Sākumlapa

Arhīvs 2001

Sākumlapa

Decembris 2001

Cekuldūkuris Podiceps cristatus. 1 Daugavā pie Rīgas HES 30.12. (R.Matrozis). Ļoti reti iekšzemē ziemā. Lielais dumpis Botaurus stellaris. 1 dīķos pie Zvārdes baznīcas, Saldus r. 15.12. (M.Jākobsons); 1 Engures ez. rietumu krastā pie Krievraga 21.12. (R.Šiliņš); 1 Dārziņos pie Rīgas HES 29.12. (K.Funts). Reti Latvijā ziemā. Baltais stārķis Ciconia ciconia. 1 redzēts stāvam uz siena kaudzes Jaunjelgavas nomalē, Aizkraukles r. 11.12. (U.Ļoļāns). Iespējams tas pats, kas novērots novembrī Aizkraukles pagastā, apm. 10 km uz austrumiem no šīs vietas. Meža zoss Anser anser. 1 kopā ar meža pīlēm Daugavā pie Ķengaraga Rīgā 31.12. (P.Strautiņš). Reti Latvijā ziemā. Kanādas zoss Branta canadensis. 1 Daugavgrīvā pie mola 09.12. (M.Strazds). Baltvēderis Mareca penelope. 1 T Dārziņos pie Rīgas HES un 1 M turpat netālu Sausajā Daugavā pie tās augšgala 30.12. (R.Matrozis, M.Kalniņš). Krīklis Anas crecca. 1 M Rigas TEC dīķos 25.12. (R.Matrozis). Stellera pūkpīle Polysticta stelleri. 1 pie Ventspils dienvidu mola jūras pusē 12.12. (J.Gorobecs, A.Pāvelsons). Lielā gaura Mergus merganser. 800 Liepājas ostas kanālā pie dienvidu mola 17.12. (M.Jaunzemis). Lielākais skaits kāds jeb kad ziņots šajā vietā, turklāt mazā norobežotā teritorijā. Reņģu kaija Larus fuscus. 1 pieaugušais putns Daugavgrīvā 09.12. (M.Strazds). Latvijā ziemā reti sastopama. Lielā polārkaija Larus hyperboreus. 1 jaunais putns Ventspils zvejas ostā 12. un 26.12. (J.Gorobecs, A.Pāvelsons). Lauku balodis Columba palumbus. 1 pie Lejasciema, Gulbenes r. 14.12. (A.Freibergs). Ļoti vēls novērojums, iespējams ziemotājs. Akmeņu čipste Anthus petrosus. 2 Liepājas ostā pie dienvidu mola 17.12. (M.Jaunzemis). Pirmais novērojums Latvijā decembrī un sestais novērojums ziemas mēnešos vispār. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula. 1 Dārziņos pie Rīgas HES 07.12. (R.Matrozis, M.Kalniņš). Dziedātājstrazds Turdus philomelos. 1 Ļaudonā, Madonas r. visu decembri, bet nav redzēts pēc 20.12. (A.Avotiņš). Reti Latvijā ziemā. Plukšķis Turdus iliacus. 1 Ļaudonā, Madonas r. decembra pirmajā nedēļā, bet atrasts beigts 07.12. (A.Avotiņš). Reti Latvijā ziemā.

Novembris 2001

Baltais stārķis Ciconia ciconia. Vēli vientuļu putnu novērojumi: 1 barojās uz tīruma 8 km uz dienvidiem no Vecumniekiem, Bauskas r. 12.11. (A.Celmiņš); 1 Rīgā, Sarkandaugavā pie kādas skolas 13.11. (TV ziņa); 1 uz lauka Aizkraukles pagastā no 15. līdz 19.11. (U.Ļoļāns); 1 brīvi lidojošs Durbes novadā, Liepājas r. 27.11. (novērotāja vārds nav zināms). Kanādas zoss Branta canadensis. 1 Vecdaugavas attekā Rīgā 21.11. Nākamajā dienā vairs nav novērota (K.Funts). Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. 2200 Silzemju dīķī Saldus r. Sātiņos 08.11. Lielākā koncentrācijas vieta rudenī, kāda līdz šim ziņota. Turpat Silzemju dīķi arī 1100 ķīvītes Vanellus vanellus 08.11. Arī šai sugai lielākā koncentrācijas vieta rudenī, kāda līdz šim ziņota (visi novērojumi M.Jaunzemis). Parastais šņibītis Calidris alpina. 1 Papē 03.11. (V.Roze). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Gugatnis Calidris pugnax. 1 jaunais Silzemju dīķī Sātiņos 08.11. (M.Jaunzemis). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Īsastes klijkaija Stercorarius parasiticus. 1 pieaugušais putns Papē 04.11. (V.Roze). Turpat Papē 1 jaunais putns aizlidoja uz ziemeļiem 10.11. (G.Graubics). Pēdējais ir vēlākais rudens novērojums Latvijā. Arī 11.11. Papē novērota viena klijkaija, tomēr tās sugas piederība palika nenoskaidrota (G.Graubics). Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla. Periodā no 01.-18.11. Papē uzskaitītas 84 jaunās trīspirkstu kaijas (G.Graubics, D.Spals, A.Celmiņš, M.Sidorenko), no kurām 49 vienā dienā - 11.11. (G.Graubics). Vēl 4 jaunās uzskaitītas rietumu piekrastē aptuveni posmā Jūrkalne - Sārnate, Ventspils r. 10.11. (R.Matrozis). Ausainais cīrulis Eremophila alpestris. 4 un 2 novēroti Papē 28.10. un 02.11. (M.Jaunzemis, V.Roze). Raibais zemesstrazds Zoothera dauma. Jauna suga Latvijā! 1 jaunais putns (mātīte), noķerts Ikšķilē, Ogres r. 21.11. (A.Bēniņa). Nākamajā dienā aizvests uz Salaspili, kur apgredzenots un atlaists Botāniskajā dārzā (J.Kazubiernis u.c.). Divas dienas vēlāk - 24.11. putns tomēr nogādāts Rīgas Zooloģiskajā dārzā, jo tā izdzīvošana bija apdraudēta (A.Celmiņš u.c.). Sila strazds Turdus viscivorus. 1 noķerts tīklā pie Lejasciema, Gulbenes r. 26.11. (A.Freibergs). Vēls rudens novērojums. Tajā pašā datumā bija pēdējais arī pagājušajā gadā Papē. Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. 1 Papē, Liepājas r. 02.11. Turpat novēroti 3 mazie ķeģi C. (flammea) cabaret (1 - 01.11. un 2 - 02.11.) un 1 gaišais ķeģis C.hornemanni 01.11. (visi novērojumi M.Jaunzemis, V.Roze). Ziemeļu svilpis Pinicola enucleator. Dzirdētas vismaz 2 putnu balsis Papē 09.11. Pēc tam turpat 15.11. un 20.11. novērots 1 putns. Iespējams novembra beigās Papē uzturējās vismaz 1 lokāls ziemeļu svilpis (G.Graubics).

Oktobris 2001

Lielais baltais gārnis Ardea alba. 1 Liekņas dīķos, Saldus r. Sātiņos 15.10. Turpat tajā pašā dienā 150 mazie gulbji Cygnus bewickii. Lielākā koncentrācijas vieta rudenī, kāda līdz šim ziņota. Lielgalvis Netta rufina. 1 T Silzemju dīķī Sātiņos, Saldus r. no 15. līdz 22.10. (visi novērojumi M.Jaunzemis). Cekulpīle Aythya fuligula. 1500 Liepājas ostā starp Karostas molu un ziemeļu molu 20.10. (R.Matrozis). Lielākā koncentrācijas vieta rudenī, kāda līdz šim ziņota. Kākauklis Clangula hyemalis. 1 T Sātiņu zivju dīķos, Saldus r. 20.10. (O.Keišs u.c.). Reti iekšzemē. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. 1 uz vadiem Papē, Liepājas r. 09.10. (V.Ādamsons, J.Kazubiernis). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Tajā pašā datumā bijis tikai 1990.g. Jūras žagata Haematopus ostralegus. 1 jaunais putns liedagā 3 km N no Jūrmalciema, Liepājas r. 28.10. (R.Matrozis). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula. 1 Kolkā (I.Priedniece) un 1 ad jūrmalas posmā starp Rudupes grīvu un Pāvilostu, Liepājas r. 21.10. (R.Matrozis). Vēlākie rudens novērojumi Latvijā. Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. 1500 Liekņas dīķos, Saldus r. Sātiņos 15.10. (M.Jaunzemis). Trulītis Calidris minuta. 1 Ainažos, Limbažu r. 06.10. (R.Matrozis u.c.); 1 Liepājas ezerā uz dambja 07.10. (R.Lebuss u.c.). Vēli rudens novērojumi. Kuitala Numenius arquata. 2 reizes dzirdēta balss Slampes apk., Tukuma r. 09.10. (V.Vintulis u.c.) un 1 novērota pārlidojam uz dienvidiem Daugmalē, Rīgas r. 13.10. (E.Dzenis). Pēdējais ir vēlākais rudens novērojums Latvijā. Tajā pašā datumā bijis tikai 1998.g. Akmeņtārtiņš Arenaria interpres. 1 Ainažos, Limbažu r. 06.10. (R.Matrozis u.c.). Vēls rudens novērojums. Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. 800 uzskaitīti migrācijā Papē, Liepājas r. 30.10. (M.Jaunzemis, J.Kazubiernis, V.Roze). Reņģu kaija Larus fuscus. Vēli rudens novērojumi: pa 1 ad rietumu piekrastē pie Papes 29.10. un 31.10. (M.Jaunzemis, V.Roze). Skandināvijas reņģu kaija Larus fuscus intermedius. 2 ad, domājams šīs pasugas īpatņi, migrācijā uz dienvidiem Papes jūrmalā 02.10. (9 stundās aizmigrēja 201 renģu kaija, t.sk. divas minētās) (V.Roze). Kaspijas kaija Larus cachinnans. 1 ad Papes jūrmalā, Liepājas r. 06.10. (M.Jaunzemis, V.Roze). Pirmais droši pierādītais šīs sugas novērojums Latvijā! Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla. Vētra okobra beigās sekmēja šīs sugas novērošanu rietumu piekrastē. Regulāros novērojumos Papē, Liepājas r. 5 uzskaitītas 28.10., 20 - 30.10. (lielākais skaits kāds jeb kad uzskaitīts Latvijā vienā dienā) un 10 - 31.10. Visi jaunie putni, izņemot 1 pieaugušo 31.10. (M.Jaunzemis, J.Kazubiernis, V.Roze). Tievknābja kaira Uria aalge. 1 atrasta beigta pie Rīvas grīvas (gulējusi liedagā kādas 3 nedēļas), Liepājas r., 21.10. (R.Matrozis). Meža balodis Columba oenas. 57 uzskaitīt migrācijā Papē, Liepājas r. 07.10. (V.Roze, M.Jaunzemis). Labākā zināma rudens uzskaite vienā dienā. Vakarlēpis Caprimulgus europaeus. 1 atrasts svaigi beigts pie bijušajiem Rūjas zivju dīķiem Valmieras r. 07.10. (M.Kilups). Vēls rudens novērojums. Ausainais cīrulis Eremophila alpestris. 4 novēroti Papē Liepājas r. 28.10. (M.Jaunzemis, V.Roze). Akmeņu čipste Anthus petrosus. Sekojoši novērojumi Papē, Liepājas r.: vismaz 9 kanāla / mola rajonā 05.10. (šāds skaits jau kopš 29.09. (V.Roze, M.Jaunzemis, G.Graubics u.c.); 5 no 06. līdz 08.10. (V.Roze, M.Jaunzemis, A.Zacmanis, V.Ādamsons); 2 - 27.10. (R.Matrozis u.c.); vēl viena akmeņu čipste novērota Liepājas ezerā uz dambja 07.10. (R.Matrozis u.c.). Otrais novērojums šoruden prom no jūras krasta. Zīdaste Bombycilla garrulus. 3 Rūjienā, Valmieras r. 07.10. (M.Kilups, A.Klepers, M.Vimba) un tajā pašā dienā 1 Papē, Liepājas r. (V.Roze, M.Jaunzemis). Pirmie rudens novērojumi normalā atlidošanas laikā. Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus. 1 noķerts Papē, Liepājas r. 07.10. (O.Keišs). Vēlākais zināmais rudens novērojums Latvijā. Sibīrijas ķauķītis Phylloscopus proregulus. 2 noķerti gredzenošanai Papē, Liepājas r. 08.10. Abi vienā tīklā! (O.Keišs). Mazais mušķērājs Ficedula parva. 1 jaunais putns novērots un vēlāk noķerts tīklā gredzenošanai Vallē, Aizkraukles r. 04.10. (A.Celmiņš). Vēls rudens novērojums. Visvēlākais bijis 06.10.1992. Ogrē. Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca. Dzirdēts sauciens Papē, Liepājas r. 07.10. (V.Roze). Vēls rudens novērojums. Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. Novēroti tikai Papē, Liepājas r.: 25 - 26.10., 1 - 28.10., 9 - 29.10., 1 - 30.10. un 4 - 31.10. (J.Baumanis, M.Jaunzemis, J.Kazubiernis, V.Roze). Turpat 1 un 3 mazie ķeģi Acanthis (flammea) cabaret 29.10. (J.Kazubiernis) un 30.10. (M.Jaunzemis, J.Kazubiernis, V.Roze), un 1 gaišais ķeģis Acanthis hornemanni 29.10. (J.Kazubiernis). 

Septembris 2001

Melnkakla dūkuris Podiceps nigricollis. 2 jūrā pie Engures, Tukuma r. 30.09. (I.Oiguss, V.Vintulis). Rudenī Latvijā reti novērota suga, bet novērojumi jūrā vispār nav zināmi (vai sen nav ziņoti). Mazais baltais garnis Egretta garzetta. 1 Daugavā pie Ikšķiles. Ogres r. 05.09. Tur pat novērots arī nākamajā dienā (A.Zacmanis). Sestais novērošanas gadījums Latvijā. Iepriekšējais bija 1983.g. Lielais baltais gārnis Ardea alba. 1 pie Ikšķiles, Ogres r. 03.09. (A.Zacmanis); 1 Plocenieku dīķī, Sātiņu liegumā Saldus r. 04.09. (turpat 2 bijuši jau 17.08.) (M.Jaunzemis, Z.Jansone); 1 Tiltiņu dīķī, Krotes apk., Liepājas r. 05.09. (M.Jaunzemis), un 2 Daugavas dubļu laukos pie Ikšķiles tajā pašā dienā (A.Zacmanis); 3 Daugavā netālu no Ogres 06.09. (A.Zacmanis, V.Roze); 1 atrasts beigts (nošauts) Mērsragā, Talsu r. 15.09. Putnam bija Latvijas gredzens. Domājams gredzenots Engures ezerā pēdējos gados vai pat šogad. Informācija jāprecizē (D.Drazdovskis, M.Pilāts); 12 vienā barā Plocenieku dīķī Sātiņu liegumā, Saldus r. 19.09. Lielākais novērotais bars Latvijā (M.Jaunzemis); 1 Ogres upē pie Glāžšķūņa 20.09. (M.Kalniņš). Garknābja gaura Mergus serrator. 220 sapulcējušās uz nakšņošanu pie Ovīšu raga, Ventspils r. 01.09. (R.Matrozis). Lielākais bars, kāds jeb kad ziņots Latvijā. Sarkanā klija Milvus milvus. 1 Kalvenes apk., Liepājas r. 04.09. (V.Roze, G.Graubics). Čūskērglis Circaetus gallicus. 1 aizmigrēja uz dienvidiem Papē, Liepājas r. 18.09. (J.Baumanis u.c.). Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. 12 putni starp Ziemupi un Liepāju 15.09. (K.Funts). Lielākā koncentrācija, kāda ziņota šoruden. Paipala Coturnix coturnix. 1 izcelta spārnos Doles salā, Sausās Daugavas krasta pļavā pie Solāžiem 08.09. (M.Kilups); vismaz 1, vai pat 2 putnu balsis dzirdētas Otaņķu apk., Liepājas ez. austrumu krastā 09.09. (V.Vintulis). Vēlākā zināmā paipalas balss reģistrācija rudenī Latvijā. Dūņšņibītis Calidris falcinellus. 1 Kaņiera ez., Tukuma r. 13.09. (J.Ķuze, V.Vintulis). Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus. 1 Papē, Liepājas r. 24.09. (O.Keišs, A.Kalvāns). Vēls rudens novērojums. Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. 270 bars jūras piekrastes posmā starp Miķeļtorni un Lūžņu, Ventspils r. 01.09. (R.Matrozis). Lielākais bars, kāds jeb kad ziņots Latvijā. Divi cekulzīriņi novēroti Kaņiera ez. 16.09. Reti prom no jūras krasta (V.Vintulis, V.Caune). Mazais zīriņš Sternula albifrons. 1 jaunais Kaņiera ez., Tukuma r. 16.09. (V.Vintulis). Iespējams tas pats putns tur bija jau 13.09. Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Dižraibais dzenis Dendrocopos major. Turpinās invāzija - 06.09. rietumu piekrastē pie Papes tikai divās rīta stundās vien uzskaitīti 390 (V.Roze). Skat. arī ziņas par augusta mēnesi. Krastu čurkste Riparia riparia. 6 uzskaitītas migrācijā Papē 30.09. (V.Roze). Vēlākie rudens novērojumi Latvijā. Akmeņu čipste Anthus petrosus. 1 (vai pat 2) Kaņiera ez., Tukuma r. 16.-17.09. Pirmais novērojums prom no jūras krasta (J.Ķuze, V.Vintulis); 2 uz mola pie Daugavas grīvas 29.09. Pirmais šīs sugas novērojums Rīgas teritorijā (R.Matrozis); tajā pašā datumā vismaz 9 Papē kanāla / mola rajonā (Liepājas r.) (V.Roze, M.Jaunzemis, G.Graubics u.c.); 1 liedagā uz ziemeļiem no Papes ciema 30.09. (iepretī kuģu vrakiem) (V.Roze). Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus. 1 noķerts Papē 23.09. (A.Kalvāns). Vēlākais rudens novērojums Latvijā. Cekulzīlīte Lophophanes cristatus. Spēcīga invāzija. Pēc uzskaišu datiem aprēķināts, ka 30.09. Papē uz dienvidiem aizmigrēja apm. 50 cekulzīlītes (labākā diena sezonā), bet visā rudens sezonā aizmigrēja apm. 200 (augusta beigas - oktobris). Sniedze Plectrophenax nivalis. 1 jaunais putns Daugavgrīvā uz salas 30.09. (R.Matrozis). Agrs pirmais rudens novērojums. Agrāk bijis tikai 22.09.1986. Kolkasragā (V.Roze).

Augusts 2001

Lielais baltais gārnis Ardea alba. 3 kādā meža dīķī netālu no Zutēniem, Šķēdes pag., Saldus r. 14.08. (A.Laubergs, M.Jaunzemis); 9 Kaņiera ez., Tukuma r. 19.08. (A.Liepa, V.Vintulis); 3 Daugavā, dubļu laukos pie Ikšķiles, Ogres r. 21.08. (A.Zacmanis); 1 Tērvetē Gulbju dīķī, Dobeles r. 21.08. (Z.Jansone); 1 Struteles zivju dīķos, Tukuma r 29.08. (M.Čivčišs); 1 iegūts beigts Viesītes apk., Jēkabpils r. 29.08. Bija gredzenots kā jaunais putns ligzdā Engures ezerā 06.07. (atrasts 179 km SE no gredzenošanas vietas). Eksemplārs atrodas Latvijas Dabas muzejā. Dūņšņibītis Calidris falcinellus. 2 Kaņiera ez., Tukuma r. 24.08. Turpat todien arī viena jaunā dīķu tilbīte Tringa stagnatilis (abi novērojumi K.Lapiņš, V.Vintulis). Īsastes klijkaija Stercorarius parasiticus. 1 ad Papē, Liepājas r. 05.08. (A.Celmiņš). Agrs pirmā rudens migranta novērojums. Vēl viena ad īsastes klijkaija novērota turpat Papē dažās dienas vēlāk - 09.08. (M.Jaunzemis). Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. 345 uzskaitīti jūrmalas posmā Kolka - Irbes grīva 04.08. t.sk. 160 pie Vecročupītes grīvas - labākās zināmās uzskaites vienā posmā un vienā vietā (R.Matrozis). Dižraibais dzenis Dendrocopos major. Invāzija - 30.08. dienas laikā vismaz 1000 aizmigrēja uz dienvidiem rietumu piekrastē pie Papes, Liepājas r. - labākā dzeņu migrācijas diena augustā šoruden. Trijos labākajos 15 min. seansos uzskaitīti attiecīgi 102, 70 un 40 dzeņi, reizēm vienlaicīgi gaisā bija 6 - 8. Cita labākā dzeņu migrācijas diena bija 19.08. - 350 īpatņi (visas uzskaites J.Baumanis). Pelēkā cielava Motacilla cinerea. 1 pie Ānfabrikas Līgatne, Cēsu r. 14.08. (A.Klepers). Ķeģis Acanthis (flammea) cabaret (?). Divas reizes dzirdēta balss Papē, Liepājas r. 08.08. (A.Celmiņš). Vienā no gadījumiem 2 putni redzēti arī vizuāli. Suga nav droši noteikta (parastais ķeģis / mazais ķeģis), bet spriežot pēc sezonas, tie drīzāk varēja būt mazie ķeģi Acanthis (flammea) cabaret. Tāda pati balss dzirdēta arī divas dienas vēlāk - 10.08. (A.Celmiņš). Visos gadījumos putni pārvietojās dienvidu virzienā. Ķeģu balsis Papē augustā dzirdētas arī citos gados, bet šie ir vieni no agrākajiem novērojumiem.

Jūlijs 2001

Mazais dumpis Ixobrychus minutus. Dzirdēta balss Sātiņu zivju dīķos, Saldus r. 04.07. (Z.Jansone). Lielais baltais gārnis Ardea alba. 8 Īdeņas zivju dīķos pie Lubānas ez. 18.07. (M.Strazds, J.Ķuze); 1 Silabebru ezerā, Jēkabpils r. 19.07. (A.Avotiņš). Pēdējais turējās kopā ar zivju gārni (2 putni no šejienes ziņoti jau jūnija sākumā). Čūskērglis Circaetus gallicus. 1 novērots medījam Sārnates purva dienvidu daļā, Ventspils r. 05.07. (J.Kazubiernis). Līkšņībis Calidris ferruginea. Vismaz 13 Bērzciema jūrmalā, Tukuma r. 09.07. (M.Strazds, J.Ķuze). Agrākais zināmais pirmo rudens migrantu novērojums. Zaļā dzilna Picus viridis. M ar jaunajiem Garkalnē, pamestā armijas bāzes teritorijā, Rīgas r. 08.07. (E.Račinskis u.c.). Šie putni tiek ziņoti jau kopš 20.06.

Jūnijs 2001

Lielais baltais gārnis Ardea alba. 2 Silabebru ezerā, Jēkabpils r. 08.06. (A.Avotiņš); 1 pie Irlavas zivju dīķiem, Tukuma r. 10.06. (A.Zacmanis). Acīmredzot tas pats putns turpat redzēts jau 26.05. (N.Zeidaks); Engures ezerā atrastajās divās ligzdās izšķīlās mazuļi (J.Lipsbergs). Ķerra Aythya marila. 1 M Niedres zivju dīķos, Kuldīgas r. 15.06. (V.Ādamsons, A.Celmiņš, G.Graubics, V.Roze). Reti Latvijā iekšzemē vasarā. Lai gan bitops ir atbilstošs - nomaļi dīķi meža vidū - ligzdošana maz ticama. Putns turpat uzturējās arī 16.06. rītā. Melnā pīle Melanitta nigra. 1 Skrundas zivju dīķos, Kuldīgas r. 12.06. (M.Jaunzemis, Z.Jansone). Reti Latvijā iekšzemē, sevišķi vasarā. Sarkana klija Milvus milvus. 1 pie Užavas, Ventspils r. 19.06. (J.Kazubiernis) un 1 dienvidrietumos no Aizputes, Liepājas r. 20.06. (E.Strazdiņa). Baltirbe Lagopus lagopus. 1 Sedas Tīrelī, Valkas r. 07.06. (M.Kalniņš). Pēdējos gadu desmitos Latvijā ļoti reti novērota suga. Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybridus. 1-2 kaiju kolonijā Gomelī, Lubānas ez. austrumu malā 10.06. (V.Vintulis u.c.). Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. 3 kādā sausā dīķī Nagļu zivsaimniecības Ļodānu nodaļā 05.06. (M.Jaunzemis, J.Baumanis). Turpat 2 arī 10.06. (V.Vintulis u.c.).Ticams, ka no tiem pašiem 6 putniem, kas tur redzēti jau agrāk maijā. Zaļā dzilna Picus viridis. M un tikko izvesti mazuļi Garkalnē, pamestā armijas bāzes teritorijā, Rīgas r. 28.06. (E.Račinskis, F.Hirt). Turpat T novērots arī 27.06. (M.Kilups, A.Klepers) un 20.06. (V.Vintulis u.c.). Cekulainais cīrulis Galerida cristata. 3 ad un 1 jau lidojošs jaunais putns Liepājā, Ezerkrasta rajonā 14.06. (V.Ādamsons, A.Celmiņš, G.Graubics, V.Roze). Lai gan cekulainie cīruļi šajā vietā novēroti regulāri, šis ir tikai otrais ligzdošanas pierādījums Latvijā pēckara gados. Arī iepriekšējais novērojums bija tajā pat vietā 1995. gada maijā, kad tika atrasta ligzda. Pelēkā cielava Motacilla cinerea. 2 TT un 1 M Amatā posmā no Kārļu-Līgatnes ceļa tilta līdz Lustūzim, Cēsu r. 21.06. (V.Vintulis u.c.). Lielā stēste Emberiza calandra. 1 Pavasaru apk., Rīgas r. 10.06. (A.Zacmanis). Tas pats putns, kas no šīs vietas tika ziņots kopš 28.05. (V.Vintulis, M.Jaunzemis, A.Celmiņš). Stērste tomēr vairs nav atrasta 12. un 19.06. Vēl viena lielā stērste 10.06. manīta pie Valtaiķiem, Kuldīgas r. (J.Kazubiernis). Pats putns tomēr nav redzēts, dzirdēta tikai dziesma, kas atpazīta vēlāk pēc ierakstiem.

Maijs 2001

Melnkakla dūkuris Podiceps nigricollis. 18 putni divos dažādos dīķos Nagļos, Rēzeknes r. 15.05. (S.Hjerppe, V.Häkkinen). Mazais dumpis Ixobrychus minutus. Balss Īdeņā pie Lubānas ez. 16.05. (S.Hjerppe, V.Häkkinen). Lielais baltais gārnis Ardea alba. 1 Engures ez. 06.05. (V.Ādamsons, G.Graubics); turpat 4 īp. 08.05., kas aizlidoja uz 2 atsevišķām zivju gārņu ligzdošanas kolonijām (V.Roze, A.Zacmanis); atrastas 2 ligzdas ar olām Engures ez. Bērzgala apk. niedrājā 09.05. un 26.05. (J.Lipsbergs); 1 Īdeņā pie Lubānas ez. 16.05. (S.Hjerppe, V.Häkkinen); 1 Irlavas zivju dīķos, Tukuma r. 26.05. (N.Zeidaks). Kanādas zoss Branta canadensis. 1 novērota migrācijā kopā ar baltvaigu zosīm pie Ventspils 12.05. (A.Platais). Baltvaigu zoss Branta leucopsis. 244 uzskaitītas migrācijā Kolkasragā 09.05.; turpat 110 migrēja vienā barā 11.05. Viens no lielākajiem bariem, kāds novērots Latvijā. (abi novērojumi T.W.Johansen, M.Jaunzemis, A.Celmiņš); vismaz 1000 uzskatītas migrācijā 1 stundas laikā pie Ventspils 12.05 (A.Platais). Labākā uzskaite kāda līdz šim Latvijā ziņota. Koku pīle Aix sponsa. 1 T mazā dīķītī Rideļu apkārtnē, Tukuma r. 07.05. (J.Vīksne). Uzturas tur jau kopš aprīļa mēneša. Ļoti droša. Putns no nebrīves. Otrais novērojums šogad. Pirmais bija aprīlī pie Zaķumuižas. Stepes klijāns Buteo buteo vulpinus. 2 pielidoja Kolkaragam un pēc tam atgriezās uz dienvidiem 09.05. (T.W.Johansen, M.Jaunzemis, A.Celmiņš). Viens no tiem bija sevišķi tipisks šīs pasugas īpatnis (Piezīme. Vietējo peļu klijānu pasugas piederība šīs lappuses ievaros tiek pieņemta kā 'intermedius' - pārejas forma starp B.b.buteo un B.b.vulpinus). Vidējais ērglis Clanga clanga. 1 Īdeņā pie Lubānas ez. 16.05. (S.Hjerppe, V.Häkkinen). Nepieaudzis putns, iesp. 2 gadīgs; 1 Babītes ezera rietumu galā 29.05. Iespējams turpat arī nākamajā dienā - 30.05. (A.Avotiņš u.c.). Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. 1 M ad aizmigrēja uz jūrā ziemeļiem Kolkasragā 09.05. (T.W.Johansen, M.Jaunzemis). Avozeta Recurvirostra avosetta. 1 Mērsragā, Talsu r. (A.Celmiņš u.c.) un 1 Bērzciemā, Tukuma r. (N.Zeidaks, L.Jukāne). Abi novērojumi 08.05. Morinella tārtiņš Charadrius morinellus. 8 vienā barā uz lauka pirms Ūdrandes, Ventspils r. 24.05. (J.Gorobecs, A.Pāvelsons). Tikai otrais novērojums pēckara gados. Trulītis Calidris minuta. Vismaz 3 Vītiņos pie Liepājas ez. 13.05. (T.W.Johansen u.c.). Agrs pavasara novērojums. Līkšņībis Calidris ferruginea. 1 Vītiņos pie Liepājas ez. 13.05. (T.W.Johansen u.c.). Agrs pavasara novērojums. Gugatnis Calidris pugnax. Vismaz 800 Maiļraga apkārtnē, Liepājas ez. rietumu krastā 12.05. un vismaz 1200 Liepājas ez. ziemeļu galā 13.05. (T.W.Johansen u.c.). Liels skaits vienā vietā. Tumšā tilbīte Tringa erythropus. Vismaz 100 Vītiņos pie Liepājas ez. 13.05. (T.W.Johansen u.c.). Liels skaits vienā vietā. Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. 5 Praulienas pag., Madonas r. 01.05. (W.Bledowski, V.Cīrulis); 6 Nagļu zivsaimniecībā, Rēzeknes r. 17.05. (t.sk. 2, kas tur bija jau 15.05.) (S.Hjerppe, V.Häkkinen); iespejams tie paši 6 putni novēroti arī 31.05. Nagļu zivsaimniecības Ļodānu nodaļā (A.Celmiņš, G.Graubics, V.Roze, A.Zacmanis). Vidējā klijkaija Stercorarius pomarinus. 1 nepieaudzis putns (bez pagarinātām astes spalvām) patālu jūrā pie Kolkasraga 12.05. (T.W.Johansen). Larus fuscus intermedius / heuglini. 1 nepieaudzis putns (4.gads) Kolkasragā 08.05. (A.Celmiņš, M.Jaunzemis, T.W.Johansen); 2 ad nolidoja gar Kolkasragu austrumu virzienā 10.05. (T.W.Johansen, A.Celmiņš). Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybridus. 2 Lādzēnu dīķos Stelpes apk., Bauskas r. 13.05. (A.Misa); 1 Īdeņā pie Lubānas ez. 16.05. (S.Hjerppe, V.Häkkinen). Cekulainais cīrulis Galerida cristata. 4 Ezerkrasta rajonā Liepājā 12.05. (V.Ādamsons, A.Celmiņš, M.Jaunzemis, T.W.Johansen). Sarkanrīkles čipste Anthus cervinus. Dzirdēts sauciens Kolkasragā 09.05. un 10.05. (T.W.Johansen, M.Jaunzemis). Akmeņu čipste Anthus petrosus. 3 Kolkasragā 09.05. No tām 2 apskatītas vizuāli un 1 reizi dzirdēts sauciens (T.W.Johansen, M.Jaunzemis, A.Celmiņš); dzirdēts sauciens Kolkasragā 10.05. (T.W.Johansen). Citroncielava Motacilla citreola. 2 TT pie Platones ietekas Lielupē, Jelgavā 09.05. (U.Pekša). 2 TT pļavā pie Rīgas lidostas 11.05. (E.Dzenis); pāris Vītiņos pie Liepājas ez. 13.05. (V.Ādamsons u.c.); 3 TT pļavā pie Rīgas lidostas 14.05. (A.Celmiņš); 1 T Liepājas ez. rietumu krastā, apm. 1 km uz dienvidiem no pilsētas 27.05. (A.Celmiņš). Pelēkā cielava Motacilla cinerea. Dzirdēta balss 08.05. Kolkasragā (V.Roze, G.Graubics, A.Zacmanis); 5 reizes 09.05. Kolkasragā - 2 reizes pielidojam ragam (apskatas vizuāli) un 3 reizes dzirdēta balss (T.W.Johansen, M.Jaunzemis, A.Celmiņš); 1 T pielidoja Kolkasragam un nolaidās pie vecās bākas drupām 10.05. (T.W.Johansen u.c.); 2 reizes dzirdēta balss Kolkasragā 11.05. (A.Celmiņš, M.Jaunzemis, T.W.Johansen); 1 Ieriķupītē pie Ieriķiem, Cēsu r. 19.05.; 2 (iespējams abi TT) Amatā pie Lustūža, Cēsu r. 20.05. (abi novērojumi E.Dzenis). Zīdaste Bombycilla garrulus. Vairāki novērojumi, kas liecina, ka šopavasar zīdastes Latvijā uzturējās ilgāk nekā parasti: 317 uzskaitītas migrācijā Kolkasragā 7 stundās 10.05. (T.W.Johansen u.c.). 2 Āgenskalnā Rīgā 15.05. (I.Mārdega), kā arī balsis Salaspilī un Rīgā tajā pat datumā (A.Stīpniece); vismaz 1 Saldū 17.05. (M.Jaunzemis); 2 Gulbenē 18.05. (HH). Pēdējais ir vēlākais novērojums Latvijā, par trijām dienām vēlāk nekā 1987.g. Ūdensstrazds Cinclus cinclus. Ligzda ar mazuļiem Rendā, Kuldīgas r. 12.05. (V.Ādamsons u.c.). Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina. Dziesma Rīgā, lielajos kapos 05.05. (E.Račinskis, R.Lebuss). Agrākais pavasara novērojums Latvijā - par trijām dienām agrāk nekā pagājušajā gadā. Nākamajā dienā bija vēl divās vietās - Ezerē, Saldus r. (M.Jaunzemis) un Jaunjelgavā, Aizkraukles r. (P.Strautiņš). Grīšļu ķauķis Acrocephalus paludicola. 2 dziedoši TT Liepājas ez. dienvidu galā 13.05. (V.Ādamsons, A.Celmiņš, M.Jaunzemis, T.W.Johansen). Abi putni labi apskatīti un sugas noteikšana ir pārliecinoša. Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum. 1 dzirdēts dziedam un pēc tam noķerts tīklā gredzenošanai Daugmalē, Rīgas r. 13.05. (E.Dzenis). Agrākais pavasara novērojums Latvijā - par četrām dienām agrāk nekā 1995.g. Purva ķauķis Acrocephalus palustris. 1 dzied Liepājas ez. dienvidu galā 13.05. (A.Celmiņš u.c.). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Līdz šim agrākie bija 14.05. trijos dažādos gados. Svītrainais ķauķis Curruca nisoria. 1 novērots Vecsvirlaukas apk., Jelgavas r. 09.05. (A.Kalvāns). Agrākais pavasara novērojums Latvijā - par četrām dienām agrāk nekā 1990.g. Baltkakla mušķērājs Ficedula albicollis. 2 TT novēroti Ances apk., Ventspils r. maija vidū (R). Ja tiks apstiprināts OFK, tad tas būs otrais šīs sugas novērojums Latvijā. Baltsvītru krustknābis Loxia leucoptera. Manīti divas reizes Kolkasragā 10.05. - vienu reizi balsis un otrreiz 2 īp. novēroti lidojumā kopā ar egļu krustknābjiem (T.W.Johansen, M.Jaunzemis, A.Celmiņš). Lielā stērste Emberiza calandra. 1 T novērots dziedam Pavasaru apk., Rīgas r. 28.05. (Lielupes kreisais krasts iepretī Babītes ez. rietumu galam) (V.Vintulis). Tas ir tikai kādus 3 km no iepriekšējā novērojuma pie Gātupes poldera 28.05.1998.

Aprīlis 2001

Lielais baltais gārnis Ardea alba. 1 Sātiņu zivju dīķos, Saldus r. 05.04. (M.Jaunzemis); 1 Īdeņas zivju dīķos pie Lubānas ez. 21.04. (M.Strazds, J.Ķuze). Mazais gulbis Cygnus bewickii. 356 Zvejsalas dīķos Nagļu zivsaimniecībā Rēzeknes r. 17.04. (J.Baumanis). Liels skaits vienā vietā. Baltvaigu zoss Branta leucopsis. 9 kopā ar apm. 3000 baltpieres un sējas zosīm Svētes grīvā, Jelgavas r. 03.04. (A.Celmiņš, G.Graubics, M.Jaunzemis, A.Zacmanis). Turpat arī kāds baltvaigu zoss hibrīds ar oranž-dzeltenām kājām. Mandarīnpīle Aix galericulata. 1 T Valgundes pag., Jelgavas r. 07.04. (A.Kalvāns). Putns novērots mežā Klīves grāvī, kādus 2 km no tuvākajām mājām (A.Kalvāns). Pagājušajā ziemā mandarīnpīles regulāri varēja novērot Rīgas centrā. Tik tālu no apdzīvotām vietām mandarīnpīle Latvijā novērota pirmo reizi. Koku pīle Aix sponsa. 1 T novērots un uzfilmēts nelielā ezeriņā pie Silakroga 18.04. (netālu no Rīgas apvedceļa virzienā uz Zaķumuižu) (U.Cekulis u.c.). Uzturējās minētajā vietā vismaz nedēļu. Koku pīle ir Amerikas suga. Eiropā tā neligzdo, bet bieži tiek turēta ūdensputnu kolekcijās. Novērotais putns ir izbēdzis no tuvākas vai tālākas nebrīves. Šis ir otrais zināmais koku pīles novērošanas gadījums Latvijā brīvā dabā. Pirmais bija 16.04.1993. Doles salā (R.Matrozis). Meža pīles un platknābja hibrīdam līdzīga pīle novērota Alūksnes ezerā 21-24.04. (J.Cīmiņš). Novērota jau pagājušajā gadā un šopavasar parādījusies atkal. Drīzāk tomēr tas nav hibrīds, bet tikai neparasti krāsots meža pīles T. Melnā klija Milvus migrans. 5 uzskaitītas Kolkasragā 26.04. Sarkanā klija Milvus milvus. 1 Kolkasragā 18.04. Čūskērglis Circaetus gallicus. 1 Olgas purvā, Madonas r. 21.04. (V.Cīrulis). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Stepes lija Circus macrourus. Divi novērojumi Kolkasragā - 1 T 23.04. un 1 T 24.04. aizmigrēja ziemeļu virzienā. Abi novērojumi pievakarē pēc pl. 17:00 (visi D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge). Vidējais ērglis Clanga clanga. 1 ad Kolkasragā aizlidoja jūrā ziemeļu virzienā 26.04. (L.Carlsson u.c.). Lielais piekūns Falco peregrinus. 3 vienlaicīgi novēroti Kolkasragā, Talsu r. 23.04. (D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge). Ormanītis Porzana porzana. 2 īpatņi dzirdēti Dižpurva apkārtnē, Ventspils r. 08.04. (P.Strautiņš). Agrākais pavasara novērojums Latvijā - par četrām dienām agrāk nekā līdz šim zināmais novērojums 1989.g. Avozeta Recurvirostra avosetta. 3 starp moliem Rojā, Talsu r. 24.04. (V.Vintulis, K.Lapiņš); 1 Kolkasragā 29.04. (D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge). Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola. 1 nolidoja gar Kolkasragu 28.04. (A.Zacmanis, D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge). Agrākais pavasara novērojums Latvijā - pirmo reizi aprīlī. Parastais šņibītis Calidris alpina. 1 Ainažu apk., Limbažu r. 12.04. (A.Kuročkins). Agrākais pavasara novērojums Latvijā - par 4 dienām agrāk nekā pagājušajā gadā. Gugatnis Calidris pugnax. 2 TT Svētes grīvas apk., Jelgavas r. un 1 T Bērzciemā, Tukuma r. 20.04. (V.Roze u.c.). Diezgan agri pirmie novērojumi. Agrāk zināms tikai 16.04.1993. (R.Matrozis). Lietuvainis Numenius phaeopus. 1 Ainažu apk., Limbažu r. 12.04. (A.Kuročkins). Agrākais pavasara novērojums Latvijā - par 2 dienām agrāk nekā 1979. un 1990.g. Tumšā tilbīte Tringa eryhtropus. 2 Kolkasragā 26.04. (D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge). Agrākais pavasara novērojums Latvijā - par četrām dienām agrāk nekā pagājušajā gadā. Upes tilbīte Actitis hypoleucos. 1 pie Gaujas Valmierā 04.04. (VF). Otrs agrākais pavasara novērojumi Latvijā - agrāk zināms tikai 28.03.1972. Akmeņtārtiņš Arenaria interpres. 1 Mazirbes jūrmalā 28.04. (L.Jansone). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Iespējams tas pats novērots Kolkasragā 30.04. Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. 4 Kolkasragā 13.04. Agrākais pavasara novērojums Latvijā - par trijām dienām agrāk nekā 1990. un 2000.gadā (abi pēdējie novērojumi DJH, DBW). Upes zīriņš Sterna hirundo. 1 Daugavā pie Kaibalas, Ogres r. 12.04. (A.Zacmanis). Agrākais pavasara novērojums Latvijā - par vienu dienām agrāk nekā līdz šim zināmais novērojums 1995.g. Zīriņš Sterna paradisea/hirundo. Pavisam 7 (3+3+1) novēroti migrācijā virs jūras posmā starp Nidu un Jūrmalciemu, Liepājas r. 09.04. (R.Matrozis). Suga nav precīzi noteikta - jūras vai upes zīriņš? Agrākais pavasara novērojums Latvijā (kā vienai, tā otrai sugai). Mazais zīriņš Sternula albifrons. 1 Kolkasragā 21.04. (V.Roze u.c.). Agrs novērojums. Tajā pašā datumā bijis tikai 1989.g. Purva pūce Asio flammeus. 8 uzskaitītas startējam migrācija no Kolkasraga 9. un 29.04. (J.Priednieks, I.Priedniece). Vairums vai visas šī suga, jo droša noteikšana nebija iespējam novērošanas apstākļu dēļ. Zaļā dzilna Picus viridis. 1 Turkalnes apkārtnē, Ogres r. 22.04. Noteikta tikai pēc balss (P.Strautiņš); 1 T pie Kaņiera ez., Tukuma r. 24.04. (V.Vintulis, K.Lapiņš). Ļoti maz novērojumu pēdējos gados. Bezdelīga Hirundo rustica. 4 pie Sātiņu dīķiem, Saldus r. 13.04. (M.Jaunzemis u.c.). Trešais agrākais pavasara novērojums Latvijā (pats agrākais bijis 09.04. 1989.g.). Akmeņu čipste Anthus petrosus. Pa vienam īpatnim Kaltenē un Kolkasragā, Talsu r. 01.04. (V.Vintulis u.c.), kā arī Nidā un Papē, Liepājas r. 09.04. (R.Matrozis). Latvijā samērā reta caurceļotāja, un tikai piekrastē. Citroncielava Motacilla citreola. 1 T pie Riču ez., Daugavpils r. 28.04. (R.Matrozis). Lakstīgala Luscinia luscinia. 1 dzied pie Rīgas lidostas 28.04. (E.Dzenis). Viens no agrākajiem pavasara novērojumiem Latvijā, tajā pašā datumā bijis arī 1986., 1998 un 2000.g. Apkakles strazds Turdus torquatus 1 T kādā dārzā Kolkā, Talsu r. 30.04. (D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge). Vienīgais novērojums šopavasar. Čuņčiņš Phylloscopus collybita. Dzirdēta dziesma Ikšķilē, Ogres r. 05.04. (A.Zacmanis). Agrākais pavasara novērojums Latvijā - par vienu dienu agrāk nekā līdz šim zināmais novērojums 1983.g. Dižknābis Coccothraustes coccothraustes. Novērots neparasti liels bars - 65 bija ielaidušies kādā bērzā Jaunogrē 14.04. (A.Stīpniece). Lielākais dižknābju bars kāds jeb kad Latvijā ziņots.

Marts 2001

Lielais dumpis Botaurus stellaris. 1 ievainots noķerts pie bebru āliņģa Brocēnu pag., Saldus r. 01.03. Vēlāk nobeidzies. Iespējams pirmais migrants, bet nevar izslēgt arī ziemošanu. Dažas dienas vēlāk turpat novēroti 2 īpatņi. Varētu būt migrējoši putni, kas nolaidušies atpūsties dienas laikā? (abi novērojumi A.Šteins). Lielais baltais gārnis Ardea alba. Marta pēdējā nedēļā 2 novēroti Īdeņas zivju dīķos pie Lubānas ez., Rēzeknes r. (O.Bodrovs). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Melnais stārķis Ciconia nigra. 1 Zvārdes apkārtnē Saldus r. 27.03. (Dz.Strautmane). Agrākais zināmais pavasara novērojums Latvijā. Nākamajā dienā - 28.03. ziņots arī Lutriņu apkārtnē Saldus r. (A.Upenieks). Meža zoss Anser anser. 2 Liepājas ez. centrālajā daļā 05.03. (V.Roze u.c.). Iespējams pirmie migranti, bet nevar izslēgt arī ziemošanu. Sāmsalas pīle Tadorna tadorna. 1 uz ziemeļiem jūrā pie Akmeņraga, Liepājas r. 06.03. (A.Celmiņš u.c.). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Zivjērglis Pandion haliaeetos. 1 Sātiņos pie Silzemju dīķa, Saldus r. 26.03. (Z.Jansone). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Lauku piekūns Falco tinnunculus. 1 pie Liepājas ostas dienvidu mola 05.03. Varētu būt pirmais migrants (M.Jaunzemis u.c.). Purva piekūns Falco columbarius. 1 Liepājas ez. ziemeļu galā 05.03. (A.Celmiņš u.c.). Iespējams ziemotājs. Ūdensvistiņa Gallinula chloropus. 2 kādā kanālā Liepājas ez. ziemeļu galā 05.03. (ziemotājas). (A.Celmiņš u.c.). Mērkaziņa Gallinago gallinago. Dzirdēta balss Tadaiķu apk. Liepājas r. 18.03. (E.Dzenis, K.Sams). Viens no agrākajiem pavasara novērojumiem. Tajā pašā datumā bijis tikai 1995.g. pie Dārziņiem (R.Matrozis). Kuitala Numenius arquata. Vairākas reizes balss Imantā, Rīgā 13.03. (J.Baumanis). Agrākais pavasara novērojums Latvijā - par 6 dienām agrāk nekā 1989.g. Pļavas tilbīte Tringa totanus. 1 kopā ar ķīvītēm balss Tadaiķu apk. Liepājas r. 18.03. Agrākais pavasara novērojums Latvijā. (E.Dzenis, K.Sams). Meža balodis Columba oenas. 2 Teiču purvā pie Islienas ez., Madonas r. 05.03. (G.Akmentiņš). Tajā pat dienā 1 pie Kaķeniekiem Dobeles r. (A.Celmiņš u.c.). Agri migrantu novērojumi, agrāk bijis tikai 04.03.2000. (V.Roze). Cekulainais cīrulis Galerida cristata. 5 tradicionālajā vietā Liepājā 06.03. (A.Celmiņš u.c.). Sarkanrīklīte Erithacus rubecula. 1 Liepājā, Ezerkrasta rajonā 06.03. (ziemotāja) (V.Roze u.c.). Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros. Dzirdēta dziesma Saldū 21.03. (Z.Jansone). Agrākais pavasara novērojums Latvijā. Dziedātājstrazds Turdus philomelos. 1 Liepājā, Ezerkrasta rajonā 05.03. (ziemotājs; pirmais šīs sugas ziņojums šoziem). Ziemas žubite Fringilla montifringilla. T un M Liepājas ez. ziemeļu galā 06.03. (ziemotājas) (V.Roze u.c.). Kalnu ķeģis Linaria flavirostris. 14 pie Liepājas ostas dienvidu mola 05.03. Latvijā samērā reti novērota suga (V.Roze u.c.). Baltsvītru krustknābis Loxia leucoptera. 2 TT novēroti kopā ar 5 egļu krustknābjiem Lejasciema apk., Gulbenes r. 03.03. (A.Freibergs). Niedru stērste Emberiza schoeniclus. 2 Vecslocenes pļavās Kauguru - Slokas apkārtnē 03.03. (V.Vintulis). Novērots T un dzirdēta balss. Domājams, ka ziemojoši īpatņi; 1 T Mērsraga jūrmalā Talsu r. 14.03. (J.Kazubiernis). Varbūt pirmais migrants, bet nevar izslēgt, ka ziemojis tepat Latvijā.

Februāris 2001

Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis. 2 Dārziņos 11.02. (A.Zacmanis). Lielais dumpis Botaurus stellaris. 1 Dārziņos pie Rīgas HES 06.02. (K.Funts u.c.). Lielgalvis Netta rufina. 1 M Dārziņos pie Rīgas HES 06.02. (V.Roze u.c.). Aptuveni 15. novērojums Latvijā pēdējo 100 gadu laikā. 11.02. tas pats putns novērots Daugavā pie Dārziņu vecupes slūžām (R.Matrozis). Dumbrcālis Rallus aquaticus. 1 dzirdēts Dārziņos 11.02. (turpat bija arī janvārī) (A.Zacmanis, J.Ķuze). Ūdensvistiņa Gallinula chloropus. 3 Dārziņos pie Rīgas HES 05.02. (A.Avotiņš, J.Ķuze). Turpat 2 īp. 06.02. (K.Funts) un 1 īp. 11.02. (R.Matrozis). Sloka Scolopax rusticola. 1 izcelta no meža ceļa Tārgalē, Ventspils r. 06.02. (U.Fridenbergs); 1 novērota mazkalibra šautenes optikā, kad tā bija uz zemes pie bebru grāvja. Pēc tam izcelta un redzēta lidojumā. Lutriņu pag., Saldus r. 17.02. (mednieks Upenieks). Pļavu tilbīte Tringa totanus. 2 Mangaļsalā pie Daugavas ietekas jūrā 11.02. (I.Deņisovs). Tajā pat vietā, kur 1 īp. 13.01. Urālpūce Strix uralensis. 1 M novērota Rīga pie Zemitānu tilta 18.02. (D.Drazdovskis). Reti, bet regulāri Urālpūces mēdz uzturēties Rīgā ziemas mēnešos. Vairāki novērojumi bijuši arī citās ziemās. Pļavas čipste Anthus pratensis. 1 Mazsalacas apk., Valmieras r. 08.02. (V.Vintulis, J.Ķuze). Sarkanrīklīte Erithacus rubecula. 1 pie Līču - Laņģu klintīm, Lodes apk., Cēsu r. 03.02. (V.Vintulis); 1 Ventspilī 25.02. (G.Graubics). Plukšķis Turdus iliacus. 1 kopā ar pelēkajiem strazdiem Purvciemā, Rīgā 05.02. (D.Drazdovskis). Ziemas žubīte Fringilla montifringilla. T un M kopā ar zaļžubītēm Purvciemā, Rīga 06.02. (D.Drazdovskis). Pirmais šīs sugas ziņojums šoziem. Žagata Pica pica. Bars 200-300 krūmājā pie Rīgas lidostas 14.02. Lielākais skaits nakšņošanas vietā kāds līdz šim ziņots (E.Dzenis).

Janvāris 2001

Mazais gulbis Cygnus columbianus. 2 (ad un 1cy) Lauteru jūrmalā, Limbažu r. (J.Lipsbergs). Ragainais dūkuris Podiceps auritus. 1 Rīgas jūras līča rietumu malā posmā starp Kalteni un Roju 14.01. (V.Vintulis). Pirmais šīs sugas ziemošanas gadījums Latvijā. Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis. 1 Sausās Daugavas augšgalā pie Doles salas 23.01. (M.Kalniņš). Lielais dumpis Botaurus stellaris. 1 pie Silabebru ez., Jēkabpils r. vismaz janvāra mēnesī (A.Avotiņš pēc ziņām no novērotāja). Zivju gārnis Ardea cinerea. 39 rajonā, kur Starpiņupīte iztek no Kaņiera ez., Tukuma r. 14.01. (J.Kazubiernis). Lielākais skaits Latvijā ziemas mēnešos vienā vietā. Baltais stārķis Ciconia ciconia. 1 ziemoja Liepājas r. Sakas pagastā. Tika barots, bet rokās nedevās un dzīvoja dabā (Liepājas TV ziņa un informācija žurnālā "Ieva" janvāra beigās). Baltpieres zoss Anser albifrons. 3-S virs Liepājas ez. centrālās daļas 13.01. (M.Jaunzemis). Meža zoss Anser anser. 1 pie Mērsraga bākas, Talsu r. 24.01. (V.Roze, A.Zacmanis, A.Celmiņš). Zosis Anser sp. 3 pacēlās no lauka Abavas malā Pūrē Tukuma r. 02.01. Suga precīzi nav noteikta (V.Roze pēc citu novērotāju atstāsta). Krīklis Anas crecca. 1 Kaņiera ezerā, Tukuma r. 13.01. (E.Ozols). Garkaklis Anas acuta. 5 Liepājas ez. ziemeļu daļā 13.01. (M.Jaunzemis). Brūnkaklis Aythya ferina. 1 T Rojas mola līcī, Talsu r. 14.01. (V.Vintulis); 1 T Dārziņos pie Rīgas HES vismaz no 21. līdz 29.01. (V.Roze, A.Zacmanis, R.Matrozis u.c.). Lauku lija Circus cyaneus. 1 rietumu piekrastē pie Ovīšiem, Ventspils r. 14.01. (E.Račinskis). Lauku piekūns Falco tinnunculus. 1 Spuņciemā, Rīgas r. 03.01. (J.Režais). Dumbrcālis Rallus aquaticus. Dzirdēta balss Dārziņos pie Rīgas HES 21.01. (V.Roze, A.Zacmanis). Ūdensvistiņa Gallinula chloropus. Viena Juglas kanālā Ķīšezera dienvidu galā 01.01. (A.Celmiņš. M.Sidorenko); 1 Liepājas ez. ziemeļu daļā 13.01. (M.Jaunzemis); 1 Mērsraga kanālā pie tilta 24.01. (V.Roze, A.Zacmanis, A.Celmiņš); 1 Dārziņos pie Rīgas HES vismaz no 25.01. un līdz mēneša beigām (A.Zacmanis, M.Kalniņš). Dzērve Grus grus. Vismaz 11 uz SW pāri Rīgas centram 10.01. (redzēta tikai daļa no bara) (A.Petriņš). Pirmais šīs sugas novērojums Latvijā janvārī. Ķīvīte Vanellus vanellus. 1 novērota Melnragu rīkles pļavās, Slampes apk., Tukuma r. janvāra beigās (J.Ucelnieks). Vistilbe Lymnocryptes minimus. 1 maršrutā Lauteri - Kancu urga pie Salacgrīvas, Limažu r. 01.01. (J.Lipsbergs). Sloka Scolopax rusticola. 2 novērotas Ezeru mežniecībā Slīteres nacionālajā parkā, Talsu r. periodā 19.-26.01. (L.Jansone, J.Jansons). Pļavu tilbīte Tringa totanus. 1 Mangaļsalā pie Daugavas ietekas jūrā 13.01. (I.Deņisovs). Otrais novērojums Latvijā ziemas mēnešos (skat. arī februāri). Lielā polārkaija Larus hyperboreus. 1 ad lidoja uz N rietumu piekrastē pie Sārnates, Ventspils r. 14.01. (A.Celmiņš). Meža balodis Columba oenas. 1 pie Liepājas dienvidu robežas 28.01. (A.Celmiņš, M.Sidorenko). Pirmais novērojums Latvijā janvārī. Cekulainais cīrulis Galerida cristata. Vismaz 4 tradicionālajā vietā Liepājā Ezerkrasta rajonā 13.01. (M.Jaunzemis) un 5 turpat 28.01. (A.Celmiņš, M.Sidorenko). Sila cīrulis Lullula arborea. 1 Kolkasragā vismaz no 20. līdz 29.01. (R.Matrozis, V.Roze u.c.). Pirmais šīs sugas novērojums Latvijā ziemas mēnešos. Pļavas čipste Anthus pratensis. 3 maršrutā Lauteru jūrmalā, Limažu r. 01.01. un 20.01. Abās reizēs izceltas vienlaicīgi (J.Lipsbergs); 15 Liepājā Ezerkrasta rajonā (M.Jaunzemis) un 3 piekrastē uz ziemeļiem no Akmeņraga, Liepājas r. 13.01. (A.Celmiņš); 1-3 Kolkasragā vismaz no 24. līdz 29.01. (V.Roze u.c.). Akmeņu čipste Anthus petrosus. 2 jūras krastā pie Engures ciema Tukuma r. 13.01. (V.Vintulis); 1 Kaltenes jūrmalā Talsu r. 14.01. (V.Vintulis). Ceturtais un piektais ziemošanas gadījums Latvijā. Baltā cielava Motacilla alba. Viena Rīgas Zooloģiskajā dārzā nāca baroties pie roņu baseina Ķīšezera malā 02.01. (L.Matsone). Turpat redzēta arī vairākas dienas vēlāk. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula. 1 maršrutā Lauteri - Kancu urga pie Salacgrīvas, Limažu r. 01.01., vēlāk Lauteru apkārtnē novērota arī 26.01. (J.Lipsbergs); 1 Zvejniekciemā Rīgas r. (M.Kalniņš) un Skrīveros Aizkraukles r. 04.01. (E.Dzenis); 1 pie Līgatnes upes posmā starp Valmieras dzelzceļu un Vidzemes šoseju 20.01. (E.Račinskis); 1 Ķemeru nacionālā parka SW malā 22.01. (J.Ķuze); 1 nāca pie barotavas Rīgā, Pārdaugavā 2-3 pēdējas janvāra nedēļās (A.Bušs); balss Engures ez. austrumu krastā 29.01. (J.Kazubiernis). Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros. 1 jūras krastā apm. 7 km uz dienvidiem no Ventspils 14.01. (A.Kuročkins). Pirmais šīs sugas novērojums Latvijā ziemas mēnešos. Plukšķis Turdus iliacus. Dzirdēta balss naktī Rīgā, Purvciemā 08.01. un 1 rietumu piekrastē uz dienvidiem no Ziemupes, Liepājas r. 13.01. (abi novērojumi E.Račinskis). Sila strazds Turdus viscivorus. Dzirdēta balss rietumu piekrastē uz dienvidiem no Ziemupes, Liepājas r. 13.01. (E.Račinskis). Pirmais zināmais šīs sugas novērojums Latvijā janvārī. Iespējams bijis vēl kāds novērojums citos gados, bet precīzas ziņas pagaidām nav saņemtas. Čuņčiņš Phylloscopus collybita. 1 kopā ar cekulainajiem cīruļiem Liepājā Ezerkrasta rajonā 28.01. (M.Sidorenko, A.Celmiņš). Pirmais novērojums Latvijā janvārī. Mājas strazds Sturnus vulgaris. Liels bars - 130 Liepājā Ezerkrasta rajonā un vēl kādi 50 citur gar ezermalu 13.01. (M.Jaunzemis). Vēl viens bars (32) tajā pašā dienā aizlidoja N virzienā pie Akmeņraga bākas (A.Celmiņš). Mājas strazdu ziemošana Latvijā ir parasta parādība. Šeit tie pieminēti tikai janvārim neparastā skaita dēļ. Niedru stērste Emberiza schoeniclus. 1 un 4 maršrutā Lauteri - Kancu urga pie Salacgrīvas, Limbažu r. 01.01. (J.Lipsbergs); 1 Liepājas ez. rietumu krastā pie pilsētas dienvidu robežas 28.01. (A.Celmiņš, M.Sidorenko).

Saīsinājumi: T - tēviņš, M - mātīte, ad - pieaugušais putns. N, E, S, W - debess puses - ziemeļi, austrumi, dienvidi un rietumi.

Ievada attēlā lukstu čakstīte Liepājas ezera rietumu krastā pie Maiļraga, 13-Mai-2001. © Agris Celmiņš.