putni.lv

2007

SĀKUMS

Decembris 2007

Ziemeļu gulbis* Cygnus cygnus. 20 Ezeres dzirnavu dīķī un 30 Zaņas dzirnavu dīķī, Sa 26.12. Pēdējie 30.12. bija pārcēlušies uz laukiem pie Celmu dīķa (5 km starp vietām); 1 Īdeņā, Rēzeknes upē starp Lubānas ezeru un tiltu, Re 26.12. (A.Avotiņš u.c.). Tundras sējas zoss Anser fabalis rossicus. 1 ad Ezeres dzirnavu dīķī, Sa 30.12. (visi novērojumi M.Jaunzemis). Meža zoss Anser anser. 5 lidojumā vakara krēslā pie Daugavpils cietokšņa 15.12. (V.Vintulis). Noteiktas pēc balsīm, virziens aptuveni uz rietumiem. Vēlākais rudens migrantu novērojums Latvijā. Baltvēderis Mareca penelope. 2 TT un 4 MM Dārziņu attekā pie Rīgas HES 08.12. (R.Matrozis u.c.). Garkaklis Anas acuta. 1 M/1cy Mangaļsalā, Rp 05.12. (I.Deņisovs). Brūnkaklis Aythya ferina. 20 TT Liepājas ez. pie Golodova dambja 15.12. (K.Millers). Ķerra* Aythya marila. 4 (ad M, 1cy T, 1cy M, 1cy M) Daugavā pie Dienvidu tilta, Rp 22.12. un turpat 30.12.; 1 M Dārziņu attekā pie Rīgas HES 30.12. (abi novērojumi R.Matrozis). Stellera pūkpīle Polysticta stelleri. 4-NNW (2 TT, 2 MM) gar Kolkasragu 300-350 m no krasta 13.12. (G.Graubics, K.Millers, V.Roze); 1 T lidojumā uz N ap 1,5 km no krasta Akmeņragā, Lp 29.12. (A.Klepers). Tumšā pīle* Melanitta fusca. 3 Dārziņu attekā pie Rīgas HES un 1 Sausajā Daugavā pie Doles salas muzeja 08.12. (visas 1cy/M) (R.Matrozis u.c.). Polārā gārgale Gavia immer. 1-NNW tuvu gar Kolkasragu (150 m no krasta) kopā ar 2 melnkakla gārgalēm G.arctica 12.12. (V.Roze, G.Graubics, K.Millers). Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis. 1 Mūsā pie Bauskas 09.12. un 5 turpat 29.12. (E.Laucis). Lielais dumpis Botaurus stellaris. Dažas reizes dzirdēta balss pie Lielupes grīvas ap 21:30 - lidojošs putns virs atteku/niedrāju rajona upes kreisajā krastā 22.12. (J.Mančinskis). Lauku lija Circus cyaneus. 2 Nīcas laukos mēneša laikā - 1cy jaunais putns un 3cy T (K.Millers). Purva piekūns Falco columbarius. 1 M Lubānas iela, Rīgā 04.12.; 1 ad T Ādažu - Kalngales laukos, Ri 16.12. (abi A.Klepers). Ūdensvistiņa Gallinula chloropus. 2 Liepājas ezera kanālā pie Zirgu salas 09.12. (K.Millers, F.Slišāns); 3 Mūsā pie Bauskas 09.12. (E.Laucis). Mērkaziņa Gallinago gallinago. 1 savainota atrasta Bulduros uz ceļa (Jm), atnesta uz Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu 28.12. (atradēja vārds nav zināms, putna sugas piederību noteica G.Graubics). Sloka Scolopax rusticola. 2 Remtes apk., Sa 08.12. (A.Šteins); 1 uz Preiļu / Jēkabpils rajonu robežas starp Atašienes un Turku pagastiem 15.12. (M.Bondars); 2 Remtes apk., Sa 19.12. (katra savā vietā, neatkarīgi A.Šteins un V.Roze). Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. 10-S jūrā pie Akmeņraga, Lp 29.12. (M.Jaunzemis, A.Klepers). Tievknābja kaira Uria aalge. Jūras uzskaitēs no kuģa 2 novērotas Irbes jūras šaurumā netālu no Irbes bākas un 1 iepretī Užavai 01.12. (A.Kuročkins, A.Stīpniece u.c.); 2 - 12.12. un 1 - 13.12. lidojumā uz NNW jūrā pie Kolkasraga, Ta (G.Graubics, K.Millers, V.Roze). Lauku balodis Columba palumbus. 1 ad pie Grīvaišiem, Sa 25.-26.12. (M.Jaunzemis). Svītrainā pūce Surnia ulula. 1 pie vecā Gulbenes - Rēzeknes ceļa starp Lejasstradu pamatskolu un Lejasstradiem, Gu 22.-23.12. (I.Krūmiņš u.c.). Cekulainais cīrulis Galerida cristata. 10 pie LBT Liepājā 02.12. (K.Millers). Tāds pats skaits šai vietā bijis 06.01.2006., 05.03.2006. un 31.01.2007., bet vairāk par 10 vēl nekad nav bijis. Akmeņu čipste Anthus petrosus. 1 Liepājas ostas ziemeļu mola vidusdaļā 20.12. un 31.12. (D.Krīgens). Baltā cielava Motacilla alba. 1 Liepājas ostas muitas zonā starp LBT un Terrabalt piestātni 02.12. (K.Millers). Iespējams vēls rudens migrants, bet varbūt potenciāla ziemotāja. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula (9 vietas, 10 īpatņi). 2 Biķernieku meža apkārtnē, Rīgā 11.12., novērotas atsevišķi 1 km attālumā viena no otras (A.Kuročkins); 1 dziedoša Daugavpilī 13.12. (A.Osipovs); 2 Piejūras parkā Liepāja 15.12. (K.Millers); 1 Rožu un Dzintaru ielu stūrī Liepājā 18.12. (K.Millers); 1 Dzelzceļnieku ielā Liepāja 23.12. (F.Slišāns); 1 Ķīšezera S gala smiltsērkšķu audzēs, Rp 26.12. (A.Kuročkins); 1 pie Statoil degvielas uzpildes stacijas Brīvības un Cukura ielu krustojumā Liepājā 26.12. (K.Millers); 1 jau ilgāku laiku uzturas Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā, ziņota 28.12. (G.Graubics); 1 mežā starp Melnsilu un Kolku, Ta 31.12. (R.Rekmanis). Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros. 1 ad T Ogres Meža tehnikuma apk. 14.12., turpat novērots arī 28.11. un 05.12. (nevar droši pateikt vai visu laiku viens un tas pats putns) (V.Roze). Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla. 1 T Vaivaros, Jm 08.-09.12. (M.Krūze). Mājas strazds* Sturnus vulgaris. 22 Mežciemā, Rp 15.12. (A.Kuročkins); divi lieli bari (60 un 70 īpatņi) Remtes apk., Sa 20.12. (V.Roze); 21 vienā barā Kalnciemā, Jl 25.12. (D.Boiko); 7 Viļakā, Bl pirms Ziemassvētkiem (V.Bukšs). Kaņepītis* Linaria cannabina. 30 kopā ar zaļžubītēm C.chloris Ezeres apk., Sa 26.12. (M.Jaunzemis). Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. 30 Liepājas ezerā uz Golodova dambja 01.12. (F.Slišāns); turpat 33 - 02.12. (saskaitīti fotogrāfijā, K.Millers), 38 - 15.12. (saskaitīti fotogrāfijā, F.Slišāns) un 17 - 23.12. (F.Slišāns). Vēl 20 kalnu ķeģi ziņoti uz būvlaukuma Dūņu ielā 8, Liepāja 21.12 (F.Slišāns). Uz Golodova dambja novērotais 38 īpatņu bars ir lielākais, kāds Latvijā novērots ziemas mēnešos. Niedru stērste Emberiza schoeniclus. 1 pie Rīgas - Liepājas šosejas Dižilmājas apk., Lp 04.12. (K.Millers).

Novembris 2007

Vēli zosu novērojumi mēneša laikā: Tundras sējas zoss Anser fabalis rossicus. 8 Sātiņu dīķos, Sa 11.11. (M.Jaunzemis, A.Mankus). Baltpieres zoss Anser albifrons. 26-W Dzedros, Ta 10.11. (M.Briedis); 53 Sātiņu dīķos, Sa 11.11. (M.Jaunzemis, A.Mankus); 2 Ragaciema jūrmalā, iztraucētas aizlidoja Kaņiera ez. virzienā, Tu 11.11. (M.Riherts); 4 Ezeres apkārtnē netālu no Celmu dīķa kopā ar 60 ziemeļu gulbjiem Cygnus cygnus, Sa 24.11.; 1 ad kopā ar 3 ziemeļu gulbjiem Silzemju dīķī Sātiņos, Sa 26.11. (abi pēdējie novērojumi M.Jaunzemis). Meža zoss Anser anser. 10 Valmieras rajonā netālu no Īguma 28.11. (A.Loks). Vēls rudens migrantu novērojums. Zosis (nenoteiktas Anser sp.). 70 pārlaidās uz Lieknas dīķiem Sātiņos, Sa 11.11. (A.Mankus); 46-SW pie Mazirbes, Ta 14.11. (V.Vasiļjevs); 8-NE pie Grobiņas, Lp 25.11. (K.Funts, M.Tīrums). Ķerra Aythya marila. 600-800 lokāli putni jūrā pie Kolkasraga, Ta 07.11.(G.Graubics, K.Millers, V.Roze). Kākaulis Clangula hyemalis. Iekšzemes novērojumi: 1 jaunais T Pļavnieku dīķos Sātiņos, Sa 04.11. (M.Jaunzemis, A.Mankus); 1 M Lubānas ez. pie dienvidu dambja putnu torņa, Ma 04.11. (R.Lebuss, E.Lediņš); 4 Daugavā pie Ķengaraga, Rīgā 19.11. (R.Matrozis). Brūnkakla gārgale Gavia stellata. Iekšzemes novērojums - 1 Daugavā pie Ķengaraga, Rīgā 19.11. (aizlidoja lejteces virzienā) (R.Matrozis). Ragainais dūkuris Podiceps auritus. 1 pie Engures ostas, Tu 08.-25.11. (G.Graubics, K.Millers, V.Roze u.c.). Mazais dumpis Ixobrychus minutus. 1 novārdzis putns (T, svars 90 g.) atrasts Baložu apk., Ri 11.11. Nākamās dienas vakarā putns vēl dzīvs nogādāts Rīgas Nacionālajā zooloģiskā dārzā tomēr līdz rītam neizdzīvoja (G.Graubica ziņas no zooloģiskā dārza). Lielais baltais gārnis Ardea alba. 9 Nagļu zivsaimniecībā, Zvejsalas-Ļodānu dīķī G-5, Re 10.11. (J.Ķuze); 1 Sātiņu dīķos, Sa 11.11. (M.Jaunzemis, A.Mankus), uzturējās šeit kopš oktobra beigām. Vēlākais rudens novērojumi Latvijā. Baltais stārķis Ciconia ciconia. 1 ligzdā Rēzeknes rajona Čornajas pagastā aiz Dukstigala Romas katoļu draudzes baznīcas 30.11. (LETA). Lielais piekūns Falco peregrinus. 1 ad Liepājas ostā pie LBT 24.11. (atgriezies iepriekšējo gadu ziemotājs) (K.Millers, K.Funts, M.Tīrums). Jūras šņibītis Calidris maritima. 1 jaunais pie Kolkas bākas, jūrā ap 5,2 km N no Kolkasraga 18.11. (M.Strazds, J.Ķuze). Vēlāk aizlidoja jūrā aptuveni Roņu salas virzienā. Parastais šņibītis Calidris alpina. 4 Silzemju dīķī Sātiņos, Sa 04.11. (M.Jaunzemis). Vēlākais rudens novērojumi Latvijā. Vistilbe Lymnocryptes minimus. 1 izcelta Ezeres apkārtnē, Sa 03.11. Domājams tas pats pats putns tajā pašā vietā novērots arī 10.11. un 19.11. (M.Jaunzemis). Akmeņtārtiņš Arenaria interpres. 1 jaunais putns pie Liepājas ostas dienvidu mola 03.11. Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla. 3 jaunie putni lidojumā gar Kolkasragu Rīgas jūras līča virzienā 07.11. (2 kopā un 1 atsevišķi) (G.Graubics, K.Millers, V.Roze). Tievknābja kaira Uria aalge. 2-W jūrā pie Kolkasraga, Ta 07.11., un 1-W turpat 08.11. (K.Millers, V.Roze); 1-W jūrā pie Kolkas bākas 17.11., un 1-SE turpat 18.11. (abi novērojumi J.Ķuze). Lielais alks Alca torda. 844 uzskaitīti migrācijā jūrā pie Kolkasraga, Ta 08.11. (09:30-12:30 visi uz W) (G.Graubics, K.Millers, V.Roze). Lauku balodis Columba palumbus. 1-S pie Liepājas ostas ziemeļu mola 24.11. (K.Funts, M.Tīrums). Vēlākais migranta rudens novērojums Latvijā. Pelēkā cielava Motacilla cinerea. 1 T Liepājas ostmalā pie LBT, vēlāk aizlidoja, domājams migrants 24.11. (K.Millers, K.Funts, M.Tīrums). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Melnā vārna Corvus corone corone. 1 Mērsraga jūrmalā pie Pekraga auto stāvvietas, Ta 18.11. (M.Jaunzemis). Šis putns tiek ziņots kopš 2005. gada aprīļa.

Oktobris 2007

Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus. Liels skaits - 350 Sātiņu dīķos, Sa 02.10. (D.Boiko, A.Laubergs). Garkaklis Anas acuta. Liels skaits - 1500 Sātiņu dīķos, Sa 02.10. (D.Boiko, A.Laubergs). Melnkakla gārgale Gavia arctica. 51 un 37 īpatņi lielākajos baros migrācijā Papes piekrastē, Lp 03.10. (K.Millers). Ragainais dūkuris Podiceps auritus. 1 jūrā pie Papes mola, Lp 22.-25.10. Kopā ar to 25.10. novērots 1 melnkakla dūkuris P.nigricollis (K.Millers). Lielais baltais gārnis* Ardea alba. 67 Sātiņu dīķos, Sa 02.10. (D.Boiko, A.Laubergs); 85 Sātiņu dīķos, Sa 06.10. (Z.Jansone u.c.); vismaz 30 īpatņi Lubānas ez. apk. 06.10. Ma/Re (A.Avotiņš u.c.) (06.10. novērojumi iegūti Latvijas Ornitoloģijas biedrības putnu dienu pasākumā); 2 Pļavnieku dīķos Sātiņos, Sa 28.10. (M.Jaunzemis). Čūskērglis Circaetus gallicus. 1-N pie Papes putnu stacijas, Lp 05.10. (K.Millers). Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. 1 jaunais Papes ciemā, Lp 06.10. (K.Millers). Sākotnēji uzturējās lokāli, pēc tam pārvietojās uz dienvidiem. Sīkāk par invāziju atsevišķā lappusē. Ormanītis Porzana porzana. 1 jaunais putns (1cy) noķerts Papes putnu stacijas tīklos Papes ez. rietumu krastā, Lp 12.10. (O.Keišs). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Iespējams caurceļoja lielākā skaitā nekā parasti: 2000 uz laukiem Nākotes apk., Jl 21.10. (divi bari - 500 un 1500 ar 1,5 km atstarpi) (A.Klepers); 6000 Sātiņu dīķos, Sa 28.10. (t.sk. 4500 Grebūtnieku dīķī un 1500 Silzemju dīķī) (M.Jaunzemis). Līkšņibītis Calidris ferruginea. 3 Sātiņu dīķos, Sa 07.10. (M.Jaunzemis). Viens no vēlākajiem rudens novērojumiem Latvijā, tajā pašā datumā bija arī 2004.g. Jūras šņibītis Calidris maritima. 1 jaunais (1cy) Kolkasragā, Ta 13.-14.10. (I.Brediks, K.Funts, M.Tīrums); 2 jaunie pie Liepājas ostas dienvidu mola 14.10. (M.Sidorenko), bet 15.10. šos pašus putnus neatkarīgi atrod K.Millers. Vienpadsmitais un divpadsmitais novērojums Latvijā. Upes tilbīte Actitis hypoleucos. 1 Liepājas ez. ziemeļu galā pie Golodova dambja 11.10. (K.Millers). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Platknābja pūslītis Phalaropus fulicarius. 1 jaunais putns pie Liepājas ostas dienvidu mola (ostas SW stūrī) 14.-16.10. (A.Celmiņš, M.Sidorenko, K.Millers, A.Klepers). 16.10. pl. 09:40 putns aizlidoja ostas teritorijā un vairs nav redzēts (M.Jaunzemis). Piektais novērojums Latvijā. Šķeltastes kaija Xema sabini. 1 jaunais putns lidojumā uz ziemeļiem jūrā pie Papes, Lp 15.10. (ap 500 m no krasta) (K.Millers). Zaļā dzilna Picus viridis. 1 M Papes putnu stacijas apkārtnē, Lp 25.10., aizlidoja ziemeļu virzienā (K.Millers). Cekulainais cīrulis Galerida cristata. 1 iztraucēts no nezāļu cera Aleksandra Grīna bulvārī (Rīgā) pie tramvaja līnijas starp "Maritim Hotel" un Bāriņu ielu 23.10. Nolaidās 30 m attālumā, bet drīz aizlidoja tālāk uz parka pusi izdodot saucienus (R.Rekmanis). Daži īpatņi novēroti arī parastajā izplatības rajonā Liepājā. Ausainais cīrulis Eremophila alpestris. 3 liedagā pie Akmeņraga, Lp 20.10. (R.Rekmanis). Akmeņu čipste* Anthus petrosus. 6 pie Mangaļsalas mola, Rp 02.10. - labākā zināmā uzskaite šajā vietā (I.Deņisovs); 5 pie Liepājas ostas dienvidu mola (A.Klepers) un 2 pie ziemeļu mola 16.10. (D.Krīgens). ŪDEŅU ČIPSTE Anthus spinoletta. 1 noķerta gredzenošanai pie Papes ez., Lp (O.Keišs u.c.). Otrais novērojums Latvijā! Arī pirmais novērojums bija Papē 2004.g. 15. oktobrī (Jaunzemis 2004). Ūdensstrazds Cinclus cinclus. 1 Tebrā 5 km uz rietumiem no Apriķiem, Lp 14.10. (R.Rekmanis). Agrākais rudens migranta novērojums Latvijā. Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. Iespējams caurceļoja lielākā skaitā nekā parasti, kam par iemeslu varēja būt 12.10. vētra ar spēcīgu ziemeļu vēju. Pirmie rudens novērojumi: 18 vienā barā Liepājas ez. Golodova dambja galā 14.10. (A.Celmiņš); dzirdētas balsis migrācijā Papē, Lp 14.10. (K.Millers). Lielākais bars - 52 Liepājas ez. uz Golodova dambja 29.10. (saskaitīti fotogrāfijā, K.Millers), precīzi tas pats skaits turpat arī 31.10. (saskaitīti fotogrāfijā, A.Klepers). Vēl bija daži novērojumi Papes putnu stacijas apkārtnē, kas šeit nav uzskaitīti. Lapzemes stērste Calcarius lapponicus. Dzirdēta balss rīta krēslā pie Lauteriem (Rīgas jūras līča krasts S no Salacgrīvas), Lm 05.10. (G.Graubics).

Septembris 2007

Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus. Liels skaits - 280 Skrundas zivju dīķos, Ku 17.09. (A.Laubergs). Sējas zoss Anser fabalis. 30-S gar Papes putnu staciju, Lp 10.09. (K.Millers). Agrākais pirmo rudens migrantu novērojums Latvijā. Melngalvas zoss Branta bernicla. 1 ad Engures ostā, Tu 01.-02.09. (K.Funts, A.Klepers, I.Brediks). Putns ar gredzeniem (ar burtu A uz kreisās un ciparu 6 uz labās kājas), apgredzenots Pjasinas deltā Taimirā, Krievijā 5-Aug-2006. Ziņota šai vietā kopš 28.08. Mazā gaura Mergellus albellus. 3 MM (vai jaunie) Lieknas IV dīķī Sātiņos, Sa 08.09. (M.Jaunzemis). Agrs pirmo rudens migrantu novērojums. Melnkakla dūkuris Podiceps nigricollis. 1 Nagļu zivsaimniecības Orenīšu 7. dīķī, Re 08.09. (M.Kilups, A.Klepers). Lielais baltais gārnis* Ardea alba. 47 Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas-Ļodānu nodaļas dīķī A-10, Re 07.09. (K.Funts); vismaz 50 Lubānas ezerā + apkārtējos dīķu kompleksos, t.sk. 35 Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas-Ļodānu nodaļā, Re 08.09. (M.Kilups, A.Klepers); 21 Sātiņos, Lieknas III dīķī, Sa 08.09. (M.Jaunzemis); migrantu bariņi Papē, Lp: 5-S virs ezera kopā ar 2 zivju gārņiem Ardea cinerea un 6-S gar putnu staciju 09.09. (K.Millers); 12 Skrundas zivju dīķos, Ku 17.09. (A.Laubergs). Stepes lija Circus macrourus. 1 jaunais putns migrācijā pie Papes putnu stacijas, Lp 09.09. - pietuvojās no ziemeļu puses līdz aptuveni 300 m un sagriezās uz jūru, labi redzēts gaišais kakla gredzens (K.Millers); 1 ad T - S pie Papes putnu stacijas 28.09. (J.Kazubiernis, M.Briedis, M.Stunda, K.Millers). Zvirbuļu vanags Accipiter nisus. 361-S uzskaitē pie Papes putnu stacijas 10 stundās (07:02-17:02) 28.09. (J.Kazubiernis, M.Briedis, M.Stunda, M.Jaunzemis). Labākā dienas uzskaite rudens migrācijā. Mazais ērglis Clanga pomarina. Liels skaits lokalizētā vietā - vismaz 13 Pienavas laukos (ap 3 km W no Pienavas), Tu 05.09. (J.Stomers). Uzturējās uz un virs tikko nokulta labības lauka (kulšana vēl turpinājās). Citi lidinājās, citi medīja, citi tupēja uz zemes. Tāds skaits vienkopus acīmredzot saistīts ar labām barošanās iespējām šajā vietā, un kā zināms - mazie ērgļi aizceļo baros. Iespējama, ka skaits bija vēl lielāks, jo skatīts bez optikas. Lauku piekūns Falco tinnunculus. 65-S uzskaitē pie Papes putnu stacijas 10 stundās (07:02-17:02) 28.09. (J.Kazubiernis, M.Briedis, M.Stunda, M.Jaunzemis). Labākā dienas uzskaite rudens migrācijā. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Invāzija. Novērojumu uzskaitījums atsevišķā lappusē. Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. 1 Mērsraga jūrmalā uz ziemeļiem no bākas, Ta 01.09. (K.Funts). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Īsastes klijkaija Stercorarus parasiticus. Laba uzskaite Papē, Lp - aptuveni 3-4 stundu laikā pēcpusdienā 18-N virs jūras 02.09. (2 ad, 13 jaunās un 3 nenoteikta vecuma), t.sk. dažas tuvu gar liedagu (K.Millers). Garastes klijkaija Stercorarius longicaudus. Novērojumi Papē, Lp: 3 jaunās – N lidojumā starp jūru un Papes ezeru (K.Millers); 2 jaunās - S 16.09. (K.Millers); 1 jaunā - N (K.Millers) un 1 ad – S 17.09. (K.Millers, G.Grandāns). Šķeltastes kaija Xema sabini. 1 jaunā – N jūrā pie Papes ap 1,5 km no krasta 21.09. (M.Jaunzemis). Kajaks Larus canus. Liels skaits lokalizētā vietā - 4800 dienvidu pusē no Mērsraga ostas, Ta 16.09. (A.Klepers). Kaspijas kaija Larus cachinnans. 1 ad kopā ar sudrabkaijām L.argentatus pie Papes ez. kanāla ietekas jūrā, Lp 21.09. foto (M.Jaunzemis). Ausainais cīrulis Eremophila alpestris. 1-S Ovišu jūrmalā rīta pusē, Ve 23.09. (iespējams tas pats stundu vēlāk uz N) (K.Funts, R.Matrozis). Agrākais rudens migrantu novērojums Latvijā. Bezdelīga Hirundo rustica. Vēla ligzdošana - abi pieaugušie putni joprojām baro mazuļus ligzdā Zvejas ielā 7, Vecdaugavā, Rp 07.09. (I.Deņisovs). Purva ķauķis Acrocephalus palustris. 1 novērots vizuāli, labi apskatīts 2 m attālumā no slēpņa Remtes apk., Sa 22.09. (V.Roze). Viens no vēlākajiem rudens novērojumiem Latvijā. Dzeltensvītru ķauķītis Phylloscopus inornatus. 1 jaunais putns noķerts Papes putnu stacijas murdā, Lp 24.09. (O.Keišs, M.Stunda). Sārtgalvītis Regulus ignicapilla. 1 jaunais T noķerts tīklā pie Papes putnu stacijas, Lp 07.09. (K.Millers, V.Vintulis); 1 jaunais T noķerts Papes putnu stacijas murdā, Lp 22.09. (O.Keišs, I.Jansone). Sniedze Plectrophenax nivalis. 1 jaunais putns (1cy T) Kolkā, Ta 16.09. Agrākais rudens novērojums Latvijā (A.Klepers); vēl divi citi novērojumi septembrī: 1 jaunais putns Mērsraga jūrmalā, Pekragā, Ta 22.09. (K.Funts, R.Matrozis) un 1 īpatnis uz Daugavas mola Mangaļsalā, Rp 23.09. (Ģ.Graudups).

Augusts 2007

Melngalvas zoss Branta bernicla. 1 ad Engures jūrmalā, Tu 28.-31.08. (ar krāsu gredzeniem - gaiši zaļš ar burtu A uz kreisās un zils ar ciparu 6 uz labās kājas). Uzturējās šai vietā vismaz kopš 28.08. (pēc O.Miziņenko foto www.fotki.lv). 31.08. foto (G.Saulītis). Platknābis Spatula clypeata. 160 Kaņiera ez., Tu 26.08. (A.Kuročkins, R.Matrozis). Ķerra Aythya marila. 1 M Babītes ez., Ri 05.08. (M.Krūze). Reti iekšzemē vasaras mēnešos. Paipala Coturnix coturnix. 3 īpatņu balsis Vecbebru apk., Ai 17.08. (A.Roze). Ragainais dūkuris Podiceps auritus. 1 ad Kaņiera ez., Tu 26.08. (A.Kuročkins, R.Matrozis). Jūras krauklis Phalarocorax carbo. 1500 putnu bars jūrā pie Kolkasraga, Ta 22.08., lokāli barojoties lēnām virzījās uz WSW (V.Ādamsons, K.Millers, V.Roze). Lielais baltais gārnis* Ardea alba. 16 Kaņiera ez., Tu 14.08. (J.Ķuze) un 30 - 26.08. (t.sk. 17 vienā barā) (A.Kuročkins, R.Matrozis) - Kaņiera skaita rekords, līdz šim lielākais skaits bija 21 īpatnis 17.09.2006.); 50-60 vienlaicīgi Engures ez. centrālajā daļā, Tu/Ta 19.08. (J.Vīksne) - Engures ezera skaita rekords. Līdz šim lielākais skaits vienkopus bija 33 īpatņi 14.08.2006. Baltais stārķis Ciconia ciconia. 156 vienā barā uz lauka Stelpes apk., Ba 01.08. (M.Strazds, V.Pranks); 230 uz uzarta lauka Pūres apk., Tu 11.-12.08., otrajā novērošanas dienā 11:00 viss bars startēja migrācijā uz dienvidiem (V.Roze u.c.); 180 vienā barā riņķoja virs lauka Valles apk., Ai 12.08. (foto G.Knoks). Vidējais ērglis Clanga clanga. 1 Iesalkājas apk., Lm 24.08. (D.Drazdovskis). Noteikts pēc spārna apakšas kontrastiem - segspalvas tumšākas par lidspalvām. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Invāzija. Novērojumu uzskaitījums atsevišķā lappusē. Laucis Fulica atra. 2611 Kaņiera ez., Tu 26.08. (A.Kuročkins, R.Matrozis). Dūņšņibītis Calidris falcinellus. 1 pieaugušais putns (ad) Ragaciema jūrmalā, Tu 03.08. (M.Riherts); 1 jaunais putns Kolkas jūrmalā, Ta 13.08. (I.Priedniece); 2 Mērsraga jūrmalā, Ta 18.08. (Pekragā un netālu no bākas) (J.Ķuze); 1 jaunais putns Lapmežciema jūrmalā, Tu 19.08. (M.Strazds); 3 Mērsraga jūrmalā, Ta 21.08. (V.Ādamsons, K.Millers, V.Roze); 6 posmā Lapmežciems – Ragaciems, Tu 21.08. (2 Siliņupītes grīvā, 1 Starpiņupītes grīvā un 3 Ragaciema pludmalē) (M.Krūze); 3 Mērsraga jūrmalā, Pekragā, Ta 22.08.; 5 Starpiņupītes grīvā Lapmežciemā, Tu 22.08. (abi novērojumi M.Kilups, A.Klepers, M.Tīrums); 2 Lapmežciema jūrmalā pie Starpiņupītes ietekas, Tu 26.08. (A.Kuročkins, R.Matrozis). Vistilbe Lymnocryptes minimus. 1 izcelta Dzelves purvā, Ri 22.08. (K.Funts). Purva pūce Asio flammeus. 1 izlidoja no jūras pl. 21:20 Jūrmalciema apk., Lp 22.08. (K.Millers). Bišu dzenis Merops apiaster. 15 Saraiķu apk., Lp 07.08. (novēroti vienlaicīgi pievakarē ap pl. 18-19) (A.Zacmanis); aptuveni tajā pat rajonā 20 uz vadiem 08.08. (K.Millers) - lielākais bars kāds jeb kad Latvijā novērots; 19 putnu bars augstā lidojumā uz ziemeļiem Saraiķu - Ziemupes posmā, Lp 15.08., pamanīti pēc balss ap 16:30 (A.Zacmanis). Ligzdošanas vieta šogad nav zināma, iespējams neligzdoja vispār. Zaļā dzilna Picus viridis. 1 pie Čāgām, Vīksnas pag., Bl 06.08. (M.Kilups) ; 1 jaunais putns Remberģos, Ri 22.08. (A.Klepers). Melnā vārna Corvus corone corone. Pierādīta ligzdošana Mērsragā pārī ar pelēko vārnu 21.08. (Millers, Roze 2008). Domāts tas pats putns, kas tiek ziņots kopš 2005.g. aprīļa. Mazais ķeģis Acanthis cabaret. 1 ad M fotografēta Mērsraga jūrmalā pie bākas, Ta 01.08. (M.Krūze); 2 (T un otrs nenoteikts M/1cy) Liepājas ez. W krastā pie Reiņu laivu bāzes 12.08. (K.Millers).

Jūlijs 2007

Mazais gulbis Cygnus columbianus bewickii. 1 ad Lodes karjerā, Cs kopš 15.06. Pēdējais novērošanas datums - 10.07. (A.Vilnis). Melngalvas zoss Branta bernicla. 1 jūrmalas posmā starp Majoriem un Bulduriem, Jm 14.07. (U.Piterāns). Melnkakla gārgale Gavia arctica. 1 ad vasaras tērpā atrasta svaigi beigta pie Orenīšu-Drabāku 2. dīķa Nagļu zivsaimniecībā, Re 03.07. (D.Boiko, A.Laubergs). Pēc vietējo iedzīvotāju teiktā uzturējusies šeit kopš pavasara. Sarkanā klija Milvus milvus. 1 pārlidoja Rīgas-Liepājas šoseju pie "Lišķiem" (4 km E no Durbes), Lp 01.07. (A.Klepers, L.Priedāja-Klepere); 1 lidojumā uz ziemeļiem gar Liepājas ez. austrumu krastu Otaņķu-Vītiņu posmā 05.07. (M.Strazds, H.Hofmanis); 1 pie Rīgas - Liepājas šosejas posmā starp Pienavu un krustojuma ar ceļu Dobele - Lestene, Tu 16.07. (M.Tīrums); 1 Grodnieku apk., 22.07. Ta (E.Lediņš), pirmo reizi šeit redzēta jau 26.-27.06. (J.Granāts), turpmākajos novērojumos pie Grodnieku dīķa redzēta arī 25.07. (V.Ādamsons, G.Saulītis) un 29.07. (K.Millers); 1 Bērzupes apk. pie autoceļa Rīga-Liepāja, Do 26.07. (J.Stomers), vieta 1-2 km uz Rīgas pusi no Bērzupes dzelzceļa pārbrauktuves, iespējams tas pats putns, kas redzēts 6 km uz NE Pienavas laukos 16.07. TUKSNEŠA TĀRTIŅŠ Charadrius leschenaultii - jauna putnu suga Latvijā! 1 ad Ragaciema jūrmalā, Tu, 10.-13.07. (M.Riherts u.c.). Piederīgs kādai no Vidusāzijas pasugām C.l.crassirostris / leschenaultii. Jūras zīriņš Sterna paradisaea. 1 ad Daugavā pie Ikšķiles, Og 24.07. (A.Zacmanis). Novērots lokāli kopā ar upes zīriņiem. Pirmais zināmais novērojums Latvijas iekšzemes rajonā, kas nerobežojas ar jūru! Bišu dzenis Merops apiaster. 5 ligzdošanas rajonā pie Saraiķu muižas 02.07. (A.Dimperāns); vientuļi klejojoši īpatņi N pusē no Saraiķu muižas 13.-14.07. (A.Celmiņš, K.Millers); 18 īpatņu bars uz vadiem 16.07. vakarā 1,4 km N no Saraiķu ciema (M.Tīrums). Precīza ligzdošanas vieta nav zināma. Zaļā dzilna Picus viridis. 1 jaunais putns noķerts sapinies pamestā makšķerauklā pie Dūņezera Ādažu pag., Ri 16.07. (pierādījumam bija pieejams video) (A.Tenis). TUMŠĀ ČAKSTĪTE Saxicola rubicola - pierādīts pirmais ligzdošanas gadījums Latvijā! Ligzdošana konstatēta Liepājas rajona Papes ciemā. Tumšo čakstīšu pāris šajā vietā konstatēts jau maija sākumā, taču lai pirmo ligzdošanas vietu pasargātu no liekas uzmanības un traucējuma, informācija par ligzdošanu izplatīta tikai jūlijā, kad bija skaidrs arī otrā perējuma liktenis. Līdz šim Latvijā bija zināmi tikai 7 tumšās čakstītes novērojumi. Ligzdošanu pierādīja un novērojumus veica Kārlis Millers. Novērošanas datumi: 24.04. T; 05.05. pāris; 17.05. atrasta ligzda ar 5 olām; 10.06. ligzda tukša (izvesta); 25.06. novēroti abi pieaugušie un vismaz 3 jau lidojoši jaunie putni; 02.07. atrasts atkārtots dējums ar tikko šķīlušies mazuļiem; 10.07. atkārtotajā ligzdā 4 beigti jaunie putni, abi pieaugušie putni uzturas ligzdas apkārtnē (atkārtotās ligzdas bojā ejas iemesls varēja būt netālu no ligzdas rīkotais pikniks (kurināts ugunskurs), kā rezultātā vecāki nevarēja apmeklēt ligzdu un laikus pabarot mazuļus) (visi līdzšinējie novērojumi K.Millers); 13.07. T (A.Celmiņš); apsekojot vietu 15.07. un 17.07. tumšā čakstīte vairs nav novērota (K.Millers).

Jūnijs 2007

Mazais gulbis Cygnus columbianus bewickii. 1 ad Lodes karjerā, Cs 15.-30.06. (A.Vilnis, D.Boiko, M.Žagars). Baltpieres zoss Anser albifrons. 1 kopā ar 5 meža zosīm A.anser Nīcas laukos, vēlāk aizlidoja Liepājas ez. virzienā 02.06. (K.Millers); 1 pacēlās spārnos no Kvāpānu 3. dīķa, Re 02.06. (M.Strazds u.c.); 1 Daugavā pie Kaibalas, Og 07.06. (E.Dzenis, G.Grandāns). Kanādas zoss Branta canadensis. 1 Rīga Daugavā pie Ķengaraga ziņota no maija beigām līdz 11.06. (R.Matrozis, U.Piterāns, K.Funts). Paipala Coturnix coturnix. Invāzijas gads. Daži novērojumu piemēri: 7 īpatņu balsis 4 km posmā no Brutuļiem līdz „Šķipelēm”, Vk 07.06. (A.Platais); vismaz 4 īpatņu balsis saklausītas vēlu vakarā no Dunduru pļavu skatu torņa Ķemeru nacionālajā parkā, Tu 17.06. (M.Strazds); no viena punkta saklausītas 4 īpatņu balsis Brocēnu novadā, Sa, 19.06. (G.Graubics); no viena punkta saklausītas 4 īpatņu balsis Zemgales apk., Jl, 22.06. (A.Celmiņš); 9 īpatņu balsis griežu parauglaukumā (12 kv. km.) starp Aizputi un Kazdangu, Lp 23.06. (R.Rekmanis). Mazais dumpis Ixobrychus minutus. Balss Īdeņas 3. dīķī un mazajos dīķos starp ceļu un 3. dīķi, no 10 m attāluma novērots vizuāli ielidojam krūmājā, kāpaļājam pa krūmiem un pēc tam aizlaižoties Rēzeknes upes virzienā virs kanāla, Re 17.06. (K.Funts). Lielais baltais gārnis Ardea alba. Lubānas ez. rietumu krasta kolonijā 10.06. atrastas 7 ligzdas un vienlaicīgi virs kolonijas redzēti 18 īpatņi (A.Kalvāns, J.Granāts); Engures ezerā ligzdoja vismaz 10 pāri (J.Lipsbergs). Čūskērglis Circaetus gallicus. 1 medīja Saulrītos, Cēsu pievārtē 02.06. (M.Platacis). Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. 1 ad T medīja spāres Sedas purvā, Vk 02.-03.06. (G.Grandāns, M.Strazds u.c.). Avozeta Recurvirostra avosetta. 1 Kolkas apk., Ta 30.06. Redzēta W pusē no Kolkasraga (ap 2 km no tā) lidojam raga virzienā (U.Piterāns). Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. 1 Nagļu z/s Zvejsalas-Ļodānu nodaļas dīķi G-5, Re 02.-03.06. (E.Lediņš). Terekija Xenus cinereus. 1 Lapmežciema - Ragaciema jūrmalā, Tu 24.-25.06. (M.Riherts). Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Ziņotas 3 ligzdošanas vietas: 1) Nagļu z/s Zvejsalas-Ļodānu nodaļa, Re. 15 īpatņi dīķī G-1 01.06. (M.Strazds u.c.) un turpat 12 pāri 12.06. Re (K.Millers, M.Strazds, V.Ādamsons); 2) Īdeņas dīķi, Re. Līdz 3 pāri ziņoti 3. dīķī 10.-11.06. (A.Kalvāns, K.Millers, M.Strazds, V.Ādamsons) un 1 novērots 17.06. (miglains rīts, dīķi nav apsekoti) (K.Funts). Šai vietai pieskaitāms ar 1 īpatņa novērojums virs Kvāpānu dīķiem līdzās 02.06. (M.Strazds u.c.); 3) Tukuma dīķsaimniecība (Vasku-Pētertāles dīķi Irlavas pagastā). Šeit 11 īpatņi novēroti nesam ligzdas materiālu 10.06. un apsekojot koloniju 24.06. vienā dīķī atrastas 7 ligzdas ar 3 olām, 4 gatavas ligzdas bez olām un vēl 1 pāris bija blakus dīķī. Klātesošo pieaugušo putnu skaits vērtēts 18-22 (N.Zeidaks). Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus. Vismaz 2 Sedas purvā, Vk 03.06. (G.Grandāns, M.Strazds u.c.); 80 Gomelī, Lubānas ez. austrumu malā, Re 05.06. (M.Jaunzemis); 3 Dvietes ez., Da 21.06. (M.Kilups, A.Klepers). Bikšainais apogs Aegolius funereus. Mēneša sākumā 1 nepieaudzis putns (2cy) noķerts kādā no Rīgas parkiem, 08.06. nogādāts Rīgas Nacionālajā Zooloģiskajā dārzā (atradējs nav zināms, ziņo G.Graubics). Pirmais zināmais novērojums Rīgā vasaras mēnešos. Citroncielava Motacilla citreola. 1 T Nagļu z/s Zvejsalas-Ļodānu nodaļas dīķi A-18, Re 03.06. (E.Lediņš); 2 pāri pļavā pie Vircavas ietekas Lielupē, Jelgavā 11.06. (A.Kalvāns); 2 pāri Teiču purva dienvidu daļā, Jk 18.06. (katrs pāris atsevišķi dažādos maršrutos) (A.Avotiņš jun., G.Grandāns). Kopā Teiču purvā šajā ligzdošanas sezonā konstatēti jau 7 citroncielavu pāri (A.Avotiņa sen. informācija). Pelēkā cielava Motacilla cinerea. 1 M pie Starpiņupītes Lapmežciemā, Tu 25.06. (M.Riherts). Tumšā čakstīte Saxicola rubicola. Ligzdojošs pāris Papē (Lp) mēneša laikā. Pirmā perējuma jaunie putni ligzdu atstājuši pirms 10.06. Turpat 25.06. novēroti 3 lidojoši jaunie un abi pieaugušie putni (K.Millers). Lielā stērste Emberiza calandra. 1 dziedošs T nofotografēts Burtnieku ez. austrumu krastā uz ziemeļiem no Dūres ciema, Vm 08.06. (A.Kalvāns).

Maijs 2007

Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus. 1 Nagļu z/s Orenīšu-Drabāku nodaļas dīķos, Re 10.05., atpazīta caurskatot foto attēlus (M.Strazds). Baltpieres zoss Anser albifrons. 5 Teiču purvā pie Vaboles ez., Ma 30.05. (A.Avotiņš, A.Avotiņš). Kanādas zoss Branta canadensis. 1 kopā ar 7 ziemeļu gulbjiem Cygnus cygnus uz vasarāju lauka Cīravas pag. pie "Māliem", Lp 12.05. (R.Rekmanis); 1 kopā ar 6 ziemeļu gubjiem Tūjasmuižas apk., Lm 17.05. (I.Šmite, D.Mukāns); 1 Marindzes ez. pie Atašienes (Jk) no 19.05. līdz vismaz 30.05. (J.Stalidzāns); 1 Daugavā pie Ķengaraga, Rp 27.-31.05. (Matrozis, I.Stilbiņš, M.Riherts u.c.). Baltvaigu zoss Branta leucopsis. Laba migrācija Kolkasragā 02.05. - 8 stundās (06:00-14:00) uzskaitītas 2142 migrējošas zosis (K.Millers, V.Roze). Tajā pašā dienā ap 400 baltvaigu zosis saskaitītas arī Mērsragā, Ta (lidoja gar līča krastu dienvidu virzienā; V.Ādamsons); 3 Teiču purvā pie Vaboles ez., Ma 30.05. (A.Avotiņš, A.Avotiņš); 3 Liepājā pie ziemeļu fortiem 30.05. (K.Millers). Mandarīnpīle Aix galericulata. 2 TT pie kāda dīķa Kalsnavas pag. "Gulbiškās", Ma 08.05. Pirmais zināmais novērojums Madonas rajonā. No cilvēkiem īpaši nebaidījās, bet tuvāk par 10 m nepielaida, aizlidoja (B.Tidemane); 1 M izcelta no grāvja Kolkas ciemā, kas ziemeļu pusē "Ūšiem" 13.05., nolaidās jūrā, vēlāk aizlidoja uz ostas pusi, Ta (T.W.Johansen u.c.). Lielgalvis Netta rufina. 1 T Nagļu z/s Orenīšu-Drabāku nodaļas 8. dīķī, Re 25.05. Izcēlās no 8. dīķa un turpat kaut kur palika, redzēts tikai lidojumā (V.Roze, K.Millers, G.Graubics). Melnkakla gārgale Gavia arctica. 2477-NW migrācijā Kolkasragā 16.05. (uzskaite 04:45-08:45) (G.Green, T.W.Johansen u.c.). Labākā zināmā vienas dienas uzskaite Latvijā pavasara migrācijas laikā. Dzeltenknābja gārgale Gavia adamsii. 1-E Kolkasragā, Ta 16.05. (G.Green, T.W.Johansen, A.Celmiņš u.c.). Ragainais dūkuris Podiceps auritus. Vismaz 2 Nagļu z/s Orenīšu-Drabāku nodaļas 7. dīķi, Re 05.05. (M.Basēna); 2 dīķī pie Mežoles skolas Launkalnes pag., Vk 06.05. (02.05. vēl nebija) (A.Klepers). Melnkakla dūkuris Podiceps nigricollis. Novēroti tikai Lubānas ez. apkārtnē. Pirmkārt, Nagļu zivsaimniecībā, Re: 1) Orenīšu-Drabāku nodaļas 7. dīķī 2 - 05.05. (M.Basēna), 12 - 10.05. (J.Ķuze, M.Strazds, E.C.Roca), vismaz 14 - 13.05. (t.sk. 4 blakus dīķī; G.Grandāns), 7 - 19.05. (T.W.Johansen u.c.); 2) Zvejsalas-Ļodānu nodaļā pa 2 īpatņiem dīķos G-5 un A-11 19.05. (T.W.Johansen u.c.). Vēl 7 īpatņi novēroti Lubānas ez. W malā Zvidzes kanāla putnu torņa apkārtnē, Ma 19.05. (J.Ķuze, M.Strazds, P.Strautiņš, V.Vintulis). Mazais dumpis Ixobrychus minutus. Balss īsi pirms pusnakts Kvāpānu dīķos pie Lubānas ez., Re 28.05. Saklausīts aptuveni 4. dīķa austrumu malā (A.Celmiņš); balss īslaicīgi vēlu vakarā Lubānas ezera E krastā iepretī Kvāpānu 3./4. dīķu dambim, Re 29.05. (A.Celmiņš, A.Klepers); balss aizaugušā grāvī slapjas pļavas malā Dvietes palienē, Da 30.05. (A.Klepers). Čūskērglis Circaetus gallicus. 1 pie Gorkiem, Lu 11.05. (praktiski līdzās Krievijas robežai) (J.Ķuze, M.Strazds, E.C.Roca); 1 Teirumnieku purvā starp Nagļiem un Īdeņu, Re 17.05. (A.Kalvāns, I.Ķergalve). Bikšainais klijāns Buteo lagopus. 1 medīja Ālandes upes palieņu pļavās pie Rolavas, Lp 23.05. (R.Rekmanis). Vidējais ērglis Clanga clanga. 2 nepieauguši putni (subad) riņķoja Gaigaliešu apkārtnē, ceļa posmā Meirāni-Degumnieki, Ma 24.05. (G.Graubics, K.Millers, V.Roze); 1 nofotografēts Dunduru pļavās Ķemeru nacionālajā parkā, Tu 30.05. (M.Strazds). Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. 1 2cy T Dvietes apk., Da 30.05. (A.Klepers). Avozeta Recurvirostra avosetta. 1 Mērsraga līcī pie ostas, Ta 13.05. (I.Lediņa, E.Lediņš); 1 Kolkas ciema jūrmalā, Ta 13.05. agri no rīta lokāli (M.Ieviņš) un pēcpusdienā redzēta lidojam raga virzienā (A.Kruse, B.Kruse); 2 Mērsraga līcī, Ta 16.05. (T.W.Johansen). Dūņšņibītis Calidris falcinellus. 1 Nagļu z/s Zvejsalas-Ļodānu nodaļas dīķi G-5, Re 24.04. (G.Graubics, K.Millers, V.Roze); 3 Melnragu rīkles uzplūdušajās pļavās Ķemeru nacionālajā parkā, Tu 25.05. (J.Ķuze, M.Strazds), un 2 turpat 28.05. (V.Vintulis). Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. Novērojumi pie Nagļu z/s Zvejsalas-Ļodānu nodaļas dīķa G-5, Re: 1 - 15.05. (M.Strazds, H.Hofmanis), 5 - 19.-20.05. (T.W.Johansen, M.Strazds u.c.), vismaz 6 – 24.05. (G.Graubics, K.Millers, V.Roze). Novērojumi citās vietās: 1 Mērsraga līcī, Ta 06.-16.05. (M.Krūze, K.Millers, V.Ādamsons); 1 Melnragu rīkles uzplūdušajās pļavās Ķemeru nacionālajā parkā, Tu 20.-26.05. (M.Krūze, V.Vintulis); 2 Teiču purvā pie Vaboles ez., Ma 30.05. (A.Avotiņš, A.Avotiņš). Terekija Xenus cinereus. 2-3 Nagļu z/s Zvejsalas-Ļodānu nodaļas dīķi G-5, Re 19.-24.05 (T.W.Johansen, G.Green, M.Strazds u.c.). Vidējā klijkaija Stercorarius pomarinus. 1 ad (iespējams tumšā forma) Rīgas jūras līcī 6 km no krasta starp Roju un Kolku 06.05. (M.Tīrums). Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Novērojumi pie Nagļu z/s Zvejsalas-Ļodānu nodaļas dīķa G-1, Re: vismaz 2 - 15.05. (M.Strazds, H.Hofmanis), vismaz 2 pāri 25.05. (G.Graubics, K.Millers, V.Roze); 10 - 29.05. (A.Celmiņš). Novērojumi citās vietās: 2 Lubānas ez. W malā, Ma 19.05. (J.Ķuze, M.Strazds, P.Strautiņš, V.Vintulis), 2 Papes ez. S galā pie putnu torņa, Lp 20.05. (I.Freiberga, S.Kosobokovs, D.Krīgens, A.Stīpniece), 1 Īdeņā, lidojumā gar Rēzeknes upi virzienā uz Lubānas ezeru, Re 24.05. (G.Graubics, K.Millers, V.Roze). Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus. 1 migrācijā Kolkasragā 02.05. - agrākais pavasara novērojums Latvijā (K.Millers, V.Roze); vismaz 1 Sedas purvā, Vk 07.05. (A.Klepers, E.C.Roca); 5-6 virs Dārziņu attekas pie Rīgas HES 13.05. (V.Roze); 4 laidelējās virs Mūsas Bauskā 14.04. un 7 – 15.05. (E.Laucis); 700-800. Nagļu z/s Zvejsalas-Ļodānu dīķī G-1, Re 15.05. (M.Strazds, H.Hofmanis); 2 Engures ez. centrālajā daļā Ta/Tu 15.05. (K.Millers) un turpat ap 10 - 16.05. (T.W.Johansen u.c.); 36 Nagļu z/s Orenīšu-Drabāku nodaļas 7. dīķi, Re 17.05. (M.Strazds, H.Hofmanis); mainīgs skaits Melnragu rīkles pļavās Ķemeru nacionālajā parkā, Tu 17.05. - vismaz 32 īpatņi ap 11:00, bet pēc 15 min. vairums aizlidoja (V.Vintulis), vēlāk kādu laiku nebija neviena, bet ap pusdienas laiku uz dažām minūtēm virs slapjās pļavas riņķoja 6 īpatņi, kuri drīz vien atkal aizlidoja (G.Green u.c.); 15 Gomelī (Lubāna E krasts, Re) 19.05. (T.W.Johansen u.c.); 2 Sedas purvā, Vk 19.05. (A.Bušs, M.Briedis, E.Lediņš, O.Keišs); 3 Lubānas ez. W malā, Ma 19.05. (J.Ķuze, M.Strazds, P.Strautiņš, V.Vintulis); 4-5 pārlidoja Antiņciema ceļu N virzienā uz Kaņiera ez., Tu 20.05. (M.Riherts); 2 Melnragu rīkles mitrajās pļavās Ķemeru nacionālajā parkā, Tu 20.05. (M.Krūze); 2 īslaicīgi uzturējās Burtnieku ez. S galā, Vm 20.05. (V.Roze, G.Graubics, K.Millers); vismaz 3 Kaņiera ez., Tu 28.05. (V.Vintulis); 6 Teiču purvā pie Vaboles ez., Ma 30.05. (A.Avotiņš, A.Avotiņš); 10 Dvietes ez., Da 30.05. (A.Klepers). Maija otrajā pusē vairāki desmiti uzturējās Nagļu z/s dīķos un Lubānas ez. apkārtnē. Ligzdošana ticama vismaz Zvejsalas-Ļodānu nodaļas dīķī G-1, bet ne vairāk par 10-15 pāriem (A.Celmiņš). Ziemeļpūce Strix nebulosa. Pāris Ludzas rajonā 11.05., turpat kur 2006.g. pavasarī (J.Ķuze, M.Strazds, E.C.Roca). Bišu dzenis Merops apiaster. 2 Saraiķu apk., Lp 30.05. (K.Millers). Cekulainais cīrulis Galerida cristata (ārpus ligzdošanas vietām Liepājā). Divi novērojumi Kolksragā 14.05: 1 īslaicīgi nolaidās raga liedagā, bet drīz uzņēma augtumu un attālinājās NE virs jūras 08:50; otrs kādu brīdi laidelējās virs pļaviņas pie "Ūšiem", vēlāk attālinājās W virzienā 10:30 (T.W.Johansen u.c.). Sarkanrīkles čipste Anthus cervinus. 6 Mērsraga līča zāļainajās lagunās, Ta 16.05.; 1 lidojumā uz NE pāri Ķemeru tīreļa ziemeļu gala laipām, Tu 18.05. (abas vietas T.W.Johansen u.c.); 2 pie Engures ez. E krasta putnu torņa, Tu 19.-20.05. (V.Ādamsons, M.Jaunzemis, A.Zacmanis). Citroncielava Motacilla citreola. 1 lidojumā uz N Kolkas ciemā pie "Ūšiem" 12.05. (redzēta tikai mirkli, noteikta pēc balss); 1 T Kolkasragā lidojumā no jūras puses (virziens uz S) 14.05.; 3 TT un 2 MM Nagļu z/s Zvejsalas-Ļodānu nodaļā, Re 19.05. (visi novērojumi T.W.Johansen u.c.); pāris (M ar barību) pļavā pie Vircavas ietekas Lielupē, Jelgavā 28.05. (A.Kalvāns); 3 pāri un 2 TT (novērots kā 5 TT vienlaicīgi konfliktēja) Teiču purvā pie Vaboles ez., Ma 30.-31.05. (A.Avotiņš, A.Avotiņš). Pelēkā cielava Motacilla cinerea. 1 T pie slūžām Lejaslīgatnē, Cs 03.05. (šeit ziņots jau agrāk martā-aprīlī); 2 īpatņi pie Ieriķu dzirnavām, Cs 03.05. (T novērots, otrs putns dzirdēts) (abas vietas M.Platacis); 1 T Lojas upē lejpus Katrīndzirnavām, Ri 05.05. (D.Drazdovskis); apsekojot upju Raunis, Vaive un Rauna posmus Vaives dzirnavu apkārtnē (Cs) 06.05., novērota 4 vietās (2 TT, 1 M un 1 nenoteikta dzimuma putns) (E.Dzenis); 1 lidojumā uz S Kolkasragā 13.05.; 2-NE migrācijā Kolkasragā 14.05. (aizlidoja virs jūras dažādos laikos, aptuveni 40 min. intervālā) (abās dienās T.W.Johansen u.c.); pāris Grīvas upītē pie šosejas tilta Upesgrīvā, Ta 29.05. (I.Krams, M.Rantala, J.Suhonen). Jauna vieta ligzdošanas sezonā Kurzemē. Zīdaste Bombycilla garrulus. 2 Ušu ciemā, Ta 23.05. (M.Strazds). Vēls pavasara novērojums. Ūdensstrazds Cinclus cinclus. Pēc četru gadu pārtraukuma Latvijā atkal konstatēta ūdensstrazda ligzdošana, šoreiz Kurzemē - Pļavu apkārtnē pie Jādekšupes Talsu rajonā. Novērošanas datumi: 30.01. apgredzenoti 2 īpatņi (M.Briedis); 19.03. apskatot vietu, ūdensstrazdi nav novēroti (M.Briedis, G.Grandāns, O.Keišs); 06.05. noovērots ūzdensstrazds ar barību knābī (M.Briedis); 13.05. atrasta ligzda ar 5 pull un kontrolēta 30.01. apgredzenotā M (E.Dzenis, S.Kosobokovs). Apkakles strazds Turdus torquatus. 1 T Kolkas ciemā pie "Ūšiem", Ta 12.-13.05. (T.W.Johansen u.c.). Vālodze Oriolus oriolus. 1 T pārlidoja ceļu Liepas pagastā, Cs 01.05. (redzēta braucot ar automašīnu; M.Tīrums). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Melnā vārna Corvus corone corone. 1 īpatnis turpina uzturēties Mērsraga jūrmalā kopš 2005.g. aprīļa. Novērota 05.05. un 16.05. (K.Funts, T.W.Johansen u.c.).

Aprīlis 2007

Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus. 1 ad Svētes grīvas laukos kopā ar citām Anser zosīm, Jl 04.04. (V.Roze, K.Millers) (iespējams tas pats putns turpat ziņots arī 06.04. - A.Klepers, A.Zacmanis); 1 ad Kalngales-Ādažu laukos pie Eimuriem, Ri 07.04. (K.Funts). Kanādas zoss Branta canadensis. 2 Mērsraga jūrmalā pie Pekraga, Ta 01.-04.04. (V.Vintulis, M.Briedis); 1 pie Litenes, Gu 30.04. (E.Kantāns). Sāmsalas pīle Tadorna tadorna. 1 T Svētes grīvas laukos, Jl 03.04. (M.Jaunzemis). Samērā reti iekšzemes rajonos, kuri nerobežojas ar jūru. Lielgalvis Netta rufina. 1 T Kaņiera ez. netālu no Mērsalas, Tu 15.04. (E.Ozols). Kākaulis Clangula hyemalis. Pāris Sātiņu karjerā, Sa 23.04. Tumšā pīle Melanitta fusca. T un M Silzemju dīķī Sātiņos, Sa 06.04. (abi novērojumi M.Jaunzemis). Abas pīles samērā reti iekšzemes rajonos, kuri nerobežojas ar jūru. Čūskērglis Circaetus gallicus. 1-N virs jūras ap 300 m no krasta pie Lauteriem, Lm. 24.04., un turpat 1-N ap 200-300 m no krasta arī 25.04. (G.Graubics). Stepes lija Circus macrourus. 1 ad M migrācijā uz N Kolkas ciemā pie "Ūšiem", Ta 26.04. (M.Jaunzemis, A.Celmiņš); 2 (ad M un 2cy T) migrācijā uz NE Kolkasragā, Ta 27.04. (M.Jaunzemis, A.Celmiņš, N.Selosse, B.Paepegaey). Jūras žagata Haematopus ostralegus. Liels bars - 106 īslaicīgi nolaidās uz sēres jūrmalā pie Lauteriem, Lm 24.04. (G.Graubics). Avozeta Recurvirostra avosetta. 3-N Papes jūrmalā, Lp 24.04. (K.Millers); 2 Kolkasragā, Ta 25.04. (I.Ķerus). Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Liels bars - 1300 putni (skaitīti pa 50) riņķoja W pusē no Ezeres, Sa 22.04., vēlāk attālinājās uz SW (M.Jaunzemis). Vistilbe Lymnocryptes minimus. 3 reizes dzirdēts riests Pūrciema vigā pie Rojas-Kolkas šosejas (Ta) vēlā 26.04. vakarā (A.Celmiņš, M.Jaunzemis). Lielā polārkaija Larus hyperboreus. 1 ad Pāvilostā, Lp 03.04. (R.Rekmanis). Lielais zīriņš Hydroprogne caspia. 2 Svētes grīvas laukos, Jl 22.04. (E.Lediņš, I.Lediņa, A.Kalvāns). Otrais zināmais novērojums šai vietā, kas apliecina caurceļošanu pa iekšzemi. Akmeņu čipste Anthus petrosus. 1 Mērsraga jūrmalā, Ta 04.04. (M.Briedis); 3 Kolkasragā, Ta 05.04. (K.Millers, V.Roze). NB! Ņemot vērā pieaugošo novērojumu skaitu, akmeņu čipstes novērojumu uzskatījums arhīvā turpmāk tiek ierobežots uz novērojumiem vasaras un ziema mēnešos. Pelēkā cielava Motacilla cinerea. 1 T Rendā, Ku 25.04. (A.Kalvāns, J.Granāts, V.Liepa). Tumšā čakstīte Saxicola rubicola. 1 T Papē pie "Dabas mājas", Lp 24.04. (K.Millers). Apkakles strazds Turdus torquatus. 2 (T un M) Kolkā pie "Ūšiem", Ta 26.04. (A.Celmiņš, M.Jaunzemis). Melnā vārna Corvus corone corone. 1 Mērsraga jūrmalā, Ta 04.04. (M.Briedis). Tas pats putns, kas šeit tiek ziņots jau 2 gadus kopš 2005.g. aprīļa. Lapzemes stērste Calcarius lapponicus. Balss migrācijā Kolkasrgā, Ta 27.04. (N.Selosse u.c.).

Marts 2007

Novērojumi sagrupēti divās daļās: 1. Dažādi interesanti novērojumi. Kanādas zoss Branta canadensis. 1 gulbju barā Svētes grīvas laukos, Jl 17.03. (E.Lediņš, A.Kalvāns, A.Krusts); 1 vakara krēslā migrācijā Kolkasragā kopā ar ziemeļu gulbjiem Cygnus cygnus 27.03. (A.Zacmanis). Pelēkā pīle Mareca strepera. 1 T Liepājas ez. pie Zirgu salas 03.03. (K.Millers). Varbūt pirmais migrants, bet varbūt arī lokāls vai netāls ziemotājs. Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Vismaz 20 migrācijā Kolkasragā 29.03., g.k nepieauguši 2cy/imm putni (V.Ādamsons, K.Millers, V.Roze). Ķīvīte Vanellus vanellus. Atrasta neparasti agra ligzda Nīcas laukos, Lp 22.03. (K.Millers). Iespējams agrākais ķīvītes ligzdošanas novērojums Latvijā? Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. 1 nepieaudzis putns (2cy) Ķengaragā, Rp (Daugavmalā iepretī veikalam "Mego" Maskavas ielā) no 07.03. līdz 20.03. (D.Boiko u.c.). Urālpūce Strix uralensis. Pa vienam īpatnim divās vietās Rīgā 10.03., abos gadījumos vārnu nodzīti un/vai novārguši putni: viena tupēja uz vieglās automašīnas jumta Eksporta ielā, otra "nokrita pie kājām" centrā pie Brīvības pieminekļa. Abi putni nogādāti atspirgšanai Rīgas Zooloģiskajā dārzā, un pēc spēku atgūšanas un apgredzenošanas atlaisti brīvībā. Trešā Urālpūce Rīgā atrasta Arkādijas parka 15.03. Arī šis putns nogādāts Rīgas Zooloģiskajā dārzā (ziņo G.Graubics). Akmeņu čipste Anthus petrosus. 1 Mērsraga jūrmalas akmeņos, Ta 28.03. (A.Zacmanis); vismaz 5 migrēja Kolkasragā, Ta 29.03.; 1-S Bērzciema jūrmalā, Ta (abi novērojumi V.Ādamsons, K.Millers, V.Roze). Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. 1 T Kolkasragā, Ta 29.03. (V.Ādamsons, K.Millers, V.Roze). 2. Agrāko pavasara migrantu novērojumi (tie, kas agrāki par līdz šim zināmajiem, citi vēlāki novērojumi uzskaitīti migrantu lappusē). Mazais gulbis Cygnus columbianus. 3 Užavas palienē, Ve 04.03. (J.Ķuze, M.Strazds); 2 Nīcas laukos, Lp 04.03. (K.Millers). Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus. 1 nofotogrāfēta lidojumā Svētes grīvas laukos, Jl 23.03. (M.Strazds). Uz vietas nav noteikta, atpazīta caurskatot attēlus. Pelēkā pīle Mareca strepera. 2 TT Starpiņupītes grīvā Lapmežciemā, Tu 09.03. (M.Krūze, M.Krūze). Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena. Balss vēlu vakarā Engures ez., Tu/Ta 19.03. (M.Briedis, G.Grandāns, O.Keišs). Agrākais pavasara novērojums Latvijas iekšzemes ūdeņos. Lielais baltais gārnis Ardea alba. 1 Engures ez. austrumu krastā pie Krievragciema, Ta 14.03. (V.Ādamsons); 1 Bērzciema jūrmalā, Tu 17.03. (M.Basēna). Niedru lija Circus aeruginosus. 1 M Liepājas ez. N galā pie Dūņu ielas 20.03. (F.Slišāns). Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula. 1 uz arumiem Nīcas laukos, Lp 10.03. (K.Millers). Gugatnis Calidris pugnax. 1 M pie Jaunmārupes, Ri 31.03. (A.Klepers, L.Priedāja-Klepere). Meža tilbīte Tringa ochropus. 1 Vecumnieku apk., Ba 24.03. (I.Līdaka). Upes tilbīte Actitis hypoleucos. Dzirdēta balss vakara krēslā virs Tukuma 27.03. (G.Graubics). Bezdelīga Hirundo rustica. 2 zemā lidojumā virs lauka pie autoceļa Aizpute-Liepaja netālu no krustojuma ar Liepājas-Rīgas šoseju 23.03. (D.Krīgens). Citroncielava Motacilla citreola. 1 T 2cy Kolkasragā, Ta 29.03. (V.Ādamsons, K.Millers, V.Roze). Pelēkā cielava Motacilla cinerea. 1 T Lejaslīgatnē pie slūžām, Cs 17.03. (E.Dzenis); 1 T Starpiņupītē (jūras pusē no ceļa) Lapmežciemā, Tu 18.03. (M.Riherts). Melnais erickņš Phoenicurus ochruros. 1 Carnikavā, Ri 09.03. (J.Rūte). Erickiņš Phoenicurus phoenicurus. 1 dziedāja kādas 2 st (ar lielām pauzēm, ap 3-5 min starp katru dziesmu) Krāslavas apk. 31.03. pēcpusdienā. (I.Krams). Tumšā čakstīte Saxicola rubicola. 1 T 2cy Jaunmārupes apk., Ri 31.03. (A.Klepers, L.Priedāja-Klepere). Plukšķis Turdus iliacus. 3 Nīkrāces pagastā, Ku 09.03. (A.Tjagunovičs). Sila strazds Turdus viscivorus. 2 Daugavgrīvā, Rp 09.03. (A.Kuročkins). Tajā pašā datumā bija arī 1995. un 2001.g. Čuņčiņš Phylloscopus collybita. Dzirdēta dziesma (2-3 min.) Limbažu apk. pie Riebezera 25.03. (D.Drazdovskis, E.Lediņš, R.Lebuss).

Februāris 2007

Baltpieres zoss Anser albifrons. 1 ad Sarkandaugavā, Rp (kanālā iepretī "Statoil" degvielas uzpildes stacijai) 10.-22.02. (I.Deņisovs, K.Funts). Salīdzinot attēlus, redzams, ka šis ir cits putns, ne tas kurš līdz janvāra sākumam uzturējās Rīgas centra kanālā Kronvalda parkā. Meža zoss Anser anser. 2 uz lauka Papē pie Ķoņu tilta, Lp 23.02. (K.Millers). Agrākais pavasara migrantu novērojums Latvijā. Baltvaigu zoss Branta leucopsis. 1 Ventspilī kopš janvāra līdz vismaz 07.02. (M.Tīrums). Baltvēderis Mareca penelope. Līdz 4 īpatņi Dārziņu attekā pie Rīgas HES februāra pirmajā pusē (R.Matrozis, M.Strazds, A.Zacmanis), bet tikai 1 - 23.02. (M.Strazds); 1 T Ventspilī 07.02. (M.Tīrums). Brūnkaklis Aythya ferina. Vismaz 4 TT Liepājas ez. pie Zirgu salas 03.02. (M.Strazds); vismaz 20 TT Liepājas ostā pie LBT 13.02. (K.Millers). Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis. 1 Liepājas ez. pie Golodova dambja no janvarā beigām līdz 12.02. (K.Millers); 1 Sausajā Daugavā pie Doles salas muzeja 04.-11.02. (R.Matrozis). Lielais dumpis Botaurus stellaris.  1 Starpiņupītē, Lapmežciemā, Tu 16.02. (A.Blumbergs); 1 Dārziņu attekā pie Rīgas HES 21.-23.02. (M.Strazds); 1 Papes ezera S gala kanālā pie dzelzs tilta 23.02., domājams vietējais ziemotājs (K.Millers). Lauku lija Circus cyaneus. 1 nepieaudzis putns (2cy) Nīcas laukos (Lp) mēneša laikā līdz vismaz 23.02. (K.Millers, M.Strazds); 1 nepieaudzis 3cy T uzturējās rajonā starp Papes ez. N galu un Nīcu janvārī un turpat arī visu februāra mēnesi. (K.Millers). Purva piekūns Falco columbarius. 1 Zaķu salā, Rīgā 14.02. (A.Klepers). Lielais piekūns Falco peregrinus. 1 ad Liepājā visā mēneša laikā. Novērots g.k. pie LBT, bet 12.02. arī pie Liepājas ez. 12.02. (K.Millers). Dumbrcālis Rallus aquaticus. 1 atrasts beigts saplosīts Sausās Daugavas augšgalā netalu no Rīgas HES 11.02. (R.Matrozis); dzirdēta balss Dārziņu attekā pie Rīgas HES 25.02. (R.Matrozis). Ūdensvistiņa Gallinula chloropus. 1 Lapmežciemā pie Starpiņupītes slūžām, Tu 07.-16.02. - pirmais ziemas novērojums Ķemeru Nacionālajā parkā. (J.Ķuze u.c.); 1 pastaigājās Saldus centrā Jelgavas ielas stāvlaukumā kopā ar 2 pelēkajām vārnam Corvus corone cornix, vēlāk aizlidoja starp mājām 09.02. (M.Viniarskis); 2 jaunie putni (2cy) Liepājas ez. malā pie Zirgu salas līdz pat mēneša beigām, turpat 1 atrasta beigta, pusapēsta 12.02. (K.Millers); 2 jaunie putni (2cy) Liepājas ez. W krastā pie Ezerkrasta notekūdeņu rores 12.02. (K.Millers); 2 Sarkandaugavā, Rp (kanālā iepretī "Statoil" degvielas uzpildes stacijai) 17.02., bet tikai 1 - 22.02. (I.Deņisovs); vismaz 2 Dārziņu attekā pie Rīgas HES 23.02. (M.Strazds); 2 Liepājā kopā ar meža pīlēm uz ūdenskrātuves ledus pie Klaipēdas un Vaiņodes ielu krustojuma 25.02. (V.Kalniņš). Ziemas kopsavilkums: 18 ūdensvistiņas 10 vietās. Laucis Fulica atra. 120 Ķīšezera un Daugavas satekā Mīlgrāvī vaļējā lāsmenī zem dzelzceļa tilta 11.02. (K.Funts). Dzērve Grus grus. 1 Ezeres pagastā, ceļa Saldus-Ezere malā, Sa 04.02. (V.Kveksis). Tajā pašā vietā, kur ziņota 17.-20.01. tikai ceļa otrā pusē. Akmeņtārtiņš Arenaria interpres. 1 pie Liepājas ostas ziemeļu mola 03.02. (M.Strazds, K.Millers). Otrais novērojums Latvijā ziemā. Kaspijas kaija Larus cachinnans. 1 jaunais putns (2cy) Rumbulas izgāztuvē, Ri vismaz no 12.02. līdz 18.02 (E.Fritze). Svītrainā pūce Surnia ulula. 1 nofotografēta Atašienes apk., Jk 02.02. (J.Višņevskis). Sugu pirmais pēc attēliem noteica vietējais ornitologs J.Stalidzāns 2007.g. jūnija beigās. Šīs lappuses arhīvā novērojums iekļauts jūlijā. Ausainais cīrulis Eremophila alpestris. Balss 3 reizes Papes ez. N galā 23.02., attālinājās uz N (K.Millers). Agrākais pavasara migranta novērojums Latvijā. Pļavu čipste Anthus pratensis. 1 Zlēku apk., Ve 28.02. (V.Rēders). Agrākais pavasara migranta novērojums Latvijā. Akmeņu čipste Anthus petrosus. 1 pie Liepājas ostas S mola 07.02. (R.Rekmanis, J.Jansons). Sarkanrīklīte Erithacus rubecula. 1 Kundziņsalā pie barotavas, Rp 03.-19.02. (U.Mārdegs, I.Mārdega); 1 Laivnieku ielā iepretīm "Nestei" Vecmīlgrāvī, Rp 08.02. (I.Deņisovs); vismaz 3 smiltsērkšķu audzēs Ķīšezera dienvidu gala klajumā un turpat netālu vēl 1 pie "Jaunajiem ebreju kapiem", Rp 10.02. (A.Kuročkins); 2 smiltsērkšķu audzēs pie Daugavgrīvas ūdens attīrīšanas stacijas, Rp 11.02. (M.Kilups); 1 atrasta beigta Sausās Daugavas augšgalā netalu no Rīgas HES 11.02. (R.Matrozis); 1 Vildogas upītes "Buļļu gravā" pie "Kauzeriem", Cs 15.02. (J.Šuba); 1 pie Starpiņupītes, Lapmežciemā, Tu 16.02. (M.Strazds); 1 Aizputē, Lp 21.02. (R.Rekmanis); 1 Induļa ielā Purvciemā, Rp 22.02. (M.Stunda); 1 Dārziņu attekas malā (pie laipas), Ri 22.02. (A.Zacmanis); 1 Teikas rajonā, Rp 24.02. (I.Dinsbergs, N.Lizbovskis); 1 Bārtas ielā Liepājā 25.02. (B.Millere, K.Millers). Ziemas kopsavilkums: 25 sarkanrīklītes 20 vietās, vairums Rīgā (16 īpatņi). Dziedātājstrazds Turdus philomelos. 1 pie mājām Papes ez. S galā 23.02., domājams vietējais vai netāls ziemotājs (K.Millers). Kovārnis Coloeus monedula. Liels skaits - 800 Priedaines izgāztuvē, Jm 24.02. (A.Kuročkins, R.Matrozis). Melnā vārna Corvus corone corone. 1 Mērsragā, Ta 13.02. (M.Tīrums). Uzturas šai vietā kopš 2005.g. aprīļa. Kaņepītis Linaria cannabina. 40 putnu bars Ezerē, Sa 04.02. (M.Jaunzemis); vismaz 5 pie Liepājas ostas LBT 22.02. (K.Millers); 2 Tērvetes apk., Do 17.02. (A.Kalvāns); vismaz 3 Laucienē, Ta 24.02. (M.Briedis). Niedru stērste Emberiza schoeniclus. 1 M Ķīšezera dienvidu galā, Rp 10.02. (A.Kuročkins).

Janvāris 2007

Ziemeļu gulbis* Cygnus cygnus. 93 Vītolu dīķī Kalvenes pag., Liepājas raj. 10.12. (I.Brediks, MKilups, A.Klepers); 50 Durbes ez., Lp 07.01. (A.Auniņš, O.Opermanis); 83 Metu dīķī, Aizputes pag. un 67 Zvejas dīķī Lažas pag., Lp 13.01. (R.Rekmanis, M.Dobelis); 1 jaunais putns (2cy) Nagļu zivsaimniecībā, Orenīšu nodaļas 7. dīķi, Re 21.01. - pirmais zināmais novērojums Austrumlatvijā janvārī (A.Celmiņš, M.Jaunzemis, J.Ķuze, M.Strazds). Sējas zoss Anser fabalis. 3 lidojumā virs Rīga centra 17.01., lidoja aptuveni Salaspils virzienā uz SE (D.Boiko); 4 Pampāļu apk., Sa 17.01., ziņotas "posmā starp Zaņas upi un Dzirnavu dīķi" (A.Upenieks). Baltpieres zoss Anser albifrons. 1 ad Rīgas centra kanālā pie LU Bioloģijas fakultātes kopš 2006.g. novembra sākuma (A.Petriņš), pēdējais novērojums 09.01. (M.Kilups); vēl viena ad (cits putns, noteikts salīdzinot fotogrāfijas) novērota Kundziņsalā, Rp 14.01. (D.Drazdovskis) un 21.01. (A.Melbārdis); 1 jaunais putns (2cy) Dārziņu attekā pie Rīgas HES 14.01. (J.Ķuze). Zosis Anser sp. 20 lidojumā Kursīšu apk., Sa 15.01. (V.Kveksis); 10 lidojumā Kuldīgas apk. pie ceļa Talsi-Saldus 15.01. (K.Kveksis). Kanādas zoss Branta canadensis. 1 Engures ezerā netālu no Dzedrupes ietekas kopā ar 3 ziemeļu gulbjiem, Ta 06.01. (I.Dinsbergs, O.Keišs, J.Lipsbergs); 1 Kaņiera ezerā pie Vārsalas NE malas, Tu 20.01. (E.Ozols); 1 Mazajā Baltezerā 25.01. pirmspusdienā (11:40), vēlāk pārlidoja uz Ķīšezera dienvidu galu pie Juglas ietekas (16:40) (M.Tīrums, A.Klepers); 1 Liepājas ez. rietumu krastā netālu no Atteku salas 28.01. (K.Millers). Baltvaigu zoss Branta leucopsis. 1 Ventspilī vismaz periodā 13.-21.01., iespējams ilgāk (J.Gorobecs, A.Klepers). Baltvēderis Mareca penelope. 4 Liepājas ez. austrumu malā iepretī Vītiņiem 07.01. (A.Auniņš, O.Opermanis); vismaz 2 Papes ez. ziemeļu galā, Lp 13.01. (K.Millers, I.Mednis); Dārziņu attekā pie Rīgas HES 1 T mēneša laikā (M.Tīrums, K.Funts, J.Ķuze, bet 28.01. bija pāris (D.Boiko, R.Matrozis u.c.); 1 jaunais (2cy) T meža pīļu A.platyrhynchos barā Ventā pie Kuldīgas 29.01. (M.Jaunzemis). Krīklis Anas crecca. 1 Ķīšezera dienvidu galā pie Juglas ietekas, Rp 22.01. (M.Platacis); 1 M Smiltenē, Vk 28.01. (A.Kalvāns, I.Ķergalve); 1 M Liepājas ostā pie LBT 31.01. (A.Klepers, M.Tīrums). Brūnkaklis Aythya ferina. 1 T Sausās Daugavas augšgalā, Ri 02.-05.01. (A.Klepers, M.Tīrums); 7 (6 TT, 1 M) Liepājas ostā 06.01. (J.Ķuze, M.Strazds); 1 T Kaņiera ez., Tu 13.01. (J.Ķuze); 1 T Papes ez. dienvidu galā, Lp 15.01. (A.Klepers); 3 Sātiņu karjeros, Sa 17.01. (A.Grigorjevs); 1 T Rojas ostā, Ta 17.01. (K.Millers); 16 Liepājas ez. ziemeļu galā 28.01. (K.Millers). Ķerra* Aythya marila. 17 Liepājas ostā 01.01. (A.Klepers). 1 M (jeb 2cy jaunais putns) Dārziņu attekā pie Rīgas HES 02.01. (A.Klepers), un turpat 2 jaunie putni 05.01. (M.Tīrums); 18 Usmas ez. Platendangā (starp Alkšņragu un Kalviņragu), Ve 14.01. (V.Liepa). Mazā gaura Mergellus albellus. Ap 200 Liepājas ez. ziemeļu galā 28.01. (K.Millers). Melnkakla gārgale Gavia arctica. 1 Ķīšezera dienvidu galā, Rp 05.-22.01. (A.Kuročkins, A.Celmiņš, A.Klepers, M.Tīrums, M.Platacis). Polārā gārgale Gavia immer. 1 lidojumā virs jūras pie Kolkasraga, Ta 17.01. (K.Millers, V.Roze). Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis. 1 Liepājas ez. pie Golodova dambja 29.01. (K.Millers). Cekuldūkuris Podiceps cristatus. Novērojumi iekšzemes rajonos: 3 Vilgāles ez., Ku 13.01. (R.Rekmanis, M.Dobelis); 3 Aiviekstes grīvā pie ietekas Daugavā, Ai/Jk 15.01. (A.Avotiņš). Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena. 2 jūrā pie Akmeņraga, Lp 06.01. (A.Auniņš, O.Opermanis); 1 Krievpurva dīķī, Lažas pag., Lp 13.01. (R.Rekmanis, M.Dobelis). Iespējams ragainais dūkuris Podiceps auritus. 1 Usmaz ez., Ve 14.01. (V.Liepa). Ziņots “... ar aizdomām par ragaino (ne cekula, ne mazais, ne pelēkvaigu); galvas krāsojums atbilst ragainajam", bet novērotājs dod tikai 50% drošību. Lielais dumpis Botaurus stellaris. 1 Dārziņu attekā pie Rīgas HES 30.01. (J.Ķuze). Zivju gārnis* Ardea cinerea. 11 pie Starpiņupītes grīvas Lapmežciemā, Tu 06.01. (M.Riherts); vismaz 28 saskaitīti Liepājas ez. ziemeļu galā no viena punkta, no Golodova dambja 28.01. (K.Millers). Baltais starķis Ciconia ciconia. 1 no janvāra sākuma līdz vismaz 18.01. uzturējās Iecavā, Ba (Jānis, M.Tīrums, A.Klepers). Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. 11 barojās uz Liepājas ez. ledus tā NE malā 26.01. (V.Kalniņš); turpat no viena punkta (no Golodova dambja) 29 saskaitīti 28.01. (K.Millers). Lauku lija Circus cyaneus. 1 T Liepājas ez. austrumu krasta laukos Otaņķu apk., Lp 07.01. (A.Auniņš, O.Opermanis); vismaz 4 (ad T, 3cy T un 2 2cy/M) Papes ez. ziemeļu galā, Lp 13.01. (K.Millers, I.Mednis) un turpat 2 (ad T un 2cy/M) 15.01. (A.Klepers); 1 T Nīcas laukos, Lp 15.01. (A.Klepers); 1 M (vai 2cy jaunais putns) Nīcas laukos, Lp 30.01. (K.Millers). Lauku piekūns Falco tinnunculus. 1 Liepājas ezera austrumu krastā 09.01. (K.Millers, B.Millere); 1 M Liepājas ez. W malā pie Zirgu salas 30.01. (K.Millers). Purva piekūns Falco columbarius. 1 E.Birznieka-Upīša ielas kvartālā Rīgā 30.01. (K.Funts). Lielais piekūns Falco peregrinus. 1 ad Liepājas ostā līdz janvāra otrajai pusei (K.Millers). Tas pats putns, kas ziņots jau agrāk decembrī un domājams arī iepriekšējā ziemā. Dumbrcālis Rallus aquaticus. Dzirdēta balss Liepājas ez. austrumu krastā uz ziemeļiem no Otaņķiem 07.01.(A.Auniņš, O.Opermanis). Ūdensvistiņa Gallinula chloropus. 1 Kundziņsalā, Rp 14.01. (D.Drazdovskis); līdz 3 īpatņi (ad un divi jaunie putni) Dārziņu attekā pie Rīgas HES no 18.01. līdz 30.01. (K.Millers, M.Tīrums, A.Klepers, J.Ķuze); 1 Ķīšezera līcī pie Policijas akadēmijas, Rp 22.01. (G.Graubics, I.Līdaka); 1 Vecdaugavā, Rp 25.01. (I.Deņisovs); 1 Liepājas ez. malā pie Zirgu salas 28.-30.01. (K.Millers); 3 Liepājas ez. W krastā pie Ezerkrasta notekūdeņu rores 30.01. (K.Millers). Laucis* Fulica atra. 600-700 putnu bars Babītes ezera NW galā 12.01. (D.Boiko, A.Laubergs); 1 applūdušos māla karjeros pie Jaudzemiem (2,5 km E no Līvāniem, Pr) 14.01. (A.Čeirāns); 120-130 Ķīšezerā pie Policijas akadēmijas, Rp 18.01. (I.Deņisovs); 170 Mīlgrāvja kanālā starp Sniķera salu un Ķīšezeru, Rp 25.01. (abas vietas I.Deņisovs, iespējams viens un tas pats bars). Dzērve Grus grus. 1 Ezeres pag., ceļa Saldus-Ezere malā, Sa 17.-20.01. (V.Kveksis, G.Lagūns, M.Viniarskis, A.Klepers); 9 klaigājušas uz lauka pie Brizules, Tu 17.01., bet nākamajā dienā turpat redzēta tikai viena (A.Jansons); 1 Salaspilī, Rīgas raj. 28.01., uzturējās Nacionālajā botāniskajā dārzā (atsūtīta fotogrāfija, D.Možeika); dzirdēta balss no niedrāja puses Liepājas ez. ziemeļu galā 29.01., saklausīta 4 reizes, bet ieraudzīt neizdevās (V.Ādamsons, G.Graubics, I.Līdaka). Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Aptuveni 12 novēroti lokālā lidojumā virs arumu lauka Ezeres apk., Sa 01.01. (A.Klepers) - pirmais novērojums janvāra mēnesī - jauna ziemojoša putnu suga Latvijā! Uzturējās šajā vietā vismaz kopā decembra. Apsekojot vietu 05.01., tajā pašā laukā novēroti 20 īpatņi (M.Jaunzemis), bet 07.01. tikai dzirdēta balss, īpatņu skaits nav zināms (K.Millers). Vistilbe Lymnocryptes minimus. 1 izcelta kādā slapjā pļavā Ezeres apk., Sa 01.01. (M.Jaunzemis, M.Tīrums), apsekojot vietu 06.01. turpat izceltas 9 vistilbes (V.Ādamsons, A.Celmiņš, G.Graubics, M.Sidorenko). Dubultuzskaiti var izslēgt, jo izceltas praktiski no viena punkta dažu minūšu laikā. Mērkaziņa Gallinago gallinago. 4 izceltas kādā slapjā pļavā Ezeres apk., Sa 01.01. (M.Jaunzemis, M.Tīrums); turpat no 4 līdz 2 īpatņi novēroti līdz 06.01. (M.Jaunzemis, V.Ādamsons, A.Celmiņš, G.Graubics, M.Sidorenko); 1 pacēlās spārnos Engures ez. austrumu krastā pie putnu torņa, Tu 06.01., dzirdēta arī balss (R.Rekmanis); 2 Papes ez. ziemeļu galā, Lp 13.01. (K.Millers, I.Mednis). Sloka Scolopax rusticola. 1 uz meža ceļa Mazirbē, Ta 04.01. (H.Hofmanis); 2 Šķēdes pagasta mežos, Sa 13.01. (A.Laubergs); 1 Vadakstes mežos, Sa 15.01. (V.Kveksis); 1 Remtes mežos, Sa 19.01. (O.Zombergs); šajā ziemā regulāri izceltas arī Kursīšu un Pampāļu mežos, Sa (V.Kveksis). Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Novērots lielākā skaitā nekā parasti, kas skaidrojams ar vējaino laiku ziemojošo ūdensputnu uzskaišu laikā. Piemēram, posmā Akmeņrags - Pāvilsota 13.01. uzskaitīts 31 īpatnis (M.Vimba), tajā pašā dienā 31 īpatnis bija arī 10 km posmā uz S no Akmeņraga (I.Brediks). Savukārt Liepājas ostā 13.01. saskaitīti 24 īpatņi (M.Jaunzemis). Mazākā skaitā bija citās W piekrastes vietās ap Nidu, Papi, Užavu un Ovišragu 13.-14.01. (K.Funts, M.Kilups, M.Vimba, I.Brediks). Minētie novērojumi nav vienīgie šajā mēnesī. Atsevišķi īpatņi pie Akmeņraga un Liepājas ostā redzēti arī citas janvāra dienās (M.Jaunzemis, K.Millers), tomēr nav zināmi novērojumi Rīgas jūras līča piekrastē. Kaspijas kaija Larus cachinnans. 1 jaunais putns (2cy) Daugavā uzreiz aiz Rīgas HES 07.01. (K.Funts)*. Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla. 2 jaunie putni (2cy) jūrmalas posmā Nida - Pape, Lp 13.01. (K.Funts); vēl 1 jaunais putns novērots 4 km uz ziemeļiem no Liepājas 13.01. (M.Tīrums). Zīriņš Sterna sp. 2 jūrmalas posmā starp Enguri un Bērzciemu, Tu 14.01. (N.Zeidaks). Abi lidoja vienatnē no ziemeļiem uz dienvidiem (pretēji novērotāja maršrutam) ap 80-100 m no krasta un zvejoja zivis. Pirmais novērots maršruta sākumā, otrs beigu posmā (ar vairāku kilometru atstarpi). Abi ziņoti kā upes zīriņi, bet pietrūkst pārliecinošas informācijas, lai varētu izslēgt jūras zīriņu S.paradisaea. Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis pēc novērotāja domām ir izslēdzams. Meža balodis Columba oenas. 1 pie Nīcas, Lp 03.01. Ziņots šajā vietā arī 23.12.2006. (K.Millers, B.Millere); 5 pie Anužiem, Ta 09.01. (M.Tīrums). Lauku balodis Columba palumbus. 2 pie Zirņiem, Sa 07.01., redzēti lidojumā, pēc tam nolaidās uz vadiem (R.Rekmanis); 1 pie Bruzilām, Sa 22.01. (K.Millers). Cekulainais cīrulis Galerida cristata. Mainīgā skatā pie Liepājas ostas LBT mēneša laikā, lielākais skaits - 10 novēroti 31.01. (A.Klepers, M.Tīrums). Lauku cīrulis Alauda arvensis. 1 uz ceļa Saldus-Kuldīga, Lutriņu pagastā, Sa 22.01. (M.Jaunzemis). Pļavu čipste Anthus pratensis. 1 Liepājas ez. malā pie Ezerkrasta pļavas 26.-28.01. (K.Millers). Akmeņu čipste Anthus petrosus. 1 pie Liepājas ostas dienvidu mola 07.01. (J.Ķuze, K.Millers, M.Strazds); 1 pie Liepājas ostas ziemeļu mola 07.01. (J.Ķuze, M.Strazds). Paceplītis Troglodytes troglodytes. Novērojumi, kad dzirdēta dziesma: 1 īslaicīgi dziedāja pie Brekšu dīķiem, Rp 04.01. (A.Kuročkins); 1 dziedāja vismaz 2 minūtes Ķīšezera dienvidu galā, Rp 16.01. (A.Kuročkins). Sarkanrīklīte Erithacus rubecula. 1 Rīgas centrā E.Birznieka-Upīša ielas namu pagalmā no 02.12.2006. līdz 07.01. (K.Funts); vismaz 5 smiltsērkšķu audzēs Ķīšezera dienvidu gala klajumā 05.01., t.sk. viena iedziedājas (A.Kuročkins); 1 Kalnišķu apk., Lp 13.01. (K.Millers, I.Mednis); 1 Piejūras parkā Liepājā 21.01. (K.Millers); 1 Rīgā, K.Valdemāra un Sporta ielu krustojumā 27.01. (G.Grandāns); 1 pie Cieceres upes Kalnsētu parkā Saldū 28.01. (M.Jaunzemis); 1 Bukaišu ielā 26, Rīgā 29.01. (A.Bušs); 1 pie Bārtas upes, ap 3 km augšpus Upmaļciema tilta, Lp 30.01. (K.Millers). Dziedātājstrazds Turdus philomelos. 1 Dzedros pie mājām "Ritumi", Ta 28.01. (M.Briedis). Plukšķis Turdus iliacus. 1 stāvkrasta krūmājā pie Jūrkalnes, Ve 14.01., lēni pārvietojās uz dienvidiem (M.Tīrums). Melnā vārna Corvus corone corone. 1 Mērsragā, Ta 17.01. (K.Millers, V.Roze). Tas pats putns, kas tiek ziņots kopš 2005.g. aprīļa. Mājas strazds* Sturnus vulgaris. 60-70 Liepājas ez. austrumu krastā uz ziemeļiem no Otaņķiem 07.01. (A.Auniņš, O.Opermanis); 150 starp Apriķiem un Cīravu, un 30 Durbes ezera ziemeļu malā, Lp 13.01. (R.Rekmanis, M.Dobelis); 70 Salacgrīvā, Lm 14.01. (I.Šmite, D.Mukāns); 110 Liepājas ez. austrumu krastā pie Dorupes, Lp 15.01. (A.Klepers); 1500 vienā barā Apriķos, Lp 21.01., iespējams sapulcējušies nakšņošanas vietā - lielākais bars Latvijā janvārī pārskatāmā vēsturē (K.Millers); 25-30 Dzedros, Ta 20.01. (M.Briedis). Žubīte* Fringilla coelebs. Vismaz 6 (5 TT un M) kopā ar 200 dzeltenajām stērstēm Emberiza citrinella Nagļos, Re 22.01. (A.Celmiņš, M.Jaunzemis, J.Ķuze, M.Strazds). Gaišais ķeģis Acanthis hornemanni. 1 Nagļu zivsaimniecībā, Orenīšu zivju dīķu rietumu malā pie Maltas-Rēzeknes kanāla, Re 21.01. (M.Strazds). Fotografēts parasto ķeģu C.flammea bariņā. Noteikts retrospektīvi pēc fotogrāfijām. Niedru stērste Emberiza schoeniclus. 1 Papes ez. ziemeļu galā, Lp 13.01. (K.Millers, I.Mednis).

Saīsinājumi: T - tēviņš, M - mātīte, 1cy - jaunais putns pirmajā kalendārajā gadā, 2cy - jaunais putns otrajā kalendārajā gadā, 3cy - nepieaudzis putns trešajā kalendārajā gadā, ad - pieaugušais putns. N, E, S, W - debess puses - ziemeļi, austrumi, dienvidi un rietumi. Rajonu un pilsētu nosaukumu saīsinājumi: Ai - Aizkraukle, Al - Alūksne, Bl - Balvi, Ba - Bauska, Ce - Cēsis, Da - Daugavpils, Do - Dobele, Gu - Gulbene, Jk - Jēkabpils, Jl - Jelgava, Jr - Jūrmala, Kr - Krāslava, Ku - Kuldīga, Lp - Liepāja, Lm - Limbaži, Lu - Ludza, Ma - Madona, Og - Ogre, Pr - Preiļi, Re - Rēzekne, Ri - Rīga, Rp - Rīgas pilsēta, Sa - Saldus, Ta - Talsi, Tu - Tukums, Vk - Valka, Vm - Valmiera, Ve - Ventspils *) Uzskaitījums limitēts atbilstoši tolaik spēkā esošajiem novērojumu atlases kritērijiem. **) Latvijas novērojumu kopējai uzskaitei nekvalificējas, jo nav iegūta vērtējama fotografija.

Arhīva pielikums (retu putnu novērojumu izvērtējums 2007. gadā)

Retu un grūti nosakāmu putnu novērojumu publicēšanu putni.lv lappusēs uzraudzīja konsultantu grupa, kas izvērtēja vai suga (pasuga) noteikta pareizi un vai novērojums ir pietiekami labi aprakstīts (dokumentēts) un atbilst publicēšanai putni.lv arhīvā.

APSTIPRINĀTIE NOVĒROJUMI

Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus. 1 Svētes grīvā 23.03. (M.Strazds). Nejauši nofotografēts putns lidojumā kopā ar baltpieres zosīm. Ne visas iespējamās pazīmes labi saskatāmas. No svarīgākajām pazīmēm nav iespējams novērtēt kāju krāsu, jo tās attēlā ir apslēptas. Noteikšana apstiprināta balstoties uz raksturīgo galvas un knābja apveidu (īpaši īso knabi un tā krāsojumu) salīdzinājumā ar līdzās lidojošajām baltpieres zosīm un sējas zosīm citos attēlos. Papildinošas pazīmes - atbilstoši izmēri, īss kakls un gaišs spārna plecs (tiesa, redzams tikai mazs fragments slīpā leņķī). Astes krāsojuma detaļas grūti vērtējamas dēļ skata leņķa, taču pretrunas šajā pazīmē nav atzīstamas.

Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus. 1 Svētes grīvā 04.04. (V.Roze, K.Millers). Iesniegts labs putna apraksts, kurā uzskaitītas svarīgākas īsknābja zoss noteikšanas pazīmes - platā baltā astes apmelae, kāju krāsa, knābja forma un krāsa, kā arī mugurpuses krāsojums. Domājams, ka novērots pieaugušais putns (ad), lai gan pilnīgi konkrētas vecuma noteikšanas pazīmes nav uzskaitītas.

Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus. 1 ad Kalngales-Ādažu laukos pie Eimuriem 07.04. (K.Funts). Iesniegts labs putna apraksts, kurā uzskaitītas svarīgākas īsknābja zoss noteikšanas pazīmes - kāju krāsa, knābja forma un krāsa, putna vispārējais krāsojums un proporcijas. Pēc apraksta var secināt, ka novērots pieaugušais putns (ad).

Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus. 1 Nagļu z/s 10.05. (M.Strazds). Noteikšanai izmantoti 2 foto attēli, vienā no kuriem zoss ceļas spārnos un labi saskatāms tipiskais īsais knābis, violētas nokrāsas kājas un samēra plata baltā astes apmale.

Lielgalvis Netta rufina. 1 T Kaņiera ezerā 15.04. (E.Ozols). Iegūts labas kvalitātes attēls, kas apstiprina pareizu sugas un vecuma noteikšanu.

Lielgalvis Netta rufina. 1 T Nagļu zivsaimniecībā 25.05. (V.Roze, K.Millers, G.Graubics). Ļoti īslaicīgs novērojums lidojumā (mazāk par 10 sek.), kura laikā saskatīts baltais ovālais sānu laukums, baltā spārna svītra un novērtēti putna izmēri (atbilst lielgalvim). Citas pazīmes - galvas un vēderpuses krāsojums nav redzēts (nav ziņots). Novērojums tiek atzīts par ticamu ar pieņēmumiem: 1) ka ovālais sānu laukums saskatīts 100% pārliecinoši (tā arī ziņots); 2) ka netiek apskatīta (pieļauta) aberantu ūdensputnu, t.sk. hibrīdu un daļēju albīnu iespējamība; 3) ka novērotāju pieredze ļauj izslēgt citas līdzīgās ūdensputnu sugas.

Polārā gārgale Gavia immer. 1 Kolkasragā 17.01. (K.Millers, V.Roze). Pēc iesniegtā ziņojuma labi saprotams, ka redzēta liela izmēra gārgale (G.immer vai G.adamsii). Pareizu izmēru novērtējumu sekmēja daudzu citu gargaļu pārvietošanās jūrā ap Kolkasragu tajā dienā, un tas saprotams arī pēc putna lidojuma apraksta. Atšķiršanai no dzeltenknābja gārgales pielietojama tikai viena ziņojumā minētā pazīme - knābja krāsa (pelēcīgs), kas nav īpaši daudz. Tomēr ņemot vērā, ka tajā dienā bija ideāla redzamība, šis knābja krāsas vērtējums uzskatāms par ticamu un novērotais putns apstiprināms kā polārā gārgale.

Dzeltenknābja gārgale Gavia adamsii. 1 2cy Kolkasragā 16.05. (G.Green, T.W.Johansen, A.Celmiņš u.c.). Gārgale novērota lidojumā gar pašu ragu tuvāk par 100 m. Klātesošie (novērotāju grupa no Dānijas) pārliecinoši saskatīja masīvo gaišo knābi, iespaidīgos izmērus un 2cy putnam atbilstošo kakla krāsojumu.

Stepes lija Circus macrourus. 1 ad M Kolkā 26.04. (M.Jaunzemis, A.Celmiņš). Novērota lija, kura sākotnēji pēc silueta, proporcijām un šaurā baltā virsastes laukuma noteikta kā pļavu/stepes lija. Sugas noteikšana precizēta pēc spārna apakšpuses krāsojuma, ņemot vērā putna vecumu (krūtis bija garen-svītrotas uz gaiša fona, kas atbilst pieaugušajai M), nevis ar jaunajiem putniem raksturīgo sarkanbrūno tonējumu. Otrkārt, sekundāro lidspalvu apakšējās segspalvas bija viendabīgas (tumšas), bez saskatāmām šķērssvītrām un arī pašas sekundāras lidspalvas bija tumšas bez labi saskatāma kontrastaina šķērssvītrojuma kā tas būtu pļavu lijas ad M.

Stepes lija Circus macrourus. 2 (ad M un 2cy T) Kolkā 27.04. (M.Jaunzemis, A.Celmiņš, N.Selosse, B.Paepegaey). Īslaicīgs novērojums no 200 m viduvējos gaismas apstākļos. Noteikšana diezgan kompleksa, sākotnēji nosakot viena putna vecumu un dzimumu (krūtis garen-svītrotas, kas atbilst pieaugušajai M) un novērtējot spārna apakšpusi - sekundāro lidspalvu apakšējās segspalvas viendabīgas, bez saskatāmām šķērssvītrām, kā arī pašas sekundārās lidspalvas samērā tumšas bez labi saskatāma kontrastaina šķērssvītrojuma (atbilst stepes lijai). Otra putna sugas noteikšana balstās uz pārliecību, ka saskatīta stepes lijai raksturgā spārna forma (taisni izstiepta spārna gals izteikti sašaurinās trīsstūrveidā, jeb ķīlveidā). Otrkārt, uzkrītoši mazākie izmēri un tumšākais apspalvojums (salīdzinot ar ad M līdzās) liecina, ka tas bija 2cy stepes lijas T (ievērojama stepes lijas T un M izmēru atšķirība uzsvērta D.Forsmana (1999) noteicējā). Stepes lijas 2cy putniem raksturīgais kakla gredzens šim īpatnim nav saskatīts, kas skaidrojams ar ne visai izdevīgajiem novērošanas apstākļiem (īslaicīgi no distances, viduvējā gaismā, putns menevrējošā kustībā).

Stepes lija Circus macrourus. 1cy migrācijā Papē 09.09. (K.Millers). Īslaicīgs novērojums (mazāk par minūti), tuvākajā punktā 300 m. Putns nepārprotami noteikts kā jaunā lija Circus sp. Sugas noteikšana apstiprināta paļaujoties uz to, ka nepārprotami redzēta viena no jaunās stepes lijas pazīmēm „skaidri izteiktais baltais kakla gredzens”. Citas šo sugu apstiprinošas pazīmes nav saskatītas novērošanas apstākļu dēļ.

Stepes lija Circus macrourus. 1 ad T migrācijā Papē 28.09. (K.Millers 'ziņojuma autors', J.Kazubiernis, M.Briedis, M.Stunda). Putns novērots un noteikts neatkarīgi no diviem dažādiem punktiem (visai idālos apstākļos, ņemot vērā visus novērotājus). Pieaugušā stepes lijas T noteikšana ir pārliecinoša, jo saskatīta izškiroša pazīme: "dziļie, melnie un šaurie „ķīļi” spārnu galos". Arī citas aprakstītās pazīmes papildina sugas noteikšanu.

Tuksneša tārtiņš Charadrius leschenaultii. 1 ad Ragaciema jūrmalā 10-13.07. (M.Riherts u.c.). Sugas un vecuma noteikšana pārliecinoša, jo iegūti un vērtēti daudzi labi tuvplāna attēli. Pasugas piederība nav pārliecinoši nosakāma. Saskatāmās pazīmes ļauj izslēgt Tuvo Austrumu pasugu C.l.columbinus, no kā var secināt, ka putns ieceļojis no Vidusāzijas un piederīgs vienai no šī reģiona pasugām C.l.crassirostris / leschenaultii (Hirschfeld, Roselaar, Shirihai 2000; E.Hiršfelda vēstule konkrētā putna sakarā).

Vidējā klijkaija Stecorarius pomarinus. 1 ad Rīgas jūras līcī 06.05. (M.Tīrums). Novērota no kuģa. Suga neteikta pēc centrālo astes spalvu garuma un formas: "Aste bija pagara, izskatījās gandrīz puse no ķermeņa ... tuvāk ķermenim tā izskatījās tieva, bet astes gals bija platāks - izskatījās pagriests par 90 grādiem uz sāniem, atgādināja airi". Papildus pazīme, kas izslēdz garastes klijkaiju: "Spārnu galu virspuses bija ar baltu svītrojumu un uz kopājā tumšā toņa ļoti kontrastēja". Novērošanas optimālākie apstākļi - 150 m attālumā ar 10x40 binokli, kad klijkaija lidoja paralēli kuģim. Putns raksturots kā piederīgs retajai tumšajai formai, taču pilnīgu pārliecību par to nevar iegūt.

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. 1 nepieaudzis putns (2cy) Ķengaragā Rīgā 07.-20.03. (D.Boiko u.c.). Sugas un vecuma noteikšana pārliecinoša, jo iegūti un vērtēti daudzi labi tuvplāna attēli. Kaiju personīgi skatīja arī visi putni.lv konsultantu grupas pārstāvji.

Šķeltastes kaija Xema sabini. 1cy jūrā pie Papes 21.09. (M.Jaunzemis). Novērota ap 1,5 km no krasta 3 minūtes. Atbilstoša izmēra kaijai saskatīts raksturīgais spārnu un mugurpuses zīmējums, izslēdzot līdzīgo sugu jaunos putnus - mazo ķīri un trīspirkstu kaiju.

Šķeltastes kaija Xema sabini. 1cy jūrā pie Papes 10.15. (K.Millers). Novērota ap 0,5 km no krasta mazāk par minūti. Atbilstoša izmēra kaijai saskatīts raksturīgais spārnu un mugurpuses zīmējums, izslēdzot līdzīgo sugu jaunos putnus - mazo ķīri un trīspirkstu kaiju. Šķeltastes kaiju uzturēšanos šajā Baltijas jūras daļā tajās dienās apliecina arī ticams novērojums Lietuvā - 1cy īpatnis novērots Kuršu kāpas piekrastē pie Jodkrantes 10.16. (http://www.birdlife.lt).

Kaspijas kaija Larus cachinnans. 1 ad Papes jūrmalā 21.09. (M.Jaunzemis). Aprakstīta un nofotografēta kaija, kas pēc vairākām pazīmēm atbilst šai sugai - tumša acs, slaids knābis, kājas proporcionāli garākas nekā sudrabkaijām līdzās un praktiski balta galva.

Lielā polārkaija Larus hyperboreus. 1 ad Pāvilostā 03.04. (R.Rekmanis). Noteikšana pamatojas uz pilnīgi baltām primārajām lidspalvām un izmēriem (lielāka par sudrabkaiju, salīdzināts līdzās). Pēc muguras un knābja krāsojuma pieaugušais putns (ad).

Svītrainā pūce Surnia ulula. 1 Atašienes apk. janvāra beigas - februāra sākums (J.Višņevskis). Iegūti vairāki normālas kvalitātes attēli, pēc kuriem sugas noteikšana nerada nekādas šaubas. Pirmais attēlus apskatīja un sugu noteica vietējais ornitologs J.Stalidzāns jūnija beigās. Nedaudz vēlāk jūlijā 2 attēli tika atsūtīti pārbaudei putni.lv konsultantu grupai.

Tumšā čakstīte Saxicola rubicola. 1 T 2cy Jaumārupē 31.03. (A.Klepers u.c.). Iegūti vairāki labas kvalitātes attēli, kas apstiprina pareizu sugas, pasugas, dzimuma un vecuma noteikšanu.

Tumšā čakstīte Saxicola rubicola. 1 T 2cy Papē 24.04. (K.Millers). Iegūti vairāki labas kvalitātes attēli, kas apstiprina pareizu sugas, dzimuma un vecuma noteikšanu.

NEIEKĻAUTIE NOVĒROJUMI

Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus. 1 Eimuru laukos 21.04. Novērojums netiek iekļauts kopējā uzskaitījumā, jo 3 dienas vēlāk tajā pašā vietā novērota (un nofotografēta) līdzīga zoss ar ļoti gaišu muguru, bet knābi kā tundras sējas zosij A.fabalis rossicus (attiecīgas formas un ar oranžu zīmi galā). Nevar izslēgt, ka 21.04. novērots tas pats putns, jo skatīts no samērā liela attāluma (500 m) un knābi detalizēti nevarēja novērtēt (raksturots vienīgi kā "divkrāsains"). Uzmanīties liek arī izmēru vērtējums 21.04. novērojumā: "vienāda izmēra ar sējas zosīm ... noteikti nebija mazāka". Lai arī kāju krāsa vērtēta kā "rozā", nevar izslēgt, ka arī 3 dienas vēlāk redzētajai zosij kājas bija līdzīgas (netika redzētas). 24.04. novērotā zoss acīmredzot ir neparasta tundras sējas zoss ar ļoti gaišu muguru vai arī minēto sugu hibrīds. Ticamāka ir pirmā iespēja.

Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus. 1 Svētes laukos 22.04. Novērošanas apstākļu dēļ saskatītas tikai dažas šīs sugas pazīmes (strups knābis ar sārtu zīmi un sārtas kājas). Nav ziņu par muguras krāsojumu, nav redzēta aste, nav ziņu par putna proporocijām un izmēriem. Nav arī vispārējā krāsojuma kontrastu salīdzinājuma (sāni, mugura, kakls, galva). Lai arī nevar izslēgt, ka redzēta īsknābja zoss, trūkstošās pazīmes neļauj pilnībā izslēgt arī netipisku sējas zosi.

Polārā gārgale Gavia immer. 1 lidojumā jūrā pie Kolkasraga 11.11. Novērota liela izmēra gārgale ap 1 km no krasta. Noteikšana balstīta uz izmēriem, lidojumu un proporcijām. Knābja pazīmes nav pārliecinoši saskatītas. Pastāv iespēja, ka redzēta kāda no lielajām gārgalēm (G.immer/adamsii), taču nevar iegūt pārliecību, ka 100% izslēdzama liela izmēra melnkakla gārgale G.arctica.

Gārgale Gavia immer/adamsii. 1 lidojumā tālu jūrā pie Kolkasraga 06.04. Iespējams, ka redzēta kāda no lielajām gārgalēm, taču pilnīgi pārliecinošu iespaidu par to iegūt nevar, jo izmēru salīdzinājums veikts tikai ar dažām torīt redzētajām brūnkakla gārgalēm. Ņemot vērā pieredzes trūkumu ar liela izmēra gārgalēm lidojumā (G.immer/adamsii), nevar pilnīgi droši izslēgt lielu melnkakla gāgali, kas tajā rītā kā salīdzinājums nav redzēta. Lielā attāluma dēļ (ap 3 km) detalizētas pazīmes saskatīt nebija iespējams.

Ķilde Fulmarus glacialis. 1 lidojumā gar Rīgas jūras līča krastu pie Buļļu salas 15.01. Iespējams, ka novērota ķilde, taču sarežģīto novērošanas apstākļu dēļ (spēcīgs vējš un putns redzēts tikai 15 sekundes) nav bijis iespējams adekvāti novērtēt visas pazīmes, kas 100% apliecinātu šo sugu. Nav izdevies labi saskatīt ķildei raksturīgo knābi (tā apraksts iztrūkst) un nedaudz pretrunīgs ķermeņa apveida raksturojums: ".. kakls bija mazliet pastiepts uz priekšu". Ņemot vērā, ka ķilde līdz šim Latvijā nekad nav novērota, iegūtās ziņas nav pietiekamas jaunas sugas apstiprināšanai valstī.

Sarkanā klija Milvus milvus. 1 lidojumā Liepājas austrumu malā 31.05. Pastāv iespēja, ka novērota sarkanā klija, taču novērojums nekvalificējas uzskaitījumam, jo izņemtot šķelto asti, citas sarkanās klijas pazīmes nav izdevies labi saskatīt (jeb aprakstīt).

Citētā literatūra

Forsman D. 1999. The Raptors of Europe and the Middle East: A Handbook of Field Identification. T & AD Poyser. London.
Hirschfeld E., Roselaar C.S. (Kees), Shirihai H. 2000. Identification, taxonomy and distribution of Greater and Lesser Sand Plovers. British Birds 93, 4: 162-189.

Ievada attēlā ūdensvistiņa un laucis Liepājas ezerā, 30-Jan-2007. © Kārlis Millers.