dīķī un 30 īslaicīgi pacēlās no Zvejsalas-Ļodānu nodaļas dīķa G-2 16.08. (iespējams no tiem 60, kas ziņoti pirms nedēļas); regulāri manāmi Lubānas ezerā 16.08., taču kopējo skaitu ezera nepārskatāmības dēļ nosaukt nevar (visi novērojumi G.Grandāns); 18 Slokas ezerā, Jm 18.08. (V.Pranks). Skaits Slokas ezerā mainījies sekojoši: 2 - 19.07. (R.Matrozis, O.Miziņenko), 4 - 04.08, 13 - 11.08. (V.Pranks); 17 - 15.08. (Глеб и Юля Курские no Krievijas); vismaz 30 Kaņiera ez., Tu 23.08. (J.Ķuze, K.Millers); 188 kopā pa diviem dīķiem Zvejsalas-Ļodānu nodaļā Nagļos, Re 31.08. (108 - G1, 80 - G2) (J.Ķuze). Sarkanā klija Milvus milvus. Kopš jūlija (skat. zemāk) 1 ad uzturējās Dzeldas apk., Ku. Ziņota 09.08. (K.Millers) un pēdējo reizi 21.08. (M.Tīrums). Parastais šņibītis Caldris alpina. 135 Papes jūrmalā kanāla-mola rajonā, Lp 01.08. (M.Jaunzemis). Novērojums publicēts kā Papes rekords. Līdz šim bija ziņas tikai par 95 īpatņiem vienkopus. Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. 1 jaunais putns (1cy) fotografēts Getliņu izgāztuvē, Ri 15.08. (C.Gibbins). Kaspijas kaija Larus cachinnans. Ap 20 dažāda vecuma īpatņi Getliņu izgāztuvē, Ri 12.-18.08. (C.Gibbins). Astoņu īpatņu attēli pieejami sugas lappusē, kā arī tie paši un vēl daži C.Gibbinsa kaiju lappusē. VIDUSJŪRAS KAIJA Larus michahellis. 1 jaunais putns (1cy) fotografēts Getliņu izgāztuvē, Ri 17.08. (C.Gibbins). Otrais novērojums Latvijā. Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. 250 Rojas jūrmalā, Ta 17.08. (aptuvens divu grupu kopskaits - 80 ziemeļu pusē no ostas un 170 ostā, savstarpēji pārvietojas) (R.Matrozis, O.Miziņenko). Akmeņu čipste Anthus petrosus. 1 Liepājas ostas dienvidu mola sākuma daļā - dzirdēts sauciens, tad pamanīta lidojumā, pēc brīža nolaidās uz akmeņiem ūdens malā 20.08. (R.Rekmanis). Agrākais rudens novērojums Latvijā. Ķeģis Acanthis flammea (cabaret?). Balss vairākas reizes un 1 īpatnis vizuāli Liepājas ez. rietumu krastā pie Reiņu laivu bāzes 10.08. (K.Millers). Baltsvītru krustknābis Loxia leucoptera. Vismaz daži 50 krustknābju barā Lejasciema apkārtnē, Gu 22.08. (A.Freibergs). Bars skatīts pārlidojumā apmetot loku virs meža un pēc tam īslaicīgi lokāli, kad putni nolaidās koku galotnēs. Drīz aizlidoja uz rietumu pusi.

Jūlijs 2008

Melngalvas zoss Branta bernicla. 1 Mērsraga jūrmalā kopš jūnija, pēdējais ziņojums 19.07. (E.Lediņš); 1 Kolkas jūrmalā 0,5-1,5 km uz dienvidiem no ciema 19.07. Tas pats vai cits putns pie Kolkas attīrīšanas iekārtām 28.07. (jūnijā pie attīrīšanas iekārtām bija 2 putni) (visi novērojumi M.Ieviņš). Hibrīd-zoss Branta canadensis x nenoteikta zoss. 1 Mērsraga jūrmalā no 04.07. līdz 26.07. (V.Ādamsons, G.Graubics, I.Līdaka u.c.). Mazais dumpis Ixobrychus minutus. Pierādīta ligzdošana Jaudzemu māla karjera dīķos pie Līvāniem, kur mazais dumpis ziņots jau jūnijā - viens no mazuļiem atrasts ieklīdis karjeriem tuvāko māju pagalmā 18.07. (A.Erts). Lielais baltais gārnis Ardea alba. 33 Nagļu zivsaimniecības Orenīšu-Drabāku nodaļas 10. dīķī, Re 30.07. Citur Nagļu apkārtnē todien mazākā skaitā - ap 10 Zvejsalas-Ļodānu nodaļā (G.Grandāns). Baltais stārķis Ciconia ciconia. Lielākie ziņotie bari mēneša laikā: vismaz 160 uz tobrīd arta lauka Valdemārpils apk., Ta 13.07. (pēc A.Krilova foto "Latvijas avīzē" 06.08.2008.); ap 360 (saskaitīti fotogrāfijās) uz lauka starp Vienību un Degoli, Tu 18.07. (S.Rabkevics); 130 Slampes laukos, Tu 19.07. (R.Matrozis, O.Miziņenko); ap 125 uz tobrīd arta lauka Sidgundas-Suntažu ceļa malā pie Rīgas-Ogres raj. robežas 24.07. (A.Platais). Sarkanā klija Milvus milvus. 1 ad Dzeldas apk., Ku 18.-20.07. (M.Jaunzemis, I.Brediks, K.Funts). Avozeta Recurvirostra avosetta. 2 Mērsraga jūrmalā, Ta 26.07. (A. Kalvāns, I.Ķergalve, A.Gaile). Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. Lielākie ziņotie grupējumi mēneša laikā: 160 (4 grupas) Mērsraga jūrmalā, Ta 20.07. (A.Klepers); 95 Kuivižu jūrmalā, Lm 26.07. (A.Klepers, K.Znotiņš u.c.). Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus. 1 Nagļu zivsaimniecības Orenīšu-Drabāku nodaļas 10. dīķī, Re 02.07. (A.Kuročkins, O.Miziņenko). Bišu dzenis Merops apiaster. Pierādīta 2 pāru ligzdošana Ziemupē Lp 26.-27.07. (atrastas ligzdas, kurās pieaugušie baro mazuļus); pāris ar barību uz vadiem vidus posmā starp Ziemupi un Saraiķiem, Lp 26.-27.07., taču ligzdas vieta šeit nav zināma; 12 īpatņu bars agri no rīta 07:00 lidojumā uz ziemeļiem pār Ziemupi 27.07. (visi novērojumi N.Zeidaks) Raksts ar foto un video. Zaļā vārna Coracias garrulus. 1 pie Līksnas baznīcas, Da 10.07. (I.Krams). Zīdaste Bombycilla garrulus. Dzirdēta balss Bažu purvā, Ta 10.07. (I.Ķerus). Zilrīklīte Luscinia svecica. 1 jaunais putns (1cy M) noķerts gredzenošanai Papes ez. niedrājā, Lp 28.07. (O.Keišs). Agrākais vasaras otrās puses novērojums Papē. Līdz šim agrākais bija 08.08.1990. Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides. Vēla dziesma Ikšķilē, Og 27.07. (A.Zacmanis) un Rojā, Ta 29.07. (A.Klepers). Šogad maz novērojumu, Ikšķilē, piemēram, šajā vasarā nebija dzirdēts, lai gan citos gados bija regulāri. Melnā vārna Corvus corone corone. Mērsraga jūrmalā turpina uzturēties putns, kas tiek ziņots kopā 2005. gada aprīļa, novērota 31.07. (K.Millers). Ķeģis Acanthis flammea (cabaret?). Balss Papes putnu stacijas apk., Lp 23.07. un 25.07. (otrajā reizē 1-S vizuāli) (M.Jaunzemis).

Jūnijs 2008

Mazais gulbis Cygnus columbianus. 1 kopā ar 2 ziemeļu gulbjiem C.cygnus jūras piekrastē iepretīm Vendzavām, Ve 24.06. (R.Rekmanis); 1 ad pie Engures ostas ziemeļu mola kopā ar paugurknābja gulbjiem C.olor 29.06. (R.Matrozis, O.Miziņeno). Kanādas zoss Branta canadensis. 1 Īdeņā pie Lubānas ez., Re 07.06. (mitrājā starp Īdeņas kalnu un ezeru) (L.J.Degnan, G.Featherstone, P.Greaves, N.Whitehouse). Melngalvas zoss Branta bernicla. 1 Saunaga jūrmalā, Ta 15.06. (H.Hofmanis); 1 Mērsraga jūrmalā, Pekragā, Ta 15.-23.06. (I.Brediks, J.Šuba, V.Vintulis, N.Zeidaks); 2 Kolkā pie attīrīšanas iekārtām, Ta 23.06. (M.Ieviņš). Iespējams viens no šiem putniem novērots Saunaga jūrmalā 15.06. (attālums 10 km). Pelēkā pīle Mareca strepera. Liels skaits - vismaz 50 neligzdotāji Kaņiera ezerā, Tu 07.06. (R.Matrozis, O.Miziņenko). Ķerra Aythya marila. Pāris Kaņiera ezerā, Tu 01.06. (A.Krusts). Mazā gaura Mergellus albellus. 1 T lidojumā virs Īdeņas dīķiem 08.06. (L.J.Degnan, G.Featherstone, P.Greaves, N.Whitehouse); 1 M Melnezerā, Lielajā purvā, Lm 14.06. (D.Drazdovskis). Medību fazāns Phasianus colchicus. 1 M Užavas lejteces pļavās, Ve 09.06. (R.Rekmanis). D kategorijas novērojums. Melnkakla gārgale Gavia arctica. 1 ad riesta tērpā Skrundas dīķos, Ku 01.06. (D.Boiko, A.Laubergs). Melnkakla dūkuris Podiceps nigricollis. 1 Medema purvā, piemērotā ligzdošanas biotopā 16.06. (I.Ķerus). Pirmais zināmais novērojums Rīgas rajonā ligzdošanas sezonā (vismaz pēdējās desmitgadēs). Mazais dumpis Ixobrychus minutus. Balss Irlavas dīķos, Tu 08.06., 15.06. un 18.06. Pirmo reizi tajā pašā vietā dzirdēts 31.05. (V.Šalavejus); 1 T nofotografēts Jaudzemu māla karjera dīķiem pie Līvāniem, Pr 21.06. Turpat 3 īpatņi izcelti no krastmalas augāja 24.06. (A.Erts). Lielais baltais gārnis Ardea alba. Jauna ligzdošanas vieta - vismaz 10 ligzdas līdzās Kaņiera zivju gārņu Ardea cinerea kolonijai 07.06. (R.Matrozis, O.Miziņenko). Sarkanā klija Milvus milvus. 1 Brizules apk., dažus kilometrus uz Ķesterciema pusi, Tu 24.06. (pēc M.Krūzes foto). Lielais šņibītis Calidris canutus. 1 pie Skultes ostas ziemeļu mola, Ri 15.06. (K.Funts); 4 uz sēres Mērsraga jūrmalā N no Pekraga, Ta 16.06. (G.Graubics, I.Līdaka). Pirmie novērojumi šogad! Temminka šņibītis Calidris temminckii. 2 Liepājas ez. uz Golodova dambja 28.06 (F.Slišāns); 1 Sātiņu sausajā dīķī, Sa 29.06. (A.Mankus, M.Jaunzemis, E.Laucis). Pirmie zināmie novērojums Latvijā jūnija otrajā pusē! Parastais šņibītis Calidris alpina. 1 jaunais putns (juv) Mērsraga jūrmalā Pekragā, Ta 28.06. (I.Brediks). Domājams pasugas schinzii īpatnis, kurš šķīlies netālā Rīgas jūras līča apkaimē, drīzāk gan Igaunijā nekā Latvijā, jo potenciāli ligzdotāji ne maijā, ne jūnijā nav ziņoti. Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. Jauna ligzdošanas vieta – pāris ar mazuļiem Papurnes apk., Bl 01.06. (V.Vintulis); 4 Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas-Ļodānu dīķos, Re 09.06. (L.J.Degnan, G.Featherstone, P.Greaves, N.Whitehouse); 1 Sātiņu sausajā dīķī, Sa 15.06. (M.Jaunzemis). Akmeņtārtiņš Arenaria interpres. 1 Ainažos pie ziemeļu mola, Lm 13.06. (A.Soms). Reti Latvijā jūnija vidū, varbūt pēdējais migrants, varbūt vasarotājs? Īsastes klijkaija Stercorarius parasiticus. 3-N iekšzemē pie Gaigalavas, Re 10.06. (L.J.Degnan, G.Featherstone, P.Greaves, N.Whitehouse). Melnspārnu kaija Larus marinus. Viens pāris ligzdoja Kaņiera ezerā. Ligzda atrasta jau maijā (J.Vīksne), savukārt jūnija sākumā atrasti 2 pull (A.Laubergs, M.Āboliņš-Ābols, M.Janaus, J.Kazubiernis un A.Mednis). Šī ir otrā zināmā ligzdošanas vieta Latvijā. Vismaz viens pāris ligzdoja Kaltenes jūrmalā 1992.-1998.gg. Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus. 2 Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas-Ļodānu nodaļā un 4 melno zīriņu C.niger kolonijā Gomelī 08.06. (L.J.Degnan, G.Featherstone, P.Greaves, N.Whitehouse); 1 Sedas tīrelī, Vk 13.06. (J.Ķuze, J.Lipsbergs). Bišu dzenis Merops apiaster. Pāris ar uztraukuma uzvedību stāvkrastā starp Ziemupi un Akmeņragu, Lp 07.06. (R.Rekmanis). Zaļā dzilna Picus viridis. Balss Engures ez. austrumu krasta mežā starp ornitologu bāzi un putnu torni, Tu 20.06. (I.Krams, T.Krama, M.Āboliņš- Ābols). Citroncielava Motacilla citreola. Piecas novērošanas vietas: Īvandes pagasts - 1 2cy T pie „Pilskalniem”, Ku 01.06. (J.Jansons u.c.); Nagļu zivsaimniecība (Zvejsalas-Ļodānu dīķi), Re - vērtēts ap 5 ligzdojoši pāri (L.J.Degnan, G.Featherstone, P.Greaves, N.Whitehouse), Jelgava (pļavas pie Platones ietekas Lielupē) - atrasta ligzda ar 2 lieliem pull un turpat 20 m nostāk T ar barību un M uztraucās (no otras ligzdas, kas nav atrasta) 04.06. (A.Kalvāns); Teiču purvs, Ma - 1 T pie Vaboldes ez., Ma 10.06. (iespējams bija vairāk, apsekošanu traucēja vējainais laiks) (A.Avotiņš sen.) un 1 purva vidusdaļā 12.06. (dzimums nav ziņots) (A.Avotiņš jun); Liepājas ezera ziemeļu gals - pāris un vismaz 3 juv ezermalā pie Dūņu ielas 18.-19.06. (F.Slišāns). Pelēkā cielava Motacilla cinerea. Trīs novērošanas vietas: Vaives dzirnavas, Cs - 1 T dzied 10.06. (G.Grandāns); Renda, Ku - 2 ad un 2 juv 16.06. (M.Jaunzemis) un turpat atrasta ligzda ar olām 22.06. (otrais perējums) (N.Zeidaks); Ieriķi, Cs - 1 ad T 22.06. (I.Brediks). Melnā vārna Corvus corone corone. 1 Liepājas jūrmalā pie glābšanas stacijas 09.06. (I.Mednis) un turpat jūrmalā un pēc tam Piejūras parkā 19.06. (K.Millers).

Maijs 2008

Melnais gulbis Cygnus atratus. 1 īpatnis novērots vairākās vietās Kurzemes dienvidrietumos (domājams viens un tas pats putns): aptuveni nedēļu uzturējās dīķi pie "Zāģeru lankām" Priekules pag., Lp 05.05. (pēdējais novērošanas datums, I.Krūza); uz lauka pie Rīgas Zoodārza filiāles "Cīruļi" Kalvenes pagastā, Lp 07.05. (A.Gulbis, L.Ronis u.c.); Liepājas ez. ziemeļu galā pie Golodova dambja 09.05. (F.Slišāns); Skrundas centrālajos dīķos, Ku 27.05. (A.Zalcmanis, ziņo D.Boiko). Novērojums attiecas uz E kategoriju. Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus. 1 Lubānas ezera rietumu krastā pie Zvidzes kanāla putnu torņa 25.05. - pirmais novērojums Madonas rajonā (J.Ķuze, P.Strautiņš, M.Strazds, V.Vintulis). Kanādas zoss Branta canadensis. 1 agri no rīta pārlidoja Melnragu rīkles pļavas Ķemeru tīreļa virzienā, Tu 04.05. (J.Ķuze); 1 zemā lidojumā ar balsi pārlaidās pār Ziemeļu molu Liepājas ostā SW virzienā 05.05. (D.Krīgens); 1-W Kolkasragā, Ta 08.05. (V.Ādamsons, K.Millers, V.Roze); 1 Šķīsterciema jūrmalā, Lm 11.05. (I.Brediks, K.Funts). Mazais dumpis Ixobrychus minutus. 1 T Īdeņas dīķos pie Lubānas ez., Re 19.05. (G.Graubics, K.Millers, V.Roze). Turpat novērots arī 25.05. (K.Funts, D.Feldmane), bet 28.05. vakarā tajā pašā vietā dzirdēti 2 īpatņi (I.Brediks, M.Tīrums). Savukārt 30.05. pēc pusnakts balss vispirms dzirdēta no Īdeņas 4. dīķa un pēc tam no Kvāpānu 2. dīķa (abi vienlaicīgi nebija, varbūt pārlidoja?) (A.Celmiņš); balss Irlavas dīķos (Tukuma dīķsaimniecība) 31.05. (V.Šalavejus). Sarkanā klija Milvus milvus. 1 nepieaudzis putns (2cy) nofotografēts pie Sātiņu dīķiem, Sa 05.05. (M.Krūze); 1 pie Liepājas-Rīgas šosejas ap 1 km no Apšupes krustojuma uz Rīgas pusi, Jl 06.05. (J.Stomers); 1 nofotografēta Ventspilī pārlidojot Vārpas ielu 14.05. (V.Šteinbergs); 1 ad Grodnieku dīķa apkaimē, Ta 23.05. (A.Kalvāns). Stepes lija Circus macrourus. 1 nepieaudzis putns (2cy) migrācijā Kolkasragā, Ta 02.05. (G.Grandāns). Pundurērglis Hieraaetus pennatus. 1 tumšās formas īpatnis novērots Dvietes pagastā Būku salas ciema apkārtnē, Da 07.05. (R. van Beusekom, E.Račinskis, R.Kwak). Spriežot pēc robotās spārna malas, pieaugušais putns (ad). Jauna putnu suga Latvijā! Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. 1 ad T migrācijā Kolkasragā, Ta 08.05. (V.Ādamsons, K.Millers, V.Roze); 1 ad T Papes ez. dienvidu galā, Lp 24.05. (I.Brediks, M.Kilups, M.Tīrums, M.Vimba). Jūras tārtiņš Charadrius alexandrinus. 1 (domājams 2cy T) Liepājas ez. uz Golodova dambja 01.05. (F.Slišāns), un turpat cits putns (ad T) 25.05. (F.Slišāns, K.Millers). Otrais un trešais novērojums Latvijā! Dūņšņibītis* Calidris falcinellus. 15 kopā ar smilšu tārtiņiem Charadrius hiaticula Mērsraga jūrmalā ap 400 m uz ostas pusi no Pekraga, Ta 31.05. (I.Bredks). Lielākais skaits, kāds līdz šim Mērsragā pavasarī novērots. Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. Līdz 3 īpatņi Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas-Ļodānu dīķī G-3, Re 04.-19.05. (I.Čakare, N.Kukārs, V.Vintulis, G.Graubics, K.Millers, V.Roze); 2 riestoja Īdeņas kalnā, Re 18.05. (M.Strazds); 3 Sātiņu dīķos, Lieknā II 23.05. - pirmais novērojums Saldus rajonā (M.Jaunzemis). Lielā klijkaija Stercorarius skua. 1 Juglas ezera centrālajā daļā, Rp 31.05. (E.Račinskis). Astotais novērojums Latvijā. Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. 2 Īdeņas 4. dīķī, Re 11.05. (V.Vintulis). Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus. 11 Īdeņas 4. dīķī, Re; 3 Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas-Ļodānu dīķī G-5, Re; 2 Lubānas ez. SW stūrī pie Meirānu kanāla iztekas, Ma (visi novērojumi 11.05. V.Vintulis); 5 Struņķu dīķos, Ta 11.05. (M.Krūze); vismaz 10 Kvāpānu dīķos pie Lubānas ez., Re 18.05. (M.Strazds). Bišu dzenis Merops apiaster. 1 uzturējās lokāli Kolkas ciemā pie "Ūšiem", Ta 09.05. - agrākais pavasara novērojums Latvijā (M.Tīrums); 2 ieraudzīti lidojumā, pēc tam nolaidās uz vadiem ap 250 m uz ziemeļiem no Saraiķu ciema robežas, Lp 30.05. (K.Millers). Zaļā dzilna Picus viridis. Balss pie Kaņiera ez., Tu 11.05. (pretējā krasta mežā, klausoties no laivu bāzes), uz vietas veikts salīdzinājums ar agrāk ierakstīto balss variantu mobilajā telefonā (putns 10.04. Gaujā) (M.Riherts); 1 M nofotografēta Kolkā 11.05. - vienīgais zināmais novērojums Talsu rajonā pēdējā desmitgadē (Ģ.Graudups); 1 T Krāslavā 28.05. (I.Krams, K.Kaunisto, J.Suhonen, M.Āboliņš-Ābols). Sarkanrīkles čipste Anthus cervinus. 1 nofotografēta Lielupes krastā 3 km no grīvas, Jm 28.05. (M.Krūze). Citroncielava Motacilla citreola. Sešas novērošanas vietas: Vītiņu pļavas (Liepājas ez. austrumu krasts) - pāris 02.05. (M.Jaunzemis, K.Millers), 1 M 28.05. (J.Ķuze, M.Strazds), 1 T 31.05. (K.Millers); Kolka, Ta - 1 2cy T 03.05. (I.Brediks); Nagļu zivsaimniecība (Zvejsalas-Ļodānu dīķi), Re - 1 T 04.05. (I.Čakare, N.Kukārs, V.Vintulis), 4 TT dīķīšos uz Ļodānu pusi no dīķa G-5 un 1 T dīķī G-3 19.05. (G.Graubics, K.Millers, V.Roze), vismaz 3 pāri "nolaistajos dīķos" 25.05. (K.Funts); Papes ez. ziemeļu gals, Lp - pāris un atrasta ligzda 16.05., 3 pull ligzdā 30.05. (K.Millers); Jelgava (pļavas pie Platones ietekas Lielupē) - pāris un 1 T 20.05. (A.Kalvāns); Aizraķe (Liepājas ez. dienvidu gals) - 1 M 27.05. (J.Ķuze, K.Millers, M.Strazds). Pelēkā cielava Motacilla cinerea. Četras novērošanas vietas: Kolka-Vaide, Ta - 1 T jūrmalā, aizlidoja Kolkasraga virzienā 04.05. (E.Lediņš, I.Lediņa); Renda, Ku - 1 T 07.05. (M.Kilups), pāris 30.05. (G.Graubics, I.Līdaka), pierādīta ligzdošana (V.Ādamsons); Lorupes grava, Ri - 1 T dziedāja pie vecā autotilta 18.05. (K.Funts, G.Graubics, K.Millers, V.Roze); Abavmala, Ve - 1 Abavā netālu no ietekas Ventā 18.05. (redzēta tikai no aizmugures) (E.Lediņš, V.Zariņš). Apkakles strazds Turdus torquatus. T un M Papes ez. rietumu krasta pļavās, Lp 03.05. (M.Jaunzemis). Svītrainais ķauķis Curruca nisoria. 1 T redzēts intensīvi dziedam 2 km no Lielupes ietekas, Jm 04.05. (J.Mančinskis). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Melnā vārna Corvus corone corone. 1 fotografēta Kolkasragā, Ta 10.05. (M.Ieviņš).

Aprīlis 2008

Novērojumi sagrupēti divās daļās: 1. Dažādi interesanti novērojumi. Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus. 2 Ādažu laukos pie "Briljantiem", Ri 06.-10.04. (V.Vintulis, V.Roze); 1 Kalngales laukos kopā sējas zosīm A.fabalis, Ri 10.04. (V.Roze, V.Vintulis); 2 pie Talsu-Dundagas ceļa ap 1,5 km uz Dundagas pusi no Valdemārpils pagrieziena, Ta 13.04. (V.Vintulis u.c.); turpat 1 nepieaudzis putns (2cy) 16.04. (M.Tīrums). Pēc 16.04. iegūtajiem fotoattēliem secināts, ka 13.04. pie Talsu-Dundagas ceļa redzēti 2 citi īpatņi. Kanādas zoss Branta canadensis. 1 Svētes lejteces laukos pie Jaunbīmaņu fermas, Jl 05.04. (I.Ķerus, V.Ķerus, L.Jukāme). Kākaulis Clangula hyemalis. 1 M Silzemju dīķī Sātiņos, Sa 24.04. (A.Avotiņš, G.Grandāns). Ragainais dūkuris Podiceps auritus. 2 Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas-Ļodānu nodaļas dīķī G-5, Re 25.04. (M.Tīrums) un 28.04. (A.Celmiņš). Sarkanā klija Milvus milvus. 1 Kolkasragā, pielidoja jūrai W pusē no raga un pēc tam atgriezās iekšzemē 20.04. (V.Ādamsons, V.Roze, V.Vintulis); 1 pie Jelgavas apvedceļa starp viaduktu un krustojumu uz Ozolniekiem/Brankām 22.04.(A.Petriņš). Čūskērglis Circaetus gallicus. 1 Pemmas purvā, Lm 17.04. (D.Drazdovskis); 1 kādu laiku uzturējās Bažu purva austrumu pusē, Ta 19.04. (domājams migrants) (N.Zeidaks); 1 migrējošs putns Ances purva SW malā, Ve 26.04. (V.Vintulis). Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. 1 Nīcas laukos, Lp 16.04. - pirmais novērojums Liepājas rajonā un atkārtots agrākais pavasara novērojums (K.Millers). Tajā pašā datuma bija 1994.g. Nagļos (J.Baumanis); 2 Užavas palienē, Ve 22.04. - pirmais novērojums Ventspils rajonā (M.Strazds, H.Hofmanis); 1 Purgalciema dīķos, Ta 27.04. (D.Boiko, E.Spridzāne, A.Spridzāne); 3 Nagļu zivsaimniecībā, Zvejsalas-Ļodānu nodaļas dīķī G-3, Re 28.04. (A.Celmiņš); 1 Nīcas apk., 30.04. bet citā vietā nekā 16.04., Lp (K.Millers). Skandināvijas reņģu kaija Larus fuscus intermedius. 1 ad Kolkasragā, Ta 05.04. (K.Funts); 2 ad kopā ar citām kaijām uz lauka pie "Briljantiem" Ādažu apk., Ri 10.04. (kā reņģu kaijas vienīgās) (V.Roze, V.Vintulis). Zaļā dzilna Picus viridis. 1 Gaujā (apdzīvota vieta Gaujas labajā krastā netālu ietekas jūrā), Ri 10.04. (M.Riherts). Noteikta pēc balss, kas ierakstīta mobīlajā telefonā un vēlāk salīdzināta ar ierakstiem. Citroncielava Motacilla citreola. 1 T pļavā pie Platones ietekas Lielupē, Jelgav 23.04. (M.Tīrums). Pelēkā cielava Motacilla cinerea. 1 T dzied Raunī mazliet augšpus Jaunraunas ceļa tilta, Cs 01.04. (E.Dzenis); 1 T Amulas upē pie Kalnmuižas kraujas, Tu 25.04. (R.Rekmanis). Jarelli cielava Motacilla alba yarrellii. 1 T (2cy) fotografēts Kolkasragā, Ta 01.04. (K.Millers). Pirmais šīs pasugas novērojums Latvijā! Tumšā čakstīte Saxicola rubicola. 1 T no 03.04 līdz 16.04. uzturējās iepriekšējā gada ligzdošanas vietā Papē, Lp (K.Millers). Acīmredzot bija atgriezies pagājušā gada ligzdotājs, taču pēc 16.04. vairs nav novērots. Apkakles strazds Turdus torquatus. 1 migrācijā Kolkasragā, Ta 01.04. - agrākais pavasara novērojums Latvijā (I.Krams, I.Rozenberga). 1 (dzimums jāprecizē) Ezeres apk. 27.04. - pirmais novērojums Saldus rajonā (M.Jaunzemis); 1 T Kolkas ciemā pie LU studentu bāzes, Ta 27.04. (V.Vintulis). Lapzemes stērste Calcarius lapponicus. 1 M nofotografēta lidojumā Labraga apk. pie Muižupītes ietekas jūrā, Ve 22.04. (M.Strazds). 2. Agrāko pavasara migrantu novērojumi (tie, kas agrāki par līdz šim zināmajiem, citi vēlāki novērojumi uzskaitīti migrantu lappusē). Ormanītis Porzana porzana. Balss Ēdoles apk., Ku 01.04. (I.Tīrmanis). Mazais ormanītis Zapornia parva. Balss vakarā ap 22:00 Kvāpānu 1. dīķi, Re 16.04. (A.Celmiņš). Dzeguze Cuculus canorus. 1 novērota vizuāli Ēdoles pag., Ku 03.04. (I.Tīrmanis). Vakarlēpis Caprimulgus europaeus. 1 iztraucēts dienas laikā dabas liegumā "Paņemūnes meži", Brunavas pag., Ba 09.04. (V.Vintulis). Pupuķis Upupa epops. 1 Svētes lejteces laukos 01.04. (J.Ķuze, V.Pranks, M.Strazds). Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus. 1 dzied Kvāpānu dīķos pie Lubānas ez., Re 28.04. (A.Celmiņš). Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca. 1 T Kolkasraga gala priedēs, dzirdēts sauciens un pēc tam redzēts vizuāli 02.04. (I.Krams, T.Krama).

Marts 2008

Novērojumi sagrupēti divās daļās: 1. Dažādi interesanti novērojumi. Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus. 1 (iespējams 2cy putns, jo tumšu muguru) Kalngales laukos, Ri 30.03. (K.Funts). Kanādas zoss Branta canadensis. Invāzija! 8-N virs jūras pie Pāvilostas, Lp 16.03. (A.Laubergs); divi bari (9 and 17) migrācijā Kolkasragā 21.03. (N.Zeidaks); 41 vienā barā uz lauka pie Cīruļiem, Ta 22.03. (N.Zeidaks); 22 vienā barā kopā ar Anser zosīm uz lauka pie Celmu dīķa Ezeres apk., Sa 23.03. (M.Jaunzemis); 10 nolaidās Engures ez. centrālajā daļā, Ta/Tu 30.03. (J.Kazubiernis). Sarkankakla zoss Branta ruficollis. 1 Ādažu laukos pie „Briljantu” fermas, Ri 16.03. (A.Klepers, K.Funts); 1 Svētes lejteces laukos, Jl 28.03. (A.Kalvāns, K.Millers). Trešais un ceturtais novērojums Latvijā. Iepriekšējais bija 1972. gadā. Cekulpīle Aythya fuligula. Liels skaits - 3000 Liepājas ezera ziemeļu galā skatot no Zirgu salas 25.03. (K.Millers). Lielais dumpis Botaurus stellaris. Riesta balss četrās vietās 02.03.: Daugavgrīvas niedrājā, Rp (D.Boiko, R.Matrozis); Lielupes niedrājā pie Buļļuciema, Jm (G.Graubics); vismaz 2 putnu balsis Engures ez. – attiecīgi iepretī Bērzciemam "Grebī" un „mazajā ezerā" pie Mērsraga, Ta/Tu (U.Rēvalds); 2 īpatņu balsis Kaņiera ez., Tu (M.Riherts). Lielais baltais gārnis Ardea alba. Trīs agrākie datumi šogad: 2 Engures ez. pie Kazrovas, Ta 19.03. (A.Laubergs); 1 Amatā pie ietekas Gaujā, Cs 22.03. (J.Keišs, ziņo M.Tīrums); 1 Liepājas ez. malā pie Ezerkrasta pļavas (pilsētas teritorijā) 27.03. (K.Millers); 3 Kaņiera ez., Tu 27.03. (M.Riherts). Sloka Scolopax rusticola. 1 izcelta Lejasciema apk. mežos, Gu 02.03. (A.Freibergs). Iespējams ziemojošs putns, tomēr nevar izslēgt arī ļoti agru pirmo pavasara migrantu. Zaļā dzilna Picus viridis. 1 T Lejasciema apk., Gu 23.03. (A.Freibergs); 1 Saulkrastos, Ri 30.03. (E.Račinskis, I.Mārdega). Pelēkā cielava Motacilla cinerea. 2 migrācijā Kolkasragā kopā ar baltajām cielavām M.alba, Ta (K.Millers). Melnā vārna Corvus corone corone. Mērsraga jūrmalā turpina uzturēties putns, kas tiek ziņots kopā 2005. gada aprīļa, novērots 22.03. (A.Kuročkins). Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. 37 Liepājas ez. uz Golodova dambja 07.03. Acīmredzot tā paša bara putni, kas uzturējās uz dambja visu ziemu. Turpat 15.03. redzēti vairs tikai 2 īpatņi (F.Slišāns). 2. Agrāko pavasara migrantu novērojumi (tie, kas agrāki par līdz šim zināmajiem, citi vēlāki novērojumi uzskaitīti migrantu lappusē). Mazais gulbis Cygnus columbianus. 1 ad kopā ar 180 ziemeļu gulbjiem C.cygnus Svētes lejteces laukos, Jl 01.03. (M.Kilups, A.Klepers); 4 ad kopā ar 14 ziemeļu gulbjiem pie Celmu dīķa Ezeres apk., Sa 01.03. (M.Jaunzemis). Sāmsalas pīle Tadorna tadorna. 6 Mērsraga jūrmalā, Ta 02.03. (U.Rēvalds). Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena. 1 Struņķu dīķos, Ta 15.03. (I.Brediks). Atzīmēts kā agrākais iekšzemes novērojums. Jūras krauklis Phalacrocorax carbo. 4 pie Līvāniem, Pr 07.03. (A.Erts). Atzīmēts kā agrākais iekšzemes novērojums. Melnais stārķis Ciconia nigra. 1 Kazdangas apk, Lp 11.03. (V.Grāmatnieks, ziņo M.Strazds). Niedru lija Circus aeruginosus. 1 M Liepājas ez. ziemeļu galā pie Dūņu ielas 20.03. Tajā pašā vietā un datumā 1 M novērota arī 2007. gada pavasarī (abi novērojumi F.Slišāns). Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo. 1 Kolkas ciemā virs „Ūšiem”, Ta 31.03. (K.Millers). Jūras žagata Haematopus ostralegus. 1 Pāvilostā, Lp 16.03. (A.Laubergs). Gugatnis Calidris pugnax. 1 T Melnragu rīkles pļavās Ķemeru nacionālajā parkā, Tu 31.03. (V.Roze, V.Vintulis). Upes zīriņš Sterna hirundo. 1 pārlidoja Lielupes tiltam pie Slokas (lidoja upes lejteces virzienā), Jm 29.03. (N.Zeidaks). Pļavu čipste Anthus pratensis. 1 Ezeres - Grobiņas ceļa malā pie Garozpurva, Sa 01.03. (M.Jaunzemis). Baltā cielava Motacilla alba. 1 Mērsraga jūrmalā, Ta 09.03. (I.Brediks). Sila strazds Turdus viscivorus. Balss pie Plocenieku dīķa Sātiņos, Sa (J.Ķuze). Ģirlicis Serinus serinus. Dziesma 2 vietās Andrejsalā, Rp 21.03., abi putni skatīti vizuāli (K.Funts). Niedru stērste Emberiza schoeniclus. 2 Svētes lejteces laukos, Jl 01.03. (M.Kilups, A.Klepers).

Februāris 2008

Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus. Agrs migrācijas novērojums Austrumlatvijā - 2 un 7 īpatņi redzēti pārlidojam Viļakas ez. E un SE virzienos, Bl 10.02. (A.Korlaša, V.Bukšs). Tundras sējas zoss Anser fabalis rossicus. 23-N Nīcas laukos, Lp 08.02., un turpat 2 lokālas meža zosis A.anser (K.Millers). Abām zosīm agrākie pavasara migrantu novērojumi Latvijā. Baltpieres zoss Anser albifrons. 2 (ad un 2cy jaunais putns) pie Tilta ielas Sarkandaugavā, Rp līdz vismaz 21.02. (I.Deņisovs); 1 jaunais putns (2cy) Ezeres dzirnavu dīķī, Sa 02.02. (M.Jaunzemis); 1 Nīcas laukos, Lp, kopā ar 61 sējas zosi, 22 meža zosīm un 65 ziemeļu gulbjiem 19.02. (K.Millers). Baltpieres zosij agrākais pavasara migranta novērojums Latvijā. Zoss (nenoteikta) Anser sp. 1 kopā ar 14 ziemeļu gulbjiem uz lauka Bārtas pag., Lp 05.02. (Z.Reke), iepriekšējā dienā vēl nebija. Garkaklis Anas acuta. Pāris Svētes grīvā, Jl 26.02. (V.Roze, A.Zacmanis). Agrākais pavasara migrantu novērojums. Brūnkaklis Aythya ferina. 1 M Dārziņu attekā pie Rīgas HES 16.02. (K.Funts). Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis. 1 Rojas ostā 02.02. (K.Funts, A.Krusts), domājams tas pats, kurš ziņots 12.01. (J.Ķuze); 2 Liepājas ez. pie Atteku salas 18.02. (F.Slišāns), no tiem pašiem, kas ziņoti janvārī pie Zirgu salas pirmā tiltiņa (vietas atrodas ļoti tuvu); 1 Mūsā pie Bauskas 29.02. (E.Laucis). Lielais dumpis Botaurus stellaris. Ļoti agrs riesta sākums - balss Kaņiera ez., Tu 27.-28.02. (J.Ragže). Zivju gārnis Ardea cinerea. 19 Mērsraga jūrmalā, Ta 13.02. (17 lokāli un 2 lidojumā) (J.Lipsbergs); 41 Liepājas ez. pie Zirgu salas 16.02. (F.Slišāns); 11 Dārziņu attekā pie Rīgas HES 23.02. (R.Matrozis). Lauku lija Circus cyaneus. 2 TT Nīcas laukos, Lp 19.02. Domājams tie paši (ad T un 3cy T), kas Nīcas laukos ziņoti kopā 31.12.2007. (K.Millers). Purva piekūns Falco columbarius. 1 Krustpils ielas sākumā pie lielveikala "Azur", Rp 06.02. (A.Celmiņš); 1-2 TT Vecdaugavā, Rp mēneša laikā līdz pat 29.02. (I.Deņisovs). Dumbrcālis Rallus aquaticus. Dārziņu attekā pie Rīgas HES dzirdēta balss ("kvieciens") un 1 īpatnis īsu brīdi vizuāli 02.02. (A.Klepers); 2 niedrājā pie Papes ezera dienvidu gala putnu torņa, Lp 11.02. (ziemotāji) (K.Millers). Ūdensvistiņa Gallinula chloropus. 1 Dārziņu attekā pie Rīgas HES 04.02. (K.Funts); 2 kanālā pie pirmā Zirgu salas tiltiņa Liepājā 16.02. (F.Slišāns). Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. 1 Nīcas laukos, Lp 11.02. (K.Millers) Agrākais pavasara migranta novērojums Latvijā. Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. 1 jaunais (2cy) Kolkasragā, Ta 02.02. (K.Funts, A.Krusts). Lauku balodis Columba palumbus. 1 ad Līvānos, Pr 03.02. (drīzāk ziemotājs nekā migrants) (A.Erts); 2 pie Kalnciema, Jl 09.02. (D.Boiko). Agrākais pavasara migrantu novērojums Latvijā. Zaļā dzilna Picus viridis. 1 Dūņezera apk., Ri 09.02. (K.Funts). Ūdeņu čipste Anthus spinoletta. 1 Liepājas ez. ziemeļu galā pie Zirgu salas 06.02. (K.Millers, F.Slišāns), tas pats putns, kas novērots 12.-13. janvārī. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula. 1 privātmāju rajonā Kandavā, Tu 08.02. (N.Zeidaks). Kopā šajā ziemā 24 īpatņi 22 vietās. Sila strazds Turdus viscivorus. 1 Ezeres apk., Sa 02.02. (M.Jaunzemis). Otrais zināmais novērojums Latvijā ziemas mēnešos. Melnā vārna Corvus corone corone. Mērsraga jūrmalā turpina uzturēties putns, kas tiek ziņots kopā 2005. gada aprīļa, novērota 02.02. (K.Funts, A.Krusts). Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. Ap 40 Liepājas ez. uz Golodova dambja 06.02. (K.Millers, F.Slišāns), tie paši ziemotāji, kas šeit ziņoti kopš 2007. gada decembra.

Janvāris 2008

Ziemeļu gulbis* Cygnus cygnus. 25 uz laukiem pie Celmu dīķa, Ezeres apk., Sa 13.01. (M.Jaunzemis). Sējas zoss Anser fabalis. 1 peldēja Daugavā Daugavpilī 12.01. (I.Krams); 11-W jūrā pie Jūrmalciema, Lp 12.01. (A.Klepers); 3-S Nīcas laukos, Lp 02.01. (K.Millers). Baltpieres zoss Anser albifrons. 2 (ad un 2cy jaunais putns) pie Tilta ielas Sarkandaugavā, Rp 01.-31.01. (K.Funts u.c.); 1 jaunais putns (2cy) Tērvetes upē pie Zelmeņiem, Do 06.01. (A.Kalvāns, K.Sams); 1-W kopā ar sējas zosīm jūrā pie Jūrmalciema, Lp 12.01. (A.Klepers). Meža zoss Anser anser. 1 Papē lidoja ezera kanāla grīvas virzienā, Lp 12.01. (K.Funts). Zosis (nenoteiktas) Anser sp. 2 īslaicīgi lidojumā virs niedrāja Liepājas ez. ziemeļu galā 01.01. (K.Millers); 3-S Bernātos, Lp 12.01. (M.Kilups). Sāmsalas pīle Tadorna tadorna. 6 Ainažu ostas apkaimē ap 200 m uz dienvidiem no bijušā dienvidu mola, iztraucētas aizlaidās Igaunijas virzienā 12.01. (A.Soms). Mandarīnpīle Aix galericulata. 1 M Ventspils centrā Vidumgrāvja rajonā 22.01. (M.Jaunzemis). Baltvēderis Mareca penelope. 1 T 2cy Ventspilī pie lielveikala "Tobago" 02.01. (M.Tīrums) un 22.01. (M.Jaunzemis); 1 T Dārziņu attekā pie Rīgas HES 03.01. (A.Klepers) un 07.01. (M.Kilups); 1 ad T pie Lancenieku dzirnavu aizsprosta, Tu 13.-31.01. (J.Ķuze u.c.); 1 ad T Saldū 26.-27.01. (A.Mankus). Krīklis Anas crecca. 1 T 2cy Māras dīķī, Rīgā 12.-28.01. (V.Ķerus, I.Ķerus u.c.), 28.01., novērots, ka putns nevar palidot, acīmredzot palicis ziemot dēļ ievainojuma (A.Klepers, M.Tīrums); 2 Liepājas ez. pie Golodova dambja 18.01. (J.Ķuze, M.Strazds); 1 Liepājas ostā pie LBT 18.01. (J.Ķuze, M.Strazds), un turpat 2 (2cy/MM) 20.01. (K.Millers); 3 Ventspils centrā Vidumgrāvja rajonā 22.01. (M.Jaunzemis). Brūnkaklis Aythya ferina. 2 MM Ogres vecupē 01.01. (A.Stīpniece); T un M Dārziņu attekā pie Rīgas HES 03.01. (A.Klepers), pēc tam Dārziņos pārmaiņus T un M redzēti līdz 26.01. (K.Funts u.c.); 7-15 Liepājas ostā 01.-12.01. (M.Jaunzemis, K.Millers, A.Zacmanis); vismaz 32 Liepājas ez. pie Golodova dambja 20.01. (K.Millers); 1 M Ventā pie tilta Ventspilī 27.01. (A.Klepers). Cekulpīle Aythya fuligula. Liels skaits - 1400 Liepājas ezerā iepretī Golodova dambim 01.01. (A.Klepers). Tumšā pīle Melanitta fusca. 1 M (vai 2cy T) Aizviekstē 5 km augšpus Ļaudonas tilta, Ma 13.-26.01. (A.Avotiņš, A.Avotiņš). Pirmo reizi ziemā iekšzemes rajonā, kas nerobežoas ar jūru! Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis. 1-3 kanālā pie Zirgu salas pirmā tiltiņa Liepājā 01.-12.01. (M.Jaunzemis, M.Tīrums, F.Slišāns, K.Millers); 2 (reizēm tikai 1) Dārziņu attekā pie Rīgas HES 03.-26.01. (A.Klepers u.c.); 1-4 ziemošanas vietās pie Bauskas mēneša laikā (4 bija 11.01. - 3 Mēmelē un 1 Mūsā), pēdējais novērojums - 1 Mūsā 24.01. (E.Laucis); 1 Mērsraga ostā, Ta 12.01. (A.Auniņš); 1 Rojas ostā, Ta 12.01. (J.Ķuze); 1 pie Aiviekstes HES, Ma 12.01. (G.Grandāns); 1 Ventā pie Kuldīgas, pie apvedceļa tilta 13.01. (M.Jaunzemis); 1 pie Mīlestības saliņas jūras spēku ostā Daugavā, Rp 15.01. (G.Grandāns, A.Kuročkins, M.Kuus, M.Martinson, V.Smislovs, A.Stīpniece); 1 Ventā pie tilta Ventspilī 19.01. (J.Ķuze, M.Strazds). Kopā janvārī ziņoti 15 īpatņi no 9 vietām. Cekuldūkuris Podiceps cristatus. Novērojumi iekšzemes rajonos, kuri nerobežojas ar jūru: 1 Dubnas upē pie Līvaniem, Pr 02.01. (A.Erts); 2 Daugavā Jēkabpilī 12.01. (V.Purviņš un Jēkabpils BJC mazpulka dalībnieki). Ragainais dūkuris Podiceps auritus. 1 jūrā netālu krasta 4 km N no Rojas ostas, Ta 12.01. (M.Sidorenko). Lielais dumpis Botaurus stellaris. 1 Liepājas ez. malā pie Zirgu salas 01.01. (A.Klepers); 1 Dārziņu attekā pie Rīgas HES 04.01. pievakarē izdeva skaņas no niedrāja un vairākas reizes pārlidoja (A.Klepers), otrreiz turpat novērots 13.01. (E.Laucis). Lielais baltais gārnis Ardea alba. 1 Pāvilostas apk., Lp 09.-11.01. (A.Milzarājs, K.Millers); 1 Ventspilī, Ventas malā pie tilta 19.01. (J.Ķuze, M.Strazds). Zivju gārnis* Ardea cinerea. Liels bars uzturējās Liepājas ezera N galā mēneša laikā: 35 Ezerkrasta pļavas malā 01.01. (K.Millers, M.Jaunzemis), un turpat vismaz 45 pacēlās jūras ērgļa Haliaeetus albicilla izbiedēti 30.01. - lielākais bars, kāds Liepājā un Latvijā redzēts ziemas mēnešos (G.Grandāns); 27 Sausās Daugavas augšgalā pie Rīgas HES 05.01. - lielākais bars kāds novērots Rīgas HES apkārtnē ziemas mēnešos (A.Kuročkins, R.Matrozis); viens novērojums Austrumlatvijā: 1 zivju dīķī pie Randotiem, Mārcienas pag., Ma 25.01. (A.Avotiņš). Baltais stārķis Ciconia ciconia. 1 novārdzis noķerts Bebrenes apk., Da 23.01., kur uzturējās kopš pagājušā gada rudens (B.Štrausa). Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Liels skaits - 22 Dzeldas apkārtnē, Ku 05.01. (G.Graubics, I.Līdaka). Lauku lija Circus cyaneus. 1 ad M (vai 2cy jaunais putns) Iļģu apk., Lp 05.01. (G.Graubics, I.Līdaka); 1 jaunais putns (2cy) lidojumā gar Ezerkrasta pļavu Liepājā 08.01. (K.Millers); 1 T (3cy) Dunalkas pag., Lp 13.01.; 1 M (vai 2cy T) Mazdzērves apk., Lažas pag., Lp 13.01. (abi novērojumi K.Millers); 1 T pļavās pie Užavas, Ve 19.01. (J.Ķuze, M.Strazds); 2 TT Nīcas laukos mēneša laikā, viens no tiem nepieaudzis 3cy putns, domājams tas pats, kas šeit novērots jau decembrī (K.Millers). Lauku piekūns Falco tinnunculus. 1 Pulvera ielā Liepājā 03.01.(M.Tīrums) un 08.01. (K.Millers); 1 pie vēja ģenerātoru parka Grobiņas apk., Lp 16.01. (M.Jaunzemis). Purva piekūns Falco columbarius. 1 ad T Ādažu-Kalngales laukos, Ri 25.01. (A.Klepers); 1 Ziemeļblāzmas apk., Rp 31.01. (V.Ādamsons, G.Graubics, I.Līdaka). Dumbrcālis Rallus aquaticus. 1 Dārziņu attekā pie Rīgas HES 08.01. (J.Ķuze), kur arī dzirdēta balss 12.01. (V.Vintulis), savukārt 24.01. šeit konstatēti 2 īpatņi (I.Brediks, A.Klepers). Ūdensvistiņa Gallinula chloropus. 4 Liepājas ez. malā pie Zirgu salas 01.01. (A.Klepers), pēc tam 1-2 īpatņi mēneša laikā līdz 27.01. (F.Slišāns, K.Millers); 1-2 Dārziņu attekā pie Rīgas HES 05.-14.01. (A.Kuročkins, R.Matrozis, V.Ādamsons, G.Graubics); 1 pie Tilta ielas Sarkandaugavā, Rp 27.01. (M.Stunda). Ķīvīte Vanellus vanellus. 1-S Mazdzērves apk., Lažas pag., Lp 13.01. (K.Millers). Sloka Scolopax rusticola. 1 izcelta Mazirbē, Ta 11.01. (H.Hofmanis). Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. 1 pie Liepājas ostas dienvidu mola 01.01.; 2 jūrmalas posmā Pape-Jūrmalciems, Lp 12.01. (abi novērojumi A.Klepers); 1 ap 2 km S no Rojas, Ta 12.01. (J.Ķuze); 1 pie Pāvilostas, Lp 13.01. (A.Klepers, M.Vimba); 1 pie Strantes, Lp 13.01. (M.Vimba); 1 jaunais (2cy) – S pie Jūrkalnes, Lp 13.01. (M.Jaunzemis); 2 ad Rīgas jūras līcī vairākus kilometrus no krasta aptuveni iepretī Engurei 18.01. (G.Grandāns); daži Irbes jūras šauruma rietumu galā Latvijas pusē 23.01. (A.Kuročkins); 2 pie Liepājas ostas N mola 25.01. (K.Millers). Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla. 1 jaunais putns (2cy) lidojumā uz S pie Bukuraga, Lp 13.01. (I.Brediks). Tievknābja kaira Uria aalge. 2 Rīgas jūras līča E malā aptuveni iepretī Gaujas grīvai 16.01. (novērotas atsevišķi ar 15 min atstarpi) (G.Grandāns, M.Martinson, A.Kuus). Cekulainais cīrulis Galerida cristata. 8 Liepājā pie LBT 18.01. (J.Ķuze, M.Strazds). Sila cīrulis Lullula arborea. 1 Liepājas ostas LBT apkārtnē 05.01. (I.Līdaka, G.Graubics). Pļavu čipste Anthus pratensis. 1 izcēlās no kāpas pie bijušās armijas šautuves Kolkā, Ta 01.01. (R.Rekmanis); 3 Apsalā, Teiču purva ziemeļu galā, Ma 27.01. Pamanītas un noteiktas no braucoša auto - pacēlās no rugaines 15 attālumā. Domājams šī suga pēc silueta, raustīgā lidojuma un biotopa, izslēdzot līdzīgo niedru stērsti Emberiza schoeniclus. Pirmais novērojums Austrumlatvijā ziemas mēnešos (U.Bergmanis). Ūdeņu čipste Anthus spinoletta. 1 fotografēta uz Golodova dambja Liepājas ezerā 12.-13.01. (F.Slišāns). Komentārs par noteikšanu zemāk. Akmeņu čipste Anthus petrosus. 2 pie Liepājas ostas dienvidu mola 01.01. (A.Klepers) un 12.01. (I.Brediks, M.Jaunzemis), bet tikai 1 - 18.01. (J.Ķuze, M.Strazds); 1 uz Liepājas ostas N mola 08.01. (K.Millers); 1 pie Liepājas attīrīšanas iekārtām / dīķiem 13.01. (K.Funts). Pelēkā cielava Motacilla cinerea. 1 T Krāslavā, Jāņupītē pie Daugavas 19.01. (A.Klepers). Pirmais pierādītais novērojums Latvijā ziemas mēnešos. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula. 1 uz Zirgu salas Liepājā 01.01. (M.Jaunzemis, K.Millers); dzirdēta balss Remtes apk. mežos, Sa 02.01. (M.Jaunzemis); 1 Dārziņos pie Rīgas HES 03.01. (G.Graubics, I.Līdaka, K.Funts) un 14.01. (G.Grandāns); 1 Vaivaros, Jm 05.01. (M.Krūze); 1 Bierantos Liepājā 05.01. (K.Millers); 1 pie Starpiņupītes slūžām Lapmežciemā, Tu 07.01. (J.Ķuze); 2 Kudziņsalā, Rīgā 09.01. (G.Grandāns); 1 Ķīšezera NW stūrī starp ezeru un Jaunciema gatvi 09.01. (pēc attēla www.fotki.lv; vietu palīdzēja precizēt A.Kuročkins); 1 Šķēdes ielā Liepājā 15.01. (F.Slišāns); 1 Ķīšezera dienvidu gala smiltsērkšu audzēs 21.01. (A.Klepers, M.Tīrums); 1 Brīvības ielā 41, Ventspilī 27.01. (A.Klepers); 1 pie Bērzgales skolas Leimaņu pag., Jk 28.01. (A.Pērkons); 1 Rīgas zooloģiskajā dārzā 31.01. (V.Ādamsons, G.Graubics, I.Līdaka). Kopā janvārī ziņoti 14 īpatņi no 13 vietām. Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros. 1 Daugavgrīvā, Rp 01.01. Novērots tajā pašā vietā, kur 1 T bija 26.11.2007., domājams tas pats putns (G.Graubics). Dziedātājstrazds Turdus philomelos. 1 Rīgā, pie kādreizējiem TEC nosēddīķiem smiltsērkšķu audzē kopā ar desmitiem pelēko strazdu T.pilaris 12.01. (A.Mednis). Plukšķis Turdus iliacus. 1 kopā ar 20 pelēkajiem strazdiem T.pilaris Laucienē, Ta 01.01. (M.Briedis); 1 Bierantos Liepājā 05.01. (K.Millers); 1 Pērkones apk., Lp 12.01. (I.Brediks); dzirdēta balss Buļļuciemā, Jm 12.01. (J.Mančinskis); 1 pie Trikātas, Vk 14.01. (M.Tīrums). Krauķis Corvus frugilegus. Novērojumi Austrumlatvijā: 1 Līvānos, Pr 02.01. (A.Erts). Mājas strazds* Sturnus vulgaris. 11 Pārogrē un 2 Jaunogrē 01.01. (A.Stīpniece); ap 100 Grobiņas apk., Lp 03.01. (M.Tīrums); 11 Dārziņos pie Rīgas HES 03.01. (A.Klepers) un turpat 20 - 06.01. (I.Brediks, M.Tīrums); 15-S Garkalnē, Ri 04.01. (V.Vintulis); 1 Viļakā, Bl 05.01. - reti Austrumlatvijā ziemā (V.Bukšs); 10-12 Aizkrauklē 06.01. (M.Kilups u.c.); 40 Papē pie bākas, Lp 12.01. (K.Funts); 40 pie Durbes, Lp 18.01. (J.Ķuze, M.Strazds); 40 kopā ar ap 100 pelēkajiem strazdiem Turdus pilaris Ādažu apkārtnē pie Briljantu fermas, Ri 26.01. (M.Kilups). Žubītes* Fringilla coelebs (ap 50 īpatņi) un ziemas žubītes* F.montifringilla (ap 80 īpatņi) ap 700 putnu lielā barā, kurā dominēja zaļžubītes Carduelis chloris Durbes apk., Lp. 01.01. (A.Klepers); vēl viens paliels žubīšu bars novērots Jūrmalā - 25 īpatņi Priedainē 11.01. (A.Kuročkins). Citi žubīšu novērojumi mazākā skaitā šeit nav iekļauti. Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. 30-42 Liepājas ez. uz Golodova dambja mēneša laikā (A.Klepers, F.Slišāns u.c.). Visvairāk - 42 bija 12.01. (saskaitīti fotogrāfijā, K.Millers), bet ap 25 īpatņi ziņoti 30.01. (G.Grandāns); 18-S pie Maiļraga Liepājas ez. W krastā 12.01. (K.Millers). Gaišais ķeģis Acanthis hornemanni. 1 ad T nofotografēts Dārziņos pie Rīgas HES, kur uzturējās ap 160 putnu lielā parasto ķeģu C.flammea barā 28.01. (A.Klepers). Niedru stērste Emberiza schoeniclus. 1 uz Zirgu salas Liepāja 01.01. (M.Jaunzemis); 1 Papes ez. S galā pie putnu torņa, Lp 22.01. (K.Millers).

Saīsinājumi: T - tēviņš, M - mātīte, 1cy - jaunais putns pirmajā kalendārajā gadā, 2cy - jaunais putns otrajā kalendārajā gadā, 3cy - nepieaudzis putns trešajā kalendārajā gadā, ad - pieaugušais putns. N, E, S, W - debess puses - ziemeļi, austrumi, dienvidi un rietumi. Rajonu un pilsētu nosaukumu saīsinājumi: Ai - Aizkraukle, Al - Alūksne, Bl - Balvi, Ba - Bauska, Ce - Cēsis, Da - Daugavpils, Do - Dobele, Gu - Gulbene, Jk - Jēkabpils, Jl - Jelgava, Jr - Jūrmala, Kr - Krāslava, Ku - Kuldīga, Lp - Liepāja, Lm - Limbaži, Lu - Ludza, Ma - Madona, Og - Ogre, Pr - Preiļi, Re - Rēzekne, Ri - Rīga, Rp - Rīgas pilsēta, Sa - Saldus, Ta - Talsi, Tu - Tukums, Vk - Valka, Vm - Valmiera, Ve - Ventspils *) Uzskaitījums limitēts atbilstoši tolaik spēkā esošajiem novērojumu atlases kritērijiem.

Arhīva pielikums (retu putnu novērojumu izvērtējums 2008. gadā)

Ūdeņu čipste Anthus spinoletta. 1 Liepājas ez. uz Golodova dambja 12.-13.01. (F.Slišāns). Iegūta fotogrāfija, pēc kuras suguu apstiprināja čipstu noteikšanas eksperts no Zviedrijas Pērs Alstrēms: "Uzskatu, ka putns ir Anthus spinoletta spinoletta. Piem., viendabīgā mugurpuse + pelēkās (ne melnās), nedaudz izplūdušās svītras lejas daļā izslēdz A.pratensis. Vēderpuses baltā pamatkrāsa un salīdzinoši smalkās svītras izslēdz A.petrosus. Piem., tumšā lorālā svītra izslēdz A.rubescens. Pasugas noteikšana pamatojas uz vēderpuses krāsojumu un viendabīgo mugurpusi" // "I'm of the opinion that the bird is a Anthus spinoletta spinoletta. E.g. the uniform upperside + grey (not black), somewhat diffuse streaks below eliminate A.pratensis. The white base colour and comparatively thin, sharp streaks below eliminate A.petrosus. E.g. the dark loral stripe eliminates A.rubescens. The subspecific identification is based on the colour of the underparts and uniform upperparts".

Ievada attēlā Jarelli cielava Kolkasragā, 1-Apr-2008. © Kārlis Millers.