Sākumlapa

Arhīvs 2005

Sākumlapa

Decembris 2005

Paugurknābja gulbis (poļu morfa) Cygnus olor immutabilis. 1 ad Buļļupē, Rīgā 26.12. (D.Boiko). Tundras sējas zoss Anser fabalis rossicus. 1 ad Dārziņu vecupē pie Rīgas HES 25.-27.12. (R.Matrozis, A.Kuročkins, A.Fomičevs, G.Grandāns). Baltpieres zoss Anser albifrons. 1 jaunā Dārziņu vecupē pie Rīgas HES 03.-04.12. (D.Boiko, V.Roze, A.Zacmanis) (ziņota arī novembrī); 1 jaunā Rīgas centra kanālā pie operas visu decembri, pēdējais ziņojums 26.12. (M.Kilups). Baltvaigu zoss Branta leucopsis. 1 Rīgā pie Policijas akadēmijas vismaz periodā 24.-30.12. (Ē.Heibergs, I.Deņisovs). Uzturas kopā ar meža pīlēm, kanālā kas ietek Ķīšezerā. Iespējams tas pats putns, kas redzēts ezerā pie Saulesdārza jau 10.10. (J.Rass) un 10.11. Ozo golfa laukumā (A.Kuročkins). Sāmsalas pīle Tadorna tadorna. 1 M jūras krastā Salacgrīvā, Limbažu r. 14.12. (O.Opermanis). Baltvēderis Mareca penelope. 2 TT un M Dārziņu vecupē pie Rīgas HES 10.-27.12. (M.Platacis, R.Matrozis, Kuročkins u.c.). Krīklis Anas crecca. 1 T Dārziņu vecupē pie Rīgas HES 06.12. (G.Grandāns); turpat 1 M 11-25.12.; 1 M Sausās Daugavas augšgalā starp Doles salu un Ķekavu 25.12. (R.Matrozis, A.Kuročkins). Ķerra Aythya marila. 2 MM Dārziņu vecupē pie Rīgas HES 03.12. (D.Boiko); turpat 3 MM 06.12. (G.Grandāns) un 1 T 10.12. (M.Platacis). Tumšā pīle Melanitta fusca. 1 M Dārziņu vecupē pie Rīgas HES 18.12. (R.Matrozis). Pirmais šīs sugas novērojums Dārziņos! Nedēļu vēlāk 1 T un 3 MM novērptas Daugavā pie Rīgas HES 25.12. (R.Matrozis, A.Kuročkins). Stellera pūkpīle Polysticta stelleri. 2 MM lidojumā uz dienvidiem virs jūras pie Akmeņraga, Liepājas r. 11.12. (K.Millers); turpat 3 MM lidojumā uz dienvidiem 17.12. (K.Funts) un 1 M lokāli kopā ar ķerrām Aythya marila un melnajām pīlēm Melanitta nigra 21.12. (A.Klepers). Garknābja gaura Mergus serrator. 1 T Dārziņu vecupē pie Rīgas HES 22.-27.12. (K.Millers, V.Roze u.c.). Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis. 2 tradicionālajā ziemošanas vietā Mūsas upē pie Bauskas 21.12. (upe tikai daļēji aizsalusi) (M.Tīrums). Lielais dumpis Botaurus stellaris. 1 Dārziņu vecupē pie Rīgas HES 04.12. (A.Zacmanis). Melnais stārķis Ciconia nigra. 1 pārlidoja tuvu pāri mežā medību laikā Remtes apk., Saldus r. 17.12. Novērotājs pilnīgi pārliecināts par sugas noteikšanu, jo redzēts arī sarkanais knābis (Ā.Vasils). Pirmais novērojums Latvijā ziemā! Lauku lija Circus cyaneus. 1 T ad pie Apšupes, Dobeles r. 01.12. (A.Kalvāns); 1 jaunā (vai M ad) migrācijā uz dienvidiem Papē, Liepājas r. 02.12. (K.Millers). Lauku piekūns Falco tinnunculus. 1 T Ezeres apk., Saldus r. 03.12. (M.Jaunzemis); 1 Liepājā pie "Liepājas Metalurga" 23.12. (R.Rekmanis); acīmredzot tas pats (M) novērots uz 'Metalurgam' līdzās esošās Zirgu salas 26.12. Tajā pašā dienā 1 T Liepājā pie LBT Siļķu ielas galā (K.Millers). Purva piekūns Falco columbarius. 1 Silagalā Murmastienes pag., Madonas r. 04.12. (A.Avotiņš u.c.). Lielais piekūns Falco peregrinus. 1 ad Rīgā, Eksporta ielā 2a, aizlidoja Vanšu tilta virzienā ar nomedītu balodi 27.12. (K.Millers). Ūdensvistiņa Gallinula chloropus. 1-2 Dārziņu vecupē pie Rīgas HES 11.-25.12. (R.Matrozis, A.Kuročkins, K.Millers, V.Roze); 1 kanāla pie Zirgu salas Liepājas ez. malā 17.12. (K.Millers). Dzērve Grus grus. Dzirdētas pārlidojošu dzērvju balsis virs Aizputes, Liepājas r. 03.12. (R.Rekmanis); 1 pie ceļa Renda - Kuldīga, Ozolu apkārtnē, Kuldīgas r. 04.12. (I.Jankovska). Jūras žagata Haematopus ostralegus. 1 Garciema jūrmalā, Rīgas r. 23.12. (M.Lukševics). Trešais novērojums Latvijā ziemas mēnešos. Lielais šņibītis Calidris canutus. 1 jaunais (1cy) Engures ostā, Tukuma r. 28.12. (A.Klepers). Pirmais novērojums Latvijā ziemā! Vistilbe Lymnocryptes minimus. 1 izcelta Sausās Daugavas augšgalā pie Doles salas 25.12. (R.Matrozis, A.Kuročkins); 1 Dārziņos pie Rīgas HES 26.12. (ciema pusē pie paša vecupes krasta, kur sākas niedrājs) (A.Fomičevs). Sloka Scolopax rusticola. 1 nolidoja gar mastu medību laikā Remtes apk., Saldus r. 03.12. (A.Šteins). Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. 1 ad - S jūrā pie Akmeņraga, Lp (M.Jaunzemis, K.Millers). Kaspijas kaija Larus cachinnans. 1 ad Liepājas ostā pie S mola 26.12. Nofotografēta no liela attāluma kopā ar sudrabkaiju L.argentatus. Kājas nav redzamas. Balta galva, samērā tumša acs (cik var redzēt) un diezgan slaids knābis (K.Millers). Meža balodis Columba oenas. 4 barojas uz lauka starp Emburgu un Rencelēm, Jelgavas r. 21.12. Trešais zināmais novērojums ziemas mēnešos (M.Tīrums). Cekulainais cīrulis Galerida cristata. 2 Liepājā Airītes ielā (Ezerkrasta rajons) un 9 Liepājā pie LBT Siļķu ielas galā 26.12. (K.Millers). Akmeņu čipste Anthus petrosus. 2 pie Liepājas ostas dienvidu mola 03.-26.12. (K.Millers, B.Valkaša); 1 Pekragā Mērsraga jūrmalā, Talsu r. 04.12. (A.Klepers). Baltā cielava Motacilla alba. 1 ad Daugavas malā pie Rīgas HES 22.12. (K.Millers, V.Roze). Sarkanrīklīte Erithacus rubecula. 1 Daugavgrīvas kāpas krūmos netālu no Daugavas kreisā krasta mola 03.12. (ostas teritorijā) (V.Vintulis, I.Kalniņa, I.Šmite, D.Mukāns); 1 pie Zaņas dzirnavu dīķa slūžām, Saldus r. 10.12. (M.Jaunzemis); 1 uz Zirgu salas Liepājas ez. ziemeļrietumu malā 10.12. (K.Millers, B.Valkaša); 1 Rīgā Mangaļos, vecajā armijas pilsētiņā 10.12. (I.Kalniņa); 1 avotainā mežā pie Lejasciema, Gulbenes r. 16.12. (A.Freibergs); 1 privātajos dārzos Teikas rajonā, Rīgā 18.12. (A.Kuročkins); 1 Dārziņos pie Rīgas HES 20.-25.12. (R.Matrozis, A.Kuročkins, G.Grandāns); 1 Nīkrāces apk. netālu no Dzeldas un Šķerveļa sateces, Kuldīgas r. 28.12. (A.Tjagunovičs). Dziedātājstrazds Turdus philomelos. 1 Rīgā Biķernieku meža - Teikas privātsektora robežjoslā 03.12. (A.Kuročkins). Plukšķis Turdus iliacus. Dzirdēts sauciens Ķemeros, Jūrmalā 09.12. (V.Vintulis); 1 Salacgrīvā, Limbažu r. 22.12. (O.Opermanis, A.Soms); 1 barojās pīlādzī Piebalgas un Vāveres ielu krustojumā Cēsīs 22.-24.12. (M.Platacis); 1 Miera ielā Talsos 30.12. Slikti lidoja, iespējams ievainots (M.Kilups). Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla. 1 jaunais T nofotografēts Ķemeros, Jūrmalā 01.12. (A.Blumbergs). Čuņčiņš Phylloscopus collybita. 1 uz kāpas pie Liepājas ostas dienvidu mola 03.-04.12. Slēpās kāpas zemajā augājā. Pelēcīgs, bet sauciens ar locījumu. Trešais novērojums Latvijā ziemas mēnešos (K.Millers, B.Valkaša). Melnā vārna Corvus corone corone. 1 Mērsraga jūrmalā novērota 04.12. un 28.12. - putns, kas šeit uzturas kopš aprīļa (A.Klepers). Mājas strazds Sturnus vulgaris. Novērojumi, kad redzēti vismaz desmit putni vienkopus: 20 pie Saraiķiem 11.12. (K.Millers); vismaz 15 Priedaines izgāztuvē, Jūrmalā 22.12. (A.Kuročkins). Žubīte Fringilla coelebs. 30 kopējā Fringilla / Carduelis barā Liepāja Pulvera ielā 04.12. Turpat Pulvera ielas garākā posmā ap 50 īpatņi kopā pa vairākiem bariņiem 17.12. (K.Millers). Ziemas žubīte Fringilla montifringilla. Ap 50 kopējā Fringilla / Carduelis barā Liepāja Pulvera ielā 04.12.; vismaz 100 ap 1500 lielā Fringilla / Carduelis barā (no kura labi apskatīti tikai kādi 400 putni; dominēja zaļžubītes C.chloris) pie Liepājas ostas LBT 26.12. Tajā pašā barā arī vismaz 10 kaņepīši Linaria cannabina (visi novērojumi K.Millers). Otrs kaņepīšu novērojums decembrī bija Grobiņā, Liepājas r. - 2 īpatņi 02.12. (R.Rekmanis). Gaišais ķeģis Acanthis hornemanni. 1 Priedaines izgāztuvē, Jūrmalā 22.12. (A.Kuročkins); 2 Ērgļos, Madonas r. 24.12. (R.Matrozis).

Novembris 2005

Taigas sējas zoss Anser fabalis fabalis. 2 Sakas grīvā, Pāvilostas ostā Liepājas r. 27.11. (K.Funts, A.Klepers, M.Tīrums). Vēls rudens novērojums - pēdējie migranti vai potenciāli ziemotāji. Baltpieres zoss Anser albifrons. Vēls rudens migrantu novērojums - 52-S vienā barā virs jūras pie Cerpstenes, Ventspils r. 18.11. (A.Klepers); divās vietās novēroti potenciāli ziemotāji (noklīduši migranti): 1 jaunā Rīgas centra kanālā pie Apsaras tējnīcas vismaz no 21.10. līdz 25.11. (A.Kalvāns u.c.); 1 jaunā Dārziņu vecupē pie Rīgas HES 26.11. (R.Matrozis). Zosis (sējas vai baltpieres) Anser sp. 3 zemā lidojumā uz dienvidiem virs jūras pie Lauteriem, Limbažu r. 25.11. Vēls rudens migrantu novērojums (G.Graubics). Baltvaigu zoss Branta leucopsis. 1 Sakas grīvā, Pāvilostas ostā Liepājas r. 27.11. (K.Funts, A.Klepers, M.Tīrums). Vēls rudens novērojums – pēdējais migrants vai potenciāls ziemotājs. Pelēkā pīle Mareca strepera. 1 jaunais T nošauts medībās Kaņiera ez., Tukuma r. 05.11. (putnu noteica V.Šalavejus). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Garkaklis Anas acuta. 1 jaunā M nošauta medībās Kaņiera ez., Tukuma r. 05.11. (noteica J.Vīksne, V.Šalavejus); 3 Silzemju dīķī Sātiņos, Saldus r. 18.11. (kopš 02.11. mainīgā skaitā līdz 10) - vēlākais rudens migrantu novērojums Latvijā (M.Jaunzemis); 1 T (potenciāls ziemotājs) novērots Rīgas centra kanālā pie Nacionālās operas 25.11. (D.Boiko). Platknābis Spatula clypeata. 4 jaunie TT nošauti medībās Kaņiera ez., Tukuma r. 05.11. (noteica J.Vīksne, V.Šalavejus); 2 Silzemju dīķī Sātiņos, Saldus r. 15.11. (kopš 02.11. mainīgā skaitā līdz 4) - vēlākais rudens migrantu novērojums Latvijā (M.Jaunzemis). Kākaulis Clangula hyemalis. 5 Dārziņu vecupē pie Rīgas HES 17.11. (G.Grandāns, D.Drazdovskis). Lielākais skaits kāds Dārziņos reģistrēts. Tumšā pīle Melanitta fusca. Liels skaits jūrā Kolkasraga apkārtnē - 60000 (vai pat 100000) 23.11. Uzskaite no kuģa (M.Martinson, A.Kuus u.c.). Koku pīle Aix sponsa. 1 T Viduma grāvī, Ventspilī vismaz no 06.11 līdz 13.11. (J.Gorobecs, M.Jaunzemis). Putns no nebrīves (E kategorija). Baltais stārķis Ciconia ciconia. 1 uz lauka pie Lielvārdes, Ogres r. 02.11. (G.Grandāns); 1 pie Daugmales, Rīgas r. 11.11. (pēc M.Lielkalna informācijas no RZD); 1 zemā lidojumā virs Rīgas-Daugavpils šosejas pie Kaibalas, Ogres r. 20.11. Izskatījās, ka pacēlās no šosejas malā esošā lauka un aizlidoja Daugavas virzienā bez redzamām traumas pazīmām (A.Platais); aptuveni turpat viens arī 21.11., kur nedēļu iepriekš bijuši 2 putni (viens ar traumētu spārnu) (pēc vietējo iedzīvotāju teiktā ziņo E.Puzulis). Niedru lija Circus aeruginosus. 1 ad M - S Papē, Liepājas r. 02.11. (J.Kazubiernis). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Lauku lija Circus cyaneus. Vēli rudens novērojumi: 1 M/1cy lidojumā uz N pie Lauteriem, Limbažu r. 25.11. (G.Graubics); 1 T ad Nīcas laukos, Liepājas r. 27.11. (K.Millers). Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo. 1 Trikātas apk., Valkas r. 13.11. (M.Tīrums). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Dzērve Grus grus. 1 uz lauka pie Graudupes, Kuldīgas r. 25.11. (M.Tīrums). Iztraucēta pacēlās spārnos. Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Upes tārtiņš Charadrius dubius. 1 ad Mērsraga jūrmalā, Talsu r. Vispirms pamanīts 07.11. (A.Zacmanis) un turpat novērots arī 13.11. (V.Ādamsons). Ticams, ka tas pats putns šeit novērots jau 01.10. (K.Millers, V.Roze u.c.). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Gugatnis Calidris pugnax. Silzemju dīķī Sātiņos, Saldus r. 1 - 03.11., 2 - 15.11. un 1 - 18.11. (M.Jaunzemis). Vēlākais rudens novērojumi Latvijā. Lielā tilbīte Tringa nebularia. 1 Silzemju dīķī Sātiņos, Saldus r. 01.-09.11. (M.Jaunzemis). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Kaspijas kaija Larus cachinnans. 1 jaunā Silzemju dīķī Sātiņos, Saldus r. kopš 03.-04.11. (M.Jaunzemis). Meža balodis Columba oenas. 1-S Papē, Liepājas r. 30.11. (K.Millers). Vēlākais rudens migranta novērojums Latvijā. AUSTRUMU ŪBELE Streptopelia orientalis. 1 Papes ciemā, Liepājas r. 08.11. (A.Celmiņš). Jauna putnu suga Latvijā! Apraksts un attēli Svīre Apus sp. 1-S Jūrmalciemā, Liepājas r. 04.11. (P.Weldon). Ziņota kā parastā svīre Apus apus, bet nevar izslēgt, ka varēja būt kāda cita reta ieceļojusi svīre (A.Celmiņa piezīme). Parastajai svīrei tas būtu viens no vēlākajiem rudens novērojumiem Latvijā. Ausainais cīrulis Eremophila alpestris. 1 Papes putnu stacijas apkārtnē, Liepājas r. 03.11. (K.Millers, J.Baumanis, A.Celmiņš); pāris reizes dzirdēta balss Papes putnu stacijas apkārtnē 04.11. (K.Millers); 1-SW Kolkasragā 09.11. (K.Millers, V.Roze); 3 pludmalē 2 km N no Rojas, Talsu r. 18.11. (M.Kilups, M.Vimba). Mājas čurkste Delichon urbicum. 1 lokāla pusstundu Kolkasragā 09.11. (K.Millers, V.Roze). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Akmeņu čipste Anthus petrosus. 3 (varbūt 4) pie Liepājas ostas dienvidu mola 07.11. (K.Millers); 1 Mērsraga jūrmalā (pie raga), Talsu r. 09.11. (K.Millers, V.Roze). Čuņčiņš Phylloscopus collybita. Noķerti Papes putnu stacijas murdā: 1 (abietinus) - 02.11. (J.Baumanis, D.Spals, A.Celmiņš); 1 (sub-tristis) - 04.11. (K.Millers, J.Baumanis, A.Celmiņš); 2 (sub-tristis) - 05.11. (A.Celmiņš, D.Spals, J.Baumanis). Vēlākie čuņčiņa rudens novērojumi Latvijā. “Austrumu čuņčiņu” P.c.sub-tristis attēli un viens balss ieraksts atrodams sugas lappusē. Sibīrijas dzilnītis Sitta europaea asiatica. 1 noķerts Papes putnu stacijas murdā 01.11. (J.Baumanis, D.Spals, A.Celmiņš) (2 attēli sugas lappusē); 1 novērots Engures ez. E krastā pie ornitologu bāzes, Tukuma r. 26.11. - mazs (gandrīz kā mizložņa) un ar izteikti gaišu lejasdaļu (V.Šalavejus, D.Spals). Melnā vārna Corvus corone corone. 1 Mērsraga jūrmalā, Talsu r. 13.11. (V.Ādamsons). Acīmredzot tas pats putns, kas šeit novērots oktobrī, kā arī aprīlī-maijā. Lauku zvirbulis Passer montanus. Neparasti liels 300 putnu bars novērots Dārziņos pir Rīgas HES 26.11. (R.Matrozis). Parastais ķeģis Acanthis flammea. Intensīva migrācija Papē - 04.11. stundas laikā (07:50-08:50) uzskaitīti 13400 migrācijā uz dienvidiem lokalizētā trasē virs liedaga un kāpas. Kopā dienas laikā aizlidoja vismaz 50 tūkstoši vai pat divtik plašākā frontē līdz 500 m no krasta. Nākamajā dienā migrācija bija vājāka - stundas laikā (07:45-08:45) virs liedaga un kāpas uzskaitīti 3470 ķeģi. Vēlāk samērā intensīvi ķeģi lidoja tālāk no krasta. 05.11. kopsumma Papē sasniedza vismaz 20 tūkstošus (ķeģus abās dienās skaitīja A.Celmiņš). Gaišais ķeģis Acanthis hornemanni. 4 novēroti kopā ar parastajiem ķeģiem pie viesnīcas "Arka" autostāvvietas Tukumā 04-05.11. (C.Cameron).

Oktobris 2005

Kanādas zoss Branta canadensis. 1 Liepājā 01.10. (E.Palāce). Pelēkā pīle Mareca strepera. 2 MM (ad un 1cy) nošautas medībās Kaņiera ez., Tukuma r. 29.10. (nošautos putnus skatīja M.Janaus). Prīkšķe Spatula querquedula. 1 jaunā nošauta medībās Kaņiera ezerā, Tukuma r. 08.10. (mednieka vārds nav zināms, putnu skatīja V.Šalavejus). Viens no vēlākajiem rudens novērojums Latvijā. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. 1-S Papē, Liepājas r. 05.10. (K.Millers) (detalizētāk par 2005.g. rudens invāziju atsevišķā lappusē). Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo. 1 jaunais bija nolaidies uz lauka Papē pie Ķoņu tilta, Liepājas r., 21.10. (J.Kazubiernis). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Lielais piekūns Falco peregrinus. Rudens migrācijas sezonā Papē līdz oktobra beigām zināmi 13 lielā piekūna novērojumi, no kuriem 4 - 12.10. un 3 - 13.10. (V.Ādamsons, A.Celmiņš, J.Kazubiernis u.c.). Lielais baltais gārnis Ardea alba. 8 Daugavā pie Jadvigovas uz Jēkabpils / Daugvpils rajonu robežas 01.10. (A.Pērkons u.c.); 2 Apriķu apk., Liepājas r. 01.10. (R.Rekmanis); 1 pārlidojumā starp Īdeņas un Kvāpānu dīķiem pie Lubānas ez., Rēzeknes r. 01.10. (A.Avotiņš u.c.); 25 Sātiņu dīķos, Saldus r. 02.10. (I.Mārdega, Z.Jansone u.c.); 2 Kaņiera ezerā pie laivu bāzes, Tukuma r. 02.10. (J.Ķuze, V.Vintulis); 2 Kaņiera ezerā 27.10. (M.Riherts). Baltais stārķis Ciconia ciconia. 4 novēroti lidojumā pie Rokasbirzes, Aizputes apk. Liepājas r. 01.10. (G.Svärdhagen, V.Šalavejus u.c.). Vēls migrantu novērojums. Grieze Crex crex. 1 noķēris kaķis (atnesis mājās) Lapmežciemā, Tukuma r. 15.10. (ziņo A.Hūns). Viens no vēlākajiem rudens novērojumiem Latvijā. Upes tārtiņš Charadrius dubius. 1 ad jūrmalā pie Mērsraga bākas, Talsu r. 01.10. (K.Millers, V.Roze). Vēls rudens novērojums. Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Ap 1000 Skrundas zivju dīķos, Kuldīgas r. 23.10. (D.Boiko, S.Kosobokovs). Upes tilbīte Actitis hypoleucos. 1 Liepājas ezerā pie Golodova dambja 03.10. (K.Millers). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Vidējā klijkaija Stecorarius pomarinus. Novērojumi Papē, Liepājas r.: 1 jaunā – S, 16.10. (J.Kazubiernis); 1 ad - N zemu virs kāpas 22.10. pl. 10:05 (K.Millers, A.Celmiņš, J.Kazubiernis), 1 jaunā vispirms lidoja uz S ap 300 m no krasta, pēc tam pagriezās un attālinājās uz NW 22.10. pl. 10:25 (A.Celmiņš, K.Millers), 1 ad - S ap 500 m no krasta 23.10. pl. 10:35 (A.Celmiņš). Vēl viens novērojums bija pie Akmeņarga, Liepājas r. - 1 ad (vai imm) – S, 23.10. pl. 11:10 (K.Millers). Kaspijas kaija Larus cachinnans. 1 imm (2cy) Rumbulas izgāztuvē Rīgas r. 18.10. (E.Fritze); turpat 2 jaunās (1cy) 22.10. (E.Fritze, K.Funts, R.Matrozis). Visi putni nofotografēti. Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla. 1 jauna uz N Papē ap 50 m no krasta 26.10. (A.Celmiņš). Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. 29 uzskaitīti Kolkasragā lidojam līča virzienā uz SE 01.10. (K.Millers, V.Roze). Samērā liels skaits oktobra mēnesim. Cekulainais cīrulis Galerida cristata. 1 pa laikam iedziedājās Liepājas centrālās slimnīcas rajonā 02.10. (K.Millers); 1 kopā ar lauku un sila cīruļiem Jaunostiņu laukos starp Dubeņmuižas mežu un Tīporu dīķi, Liepājas r. 10.10. (R.Rekmanis, M.Dobelis); 1 aizlidoja ziemeļu virzienā Papē, Liepājas r. 14.10. (noteikts pēc balss ieraksta) (A.Celmiņš); 3 Liepājas centrālās slimnīcas rajonā 29.10. (K.Millers). Akmeņu čipste Anthus petrosus. 4 Liepājas ezerā pie Golodova dambja 03.10. (K.Millers). Sākot ar 21.10. uzskaitīti visi novērojumi (līdz šim tikai ja vismaz 3 vienā vietā)*: 1 Papē pie mola 22.10. (A.Celmiņš, K.Millers); 3 pie Liepājas ostas ziemeļu mola 23.10.; 1 pie Liepājas ostas dienvidu mola 29.10. (abi novērojumi K.Millers). Lukstu čakstīte Saxicola rubetra. Samērā vēli rudens novērojumi: 2 pie Ziemupes, Liepājas r. 01.10. (I.Mārdega u.c.); 2 Kalngales - Ādažu laukos, Rīgas r. 02.10. (I.Deņisovs). Kārklu ķauķis Locustella naevia. 1 jaunais noķerts tīklā Papes ezerā, Liepājas r. 06.10. (M.Jaunzemis). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Gaišais ķauķis Curruca curruca. 1 jaunais noķerts Papes putnu stacijas murdā, Liepājas r. 30.10. (J.Baumanis). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Dzeltensvītru ķauķītis Phylloscopus inornatus. Noķerti Papes putnu stacijā, Liepājas r.: 1 murdā 03.10. (J.Lipsbergs u.c.) un 1 tīklā 10.10. (V.Ādamsons, K.Millers). Melnā vārna Corvus corone corone. 1 Mērsraga jūrmalā, Talsu r. 02.10. (M.Kilups, A.Klepers u.c.). Ziņota arī 01.10. (K.Millers, V.Roze). Acīmredzot tas pats putns, kas šeit novērots aprīlī-maijā.

Septembris 2005

Sāmsalas pīle Tadorna tadorna. 1 jaunā Skrundas dīķos, Kuldīgas rajonā 11.-18.09. (D.Boiko, S.Andrejevs u.c.). Reti iekšzemes rajonos. Stellera pūkpīle Polysticta stelleri. Iespējams 2 šīs sugas MM redzētas Vidzemes jūrmalā pie Lauteriem 19.09. (S no Salasgrīvas). Divas ļoti tumšas pīles lidoja virs jūras uz dienvidiem ap 200-300 m no krasta, uz spārna šauras baltas svītriņas,  kontrastaini balts laukums spārna apakšējo segspalvu apvidū (G.Graubics). Lielais baltais gārnis Ardea alba. 9 Daugavā pie Dunavas 5 km posmā, Jēkabpils r. 11.09. (pa 1-3 īpatņi) (A.Barsevskis); 8 Engures ez. pie Dzedrupes ietekas, Talsu r. 14.09. (U.Rēvalds); mainīgs skaits Skrundas dīķos: 11 - 17.09., 13 - 18.09., 11 - 20.09. un 6 - 24.09. (D.Boiko, M.Jaunzemis, S.Kosobokovs, P.Pisano, M.Žagars); mainīgs skaits Sātiņu dīķos: 8 - 13.09., 19 - 18.09. un 17 - 20.09. (M.Jaunzemis, D.Boiko, P.Pisano, M.Žagars); 5 Ventā Rumbas pagastā, Kuldīgas r. 07.09. (M.Viniarskis); pa 1 īpatnim novēroti: 04.09. Drustu pagastā, Cēsu r. (L.Palms), 11.09. Gulbju ūdens krātuvē pie Tērvetes, Dobeles r. (I.Račinska), 12.09. Elku dīķī un Lāču dīķī Apriķu apk., Liepājas r. (abās vietās pa vienam) (R.Rekmanis), 16.09. Reisa niedrāja malā pie Ķeguļraga, Limbažu r. (G.Graubics, J.Lipsbergs), 17.09. Buļļupes krastā ap 2 km no Bolderājās Rīgā (I.Liepa) un 25.09. Pirts dīķī Vecpilī, Liepājas r. (R.Rekmanis). Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. 27 Skrundas dīķos, Kuldīgas rajonā 18.09. (M.Jaunzemis, P.Pisano). Čūskērglis Circaetus gallicus. Trīs novērojumi Papes putnu stacijā, Liepājas r.: 1-S 05.09. (K.Millers, J.Baumanis, V.Vintulis), 1 novērots 07.09. (J.Baumanis) un 1-S 11.09. (M.Platacis, A.Kalvāns, J.Baumanis); 1-W pie Kuldīgas 28.09. (D.Boiko u.c.). Vidējais ērglis Clanga clanga. 1-S Papē, Liepājas r. 10.09. (domājams ad) (K.Millers, B.Valkaša). Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Invāzija. Kopskaits septembrī - 16 īpatņi 6 vietās (detalizētāk atsevišķā lappusē). Ķīvīte Vanellus vanellus. 3000 Skrundas zivju dīķos, Kuldīgas rajonā 17.09. (D.Boiko). Dūņšņibītis Calidris falcinellus. 1 jaunais Kolkasragā 06.09. (A.Klepers). Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Ap 3000 jūrā Kolkasraga apkārtnē 06.09. (A.Klepers). Baltijas reņģu kaija Larus fuscus fuscus. Laba migrācija Papē, Liepājas r. - 15.09. deviņās stundās uzskaitītas 394-S un 7-N, g.k. pieaugušie putni (ad), t.sk. arī 1 Skandināvijas reņģu kaija L.f.intermedius (K.Millers). Zaļā vārna Coracias garrulus. 1 Tīdu ezera apk., Liepājas r. 05.09. (M.Dobelis, R.Rekmanis). Cekulainais cīrulis Galerida cristata. 1 dziedāja Liepājas centrālās slimnīcas rajonā 29.09. (K.Millers, B.Valkaša). Akmeņu čipste Anthus petrosus. Papē, Liepājas r.: 2 pie kanāla 10.09. (M.Sidorenko u.c.), 1 - 12.09. un vismaz 3 - 19.09. (K.Millers); Daugavas grīvā pie Mangaļsalas mola: 4 - 14.09. (uzturas jau trešo dienu), 2 - 16.09. un 1 - 24.09. (I,Deņisovs). Pelēkā cielava Motacilla cinerea. 2 Ieriķupītē netālu no Pleskavas šosejas tilta, Cēsu r. 02.09. (iesp. ad M un jaunais putns) (M.Platacis). Dzeltensvītru ķauķītis Phylloscopus inornatus. Noķerti Papes putnu stacijā, Liepājas r.: 1 tīklā 12.09. (A.Kalvāns) un 1 murdā 26.09. (J.Lipsbergs u.c.). Sārtgalvītis Regulus ignicapilla. 1 jaunais T noķerts Papes putnu stacijā 06.09. (J.Baumanis). Mazais ķeģis Acanthis flammea cabaret. 1 jaunais T (pēc spārna garuma) noķerts tīklā Papes putnu stacijā 08.09. (V.Vintulis).

Augusts 2005

Baltpieres zoss Anser albifrons. 1 ad Teiču purvā pie Vaboles ez., Madonas r. 01.08. (A.Avotiņš, A.Avotiņš); 1 ad Dunduru pļavās, Tukuma r. 23.08. Staigāja pa ceļu Kauguru kanāla malā (V.Vintulis). Kanādas zoss Branta canadensis. 1 Babītes ez. vidusdaļā vismaz no 02.08. līdz 11.08. (V.Buls); 2 pie Engures ostas, Tukuma r.28.08. (G.Grandāns). Mazā gaura Mergellus albellus. 1 M (vai 2cy putns) Skrundas dīķos, Kuldīgas r. 24.08. (R.Matrozis). Paipala Coturnix coturnix. Vēla dziesma: 1 Nīcas apk., laukos, Liepājas r.13.08. (K.Millers); 1 Strautiņu apkārtnē, Alūksnes r. 19.08. (V.Roze); 1 dziedāja intensīvi ap pusdienas laiku labības laukā Milzkalnes apk., Tukuma r. 21.08. (V.Ādamsons). Lielais baltais gārnis Ardea alba. 16 redzēti vienlaicīgi Kaņiera ez., Tukuma r. 24.08. (J.Ķuze, V.Vintulis). Vēl 1-3 īpatņi novēroti 7 citās vietās. Tas ir ievērojami mazāk kā 2004. gada augustā, kad no 30 vietām tika ziņoti 125 īpatņi. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Invāzija. Kopskaits augustā - 105 īpatņi 25 vietās (detalizētāk atsevišķā lappusē). Grieze Crex crex. Vēla dziesma Priekules pilsētas lauku teritorijā, Liepājas r. 07.08. (R.Rekmanis). Dūņšņibītis Calidris falcinellus. 2 dienvidu pusē no Mērsraga ostas, Talsu r. 03.08. (A.Zacmanis); 1 Pekragā, Mērsraga jūrmalā, Talsu r. 07.08. (J.Ķuze, V.Vintulis); 1 Nagļu zivsaimniecības centra dīķos, Rēzeknes r. 08.08. (G.Grandāns). Upes tilbīte Actitis hypoleucos. Samērā liels skaits lokalizētās vietās: 50 kanāla-mola rajonā Papē, Liepājas r. 08.08. (K.Millers); 29 Lapmežciema jūrmalā Starpiņupītes grīvas rajonā, Tukuma r. 16.08. (V.Vintulis). Vidusjūras kaija Larus michahellis. 1 imm (2cy) ar gredzenu ZAGREB (Horvātija) Rumbulas izgāstuvē, Rīgas r. 02.08. (E.Fritze u.c.) un 04.08. (A.Celmiņš, M.Jaunzemis). Tas pats putns, kas ziņots jau 17.07. Lielais zīriņš Hydroprogne caspia. 80 dienvidu pusē no Mērsraga ostas, Talsu r. 12.08. Lielākais skaits lokalizētā pulcēšanās vietā rudens migrācijas laikā (K.Millers, V.Roze); 3 pie baznīcas drupām Daugavā pie Ikšķiles 20.08. (ad, juv un nenoteikta vecuma) (A.Zacmanis). Pirmais zināmais novērojums Ogres rajonā. Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. 2 ad lidoja uz Rīgas pusi virs Daugavas pie Ikšķiles baznīcas drupām, Ogres r. 09.08. (A.Zacmanis). Tikai otrais zināmais novērojums iekšzemes rajonā, kas nerobežojas ar jūru. Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus. Aptuveni 50 Teiču purvā pie Vaboles ez., Madonas r. 01.08. (A.Avotiņš, A.Avotiņš). Vakarlēpis Caprimulgus europaeus. Vēla dziesma: 1 Birzgales apk., Ogres r. 03.08. (V.Roze); 1 Lejasciema apk., Gulbenes r. 13.08. (A.Freibergs). Bišu dzenis Merops apiaster. 9 (vai 10) novēroti ligzdošans vietā Saraiķu apk., Liepājas r. 17.08. (V.Vintulis). Lizdošanas sekmes šogad nav zināmas. Iespējams jaunie izlidoja no 2 alām. Pelēkā cielava Motacilla cinerea. 1 Ieriķupītē netālu no Pleskavas šosejas tilta, Cēsu r. 30.08. (M.Platacis). Iespējams mazais ķeģis Acanthis flammea cabaret. 1-S (dzirdēta balss) Papē, Liepājas r. 09.08. (K.Millers).

Jūlijs 2005

Kanādas zoss Branta canadensis. 1 Engures ciema jūrmalā, Tukuma r. jau kopš jūnija vidus. Turpat visu jūlija mēnesi vismaz līdz 27.07. (M.Kilups u.c.). Melnkakla gārgale Gavia arctica. 1 nepieaudzis putns Sātiņu karjerā, Saldus r. vismaz periodā 01.-03.07. (Z.Jansone, M.Jaunzemis). Ragainais dūkuris Podiceps auritus. 2 ad ar 4 mazuļiem dīķī pie Mežoles skolas Launkalnes pagastā, Valkas r. 16.07. (E.Lediņš, A.Kalvāns, I.Azaucka) (2 ad šeit tika ziņoti kopš 31.05.); 1 ad Nagļu zivsaimniecības Orenīšu nodaļas 8. dīķī, Rēzeknes r. 30.07. (J.Baumanis). Melnais grifs Aegypius monachus. 1 pie Lancenieku fermas, Tukuma r. 01.07. (V.Vintulis). Tika ziņots kopš 28.06. Grieze Crex crex. Vēla balss Mērsraga pļavā, Talsu r. (M.Kilups) un īsi pirms pusnakts arī Pūres apk., Tukuma r. 31.07. (V.Roze). Trulītis Calidris minuta. 1 ad Kaņiera ezerā uz sēres kopā ar parastajiem šņibišiem C.alpina 10.07. (R.Matrozis); 3 ad Papē pie mola un kanāla, Liepājas r. 10.07. (V.Šalavejus). Agrākie pirmo rudens migrantu novērojumi Latvijā. Līkšņibītis Calidris ferruginea. 1 ad Engures ezerā uz hāru sēres kopā ar parastajiem šņibišiem C.alpina 08.07. (J.Kazubiernis). Agrākais pirmā rudens migranta novērojums Latvijā. Dūņšņibītis Calidris falcinellus. 1 Orenīšu 7. dīķī Nagļu zivsaimniecībā, Rēzeknes r. 12.07. (G.Graubics, K.Millers, V.Roze); aptuveni 15 ad Ainažu jūrmalā, Limbažu r. 25.07. (K.Funts); 2 ad Mērsragā, Talsu r. 25.07. (1 pie raga, 1 dienvidos no ostas) (V.Ādamsons, K.Millers, V.Roze); 4 ad Mērsragā 26.07. (3 pie raga, 1 dienvidos no ostas) (A.Klepers); 23 ad Ainažu jūrmalā, Limbažu r. 27.07. (K.Funts); 2-3 dienvidos no Mērsraga ostas 27.07. un 1 turpat 31.07 (M.Kilups). Terekija Xenus cinereus. 1 ad Mērsraga jūrmalā S no ostas 25.-26.07. (V.Ādamsons, K.Millers, V.Roze, A.Klepers). Kaspijas kaija Larus cachinnans. 1 jaunais putns (1cy) Rumbulas izgāstuvē, Rīgas r. 18.07. (E.Fritze, A.Klepers); turpat izgāztuvē 1 nepieaudzis putns (2cy) ar Ukrainas gredzenu 29.07. (gredzenu nolasīja E.Fritze). Gredzens Kiev T001032 uzlikts nelidojošam mazulim 27.5.2004.  Čerkasu apg., Kaņivska HES ūdenskrātuvē, SE no Kijevas. 2004.g. augustā, vairākas dienas novērota (nolasīts gredzens) Tamperes izgāztuvē Somijā. Vidusjūras kaija Larus michahellis. 1 nepieaudzis putns (2cy) ar gredzenu ZAGREB (Horvātija) Rumbulas izgāstuvē, Rīgas r. 17.07. (gredzenu nolasīja E.Fritze, Dānija). Ja gredzošanas dati apstiprināsies, jauna putnu suga Latvijā! Baltvaigu zīriņš Chlydonias hybrida. Vismaz 3 Teiču purvā pie Vaboles ez., Madonas r. 05.07. kopā ar lielu skaitu baltspārnu zīriņu. Izrāda nopietnu uztraukumu kā ligzdošanas vietā, bet ligzdas nav atrastas. Turpat 05.07. ap 1000 baltspārnu zīriņu Chlidonias leucopterus - atrastas 180-190 ligzdas, kurās ir vai ir bijušas olas. Viss ezers nav apskots, iespējams ligzdo 300-500 pāri (A.Avotiņš, A.Avotiņš). Dzeguze Cuculus canorus. Vēla dziesma Engures ez. austrumu krastā pie ornitologu bāzes, Tukuma r. 18.07. (Ā.Sipovičs). Bišu dzenis Merops apiaster. Maksimālais skaits ligzdošanas vietā Saraiķu apk., Liepājas r. - 10 īpatņi 03.07. (A.Klepers); turpat 24.07. redzēti tikai 2 īpatņi (K.Millers); 4 lidojumā uz ziemeļiem virs Jūrkalnes liedaga, Ventspils r. 10.07. (J.Schröder u.c.). Cekulainais cīrulis Galerida cristata. Jūlijā 3 ad un 3 jaunie putni novēroti ligzdošanas vietā Liepājas centrālās slimnīcas apkārtnē, pēdējais datums, kad redzēti visi seši - 13.07. Citur Liepājā 1 īpatnis novērots vienīgi Pulvera ielā 28.07. (kara ostas kanāla W malas rajons) (abi novērojumi K.Millers). Baltā cielava Motacilla alba. 1 pilnīgi balta (albīns) Orenīšu 7. dīķī Nagļu zivsaimniecībā, Rēzeknes r. 08. un 12.07. (G.Grandāns, G.Graubics, K.Millers, V.Roze). Grīšļu ķauķis Acrocephalus paludicola. 1 jaunais putns novērots dienvidu pusē no Mērsraga ostas, Talsu rajonā. Uzturējās jūrmalas augājā. Skatīts no aptuveni 20 m ar teleskopu. Redzēta raksturīgā kroņa svītras (dzeltenīgā krāsā, pēc kā noteikts kā jaunais putns) (K.Millers, V.Ādamsons, V.Roze).

Jūnijs 2005

Baltpieres zoss Anser albifrons. 1 kopā ar citiem ūdens putnie kādā slīkšņainā vietā Burtnieka ez. austrumu krastā, Valmieras r. 03.06. (J.Ķuze u.c.). Kanādas zoss Branta canadensis. 1 uz vasarāju lauka pie Ventspils pilsētas robežas Kuldīgas ceļa malā 04.06. (M.Jaunzemis); 1 Engures jūrmalā, dienvidu pusē no ostas, Tukuma r. 13.-14.06. (V.Ādamsons). Melngalvas zoss Branta bernicla bernicla. 1 Dvietes apkārtnē uz tīruma starp Ilūkstes upi un Daugavu, Daugavpils r. 24.06. (E.Račinskis, I.Mārdega). Veselīgs putns, redzēta pārlidojam. Mazā gaura Mergellus albellus. 3 MM (vai 2cy jaunie putni) Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas-Ļodānu dīķos, Rēzeknes r. 04.06. (J.Baumanis, K.Funts, K.Millers); acīmredzot 1 no šiem putniem turpat redzēts 25.06. (D.Boiko, A.Kuročkins, R.Matrozis); 1 M (vai 2cy jaunais) Struņķu dīķos, Talsu r. 12.06. (D.Boiko). Melnkakla gārgale Gavia arctica. 1 ad riesta tērpā peldēja Lielupē pie Platones ietekas, Jelgavas r. 13.06. (A.Kalvāns); 1 atrasta beigta uz asfalta pie Ozolaines, Bauskas r. 13.06. (ziņo U.Dzērve). Divi novērojumi ligzdošanai nepiemērotās vietās liecina par vēlu migrāciju. Ragainais dūkuris Podiceps auritus. 1 dīķī pie Mežoles skolas Launkalnes pagastā, Valkas r. 11.06. (A.Zacmanis). Divi uzturējās šeit vismaz kopš 31.05. (A.Klepers u.c.); 2 Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas-Ļodānu dīķī G-3 11.06. (A.Arkiomaa, R.Ranta u.c.). Mazais dumpis Ixobrychus minutus. Pāris Kvāpānu zivju dīķos pie Lubānas ezera, Rēzeknes r. 11.06. (A.Arkiomaa, R.Ranta u.c.). Lielais baltais gārnis Ardea alba. 9 vakarā pie gārņu un jūras kraukļu kolonijas Lubānas ez. NW malā, Madonas r. 25.06. (D.Boiko, A.Kuročkins, R.Matrozis). Melnais grifs Aegypius monachus. 1 pie Lancenieku fermas, Tukuma r. 28.-29.06. ((B.Kalvāne, M.Jaunzemis). Tas pats putns, kurš šeit bija 2004.g. vasarā. Vidējais ērglis Clanga clanga. 1 nepieaudzis putns (imm) Lubāna N galā pie Zvidzes kanāla, Madonas r. 10.06., aizlidoja Gomeļa virzienā (A.Klepers). Ormanītis Porzana porzana. 7 dzirdēti no viena punkta kādā pārplūdušā pļavā Dvietes palienē, Daugavpils r. 28.06. (A.Klepers). Dūņšņibītis Calidris falcinellus. 1 Nagļu zivsaimniecības Ornīšu nodaļas 7. dīķī, Rēzeknes r. 02.06. (J.Ķuze u.c.). Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. 1 Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas dīķī G-1, Rēzeknes r. 25.06. (D.Boiko, A.Kuročkins, R.Matrozis). Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus. 6 meliorācijas uzplūdumā uz lauka Mētrienas pag., Madonas r. 09.06. (A.Avotiņš); 2 TT un 1 M riestoja Liepājas ez. austrumu krastā pie Vītiņiem 02.06. (M.Strazds); 9 Zvejsalas-Ļodānu dīķos Nagļu zivsainmiecībā, Rēzeknes r. 02.06. (J.Ķuze u.c.). Īsastes klijkaija Stercorarius parasiticus. 1 ad gaišā forma pārvietojās virs jūras ziemeļu virzienā Saraiķu apk., Liepājas r. 25.06. (A.Celmiņš, M.Sidorenko, V.Ādamsons). Domājams, ka ļoti vēls pavasara migrants. Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. 80 Randu pļavās, Limbažu r. 03.06. (A.Klepers). Liels skaits jūnija mēnesim. Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. 1 virs Gomeļa Lubānas ezera austrumu malā , Rēzeknes r. 04.06. (K.Funts, K.Millers). Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus. Novērojumi Lubānas ezera austrumu malas zivju dīķos un mitrājos (Rēzeknes r.) - Gomelis: 2 - 02.06., ap 10 - 04.06., ap 15 pāri 25.06. (novēroti 26 putni); Kvāpānu dīķi: 15 - 04.06., ap 40 - 11.06.; Īdeņas dīķi: ap 20 - 04.06., ap 15 pāri dīķī nr. 3 - 25.06.; Orenīšu dīķi: 10-15 pāri dīķī nr. 1 - 26.06.; Zvejsalas dīķi: 6 - 01.06., ap 12 - 04.06., 1 virs dīķa G-4 - 25.06. (A.Arkiomaa, J.Baumanis, D.Boiko, K.Funts, A.Kuročkins, J.Ķuze, R.Matrozis, K.Millers, R.Ranta, B.Valkaša u.c.). Novērojumi citās vietās - 1 virs Dārziņu vecupes pie Rīgas HES 03.06. (īslaicīgs novērojums garām braucot, varbūt bija vairāk) (V.Roze); 2 pie Lāčpurva dīķa Seces pag., Aizkraukles r. 05.06. (A.Klepers); 6-10 Dvietes palienē, Daugavpils r. 08.06. un vismaz 4 turpat 24.06., domājams neligzdotāji (E.Račinskis, I.Mārdega); 2 Kaņiera ezerā, Tukuma r. 10.06. (J.Kazubiernis); 8 virs laukiem Murmastienes pag. Teiču purva malā, Madonas r. 29.06. (A.Avotiņš). Bišu dzenis Merops apiaster. 11 vienā barā virs Mangaļsalas kāpām pārvietojās virzienā no Daugavas grīvas uz Vecāķiem 12.06. (I.Deņisovs); sākot no 13.06. novērots iepriekšējo gadu ligzdošanas vietā Saraiķu apk., Liepājas r. (A.Zacmanis), maksimālais skaits – 12 redzēti 16.06. (M.Jaunzemis) un 9 - 25.06. (A.Celmiņš, V.Ādamsons u.c.). Cekulainais cīrulis Galerida cristata. 1 Pulvera ielas malā, Liepājā 17.06. (kara ostas kanāla rajons) (M.Jaunzemis u.c.); 3 ad un 3 jaunie putni novēroti ligzdošanas vietā Liepājas centrālās slimnīcas apkārtnē jūnijā (K.Millers). Citroncielava Motacilla citreola. Pāris Zvejsalas-Ļodānu dīķos Nagļu zivsaimniecībā, Rēzeknes r. 01.06. (J.Ķuze u.c.); 1 M Papes ez. ziemeļu galā, Liepājas r. 03.06. (K.Millers). Pelēkā cielava Motacilla cinerea. Pāris Amatā pie Vanagu ieža, Cēsu r. 25.06., putni novēroti 100 m distancē, M izrādīja uztraukuma uzvedību (R.Lebuss). Ķeģis Acanthis flammea. Dzirdēta balss jūrmalā Saraiķu apkārtnē, Liepājas r. Iespējams mazais ķeģis A.f.cabaret? (M.Jaunzemis).

Maijs 2005

Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus. 2 Svētes grīvas laukos, Jelgavas r., kopā ar citām Anser zosīm 01.05. (V.Roze. A.Zacamanis). Turpat vismaz 6 īpatņi 04.05. (K.Millers, V.Roze), 5 - 05.05. (M.Jaunzemis), 2 - 06.05. (A.Celmiņš), 4 - 11.05. (divas no tām atšķirīgas no 04.05. aplūkotajiem sešiem īpatņiem - viena pēc šauras baltas joslas uz pieres, otra - pēc platākas sārtās joslas uz knābja (K.Millers, V.Roze); 1 kopā ar 1 sējas zosi A.fabalis Dvietes palienē, Daugavpils rajonā 22.-24.05. (S.Ahlman, S.Luoma). Kanādas zoss Branta canadensis. 1 (ar gaišu pieri) dienvidu pusē no Mērsraga ostas, Talsu r. 04.05. (K.Millers, V.Roze); 3 Mašēnu ez., Rīgas r. 11.05. (A.Švinka); 2 ezerā Zutene Stiklu apk., Talsu r. 14.05. (E.Haberkorns); 1 Papes ezera ziemeļu daļā pie Tuklera kanāla ietekas ezerā, Liepājas r. 20.-24.05. (I.Mednis, K.Millers); 1 Lubānas ez. NW malā pie Zvidzes kanāla putnu torņa, Madonas r. 21.05. vakarā (J.Ķuze, P.Strautiņš, M.Strazds, V.Vintulis); 1 īslaicīgi redzēta Kolkasragā kopā ar paugurknābja gulbjiem 22.05. (novērotāju grupa no Dānijas); 1 Sedas purva izstrādātās daļas dīķos, Valkas r. 22.05. (K.Funts, A.Klepers, M.Tīrums); 1 kopā ar paugurknābja gulbjiem Lielupē pie Emburgas, Jelgavas r. 23.05., atlidoja no ziemeļu puses (A.Lielauza); 2 lidojumā pār Ruckas ez., Cs maija beigās (G.Pužulis). Lielgalvis Netta rufina. 1 T kopā ar citām pīlēm poldera malā, Papes ezera N daļā, Liepājas r. 10.05. (I.Mednis). Mandarīnpīle Aix galericulata. 1 T Dunduru pļavās (Ķemeru NP), Tukuma r. 17.05. Tupēja mieta galā Slampes kanāla malā (J.Ķuze, M.Strazds). Melnkakla gārgale Gavia arctica. 28 vienā barā augstu pārlidoja Īdeņa ciemu pie Lubānas ezera, Rēzeknes r. 27.05. (novērotāju grupa no Dānijas). Interesants iekšzemes migrācijas novērojums, lidoja NW virzienā. Ragainais dūkuris Podiceps auritus. 2 dīķī pie Mežoles skolas, Launkalnes pagastā, Valkas r. 31.05. (A.Klepers). Kāds vietējais apgalvo, ka uzturas šeit jau pāris nedēļas. Pagaidām vienīgais zināmais novērojums 2005. gadā. Mazais dumpis Ixobrychus minutus. Balss naktī uz 25.05. Kaņierī, Tukuma r. (V.Vintulis). Sarkanā klija Milvus milvus. 1 aiz Nīcas pie Sikšņu krustojuma, Liepājas r. 01.05. Lēnām riņķojot aizlidoja ziemeļu virzienā (K.Millers); 1-2 starp Rucavu un Nidas purvu 07.-09.05. (J. van Mill u.c.). Čūskērglis Circaetus gallicus. 2 Lubānas apkārtnē, Madonas r. 29.05. (J.Wendeby u.c.). Stepes lija Circus macrouros. 1 ad M lidojumā uz austrumiem Ilzenes apk., Alūksnes r. 09.05. (V.Roze). Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. 1 T ad Ilzenes apk., Alūksnes r. 09.05. (V.Roze). Dūņšņibītis Calidris falcinellus. 1 dienvidu pusē no Mērsraga ostas, Talsu r. 26.05. (M.Jaunzemis); 11 vienā barā liedagā pie Mērsraga bākas, Talsu r. 30.05. (V.Roze, K.Millers, A.Celmiņš). Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. 1 Mērsraga jūrmalā 04.-14.05. (K.Millers, V.Roze, U.Rēvalds, K.Funts); balss Nagļu zivsaimniecības Orenīšu nodaļā 26.05. (J.Baumanis); 1 izcelta Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas-Ļodānu dīķī G5 (J.Baumanis). Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. 1 Kvāpānu dīķos  pie Lubānas ezera, Rēzeknes r. 27.05. (dīķis nr. 4) - pirmais zināmais novērojums iekšzemē tālu prom no jūras krasta (novērotāju grupa no Dānijas). Turpat 31.05. redzēti 2 īpatņi (J.Baumanis, J.Granāts), bet apsekojot vietu jūnijā vairs nav novēroti. Baltvaigu zīriņš Chlydonias hybrida. 2 lidojumā Nagļu zivsaimniecībā pie Orenīšu nodaļas 8. dīķa, Rēzeknes r. 26.05. (J.Baumanis); iespējams tie paši 2 redzēti Zvejsalas-Ļodānu nodaļā (virs dīķiem G3 un G4) 27.05. (novērotāju grupa no Dānijas). Baltspārnu zīriņš Chlydonias leucopterus. Vismaz 20 Dvietes palienē, Daugavpils r. 16-17.05., novērotas klaiņojošas grupas jauktos baros ar melnajiem zīriņiem C.niger (abas sugas kopā līdz 200) (S.Ahlman, S.Luoma, E.Račinskis); 2 pie Vaboles ez. Teiču purvā, Madonas r. 26.05. (A.Avotiņš); trīs novērojumi Lubānas ezera apkārtnē, Rēzeknes r. 27.05. - 3 Nagļu zivsaimniecības Orenīšu nodaļā, 10 Zvejsalas-Ļodānu nodaļā un 3 Gomelī, Lubāna NE malā (novērotāju grupa no Dānijas). Cekulainais cīrulis Galerida cristata. 2 Kolkasragā 22.05., nolaidās liedagā, bet drīz aizlidoja ap ragu līča virzienā (novērotāju grupa no Dānijas); Liepājas centrālās slimnīcas rajonā maijā pierādīts netipisks ligzdošanas gadījums - 1 T pārī ar 2 MM. Atrastas divas ligzdas – viena izpostīta un otra ar mazuļiem (K.Millers). Sarkanrīkles čipste Anthus cervinus. Dzirdēts sauciens Kolkasragā 22.05. (T.W.Johansen); 1 Mērsraga jūrmalā starp bāku un Pekragu 23.05. - dzirdēta pārlidojam uz S un pēc tam atpakaļ uz N (noteikta tikai pēc balss) (novērotāju grupa no Dānijas). Citroncielava Motacilla citreola. 1 M Kolkasraga liedagā 22.05. (novērotāju grupa no Dānijas); T un M Papes ezera ziemeļu galā, Liepājas r. 24.05. (K.Millers); 1 jaunais (2cy) T Kolkasragā vēlā pēcpusdienā 24.05. (M.Jaunzemis); T un M (novēroti atsevišķi) Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas-Ļodānu nodaļā 27.05. (novērotāju grupa no Dānijas). Pelēkā cielava Motacilla cinerea. 1 piemērotā biotopā Kuldīgas r. 06.05. (dzimums nav ziņots) (E.Lediņš, I.Azaucka). Turpat pierādīta ligzdošana 24.05. (atrasta ligzda ar 5 mazuļiem) - tikai otrais ligzdošanas gadījums Kurzemē (M.Jaunzemis); 1 T piemērotā biotopā Siguldas apk., Rīgas r. 14.05. (A.Kalvāns, E.Lediņš, I.Azaucka); 1 T Kolkasragā 22.05. (novērotāju grupa no Dānijas); 1-2 īpatņi (pāris) novēroti Līgatnē pie Ānfabrikas klintīm un slūžām 22.-28.05. (M.Kilups, I.Mārdega, E.Račinskis, A.Klepers u.c.). Zīdaste Bombycilla garrulus. 6 Ragaciemā, Tukuma r. 29.05. (A.Klepers). Vēlakais pavasara migrantu novērojums Latvijā. Sārtgalvītis Regulus ignicapilla. Dzirdēta dziesma Zilo kalnu kraujā pie Vidāles, Talsu r. 22.05. Vieta pie ceļa uz Melnsilu, nogāzes vidusdaļā, ceļa dienvidu pusē. Putns vizuāli nav redzēts. Dziesmu dzirdēja T.W.Johansen un P.Lafrenz (Dānija). Melnā vārna Corvus corone corone. 1 Mērsraga jūrmalā starp bāku un Pekragu 23.05. (novērotāju grupa no Dānijas), uzturas šeit jau vismaz mēnesi; 2 Kolkasragā 26.05. (M.Jaunzemis).

Aprīlis 2005

Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus. 1 kopā ar 8 taigas sējas zosīm A.fabalis fabalis un 1 baltpieres zosi A.albifrons Kalngales-Ādažu laukos pie Eimuriem, Rīgas r. 02.04. (K.Millers). Kanādas zoss Branta canadensis. 10 lidoja austrumu virzienā kopā ar 14 Anser zosīm ceļa posmā starp Glāžšķūni un Suntažiem, Ogres r. 02.04. (K.Millers); 7 lidoja virzienā uz SE no jūras puses Majoros, Jūrmalā 02.04. (K.Millers, B.Valkaša); 2 kopā ar paugurknābja gulbjiem Cygnus olor Katvaru apk., Limbažu r. 02.04. (J.Zālītis, J.Zālītis); 2 uz lauka kopā ar 250 Anser zosīm Lancenieku apk., Tukuma r. 04.04. (V.Ādamsons); 4 lidojumā virs jūras uz NE pie Staldzenes, Ventspils r. 05.04. (A.Melnbārdis); 2 Svētes grīvas laukos, Jelgavas r. 05.04. (I.Ķerus). Turpat laukos novērotas arī vēlāk: 3 – 08.04. (M.Jaunzemis), 3 – 10.04. un 2 – 17.04. (abi novērojumi E.Lediņš, A.Kalvāns, I.Azaucka); 1 Kolkasragā 06.04. (J.Kazubiernis); 3 un 6 Dvietes palienēs, Daugavpils r. 15.04. (A.Avotiņš); 1 Kolkasragā, tālu jūrā uz ūdens 20.04. (K.Millers, A.Celmiņš, J.Kazubiernis); 1 nolidoja gar Kolkasragu līča virzienā 22.04. (M.Jaunzemis, J.Kazubiernis); 1 Trikātas apk., Valkas r. 24. 04. (M.Tīrums); 28.04. 1 dīķī pie Kandavas, Tukuma r. (N.Zeidaks). Sarkanā klija Milvus milvus. 1-N Papes polderī, Liepājas r. 29.04. (I.Mednis). Stepes lija Circus macrourus. 1 ad T uz N agri no rīta Kolkasragā 18.04. (M.Varesvuo, T.Muukkonen); 1 M uz N Nīcas laukos, Liepājas r. 24.04. (K.Millers); 1 M uz N pēcpusdienā Kolkasrgā 26.04. (J.Kazubiernis); 1 jaunais (2cy) T novērots Žūklī, Madonas r. 26.04. (J.Matusiak). Avozeta Recurvirostra avosetta. 13 Svētes grīvas laukos, Jelgavas r. 14.04. (J.Ķuze u.c.); 2 uz sērēm Mērsraga līcī, Talsu r. 22.04. (M.Jaunzemis); 2 Bērzciema jūrmalā, Tukuma r. 29.-30.04. (R.Matrozis, A.Kuročkins, A.Klepers, M.Tīrums u.c.). Lietuvainis Numenius phaeopus. Novērots neparasti liels bars Kolkasragā 27.04. Pl. 16:20 tuvu gar liedagu ar balsīm lidoja liels jaukts Numenius bars (kopā ar kuitalām ap 250 putni), lietuvaiņi novērtēti ap 60 % (jeb 150 īpatņi) (J.Kazubiernis). Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. 1 Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas-Ļodānu dīķos, Rēzeknes r. 20.04. (J.Ķuze, M.Strazds); 2 Nagļu zivsaimniecības Orenīšu 7. dīķī, Rēzeknes r. 30.04. (J.Ķuze, M.Strazds). Purva tilbīte Tringa glareola. 1 Sarkainī (Lielupes kreisais krasts starp Kalnciemu un Tīreļiem), Jelgavas r. 03.04. (J.Ķuze). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Kaspijas kaija Larus cachinnans. 1 jaunais putns (2cy) Kolkasragā, aizlidoja līča virzienā 07.04. (M.Strazds). Lielā polārkaija Larus hyperboreus. 1 jaunā (2cy) Rumbulas izgāztuvē, Rīgas r. 23.04. (D.Boiko, R.Matrozis, K.Funts, A.Klepers), varbūt tā pati, kas šeit redzēta 27.03.; 1 jaunā (2cy) pie Engures ostas, Tukuma r. 30.04. (K.Funts). Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. 2 Kolkasragā 06.04. (J.Kazubiernis). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Mazais zīriņš Sternula albifrons. 1 pie Liepājas ostas dienvidu mola 10.04. (K.Millers). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Pupuķis Upupa epops. 1 Kolkā pie Universitātes bāzes 07.04. (M.Strazds, J.Kazubiernis). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Otrs agrs novērojums bija 08.04. - 1 Bukultos Baltezera apk., Rīgas r. (I.Stirna). Cekulainais cīrulis Galerida cristata. 2 ad novēroti Liepājas centrālās slimnīcas rajonā 21.04. (K.Millers). Ausainais cīrulis Eremophila alpestris. 4 uz arumiem Ādažu apk., Rīgas r. 03.04. (A.Celmiņš, M.Sidorenko), turpat 2 - 10.04. (K.Funts, A.Klepers); 3 aparta lauka malā pie Umurgas, Limbažu r. 10.04. (D.Drazdovskis); 5 Svētes grīvas arumos 12.04. (V.Vintulis, I.Bārda), turpat 3 - 14.04. vakarā (K.Millers) un 17.04. (E.Lediņš, A.Kalvāns, I.Azaucka). Akmeņu čipste Anthus petrosus. 1 Kolkasragā 04.04. (J.Kazubiernis); 4 Mangaļsalā pie Daugavas mola 07.04. (A.Klepers u.c.); 1 pie Papes mola, Liepājas r. 10.04. (K.Millers); 1 uz Golodova dambja Liepājas ez. ziemeļu galā 16.04. (K.Millers). Citroncielava Motacilla citreola. 1 T staigāja pa zālāju pie "Dabas mājas" Papē. Liepājas r. 27.04. (I.Mednis); 1 T Vītiņu pļavās Liepājas ez. austrumu krastā 30.04. (K.Millers). Erickiņš Phoenicurus phoenicurus. 1 T Kolkaragā 05.04. (J.Kazubiernis). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Lukstu čakstīte Saxicola rubetra. 1 T pie Maiļraga, Liepājas ez. rietumu krastā 16.04. (K.Millers). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Apkakles strazds Turdus torquatus. 2 Kolkasragā aizlidoja NE augstu virs raga 23.04. (A.Celmiņš); 2 (T un M) Nīcas laukos, Liepājas r. 24.04. (B.Valkaša, K.Millers). Svirlītis Phylloscopus sibilatrix. Īsa dziesma Kalnišķos pie Embrekšu kapiem, Liepājas r. 14.04. (I.Mednis). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata. 1 Kaņiera ez., Krievsalā, Tukuma r. 26.04. (K.Lapiņš, V.Vintulis). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Brūnā čakste Lanius collurio. 1 T uz vadiem uz vadiem pie Klaipēdas šosejas kādus 300 m uz Liepājas pusi no Rucavas pagrieziena 14.04. (I.Mednis). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Melnā vārna Corvus corone corone.  1 Mērsraga jūrmalā, Talsu r. vismaz no 21.04. līdz mēneša beigām (A.Gulbe, M.Jaunzemis). Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. Pāris Svētes grīvas laukos, Jelgavas r. 03.04. (K.Millers, V.Roze, B.Valkaša). Sniedze Plectrophenax nivalis. 800 Svētes grīvas laukos, Jelgavas r. 03.04. (K.Millers, V.Roze, B.Valkaša). Mazā stērste Emberiza pusilla. 1 Kolkasragā 14.04. (K.Funts, A.Klepers). Skatīta 6 minūtes no 30 metru attāluma ar teleskopiem. Pl. 7:50. Aizlidoja iekšzemē. Trešais novērojums Latvijā.

Marts 2005

Meža zoss Anser anser. 113 saskaitītas Papes ezera dienvidu gala kanālā 16.03. (I.Mednis). Neparasti liels skaits. Acīmredzot šeit pulcējās migranti, kuri nelidoja tālāk vēlā pavasara dēļ. Garkaklis Anas acuta. 1 M kopā ar meža pīlēm A.platyrhynchos Mārupes ielā Rīgā 29.-30.03. (otrajā dienā novēroja K.Millers). Domājams, ka vietējais ziemotājs, kurš pamanīts tikai pavasarī (pirmais novērotājs nav zināms, ziņoja uz Zooloģisko dārzu). Prīkšķe Spatula querquedula. Pāris izcēlās no Paurupes apvedkanāla Papē, Liepājas r. 18.03. (I.Mednis). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Lielais dumpis Botaurus stellaris. 1 novērots stāvam ap 100 m augšpus Papes ezera kanāla tilta nelielā niedru pudurītī pie vaļēja ūdens 03.03. (I.Mednis); 1 Mērsraga kanālā, Talsu r. 13.03. (U.Rēvalds). Kanāls 90% aizsalis, ar lāsmeņiem Abos gadījumos varbūt ziemotāji, varbūt atlidojuši pavasara migranti? Baltais stārķis Ciconia ciconia. 1 stāvējis ligzdā Lejasciema centrā, Gulbenes r. 13.03. (konkrētais novērotājs nav zināms, ziņo A.Freibergs); 1 novērots Gramzdas apkārtnē, Liepājas r. 13.03. (R.Rekmanis, M.Zanribs). Bijis pie labas veselības, vēlāk lidoja uz Priekules pusi. Ļoti agri novērojumi vēlā pavasarī. Nevar izslēgt, ka ziemojuši Eiropā vai pat Latvijā. Tumšā tilbīte Tringa erythropus. 1 Kolkasragā, Talsu r. 25.03. Vispirms 2x dzirdēta balss, pēc tam redzēta aizlidojam no mugurpuses. (A.Zacmanis). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Reņģu kaija Larus fuscus. 1 ad Rumbulas izgāztuvē, Rīgas r. katru dienu no 19.03. līdz 22.03. (E.Fritze). Iespējams ziemojošs putns. Kaspijas kaija Larus cachinnans. 1 jaunā (2cy) Rumbulas izgāztuvē, Rīgas r. 23.03. (E.Fritze). Lielā polārkaija Larus hyperboreus. 1 jaunā (2cy) Rumbulas izgāztuvē, Rīgas r. 27.03. (E.Fritze). Cekulainais cīrulis Galerida cristata. 2 Ezerkrasta rajonā (E.Tisē ielā 60) Liepājā 06.-20.03. (K.Millers). Akmeņu čipste Anthus petrosus. 3 pie Liepājas ostas dienvidu mola - 2 lokālas un 1-N (K.Millers). Varbūt vietējās ziemotājas, varbūt pirmie migranti? Dažu pēdējo nedēļu laikā vairākos mola apmeklējumos nebija redzētas. Pelēkā cielava Motacilla cinerea. 1 Kolkasragā, Talsu r. 25.03. Pielidoja ragam no līča puses, dzirdēta arī balss (A.Zacmanis); 1 T vairākas reizes novērots Ragaciema liedagā (Tukuma r.) pie šauras smilšu joslas 25.03. (I.Kalniņa). Agrākie pavasara novērojumi Latvijā. Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros. 1 M pie Papes ezera kanāla slūžām, Liepājas r. 20.03. (K.Millers). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Plukšķis Turdus iliacus. Vismaz 6 atkusušajā zālājā pie "Dabas mājas" Papē, Liepājas r. 18.03. (I.Mednis). Agrākais pavasara novērojums Latvijā.

Februāris 2005*

Sējas zoss Anser fabalis. 1 Sausajā Daugavā pie Doles salas muzeja 05.02. (R.Matrozis, D.Boiko, M.Kalniņš). Divi īpatņi tajā vietā bija jau janvārī. Baltpieres zoss Anser albifrons. 1 jaunā Rīga centra kanālā no 08.12.2004. līdz 11.02. (pēdējais novēroja E.Puzulis). Tas pats putns vēlāk novērots ievainots (spārns nokarājas un brūce krūtīs) Arkādijas parkā Torņakalnā 22.02. (A.Bārzdis) un 26.02. (A.Celmiņš, M.Sidorenko no tramvaja). Meža zoss Anser anser. 1 iztraucēta no ceļmalas pļavas Papes polderī 25.02. (Papes ez. ziemeļu daļa, Liepājas r.) (ziņo I.Mednis). Iespējams pirmais pavasara migrants, jo citu novērojumu šoziem nebija. Krīklis Anas crecca. 1 T Sausās Daugavas augšgalā pie Rīgas HES dambja 19.02. (K.Millers, B.Valkaša). Turpat bija jau janvārī. Garkaklis Anas acuta. 1 T Sausajā Daugavā pie Doles salas muzeja 12.02. (R.Matrozis, D.Boiko). Apkārtnē bija jau janvārī. Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis. Ziemošanas vietā Mūsas upē pie Bauskas 6 īpatņi 20.02. (G.Graubics, S.Kosobokovs); turpat 3 - 26.02. (G.Graubics, K.Millers, V.Roze) un 4 - 27.02. (A.Klepers). Pirmā uzskaite bija jau janvārī. Iespējams lielais baltais gārnis Ardea alba. 1 "koši balts gārnis" redzēts lidojumā pār Rēzeknes upi pie Ignašāniem, Rēzeknes r. 05.02. (J.Jukāms). Zivju gārnis Ardea cinerea. Lielākais skaits Rīgas HES apkārtnē februārī bija 15 īpatņi 19.02. (12 Dārziņos un 3 Sausās Daugavas augšgalā) (K.Millers, B.Valkaša). Baltais stārķis Ciconia ciconia. 1 novērots Gravas ielā Tukumā 13.02. Sniegputenī labi lidojis un planējis. Novērots no 30 metru attāluma (J.Pētersons). Lauku lija Circus cyaneus. 1 T medīja virs Papes ezera nopļautajiem niedrājiem pie Paurupes, Liepājas r. 17.02. (I.Mednis). Lauku piekūns Falco tinnunculus. 1 Grobiņas apkārtnē, Liepājas r. 25.02. (B.Valkaša); 1 pie Golodova dambja Liepājas ezera ziemeļu galā 27.02. (K.Millers, B.Valkaša). Abās vietās novērots arī janvārī. Purva piekūns Falco columbarius. 1 Imantā, Rīga 20.02. (G.Graubics); 1 starp Grobiņu un Liepāju 27.02. (K.Millers, B.Valkaša). Ūdensvistiņa Gallinula chloropus. 2 (ad un jaunais putns) Dārziņu vecupē pie Rīgas HES 09.02. (A.Klepers) un turpat 1 īpatnis 16.02. 45. līnijas galā (M.Tīrums); 1 kopā ar meža pīlēm Sarkandaugavā pie tilta pretī Statoilam no 08.02. līdz vismaz 12.02. (I.Deņisovs). Vistilbe Lymnocryptes minimus. 1 redzēta pārlidojumā Dārziņos pie Rīgas HES 08.02. Nolaidās Dārziņu ciema nogāzes malā (M.Tīrums). Cekulainais cīrulis Galerida cristata. 2 Ezerkrasta rajonā Liepājā E.Tisē ielā nr. 60 - 2 īpatņi 13.02. (K.Millers) un turpat 1 - 18.02. (A.Celmiņš, H.Sigg-Forycki). Lauku cīrulis Alauda arvensis. 1 Jūrmalciema kāpu garajā zālē, Liepājas r. 01.02. (P.Weldon). Drīzāk ziemotājs, nevis pirmais migrants. Akmeņu čipste Anthus petrosus. 2 pie Liepājas ostas dienvidu mola 13.02. (K.Millers). Sarkanrīklīte Erithacus rubecula. 1 niedrāja malā Randu pļavās Ainažu apkārtnē, Limbažu r. 02.02. (O.Opermanis); 1 apmeklēja barotavu Bulduros Jūrmalā visu ziemu, pēdējais novērojums ziņots 07.02. (V.Caune); 1 Dārziņos pie Rīgas HES no 30.01. līdz vismaz 16.02. (pēdējais novēroja M.Tīrums). Plukšķis Turdus iliacus. 1 Aizputes nomalē netālu no Lažas ūdenskrātuves 01.02. (R.Rekmanis). Kaņepītis Linaria cannabina. 17 kopā ar 300 dzeltenajām stērstēm, ķeģiem un svilpjiem pie Bikstiem, Saldus r. 13.02. (A.Klepers); 1 Liepājā uz kāpas pie ostas dienvidu mola 13.02. (K.Millers); 1 kopā ar zaļžubītēm, lauku zvirbuļiem un dzeltenajām stērstēm Pilsrundāles apkārtnē, Bauskas r. 20.02. (G.Graubics, S.Kosobokovs); vairāki novērojumi 26.02. - 2 Pilsrundāles apkārtnē, Bauskas r.; 40 pie Bērzvircavas, Jelgavas r.; 11 pie Tērvetes, Dobeles r.; 18 pie Nākotnes, Jelgavas r. Mazais ķeģis Acanthis flammea cabaret. 1 kopā ar 19 parastajiem ķeģiem A.f.flammea Tērvetes apkārtnē, Dobeles r. (visi novērojumi G.Graubics, K.Millers, V.Roze).

Janvāris 2005*

Sējas zoss Anser fabalis. 2 Sausajā Daugavā pie Ķekavas, Rīgas r. no 15.01. (A.Platais) līdz 24.01. (A.Klepers); 1 uz ziemāju lauka 3 km uz ziemeļiem no Saraiķiem, Liepājas r. 23.01. (A.Auniņš, O.Opermanis, A.Zacmanis). Baltpieres zoss Anser albifrons. 1 jaunā Rīga centra kanālā no 08.12.2004. līdz vismaz 29.01. (pēdējais novēroja M.Jaunzemis). Baltvēderis Mareca penelope. 1 T uzturējās Ķīšezerā pie Saules dārza un Policijas akadēmijas aptuveni nedēļu, sākot no 01.01. (A.Barviks). Krīklis Anas crecca. 2 TT Starpiņupītē Lapmežciemā, Tukuma r. 15.01. (J.Kazubiernis); 2 TT, 4 MM Reņķa dārzā Venstpilī 15.01. (J.Gorobecs); 1 M Sausajā Daugavā pie Ķekavas, Rīgas r. 15.01. (A.Platais); 1 T Sausajā Daugavas augšgalā 24.01. (A.Klepers) un 29.01. (M.Jaunzemis); 1 Strīķupē pie Kalējalas, Cēsu r. 30.01 (E.Dzenis, M.Platacis, E.Rutkis, K.Sams). Garkaklis Anas acuta. 1 T Sausajā Daugavas augšgalā pie Rīgas HES dambja 22.01. (L.Jukāme, I.Ķerus, V.Ķerus), vēlāk Dāziņos 30.01. (A.Celmiņš, A.Auniņš, G.Graubics u.c.). Ķerra Aythys marila. 17 Liepājas ostā pie dienvidu mola 23.01. (K.Funts, M.Kilups, A.Klepers, M.Tīrums, M.Vimba). Krāšņā pūkpīle Somateria spectabilis. 1 jaunais putns Liepājas ostā pie dienvidu mola vismaz no 01.01. līdz 23.01. (M.Jaunzemis, A.Celmiņš u.c.). Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis. 7 ziemošanas vietā Mūsas upē pie Bauskas 21.01. (A.Misa); 1 atnests uz Rīgas Zoo no Rīgas TEC-1 apkārtnes 29.01. (ziņo G.Graubics no Rīgas Zoo). Cekuldūkuris Podiceps cristatus. 1 Daugavā pie Ogres 01.01. (A.Stīpniece); 2 Usmas ez. rietumu krasta līcī starp Kalviņragu un Alkšņragu, Ventspils r. 15.01. (I.Brediks, E.Haberkorns). Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena. 1 Lažas ūdenskrātuvē pie Aizputes, Liepājas r. 23.01. (R.Rekmanis, A.Matisons). Ragainais dūkuris Podiceps auritus. 2 jūrā pie Ķesterciema, Tukuma r. 16.01. (J.Ķuze, M.Platacis). Zivju gārnis* Ardea cinerea. 26 Liepājas ezera ziemeļu galā pie Golodova dambja no 02.01. līdz 23.01., bet tikai 16 saskaitīti 30.01. (K.Millers, B.Valkaša u.c.); 10 pie Starpiņupītes ietekas jūrā Lapmežciemā, Tukuma r. 01.01. (K.Lapiņš), bet tikai 6 turpat 03.01. (J.Ķuze, V.Vintulis); no 13 līdz 17 īpatņi uzturējās Rīgas HES apkārtnē mēneša laikā, maksimālais skaits - 17 bija 29.01. (14 Dārziņos un 3 Sausās Daugavas augšgalā) (A.Klepers u.c.). Lauku lija Circus cyaneus. 2 TT kopā ar 50 kajakiem pie ceļa starp Ķūļciemu un Pļavām, Talsu r. 07.01. (J.Ķuze, V.Vintulis); 1 M (vai jaunais putns) pārlidoja Sātiņu ciemu, Saldus r. 11.01. (M.Jaunzemis). Lauku piekūns Falco tinnunculus. 1 pie "Liepājas metalurga", bet vēlāk ķēra ķeģus pie Golodova dambja Liepājas ezera ziemeļu galā 09.01. Turpat redzēts arī 17.01. (abi novērojumi A.Klepers) un 23.01. (K.Funts, M.Kilups, A.Klepers, M.Tīrums, M.Vimba); 1 Grobiņā, Liepājas r. 09.01. (A.Klepers), iespējams tas pats novērots 1 km no Grobiņas piebraucot pa ceļu no Bārtas puses 23.01. (K.Millers, B.Valkaša); 1 Vecdaugavā, Rīgā 16.01. (I.Krakope). Purva piekūns Falco columbarius. 1 virs Lāčplēša ielas gala pie Salu tilta 17.01. (E.Račinskis). Dumbrcālis Rallus aquaticus. 1 redzēts pārlidojam virs niedrāja Dārziņos pie Rīgas HES 15.01. (V.Šalavejus, I.Druka u.c.); turpat vismaz līdz 30.01. (A.Celmiņš, M.Maskalāns). Ūdensvistiņa Gallinula chloropus. 2 Dārziņu vecupē pie Rīgas HES 29.01. (A.Klepers). Pirmais novērojums šajā ziemā. Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. 1 jaunais putns Liepājas ezera ziemeļu galā 09.01. (A.Klepers). Pirmais zināmais novērojums ziemā prom no jūras krasta; vismaz 2 Melnsila jūrmalā, Talsu r. 09.01. (E.Pēterhofs); 5 ad jūrmalā pie Buļļu salas Rīgā 11.01. (G.Graubics). Reti ziemā Rīgas jūras līcī. Kaspijas kaija Larus cachinnans. Iespējams vismaz 2 šīs sugas ad pie Rīgas HES 29.01. (M.Jaunzemis, K.Funts). Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla. 1 jaunā rietumu piekrastē netālu no Užavas bākas, Ventspils r. 16.01. (A.Kuročkins). Lidoja ziemeļu virzienā. Cekulainais cīrulis Galerida cristata. 2 Ezerkrasta rajonā Liepājā, E.Tisē ielā nr. 58 - 17.01. (A.Klepers) un E.Tisē ielā nr. 60 - 23.01. (K.Funts, M.Kilups, A.Klepers, M.Tīrums, M.Vimba), kā arī 30.01. (K.Millers, B.Valkaša). Akmeņu čipste Anthus petrosus. 1 pie Liepājas ostas ziemeļu mola 02.01. (J.Ķuze, M.Strazds) un 15.01. (M.Jaunzemis); novērojumi pie Liepājas ostas dienvidu mola: 3 - 15.01. (M.Jaunzemis); 1 - 16.01. (K.Millers); 2 kāpās pie mola - 17.01. (A.Klepers); 3 - 22.01. un 2 - 23.01. (K.Millers, B.Valkaša, A.Auniņš, O.Opermanis, A.Zacmanis); 1 - 30.01. (K.Millers, B.Valkaša); 1 pie Akmeņraga, Liepājas r. 23.01. (K.Funts, M.Kilups, A.Klepers, M.Tīrums, M.Vimba). Baltā cielava Motacilla alba. 1 Jēkabpilī pie ūdens attīrīšanas iekārtām 15.01. (A.Pērkons u.c.). Sarkanrīklīte Erithacus rubecula. 1 Salacgrīvas apkārtnē, Limbažu r. 06.01. (O.Opermanis); 1 pie barotavas Dārziņos pie Rīgas HES 30.01. (A.Auniņš, G.Graubics u.c.). Žubīte* Fringilla coelebs. vismaz 10 pie "Statoil" benzīntanka iebraucot Liepājā no Rigas puses 23.01. Turpat arī 10 ziemas žubītes F.montifringilla (A.Auniņš, O.Opermanis, A.Zacmanis); 20 izgāztuvē pie Golodova dambja Liepājā 30.01. (K.Millers, B.Valkaša). Kaņepītis Linaria cannabina. 3 Liepājā pie Golodova dambja 23.01. (K.Funts, A.Klepers, M.Kilups, M.Tīrums, M.Vimba); vismaz 2 (T un M) Liepājas kara ostā kādus 400 m no paceļamā tilta Tosmares pusē 23.01. (K.Millers, B.Valkaša); vismaz 2 Liepājā Ezerkrasta rajonā kopā ar parastajiem ķeģiem 23.01. (A.Auniņš, O.Opermanis, A.Zacmanis); 1 kopā ar zaļžubītēm atpalika no liela zvirbuļveidīgo bara pie Mārsnēniem, Cēsu r. 26.01. (A.Klepers); 2 pie barotavas kopā zīlītēm, zvirbuļiem, zaļžubītēm un ķivuļiem Mārupē, Rīgas r. 29.01. (I.Bauga). Mazais ķeģis Acanthis flammea cabaret. 1 pie Liepājas ostas dienvidu mola z/s "Kursa" teritorijā kopā ar parastajiem ķeģiem 01.01. (K.Millers, B.Valkaša); 1 kopā ar 8 parastajiem ķeģiem Rīgā, Krustpils ielas 75 dārziņos 08.01. (A.Celmiņš, M.Sidorenko). Gaišais ķeģis Acanthis hornemanni. 1 kopā ar parastajiem ķeģiem Liepājā Ezerkrasta rajonā 30.01. (K.Millers). Niedru stērste Emberiza schoeniclus. 1 Liepājā, Ezerkrasta pļavas ziemeļu galā 02.01. (K.Millers); 1 T Pleces purvā pie Aizputes, Liepājas r. 16.01. (R.Rekmanis, M.Dobelis).

Saīsinājumi: T - tēviņš, M - mātīte, ad - pieaugušais putns. N, E, S, W - debess puses - ziemeļi, austrumi, dienvidi un rietumi. RZD - Rīgas Zooloģiskais dārzs. *) Uzskaitījums limitēts atbilstoši tolaik spēkā esošajiem novērojumu atlases kritērijiem, piem., zivju gārnim ne mazāk kā 10 ziemojoši putni vienā lokalizētā vietā rietumu un centrālajā Latvijā, bet visi Austrumlatvijā; žubītei ne mazāk kā 10 putni vienā vietā, utt.

Arhīva pielikums (retu putnu novērojumu izvērtējums 2005. gadā)

Retu un grūti nosakāmu putnu novērojumu publicēšanu putni.lv lappusēs uzraudzīja konsultantu grupa, kas izvērtēja vai suga (pasuga) noteikta pareizi un vai novērojums ir pietiekami labi aprakstīts (dokumentēts) un atbilst publicēšanai putni.lv arhīvā.

NEIEKĻAUTIE NOVĒROJUMI

Polārā gārgale Gavia immer. 1 jūrā pie Akmeņraga 21.12. Novērojuma izvērtēšanai bija pieejams viens samērā zemas kvalitātes attēls un notikuma apraksts ar iespaidiem par gāgales izskatu un izmēriem. Ne pēc attēla, ne aprakstošās daļas nebija iespējams gūt pārliecinošu iespaidu, ka novērota G.immer. Izmēru vērtējums bez tieša salīdzinājuma ar citu putnu līdzās nav droši izmantojams. Savukārt pievienotie ārzemju vērtētāju viedokļi ir pretrunīgi, un nav zināms uz kādas pieredzes balstīti. Par samērā nozīmīgu var uzskatīt Islandes reto putnu komisijas sekretāra komentāru, kurā viņš raksta, ka attēls nerada iespaidu, ka tā būtu G.immer. Kopējais slēdziens - novērotās gārgales suga nav droši nosakāma, nevar izslēgt pat mazāka izmērā gārgales G.arctica un G.stellata.

Ievada attēlā krāšņā pūkpīle Liepājas ostā, 23-Jan-2005. © Kārlis Millers.