Sākumlapa

Arhīvs 2003

Sākumlapa

Decembris 2003

Ragainais dūkuris Podiceps auritus. 1 Liepājas ostā pie dienvidu mola 26.12. (A.Celmiņš, M.Sidorenko). Lielais dumpis Botaurus stellaris. 1 Dārziņu vecupes niedrājā pie Rīgas HES 28.12. (K.Funts). Lielais baltais gārnis Ardea alba. 1 kādā kādā mazā dīķītī starp Mazsalacu uz Staiceli (pārbraucot pāri Iģei), Valmieras r. 04.12. (K.Rusmanis). Pirmais zināmais novērojums ziemas mēnešos. Zivju gārnis Ardea cinerea. 21 Sausajā Daugava pie Doles salas muzeja 06.12. (R.Matrozis, D.Boiko). Liels bars ziemas mēnesim. Baltais stārķis Ciconia ciconia. 1 Uzvarā, Bauskas r. vismaz no 01.12. līdz 16.12., brīvi lido un karo ar vārnām pēc barības (M.Dabris u.c.); 1 pie Sāvienas, Madonas r. 13.12., nespēj lidot, uzturas pie mājām (G.Apse); 1 pie Sēlpils, Jēkabpils r. 16.12. (ziņo M.Lielkalns). Paugurknabja gulbis Cygnus olor. 3500-4000 uzskaitīti Liepājas ez. ziemeļu galā no izdedžu dambja gala 12.12. (K.Funts). Nenoteiktas zosis Anser sp. Apm. 150 putnu liels kāsis redzēts lidojumā uz dienvidiem pie Pleskavas - Tallinas šoseju krustojuma Langstiņu apk., Rīgas r. 17.12. (V.Goba); dzirdēta augstu lidojošas zoss balss Kalnciemā Kaigu purva N daļā, Jelgavas r. 26.12. (D.Boiko). Stellera pūkpīle Polysticta stelleri. Novēroti divi nelieli bari jūrā pie Akmeņraga, Liepājas r. 20.12. Pirmajā barā bija 7 TT, kas pielidoja ragam no ziemeļiem, uz brīdi nolaidās, un pēc tam turpināja ceļu uz dienvidiem. Otrajā barā bija 2 TT un 1 M, kas bez apstāšanās aizlidoja dienvidu virzienā (A.Celmiņš, K.Millers). Lielais piekūns Falco peregrinus. 1 novērots Rīgā, Rūpniecības ielas rajonā 22.12. (M.Kalniņš). Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla. 1 jaunais putns pie Liepājas ostas ziemeļu mola 07.12. (K.Millers). Meža balodis Columba oenas. 2 pie Saraiķiem, Liepājas r. 27.12. (M.Sidorenko, I.Vilciņa, A.Celmiņš). Plīvurpūce Tyto alba alba. 1 Mētrienas apkārtnē, Madonas r. vismaz no 08.12. līdz 13.12. (E.Dumpe, A.Avotiņš u.c.). Nav atrasta turpmākajās dienās. Cekulainais cīrulis Galerida cristata. 1 Ezerkrasta rajonā Liepājā 12.12. (K.Funts). Ausainais cīrulis Eremophila alpestris. 1 Liepājas ez. ziemeļu galā pie izdedžu dambja 06.12. (K.Millers). Pirmais zināmais novērojums ziemas mēnešos. Akmeņu čipste Anthus petrosus. 1 Liepājas ostā pie S mola 05.12. (M.Jaunzemis, M.Strazds); 1 pie Liepājas ostas N mola vismaz no 06.12. līdz 27.12. (M.Jaunzemis, K.Millers, V.Roze); savukārt 12.12. tajā pat vietā novērotas 4 akmeņu čipstes , kuras uzturējās gan pie mola, gan redzētas pārvietojamies starp molu un fortu drupām, kas atrodas tālāk uz ziemeļiem no ostas (K.Funts). Tuksneša čaktīte Oenanthe deserti. 1 M Liepājas ostā pie ziemeļu mola 06.12. (E.Lediņš, K.Millers, G.Graubics u.c.). Tas pats putns, kas šajā vietā atklāts 22.11. Āzijas tuksneša ķauķis Curruca nana. 1 jūrmalā uz dienvidiem no Akmeņraga bākas no 30.12. līdz 31.12. (J.Ķuze, A.Liepa, M.Strazds u.c.). Pirmais šīs sugas novērojums Latvijā! Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla. 1 M vīnogulājos pie privātmājām Siguldā, Rīgas r. 26.12. (J.Ķuze).

Novembris 2003

Paugurknābja gulbis Cygnus olor. Aptuveni 3500 uzskaitīti Liepājas ez. ziemeļu galā no viena punkta, no izdedžu dambja 08.11. (R.Matrozis). Tundras sējas zoss Anser fabalis rossicus. 1 kopā ar ziemeļu gulbjiem Cygnus cygnus pie Celmu dīķa, Ezeres apk. Saldus r. 20.11. Tur pat arī 1 jaunā baltpieres zoss A.albifrons. Abas zosis ar gulbjiem tur uzturējās kopš 30.10. (M.Jaunzemis). Baltvaigu zoss Branta leucopsis. Vēli rudens novērojumi: 3 pārlidoja Liepājas ostu dienvidu virzienā 23.11. (V.Roze, K.Millers, A.Celmiņš); 17 pārlidoja Engures ezeru austrumu virzienā 24.11. (V.Šalavejus). Melngalvas zoss Branta bernicla. 1 Lapmežciema jūrmalā pie Starpiņupītes grīvas, Tukuma r. 23.11. (J.Ķuze). Putnam brūce kaklā, tomēr mundrs un barojas. Šajā apkārtnē uzturējās kopš 31.10. Garkaklis Anas acuta. 1 ad M nošauta medībās Kaņiera ezerā, Tukuma r. 08.11. (putnu skatīja V.Šalavejus, J.Reihmanis). Vēls rudens novērojums. Platknābis Spatula clypeata. Vēli rudens novērojumi: 3 Dārziņu vecupē pie Rīgas HES 01.11. (A.Zacmanis, V.Roze); 1 M un 1 T (abi jaunie putni) nošauti medībās Kaņiera ezerā, Tukuma r. 08.11. (putnus skatīja V.Šalavejus, J.Reihmanis). Dumbrcālis Rallus aquaticus. 2x dzirdēta balss pie Papes ez., Liepājas r. 18.11. (V.Šalavejus). Vēls rudens novērojums. Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola. 1 novērota naktī prožektora starā Papē, Liepājas r. 16.11. (K.Millers, J.Bērziņš). Kādas 15 min. pirms tam turpat dzirdēta balss (G.Graubics, J.Bērziņš, M.Smiltnieks). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Zaļā dzilna Picus viridis. Dzirdēta balss Garciemā, Rīgas r. 15.11. (K.Funts). Cekulainais cīrulis Galerida cristata. Novērojumi Liepājā, Ezerkrasta rajonā: 1 - 01.11. (K.Millers); vismaz 3 (iespējams 4) - 04.11. (M.Jaunzemis); 2 - 23.11. (V.Roze, K.Millers, A.Celmiņš). Sila cīrulis Lullula arborea. 1 Liepājas ostā uz kāpas pie ziemeļu mola 22.11. (J.C.Kiel). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Akmeņu čipste Anthus petrosus. 1 Liepājas ostā pie dienvidu mola 01.11. (K.Millers, M.Jaunzemis); tajā pat vietā 4 - 08.11. (R.Matrozis). Baltā cielava Motacilla alba. 1 Liepājas ostas liedagā pie ziemeļu mola 23.11. (V.Roze u.c.). Vēls rudens novērojums. Acīmredzot tas pats putns ziņots arī 22.11. (K.Funts). Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros. 1 Ezerkrasta rajonā Liepājā 04.11. (M.Jaunzemis). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Tuksneša čakstīte Oenanthe deserti. 1 M Liepājas ostā pie ziemeļu mola 22.-23.11. (J.C.Kiel, K.Funts u.c.). Jauna suga Latvijā! Sibīrijas ķauķītis Phylloscopus proregulus. 1 Liepājas ostas kāpu zonā uz dienvidiem no ostas 08.11. (R.Matrozis). Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. 7 Liepājas ez. ziemeļu galā uz izdedžu dambja 01.11. (K.Millers); 4 pie paša Rīgas HES Daugavas kreisajā krastā Doles salas pusē 01.11. (A.Zacmanis, V.Roze); 3 Liepājas ez. ziemeļu galā uz izdedžu dambja 04.11. (M.Jaunzemis); 2 Liepājas ostas kāpu zonā uz dienvidiem no ostas 08.11. (R.Matrozis); 2 Liepājā, ezermalā pirms izdedžu dambja 18.11. (K.Millers); 2 Liepājas ostā pie centrālā mola 22.11. (J.C.Kiel). Sniedze Plectrophenax nivalis. Apmēram 60 Liepājas ez. ziemeļu galā uz izdedžu dambja 02.11. (K.Millers); apmēram 60-70 pie Ragaciema raga, Tukuma r. 04.11. (J.Ķuze, V.Vintulis). Niedru stērste Emberiza schoeniclus. Dzirdēta balss Engures ez. niedrājā 24.11. Pēdējais migrants vai iespējams ziemotājs? (V.Šalavejus).

Oktobris 2003

Lielais baltais gārnis Ardea alba. 2 Slokas ez., Ķemeru  nacionālā parka teritorijā 05.10. (J.Ķuze); 1 novērots paceļamies no Kalnciema dīķiem, Jelgavas r. 17.10. (I.Boiko). Baltais stārķis Ciconia ciconia. 1 Atašienes pagasta Zālānu sādžā, Jēkabpils r. 01.10. (ziņo A.Avotiņš). Septembrī neesot gribējis lidot, turējis spārnu uz leju, bet tagad lidinās; 1 netālu no Saldus zvērsaimniecības Novadnieku pagastā 05.10. (M.Jaunzemis); 1 Murmastienes pagastā, Madonas r. 09.10. (A.Avotiņš); 1 jaunais putns līdz 22.10. uzturējās Lēdurgas apkārtnē, Limbažu r. Iestājoties aukstam laikam nonācis "Jaunurču" mājās, kur ticis piebarots un 23.10. aizvests uz Līgatnes zvēru parku, kur jau mitinās 3 citi baltie stārķi (I.Krūmiņa); 1 jaunais putns Raganas apk., Rīgas r. 24.10 (jau trīs dienas). Tiek piebarots, spēj lidot (novērotājs nav zināms); 1 pie Apes, Alūksnes r. 26.10. (M.Kaktiņa).. Pelēkā pīle Mareca strepera. 1 jaunā M nošauta medībās Kaņiera ezerā, Tukuma r. 25.10. (putnu skatīja V.Šalavejus un J.Reihmanis). Vēls rudens novērojums. Melnā pīle Melanitta nigra. 9 Rīgā, Mazajā Daugavā starp Lucavsalu un Zaķu salu 19.10. (K.Funts). 1 ad M nošauta medībās Lobes ez., Ogres r. 20.10. (A.Roze). Samērā reti prom no jūras migrāciju laikā. Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. 27 kādā Nagļu zivsaimniecības dīķī (N no Orenīšu kalna), Rēzeknes r. 09.10. Kopā nodaļā vismaz 30, jo viss dīķis nebija pārskatāms, un blakus dīķī bija vēl 2 īp. (J.Ķuze, A.Colston); tur pat 50 uzskaitīti 21.10., bet aptverot visus Nagļu dīķus - Orenīšu, Zvejsalas un Ļodānu nodaļās (U.Bergmanis). Ormanītis Porzana porzana. 1 noķerts Papē, Liepājas r. 03.10. (jau 22.09. gredzenots putns) (M.Jaunzemis). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Jūras žagata Haematopus ostralegus. 1 Papē pie mola, Liepājas r. 25.10. (J.Kazubiernis); 1 Liepājas ostā 26.10. (R.Matrozis, D.Boiko). Vēli rudens novērojumi. Jūras šņibītis Calidris maritima. 1 pie Papes mola, Liepājas r. 13.10. (K.Millers, G.Graubics); 1 jūrmalā starp Kolku un Vaidi, Talsu r. 18.10. (V.Skuja). Parastais šņibītis Calidris alpina. 1 Lapmežciemā pie Starpiņupītes grīvas, Tukuma r. 31.10. (K.Lapiņš). Vēls rudens novērojums. Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. 1 Liepājas ostā 04.10. (M.Strazds). Vēls rudens novērojums. Lietuvainis Numenius phaeopus. 1-N pie Papes mola, Liepājas r. 02.10. (M.Jaunzemis, K.Millers). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Kuitala Numenius arquata. Vēlu 13.10. vakarā tumsā dzirdēta balss Papē, Liepājas r. (K.Millers, G.Graubics). Vēls rudens novērojums. Tumšā tilbīte Tringa erythropus. 2 ad ziemas tērpā Sātiņu dīķos, Saldus r. 12.10. (M.Jaunzemis). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Upes tilbīte Actitis hypoleucos. 1 Papes mola, Liepājas r. 02.10. (M.Jaunzemis, K.Millers). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Garastes klijkaija Stercorarius longicaudus. 1 jaunais putns atrasts beigts Papes jūrmalā, Liepājas r. 10.10. (A.Dobržinska). Sugas noteikšanu veica V.Roze 14.10. Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla. 1 pirmā gada putns novērots jūrmalas liedagā pie Košraga, Talsu r. 12.10. (R.Matrozis). Agrākais rudens novērojums Latvijā; 3 jaunās Papē pie mola, Liepājas r. 18.10. (V.Ādamsons, V.Roze, K.Millers), un iespējams ceturtais putns vēlāk aizlidoja ziemeļu virzienā pie putnu stacijas (V.Roze). Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. 1 barojās jūrā pie Mangaļsalas mola 18.10. (I.Deņisovs). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Jūras zīriņš Sterna paradisaea. 1 jaunais Liepājas ostā 04.10. (M.Strazds). Vēls rudens novērojums. Vakarlēpis Caprimulgus europaeus. 1 iztraucēts no šosejas malas mežā uz ziemeļiem no Bērzciema, Tukuma r. 30.10. (K.Millers). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Pupuķis Upupa epops. 1 novērots Papē, Liepājas r. 04.10. (K.Millers). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Tajā pašā datumā bijis tikai 1992.g. Kolkā. Cekulainais cīrulis Galerida cristata. 2 Ezerkrasta rajonā (E.Tisē ielā 56) Liepājā 19.10. (S.Hjerppe, M.Vaikala, K.Suomela). Ausainais cīrulis Eremophila alpestris. 1 Liepājas ez. ziemeļu galā pie izdedžu mola 19.10. (V.Ādamsons, K.Millers, V.Roze). Akmeņu čipste Anthus petrosus. 5 pie Papes mola, Liepājas r. 02.10. (M.Jaunzemis, K.Millers); 3 pie izdedžu mola Liepājas ez. ziemeļu daļā 03.10. (M.Jaunzemis); 3 Liepājas ostā pie ziemeļu mola 05.10. (M.Strazds); 2 pie izdedžu mola Liepājas ez. ziemeļu daļā 19.10. (V.Ādamsons, K.Millers, V.Roze). Mājas čurkste Delichon urbica. Staburaga pagastā, Aizkraukles r. 04.10. (A.Klepers). Vēls rudens novērojums. Sibīrijas ķauķītis Phylloscopus proregulus. 1 novērots Papē ezermalā, Liepājas r. 18.10. (C.Fagerström u.c.). Dzeltensvītru ķauķītis Phylloscopus inornatus. 1 noķerts gredzenošanai Lejasciema apk., Gulbenes r. 03.10. (A.Freibergs). Pirmais novērojums ārpus Papes; 1 noķerts gredzenošanai Papes putnu stacijā 04.10. (H.Bore u.c.). Sārtgalvītis Regulus ignicapillus. 1cy T noķerts gredzenošanai Papes putnu stacijā 10.10. (A.Dobžinska, J.Baumanis). Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata. 1 novērots Ikšķilē, Ogres r. 04.10. (A.Zacmanis). Vēls rudens novērojums. Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. 1 pie Papes bākas, Liepājas r. 13.10. (V.Roze); 10 putnu bariņš novērots Papē putnu stacijas apkārtnē 16.-17.10. (V.Roze, K.Millers); turpat 3 lokāli putni 18.10. (V.Roze, K.Millers) un 5 putni 19.10. (J.Baumanis); 8 Liepājas ez. ziemeļu galā pie izdedžu mola 26.10. (R.Matrozis, D.Boiko). Mazais ķeģis Acanthis (flammea) cabaret. 1ad M noķerta gredzenošanai Papes putnu stacijā 10.10. (A.Dobžinska, J.Baumanis); 2 pārlidoja dienvidu virzienā Papē pie putnu stacijas 16.10. (V.Roze, K.Millers); 1 jaunais T noķerts gredzenošanai Papes putnu stacijā 17.10. (H.Bore, J.Baumanis). Dārza stērste Emberiza hortulana. Dzirdēts sauciens no pārlidojoša putna Papē, Liepājas r. 01.10. (G.Graubics). Vēlākais rudens novērojums Latvijā.

Septembris 2003

Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis. Doles salas zivju dīķos 17.09. novērots 1 mazulis, kas varēja būt šķīlies tikai pirms nedēļas (A.Zacmanis); 29 ad/juv uzskatīti Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas dīķos 20.09. (R.Matrozis, A.Kuročkins). Liels skaits vienā vietā. Lielais baltais gārnis Ardea alba. 1 Mērsragā pie ostas, Talsu r. 07.09. (E.Lediņš); 2 Īdeņas dīķos Lubānas ez. austrumu malā, Rēzeknes r. 08.09. (M.Vimba, E.Haberkorne-Vimba); 1 Kaņiera ez. pie laivu bāzes, Tukuma r. 11.09. (J.Ezerlīcītis); 17 vienā barā Nagļu zivju dīķos, Rēzeknes r. 21.09. Vēl viens īpatnis netālu citā vietā pie Lubānas ezera 20.09. (R.Matrozis, A.Kuročkins); 6 Liekņas dīķos Sātiņos, Saldus r. 24.09. (M.Jaunzemis); 1 pie Svētes upes, Jelgavas apkārtnē 24.09. (D.Rengarts); 3 Nagļu zivju dīķos, Rēzeknes r. 28.09. (G.Grandāns); 1 Engures ezerā 28.09. (ornitoloģiskā stacionāra dati). Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. 17 uzskaitīti Nagļu zivju dīķos, Rēzeknes r. 21.09. (R.Matrozis, A.Kuročkins). Bikšainais klijāns Buteo lagopus. Pirmie trīs rudens novērojumi: pa 1 īp. 10.09. (J.Kazubiernis), 13.09. un 19.09. (K.Millers). Visi Papē, Liepājas r. Jūras šņibītis Calidris maritima. 1 Papē pie mola 16.09. (K.Millers). Dūņšņibītis Calidris falcinellus. 3 Rīgas jūras līča krastā pie Mangaļsalas, Rīgas teritorijā 10.09. (I.Deņisovs). Melnā puskuitala Limosa limosa. 1 jaunais putns Papes jūrmalā uz dienvidiem no kanāla 29.09. Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Platknābja pūslītis Phalaropus fulicarius. 1 ad rietumu piekrastē pie Papes 02.09. (V.Vintulis, I.Kalniņa). Turpat novērots arī 03.09. pēcpusdienā. Otrais novērošanas gadījums Latvijā. Arī pirmais bija Papē 03.10.1997. Tītiņš Jynx torquilla. 1 dzirdēts un novērots Skrundā, Kuldīgas r. 29.09. (I.Folkmanis). Vēls rudens novērojums. Cekulainais cīrulis Galerida cristata. 2 Liepājā, Ezerkrasta rajonā pie veikala "Elvi" 27.09. (E.Lediņš, A.Kalvāns). Krastu čurkste Riparia riparia. 1-S Nidas jūrmalā, Liepājas r. 27.09. Vēls rudens novērojums. Bezdelīga Hirundo rustica. Līdz 15000 nakšņošanas vietā Lubānas ezera ziemeļu galā, Madonas r. 21.09. (R.Matrozis, A.Kuročkins). Akmeņu čipste Anthus petrosus. Novērojumi Papē pie mola: 1 - 19.09. (K.Millers, I.Līdaka); 2 - 27.09. (R.Matrozis); 6 - 29.09 un 5 - 30.09. (M.Jaunzemis, K.Millers). Upes ķauķis Locustella fluviatilis. 1 jaunais putns noķerts gredzenošanai Papē 03.09. (A.Kalvāns). Seivi ķauķis Locustella luscinioides. 1 noķerts gredzenošanai Papē 24.09. (E.Lediņš, A.Kalvāns). Vēlākie rudens novērojumi Latvijā abiem ķauķiem. Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum. Divi jaunie noķerti gredzenošanai Papē 03.09. (J.Baumanis) un 05.09. (A.Kalvāns). Vēlākie rudens novērojumi Latvijā un pirmo reizi Papē. Dzeltensvītru ķauķītis Phylloscopus inornatus. 1 jaunais putns noķerts gredzenošanai Papē ezermalā 27.09. (A.Kalvāns, E.Lediņš). Sārtgalvītis Regulus ignicapillus. 1cy T noķerts gredzenošanai Papē 25.09. (E.Lediņš, M.Kazubierne). Brūnā čakste Lanius collurio. Dzirdēta balss Papē 23.09. (J.Baumanis). Tā pati vieta, kur vakar palaists 1 apgredzenots jaunais putns (A.Kalvāns). Acīmredzot tas pats putns. Vēls rudens novērojums. Mazais ķeģis Acanthis flammea cabaret. 1 T noķerts gredzenošanai Papē 28.09. (J.Baumanis).

Augusts 2003

Brūnkakla gārgale Gavia stellata. 1 Lielupē, 0,5 km uz dienvidiem no Baltās kapas, apm. 2-3 km no jūras krasta 18.08. (P.Strautiņš); 1 ad iesāktā spalvu maiņā Daugavas grīvā pie mola 29.08. (M.Strazds). Reti Latvijā upēs. Lielais baltais gārnis Ardea alba. 4 gredzenoti putni Mērsraga jūrmalā, Talsu r. 03.08. (E.Lediņš u.c.); 1 novērots Engures ezerā pīļu medību atklāšanā 16.08. (I.Bauga, I.Mednis); 1 Orenīšu un 1 Zvejsalas nodaļās Nagļu zivsaimniecībā, Rēzeknes r. 16.08. (G.Zembergs), divi pēdējie ar ilgāku laika atstarpi - varbūt 2, bet varbūt viens un tas pats putns; 1 Bleidas ezerā, Preiļu r. Varkavas pagastā no 16. līdz 19.08. (V.Kivlenieks, A.Čeirāns); 11 vienā barā riņķoja pie Apaļrovas medību bāzes Engures ez., Talsu r. 23.08. (M.Kazubierne); 3 Kvāpānu zivju dīķos pie Lubānas ez., Rēzeknes r. 23.08. (E.Brūveris); 4 Engures ezerā 31.08. (ornitoloģiskā stacionāra dati). Baltgalvas grifs Gyps fulvus. 1 ad, kurš jūlija sākumā uzturējās pie Vārmes (skat zemāk), 31.07. pamanīts Medzes apk., Liepājas r. pie mājām "Dižpēteri" (I.Makuže u.c.). 01.08. tas pārlidoja uz mājām "Sauleskalni", no kurienes 02.08. pl. 11 pacēlās spārnos un aizlidoja nezināmā virzienā. Čūskērglis Circaetus gallicus. 1 Babītes ez. rietumu galā pie Gātes, Rīgas r. 12.08. (I.Laizāne, K.Millers). Turpat pat ziņots jau 26.07. (V.Roze, A.Zacmanis). Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. 2 (iespējams jaunie putni) pie Zirņiem, Saldus r. 01.08. (V.Roze u.c.). Pirmais vasaras / rudens novērojums (tālāk netiek uzskatīti). Paipala Coturnix coturnix. Balss samērā intensīvi Vecbebru apk., Aizkraukles r. 08.08. (A.Roze). Vēla vasaras balss. Jūras žagata Haematopus ostralegus. 75 vienā barā dienvidu pusē no Mērsraga ostas, Talsu r. 06.08. (K.Millers u.c.). Dūņšņibītis Calidris falcinellus. 1 Mērsraga jūrmalā, Talsu r. 02.08. (E.Lediņš u.c.). Iespējams tas pats putns ziņots jau 26.07. (A.Zacmanis, V.Roze). Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus. 1 Ragaciema jūrmalā, Tukuma r. 19.08. (J.Ķuze); 1 Mērsraga jūrmalā pie Pekraga, Talsu r. 25.08. (M.Vimba u.c.); 1 jaunais putns Skultes jūrmalā, ziemeļu pusē no ostas, Rīgas r. no 25. līdz 28.08. (K.Funts); 1 jaunais putns Engures jūrmalā pie ostas, Tukuma r. 29.08. (J.Reihmanis, V.Šalavejus). Garastes klijkaija Stercorarius longicaudus. 1 ad rietumu piekrastē pie Papes, Liepājas r. 28.08. (V.Vintulis). Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. Vismaz 150 Daugavas grīvā (uz abiem moliem un lidojumā) 31.08., tālāk līdz Lielupes grīvai (ieskaitot) vēl vismaz 50 (R.Matrozis). Bišu dzenis Merops apiaster. Novērota 6 jauno putnu izlidošana no divām ligzdām Saraiķu apk., Liepājas r. 21.08. (K.Millers, V.Roze). Ligzdošana šeit pierādīta 05.08., kad atrasta viena apdzīvota ala ar mazuļiem (M.Kilups, A.Klepers, M.Tīrums). Pirmo reizi bišu dzeņi šajā vietā ziņoti 27.07. (O.Peipiņš). Maksimālais skaits - 7 pieaugšie putni novēroti 02.08. un 06.08. (A.Celmiņš u.c.), kā arī 21.08. - 13 (ieskaitot 6 izlidojušos jaunos). Mazais ķeģis Acanthis flammea cabaret. 2 redzēti pārlidojam uz ziemeļiem jūras krastā Ziemupes apk., Liepājas r. 06.08. (V.Roze, G.Graubics). Turpat 1 redzēts arī 21.08. (K.Millers, V.Roze); dzirdēta balss Papē Liepājas r. 26.08. (A.Kalvāns). Pasugas noteikšana ar zināmu pieņēmumu, jo parastais ķeģis A.f.flammea ieceļo vēlāk un minētie putni redzēti vai dzirdēti tikai lidojumā.

Jūlijs 2003

Ragainais dūkuris Podiceps auritus. 1 ūdenskrātuvē pie Rīgas lidostas 03.07. (A.Celmiņš, M.Sidorenko u.c.). Neligzdotājs, kurš tiek ziņots jau kopš 27.04. Lielais baltais gārnis Ardea alba. 2 Īdeņas zivju dīķos 19.07. (A.Avotiņš) un 1 Nagļu zivju dīķos 31.07. (J.Baumanis) - abas vietas Lubānas ez. apk., Rēzeknes r. Kanādas zoss Branta canadensis. 3 pļavā starp Lavižiem un Marijām Aizputes pag., Liepajas r. 26.07. (R.Rekmanis). Baltgalvas grifs Gyps fulvus. 1 ad pie Vārmes, Kuldīgas r. no 04. līdz 15.07. (P.Alksnis). Acīmredzot tas pats putns 31.07. parādījās Medzes apk., Liepājas r. (skat. augusta ziņas). Čūskērglis Circaetus gallicus. 1 Babītes ez. rietumu galā pie Gātes, Rīgas r. 26.07. (A.Zacmanis, V.Roze). Ķīvīte Vanellus vanellus. Vismaz 300 vienā barā uz aparta lauka pie Ikšķiles, Ogres r. 07.07. (A.Zacmanis). Liels bars tik agri vasarā. Dūņšņibītis Calidris falcinellus. 1 Mērsraga jūrmalā, Talsu r. vismaz no 26. līdz 27.07. (A.Zacmanis, V.Roze, E.Lediņš u.c.). Dzeguze Cuculus canorus. Dzirdēta dziesma Trikātas apk. Strenču mežos, Valkas r. 16.07. (S.Ozola). Vēla vasaras dziesma. Vēlāk par šo datumu nav ziņu. Zaļā dzilna Picus viridis. 1 ad novērota karjera "Mazie kangari" apkārtnē, Rīgas r. 10.07. (A.Kuročkins). Citroncielava Motacilla citreola. Dzirdēts sauciens Mērsraga jūrmalā, Talsu r. 26.07. (V.Roze, A.Zacmanis).

Jūnijs 2003

Melnkakla gārgale Gavia arctica. 2 ezerā Gailītis pie Vecpiebalgas, Cēsu r. 07.06., iespējams, ka vēli pavasara migranti (E.Lediņš, D.Drazdovskis, R.Lebuss); 2 nepieauguši putni Rīgas HES ūdenskrātuvē 28.06. (R.Matrozis). Šādi vasarojoši īpatņi iekšzemē maz novēroti, parasti tie uzturas jūrā. Ragainais dūkuris Podiceps auritus. 1 ūdenskrātuvē pie Rīgas lidostas 22.06. (A.Celmiņš). Neligzdotājs, kurš tiek ziņots jau kopš 27.04. Mazais dumpis Ixobrychus minutus. 1 novērots pārlidojam Kvāpānu zivju dīķos pie Lubānas ez., Rēzeknes r. 11.06. (J.Ķuze, M.Strazds). Lielais baltais gārnis Ardea alba. 1 Gomelī pie Lubānas ez., Rēzeknes r. 03.06. (V.Vintulis); 3 novēroti no Engures ez. putnu torņa 17.06. (V.Ādamsons, G.Graubics); pārbaudot divas Engures ez. atrastās ligzdas 22.06. konstatēts, ka vienā ligzdā ir 4 lieli mazuļi, bet otrā tikai 1 mazulis un slīkšņā zem ligzdas atrastas olu čaumalas (postījuma sekas) (J.Lipsbergs); 1 novērots Engures ez. lidojam uz ezera dienvidu galu 29.06. (K.Millers). Mazais gulbis Cygnus columbianus bewickii. 1 Kauliņu ez., Raunas pag. Cēsu r. 04.06. (A.Klepers). Reti Latvijā vasaras mēnešos. Taigas sējas zoss Anser fabalis fabalis. 1 Īdenas zivju dīķos pie Lubānas ez., Rēzeknes r. 03.06. (V.Vintulis). Reti Latvijā vasaras mēnešos. Baltpieres zoss Anser albifrons. 1 Nagļu zivju dīķos, Rēzeknes r. 05.06. (V.Roze u.c.). Reti Latvijā vasaras mēnešos. Melngalvas zoss Branta bernicla. 1 jūras krastā netālu no Saulkrastiem pie stāvlaukuma "Koklītes" 24.06. (I.Šmite, M.Kalniņš). Reti Latvijā vasaras mēnešos. Sarkanā puskuitala Limosa lapponica. 1 pie Vaboles ez., Teiču rezervātā, Madonas r. 05.06. (A.Avotiņš). Samērā vēls pavasara novērojums. Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. Vismaz 5 Nagļu zivsaimniecības Orenīšu nodaļā un 1 Ļodānu nodaļā, kā arī 1 redzēta pārlidojam Kvāpānu zivju dīķos pie Lubānas ez. 05.06. (V.Roze u.c.); 1 pie Vaboles ez., Teiču rezervātā, Madonas r. 05.06. (A.Avotiņš). Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus. 1 Rīgas jūras līcī pie Ragaciema, Tukuma r. 28.06. (I.Deņisovs). Reti Latvijā jūnija beigās. Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybridus. 2 pāri Liepājas ezerā, veido ligzdas melno zīriņu kolonijā 07.06. (J.Vīksne, M.Janaus); 1 ad melno zīriņu kolonijā Lanksēžu dīķi starp Apriķiem un Ķukuriem, Liepājas r. 27.06. (R.Rekmanis). Zaļā dzilna Picus viridis. 1 pie stacijas Zaļumi Maļinovas pag., Daugavpils r. 07.06. (E.Dzenis). Cekulainais cīrulis Galerida cristata. 1 novērots Ļaudonas apk., Madonas r. 19.06. (M.Walsh). Citroncielava Motacilla citreola. 1 pāris Īdeņas zivju dīķos pie Lubānas ez., Rēzeknes r. 01.06. (tā pati vieta, kur pāris 24.05.) (A.Auniņš, P.E.Rasmussen); 1 T Zvejsalā, Nagļu zivsaimniecībā Rēzeknes r. 05.06. (tā pati vieta, kur 2 TT un 1 M 24.05.) (V.Ādamsons u.c.); pāris pie Vaboles ez., Teiču rezervātā, Madonas r. 05.06. (A.Avotiņš); 1 T Nagļu zivsaimniecības Orenšu nodaļas ziemeļu gala dīķī, Rēzeknes r. 07.06. - jauna vieta šogad (K.Millers). Tajā pat vietā pierādīta ligzdošana 18.06. - novērots T ar barību un viens jaunais putns (J.Baumanis); ligzdojošs pāris Mērsraga jūrmalā, Talsu r. 17.06. Atrasta ligzda netipiskā biotopā - sausā pļavā uz kāpas, kādus 15 m no liedaga (V.Ādamsons, G.Graubics); 1 T pie Rīgas lidostas, pie pašas lidostas sētas - pie ceļa uz DHL noliktavu 22.06. (A.Celmiņš). Šajā vietā tiek ziņota kopš 24.05. Pelēkā cielava Motacilla cinerea. 1 M pie Āronas upes Iedzēnu apk., Madonas r. 05.06. (E.Lediņš, R.Lebuss, D.Drazdovskis). Jauna vieta pēdējos gados. Madonas rajonā agrāk novērota tikai 1916.g., kad iespējams ligzdoja pie Viesienas.

Maijs 2003

Mazais dumpis Ixobrychus minutus. Dzirdēta balss vakarā Gomelī pie Lubānas ez., Rēzeknes r. 31.05. (A.Auniņš, P.E.Rasmussen). Lielais baltais gārnis Ardea alba. 1 Bērzciema jūrmalā, Tukuma r. 04.05. (M.Maskalāns); atrastas 2 ligzdas ar olām Engures ez. Kazrovseklumā 08.05., katrā ligzdā 4 olas - vienā svaigas, otrā - mazliet aizperētas (J.Lipsbergs). Meža zoss Anser anser. 58 vienā barā Nīcas laukos, Liepājas ez. rietumu krastā 23.05. (M.Jaunzemis, G.Graubics). Liels skaits vienā vietā šajā gadalaikā. Kanādas zoss Branta canadensis. 1 nelielā bariņā kopā ar "pelēkajām" zosīm Anser sp. šosejas malā pie Lāniem, Limbažu r. 02.05. (M.Lielkalns). Kākaulis Clangula hyemalis. 2 pāri Sokas ezerā, Limbažu r. 17.05. (V.Vintulis, V.Caune). Samērā reti iekšzemē. Sarkanā klija Milvus milvus. 2 Kolkasragā, Talsu r. 11.05. (S.Madsen, D.B.Wooldridge). Čūskērglis Circaetus gallicus. Pāris Kodaja purvā, Limbažu r. 17.05. (V.Vintulis, V.Caune). Stepes lija Circus macrourus. 1 T Kolkasragā, Talsu r. 13.05. (J.Kazubiernis); turpat 1 - 23.05. un 1 - 26.05. (dzimums/vecums nav ziņots, S.Madsen). Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. 1 M Kolkasragā, Talsu r. 11.05. (S.Madsen, D.B.Wooldridge); turpat 1 ad (dzimums nav ziņots) un 2 pagājušā gada jaunie putni 25.05. (S.Madsen). Avozeta Recurvirostra avosetta. 3 Mērsragā, Talsu r. 03.05. Redzētas lidojumā ziemeļu pusē no ostas (M.Vimba u.c.); 3 Kolkasragā, Talsu r. 13.04., redzētas lidojam NW tuvu krastam (J.Kazubiernis); 1 pārlidojoša novērota Mērsragā, Talsu r. 24.05. (U.Karlsson). Dūņšņibītis Calidris falcinellus. 1 Liepājas ez. austrumu krastā pie Vītiņiem 23.05 (M.Jaunzemis, G.Graubics); 3 pie Ainažiem, Limbažu r. 24.05. (K.Funts); 1 Mērsraga jūrmalā, Talsu r. 31.05. (R.Matrozis u.c.). Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. 2 pāri Īdeņas zivju dīķos, Rēzeknes r. 01.05. (M.Strazds, H.Hofmanis, J.Ķuze); 1 Bērzciema jūrmalā, Tukuma r. 04.05. (A.Zacmanis); vismaz 4 pāri Nagļu zivsaimniecībā, Rēzeknes r. 25.05. (V.Roze u.c.). Lielā tilbīte Tringa nebularia. Vismaz 58 (viens bars) Bērzciema jūrmalā, Tukuma r. 04.05. (A.Zacmanis). Īsastes klijkaija Stercorarius parasiticus. Uzskaitīti vēlākie novērojumi: 1 pie Ainažiem, Limbažu r. (K.Funts) un 1 pie Papes, Liepājas r. 24.05. (M.Jaunzemis, G.Graubics); 1 pie Ainažiem, Limbažu r. 25.05. (A.Zacmanis); 3 pie Ķīšupes grīvas, Rīgas r. un 1 pie Saulkrastiem, Rīgas r. 28.05. (R.Matrozis); 2 atsevišķi putni novēroti jūras piekrastē 5 km un 3 km uz dienvidiem no Akmeņraga, Liepājas r. 30.05. (R.Matrozis). Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. 1 ad aizlidoja austrumu virzienā Kolkasragā, Talsu r. 26.05. (S.Madsen). Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. 2500 koncentrējušies Kaņiera ezerā, Tukuma r. 03.05. (M.Strazds u.c.). Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybridus. Vismaz 2 Gomelī pie Lubānas ez., Rēzeknes r. 26.05. (J.Ķuze u.c.). Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus. 4 Kvāpānu zivju dīķos pie Lubānas ez., Rēzeknes r. 14.05. (K.Funts). Vienīgais ziņotais novērojums šajā sezonā! Akmeņu čipste Anthsu petrosus. 1 Bērzciema jūrmalā, Tukuma r. 01.05. (V.Roze); 1 jūrmalā pie Pāvilostas, Liepājas r. 29.05. (R.Matrozis). Citroncielava Motacilla citreola. Pāris Vītiņu pļavās Liepājas ez. austrumu krastā 07.05. (O.Opermanis u.c.); 1 T mitrā pļavā pie Jēkabniekiem, Svētes pag. Jelgavas r. 10.05. (M.Trompets); 3 TT Vītiņu pļavās, Liepājas ez. austrumu krastā 10.05. (V.Ādamsons, G.Graubics, M.Jaunzemis); 3 TT un 1 M Vītiņu pļavās, Liepājas ez. austrumu krastā un 1 T (otrā gada putns) Liepājas ez. dienvidu galā Aizraķē 23.05. (M.Jaunzemis, G.Graubics); 2 TT un 1 M Zvejsalā, Nagļu zivsaimniecībā un 1 T un 1 M (atrasta ligzda) Īdeņā pie Lubānas ez. 24.05. (abas vietas Rēzeknes r.; V.Ādamsons, K.Millers, V.Roze u.c.); 1 T pļavā pie Rīgas lidostas 24.05. (A.Klepers); 4 TT (1 ad un 3 jaunie otrā gada putni) liedagā pie Kolkas ostas kopā ar simtiem dzelteno cielavu maija vidū (precīzs datums ziņojumā nav minēts, S.Madsen). Pelēkā cielava Motacilla cinerea. Pāris Līgatnē pie slūžām un 1 T dziedāja Kārļos uz zivjaudzētavas jumta, Cēsu r. 03.05. (E.Dzenis); 1 redzēta lidojumā Kolkasragā, Talsu r. 11.05. (J.Kazubiernis); 3 mazuļi apgredzenoti ligzdā pie Līgatnes, Cēsu r. 23.05. (E.Dzenis, E.Račinskis). Apkakles strazds Turdus torquatus. 1 T pie Skultes, Limbažu r. 01.05. (K.Funts). Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina. 1 novērots mežā starp Jūrmalciemu un Papi, Liepājas r. 04.05. (G.Lacombe). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Tumšais ķauķītis Phyllocopus fuscatus. 1 dziedošs novērots Nagļu zivju dīķos uz dambja, Rēzeknes r. 25.05. (V.Ādamsons, V.Roze). Ja tiks apstiprināts Latvijas Ornitofaunistikas komisijā, tad otrais šīs sugas novērojums Latvijā. Baltkakla mušķērājs Ficedula albicollis. 1 T novērots pie dobuma Vecpededzes ozolu audzē, Madonas r. 27.05. (M.Strazds, J.Ķuze u.c.); 1 T novērots Ezernieku apkārtnē pie Ežezera, Krāslavas r. 28.05. Tā pati vieta, kur ligzdoja 2000.g. (I.Krams). Ceturtais un piektais novērojums Latvijā. Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. Pāris novērots Jūrmalciemā, Liepājas r. 04.05. (G.Lacombe). Lapzemes stērste Calcarius lapponicus. 1 T Vītiņu pļavās, Liepājas ez. austrumu krastā 10.05. (M.Jaunzemis).

Aprīlis 2003

Cekuldūkuris Podiceps cristatus. Vismaz 200 Balvu ezerā 30.04. (M.Strazds, H.Hofmanis, J,Ķuze). Liels skaits, acīmredzot caurceļotāji. Melnkakla dūkuris Podiceps nigricollis. 3 novēroti jūrā, Rīgas līča dienvidu piekrastē pie Buļļu salas 26.04. (G.Graubics). Reti novērots jūrā. Lielais baltais gārnis Ardea alba. Visi novērojumi aprīļa mēnesī Engures ezerā: pirmais (1 īpatnis) novērots 04.04., 05.04. - novērots, bet skaits nav ziņots, 10.04. - 2, 12.04. - 3, 14.04. - 4 un 16.04. - 1 īpatnis (ornitoloģiskā stacionāra dati). Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus. 1 ad kopā ar apm. 400 sējas un baltpieres zosīm uz lauka pie Praviņām, Tukuma r. 02.04. (V.Roze, A.Roze u.c.). Pirmais šīs sugas novērojums Latvijā! Trīs dienas vēlāk 05.04. vēl 2 īpatņi (atsevišķi viens no otra) kopā ar citām zosīm novēroti Svētes grīvā, Jelgavas r. (G.Graubics, E.Lediņš, V.Roze). Sniega zoss Anser caerulescens. 1 Svētes grīvā kopā ar citām zosīm 05.04. (V.Vintulis). Redzēta jau 4.aprīļa vakarā, bet labāk skatīta nākamajā dienā. Iespējams nepieaudzis putns. Meklēta, bet nav atrasta 07.04. Kanādas zoss Branta canadensis. 15.04. vakarā pirms saulrieta 2 nolaidās Gaujā pie Carnikavas un vēlāk aizpeldēja jūras virzienā (K.Funts); 1 aizlidoja dienvidu virzienā pie Vitrupes ciema, Limbažu r. 20.04. (A.Klepers, M.Kilups, M.Vimba); 1 jūrā pie Papes, Liepājas r. 20.04. (E.Lediņš). Sāmsalas pīle Tadorna tadorna. Vismaz 120 Bērzciema jūrmalā, Tukuma r. 14.04. (J.Ķuze). Lielākais skaits kāds ziņots no šīs vietas. Kākaulis Clangula hyemalis. 1 pāris Sātiņu zivju dīķos 20.04. (R.Matrozis). Samērā reti iekšzemē. Parastā pūkpīle Somateria mollissima. 1 T Skrundas zivju dīķos, Kuldīgas r. 21.04. (E.Lediņš, A.Kalvāns). Reti iekšzemē. Čūskērglis Circaetus gallicus. 1 Olgas purvā, Madonas r. 21.04. (M.Strazds, J.Ķuze); ligzdojošs pāris (atrasta ligzda) Balvu rajonā 29.04. (H.Hofmanis, M.Strazds). Stepes lija Circus macrourus. Četri novērojumi Kolkasragā: 1 T - 24.04., 1 T - 13.05. (abi J.Kazubiernis), 1 - 23.05. un 1 - 26.05. (abi S.Madsen; dzimums un vecums nav ziņots). Pļavu lija Circus pygargus. 1 T pie Rīgas apvedceļa Jaunmārupē 17.04. (I.Kilupa, M.Kilups). Viens no agrākajiem pavasara novērojumiem. Agrāk bijis tikai 13.04.2002. Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo. 1 Kolkā, Talsu r. 02.04. (J.Kazubiernis). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Jūras žagata Haematopus ostralegus. Apm. 100 vienā barā aizlidoja zemu virs ūdens ziemeļaustrumu virzienā Kolkasragā 22.04. vakara krēslā (J.Kazubiernis). Avozeta Recurvirostra avosetta. 3 Kolkasragā, Talsu r. 13.04. (K.Millers un V.Ādamsons); 2 Mērsraga jūrmalā, Talsu r. 13.04. (L.Matsone); 1 Kolkasragā, Talsu r. 20.04. (V.Vintulis, I.Oiguss). Lietuvainis Numenius phaeopus. 1 Kolkasragā, manīts lidojam jūrā (ar balsi) 03.04. (J.Kazubiernis). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Lielā tilbīte Tringa nebularia. Vismaz 25 Liepājas ez. austrumu krastā pie Vītiņiem 21.04. (R.Matrozis). Liels skaits vienā vietā. Akmeņtārtiņš Arenaria interpres. 1 Kolkasragā, Talsu r. 13.04. (K.Millers, V.Ādamsons). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Kaspijas kaija Larus cachinnans. 3 ad, 3 vai 4 imm un 1 otrā gada putns Svētes grīvas laukos, Jelgavas r. 13.04. (M.Jaunzemis, V.Roze, A.Zacmanis). Pilns pazīmju komplekts nav redzēts. Noteikšana pamatojas uz kopējo izskatu un atsevišķām pazīmēm - tievs slaids knābis, maza galva ar mazas acis, relatīvi garas kājas, kā arī salīdzinot ar turpat blakus esošajām sudrabkaijām. Lielais zīriņš Hydroprogne caspia. Vismaz 50. Liepājas ez. austrumu krastā pie Vītiņiem 21.04. (R.Matrozis). Liels skaits vienā vietā. Jūras zīriņš Sterna paradisaea. 2-3 Kolkasragā, Talsu r. 02.04. (S.Madsen). Turpat 2 nenoteikti zīriņi (upes vai jūras - S.hirundo/paradisaea) redzēti tālu jūrā aiz ledus krāvumiem (J.Kazubiernis). Agrākais pavasara novērojums Latvijā kā vienai, tā otrai sugai. Mazais zīriņš Sternula albifrons. 4 pie Papes mola, Liepājas r. 18.04. (E.Lediņš, A.Kalvāns). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Tievknābja kaira Uria aalge. 1 netālu no krasta jūrā pie Papes 18.04. (E.Lediņš, A.Kalvāns). Parastā ūbele Streptopelia turtur. 1 Jūrmalciemā, Liepājas r. 18.04. (G.Lacombe). Viens no agrākajiem pavasara novērojumiem. Agrāk bijis tikai 16.04.1989. Svīre Apus apus. 1 novērota Tukumā 27.04. (V.Ādamsons). Ekstremāli agrs pavasara novērojums, agrākais Latvijā! Līdz šim agrākais bija 04.05.1986. Ausainais cīrulis Eremophila alpestris. 12 Svētes grīvā, Jelgavas r. 07.04. (V.Vintulis); 20-30 turpat 12.04. (A.Kalvāns, E.Lediņš, I.Liepa). Akmeņu čipste Anthus petrosus. 2 Mērsraga jūrmalā, Talsu r. 13.04. (L.Matsone); 1 Kolkasragā, Talsu r. 19.-20.04. (V.Vintulis, I.Oiguss); 1 Liepājas ez. ziemeļu galā uz izdedžu dambja 21.04. (R.Matrozis, M.Kalniņš); 2 Mērsraga jūrmalā, Talsu r. 21.04. (R.Matrozis). Lakstīgala Luscinia luscinia. Dzirdēta dziesma pie Kalnciema, Jelgavas r. 30.04. (D.Boiko). Viens no agrākajiem pavasara novērojumiem. Agrāk bijis tikai 28.04. četros dažādos gados - 1986, 1998, 2000 un 2001. Apkakles strazds Turdus torquatus. 3 Kolkasragā 29.04. - viens T dziedāja bērzā, un tajā pat laikā otrs T lēkāja pa mauriņu (J.Kazubiernis); taja pat dienā Kolkasragā vēl viens īpatnis redzēts lidojam gar piekrasti (J.Kazubiernis, S.Madsen). Brūnā čakste Lanius collurio. 1 T pie Veģiem, Talsu r. 19.04. (V.Šalavejus). Ekstremāli agrs pavasara novērojums, agrākais Latvijā! Līdz šim agrākais bija 04.05.1996. Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. 4 aizlidoja ziemeļu virzienā pie Svētes grīvas, Jelgavas r. 05.04. (V.Roze). Sniedze Plectrophenax nivalis. 1 T Liepājas ez. ziemeļu galā uz izdedžu dambja 21.04. (R.Matrozis, M.Kalniņš). Vēlākais pavasara novērojums Latvijā.

Marts 2003

Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis. 1 kopā ar meža pīlēm un gaigalām Daugavpilī, Daugavas vaļumā pie tilta 03.03. (A.Zacmanis). Acīmredzot šeit arī pārziemojis. Lielais dumpis Botaurus stellaris. Atrastas beigta putna atliekas (dažas spalvas) 09.03. Liepājas ez. malā Ezerkrasta rajonā Liepājā. Domājams, ka turpat arī ziemojis; 1 izcēlās Kaņiera ez. 19.03. pie Mērsalas, kad tur tika dedzinātas niedres (V.Vintulis, J.Ķuze). Iespējams ziemotājs. Baltais stārķis Ciconia ciconia. 3 Spāres apk., Talsu r. 23.03. Lidoja ziemeļu virzienā pie Ventspils šosejas (E.Rudoviča); 2 novēroti Jaundubultos, Jūrmalā, lidoja ziemeļrietumu virzienā (D.Kaukule). Pirmie pavasara novērojumi. Paugurknābja gulbis (poļu morfa) Cygnus olor immutabilis. 1 ad M Juglas ezerā 26.03. (R.Matrozis M.Kalniņš). Garkaklis Anas acuta. 4 (divi pāri) aizlidoja dienvidu virzienā virs jūras pie Akmeņraga, Liepājas r. 09.03. (A.Celmiņš u.c.). Agrs pirmais pavasara novērojums. Niedru lija Circus aeruginosus. 1 M Aizputes pag. pie Ploču purva, Liepājas r. 24.03. Agrs pirmais pavasara novērojums; 1 T pie Vidsalas, Jēkabpils r. 26.03. (A.Pērkons). Otrais novērojums šopavasar. Zivjērglis Pandion haliaeetos. 1 Kalvenes pag., Liepājas r. 24.03. (abi novērojumi R.Rekmanis). Agrs pirmais pavasara novērojums. Lauku balodis Columba palumbus. 1 jaunais (pagājušā gada putns) pie Kaķeniekiem, Dobeles r. 08.03. (A.Zacmanis u.c.). Agrs pirmais pavasara novērojums. Plīvurpūce Tyto alba. 1 atsaucās uz meža pūces Strix aluco ieraksta atskaņošanu pie fremām, kas starp Marijām un Dubeņmuižu, Liepājas r. 08.03. pl. 01:30 (R.Rekmanis u.c.) Apodziņš Glaucidium passerinum. Jau sākot ar februāri un visa martā mēneša laikā reģistrēts ievērojami lielākā skaitā nekā parasti. Piemēram Ķemeru nacionālā parka teritorijā vien apodziņš atzīmēts aptuveni 15 vietās (V.Vintulis, J.Ķuze u.c.). Šāds skaita pieaugums skaidrojams ar diviem iemesliem - pirmkārt ar lielu novērotāju aktivitāti imitējot apodziņa balsi piemērotos mežos, un, otrkārt, ar iepējamu apodziņu invāziju no ziemeļiem 2002. gada rudenī, kā rezultātā Latvijā varēja būt vairāk apodziņu nekā parasti. Cekulainais cīrulis Galerida cristata. 1 startēja migrācijā kopā ar apm. 100 lauku un sila cīruļiem pie Straupes, Valmieras r. 26.03. (P.Hottola). Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros. 1 T Valmierā 26.03. (P.Hottola). Agrs pirmais pavasara novērojums. Plukšķis Turdus iliacus. 1 pie Sabiles, Talsu r. 09.03. (V.Šalavejus); 1 Biksēres apk., Madonas r. 09.03. (K.Millers). Ziemotāji. Niedru stērste Emberiza schoeniclus. 1 T jūras krastā Carnikavā, Rīgas r. 08.03. (K.Funts). Agrs pirmais pavasara novērojums.

Februāris 2003

Lielais dumpis Botaurus stellaris. Atrastas pēdas Kaņiera ezerā, niedrāja malā Slocenes grīvas rajonā 27.02. Pēdas nebija svaigas - varētu būt arī vairākas nedēļas vecas (J.Ķuze, A.Liepa); 1 novērots pie Vēršādas upītes Saldus apkārtnē 20.02. (A.Šteins). Baltpieres zoss Anser albifrons. 1 ad kopā ar meža pīlēm Rīgas centrā pie universitātes 02.02. (M.Strazds). Tas pats putns kopā ar meža pīlēm pie Stefānijas tirgus Botāniskā dārza rajonā Rīgā vismaz no 08.02. līdz 16.02. (M.Kilups, I.Kilupa, A.Klepers). Šis putns no dazādām vietām Rīgā tiek ziņots jau kopš 09.01. Lauku piekūns Falco tinnunculus. 1 Vecmilgrāvī pie Sūnu salas, Rīgā 09.02. (I.Deņisovs); 1 pie Grobiņas, Liepājas r. 28.02. (E.Račinskis). Lielais piekūns Falco peregrinus. 1 pie Ziemupes, Liepājas r. 02.02. (G.Graubics, V.Roze, A.Zacmanis); 1 Rīgas centrā uz Zemkopības ministrijas ēkas 10.02. (J.Kiel). Dumbrcālis Rallus aquaticus. 1 pie Vaidavas ez. dzirnavam pie Strīķupes, Valmieras r. 22.02. (A.Kalvāns). Svītrainā pūce Surnia ulula. 1 Užavas apk., Ventspils r. 07.02. (A.Pāvelsons). Cekulainais cīrulis Galerida cristata. 4 Liepājas ostā pie centrālā mola vismaz no 02.02. līdz 16.02. (G.Graubics, V.Roze, A.Zacmanis, K.Millers). Lauku cīrulis Alauda arvensis. Dzirdēta balss Cieceres ezera apkārtnē, Saldus r. 19.02. (A.Vītiņš). Pirmais pavasara novērojums. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula. 1 Āgenskalnā, Rīgā 09.02. Turpat novērota jau 01.01. un 19.01. (M.Kalniņš); 1 Mellužos, Jūrmalā 20.02. (A.Kuročkins). Dziedātājstrazds Turdus philomelos. 1 Aizkraukles dārziņos 02.02. (U.Ļoļāns). Plukšķis Turdus iliacus. 1 ceļa malā pie Bikstiem, Saldus r. 02.02. (G.Lacombe); 1 Alūksnē kopā ar melno meža strazdu un svilpjiem 02.02. (J.Cīmiņš); 3 kopā ar pelēkajiem strazdiem Liepas ciema centrā, Cēsu r. 09.02. (E.Račinskis, I.Mārdega); dzirdēts migrācijas sauciens no pārlidojoša putna pl. 20:30 vakarā Ķemeros 09.02. (V.Vintulis); 1 Mellužos, Jūrmalā 20.02. (A.Kuročkins). Krauķis Corvus frugilegus. Vismaz 200 Liepājā 02.02., kur šoziem uzturas vairāk krauķu nekā parasti G.Graubics, V.Roze, A.Zacmanis). Žubīte Fringilla coelebs. 1 T Salaspilī, Rīgas r. 01.02. (J.Kazubiernis); vismaz 30 Liepājā kopā ar dzeltenajām stērstēm kādā vietā, kur izbiruši graudi 02.02. (G.Graubics, V.Roze, A.Zacmanis); 1 M Jelgavā, Palu ielā 02.02. (O.Keišs); 1 T apmeklēja barotavu Ikšķilē, Ogres r. vismaz periodā 05.-06.02. (A.Zacmanis); 1 M nāca pie barotavas Rīgā, Mēmeles ielā vismaz periodā 05.-16.02. (I.Bauga); 4 pie LLU Meža fakultātes Jelgavā 19.02. (A.Kalvāns); 1 Liepājā ielas malā aiz Karaostas izgriežamā tilta, kur ceļmalā izbiruši graudi, 22.02. (K.Funts). Ziemas žubīte F.montifringilla. 8 Liepājas dienvidu daļā, Pērkones ielā 02.02. (K.Millers); 4 TT un 1 M Liepājā kopā ar dzeltenajām stērstēm kādā vietā, kur izbiruši graudi 02.02. (G.Graubics, V.Roze, A.Zacmanis); 1 M apmeklēja barotavu Dundagā, Talsu r. vismaz no janvāra vidus līdz 04.02. (E.Pēterhofs); 1 T pie barotavas Ikšķilē, Ogres r. 06.02. (iepējams tā pati, kas nāca pie barotavas jau 11.-13.01.) (A.Zacmanis); 1 pie LLU Meža fakultātes Jelgavā 19.02. (A.Kalvāns); 10 Liepājā ielas malā aiz Karaostas izgriežamā tilta, kur ceļmalā izbiruši graudi, 22.02. (K.Funts). Kaņepītis Linaria cannabina. 1 kopā ar 8 kalnu ķeģiem C.flavirostris Liepājā, Ezerkrasta rajonā 02.02. (G.Graubics, V.Roze, A.Zacmanis).

Janvāris 2003

Cekuldūkuris Podiceps cristatus. 1 atrasts beigts Saldū 12.01. (Z.Jansone). Rets ziemotājs iekšzemē. Jūras krauklis Phalacrocorax carbo. 2 jūrā pie Mangaļsalas 25.01. (I.Deņisovs). Vienīgais zināmais novērojums šajā ziemā janvārī. Lielais dumpis Botaurus stellaris. 1 novārdzis noķerts Bārtas apk., Liepājas r. Nogādāts Rīgas Zooloģiskā dārza filiālē Kalvenē 04.01.; 1 uz ledus Mērsraga kanālā pie tā iztekas no Engures ez., Talsu r. 12.01. (U.Rēvalds); 1 ziemoja pie Irlavas dīķiem, Tukuma r., bet janvārī pēc Jaunā gada to savāca lapsa (Ādolfs). Baltpieres zoss Anser albifrons. 1  (vecums nav ziņots) kopā ar meža pīlēm Āgenskalna ģimnāzijas apkārtnē, Rīgā 09.01. (I.Maļika). Krīklis Anas crecca. 1 M TEC dīķos pie Ķīšezera Rīgā vismaz no 05.01. līdz 18.01. (K.Funts, M.Kilups). Stellera pūkpīle Polysticta stelleri. 1 M ad Liepājas ostā pie dienvidu mola 11.01. Putns redzams attēlā augstāk (© M.Jaunzemis u.c. novērotāji); 2 ad TT un 4 MM/jaunie) aizlidoja dienvidu virzienā virs jūras pie Akmeņraga, Liepājas r. 24.01. (A.Celmiņš, O.Opermanis). Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. 7 Liepājas pie ostā 24.01. (M.Jaunzemis). Purva piekūns Falco columbarius. 1 Vecmīlgrāvī, Rīgā 11.01. (I.Deņisovs). Lielais piekūns Falco peregrinus. 1 novērots Rīgā, ostas rajonā 14.01. Lidoja virs Daugavas ar nomedītu putnu (A.Petriņš). Ūdensvistiņa Gallinula chloropus. 3 tradicionālajā ziemošanas vietā Dārziņos pie Rīgas HES 01.01. (A.Zacmanis, V.Roze). Viena, divas šeit tiek ziņotas jau kopš 15.12.2002. (R.Matrozis, A.Zacmanis, P.Strautiņš K.Funts u.c.); turpat 1 īpatnis 05.01. (M.Sidorenko u.c.). Kaspijas kaija Larus cachinnans. Vismaz 1 pieaugušais putns pie Rīgas HES 01.01. (V.Roze, A.Zacmanis). Gredzenūbele Streptopelia decaocto. 25 nakšņošanas vietā Liepājā 19.01. Ūbeles novērotas dažas minūtes pēc saulrieta Rīgas ielā nr. 20, kur tās bija salidojušas tuvākajās apzāģētajās liepās. Vēl 2 ūbeles bija savrup uz tās pašas ielas (A.Klepers). Cekulainais cīrulis Galerida cristata. No 2 līdz 4 novēroti Liepājas ostā, ceļa malā pie centrālā mola no 11.01. līdz 18.01 (A.Celmiņš, M.Jaunzemis, R.Matrozis, K.Millers u.c.); 2 tradicionālajā vietā Ezerkrasta rajonā Liepājā 24.01. (M.Jaunzemis). Attālums starp abām vietām 4,8 km. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula. 1 Dārziņos pie Rīgas HES 01.01. (A.Zacmanis, V.Roze); 1 Āgenskalnā, Rīgā vismaz no 01.01. līdz 19.01. (M.Kalniņš); 2 Salaspilī, Rīgas r. 03.01. (R.Matrozis); 1 Pumpuros, Jūrmalā 05.01. (E.Lediņš); 1 Lapmežciemā pie Starpiņupītes 08.01. (I.Mārdega, E.Dzenis, E.Račinskis); 1 Liepājā, mazā skvērā Vites ielā 18.01. (A.Klepers). Dziedātājstrazds Turdus philomelos. 1 uz meža ceļa Lejasciema apk., Gulbenes r. no 17.01 līdz 21.01. Uzturējās gar ceļu malu, kur vietām pēc sniega nošķūrēšanas bija atklājusies zeme (A.Freibergs). Plukšķis Turdus iliacus. 1 Anneniekos, Dobeles r. 05.01. (G.Lacombe); 1 Lapmežciemā pie Starpiņupītes ietekas jūrā 11.01. (J.Ķuze, A.Liepa, D.Liepa); 1 Carnikavā kopā pelēkajiem strazdiem vismaz no 04.01. līdz 11.01. (M.Lukševics); 1 Dobeles pils parkā 12.01. (A.Klepers, L.Priedaja-Klepere); 1 pie 17., 23. trolejbusu galapunkta Dzelzavas ielā, Rīgā no 14.01. līdz 16.01. (M.Tīrums); 1 pie kara ostas kanāla tilta Liepājā 27.01. (M.Maskalāns). Krauķis Corvus frugilegus. Vismaz 100 uzskaitīti 12.01. Liepājā, kur šoziem uzturas vairāk krauķu nekā parasti (R.Matrozis, A.Kuročkins). Mājas strazds* Sturnus vulgaris. 1 Ērgļos pie Ogres tilta, Madonas r. 01.01. (R.Matrozis); 1 Ļaudonā, Madonas r. vismaz no 01.01. līdz 26.01. (A.Avotiņš); 2 Kalnciemā, Jelgavas r. 01.-02.01., no kuriem 1 noķerts un apgredzenots 10.01. (D.Boiko, I.Boiko); 3 Ezerkrasta rajonā, Liepājā 11.01. Lielajā salā (-20 C) mazkustīgi un uzturas uz kādas daudzīvokļu mājas 3. stāva lodžijas (A.Celmiņš, M.Jaunzemis); 3 Alises ielā, Rīgā 13.01. (E.Zirnis); 3 Liepājā Salmu ielas rajonā 18.01. (A.Klepers); 6 Liepājas dienvidu daļā, Pērkones ielas rajonā 19.01. (K.Millers). Žubīte Fringilla coelebs. 1 T Ķengaragā pie Daugavas, Rīgā 02.01. (A.Klepers); 2 (T un M) Ogrē 02.01. (V.Roze); 1 Dārziņos pie Rīgas HES 04.01. (K.Funts, A.Klepers); 1 T pie 17., 23. trolejbusu galapunkta Dzelzavas ielā, Rīgā no 06.01. līdz 14.01. (M.Tīrums); 1 dzirdēta Vikmestes gravā Turaidā, Rīgas r. 12.01. (P.Strautiņš); 1 T Mārupes pagastā pie mājām "Stūri", Rīgas r. 16.01. (J.Bormeisters); 6 Liepājas dienvidu daļā, Pērkones ielā 19.01. (K.Millers); 1 T atrasts beigts uz palodzes Salaspilī, Rīgas r. 30.01. (J.Kazubiernis). Ziemas žubīte Fringilla montifringilla. 9 Apriķos, Liepājas r. 09.01. (I.Ozoliņš); 1 T apmeklē barotavu Ikšķilē, Ogres r. no 11.01. līdz 13.01. (A.Zacmanis); 1 Bukaišos, Dobeles r. Nāca pie barotavas 25. un 26.01. (A.Petriņš). Baltsvītru krustknābis Loxia leucoptera. 1 ad T Jaunogrē 01.01. (A.Stīpniece).

Saīsinājumi: T - tēviņš, M - mātīte, ad - pieaugušais putns. N, E, S, W - debess puses - ziemeļi, austrumi, dienvidi un rietumi. *) mājas strazdi uzskaitīti tikai janvāra mēnesīm.

Ievada attēlā bišu dzenis Saraiķos, 6-Aug-2003. © Agris Celmiņš.