Sākumlapa

Arhīvs 2002

Sākumlapa

Decembris 2002

Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis. 1 pie Līgatnes pārceltuves pāri Gaujai, Cēsu r. vismaz no 01.12. līdz 23.12. (E.Lediņš, M.Kalniņš). Baltais stārķis Ciconia ciconia. 1 novārdzis noķerts Ventspils izgāztuvē. Nogādāts Rīgas Zooloģiskā dārza filiālē Kalvenē 20.12. Krīklis Anas crecca. 1 M Vaivē pie biatlona trases, Cēsu r. 02.12. (A.Kalvāns); 1 M Gaujā pie Murjāņu tilta, Rīgas r. 15.12. (D. Drazdovskis u.c.). Stellera pūkpīle Polysticta stelleri. 1 jaunais putns kopā ar dažām meža pīlēm Daugavas grīvā pie austrumu mola jūras pusē 15.12. (R.Matrozis, M.Kalniņš). Lauku piekūns Falco tinnunculus. 1 Slampes apk., Tukuma r. 07.12. (A.Zacmanis). Ūdensvistiņa Gallinula chloropus. 2 tradicionālajā ziemošanas vietā Dārziņos pie Rīgas HES 30.12. (K.Funts). Viena, divas ziņotas jau kopš 15.12. (R.Matrozis, A.Zacmanis, P.Strautiņš u.c.). Kaspijas vai Vidusjūras kaija Larus cachinnans vai Larus michahellis. 1 jaunais putns pie Rīgas HES 28.12. (attēlā). Vismaz attēlā knābis nav tipiski slaids priekš Kaspijas kaijas un arī galvas forma nav tipiska - pakauša daļā saskatāms samērā izteikts leņķis. Sugas piederība ar jautājumu. Novērotāji - V.Roze, © foto A.Zacmanis. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula. 1 mežā Skaistkalnes apk., Bauskas r. 03.12. (A.Petriņš); 1 pie Lojas upes Murjāņu apk., Rīgas r. 22.12. (E.Dzenis). Dziedātājstrazds Turdus philomelos. 1 Slampes apk., Tukuma r. 21.12. (J.Ķuze). Plukšķis Turdus iliacus. 1 Jelgavā 15.12. (A.Kalvāns); 1 pie Lažas  ūdenskrituma Aizputē, Liepājas r. 27.12. (R.Rekmanis); dzirdēta balss pie Ogres meža tehnikuma 28.12. (V.Roze); 1 Ķemeros kopā ar zaļžubītēm 29.12. (V.Vintulis); 2 Tukumā stacijas apkārtnē 31.12. (V.Roze). Žubīte Fringilla coelebs. 1 barojās uz lauka starp Siguldu un Nurmižiem, Rīgas r. 23.12. (M.Kalniņš); 1 Pļaviņās, Aizkraukles r. mēneša beigās (A.Avotiņš pēc ziņām no novērotāja); 2 TT, 1 M Aizputē, Liepājas r. (R.Rekmanis). Ziemas žubīte Fringilla montifringilla. 1 T Aizputē, Liepājas r. 30.12. (R.Rekmanis).

Novembris 2002

Lielais dumpis Botaurus stellaris. No rīta dzirdēta migranta balss pie Papes ezera, Liepājas r. 22.11. (G.Graubics). Vēls rudens novērojums. Paugurknābja gulbis Cygnus olor. Aptuveni 6000 Liepājas ez. ziemeļu un centrālajā daļā 18.11. Lielākais skaits kāds pēdējos gados ziņots no Liepājas ezera vēlajās rudens un ziemas uzskaitēs (R.Matrozis, A.Kuročkins). Sējas zoss Anser fabalis. 17 novērotas lidojam dienvidu virzienā virs Liepājas ezera 18.11. (R.Matrozis, A.Kuročkins). Vēlākais rudens migrantu novērojums Latvijā. Melngalvas zoss Branta bernicla. 1 Mangaļsalā pie Daugavas mola 25.11. (D.Drazdovskis). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula. 1 Papē, Liepājas r. 02.11. (V.Roze). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Ķīvīte Vanellus vanellus. 1 Jelgavā pie attīrīšanas iekārtām 17.11. (A.Kalvāns). Vēls rudens novērojums. Vistilbe Lymnocryptes minimus. 1 novērota Papē, Liepājas r. 08.11. (V.Roze). Samērā vēls rudens novērojums. Ķikuts Gallinago media. 1 izcelts Papē, Liepājas r. 01.11. (J.Kazubiernis). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Pļavas tilbīte Tringa totanus. 1 Engurē pie mola kopā ar lielajiem ķīriem 18.11. (A.Klepers). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla. Pa vienai jaunajai aizlidoja ziemeļu virzienā gar piekrasti Papē, Liepājas r. 19. un 21.11. (G.Graubics). Meža balodis Columba oenas. 1 aizlidoja dienvidu virzienā Papē, Liepājas r. 22. 11. (G.Graubics). Vēlākais rudens migranta novērojums Latvijā. Lauku balodis Columba palumbus. Pa vienam aizlidoja dienvidu virzienā Papē, Liepājas r. 22. un 23.11. (G.Graubics). Vēlākie rudens migrantu novērojumi Latvijā. Gredzenūbele Streptopelia decaocto. 9 pie Saldus apvedceļa benzīntanka 10.11. (V.Roze). Viens no lielākajiem bariņiem, kāds pēdējos gados ziņots. Iespējams, ka bija pat vairāk, jo skaitīts garām braucot. Cekulainais cīrulis Galerida cristata. 2 tradicionālajā vietā Liepājā, Ezerkrasta rajonā 17.11. (O.Keišs, E.Lediņš, H.Hofmanis). Turpat 2 īp. redzēti arī 18.11. (R.Matrozis, A.Kuročkins). Ausainais cīrulis Eremophila alpestris. 1 Liepājas ostā pie dienvidu mola 03.11. (J.Ķuze, M.Strazds); Liepājas r. Papē viens novērots 04.11. (J.Kazubiernis) un 6 aizlidoja uz dienvidiem 07.11. (V.Roze). Akmeņu čipste Anthus petrosus. 1 Liepājas ziemeļu piekrastē vecajās fortu drupās 17.11. (R.Matrozis, A.Kuročkins). Potenciāla ziemotāja vai vēla caurceļotāja. Baltā cielava Motacilla alba. 1 Liepājas ziemeļu piekrastē pie vecajām fortu drupām 17.11. (R.Matrozis, A.Kuročkins); 1 Papē, Liepājas r. 18.11. (G.Graubics). Vēli rudens novērojumi. Peļkājīte Prunella modularis. Vismaz viena Papē, Liepājas r. 10.11. (V.Roze). Vēls rudens novērojums. Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla. 1 M novērota Papē, Liepājas r. 10.11. (V.Roze). Vēls rudens novērojums. Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. 11 uz izdedžu mola Liepājas ez. ziemeļu galā 18.11. (R.Matrozis, A.Kuročkins). Baltsvītru krusknābis Loxia leucoptera. 1 pārlidoja dienvidu virzienā Papē, Liepājas r. 08.11. Lidoja kopā vienu egļu krustknābi (V.Roze).

Oktobris 2002

Melnā klija Milvus migrans. 2 novērotas migrācijā Papē, Liepājas r. 08.10. (J.Kazubiernis). Vēls rudens novērojums. Niedru lija Circus aeruginosus. 1 jaunais putns Ezerē pie Celmu dīķa, Saldus r. 16.10. (M.Jaunzemis). Samērā vēls rudens novērojums. Trulītis Calidris minuta. Atsevišķi īpatņi novēroti Sātiņu zivsaimniecībā, Saldus r. - 3 Liekņas dīķos 04.10. un 2 turpat 11.10. (M.Jaunzemis), 1 Silzemju un 1 Liekņas dīķī 12.10. (A.Klepers, L.Priedāja-Klepere). Visi vēli rudens novērojumi. Parastais šņibītis Calidris alpina. 1 ad (pēc izteikti melna vēdera) pie Ragaciema bākas, Tukuma r. 26.10. (R.Matrozis); 2 Liepājas ez. ziemeļu galā uz izdedžu dambja 28.10. (G.Graubics, A.Eglītis). Samērā vēli rudens novērojumi. Gugatnis Calidris pugnax. 7 Grebūtnieku dīķī, Sātiņu zivsaimniecībā, Saldus r. 11.10. (M.Jaunzemis); turpat 12.10. tikai 2 īp. (A.Klepers, L.Priedāja-Klepere); 1 jaunais putns Daugavā pie Doles salas iepretī Rumbulai 19.10. (I.Kilupa, M.Kilups, I.Vinogradovs). Vēli rudens novērojumi. Vistilbe Lymnocryptes minimus. 27 noķertas gredzenošanai Papē, Liepājas r. periodā no 28.09 līdz 19.10. (A.Kalvāns, O.Keišs, E.Lediņš, J.Kazubiernis, V.Ādamsons). No 1925.g. līdz 2002.g. Latvijā ir apgredzenotas tikai 5 vistilbes! Vēl viena vistilbe novērota Rāznas ez. austrumu malā 20.10. (A.Klepers). Reti ziņota no Austrumlatvijas. Kuitala Numenius arquata. 2 Papē, Liepājas r. 19.10. (V.Ādamsons u.c.). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Stepes smilšvistiņa Syrrhaptes paradoxus. 16 putnu bars novērots Krāslavā 27.10. (I.Krams, T.Krama). Ja OFK šo novērojumu apstiprinās, tas būs 8. novērojums Latvijā. Iepriekšējais novērojums bija 1976. gadā. Plīvurpūce Tyto alba. 1 noķerta tīklā Pape, Liepājas r. 19.10. (G.Graubics). Tikai trešais novērojums Latvijā pēdējo 40 gadu laikā! Ausainais cīrulis Eremophila alpestris. 1 Papē, Liepājas r. 22.10. (J.Kazubiernis). Mājas čurkste Delichon urbica. 1 Smiltenē, Valkas r. 05.10. (A.Klepers). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Tajā pašā datumā bijis tikai 1986.g. Papē. Akmeņu čipste Anthus petrosus. Atsevišķi īpatņi novēroti Papē, Liepājas r. - 3, 1 un 2 pie mola attiecīgi 03., 05. un 06.10. (J.Kazubiernis, M.Āboltiņš-Ābols, R.Rekmanis, V.Vintulis u.c.). Dzeltenā cielava Motacilla flava. 1 ad (pēc dzeltena vēdera) Ragaciema jūrmalā 26.10. (R.Matrozis). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Zilrīklīte Luscinia svecica. 1 noķerta gredzenošanai Papē, Liepājas r. 18.10. (V.Ādamsons). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros. 1 Tukumā 28.10. (V.Ādamsons). Vēls rudens novērojums. Erickiņš Phoenicurus phoenicurus. 1 T ad Uzvaras Bulvārī pie Dzelzceļa muzeja, Rīgā 19.10. Gaišas sekundāro lidspalvu apmalītes varētu liecināt par pasugu samamisicus, tomēr pazīme nebija izcili izteikta. Pasugas noteikšanu iespējams varēs precizēt pēc fotogrāfijām (H.Örtman, I.Mārdega, V.Roze, A.Zacmanis). Vēl viens erickiņš tajā pašā dienā novērots Rīgas Lielajos kapos (O.Opermanis); 1 Katlakalnā, Rīgas r. 24.10. (A.Platais). Vēls rudens novērojums. Dārza ķauķis Sylvia borin. Dzirdēts sauciens Ogrē 06.10. (V.Roze). Vēls rudens novērojums. Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. 3 pie kanāla Papē, Liepājas r. 03.10. (J.Kazubiernis). Mazais ķeģis Acanthis flammea cabaret. 1 ad noķerts Papē, Liepājas r. 06.10. (O.Keišs). Sniedze Plectrophenax nivalis. Aptuveni 100 īpatņu liels bars novērots Papē, Liepājas r. 22.10. (J.Kazubiernis).

Septembris 2002

Lielais baltais gārnis Ardea alba. 1 uz saliņas Daugavā starp Doles salu un Dārziņu ciemu, Rīgas r. 13.09. (R.Matrozis); 2 novēroti lidojam uz dienvidiem Papē, Liepājas r. 28.09. (H.Johnk, M.Fischer u.c.); 2 Sātiņu dīķos, Saldus r. 29.09. (E.Kušners). Melnais stārķis Ciconia nigra. 9 mitrā pļavā pie Mežmuižas Valles apk., Aizkraukles r. 1.09. (G.Knoks). Lielgalvis Netta rufina. 1 jaunais putns nošauts pīļu medību laikā Kaņiera ezerā, Tukuma r. 21.09. (mednieka vārds nav zināms, putnu apskatīja V.Šalavejus). Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. 9 uzskaitīti migrācijā Papē, Liepājas r. 27.09., visi jaunie putni (H.Johnk, M.Fischer u.c.). Pļavu lija Circus pygargus. 1 Papē, Liepājas r. 27.09. (H.Johnk, M.Fischer u.c.). Samērā vēls rudens novērojums. Bikšainais klijāns Buteo lagopus. 1 Barkavas apk., Madonas r. 23.09. (A.Avotiņš). Pirmais rudens novērojums normālā atlidošanas laikā. Nākamais novērots 24.09. Mežvaldes apk., Kuldīgas r. (M.Kilups). Mazais ērglis Clanga pomarina. 2 Papē, Liepājas r. 27.09. (H.Johnk, M.Fischer u.c.). Vēls novērojums. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. 1 Papes ezera austrumu krastā, Liepājas r. 4.09. (Gaidis Grandāns). Temminka šņibītis Calidris temminckii. 1 Kaņiera ez., Tukuma r. 29.09. (V.Vintulis, V.Caune). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Melnā puskuitala Limosa limosa. 1 jaunais putns Sātiņu dīķos, Saldus r. 10.09. (M.Jaunzemis). Neparasti, ka šai sugai tas ir vēls novērojums. Iespējams ir arī citi novērojumi septembra pirmajā pusē, kuri līdz šim www.putni.lv nav ziņoti. Vēlākais zināmais rudens novērojums ir kopš 16.09.1958. (Mihelsons u.c. 1960)! Garastes klijkaija Stercorarius longicaudus. 1 jaunā putna līķis atrasts izskalots Daugavgrīvas salas liedagā apm. 3 km uz rietumiem no Daugavgrīvas bākas 15.09. Domājams, ka nogulējis liedagā kādu nedēļu. (R.Matrozis). Meža balodis Columba oenas. 91 uzskaitīts Papē, Liepājas r. 27.09. laikā no pl. 10:00 līdz 17:00. (H.Johnk, M.Fischer u.c.). Labākā uzskaite vienā dienā, kāda līdz šim ziņota. Lauku balodis Columba palumbus. 15126 uzskaitīti Papē, Liepājas r. 27.09. laikā no pl. 10:00 līdz 17:00 (H.Johnk, M.Fischer u.c.). Akmeņu čipste Anthus petrosus. 2 pie Šķīsterciema raga akmeņiem Rīgas jūras līča austrumu krastā, Limbažu r. 22.09. (M.Sidorenko); 1 Papē 10.09. (A.Dimperāns); dažas (precīzs skaits nav ziņots) Papē pie mola, Liepājas r. 28.09. (H.Johnk u.c.). Sila strazds Turdus viscivorus. 115 uzskaitīti Papē, Liepājas r. 27.09. laikā no pl. 10:00 līdz 17:00. (H.Johnk, M.Fischer u.c.). Labākā uzskaite vienā dienā, kāda līdz šim ziņota. Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata. 1 Valles apk., Aizkraukles r. 28.09. (A.Celmiņš). Vēls rudens novērojums. Baltsvītru krustknābis Loxia leucoptera. 1 bija nolaidies priedelēs pie ornitologu bāzes Papē, Liepājas r.26.09. (J.Baumanis u.c.). Sniedze Plectrophenax nivalis. 1 jaunais putns liedagā pie Kolkas ciema, Talsu r. 21.09. (R.Matrozis). Agrākais rudens novērojums Latvijā.

Augusts 2002

Lielais baltais gārnis Ardea alba. 20 vienā barā Jurģupes grīvas rajonā Engures ezerā, Tukuma r. 05.08. (A.Mednis). Tik liels bars Latvijā novērots pirmo reizi; 1 Daugavas kreisajā krastā Kaibalas apkārtnē, Ogres r. 17.08. (J.Mednis); 2 Kaņiera ez., Tukuma r. 23.08. (A.Klepers, M.Kilups) un 3 turpat 27.08. (J.Ķuze); 3 Daugavā starp Saulkalni un Daugmali, Rīgas r. 25.08. (J.Smaļinskis). Baltais stārķis Ciconia ciconia. Vismaz 150 putnu bars uz lauka pie Lēdurgas, Limbažu r. 10.08. (I.Krūmiņa). Brūnais ibiss Plegadis falcinellus. 1 Kaņiera ez. ziemeļrietumu malā, Tukuma r. 22.08. (J.Ķuze, A.Liepa). Desmitais novērošanas gadījums Latvijā. Meklēts, bet nav atrasts 23.08. Baltpieres zoss Anser albifrons. 1 Mērsraga liedagā, Talsu r. 11.08. (V.Vilks). Reti Latvijā vasarā. Lielgalvis Netta rufina. 3 jaunie putni nošauti pīļu medību laikā Kaņiera ezerā, Tukuma r. 24.08. (trīs dažādi mednieki). Čūskērglis Circaetus gallicus. 2 novēroti Usmas ezerā virs Lielalksnītes salas, Ventspils r. 02.08. (M.Strazds). Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. 2 jaunie putni medī kukaiņus Kolkasragā 12.08. (J.Burny); atsevišķi īpatņi novēroti Papē, Liepājas r.: 2 pie ornitologu bāzes un 2 Priediengalā 18.08., kā arī 1, 1 un 2 pie bāzes attiecīgi 19., 23. un 24.08. (A.Kalvāns, J.Baumanis); 1 M ad Nidas apkārtnē, Liepājas r. 24.08. (J.Burny); 1 pie Papes kanāla 28.08. (V.Vintulis). Dzērve Grus grus. Liels bars novērots Graudupes apk., Kuldīgas r. 17.08. Barā bija 320 dzērves, kas uzturējās uz nopļauta lauka rugājiem (J.Burny). Avozeta Recurvirostra avosetta. 1 Mērsraga liedagā 11.08. (V.Vilks). Dūņšņibītis Calidris falcinellus. 1 rietumu piekrastē pie Pāvilostas 06.08. (R.Rekmanis, M.Āboltiņš-Ābols, J.Šēlis); 1 Rīgas jūras līča austrumu pusē, liedagā starp Kuivižiem un Ainažiem, Limbažu r. 10.08. (K.Funts); 2 Kaņiera ez. uz ziemeļu gala sērēm, Tukuma r. 18.08. (V.Vintulis); 1 jaunais putns Daugavas dubļu laukos pie Ikšķiles, Ogres r. 24.-26.08. (A.Zacmanis, V.Roze, M.Kilups); 1 jūrmalas liedagā pie Lapmežciema, Tukuma r. 24.08. (R.Matrozis, E.Lediņš). Terekija Xenus cinereus. 1 jūrmalas liedagā starp Jūrmalciemu un Bernātiem, Liepājas r. 14.08. (G.Lacombe). Pirmais novērojums rietumu piekrastē un pirmo reizi Liepājas rajonā. Kārklu ķauķis Locustella naevia. Vēlu vasarā dzirdēta dziesma Remtes apk., Saldus r. 14.08. (V.Roze). Baltsvītru krustknābis Loxia leucoptera. 1 pieaugušais T piesaukts imitējot saucienu Ogrē pie Meža tehnikuma 24.08. (V.Roze).

Jūlijs 2002

Brūnkakla gārgale Gavia stellata. 7 kompaktā bariņā tuvu krastam starp Ziemupi un Akmeņragu, Liepājas r. 14.07. (A.Avotiņš). Samērā reti Latvijā vasarā. Mazais dumpis Ixobrychus minutus. Vēlu 3.07. vakarā dzirdēta T riesta balss Lubānas ez. austrumu krastā līdzās ceļam Lubāna - Gaigalava - aptuveni pusceļā starp Gomeli un Rēzeknes upes tiltu (V.Roze u.c.). Lielais baltais gārnis Ardea alba. 1 Daugavas kreisajā krastā 1 km uz ziemeļiem no Pļaviņām 13.07. (A.Avotiņš). Iespējams kāds no tiem, kas šajā apkārtnē ziņoti jau 10.07., kad 1 novērots pie Stukmaņu karjeriem un 3 pie Aiviekstes ietekas Daugavā (Gaidis Grandāns). Visas vietas uz Aizkraukles / Jēkabpils rajonu robežas. Avozeta Recurvirostra avosetta. 2 lidoja ziemeļu virzienā pie Rožupītes, Ainažu apk. Limbažu r. 13.07. (J.Lipsbergs). Lielais šņibitis Caldris canutus. 2 ad Mērsraga jūrmalā, Talsu r. 16.07. Agrs pirmo rudens migrantu novērojums. (V.Ādamsons). Gaišais šņibītis Calidris alba. 12 Mērsraga jūrmalā, Talsu r. 21.07. Samērā agrs pirmo rudens migrantu novērojums (E.Lediņš). Trulītis Calidris minuta. 1 pie Pāvilsotas, Liepājas r. 16.07. (A.Stīpniece). Agrs pirmā rudens migranta novērojums. Līkšņībis Calidris ferruginea. 2 Rīgas TEC dīķos 9.07. (M.Kilups, A.Klepers, M.Tīrums). Agrs pirmo rudens migrantu novērojums. Tajā pašā datumā bija arī pagājušajā gadā. Dūņšņibītis Calidris falcinellus. 3 Mērsraga jūrmalā, Talsu r. 24.07. (M.Jaunzemis). No tiem 1 dienvidu pusē no ostas, bet 2 raga apkārtnē. Iespējams tie paši 2 pie raga novēroti jau 22.07 (V.Ādamsons). Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. 1 jaunais putns Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas / Ļodānu dīķos, Rēzeknes r. 11.07. (J.Ķuze, M.Strazds); 1 Rušonas pag. pie Caiciem, Preiļu r. no 30.06. līdz 12.07. (A.Čeirāns). Terekija Xenus cinereus. 1 Rušonas pag. pie Caiciem, Preiļu r. 30.06. līdz 12.07. (A.Čeirāns) (datumi tiešām tādi paši ka dīķu tilbītei). Akmeņtārtiņš Arenaria interpres. 1 Kolkasragā 21.07. Agrs pirmā rudens migranta novērojums (E.Lediņš). Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybridus. Pierādīta ligzdošana Nagļu zivju dīķos,  Rēzeknes r. 4.07. Ligzdoja 2 pāri - atrastas ligzdas (J.Baumanis u.c., foto A.Celmiņš).  Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus. 2-3 Sedas purva NW malā kopā ar melnajiem zīriņiem C.niger 4.07. (I.Priedniece, J.Priednieks). Vienīgais novērojums vasaras mēnešos. Šogad nav ziņots no tradicinālajām vietās Lubānas ezera austrumu malā! Dzeguze Cuculus canorus. Dzirdēta vēla dziesma Rendas apk., Kuldīgas r., 14.07. (J.Ķuze, M.Strazds). Ziemas žubīte Fringilla montifringilla. 4 novērotas Bauskas pils parkā pie estrādes 4.07. Vismaz 2 no tām MM (A.Klepers, M.Tīrums); 1 putns (dzimums nav ziņots) novērots Barkavā, Madonas r. 26.07. (A.Platais). Reti Latvijā vasarā. Lielā stērste Emberiza calandra. 1 Barkavas apkārtnē, Madonas r. 28.07. (A.Avotiņš). Pirmais novērojums austrumu daļā vismaz pēdējos 25 gados.

Jūnijs 2002

Mazais dumpis Ixobrychus minutus. T un M novēroti lidojumā Kvāpānu zivju dīķos pie Lubānas ez., Rēzeknes r. 06.06. (M.Strazds u.c.). Lielais baltais gārnis Ardea alba. Šajā sezonā Engures ezerā ligzdoja 3 pāri, tomēr jūnija vidū visās trijās ligzdās mazuļus iznīcināja ūpis Bubo bubo. Ligzdas bija zivju gārņu Ardea cinerea kolonijās, bet ūpis vienmēr izvēlējās tieši baltos gārņis, zivju gārņu mazuļus atstājot neskartus! (J.Lipsbergs). Baltpieres zoss Anser albifrons. 2 Sātiņu zivju dīķos, Saldus r. 01.06. (M.Strazds u.c.).Vēls pavasara novērojums. Kanādas zoss Branta canadensis. 2 uz tīruma pie Ruckas ez., Cēsu r. 01.06. (ziņotas kopš 26.05.) (G.Pužuls); 2 Bērzciema jūrmalā, Tukuma r. 02.06. (M.Strazds u.c.). Melngalvas zoss Branta bernicla. 1 Vidzemes jūrmalā 3 km uz ziemeļiem no Vitrupes grīvas, Limbažu r. 23.06. Uzturējās kopā ar 4 rudajām dižpīlēm (K.Funts); 2 Kolkas ostā, Talsu r. 30.06. (R.Matrozis). Reti vasarā. Rudā dižpīle Tadorna ferruginea. 4 putni jūras krasta lagūnā 3 km uz ziemeļiem no Vitrupes grīvas, Limbažu r. 23.06. (K.Funts). Vieta apsekota 26.06., bet šie putni tur vairs nav novēroti. Sāmsalas pīle Tadorna tadorna. Pāris Sātiņu zivju dīķos, Saldus r. 01.06. (M.Strazds u.c.). iekšzemē, sevišķi ligzdošanas sezonā. Sarkanā klija Milvus milvus. 2 pie Nīcas, Liepājas r. 22.06. (I.Mārdega, E.Račinskis); 1 Brocēnu apk., Saldus r. jūnijā un vēl pirmajās jūlija dienās (G.Graubics). Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Vismaz 16, vai pat 20 sapulcējušies trijos Skrundas zivju dīķos, Kuldīgas r. 01.06. (M.Strazds u.c.). Čūskērglis Circaetus gallicus. 1 virs Gabrovas, austrumu pusē no Kvāpānu zivju dīķiem pie Lubānas ez., Rēzeknes r. 06.06. (M.Strazds u.c.); 1 novērots NE no Virešiem, Alūksnes r. 08.06. (J.Cīmiņš). Grieze Crex crex. 48 uzskaitītas 11,5 km maršrutā pie Jelgavas 09.06. Labākā uzskaite salīdzinot ar sešām sezonām kopš 1990.g. (E.Račinskis, I.Mārdega). Avozeta Recurvirostra avosetta. 2 Mērsraga līcī uz sērītēm starp ragu un ciemu, Talsu r. 02.06. (M.Sidorenko u.c.); 1 Daugavā uz sēres lejpus Pļaviņu HES 15.06. (P.Strautiņš). Pirmo reizi Aizkraukles rajonā un tik tālu iekšzemē. Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola. Pa vienai Mērsraga un Bērzciema jūrmalā 07.06. (R.Matrozis). Pēdējie pavasara migranti? Lielais šņibītis Calidris canutus. 1 pieaugušais putns riesta tērpā Bērzciema jūrmalā, Tukuma r. 19.06. (V.Ādamsons, A.Celmiņš, G.Graubics). Pirmais novērojums vasarotāju periodā. Tumšā tilbīte Tringa erythropus. 8 uz sērītēm Izovas ezerā Indras apk., Krāslavas r. 15.06. (R.Matrozis un A.Kuročkins). Samērā liels bars šim gadalaikam, acīmredzot vasarojoši īpatņi. Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. 1 Kalnupes pļavās, Balvu r. 13.06. (A.Auniņš, P.E.Rasmussen); 1 Rušonas pag. pie Caiciem, Preiļu r. 30.06. (A.Čeirāns). Terekija Xenus cinereus. 1 Bērzciema jūrmalā 02.06. (M.Strazds u.c.); 1 Rušonas pag. pie Caiciem, Preiļu r. 30.06. (A.Čeirāns). Mazais zīriņš Sternula albifrons. Vismaz 35 pāri kolonijā uz salas Daugavā starp Latviju un Baltkrieviju, Krāslavas r. 15.06. Lielāka kolonija kāda pēdējā laikā ziņota (R.Matrozis un A.Kuročkins). Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybridus. 2 Sedas purvā, Valkas r. 05.06. (M.Strazds u.c.); 2 pāri Nagļu zivju dīķos pie Orenīšu kalna, Rēzeknes r. no 18.06. līdz mēneša beigām (J.Baumanis, V.Vilks). Purva pūce Asio flammeus. Pierādīta ligzdošana Virešu apk., Alūksnes r. 11.06. Novērots pāris un atrasts viens mazulis (J.Cīmiņš u.c.). Cekulainais cīrulis Galerida cristata. 1 novērots dziedam Pāvilostā, Liepājas r. (P.E.Rasmussen). Citroncielava Motacilla citreola. 2 TT un 1 M pļavā pie Rīgas lidostas 11.06. Pāris baro jau lidojošus mazuļus. T no pāra atgādināja nominālo pasugu citreola, bet otrs T - pasugu werae. (A.Celmiņš (foto) u.c. ). Pāris šeit tiek ziņots kopš 07.06. (M.Kilups, A.Klepers). Pelēkā cielava Motacilla cinerea. T novērots pie Amatas upes, pie tilta starp Līgatni un Kārļiem, Cēsu r. 07.06. (novērotāju grupa no Dānijas); ligzdā pie Katrīndzirnavām uz Lojas upes, Rīgas r. 11.06. jau lieli mazuļi (A.Celminš, G.Graubics, V.Roze). Šī ligzdošanas vieta tiek ziņota kopš 12.05. Zīdaste Bombycilla garrulus. 1 Kolkasraga apkārtnē 29.06. Turpat novērota jau 18.06. (J.Priednieks u.c.). Pirmais zināmais novērojums Latvijā vasarā! Atpalicis migrants.

Maijs 2002

Lielais baltais gārnis Ardea alba. 2 atsevišķi putni novēroti Engures ezerā 01.05. - pie Lielrovas un Limikoļļu liedaga (O.Keišs, J.Granāts, J.Balders); 1 novērots Engures ezerā no putnu torņa austrumu krastā 18.05. (J.Kazubiernis, A.Klepers, E.Lediņš). Ligzdo ezerā, bet precīza informācija par pāru skaitu nav ziņota; 1 pie Gomeļa Lubānas ezera ziemeļaustrumu malā, Rēzeknes r. 19.05. (R.Matrozis, V.Roze, A.Zacmanis). Melnais gulbis Cygnus atratus. 1 uzturējās Sedas purvā, Valkas r. apmēram nedēļu maijā vidū (I.Ence). Putns no nebrives. Baltvaigu zoss Branta leucopsis. 4 aizlidoja Otaņķu virzienā Liepājas ez. dienvidu galā 29.05. (V.Roze, G.Graubics, A.Petriņš). Vēls pavasara novērojums. Kanādas zoss Branta canadensis. Neliela invāzija turpinās kopš marta mēneša: 1 Vecdaugavas attekā, Rīgā 01.05. (M.Kalniņš, R.Matrozis); 1 Daugavā lejpus Ķeguma 05.05. (R.Matrozis). Šajā apkārtnē tiek ziņota jau kopš 09.03. Pārvietojas augšup lejup pa Daugavu; 2 uz tīruma pie Ruckas ez., Cēsu r. 26.-29.05. (G.Pužuls); 3 Babītes ezera dienvidrietumu stūrī, Gātes apkārtnē, Rīgas r. 31.05. Aizlidoja ezera centrālās daļas virzienā. (M.Strazds u.c.). Ķerra Aythya marila. 6 TT Lubānas ezera ziemeļaustrumu malā, Rēzeknes r. 19.05. (R.Matrozis, V.Roze, A.Zacmanis). Samērā reti tik tālu iekšzemē. Kākaulis Clangula hyemalis. 1 M ar izteiktu uztraukuma uzvedību ezeriņā Ķemeru tīreļa N galā 27.-29.05. (J.Ķuze). Čūskērglis Circaetus gallicus. 2 virs Kolna sila uz Gulbenes un Balvu rajonu robežas 26.05. (M.Strazds, H.Hofmanis); 1 Babītes ezera dienvidrietumu stūrī pie Rīgas - Liepājas šosejas, Rīgas r. 31.05. Novērots dzenājamies ar pļavu liju, un pēc tam aizlidoja uz dienvidu pusi (M.Strazds u.c.). Paipala Coturnix coturnix. Dzirdēta balss naktī uz 03.05. Teiču purva NE stūrī (A.Petriņš). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Trīs citi agri novērojumi (dzirdēta balss): 04.-05.05. Vircavas apk., Jelgavas r. (K.Sams); naktī uz 5. maiju pie Sāruma ez., Limbažu r. (P.Strautiņš); Svētes grīvā, Jelgavas r.  09.05. (V.Vintulis). Avozeta Recurvirostra avosetta. 3 Mērsraga līcī uz sērītes, Talsu r. 03.05. Vēlāk aizlidoja uz ostas pusi (A.Zacmanis). Turpat, tikai ostas dienvidu pusē 1 novērota 07.05. (M.Jaunzemis). Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. 1 Teiču purvā pie Vaboles ezera 13.05. (V.Cīrulis). Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus. Vismaz 1 pie Jelgavas 05.05. Agrākais pavasara novērojums Latvijā (A.Kalvāns, O.Keišs). Īsastes klijkaija Stercorarius parasiticus. 2 novērotas pārvietojamies uz ziemeļrietumiem Sitas upes palienē starp Balviem un Gulbeni 18.05. rītā (P.E.Rasmussen, A.Auniņš); 4 pie Gomeļa Lubānas ezera ziemeļaustrumu malā, Rēzeknes r. 18.05. vakarā (R.Matrozis, V.Roze). Reti iekšzemē. Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus. 1 pie Jelgavas 05.05. (A.Kalvāns, O.Keišs); 1 pie Vaboles ez. Teiču purvā, Madonas r. 30.05. (A.Avotiņš). Zaļā vārna Coracias garrulus. 2 Garkalnes apk., Rīgas r. 05.05. (E.Račinskis, I.Mārdega). Pirmais pavasara novērojums precīzā atlidošanas laikā. Citroncielava Motacilla citreola. 1 T Lielupes palienes pļavās pie Liepājas šosejas tilta, Jelgavas r. 04.05. (I.Mārdega, E.Račinskis) un tur pat arī 10.05. (V.Vintulis u.c.); 2 TT Jelgavā, pie Platones ietekas Lielupē 09.05. (U.Pekša); 1 T Jelgavā, lidlauka pļavās starp lidlauku un Driksu 27.05. (A.Kalvāns). Pelēkā cielava Motacilla cinerea. Pāris novērots pie Katrīndzirnavām uz Lojas upes, Rīgas r. 12.05. (I.Mārdega, E.Račinskis). Šajā vietā Latvijā novērota pirmo reizi. Turpat atrasta ligzda un M novērota ligzdā 23.05. (A.Celmiņš, V.Roze, A.Zacmanis) un 29.05. (R.Matrozis). Upes ķauķis Locustella fluviatilis. Dziesma Jelgavā 08.05. (A.Kalvāns). Agrs novērojums. Tajā pašā datumā bijis tikai 1998.g. Grīšļu ķauķis Acrocephalus paludicola. 1 dziedošs T novērots Liepājas ez, dienvidu galā 28.05. vakarā un 29.05. rītā (G.Graubics, A.Petriņš, V.Roze). Tā pati vieta, kas 2000. un 2001. gadā. Iespējams, ka šeit ligzdo, bet pagaidām tas nav pierādīts [stāsts par šīs vietas atklāšanu 2000. gadā]. Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina. Dzirdēta dziesma Jelgavā 06.05. (A.Kalvāns, O.Keišs). Pirmais pavasara novērojums agrā datumā. Agrāk bijis tikai 05.05.2001. Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides. Dzirdēta dziesma Rīgas Zooloģiskajā dārzā 07.05. (G.Graubics). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata. 2 Elkšņu apk., Jēkabpils r. 01.05. (I.Mārdega). Agrs novērojums. Tajā pašā datumā bijis tikai 1986.g. Baltkakla mušķērājs Ficedula albicollis. 1 T Papes ez. dienvidu galā, Liepājas r. 19.05. (A.Celmiņš, V.Ādamsons un G.Graubics). Trešais novērojums Latvijā! Vālodze Oriolus oriolus. Dzirdēta dziesma Valles apk., Aizkraukles r. 05.05. (A.Celmiņš) un tajā pašā dienā M novērota Jūrmalciemā, Liepājas r. (G.Lacombe). Agrākie pavasara novērojumi Latvijā.

Aprīlis 2002

Lielais baltais gārnis Ardea alba. 1 Kaņiera ez. pie laivu bāzes, Tukuma r. 23.04. (J.Ķuze, N.Benvie); 1 lidojumā virs jūras pie Kolkasraga 27.04. Lidoja austrumu virzienā apm. 1 km no krasta (M.Jaunzemis u.c.). Mazais gulbis Cygnus columbianus bewickii. 278 uzskaitīti Rīgas jūras līča posmā Mērsrags - Abragciems 07.04. (R.Matrozis, F.Savičs). Interesanta uzskaite, kas papildina ziņas par šīs sugas uzturēšanos jūras piekrastē pavasarī. Kanādas zoss Branta canadensis. 1 aizlidoja uz dienvidiem gar Daugavu pie Ķeguma, Ogres r. 01.04. (V.Roze, A.Zacmanis). Iespējams tas pats putns, kas 09.03. pie Ikšķiles; 10 putnu bars novērots lidojumā pie Kolkasraga 25.04. (V.Vintulis, K.Lapiņš); 1 Daugavā lejpus Tomes, Ogres r. 26.04. (M.Kalniņs). Iespējams tas pats putns, kas 01.04. pie Ķeguma un 09.03. pie Ikšķiles. Sāmsalas pīle Tadorna tadorna. 111 uzskaitītas no viena punkta Bērzciema jūrmalā, Tukuma r. 07.04. (R.Matrozis, F.Savičs). Lielākā zināmā uzskaite šai vietai. Krīklis Anas crecca. 2213 uzskaititi 5 stundās migrācijā virs jūras pie Ovīšiem, Ventspils r. 22.04. (L.Dehlin u.c.). Labākā migrācijas uzskaite vienā dienā kāda līdz šim ziņota. Pļavu lija Circus pygargus. 1 M Kaltenes apk., Talsu r. 13.04. (R.Matrozis, E.Skujņa). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Vidējais ērglis Clanga clanga. 1 novērots Ventspils apkārtnē 26.04. (L.Dehlin u.c.). Mazais ormanītis Zapornia parva. Dzirdēta balss pie Kaņiera ez., dīķī-karjerā iepretī laivu bāzei 19.04. (E.Ozols). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Parastais šņibītis Calidris alpina. 1 Svētes grīvā, Jelgavas r. 01.04. (G.Graubics, E.Lediņš, V.Roze). Putns ziemas tērpā, bez raksturīgās melnās vēderpuses. Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Vistilbe Lymnocryptes minimus. 1 novērota Jelgavā 15.04. (A.Kalvāns). Pirmais pavasara novērojums, varbūt mazliet nokavēts; 1 dzirdēta pie Papes ez., Liepājas r. 20.04. (I.Mednis); 1 izcelta Ezeres apk., Saldus r. 21.04. (M.Jaunzemis); 1 izcelta Engures ez., Tukuma r. 22.04. (J.Kazubiernis). Ķikuts Gallinago media. 7 vai 8 novēroti Svētes grīvā, Jelgavas r. 10.04. (M.Maskalāns). Pirmais pavasara novērojums normālā atlidošanas laikā. Tumšā tilbīte Tringa erythropus. Dzirdēts lidojuma sauciens Nagļos, Rēzeknes r. 21.04. (J.Baumanis). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. Pāris Nagļos, Zvejsalā, Rēzeknes r. 27.04. (J.Ķuze, M.Strazds). Purva tilbīte Tringa glareola. Dzirdēta dziesma Striķu purvos, Saldus r. 10.04. (Z.Jansone). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Tundras kaija Larus (fuscus) heuglini. 1 ad kopā ar sudrabkaijām L.argentatus un dažām reņģu kaijām L.fuscus Svētes grīvā, Jelgavas r. 14.04. (V.Ādamsons, G.Graubics, E.Lediņš). Iespējams šīs sugas īpatnis, jo varēja salīdzināt ar citām kaijām, un novērojums iekšzemē palielina iespēju, ka tā bija šī suga. Pupuķis Upupa epops. 1 izcēlās no stāvkrasta pie Akmenraga, Liepājas r. 12.04. (V.Pilāts). Pirmais pavasara novērojums normālā atlidošanas laikā. Nākamajā dienā - 13.04. 1 redzēts arī netālu uz dienvidiem pie Ziemupes. Drīzāk, ka cits putns. Ausainais cīrulis Eremophila alpestris. 1 redzēts lidojam gar liedagu Rojas jūrmalā, Talsu r. 27.04. (V.Roze). Pavasarī ļoti reti novērots. Akmeņu čipste Anthus petrosus. 1 Engurē uz mola, Tukuma r. 01.04. (V.Vintulis). Pirmais pavasara novērojums. Agrāk par šo datumu nav novērota, tomēr trūkst ziņu, lai apgalvotu, ka tas ir ekstrēmi agri; 3 Mērsraga jūrmalā, Talsu r. 13.04. (V.Ādamsons); 2 Liepāja, Ezerkrasta rajonā pie ezera 15.04. Viens no putniem atgādināja ūdens čipsti, jo bija ar uzkrītoši sārtām krūtīm un baltganām malējām astes spalvām (M.Jaunzemis). Lakstīgala Luscinia luscinia. Dzirdēta dziesmā Saldū 27.04. (Z.Jansone). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Apkakles strazds Turdus torquatus. Vismaz 2 Mērsragā. Talsu r. 25.04. Lidoja 6 meža strazdu bars, no kuriem divus izdevās noteikt par šo sugu (V.Vintulis, K.Lapiņš). Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus. 2 novēroti Ezerē, Saldus r. 30.04. (M.Jaunzemis). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Svirlītis Phylloscopus sibilatrix. Dzirdēta dziesma Biržu apk. Jēkabpils r. 19.04. (I.Mārdega). Agrs pirmais pavasara novērojums. Tik pat agri bijis tikai 1989. un 2000.g.

Marts 2002

Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena. 1 novērots Engures ez., Tukuma r. 20.03. Agrākais pavasara novērojums Latvijā iekšzemes ūdens baseinos (J.Kazubiernis). Lielais dumpis Botaurus stellaris. Pirmo reizi šopavasar dzirdēta riesta balss - Engures ez., Tukuma r. 12.03. (J.Lipsbergs). Lielais baltais gārnis Ardea alba. 1 Engures ez., Tukuma r. 20.03. Agrākais pavasara novērojums Latvijā; 1 Daugavā pie Jumpravas, Ogres r. 28.03. (abi novērojumi J.Kazubiernis). Melnais stārķis Ciconia nigra. 1 izbaidīts no Leimaņu karjera, Jēkabpils r. 19.03. (A.Pērkons). Agrākais pavasara novērojums Latvijā, par 8 dienām agrāk nekā iepriekšējais rekords pagājušajā gadā. Baltais stārķis Ciconia ciconia. 1 Vītiņu pagastā Auces apkārtnē, Dobeles r. 06.03. (Dz.Zeltiņš). Drīzāk vietējais vai netāls ziemotājs, nevis Afrikas migrants. Vairāki ziemojuši Polijā, un pirmais bars (12 putni) tur redzēts jau februārī (Jerzy Dyczkowski ziņojums EBN). Arī vairāki nākamie novērojumi līdz 19.03. varētu attiekties uz Eiropas ziemotājiem; 1 Lutriņu pagastā Lašupes apkartnē, Saldus r. 08.03. Veiksmīgi pārziemojis putns, kas pirmo reizi tika ziņots 13.01. Tagad redzēts papildinot ligzdu ar jaunu materiālu (A.Laubergs); 1 redzēts stāvam uz lauka pie Jaunbērzes, Dobeles r. 10.03. (I.Grīnbergs); 1 Rīvas apkārtnē, Liepājas r. 11.03. (novērotājs ziņojis laikrakstam "Kurzemes vārds"); 1 stāvēja ligzdā Mežmuižā, Aizkraukles r. 13.03. (T.Izosimovs); 1 Lutriņu apk., Saldus r. 15.03. (A.Ģērmanis); 1 ligzdā Kalnciemā, Jelgavas r. 15.03. (D.Boiko); 2 pie Pleskavas šosejas pie pagrieziena uz Valmieru, Billes apk., Cēsu raj. 16.03. (V.Zacmanis); 1 Valles apk., Aizkraukles r. 18.03. (A.Celmiņš; tikai 4 km no novērošanas vietas 13.03., varbūt tas pats putns?); 2 kopā Lutriņu apkārtnē, Saldus r., un 2 pie Kuldīgas 19.03. (M.Jaunzemis). Pēc šī datuma stārķu novērojumi vairs netiek uzskaitīti. Sējas zoss Anser fabalis un baltpieres zoss Anser albifrons. 600 pa abām sugām kopā Svētes grīvā, Jelgavas r. 10.03. (A.Kalvāns, O.Keišs, E.Lediņš). Pirmie pavasara novērojumi normālā atlidošanas laikā. Kanādas zoss Branta canadensis. 1 aizlidoja uz dienvidiem gar Daugavu pie Ikšķiles, Ogres r. 09.03. (A.Zacmanis); 2 Rīgas-Liepājas šosejas malā pie Bikstiem, Dobeles r. 26.03. Turpat pirmo reizi novērotas jau 20.03. (M.Jaunzemis); 1 kopā ar baltpieres zosīm Svētes grīvā, Jelgavas r. 28.03. (A.Celmiņš, A.Ceļmalis, M.Maskalāns). Baltvaigu zoss Branta leucopsis. 6 kopā ar pelēkajam zosīm Anser sp. Užavas apkārtnē, Ventspils r. 16.03. (J.Kazubiernis, M.Kazubierne, E.Kazubiernis). Agrākais pavasara novērojums Latvijā - par 2 dienām agrāk nekā iepriekšējais rekords 2000.g. Sāmsalas pīle Tadorma tadorna. 41 uzskaitīta Bērzciema jūrmalā, Tukuma r. 15.03. (V.Roze u.c.). Liels skaits jau tik agri pavasarī. Pelēkā pīle Mareca strepera. 3 TT Sātiņu dīķos, Saldus r. 31.03. (M.Jaunzemis). Pirmais pavasara novērojums normālā atlidošanas laikā, iespējams nedaudz nokavēts. Platknābis Spatula clypeata. 3 TT un 1 M Engures ez. 17.03. (J.Lipsbergs, A.Eglītis). Agrākais pavasara novērojums Latvijā - par 4 dienām agrāk nekā iepriekšējais rekords 1989.g. Niedru lija Circus aeruginosus. 1 M Kaņiera ez., Tukuma r. 26.03. (J.Ķuze, V.Vintulis). Pirmais pavasara novērojums normālā atlidošanas laikā. Zivjērglis Pandion haliaetus. 1 Dvietes apk., Daugavpils r. 23.03. (A.Avotiņš). Agrākais pavasara novērojums Latvijā; 1 Sātiņu dīķos, Saldus r. 28.03. (Z.Jansone, A.Laubergs). Otrais novērojums šopavasar. Purva piekūns Falco columbarius. 1 novērots medījam zīlītes Spuņciemā, Rīgas r. 03.03. (J.Režais). Domājams, ka vietējais ziemotājs. Dumbrcālis Rallus aquaticus. Dzirdēta balss Kaņiera ez., Tukuma r. 27.03. (J.Ķuze, V.Vintulis). Pirmo reizi riesta balss ziņota martā. Līdz šim agrākais bija 01.04.2000. Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula. 1 Svētes grīvā, Jelgavas r. 14.03. (V.Roze, G.Graubics, A.Zacmanis, A.Celmiņš). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Tajā pašā datumā bijis tikai 2000.g. Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Vismaz 2 Svētes grīvā, Jelgavas r. 10.03. (A.Kalvāns, O.Keišs, E.Lediņš). Pirmais pavasara novērojums normālā atlidošanas laikā. Mērkaziņa Gallinago gallinago. Novērota Sārcenes apk., Saldus r. 11.03. (A.Upenieks). Novērošanas apstākļi nav zināmi. Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Melnā puskuitala Limosa limosa. 1 Svētes grīvas apk. Jelgavas r. 14.03. (J.Iļjinskis). Agrākais pavasara novērojums Latvijā un pirmo reizi martā! Kuitala Numenius arquata. 1 Svētes grīvā 14.03. (A.Celmiņš, G.Graubics, V.Roze, A.Zacmanis). Pirmais pavasara novērojums agrā datumā. Agrāk zināms tikai 13.03.2001. Pļavu tilbīte Tringa totanus. Vairākas Svētes grīvā, Jelgavas r. 23.03. (J.Iļjinskis, A.Kalvāns). Pirmais pavasara novērojums normālā atlidošanas laikā. Meža tilbīte Tringa ochropus. 2 Pūres apk., Tukuma r. 25.03. (V.Roze). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Kaspijas kaija Larus cachinnans. 2 ad pie Ķeguma HES 10.03. (V.Roze, A.Zacmanis). Ja tiks apstiprināts OFK, varētu būt otrais novērošanas gadījums Latvijā. Sila cīrulis Lullula arborea. Novērots piecās vietās 10.03.: Renda, Kuldīgas r. (V.Ādamsons), Valle, Aizkraukles r. (A.Celmiņš); Ķemeri, Jūrmala (V.Vintulis); Dalbe, Jelgavas r.; Jelgavas dienvidu nomale (abi novērojumi E.Račinskis). Pirmie pavasara novērojumi normālā atlidošanas laikā. Baltā cielava Motacilla alba. 1 Katlakalnā pie Rīgas 13.03. (A.Platais). Pirmais pavasara novērojums agrā datumā. Agrāk zināms tikai 11.03.1995.; 1 Užavas apkārtnē, Ventspils r. 19.03. (M.Jaunzemis). Otrais novērojums šopavasar. Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros. 1 T Smārdes apk., Tukuma r. 25.03. (K.Lapiņš). Pirmais pavasara novērojums normālā atlidošanas laikā. Sila strazds Turdus viscivorus. 10 uzskaitīti migrācijā Kolkasragā 15.03. (V.Roze u.c.). Pirmie pavasara novērojumi normālā atlidošanas laikā. Čuņčiņš Phylloscopus collybita. 1 dzirdēts dziedam Jēkabpilī 29.03. (E.Dzenis); 1 dzirdēts izdodam saucienu pie Pabažiem, Rīgas r. 30.03. (V.Vintulis). Agrākie pavasara novērojumi Latvijā. Pirmo reizi martā! Līdz šim agrākais bija 05.04.2001. Žubīte Fringilla coelebs. 1 T Ikšķilē, Ogres r. 03.03. (A.Zacmanis); vismaz 2 TT Salaspilī pie barotavas, Rīgas r. 04.03. (I.Vinogradovs). Domājams, ka abos gadījumos vietējie vai netāli ziemotāji. Ģirlicis Serinus serinus. 1 dzirdēts un redzēts Lielauces parkā, Dobeles r. 25.03. (O.Keišs u.c.). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Niedru stērste Emberiza schoeniclus. Novērota trijās vietās 10.03.: 3 pie Rendas dīķiem, Kuldīgas r. (V.Ādamsons); 1 T Kalngales apk., Rīgas r. (K.Funts); 1 dzirdēta un redzēta lidojam uz dienvidiem pie Ķeguma, Ogres r. (V.Roze, A.Zacmanis). Pirmie pavasara novērojumi normālā atlidošanas laikā.

Februāris 2002

Meža zoss Anser anser. 1 pie Kalnciema 10.02. (D.Boiko). Pirmais pavasara migrants vai ziemojošs putns?; 1 Svētes grīvā, Jelgavas r. 18.02. (A.Kalvāns, O.Keišs). Varbūt tas pats putns, kas pie Kalnciema?; 3 Papes ezera austrumu pusē pie Kalnišķiem 20.02. (I.Mednis). Pavasara migranti vai ziemojoši putni? 1 kopā ar meža pīlēm Rīgā, Daugavā pie Ķengaraga 23.02. (R.Matrozis, M.Kalniņš). Tiek ziņota jau kopš 31.12.2001. Zosis Anser sp. Apm. 35 redzētas lidojam uz dienvidiem pie Tārgales, Ventspils r. 18.02. Sugas piederība nav noteikta (I.Mārdega). Baltvēderis Mareca penelope. 2 TT Dārziņos pie Rīgas HES 23.02. (R.Matrozis, M.Kalniņš). Tiek ziņoti jau kopš janvāra sākuma. Brūnkaklis Aythya ferina. 1 T Dārziņos pie Rīgas HES 24.02. (A.Platais). Tiek ziņots jau kopš janvāra sākuma. Lauku lija Circus cyaneus. 1 T pie Jaunbērzes Dobeles r. 10.02. (A.Kalvāns, O.Keišs). Lauku piekūns Falco tinnunculus. 1 Spuņciemā, Rīgas r. 26.02. (J.Režais). Tur pat ziņots arī 06.01. Purva piekūns Falco columbarius. 1 pie Pavasariem, Rīgas r. 10.02. (Lielupes kreisais krasts pretī Babītes ezera rietumu galam) (G.Graubics, E.Lediņš); 1 pie Zemitānu stacijas Rīgā 17.02. (O.Opermanis). Dzērve Grus grus. Apm. 70 līdzās Liepājas - Klaipēdas šosejai pie pagrieziena uz Jūrmalciemu, Liepājas r. 17.02. (G.Lapiņa). Agrākais pavasara novērojums Latvijā; apm. 25 Nīcas polderos, Liepājas r. 20.02. (I.Mednis). Ķīvīte Vanellus vanellus. 1 Medzes pag. Tāšos, Ālandes upes lankā, Liepājas r. 18.02. (J.Zviedrāns). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Meža balodis Columba oenas. Divi novērojumi 03.02. - 1 redzēts migrējam uz austrumiem Ogrē (V.Roze); 2 pārlidoja Ķemeros, Jūrmalā (V.Vintulis). Agrākie pavasara novērojumi Latvijā. Lauku balodis Columba palumbus. 1 novērots lidojam dienvidu virzienā Papē, Liepājas r. 20.02. (I.Mednis). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Lauku cīrulis Alauda arvensis. Trīs novērojumi 03.02. - 1 dzirdēts aizlidojam ziemeļu virzienā Nīgrandes pag. Atvaru apkārtnē, Saldus r. (R.Grīnbergs); vairāki redzēti un dzirdēti Svētes grīvā, Jelgavas r. (A.Kalvāns, I.Kalvāns, O.Keišs); 1 dzirdēts pie Ērgļiem, Madonas r. (E.Skujiņa) - agrākie pavasara novērojumi Latvijā. Jāpiezīmē, ka līdz šim zināmais agrākais pavasara novērojums bija 13.02.1974. g. (Raudas apk., Tukuma r., V.Ādamsons). Daži citi agri novērojumi šopavasar: balss dzirdēta Nīgrandes apkārtnē, Saldus r. 04.02. (novērotājs nav zināms, ziņo Z.Jansone); trīs novērojumi 09.02. - 1 dzirdēts Liepnas pagastā, Alūksnes r. (A.Hofmanis); 1 dzirdēts Alūksnē (J.Cīmiņš); 1 novērots Naujenes pagastā, Daugavpils r. (L.Onzuls). Plukšķis Turdus iliacus. Dzirdēts migrācijas sauciens naktī Rīgā 07.02. (precīza vieta nav ziņota; E.Dzenis). Žubīte Fringilla coelebs. 1 Barkavā, Madonas r. 09.-10.02. (A.Platais); 1 T Salaspilī, Rīgas r. 17.02. (D.Spals). Tikai otrais un trešais novērojums šoziem, kas liecina, ka žubītes ziemoja mazākā skaitā nekā parasti. Sniedze Plectrophenax nivalis. Vairāki simti Svētes grīvā, Jelgavas r. 03.02. (A.Kalvāns, I.Kalvāns, O.Keišs). Pulcēšanās liecina par ļoti agru pavasara migrācijas sākumu.

Janvāris 2002

Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis. 2 Kuldīgā pie jaunā tilta pār Ventu 12.01. (I.Cukura u.c.); turpat 1 ziņots arī 13.01. (M.Jaunzemis); 3 Daugavpilī, neaizsalušā Daugavas posmā iepretī cietoksnim 13.01. (R.Cibuļskis). Cekuldūkuris Podiceps cristatus. 2 Daugavpilī, neaizsalušā Daugavas posmā pie dzelzceļa tilta 13.01. (R.Cibuļskis). Ļoti reti tik tālu iekšzemē ziemā. Lielais dumpis Botaurus stellaris. 1 Dārziņos pie Rīgas HES 06.01. (V.Roze, A.Zacmanis). Turpat ziņots jau 29.12.2001. (K.Funts). Baltais stārķis Ciconia ciconia. 1 Lutriņu pagastā Lašupes apkartnē, Saldus r. 13.01. (A.Laubergs). Nav zināms kādā situācijā putns novērots un pie kādas veselības bija? Sējas zoss Anser fabalis. 4 pie Pastendes, Talsu r. 13.01. (K.Rūmnieks). Ļoti reti Latvijā ziemā. Meža zoss Anser anser. 1 Rīgā, Ķengaragā, Daugavas malā aiz veikala "Mego" 27.01. (P.Strautiņš). Ziņota jau kopš 31.12.01. Baltvēderis Mareca penelope. 2 TT Dārziņos pie Rīgas HES 06.01. (V.Roze, A.Zacmanis); turpat 1 T un 1 M ziņoti no 05.01. līdz 27.01. (R.Matrozis, M.Kalniņš). Krīklis Anas crecca. 1 M Sausajā Daugavā pie Doles salas muzeja 05.01. (R.Matrozis, M.Kalniņš); 1 T Dārziņos pie Rīgas HES 20.01. (A.Klepers). Brūnkaklis Aythya ferina. 1 T Papes kanālā, Liepājas r. 12.01. (R.Matrozis, A.Kuročkins); 1 T Dārziņos pie Rīgas HES 27.01. (R.Matrozis, M.Kalniņš), tiek jau ziņots kopš 05.01. Lielā gaura Mergus merganser. 800 Ventspils ostā 13.01. (M.Jaunzemis, R.Matrozis). Liels skaits šai vietai. Lauku piekūns Falco tinnunculus. 1 Spuņciemā, Rīgas r. 06.01. (J.Režais). Purva piekūns Falco columbarius. 1 Rīgā Pārdaugavā janvāra pirmajās dienās (A.Petriņš); 1 Rīgas centrā 30.01. (J.Priednieks). Dumbrcālis Rallus aquaticus. 1 novērots Valmierā 08.-09.01. (A.Ozoliņš); dzirdēta balss Cīravā, Liepājas r. 12.01. (E.Račinskis, I.Mārdega). Ūdensvistiņa Gallinula chloropus. 2 Dārziņos pie Rīgas HES 05.01. (R.Matrozis, M.Kalniņš). Turpat 1 ziņota arī 06.01. (V.Roze, A.Zacmanis). Sloka Scolopax rusticola. 1 izcēlās no ceļa piebraucot automašīnai Zvārdes pagastā, Saldus r. 24.01. (M.Jākobsons). Lielā polārkaija Larus hyperboreus. 1 jaunais putns (pirmā ziema) Ķīšezera malā pie Rīgas TEC 11.01. Aizlidoja Rīgas centra virzienā (V.Roze, A.Zacmanis); 1 Ventspils ostā 12.01. (J.Gorobecs, A.Pāvelsons). Putna vecums nav ziņots. Melnspārnu kaija Larus marinus. Vismaz 400 ad uzskaitītas Daugavā pie Rīgas HES 05.01. (R.Matrozis, M.Kalniņš). Lielākā koncentrācijas vieta ziemā, kāda līdz šim ziņota. Trīpirkstu kaija Rissa tridactyla. 1 jaunais putns (pirmā ziema) aizlidoja uz dienvidiem pie Akmeņraga, Liepājas r. 12.01. (M.Strazds). Cekulainais cīrulis Galerida cristata. 5 Liepājā Ezerkrasta rajonā 12.-13.01. (M.Jaunzemis, A.Celmiņš, M.Sidorenko) un 3 turpat 29.01. (A.Zacmanis). Akmeņu čipste Anthus petrosus. 1 Liepājas ostā, liedagā pie ziemeļu mola 12.01. (A.Celmiņš); 1 Liepājas ez. malā netālu no Metalurga atkritumu čupām pie dambja, kas iestiepjas ezerā 29.01. (A.Zacmanis). Žubīte Fringilla coelebs. 1 M Ogrē 28.01. (V.Roze). Pirmais novērojums šoziem, kas iespējams norāda uz mazāku ziemotāju skaitu nekā parasti.

Saīsinājumi: T - tēviņš, M - mātīte, ad - pieaugušais putns. N, E, S, W - debess puses - ziemeļi, austrumi, dienvidi un rietumi.