putni.lv

2006

SĀKUMS

Decembris 2006

Mazais gulbis Cygnus columbianus. 13 kopā ar 17 ziemeļu gulbjiem C.cygnus Padures pļavās Lažas pag., Lp 03.12. (R.Rekmanis); 5 kopā 93 ziemeļu gulbjiem Vītolu dīķī Kalvenes apk., Lp 10.12. (I.Brediks, M.Kilups, A.Klepers). Baltpieres zoss Anser albifrons. 1 ad Rīgas centra kanālā pie LU Bioloģijas fakultātes visu decembra mēnesi, uzturas šajā vietā jau kopš 2006.g. novembra sākuma (A.Petriņš); 1 jaunais putns Juglas ezera dienvidu galā (Brekšu kaktā), Rp 08.-09.12. (A.Kuročkins, R.Matrozis). Kanādas zoss Branta canadensis. 1 kopā ar gulbjiem Vītolu dīķī Kalvenes apk., Lp 10.12. (I.Brediks, M.Kilups, A.Klepers). Melngalvas zoss Branta bernicla. 1 ad Liepājas ostā kopš novembra līdz 08.12. (K.Millers). Pirmais novērojums Latvijā ziemas mēnešos. Baltvēderis Mareca penelope. 4 Slokas ūdens attīrīšanas dīķos, Jm 01.12. (M.Krūze); 7 Dārziņu attekā pie Rīgas HES 07.12. (G.Grandāns) un 1 M turpat 23.12. (A.Kuročkins, R.Matrozis); 2 kādā dīķī Ezerē, Sa 09.12. (M.Jaunzemis). Pelēkā pīle Mareca strepera. 1 M Dārziņu attekā pie Rīgas HES un 2 TT Sausajā Daugavā pie Doles salas muzeja 09.12. (R.Matrozis). Garkaklis Anas acuta. 1 M (vai jaunais putns) Dārziņu attekā pie Rīgas HES kopš novembra līdz 09.12. (R.Matrozis); 1 M (vai jaunais putns) kādā dīķī Ezerē, Sa 09.12. (M.Jaunzemis). Krīklis Anas crecca. 1 ad M Linezerā, Rp 09.12. (A.Kuročkins); 1 lidojumā Doles salas rietumu pusē pie Sausās Daugavas, Ri 09.12. (R.Matrozis). Brūnkaklis Aythya ferina. 70 Liepājas ostā pie LBT 10.12. (I.Brediks, M.Kilups, A.Klepers). Ķerra Aythya marila. 2 (1cy/M) Daugavā pie Doles salas, Ri 09.12. (R.Matrozis). Stellera pūkpīle Polysticta stelleri. 2 MM (vai jaunie putni) migrācijā uz dienvidiem jūrā pie Akmeņraga, Lp 17.12. (atsevišķi dažādos laikos) (K.Millers). Kākaulis Clangula hyemalis. 1 T Dārziņu attekā pie Rīgas HES 16.12. (R.Matrozis u.c.). Tumšā pīle Melanitta fusca. 2 Juglas ezera dienvidu galā pie Brekšiem, Rp 08.12. (A.Kuročkins). Cekuldūkuris Podiceps cristatus. 1 Aiviekstes grīvā pie ietekas Daugavā, Ai/Jk 25.12. (A.Avotiņš). Lauku lija Circus cyaneus. 1 M (vai jaunais putns) Nīcas laukos, Lp no novembra līdz vismaz 18.12. (K.Millers). Purva piekūns Falco columbarius. 1 Vecdaugavā, Rp 29.12. (I.Deņisovs). Lielais piekūns Falco peregrinus. 1 ad Liepājas ostā pie LBT no novembra līdz 10.12. (K.Millers, I.Brediks, M.Kilups, A.Klepers). Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. 140 uz arumiem Ezeres apk., Sa 03.12. (M.Jaunzemis). Pirmais novērojums Latvijā ziemas mēnešos. Tajā pašā vietā 130 - 21.12. un vismaz 3 - 26.12. Ap 7 km uz rietumiem no minētās vietas 360 uz lauka pie Celmu dīķa 09.12. (visi novērojumi M.Jaunzemis); 22 vienā barā laidelējās lokāli pie Durbes, Lp 05.12. (A.Klepers); vismaz 140 lokāli lidojumā virs lauka pie Pienavas, Tu 07.12. (K.Millers, V.Roze); 35 Slampes apk., Tu 12.12. (V.Ādamsons). Ķīvīte Vanellus vanellus. Novērojumi Nīcas laukos , Lp: 319 - 08.12. (skaits precizēts fotogrāfijās) - daļa pārvietojās uz dienvidiem, citas uzturējās lokāli; ap 380 - 09.12., t.sk. lokālas un pārlidojošas; 376 riņķoja virs laukiem un turpat 3 aizlidoja uz dienvidiem atsevišķi no šī bara 10.12. (skaits precizēts fotogrāfijās); ap 500 - 18.12. (divās vietās pa 200 un vēl citas pārvietojās); vismaz 200 - 23.12. - vēlākais rudens migrantu novērojums Latvijā (visi novērojumi K.Millers). Citur Latvijā tikai viens novērojums - 1 īpatnis Mangaļsalā, Rp 08.12. (A.Kuročkins). Mērkaziņa Gallinago gallinago. 1 izcelta (izdeva balsi) Bebru pag., Ai 19.12. (A.Roze). Sloka Scolopax rusticola. 2 izceltas Remtes apk., Sa 08.12. - viena naktī (01:00, A.Šteins) un otra citā vietā dienā (O.Zombergs); 1 izcelta pļavas/meža malā Mazirbē, Ta 12.12. (H.Hofmanis u.c.); 1 izcelta Remtes apk. mežos 16.12. (A.Šteins) un tajā pat reģionā 2 izceltas 22.12. (O.Zombergs); 1 izcelta bijušās Vaiņodes raķešu bāzes teritorijā, Lp 21.12. (D.Grietēns); 1 pārlidoja ceļam Kuldīga-Saldus Novadnieku apk. Rumbas pagastā, Ku 27.12. (M.Jaunzemis). Lielā klijkaija Stercorarius skua. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā 1-N tālu jūrā pie Pāvilostas, Lp 25.12. (K.Millers). Kaspijas kaija Larus cachinnans. 1 jaunais putns (1cy) Rumbulas izgāztuvē, Ri 27.12. (E.Fritze). Fotogrāfijas nav iegūtas. Lielā polārkaija Larus hyperboreus. 1 jaunais putns pie Liepājas ostas ziemeļu mola kopš novembra līdz 11.12. K.Millers, B.Millere). Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. 1 jaunais putns (1cy) medīja Engures ostā, Tu 17.12. (A.Klepers). Pirmais novērojums Latvijā ziemas mēnešos! Meža balodis Columba oenas. 1 pie Nīcas, Lp 23.12. (K.Millers); 1 Aizputes pagastā pie Rokasbirzs, Lp 24.12. (R.Rekmanis, J.Jansons). Lauku balodis Columba palumbus. 4 Piejūras parkā Liepājā 03.-12.12. (K.Millers, B.Millere). Svītrainā pūce Surnia ulula. 1 Stāmerienas apk., Gu 08.-17.12. (I.Krūmiņš u.c.). Pupuķis Upupa epops. 1 Papē pie Ķoņu tilta, Lp 16.12. Tupēja uz akmens un virināja cekulu (S.Larins u.c.). Pirmais novērojums Latvijā ziemas mēnešos. Akmeņu čipste Anthus petrosus. 1 pie Liepājas ostas ziemeļu mola 10.12. (I.Brediks, M.Kilups, A.Klepers); 1 Liepājas ez. uz Golodova dambja 18.12. (K.Millers); 2 pie Liepājas ostas dienvidu mola 24.12. (R.Rekmanis, J.Jansons). Baltā cielava Motacilla alba. 1 liedagā pie Skultes ostas ziemeļu mola, Ri 09.12. (K.Funts). Paceplītis Troglodytes troglodytes. Dzirdēta dziesma Dārziņos pie Rīgas HES 23.12. (A.Kuročkins, R.Matrozis). Pirmais zināmais gadījums, kad paceplītis dzied decembrī. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula. 1 Liepājā pie LBT 10.12. (I.Brediks, M.Kilups, A.Klepers); 1 Rīgas centrā E.Birznieka-Upīša ielas namu pagalmā visu mēnesi līdz pat gada beigām (10.12. bija 2 īpatņi) (K.Funts). Apkakles strazds Turdus torquatus. 1 īslaicīgi novērots Jelgavā, Vangaļu ceļā 26.12. (A.Kalvāns, O.Keišs). Skatīts ap 1 minūti no 20 m ar binokli. Ziņots: "... melns strazds ar baltu apkali, apkakle, bija izteikti formiska, kontrastaina". Apsvērta arī daļēji albīna melnā meža strazda T.merula iespēja (pēc salīdzinošajiem foto sugas lapā), kas atzīts par mazāk ticamu. Kovārnis Coloeus monedula. 800 putnu bars Liepājā 11.12. (K.Millers). Novērots lidojam no ziemeļu puses pie LBT starp jūras krastu un Oskara Kalpaka ielu. Neparasti liels skaits un viens no lielākajiem bariem kāds pēdējos gados ziņots. Iespējams, ka Liepājā šoziem vērojama palielināta ziemojošo kovārņu koncentrācija. Melnā vārna Corvus corone corone. 1 Mērsragā, Ta 17.12. (A.Klepers). Tas pats putns, kas tiek ziņots kopš 2005.g. aprīļa. Žubītes Fringilla sp. Vismaz 50 putnu bars ilgāku laiku uzturējās pie mājām "Mauriņi", kas ap 2 km SW no Ļaudonas, Ma, parastās žubītes un ziemas žubītes F.montifringilla aptuveni pusi uz pusi, pēdējais ziņojums 26.12. (A.Avotiņš u.c.).

Novembris 2006

Baltpieres zoss Anser albifrons. 1 ad kopā ar meža pīlēm Rīgas centra kanāla malā pie LU Bioloģijas fakultātes tiltiņa Kronvalda bulvārī no novembra sākuma, ziņota 17.11. (A.Petriņš), bet iespējams uzturējās arī ilgāk. Putns bez gredzena. Melngalvas zoss Branta bernicla. 1 Liepājas ostā 26.-30.11. (K.Millers, M.Jaunzemis). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Pelēkā pīle Mareca strepera. 3 Kaņiera ezerā, Tu 09.11. (J.Ķuze); 2 pāri Dārziņu attekā pie Rīgas HES 28.11. (R.Matrozis). Pēdējās varbūt potenciālas ziemotājas. Garkaklis Anas acuta. 1 M pie Liepājas ostas dienvidu mola 25.11. (R.Rekmanis); 1 M Dārziņu attekā pie Rīgas HES 28.11. (R.Matrozis). Vēli rudens novērojumi, varbūt potenciāli ziemotāji. Mazā gaura Mergellus albellus. Liels skaits - vismaz 58 Kaņiera ezerā, Tu 05.11., t.sk. 32 vienā bariņā (V.Vintulis). Brūnkakla gārgale Gavia stellata. 1 mazā Ķīšezera līcītī pie mājām un garāžām pie TEC dīķa, Rp 04.11. (K.Funts); 1 atrasta naktī uz asfalta uz tilta pār Aivieksti Ļaudonā, Ma 29.11. (Iesalnieku ģimene). Lielais piekūns Falco peregrinus. 1 ad T Liepājas ostā no 25.11. līdz mēneša beigām (K.Millers, M.Jaunzemis). Potenciāls ziemotājs, acīmredzot tas pats kas iepriekšējā ziemā. Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Vēli rudens novērojumi Ezeres apk., Sa - 13 lokāli un 35 virs lauka pie Celmu dīķa 25.11. (M.Jaunzemis). Ķīvīte Vanellus vanellus. Vēli rudens novērojumi: 8-SW Ezeres apk., Sa 25.11. (M.Jaunzemis); 1 Liepājas ez. pie Golodova dambja 28.11., pacēlās un aizlidoja uz dienvidiem (K.Millers). Jūras šņibītis Calidris maritima. 3 uz Liepājas ostas dienvidu mola 11.11. (Ģ.Graudups). Desmitais novērojums Latvijā. Vistilbe Lymnocryptes minimus. 1 izcelta uz lauka Ezeres apk., Sa 18.11. (M.Jaunzemis). Samērā vēls rudens novērojums. Sloka Scolopax rusticola. 2 novērotas Lašupes mežos, Sa 29.11. (A.Upenieks). Vēli rudens novērojumi, varbūt potenciālas ziemotājas. Vidējā klijkaija Stercorarius pomarinus. 1 jaunā aizlidoja gar Kolkas bāku Irbes jūras šauruma virzienā 18.11. (skatīts no bākas) (J.Ķuze, M.Strazds). Lielā klijkaija Stercorarius skua. 1 aizlidoja dienvidu virzienā jūrā pie Papes, Lp 01.11. (A.Celmiņš). Lidoja ap 1 km no krasta pl. 08:55. Vecums nav droši noteikts, iespējams imm/ad. Lielā polārkaija Larus hyperboreus. 1 jaunais putns pie Liepājas ostas ziemeļu mola no 18.11 līdz vismaz 28.11. (K.Funts, D.Krīgens u.c.). Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla. 1 jaunais putns Karostā Liepājā 06.11. (A.Kuročkins, R.Matrozis). Iepējams tas pats putns novērots pie ostas ziemeļu mola 12.11. (ielidoja ostas akvatorijā, M.Jaunzemis) un dienvidu mola rajonā 13.11. (K.Millers). Tievknābja kaira Uria aalge. 1 jūrā pie Akmeņraga 06.11. (A.Kuročkins, A.Vaiders); 1 lidojumā gar Kolkasragu rietumu virzienā 16.11. (V.Ādamsons, K.Millers, V.Roze). Lielais alks Alca torda. 180 uzskaitīti 4,5 stundās pie Kolkasraga 16.11., pārvietojās W virzienā (V.Ādamsons, K.Millers, V.Roze); 305 uzskaitīti 98 minūšu laikā jūrā pie Kolkas bākas 19.11., lidoja N-NE virzienos. Kopā uzskaites laikā 08:35-14:35 bākas apkārtnē reģistrēti 758 dažādos virzienos lidojoši putni (J.Ķuze, M.Strazds). Lauku balodis Columba palumbus. 2 ielaidās uz nakšņošanu Piejūras parkā Liepājā 23.11. (I.Mednis). Potenciāli ziemotāji. Urālpūce Strix uralensis. Divi novērojumi Rīgā: 1 nofotogrāfēta Pārdaugavā (lielveikala Spice rajonā) 10.11. (K.Alainis); 1 nofotgrāfēta kādas privātmājas dārzā Braslas ielā 29.11. (I.Druviete, P.Druvietis). Ziemeļpūce Strix nebulosa. 1 imm M (2cy) atrasta beigta Viļakas apk., Bl ap 20.11. (datums aptuveni). Spriežot pēc ievainojumiem, notriekta ar automašīnu. Atradējs nav zināms. Sugas piederība, vecums un dzimums noteikts Latvijas Dabas muzejā, kur eksemplārs turpmāk glabāsies. Pupuķis Upupa epops. 1 jūrmalā pie Lauteriem, Lm 04.11. (G.Graubics). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Ausainais cīrulis Eremophila alpestris. 1 novērots un dzirdēta balss (g.k. pēc tās arī noteikts) pie Salacgrīvas, Lm 05.11. (J.Lipsbergs). Akmeņu čipste Anthus petrosus. 1-2 īpatņi ziņoti pie Liepājas ostas dienvidu mola periodā 11.-25.11. (R.Rekmanis, Ģ.Graudups, K.Millers); turpat 3 īpatņi 26.11. (M.Jaunzemis). Baltā cielava Motacilla alba. Vēls rudens novērojums - 1 jūrmalā pie Vaides, Ta 26.11. (H.Hofmanis). Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros. 1 ad M Ogrē līdz 19.11. (V.Roze). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla. Vēls rudens novērojumi: 1 T Vaivaros, Jūrmalā 09.-12.11. (M.Krūze); 1 T Ķūļciema pag. Dzedros, Ta 11.11. (M.Briedis). Melnā vārna Corvus corone corone. 1 Mērsragā, Ta 15.11. (V.Ādamsons, K.Millers, V.Roze). Tas pats putns, kas šeit tiek ziņots kopš 2005.g. aprīļa. Gaišais ķeģis Acanthis hornemanni. 1 kopā ar parastajiem ķeģiem C.flammea Liepājā pie ziemeļu fortiem 29.11. (K.Millers). Domājams M, jo nebija sārtas krūtis. Atšķīrās kā vispārēji gaišāks un skaidri redzēta pilnīgi balta virsaste.

Oktobris 2006

Iespējama kalnu zoss Anser indicus (tomēr ar hibrīda pazīmēm). 1 lidojumā kopā ar 7 baltpieres zosīm A.albifrons pie Zvejniekciema, Ri 08.10. (A.Kuročkins). Bija manāmi lielāka par baltpieres zosīm un nebija saskatāmas tipiskās svītras uz galvas (varbūt jaunais putns?). Kanādas zoss Branta canadensis. 1 jūrmalā pie Skultes, Ri 08.10. (A.Kuročkins). Prīkšķe Spatula querquedula. 2 Gomelī pie Lubānas ez., Re (K.Millers, V.Roze) un 1 nošauta Zvejsalas-Ļodānu dīķos Nagļu zivsaimniecībā, Re (J.Macāns). Samērā vēli rudens novērojumi, abās vietās 06.10. Melnkakla dūkuris Podiceps nigricollis. 1 Nagļu zivsaimniecības Orenīšu 5. dīķī, Re 01.10. (G.Grandāns). Vēls rudens novērojums. Lielais baltais gārnis* Ardea alba. 70 Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas-Ļodānu dīķos, Re 01.10. (A.Avotiņš u.c.); 46 Īdeņas dīķos pie Lubānas ez., Re 06.10. (t.sk. 45 dīķī nr. 4); 95 Zvejsalas-Ļodānu dīķos 07.10. (t.sk. 73 vienā barā) (abas vietas K.Millers, V.Roze); 34 Sātiņu dīķos, Sa 07.10. (O.Keišs u.c.). Brūnais ibiss Plegadis falcinellus. 7 Nagļu zivsaimniecības Orenīšu 2. dīķī, Re 01.10. (G.Grandāns, A.Avotiņš u.c.). Nenoteikts ērglis - mazais/vidējais Clanga pomarina/clanga. 1 ad pietuvojās Papes putnu stacijai no ziemeļu puses kopā ar 2 jūras ērgļiem Haliaeetus albicilla, un vēlāk atkal attālinājas uz ziemeļiem 12.10. Liela izmēra ērglis (sākotnēji pat ziņots kā trešais jūras ērglis) ar samērā viendabīgi krāsotu spārna apakšpusi (gaišie ‘komati’ spārna apakšpusē nav saskatīti), pleci no augšpuses tomēr bija manāmi gaišāki par lidspalvām (V.Ādamsons, A.Celmiņš, M.Jaunzemis, K.Millers); 1 Mežotnes pagastā netālu no Bauskas un Jelgavas rajonu robežas 16.10. Redzēts nolaižoties un tikai no mugurpuses - samērā tumšs, bet ne lāsumains, gaiši laukumi pie primāro lidspalvu pamatnēm un virsastē (M.Tīrums). Dūņšnibītis Calidris falcinellus. 1 Sātiņu dīķos, Sa 07.10. (M.Jaunzemis). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Meža tilbīte Tringa ochropus. 1 iztraucēta no Šepkas upītes Launkalnes pag., Vk 07.10. (A.Klepers). Droši noteikta no 5 m attāluma. Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Kaspijas kaija Larus cachinnans. 1 jaunais putns (1cy) nofotografēts Liepājā 25.10. (3 attēli Tarsiger.com, M.Bruun). Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. 1 ad uz Papes mola 12.10. (M.Jaunzemis, V.Ādamsons). Vēls rudens novērojums. Tievknābja kaira Uria aalge. 1 lidojumā uz ziemeļiem jūrā pie Papes 15.10. (A.Celmiņš). Ausainais cīrulis Eremophila alpestris. 2 Nīcas laukos, Lp 01.10. (K.Millers); 4 Liepājas ostā 25.10. (M.Bruun). Pelēkā cielava Motacilla cinerea. 1 īslaicīgi uzturējas ceļamalas grāvī netālu no Papes putnu stacijas 12.10., iespējams ad T (M.Jaunzemis u.c.); 1 īslaicīgi nolaidās uz akmeņiem pie Papes kanāla ietekas jūrā, drīz turpināja lidojumu uz dienvidiem 26.10., iespējams ad T (A.Celmiņš, R.Rekmanis). Vēlākais rudens novērojuma Latvijā. Sibīrijas ķauķītis Phylloscopus proregulus. 4 jaunie putni noķerti Papes putnu stacijā, no tiem trīs 19.10. - 08:50 murdā (J.Kazubiernis, K.Millers), 09:50 un 12:05 krūmāja tīklā 19.10. (K.Millers) un viens 26.10. murdā (gredzenotāji no Polijas). Dzeltensvītru ķauķītis Phylloscopus inornatus. 3 jaunie putni noķerti Papes putnu stacijā - pa vienam 01.10. un 04.10. murdā (J.Baumanis u.c.) un 10.10. krūmāja tīklā (J.Kazubiernis). Svirlītis Phylloscopus sibilatrix. 1 jaunais putns noķerts Papes putnu stacijas murdā 10.10. (gredzenotāji no Polijas). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Rietumu garastīte Aegithalos caudatus europaeus. 1 tipisks šīs pasugas putns noķerts tīklā Papes putnu stacijā 24.10. (K.Millers, foto sugas lapā).

Septembris 2006

Sāmsalas pīle Tadorna tadorna. 1 jaunais putns Sātiņu dīķos, Sa 10.09. (M.Jaunzemis). Lielais baltais gārnis** Ardea alba. Zvejsalas-Ļodānu dīķi Nagļu zivsaimniecībā, Re: 10 - 01.09. (J.Ķuze, M.Strazds), vismaz 24 - 17.09. (G.Grandāns), 25 - 21.09. (I.Krams); Kvāpānu dīķi pie Lubānas ez., Re: 45 - 03.09. (J.Ķuze, M.Strazds), 28 - 13.09. (A.Dimperāns), ap 30 - 30.09. (A.Avotiņš u.c.); Sātiņu dīķi, Sa: 26 - 10.09. (M.Jaunzemis), 36 - 20.09. (D.Boiko, I.Krakope, A.Laubergs); Kaņieris, Tu: 21 - 17.09. (J.Ķuze), vismaz 10 - 21.09. (V.Vintulis); iespējams 15 lielie baltie gārņi septembra pirmajā pusē uzturējās purviņā pie Zālītes ugunstorņa, Ba: "... kopā ar pelēkajām dzērvēm jau nedēļu redzamas 15 "baltas dzērves"" (B.Lācis ziņojis Latvijas Ornitoloģijas biedrībai 15.09.). Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. 29 Skrundas dīķos, Ku 20.09. (D.Boiko, I.Krakope, A.Laubergs). Čūskērglis Circaetus gallicus. 1-S Papē, Lp 06.09. (K.Millers, J.Baumanis). Bikšainais klijāns Buteo lagopus. 1 lokāls ceļa malā pie Pastendes, Ta 06.09, redzēts arī nolaižamies zemē (H.Hofmanis). Agrākais rudens migranta novērojums Latvijā. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. 5 jaunie putni vienkopus uz vadiem pie Vidsalas, Jk 21.09. (A.Pērkons). Lauku piekūns Falco tinnunculus. 51 uzskatīts migrācijā uz dienvidiem Papē, Lp 15.09. (uzskaite 5 stundas, J.Kazubiernis). Lielākais skaits, kāds reģistrēts Papē rudens migrācijas laikā vienā dienā! Morinella tārtiņš Eudromias morinellus. 1 Dzelves purva noraktajos kūdras laukos, Saulkrastu-Pabažu apk., Ri 14.09. (D.Drazdovskis, G.Grandāns). Trulītis Calidris minuta. 110 Kvāpānu 1. dīķī pie Lubānas ez., Re 11.09. (A.Klepers). Lielākais skaits vienā vietā rudens migrācijas laikā. Dūņšņibītis Calidris falcinellus. 1 Kvāpānu dīķos pie Lubānas ez., Re 01.09. (J.Ķuze, M.Strazds); 1 jaunais putns Sātiņu dīķos, Sa 10.09. (M.Jaunzemis). Tumšā tilbīte Tringa erythropus. 22 Kvāpānu dīķos pie Lubānas ez., Re 01.09. (J.Ķuze, M.Strazds). Samērā liels skaits vienā vietā. Garastes klijkaija Stercorarius longicaudus. 2 jaunās uz N Papē, Lp 07.09. - pirmā virs jūras 10:40 (K.Millers), otra virs sauszemes gar putnu staciju 13:15 (V.Vintulis); 1 jaunā atrasta beigta Lielupes grīvā, Jr 11.09. (stāvējusi jau apmēram 2 nedēļas) (A.Kuročkins, V.Smislovs); 1 jaunā uz S Lauteru jūrmalā, Lm 20.09. (G.Graubics). Dzeltensvītru ķauķītis Phylloscopus inornatus. 1 jaunais putns noķerts Papes putnu stacijā 16.09. (krūmāja tīklā, J.Kazubiernis). Melnā vārna Corvus corone corone. 1 Mērsragā, pārsimts metrus uz N no Pekraga, Ta 02.09. (I.Brediks, M.Vimba). Putns, kas šeit uzturas vismaz kopš 2005.g. aprīļa.

Augusts 2006

Baltpieres zoss Anser albifrons. 1 kopā ar 2 meža zosīm A.anser Nīcas laukos, Lp 20.08. (K.Millers). Melngalvas zoss Branta bernicla. 1 pie Pāvilostas dienvidu mola, Lp 27.08. (R.Rekmanis). Paipala Coturnix coturnix. Vēla balss Bebru apk., Ai 28.08. Dziedāja intensīvi, dzirdēta vairākkārt arī iepriekšējās dienās (A.Roze). Ragainais dūkuris Podiceps auritus. 1 Slokas attīrīšanas iekārtu dīķos, Jm 18.08. (M.Krūze). Lielais baltais gārnis** Ardea alba. 33 Engures ezerā pie Lopsalrovas, Tu 14.-16.08. (saskaitīti no ezera austrumu krasta torņa, A.Mednis); 14 Kaņiera ezerā, Tu 17.08. (A.Blumbergs); 21 Īdeņas dīķos pie Lubānas ez., Re 22.08. (I.Brediks, M.Kilups, M.Vimba); 12 Zvejsalas-Ļodānu dīķos Nagļu zivsaimniecībā, Re 24.08. (I.Brediks, M.Kilups, M.Vimba u.c.). Sarkanā klija Milvus milvus. 1 ad pie Liepājas šosejas un Valtaiķu - Embūtes ceļu krustojuma, Ku 03.08. (K.Millers, B.Valkaša); 1 ad pie Jēkabpils, pie ceļa uz Ļaudonu 05.08. (A.Avotiņš). Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. 4 Užavas apkārtnē, Ve 24.08. (3 no tiem noteikti kā jaunie putni) (J.Hamann); 1 jaunais Eiķinupes palienes pļavā pie Burtnieka ez. (S gals) 26.08., Vm (A.Klepers u.c.); 1 jaunais Ādažu laukos, Ri 27.08. (A.Klepers). Dūņšņibītis Calidris falcinellus. 120 uzskaitīti Ainažu jūrmalā, Lm 16.08. (divas vietas - Ainaži un Rožupes grīva), mazākā skaitā novēroti turpmākās dienās - 50 īpatņi 22.08. un 15 - 25.08. (abās dienās tikai pie Ainažiem) (O.Opermanis); 1 dienvidu pusē no Mērsraga ostas, Ta 18.08. (M.Kilups); 2 Kvāpānu 1. dīķī pie Lubānas ez., Re 23.08. (I.Brediks, M.Kilups, M.Vimba). Kaspijas kaija Larus cachinnans. 1 jaunais putns (1cy) pie Rīgas HES 22.08. (K.Millers, V.Roze). Parastā ūbele Streptopelia turtur. 33 vienkopus uz vadiem pie Degumniekiem, Ma 11.08. (A.Klepers). Lielākais bars kāds ziņots pēdējā desmitgadē. Bišu dzenis Merops apiaster. Kopsavilkums vasaras mēnešiem. Ligzdošans vietā pie Saraiķiem pirmie 4 putni novēroti 10.06. (K.Millers), tomēr vēlāk skaits nebija daudz lielāks – līdz 6 pieaugušie putni 27.07. (M.Tīrums). Mazuļu barošana vienā no alām novērota 13.08. (V.Vintulis). Pēdējais novērojums bija 26.08., kad uz vadiem redzēti 3 jaunie putni, 1 ad un 1 nenoteikta vecuma (K.Millers, B.Valkaša). Domājams, ka šogad apdzīvotas bija 2 alas un vismaz no vienas (varbūt no abām) izvesti jaunie putni. Jāpiezīmē arī divi gadījumi, kad bišu dzeņi redzēti 0,5-2 km posmā uz ziemeļiem no patreizējās ligzdošanas vietas: 1 - 17.07. (M.Strazds) un aptuveni 10 uz vadiem 15.08. (J.Mackus). Nav skaidrs vai tie bijuši citi putni, vai jau zināmie ligzdotāji? Zīdaste Bombycilla garrulus. 1 novērota Krāslavā 27.08. Uzturējās vasarnīcas dārzā, kopā ar mājas strazdiem Sturnus vulgaris revideja ogu krūmus - aronijas, ērkšķogas (I.Krams). Iespējams mazais ķeģis Acanthis flammea cabaret. Vismaz 2 putnu balsis agri no rīta Nīcas laukos, Lp 06.08.; balss Liepājas ez. W krastā pie Reiņu laivu bāzes 13.08. (abi novērojumi K.Millers).

Jūlijs 2006

Melnkakla gārgale Gavia arctica. 1 nepieaudzis putns (iespējams 2cy) Skrundas dīķos, Ku 08.-09.07. (D.Boiko); 1 imm Nagļu zivsaimniecības Orenīšu 6. dīķī, Re 21.07. (A.Klepers). Polārā gārgale Gavia immer. 1 ad vasaras tērpā pielidoja Kolkasragam no NE puses un nolaidās jūrā ap 300 no raga 15.07. (C.Kyrk). Sarkanā klija Milvus milvus. 1 ad Dunduru pļavu Melnragu rīklē pārlidoja W virzienā, Tu 11.07. (J.Ķuze, N.Hatch). Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. 1 ad T pie "Orenīšiem" Nagļos, Re 29.07. (K.Millers, B.Valkaša). Mazais dumpis Ixobrychus minutus. Balss Kvāpānu dīķos pie Lubānas ez., Re 17.07. (C.Kyrk). Lielais šņibītis Calidris canutus. 108 Mērsraga jūrmalā, Ta 26.07. (g.k. Pekraga rajonā, pārsvarā ad) (A.Klepers, M.Tīrums). Lielākais rudens migrantu skaits kāds ziņots lokalizētā vietā. Dūņšņibītis Calidris falcinellus. 1 Kaņiera ezerā kopā ar citiem bridējputniem, Tu 21.07. (J.Ķuze); 1 ad dienvidu pusē no Mērsraga ostas, Ta 21.07. (K.Millers); 1 ad Kvāpānu 1. dīķī, Re 21.07. (A.Klepers); 1 ad Mērsraga jūrmalā, Ta 26.07. (A.Klepers, M.Tīrums). Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. 2 ad Kvāpānu 1. dīķī, Re 21.07. (A.Klepers) un turpat vismaz 4 ad 29.07. (J.Baumanis, K.Millers, B.Valkaša). Īsastes klijkaija Stercorarius parasiticus. 1 ad pielidoja Kolkasragam vakarā no austrumu puses 14.07. (C.Kyrk). Agrākais pirmā rudens migranta novērojums Latvijā. Kaspijas kaija Larus cachinnans. 1 ad Demenes izgāztuvē (Da), ar Ukrainas gredzenu 14.07. Bez šīs kaijas bija vēl 3-5 citas iespējamas Kaspijas kaijas bez gredzeniem (arī ad); 1 imm (3cy) Rumbulas izgāztuvē (Ri) ar Ukrainas gredzenu 26.-27.07., tā pati, kas šeit bija 2005.g. jūlijā; 1 imm (2cy) fotografēta Rumbulas izgāztuvē jūlijā (precīzs datums nav zināms) (visi novērojumi E.Fritze). Baltvaigu zīriņš Chlydonias hybrida. 2 ad novēroti no putnu torņa Engures ezera austrumu malā (laidelējās NW pusē), Tu 14.07. (C.Kyrk). Tievknābja kaira Uria aalge. 1 jūrā, rietumu piekrastē iepretī Jūrkalnei 31.07. (A.Kuročkins, R.Matrozis, A.Stīpniece, A.Vaiders). Pelēkā cielava Motacilla cinerea. Pāris ar 4 pull Dundagā pie tilta pār Pāci, Ta 15.07. (C.Kyrk); 1 ad un 3 jaunie putni nelielā upītē Vidāles apk., Ta 20.07. (D.Drazdovskis, G.Grandāns, J.Priednieks). Jaunas ligzdošanas vieta Kurzemē (trešā un ceturtā zināmās). Iespējams mazais ķeģis Acanthis flammea cabaret. 1 laidelējās pie Kolkasraga autostāvvietas 15.07. (C.Kyrk); dzirdēta balss pie Papes putnu stacijas, Lp 26.07. (K.Millers).

Jūnijs 2006

Tundras sējas zoss Anser fabalis rossicus. 1 jūrmalā pie Gaujas grīvas, Ri 16.06. (R.Matrozis). Baltpieres zoss Anser albifrons. 1 Skrundas zivju dīķos kopā ar ziemeļu gulbjiem, Ku 05.06. (D.Boiko). Kanādas zoss Branta canadensis. 1 Kaņiera ez., Tu 17.06. (A.Blumbergs); 1 Mērsraga jūrmalā, Ta 20.06. (J.Ķuze, M.Strazds). Turpat arī 21.06. (V.Ādamsons). Melngalvas zoss Branta bernicla. 1 Daugavas grīvā pie Bolderāja puses mola 11.06. (I.Auziņš). Vienīgais zināmais novērojums šajā pavasarī. Pelēkā pīle Mareca strepera. 14 vienā barā Gaujā uz Igaunijas robežas (Jaunāmuiža, Vk) 26.06. (M.Strazds). Melnkakla gārgale Gavia arctica. 37 rīta pusē pārlidoja Orenīšu zivju dīķus virzienā uz NW, Re 02.06. (V.Ādamsons, K.Millers, V.Roze). Liels vēlu migrantu bars iekšzemē. Mazais dumpis Ixobrychus minutus. Balss vakarā Nagļu zivsaimniecībā pie Orenīšu nodaļas 4. dīķa (tā ziemeļu malā pie Orenīšu kalna), Re 04.06. (J.Baumanis); balss Sātiņu dīķos, Sa 12.06. (Z.Jansone); balss Kvāpānu 4. dīķī, Re 11.06. (Lubānas ezera austrumu mala), ap pl. 01:30 (K.Funts). Bikšainais klijāns Buteo lagopus. 1 lidojumā virs Ķemeriem (novērots pie ĶNP kantora ēkas), Jm 26.06. (J.Ķuze, V.Vintulis). Vidējais ērglis Clanga clanga. 1 imm Lubānas ezera rietumu malā, Ma. 10.06. (K.Funts). Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. 5-6 vienlaicīgi no viena punkta pie Skuķu ezera Dvietes palienē, Da. 02.06. (E.Račinskis); 1 imm (domājams 2cy) Lubānas ezera ziemeļu galā pie ceļa - lidoja pa priekšu mašīnai, nolaidās uz ceļa, Ma 10.06. (K.Funts). Trulītis Calidris minuta. 1 Teiču purvā pie Vaboles ez., Ma 08.06. (M.Jaunzemis). Turpat 3 dīķu tilbītes Tringa stagnatilis un 4 šaurknābja pūslīši Phalaropus lobatus (A.Avotiņš sen., A.Avotiņš jun., M.Jaunzemis); 1 šaurknābja pūslītis (T) kādā dīķī pie Aizputes, Lp 29.06. (R.Rekmanis). Platknābja pūslītis Phalaropus fulicarius. 1 ad M Kvāpānu 2. dīķī, Re. 12.06. (J.Granāts, A.Kalvāns). Acteku kaija Leucophaeus atricilla. 1 ad pie Liepājas ostas ziemeļu mola - liedagā, kur ietek notekūdeņu strauts 22.06.(A.Eglītis, J.Lipsbergs). Jauna putnu suga Latvijā! Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus. 2 Teiču purvā pie Vaboles ez., Ma 08.06. (A.Avotiņš sen., A.Avotiņš jun., M.Jaunzemis). Tievknābja kaira Uria aalge. 1 atrasta beigta jūrmalā pie Saraiķiem, Lp 24.06., iespējams izskalota tajā pašā dienā, jo atradās ūdens malā un nebija sākusi bojāties (A.Celmiņš). Citroncielava Motacilla citreola. Vismaz 2 TT (varbūt 3) Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas dīķos, Re 01.06. (V.Ādamsons, J.Baumanis, K.Millers, V.Roze); 1 T Teiču purvā pie Vaboles ez., Ma 08.06. (A.Avotiņš sen., A.Avotiņš jun., M.Jaunzemis). Zīdaste Bombycilla garrulus. 2 Kolkas ciemā, Ta no 26.06. līdz 01.07. (J.Priednieks u.c.).

Maijs 2006

Mazā zoss Anser erythropus. 1 ad lidojumā kopā ar baltpieres zosīm A.albifrons Kolkasragā, Ta 02.05. (D.B.Wooldridge) . Kanādas zoss Branta canadensis. 1 redzēta īsā pārlidojumā virs Lubānas ez. rietumu daļas, Ma 20.05. (A.Celmiņš). Baltirbe Lagopus lagopus. Klešniku purvā (Lu) 13.05. atrastas spalvas 6 vietās (J.Ķuze, M.Strazds). Dzeltenknābja gārgale Gavia adamsii. 1 Kolkasragā 01.05., lidojumā uz NE virs jūras ap 10:30 (J.Kazubiernis). Ragainais dūkuris Podiceps auritus. 1 Mundigezerā, Ta 14.05. (M.Kilups); pāris dīķī pie Mežoles skolas, Launkalnes pag., Vk 15.05. (A.Klepers), turpat bija arī 2005. gada sezonā; 1 jūrā pie Kuivižiem, Lm 20.05. (G.Graubics, K.Millers, V.Roze); pāris nelielā dīķī Slaņķos (pie Vaives), Cs 28.05. (D.Boiko, M.Žagars). Mazais dumpis Ixobrychus minutus. Balss Sātiņu dīķos, Sa 18. un 25.05. (Z.Jansone). Sarkanā klija Milvus milvus. 1 ilgstoši riņķoja Dundurlaukos virs Taurgovju aploka ĶNP, Tu 10.05. (ap 18:00) (A.Liepa). Stepes lija Circus macrourus. 1 M redzēta pārlidojam Kolkas ciemu pie mājām "Ūši" 02.05. (D.B.Wooldridge). Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. 1 Kolkas ciemā pie mājām "Ūši" 02.05. (D.B.Wooldridge) - agrākais pavasara novērojums Latvijā (dzimums nav ziņots); 1 laukos starp Garciemu un Ādažiem, Ri 04.05. (dzimumu neizdevās noteikt) (V.Roze, A.Zacmanis); 1 M laukos starp Garciemu un Ādažiem, Ri 10.05. (A.Zacmanis); 3 (M, 2cy jaunais (iesp. M) un trešais nenoteikts) Nagļu zivsaimniecībā virs Orenīšu 7. dīķa un 1 M pie Kvāpānu dīķiem, Re 17.05. (A.Klepers); 2 (T un 2cy jaunais) Nagļu zivsamniecībā pie Orenīšu kalna, Re 20.05. (K.Funts, M.Kilups, M.Tīrums, M.Vimba). Avozeta Recurvirostra avosetta. 2 Kolkasragā, Ta 08.05. (D.B.Wooldridge). Dūņšņibītis Calidris falcinellus. 1 Nagļu zivsaimniecības dīķos, Re 27.05. (B.Paepegaey, N.Selosse u.c.). Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. 3 Nagļu zivsaimniecības Orenīšu 3. dīķī, Re 04.05. (A.Klepers, L.Priedāja). Lielā polārkaija Larus hyperboreus. 1 nepieaudzis putns (2cy) aizlidoja ziemeļu virzienā Lauteru jūrmalā, Lm 07.05.(G.Graubics, I.Heidere); iespējams tas pats putns novērots dažus km uz ziemeļiem no šīs vietas (Kuivižu jūrmalā) 21.05. (V.Roze, G.Graubics, K.Millers). Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus. 3 Skuķu ez., Dvietes palienē, Da 16.05. (A.Klepers); 6 Gomelī un vismaz 6 Nagļu zivsaimniecības Orenīšu 7. dīķī, Re 17.05. (V.Vintulis u.c.); 2 Kuivižu jūrmalā, Lm 20.05. (V.Roze, G.Graubics, K.Millers); līdz 4 īpatņi Nagļu zivsamniecībā, Re 20.05. (redzēti no Orenīšu kalna putnu torņa) (K.Funts, M.Kilups, M.Tīrums, M.Vimba); līdz 5 īpatņi Lubānas ez. dienvidu galā, Ma 20.05. (redzēti no putnu torņa) (I.Azaucka, M.Briedis, A.Kalvāns, E.Lediņš); 2 Nagļu zivsaimniecības dīķos 27.05. (B.Paepegaey, N.Selosse u.c.). Ziemeļpūce Strix nebulosa. Novērots pāris Ludzas rajonā 13.05. (M. Strazds, J. Ķuze) vietā, kur dzirdēta balss 27.04. (M. Strazds, H. Hofmanis). Zaļā dzilna Picus viridis. 1 Lilastes apk., Ri (datums un apstākļi nav precīzi zināmi).  Cekulainais cīrulis Galerida cristata. Veicot rūpīgu Liepājas apsekošanu, aprīlī-maijā piemērotā ligzdošanas biotopā novēroti 7 pāri (K.Millers). Sarkanrīkles čipste Anthus cervinus. 1 M Nagļu zivsaimniecībā, Orenīšu kalnā uz vadiem, Re 21.05. (K.Funts, M.Tīrums, M.Vimba). Citroncielava Motacilla citreola. 1-2 TT pie Nagļu zivsaimniecības Orenīšu 7. dīķa, Re 06.05. (A.Arkiomaa u.c.); T un M Salaspils novadā, Ri 11.05. (K.Millers). Iespējams, ka ir arī trešais putns - 2cy T; 1 M netālu no Mērsraga putnu torņa, Ta 24.05. (B.Paepegaey, N.Selosse u.c.); 1 T Kolkā, Ta 25.05. (B.Paepegaey, N.Selosse u.c.). Pelēkā cielava Motacilla cinerea. 1 M ar tipisku ligzdošanas uzvedību Braslā pie Braslas zivju audzētavas, Cs 06.05. (E.Dzenis); 1 T ar ligzdošanas uzvedību Lejaslīgatnē pie aizsprosta, Cs 15.05. (E.Dzenis); 2 Rendā (Ku) 23.05., no kurām viena M, otra palika nenoteikta (M.Jaunzemis); 1 Ķemeru apk., Vēršupītes krastā pie Jaunķemeru ceļa tilta, Jm 25.05. (dzimums nenoteikts) (K.Lapiņš, K.Vilciņa). Apkakles strazds Turdus torquatus. 1 migrācijā virs Kolkasraga (Ta) 01.05. (D.B.Wooldridge). Melnā vārna Corvus corone corone. 1 Mērsraga jūrmalā (Ta) 13.05. (V.Ādamsons, A.Celmiņš, K.Milllers, V.Roze). Tas pats putns, kas šeit tiek ziņots kopš 2005. gada aprīļa. Sniedze Plectrophenax nivalis. Dzirdēta balss Mērsragā pie bākas, Ta 24.05. (I.Krams, B.Paepegaey, N.Selosse u.c.). Vēlākais pavasara novērojums Latvijā.

Aprīlis 2006

Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus. 1 kopā ar citām Anser zosīm Svētes grīvā (Jl) 05.04. (V.Vintulis). Kanādas zoss Branta canadensis. 2 kādā ūdens klajumā līdzās Rīgas-Siguldas šosejai (Ri) 03.04. (P.Hottola); 13 kopā ar 4 meža zosīm Anser anser Nīcas laukos (Lp) 07.04. (K.Millers); 3 applūdušos laukos Olaines apk. (Ri) 08.04. (J.Baumanis, A.Dimperāns); 3 uz aizsalušā Ruckas ezera ledus (Cs) 09.04. (G.Pužuls); 1 kopā ar citām zosīm Svētes grīvā (Jl) 12.04. (V.Roze, A.Zacmanis); aptuveni 2 nedēļas 2 īpatņi uzturējās Jaunmārupes karjerā, Ri (precīzi datumi un novērotāja vārds nav zināms, informāciju ieguva R.Matrozis). Stellera pūkpīle Polysticta stelleri. 1 T pie Kolkasraga (Ta) peldēja jūrā kopā ar 4 meža pīlēm 11.04. (J.Kazubiernis, D.B.Wooldridge). Dzeltenknābja gārgale Gavia adamsii. Iespējams 2 šīs sugas putni uzturējās jūrā pie Lauteriem, Lm visu dienu 26.04. (G.Graubics). Redzēta tumša galva un kakls (aptuveni līdz ķermenim peldošā stāvoklī), vēlāk vienam putnam redzēta gaišā mugura (kā melnkakla gargalei). Knābji abiem putniem bija vērsti slīpi augšup. Vakarā pēc 17:00 izdevās skatīt brīdī, kad viena paslējās augšup un savēzēja spārnus. Tobrīd skaidri pamanīts neliels gaišs ļoti kontrastains laukumiņš (vairak apaļīgs) tumšā kakla sānu daļā netālu no tumšās zonas lejasdaļas robežas. Galvas formu un knābja krāsu tomēr nevar precīzi noraksturot. Gargales bija patālu, debesis apmakušās un jūrā viegla dūmaka. Skatīts ar 20x teleskopu. Putni visu dienu dīki peldēja jūrā un nebarojas. Tikai vakarā retrospektīvi tapa skaidrs, ka tās nebija melnkakla gārgales. Lielais baltais gārnis Ardea alba. 1 meža pļavā netālu no Lubānas pilsētas (Ma) 03.04. (G.Zembergs). Pirmais pavasara novērojums, turpmākie novērojumi šai sugai netiek publicēti. Ķīķis Pernis apivorus. 1 medīja pļavās pie Ogres robežas uz Rīgas pusi 16.04. (Daugavpils šoseja) (A.Zacmanis). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Čūskērglis Circaetus gallicus. 1 pie Kapūnes (Bl) 10.04. (agrākais pavasara novērojums Latvijā) (K.Shaw, M.Strazds u.c.); 1 pārlidoja Līvānu - Jēkabpils šoseju S virzienā pie Trepmuižas (Jk) 20.04. (I.Krams). Stepes lija Circus macrourus. 1 T Kolkasragā (Ta) 25.04., aizlidoja ziemeļu virzienā 07:30 (J.Kazubiernis, D.B.Wooldridge); 1 imm M (vai 2cy) Kolkasragā (Ta) 26.04. (D.B.Wooldridge, N.Helldorff) ; 1 T (3cy) Mērsraga ragā pēcpusdienā (Ta) 28.04. (V.Roze, K.Millers). Vidējais ērglis Clanga clanga. 2 Lubānas ez. SW stūrī virs Aizpeisas purva (Ma) 30.04. (I.Krams). Avozeta Recurvirostra avosetta. 1 Kolkasragā (Ta) 11.04. (J.Kazubiernis); 2-N Papē (Lp) 15.04. (K.Millers); 3-S pie Akmeņraga (Lp) 17.04. (A.Klepers); 3 Kolkasragā (Ta) 19.04. (J.Kazubiernis). Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. 1-N kopā ar 1 kuitalu Numenius arquata Papē (Lp) 15.04. (K.Millers). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. 2 Nagļu zivsaimniecības Orenīšu 3. dīķī (Re) 25.04. (J.Baumanis, A.Dimperāns) un iespējams 4 īpatņi tajā pašā vietā 28.04. (J.Ķuze u.c.). Lielā tilbīte Tringa nebularia. Vismaz 3 pāri Klešniku purvā, Ludzas raj. 13.05. (J.Ķuze, M.Strazds). Īsastes klijkaija Stercorarius parasiticus. 1 Kolkasragā (Ta) 08.04. (D.B.Wooldridge). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. 1 ad Rumbulas izgāztuvē (Ri) kopš 09.-10.04. (E.Fritze). Iespējama 'tundras kaija' Larus fuscus graellsii/heuglini. 1 ad Rumbulas izgāztuvē (Ri) 10.04. (E.Fritze, M.Kilups, A.Klepers, M.Tīrums); 1 ad pie Rīgas HES 11.04. (varbūt tas pats putns, kas Rumbulā 10.04.) (K.Millers, V.Roze); 1 ad Demenes izgāztuvē (Da) 13.-14.04., uzturējās pārī kopā ar Baltijas reņģu kaiju L.f.fuscus (E.Fritze); 1 ad Rumbulas izgāztuvē (Ri) 15.04. (E.Fritze); 1 ad Vecdaugavā (Rp) 16.04. (I.Deņisovs); vismaz 3 ad Rumbulas izgāztuvē (Ri) 20.04. (A.Celmiņš). Kaspijas kaija Larus cachinnans. 1 ad Demenes izgāztuvē (Da) 13.04., ar Ukrainas gredzenu, kuru pilnībā nolasīt neizdevās (E.Fritze). Iespējama 'Kaspijas kaija' Larus cachinnans. 1 jaunā (2cy) Rumbulas izgāztuvē (Ri) 10.04. (A.Klepers, E.Fritze); 1 jaunā (2cy) Demenes izgāztuvē (Da) 13.04. (E.Fritze); 1 imm (3cy) Vecdaugavā (Rp) 16.04. (I.Deņisovs); 1 pāris ar L.cachinnans pazīmēm sudrabkaiju kolonijā Žurku salā (Rp) 23.04. (I.Deņisovs); 3 Vecāķu jūrmalā (Ri) 29.04. (2 ad, 1 imm (3cy) (I.Deņisovs). Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla. 1 jaunā (2cy) – N virs jūras Papē (Lp) 15.04. (K.Millers); 1 jaunā (2cy) Rīgas jūras līcī, sekoja kuģim 6 stundas rajonā starp Roņu salu un Salacgrīvu (LV teritorijā) 30.04. (A.Kuročkins, R.Matrozis, A.Stīpniece u.c.). Zaļā dzilna Picus viridis. 1 T Valmierā 06.04. (P.Hottola). Cekulainais cīrulis Galerida cristata. 1 lidoja dienvidu virzienā Papē (Lp) 08.04. (K.Millers). Ausainais cīrulis Eremophila alpestris. 1 migrācijā pie Stalbes pag. (Cs) 04.04. (P.Hottola); 1 uz lauka pie Briljantu fermas Ādažos (Ri) 14.04. (A.Klepers); 1-S pie kanāla Papē (Lp) 20.04. (K.Millers). Akmeņu čipste Anthus petrosus. 1 uz Golodova dambja Liepājas ez. 17.04. (K.Millers); 1 lokāla jūrmalā pie Lauteriem (Lm) 25.04. (G.Graubics); 1 dienvidu pusē no Mērsraga ostas (Ta) 28.04. (K.Millers, V.Roze); 2 uz kāpas pa ceļam uz Liepājas ostas S molu 30.04. (pēc tam aizlidoja N virzienā ) (K.Millers); Kolkasragā mēneša laikā novēroti seši īpatņi no kuriem: 2 - 17.04. (S.Hjerppe, I.Hjerppe, D.B.Wooldridge), 1 - 20.04. (J.Kazubiernis) un 1 - 28.04. (D.B.Wooldridge), pārējiem diviem datumi jāprecizē (J.Kazubierņa informācija). Citroncielava Motacilla citreola. 1 M Engures ez. austrumu krastā netālu no putnu torņa (Tu) 26.04. (S.Jackson, J.Ķuze u.c.); 1 T Nagļu zivsaimniecības Orenīšu 3. dīķī (Re) 27.04. (P.Thomason). Pelēkā cielava Motacilla cinerea. 1 lidojumā uz dienvidiem jūrmalā pie Lauteriem (Lm) 12.04. (G.Graubics); 1 T pie pie vecā Lorupes tilta Siguldas apk. (Ri) 14.04. (A.Kalvāns); pāris pie Ieriķu dzirnavām (Cs) 17.04. (M. Platacis); pāris Vaivē netālu no Raunas (Cs) 22.04. (E.Dzenis). Tumšā čakstīte Saxicola rubicola. 1 T Liepājas ez. rietumu krastā netālu no pilsētas dienvidu robežas 06.04. (pie ceļa uz Maiļragu) (K.Millers) ; 1 M Papes ez. ziemeļu galā, Lp 08.04. (J.Burny) ; 1 M Kolkasragā, Ta 09.04. (D.B.Wooldridge) ; 1 M Papē, Lp 14.-15.04. (K.Millers). Pēdējā uzturējās bijušajā šautuvē starp kanālu un jūru, 15.04. pl. 07:50 aizlidoja ziemeļu virzienā. Apkakles strazds Turdus torquatus. 1 T kopā ar pelēkajiem strazdiem T.pilaris un mājas strazdiem Sturnus vulgaris pie Kastrānes stacijas (Og) 06.04. (agrākais pavasara novērojums Latvijā un pirmais Ogres rajonā) (A.Klepers); 10 putnu bars Kolkas ciemā pie mājām "Ūši" (Ta) 17.04. (6 TT, 1 M un 3 nenoteikta dzimuma) (S.Hjerppe, I.Hjerppe, D.B.Wooldridge); 1 T Kolkas ciemā pie "Ūšiem" (Ta) 19.04. (D.B.Wooldridge); 4 Kolkas ciemā pie "Ūšiem" (Ta) 20.04. (M un 2cy T, vēlāk pielidoja T un M) (D.B.Wooldridge); 1 T migrācijā virs Kolkasraga (Ta) 22.04. (K.Millers u.c.); 1 T (2cy) Kolkasragā un 2 ad TT Kolkas ciemā pie "Ūšiem" (Ta) 23.04. (D.B.Wooldridge); 1 T kopā ar mājas strazdiem uz vasarāju lauka starp Aisteri un Tāšu pagriezienu (Lp) 23.04. (R.Rekmanis); 1 M pie Briljantu fermas Ādažos (Ri) 23.04. (A.Klepers); 1 T pārlidoja uz S Kolkas ciemā pie "Ūšiem" (Ta) 24.04. (D.B.Wooldridge). Melnā vārna Corvus corone corone. 1 Mērsraga jūrmalā (Ta) 20.04. (A.Klepers, O.Kurttio, S.Leinonen u.c.) un 30.04. (V.Ādamsons). Tas pats putns, kas šeit tiek ziņots kopš 2005. gada aprīļa. Dārza stērste Emberiza hortulana. 1 dziedāja Kolkas ciemā pie „Ūšiem” (Ta) 20.04. (D.B.Wooldridge). Agrākais pavasara novērojums Latvijā.

Marts 2006

Pelēkā pīle Mareca strepera. 1 T lidojumā uz ziemeļiem pie Papes ez. kanāla ietekas jūrā (Lp) 24.03. (K.Millers). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis. 1 pie Liepājas ostas dienvidu mola 02.03. (K.Millers). Domājams, ka vietējais ziemotājs. Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. 15 kādā barošanās vietā Nīkrāces pagastā (Ku) 01.03. (G.Graubics, I.Līdaka, L.Matsone) un turpat vismaz 23 īpatņi 06.03. (V.Roze, A.Zacmanis). Zivjērglis Pandion haliaetos. 1 pie aizsalušajiem Pļevnu dīķiem uz Palsas upes (Cs) 19.03. Turpat uzturējies pusotru nedēļu, vilcis no krūmiem nosmakušas mazas zivtiņas (D.Bērziņš, L.Palms). Lauku piekūns Falco tinnunculus. 1 ad T (ar gredzenu) Nīcas laukos (Lp) 03.03., varbūt pavasara migrants, jo agrākos šīs vietas apmeklējumos šogad vēl nebija novērots (K.Millers); 1 jaunais (2cy) pie Jaunsmiltenes (Vk) 04.03., iespējams pavasara migrants (A.Klepers); 1 starp Liepāju un Grobiņu 04.03. (K.Millers, B.Valkaša). Lielais piekūns Falco peregrinus. 1 ad Liepājas ostā pie LBT 26.03. (K.Millers). Uzturas šeit vismaz kopš 06.01. Vistilbe Lymnocryptes minimus. 1 atrasta beigta pie Stendes upes Lībagu pagastā (Ta) 19.03. (V.Elerts). Iespējams vietējā ziemotāja? Iespējama 'tundras kaija' Larus fuscus graellsii/heuglini. 1 ad Rumbulas izgāztuvē (Ri) 24.03. E.Fritze. Kaspijas kaija Larus cachinnans. 2 jaunās (2cy) Rumbulas izgāztuvē 23.03. un viena 26.03. (varbūt kāda no pirmajām, foto Kaspijas kaijas lapā). E.Fritze. Kaija Larus cachinnans/michahellis. 1 ad Vecmīlgrāvja kanālā (Rp, Meldru ielā pie tirgus) 07.03. (I.Deņisovs). Ziņotās pazīmes: tumšas acis (ziņots melnas), dzeltenas kājas, mazāka par sudrabkaiju L.argentatus. Lielā polārkaija Larus hyperboreus. 2 pie Rīgas HES 18.03. - viena nepieaugusi (3cy) aizlidoja virs Daugavas Rīgas virzienā, otra jaunā (2cy) uzturējās lokāli (V.Roze, K.Millers); domājams viens no šiem putniem (3cy jaunais) atkārtoti novērots pie Rīgas HES 23.03. (G.Graubics, I.Līdaka) un 25.03. (R.Matrozis). Purva pūce Asio flammeus. 1 Mālumuižas apk. (Gu) 25.03. (A.Freibergs, I.Freiberga); 1 lidinājās gar nokusušo ceļa malu pie autoceļa Valmiera - Limbaži pirms Umurgas (Lm) 22.03. (M.Kalniņš); 1 pie Vagulāniem (Jk) 23.03. (A.Pērkons); 1 nofotografēta pie Burtnieku ez. (Vm) 25.03. (J.Šatrovskis). Bezdelīga Hirundo rustica. 1 laidelējās virs Lielupes (arī nolaidās uz ledus) Emburgā (Jl) (A.Lielauza) (foto pavasara migrācijas lappusē). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Krauķis Corvus frugilegus. 600 Rumbulas izgāztuvē (Ri) 25.03. (A.Kuročkins, R.Matrozis). Gaišais ķeģis Acanthis hornemanni. 1 parasto ķeģu barā Pulvera ielā Liepājā 07.03. (V.Roze, A.Zacmanis); 1 M parasto ķeģu barā pie Nīcas (Lp) 11.03. (K.Millers). Sniedze Plectrophenax nivalis. 600-700 Nīcas laukos (Lp) 23.03. un turpat ap 1000 īpatņi 25.03. (K.Millers).

Februāris 2006

Baltpieres zoss Anser albifrons. 1 ad Uzvaras parkā Rīgā kopš janvāra vismaz līdz 12.02. (D.Boiko, I.Krakope); 1 jaunais putns (2cy) Rīgas centra kanālā pie operas un Bastejkalna no 2005. gada oktobra līdz vismaz 26.02. (E.Puzulis). Baltvaigu zoss Branta leucopsis. 1 grāvī pie TEC-1 un Policijas akadēmijas Ezermalas ielā Rīgā no 2005. gada decembra līdz vismaz 19.02. (A.Barviks). Pelēkā pīle Mareca strepera. 1 M Starpiņupītes grīvā Lapmežciemā (Tu) no 31.01. līdz 02.02. (A.Klepers, L.Salmiņa, I.Račinska). Lielais dumpis Botaurus stellaris. 1 Liepājas ezera malā pie notekūdeņu rores Ezerkrasta rajonā no 2005. gada decembra līdz vismaz 19.02. (K.Millers, B.Valkaša). Zivju gārnis Ardea cinerea. Rīgas HES apkārtnē (Dārziņu atteka un Sausā Daugava) - līdz 15 īpatņi kopš 2005. gada decembra vidus. Februārī Dārziņu attekas niedrājā 14 īpatņi 11.02. (R.Matrozis). Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. 20 kādā barošanās vietā Nīkrāces pagastā (Ku) 06.02. (M.Jaunzemis); turpat 29 īpatņi - 12.02. (J.Stomers) un 31 īpatnis - 17.02. (V.Roze, A.Zacmanis). Lauku lija Circus cyaneus. 2 ad TT ad Nīcas laukos (Lp) 12.02. (redzētas vienlaicīgi) (K.Millers, B.Valkaša). Lauku piekūns Falco tinnunculus. T un M Liepājā pie LBT no 2005. gada decembra beigām līdz vismaz 11.02. (K.Millers); 2 Grobiņas vēja ģenerātoru parkā netālu no Rolavas (Lp) 25.02. (R.Rekmanis). Purva piekūns Falco columbarius. 1 ad T Nīcas laukos (Lp) 11.02. (K.Millers); turpat 2 īpatņi - 12.02. (abi noteikti kā MM) (K.Millers, B.Valkaša). Lielais piekūns Falco peregrinus. 1 ad pie Liepājas ostas LBT no janvāra sākuma līdz vismaz 24.02. (K.Millers). Dumbrcālis Rallus aquaticus. 1 Trikātas ezerā, vietā, kur ietek ūdeņi no pienotavas (Vk) no 28.01. līdz vismaz 19.02. (M.Tīrums). Ūdensvistiņa Gallinula chloropus. 1-2 Dārziņu attekā pie Rīgas HES kopš no 2005. gada decembra līdz vismaz 11.02. (1 īpatnis) (R.Matrozis); 1 pie tiltiņa Ganību dambja un Tvaika ielas krustojumā Sarkandaugavā Rīgā no janvāra līdz vismaz 11.02. (I.Deņisovs). Ķīvīte Vanellus vanellus. 1 pie Nīcas (Lp) 20.02. (A.Maisiņš). Domājams, ka pirmais pavasara migrants atkušņa laikā. Vistilbe Lymnocryptes minimus. 1 Sausās Daugavas augšgalā pie Bērzes strauta no 2005. gada decembra līdz vismaz 04.02. (K.Funts); līdz 3 ziņotas Dārziņu attekas malās pie Rīgas HES janvārī un 2 īpatņi 25.02. (A.Klepers). Lielā polārkaija Larus hyperboreus. 1 jaunais putns (2cy) pie Rīgas HES 16.02. Aizlidoja Daugavas augšteces virzienā (V.Roze, K.Millers). Domājams, ka tas pats putns novērots Getliņu izgāztuvē 22.02. (A.Klepers, M.Tīrums) un 25.02. Daugavā pie Rīgas HES (A.Klepers). Lauku balodis Columba palumbus. 1 ļoti drošs jaunais putns (2cy) barojās uz ceļa Augstkalnes ciemā (Do) 19.02. (A.Kalvāns). Svītrainā pūce Surnia ulula. 1 Šķibes apkārtnē (Do) 13.02. (M.Trompets). Cekulainais cīrulis Galerida cristata. 1-2 Liepājā Ezerkrasta rajonā (Airītes un E.Tisē ielas) no 2005. fada decembra beigām līdz vismaz 10.02. (2 īpatņi) (K.Millers); līdz 10 īpatņi pie LBT Liepājā no 2005. gada decembra beigām līdz vismaz 10.02. (8 īpatņi) (K.Millers); 1 netālu no Karostas Sv. Nikolaja pareizticīgo katedrāles Liepājā 25.02. (I.Kalvāns). Sila cīrulis Lullula arborea. Pie LBT Liepājā janvārī tika ziņoti līdz 9 īpatņi. Februārī tikai viens novērojums - 5 īpatņi 10.02. (K.Millers). Akmeņu čipste Anthus petrosus. 1 pie Liepājas ostas dienvidu mola 10.02. un 1 pie N mola 24.02. (K.Millers). Sarkanrīklīte Erithacus rubecula. 1 Jūrmalā, Lielupes 19. līnijā no janvāra sākuma līdz vismaz 22.02. (A.Kuročkins); 1 Jūrmalā, ap 3 km augšpus Lielupes auto tilta 28.02. (A.Kuročkins); 1 ziemoja dārziņos Vairoga ielā Rīgā, novērota šeit pie barotavas 12.03. (E.Lediņš), pēc īpašnieku teiktā uzturas šeit jau kopš decembra. Mājas strazds Sturnus vulgaris. 25 putnu bars Jelgavas centrā pie Jāņa baznīcas 03.02. (J.Jankavs); 30 putnu bars Katlakalnā (Ri) 05.02. (A.Platais). Žubīte Fringilla coelebs. Ap 200 jauktā žubīšu/stērstu barā Nīcas laukos (Lp) 11.02. (K.Millers). Ziemas žubīte Fringilla montifringilla. 100-150 jauktā žubīšu/stērstu barā (ap 700-800 kopā) Nīcas laukos (Lp) 11.02. (K.Millers); ap 500 pie Liepājas ostas LBT ap 3000 lielā zvirbuļveidīgo putnu barā 24.02. (K.Millers). Kaņepītis Linaria cannabina. Vismaz 50 putnu bars kopā ar parastajiem ķeģiem C.flammea pie Bauskas 17.02. (ārpus pilsētas uz Rīgas pusi) (V.Roze, A.Zacmanis). Gaišais ķeģis Acanthis hornemanni. 1 kopā ar 15 parastajiem ķeģiem C.flammea Zaķusalā (Rp) 05.02. (K.Funts); vismaz 3 - T ad, M ad (liela izmēra) un jaunais (2cy) putns pie Bauskas 17.02. (ārpus pilsētas uz Rīgas pusi) (V.Roze, A.Zacmanis).

Janvāris 2006

Paugurknābja gulbis (poļu morfa) Cygnus olor immutabilis. 1 jaunais (2cy) Dārziņu attekā pie Rīgas HES 01.01. (R.Matrozis, M.Kalniņš). Apgredzenots ar zilu kakla gredzenu CT23. Turpina uzturēties Dārziņu attekā vismaz līdz 16.01. (G.Grandāns). Turpmāk precīza "Poļu gulbju" uzskaite šajā lappusē tiek pārtraukta. Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus. 30 Doles salas - Rīgas HES apkārtnē 21.01. (Dārziņu attekā - 27, Sausajā Daugavā - 3). Lielākais skaits kāds ziemā šajā rajonā novērots. Tundras sējas zoss Anser fabalis rossicus. 1 ad Dārziņu attekā pie Rīgas HES kopš 25.12. (R.Matrozis, A.Kuročkins), pēdējais novērojums 16.01. (G.Grandāns); 1 ad uz lauka Liepājas-Rīgas šosejas malā 3 km no Grobiņas uz Liepājas pusi 29.01. (I.Bārda, J.Ķuze, I.Štrausa, V.Vintulis). Baltpieres zoss Anser albifrons. 1 jaunais putns Rīgas centra kanālā pie operas un Bastejkalna kopš 2005. gada oktobra (A.Kalvāns), pēdējais novērojums 30.01. (V.Ķerus); 1 ad Uzvaras parkā Rīgā kopš 15.01. (V.Ķerus, L.Jukāme), pēdējais novērojums 27.01. (M.Jaunzemis). Baltvaigu zoss Branta leucopsis. 1 grāvī pie TEC-1 un Policijas akadēmijas Ezermalas ielā Rīgā kopš vismaz 24.12. (Ē.Heibergs), pēdējais novērojums 31.01. (V.Ādamsons, M.Jaunzemis). Sāmsalas pīle Tadorna tadorna. 1 Kaltenes jūrmalā (Ta) 14.01. (A.Vaiders). Baltvēderis Mareca penelope. Līdz 3 īpatņi (2 TT un M) Dārziņu attekā pie Rīgas HES kopš 10.12. (M.Platacis), pēdējais novērojums: 2 TT - 14.01. (V.Šalavejus); 4 Liepājas ezerā pie Golodova dambja (T un 2 MM ezerā un vēl 1 M atsevišķi kanālā pie Zirgu salas 06.01. (K.Millers); 1 T grāvjos pie Rīgas TEC-1 vismaz kopš 10.01., pēdējais novērojums 14.01. (A.Barviks); T un M Alokstes upē starp Aizputi un Kazdangu (Lp) 14.01. (R.Rekmanis). Pelēkā pīle Mareca strepera. 1 Starpiņupītes grīvā Lapmežciemā (Tu) 31.01. (J.Ķuze, V.Vintulis u.c.). Otrais novērojums Latvijā ziemas mēnešos. Krīklis Anas crecca. 1 M Kalnupē lejpus dzirnavām (Tu) 02.01. (A.Klepers); 1 T Urgas strautā pie Liepu ielas Pārogrē 14.01. (V.Bahs); 2 MM Šlokenbekas dzirnavu ezerā pie Tukuma 14.-31.01. (V.Ādamsons, M.Tīrums); 1 T Sarkandaugavā (Rp) 16.01. (J.Lipsbergs). Brūnkaklis Aythya ferina. 1 T jūras pusē no Ventspils ostas S mola 06.01. (R.Rekmanis); 5 (4 TT un M) Liepājas ostā pie sadalošā mola 15.01. (M.Jaunzemis); vismaz 10 Liepājas ostā 16.01. (t.sk. 3-4 TT) (K.Millers). Ķerra Aythya marila. 1-3 Dārziņu attekā pie Rīgas HES kopš decembra sākuma (D.Boiko u.c.), pēdējais novērojums - 1 jaunais (2cy) T 14.01. (V.Šalavejus). Stellera pūkpīle Polysticta stelleri. 1 ad M Liepājas ostas ziemeļu mola galā 15.01. (M.Jaunzemis, K.Millers); 1 jaunais putns (ar šaurām svītriņām uz spārna spoguļa) Liepājas ostas ziemeļu mola galā 29.01. (ostas akvatorijā ap 200 m no mola gala) (J.Ķuze, V.Vintulis). Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis. Līdz 11 tradicionālajā ziemošanas vietā Mūsā pie Bauskas. Izkliedēti garākā upes posmā. Maksimālais skaits reģistrēts 14.01. (A.Misa), pēdējais novērojums: 3 - 16.01. (A.Klepers); 1 Liepājas ezerā pie Golodova dambja kopš 06.01., pēdējais novērojums šajā vietā 14.01. (K.Millers). Tas pats putns novērots arī pie notekūdeņu rores Ezerkrasta rajonā 07.01. (J.Ķuze, M.Strazds, V.Vintulis); 1 Dubnas upē starp dzelzceļa un šosejas tiltu pie Špoģiem (Da) 15.01. (J.Suveizda). Lielais dumpis Botaurus stellaris. 1 Dārziņu attekas niedrājā pie Rīgas HES kopš 2005.g. decembra sākuma (A.Zacmanis), pēdējais novērojums 27.01. (M.Tīrums); 1 Liepājas ez. malā pie notekūdeņu rores Ezerkrasta rajonā 20.01. (A.Klepers, A.Auniņš, O.Opermanis). Zivju gārnis* Ardea cinerea. Līdz 15 īpatņi Rīgas HES apkārtnē (Dārziņu atteka un Sausā Daugava) kopš 2005.g. decembra vidus. Lielākais skaits - 15 īpatņi Dārziņu niedrājā 27.01. (A.Celmiņš, M.Jaunzemis); 24 uzskaitīti no viena punkta Liepājas ez. rietumu krasta līcī pie Atteku salas 01.01. (K.Millers). Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. 9-10 kādā barošanās vietā Nīkrāces pagastā (Ku) 14.01. (A.Tjagunovičs). Lauku lija Circus cyaneus. 1 M vai jaunais putns pie Lielupes grīvas (Jm) 13.01. (A.Zacmanis); 2 TT Nīcas laukos (Lp) 14.01. (M.Jaunzemis); 1 M vai jaunais putns Jersikas pagastā (Pr) 18.01. (M.Bondars). Peļu klijāns Buteo buteo. Tikai Austrumlatvijas novērojumi: 1 pie Jaunsmiltenes un vēl viens 1 dažus km tālāk pie Biksējas (Vk) 07.01. (A.Klepers); 1 Daugavpilī, izbraucot uz Rīgas pusi pa Daugavas malas dambi 28.01. (V.Vintulis); 1 pie Sinoles (Gu) 31.01. (V.Ādamsons, G.Graubics, M.Jaunzemis). Bikšainais klijāns Buteo lagopus. Tikai Austrumlatvijas novērojumi: 1 pie Kaugura ezera Litenes apk. (Gu) 06.01. (E.Kantāns); 1 pie Cinciem Lejasciema apk. (Gu) 13.01. (A.Freibergs); 3 starp Murmastieni un Barkavu (Ma) 14.01. (A.Avotiņš, A.Avotiņš). Lauku piekūns Falco tinnunculus. T un M Liepājā pie LBT kopš decembra beigām (K.Millers). Iespējams kāds no tiem palaikam novērots arī Liepājas ezera malā pie Zirgu salas (K.Millers, R.Rekmanis). Pēdējie novērojumi: 1 pie ostas 29.01., 1 uz Zirgu salas 29.01. (I.Bārda, J.Ķuze, I.Štrausa, V.Vintulis); 1 Daugmales stacijas apkārtnē Rīgā 06.01. (aizlidoja Daugavas virzienā) (M.Tīrums); 1 Rugāju pagastā (Bl) 18.01. (M.Bondars); 1 pie Grobiņas (Lp) 21.01. (uz Rīgas pusi no pilsētas) (A.Klepers, A.Auniņš, O.Opermanis); 1 pie Saulkalnes (Ri) 31.01. (K.Millers, V.Roze). Purva piekūns Falco columbarius. 1 Dārzciema ielas rajonā Rīgā 02.01. (K.Millers); 1 Lancenieku - Džūkstes apkārtnē (Tu) 11.01. (V.Ādamsons); 1 Rumbulas apkārtnē Rīgā 17.01. (aizlidoja uz Dārziņu pusi) (M.Tīrums); 1 pie Ozolciema ielas un Vienības gatves Ziepniekkalnā Rīgā 25.01. (E.Račinskis); 1 jaunais (2cy) T noķerts Rīgā Tomsona ielā 27.01. (nedaudz vārnu saknābts). Nogādāts Latvijas Ornitoloģijas biedrībā Kalnciema ielā 27, no kurienes pēcpusdienā atlaists brīvībā (ziņo A.Klepers); 1 novērots divas reizes pārlidojam Dārziņu atteku pie Rīgas HES 28.01. (I.Dinsbergs, V.Šalavejus). Lielais piekūns Falco peregrinus. 1 ad pie Liepājas ostas kopš 06.01. (K.Millers), pēdējais novērojums 31.01. (K.Millers). Dumbrcālis Rallus aquaticus. 1 kanālā pie Zirgu salas Liepājā 07.01. (J.Ķuze, M.Strazds, V.Vintulis); 1-2 Dārziņu attekā pie Rīgas HES vismaz kopš 05.01. (M.Tīrums, A.Klepers, M.Jaunzemis, A.Celmiņš u.c.), pēdējais novērojums: 1 - 31.01. (O.Opermanis); 1 Trikātas ezerā, vietā, kur ietek ūdeņi no pienotavas (Vk) 28.01. (M.Tīrums). Ūdensvistiņa Gallinula chloropus. 1-2 Dārziņu attekā pie Rīgas HES kopš 11.12.2005. (R.Matrozis), pēdējais novērojums: 2 - 31.01. (K.Millers, V.Roze); 1-2 Liepājas ez. malā, kanālā pie Zirgu salas kopš 17.12.2005. (K.Millers), pēdējais novērojums: 1 - 15.01. (M.Jaunzemis); 1 grāvjos pie Rīgas TEC-1 11.01. (novērotāja vārds nav zināms); 1 pie tiltiņa Ganību dambja un Tvaika ielas krustojumā Sarkandaugavā Rīgā kopš 16.01. (J.Lipsbergs), pēdējais novērojums 30.01. (I.Deņisovs). Vistilbe Lymnocryptes minimus. 1 izcelta no kanālmalas pie Rīgas TEC-1 10.01. (G.Grandāns); 1 izcelta Sausās Daugavas augšgalā pie Doles salas 21.01., pie tā paša strauta kur 25.12.2005. (R.Matrozis, M.Kalniņš); 3 izceltas Dārziņu attekas krastos 30.01. (2 šosejas nogāzē tuvāk pie Rīgas HES, 1 Dārziņu ciema pusē pie kanāla) (A.Klepers, M.Tīrums). Meža balodis Columba oenas. 3 ceļa malā pie Bauskas-Dobeles šosejas, nepilnu km no Bauskas robežas uz Saulaines pusi 16.01. (M.Tīrums). Svītrainā pūce Surnia ulula. 1 Lapatu apkārtnē, ap 4 km uz ziemeļiem no Lejasciema (Gu) 30.01. (A.Freibergs). Nav atrasta 31.01. Cekulainais cīrulis Galerida cristata. 1-2 Liepājā Ezerkrasta rajonā (Airītes un E.Tisē ielas) kopš decembra beigām (K.Millers), pēdējais novērojums: 2 - 22.01. (K.Millers, B.Valkaša); līdz 10 īpatņi pie LBT Liepājā kopš decembra beigām (K.Millers), pēdējais novērojums 9 - 29.01. (I.Bārda, J.Ķuze, I.Štrausa, V.Vintulis). Sila cīrulis Lullula arborea. 8 pie Liepājas ostas LBT 15.01. (M.Jaunzemis). 20.01. šeit saskaitīti 9 putni (A.Klepers, A.Auniņš, O.Opermanis), bet pēdējo reizi janvārī 6 īpatņi ziņoti 25.01. (M.Tīrums). Otrais novērojums Latvijā ziemā. Lauku cīrulis Alauda arvensis. 1 pie LBT Liepājā 14.-16.01. (K.Millers, M.Jaunzemis); 2 ceļa malā pie Auriem (Do) 16.-23.01. (M.Tīrums, A.Klepers, L.Priedāja); 1 redzēts lidojumā uz dienvidiem pie Akmeņraga (Lp) 21.01. (īslaicīgi nolaidās) (A.Auniņš, O.Opermanis). Akmeņu čipste Anthus petrosus. 1 pie Liepājas ostas dienvidu mola 29.01. (A.Kalvāns). Čipste Anthus sp. 1 nenoteikta Liepājas ez. pie Golodova dambja 07.01. - tumša, iespējams akmeņu čipste A.petrosus? (J.Ķuze, M.Strazds, V.Vintulis); 1 nenoteikta jūrmalā pie Sārnates (Ve) 15.01. - redzēta īslaicīgi lidojumā virs liedaga, iespējams akmeņu čipste? (A.Celmiņš); 1 nenoteikta uz kāpas pie Liepājas ostas LBT 25.01. (A.Klepers, A.Auniņš, O.Opermanis). Baltā cielava Motacilla alba. 1 ad vairākkārt novērota Dārziņu attekas malā pie laipām, pēdējais novērojums 14.01. (V.Šalavejus). Tas pats putns, kas atrasts 22.12.2005. pie Rīgas HES. (K.Millers, V.Roze). Ūdensstrazds Cinclus cinclus. 15 saskaitīti Ventā pie Kuldīgas 24.01. (A.Klepers, E.Račinskis). Sarkanrīklīte Erithacus rubecula. 1 Dārziņos pie Rīgas HES kopš 20.12.2005. (G.Grandāns), pēdējais novērojums 19.01. (A.Klepers); 1 uz Zirgu salas Liepājas ezera malā kopš 10.12.2005., pēdējais novērojums 06.01. (K.Millers); 1 Lielupē 19. līnijā (Jm) 05.01. (A.Kuročkins); 1 Airītes ielā Liepājā 06.01. (K.Millers); 1 pie Sausās Daugavas Doles salas rietumu pusē (pie muzeja) 07.01. (M.Kalniņš); 1 kanāla galā pie Rīgas TEC-1 11.01. (A.Klepers) (iespējams to pašu putnu 26.01. netālu novēroja M.Tīrums); 1 pie Alokstes upes netālu no Kazdangas centra (Lp) 14.01. (R.Rekmanis); 1-2 pie tiltiņa Ganību dambja un Tvaika ielas krustojumā Sarkandaugavā (Rp) kopš 19.01. (M.Tīrums), pēdējais novērojums: 2 - 27.01. (M.Jaunzemis); 1 pie skolas Trikātā (Vk) 21.01. (M.Tīrums); 1 pie barotavas Carnikavā (Ri) 22.01. (I.Oiguss); 1 Mežu ielas rajonā Liepājā 28.01. (F.Slišāns); 1 Roņu ielas galā Liepājā 29.01. (vietā kur novieto mašīnas dodoties uz dienvidu molu) (E.Lediņš, A.Kalvāns, I.Azaucka). Dziedātājstrazds Turdus philomelos. 1 pie Purvciema bērnudārza Rīgā 01.01. (I.Krakope). Plukšķis Turdus iliacus. 1 Miera ielā Talsos kopš 30.12. (M.Kilups), pēdējais novērojums 03.01. (M.Tīrums); 1 Dārziņos pie Rīgas HES 02.01., uzturējās krūmājā pie upes (A.Fomičevs); 1 krūmā ceļa malā starp Ķikuriem un Turlavu (Ku) 04.01. (R.Rekmanis). Melnā vārna Corvus corone corone. 1 Mērsraga jūrmalā (Ta) kopš 2005. gada aprīļa (A.Gulbe, M.Jaunzemis), pēdējais novērojums 02.01. (A.Klepers). Žubīte* Fringilla coelebs. 40 putnu bars Tukuma nomalē 01.01. (V.Roze, A.Zacmanis); vairāki desmiti (aptuveni) visu mēnesi pie Liepājas ostas LBT (K.Millers u.c.). Ziemas žubīte* Fringilla montifringilla. Vairākas jauktā 40 žubīšu Fringilla sp. barā Tukuma nomalē 01.01. (V.Roze, A.Zacmanis); vairākas jauktā 20 žubīšu barā Aģes labajā krastā Zvejniekciemā (Ri) 14.01. (I.Mārdega); 40 pie Jūrmalciema (Lp) 14.01. (M.Jaunzemis); vismaz vairāki desmiti visu mēnesi pie Liepājas ostas LBT (K.Millers u.c.). Kaņepītis Linaria cannabina. 30-45 īpatņi ziņoti pie LBT Liepājā kopš 2005.g. decembra beigām (K.Millers), pēdējais novērojums: 45 jūrmalā - 24.01. (K.Millers), iespējams ieskaitot tos 30 īpatņus, kas 20.01. novēroti netālu Pulvera ielā (A.Klepers, A.Auniņš, O.Opermanis); 2 kopā ar citiem žubīšveidīgajiem pie Jaunsmiltenes (Vk) 07.01. (A.Klepers); 60 posmā Auri-Kroņauce (Do) 27.01., t.sk. tīrs bars - 50 un 10 ar dzeltenajām stērstēm Emberiza citrinella; vismaz 1 pie Vilces (Jl) 27.01. (abi novērojumi G.Graubics, I.Līdaka). Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. Vismaz 1 pie LBT Liepājā 24.01. (K.Millers). Gaišais ķeģis Acanthis hornemanni. Ziņoti deviņi novērojumi (kopā vismaz 9 īpatņi, vienmēr kopā ar parastajiem ķeģiem C.flammea): 1 ad M nofotografēta Dārziņu attekas malā pie Rīgas HES 05.01. (K.Millers, V.Roze); iespējams tas pats turpat redzēts arī 06.01. (O.Opermanis); vismaz 1 pie Jaunsmiltenes (Vk) 07.01., vietā, kur uzturējās liels žubīšveidīgo bars (ap 700 zaļžubītes C.chloris, 500 parastie ķeģi u.c.), pamanīts baram paceļoties pēc ļoti izteiktas baltas virsastes (A.Klepers); 2 (viens nofotografēts) pie Ikšķiles (Og) 10.01. (V.Roze, A.Zacmanis); vismaz 1 Īdeņā (Re) 14.01. - redzēts īsu mirkli, šaubas tomēr nebija, jo virsaste plašā joslā pilnīgi balta (blakus parastie ķeģi bez tā) (A.Avotiņš, A.Avotinš); 1 Ķīpsalā (Rp) 17.01. - virsaste vismaz 1 cm platumā balta, ļoti gaišas galvas malas un sāni gaišāki nekā parastajiem ķeģiem (M.Platacis); 2 atsevišķi novērojumi pie Liepājas ostas LBT 21.01. (novēroti ar 3,5 stundu atstarpi un abi nofotografēti) (K.Millers, A.Klepers, A.Auniņš, O.Opermanis); 1 T Dārziņu attekas malā ciema pusē pie laipas 27.01. (A.Celmiņš, M.Jaunzemis). Niedru stērste Emberiza schoeniclus. 1 Ezerkrasta pļavā Liepājā 06.01. (K.Millers); 1 Dārziņu attekas niedrājā pie Rīgas HES kopš 08.01. (V.Roze, A.Zacmanis u.c.), pēdējais novērojums 31.01. (K.Millers, V.Roze); vismaz 1 jūrmalas niedru joslā nepilnu km uz S no Mērsraga ostas (Ta) 14.01. (J.Ķuze).

Saīsinājumi: T - tēviņš, M - mātīte, 1cy - jaunais putns pirmajā kalendārajā gadā, 2cy - jaunais putns otrajā kalendārajā gadā, 3cy - nepieaudzis putns trešajā kalendārajā gadā, ad - pieaugušais putns. N, E, S, W - debess puses - ziemeļi, austrumi, dienvidi un rietumi. Rajonu un pilsētu nosaukumu saīsinājumi: Ai - Aizkraukle, Al - Alūksne, Bl - Balvi, Ba - Bauska, Ce - Cēsis, Da - Daugavpils, Do - Dobele, Gu - Gulbene, Jk - Jēkabpils, Jl - Jelgava, Jr - Jūrmala, Kr - Krāslava, Ku - Kuldīga, Lp - Liepāja, Lm - Limbaži, Lu - Ludza, Ma - Madona, Og - Ogre, Pr - Preiļi, Re - Rēzekne, Ri - Rīga, Rp - Rīgas pilsēta, Sa - Saldus, Ta - Talsi, Tu - Tukums, Vk - Valka, Vm - Valmiera, Ve - Ventspils *) Uzskaitījums limitēts atbilstoši tolaik spēkā esošajiem novērojumu atlases kritērijiem vai atsevišķos gadījumos tuvu tiem. **) Uzskaitīti tikai tie novērojumi, kad vienā lokalizētā vietā novēroti vismaz 10 lielie baltie gārņi.

Arhīva pielikums (retu putnu novērojumu izvērtējums 2006. gadā)

Retu un grūti nosakāmu putnu novērojumu publicēšanu putni.lv lappusēs uzraudzīja konsultantu grupa, kas izvērtēja vai suga (pasuga) noteikta pareizi un vai novērojums ir pietiekami labi aprakstīts (dokumentēts) un atbilst publicēšanai putni.lv arhīvā.

APSTIPRINĀTIE NOVĒROJUMI

Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus. 1 Svētes grīvā 04.05. (V.Vintulis). Zoss apskatīta pietiekami labos novērošanas apstākļos pusstundas periodā. Pilns pazīmju komplekts ziņojumā nav aprakstīts, taču noteikšanu var atzīt par ticamu, jo dots precīzs kāju krāsas raksturojums, atzīmēts īsais trīsstūrveida knābis un veikta salīdzināšana ar sējas zosīm līdzās. Spriežos pēc muguras krāsojuma pieaugušais putns (ad), taču citas vecuma pazīmes nav dotas.

Mazā zoss Anser erythropus. 1 ad Kolkasragā 02.05. (D.B.Wooldridge). Putns redzēts lidojumā kopā ar baltpieres zosīm. Aprakstītās pazīmes - izmēri, knābis, pieres baltums, vēderpuses krāsojums un lidojums - atbilst mazajai zosij. Dzeltenais acs gredzens dotajos apstākļos nebija saskatāms (vērots teleskopā no 300 m). Novērotājs ar ilggadīgu pieredzi, t.sk. pavasara migrācijas uzskaitēs Kolkasragā kopš 1995.g.

Polārā gārgale Gavia immer. 1 ad Kolkasragā 15.07. (C.Kyrk). Ziņojumā uzskaitītas visas pieaugušā putna (ad) vasaras tērpam raksturīgās pazīmes - melna galva, melns kakls ar baltu gredzenu, masīvs un melns knābis, balti plankumi uz muguras. Minētas arī dažas citas vērā ņemamas pazīmes - lielas kājas un smagnējs lidojums. Novērotājam, turklāt, ir laba pieredze ar šīs sugas gārgalēm (ziņojumā uzskaitīti iepriekšējie novērojumi). Pamatojoties uz šo informāciju, novērojums ir apstiprināts, un šis ir pirmais droši pierādītais polārās gārgales novērojums Latvijā.

Stepes lija Circus macrouros. 1 M 2cy Kolkasragā 26.04. (D.B.Wooldridge u.c.). Iesniegts labs putna apraksts un vienkāršs zīmējums ar pazīmju norādēm. Lija apskatīta ideālos apstākļos no neliela attāluma. Labi saskatīts stepes lijai raksturīgais gaišais kakla gredzens un tumšās otras pakāpes lidspalvas no augšas un apakšas. Ziņojuma autors norāda arī uz savu agrāko pieredzi ar stepes liju Izraēlā, Kazahstānā un Latvijā citos gados. Pirms šī novērojuma Kolkasragā redzējis 5 TT un 2 MM (pēc putni.lv datu krājuma). Putna vecums un dzimums nav pilnīgi droši noteikts. Novērotājs raksta - "probably 1st summer female" (iespējams 2cy M), kas pamatots ar ķermeņa apakšpuses krāsojumu "pale light brownish body". Tomēr, ja putns ir 2cy, tad dzimumu ne vienmēr var droši noteikt (Forsman 1999).

Lielā klijkaija Stercorarius skua. 1 jūrā pie Pāvilostas 25.12. (K.Millers). Putns novērots ļoti lielā attālumā - 4-5 km no krasta un skatīts aptuveni 5 minūtes lidojumā uz N. Raksturojās kā liela tumša masīva “kaija” ar brīžiem samanāmiem gaišiem laukumiem pie primāro lidspalvu pamatnēm spārna virspusē un apakšpusē. Šī pazīme, kā arī apgalvojums, ka masīvāka par sudrabkaiju, ļauj atzīt sugas noteikšanu par ticamu. Mazākajām klijkaiju sugām abus gaišos spārna laukumus tādā attālumā nebūtu bijis iespējams saskatīt.

Svītrainā pūce Surnia ulula. 1 pie Šķibes 02.13. (M.Trompets). Lai arī detalizēts putna apraksts nav dots, ir fiksētas dažas svītrainās pūces pazīmes - šķērssvītrots vēders (pielīdzināta vanagam) un mugura ar gaišiem raibumiem. Dots arī atbilstošs izmēru vērtējums. Papildus ticamību dod tas, ka pūce bija ļoti droša, apskatāma no 10 m attāluma (svītrainajai pūcei atbilstoša uzvedība), kā arī tas, ka šī pūce ir samērā viegli atpazīstama pietiekami raksturīgā izskata dēļ (praktiski nav sajaucamu analogu), un novērotājam ir iepriekšēja pieredze ar putniem kā putnu gredzenotājam.

Tumšā čakstīte Saxicola rubicola. 1 T Liepājas ez. W krastā pie Maiļraga 06.04. (K.Millers). Iegūts samērā zemas kvalitātes attēls (putns tikai no mugurpuses), taču tajā nekļūdīgi atpazīstams S.rubicola tēviņš. Aprakstošas ziņas par putna pasugu un vecumu nav iegūtas.

Tumšā čakstīte Saxicola rubicola. 1 M Papes ez. N galā 08.04. (J.Burny). Redzēta Saxicola ģints čakstīte ar tumši brūnu galvu bez uzacs svītras. Ziņojumā arī norādīts, ka novērotājam ir laba pieredze ar tumšo čakstīti savā dzīves vietā Beļģijā. Novērošanas datums praktiski ideāli sakrīt ar 3 citiem šajā pavasarī. Pasugas noteikšanas pamatojums nav dots, taču novērotājs lieto sugas latīnisko nosaukumu Saxicola rubicola ar piezīmi "... formerly known as Saxicola torquata".

Tumšā čakstīte Saxicola rubicola. 1 M Kolkasragā 09.04. (D.B.Wooldridge). Čakstīte apskatīta ideālos apstākļos 25 minūtes. Noteikšanas pazīmes aprakstītas īsi, bet precīzi, un sugas noteikšana nerada šaubas. Novērotājs turklāt ļoti labi pazīstams ar šo sugu savās mājās Anglijā. Pasugu pēc aprakstītajām pazīmēm precīzi noteikt nav iespējams, taču var izslēgt pāris iespējamākas austrumu pasugas - maura un variegata, jo aprakstā dots virsastes vērtējums - "rump-orangy". Pēc novērotāja domām "iespējams pasuga rubicola", kas arī ir reālākā ieceļotāja.

Tumšā čakstīte Saxicola rubicola. 1 M Papē 14.04. (K.Millers). Iegūti vairāki attēli, kas apstiprina pareizu sugas un dzimuma noteikšanu.

NEIEKĻAUTIE NOVĒROJUMI

Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus. 1 pie Stalbes 04.04. Nevar izslēgt, ka redzēta īsknābja zoss, tomēr novērojums netiek iekļauts Latvijas kopējā uzskaitījumā, jo nav ziņots detalizēts putna apraksts.

Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus. 1 Svētes laukos 05.05. Nevar izslēgt, ka redzēta īsknābja zoss, tomēr pārāk lakoniskā un nepilnīgā apraksta dēļ nevar izslēgt netipisku sējas zosi.

Mazā zoss Anser erythropus. 1 Svētes laukos 04.05. Minētas divas mazās zoss pazīmes - dzeltenais riņķis ap aci un augsts baltais pieres laukums, taču arī baltpieres zosij atsevišķos gadījumos var būt gan neliels dzeltens riņķis ap aci, gan augsts baltais pieres laukums (Mullarney et al. 1999). Nav ziņu par knābi, pieres stāvumu un izmēros pielīdzināta baltpieres zosij. Lai arī nevar izslēgt, ka novērotājs redzējis mazo zosi, pārāk lakoniskais un nepilnīgais apraksts liedz to pārliecinoši atzīt.

Citētā literatūra

Forsman D. 1999. The Raptors of Europe and the Middle East: A Handbook of Field Identification. T & AD Poyser. London.
Mullarney K., Svensson L., Zetterström D., Grant P.J. 1999. The most complete field guide to the birds of Britain and Europe. Collins.

Ievada attēlā pelēkā dzilna Jūrmalciema apkārtnē, 14-Jan-2006. © Māris Jaunzemis.