Putnu foto lappuses

Selga Bērziņa
Arnis Blumbergs
Igors Deņisovs
Arnis Dimperāns
Daina Feldmane
Jānis Jansons
Agris Krusts
Edgars Lediņš
Ainars Mankus
Oskars Šmeliņš
Putnubildes.lv

 

Pievienoti attēli

Lielais šņibītis (3)  29 jūl
Reņģu kaija (2)
Kamčatkas kaija (3)
Brūnspārnu ķauķis (2)
Garknābja gaura  20
Ķīķis (2)
Gaišais šņibītis (3)
Trulītis
Parastais šņibītis
Šaurknābja pūslītis (2)
Reņģu kaija
Sudrabkaija
Upes zīriņš
Zaļā vārna (2)  12
Cekulainais cīrulis
Baltā cielava (2)
Lakstīgala
Mājas strazds
Paugurknābja gulbis  10
Tumšā pīle
Morinella tārtiņš (2)
Līkšņibītis (2)
Attēlu autori  kopsavilkums

 

Citas sadaļas

Putnu balsis
Kur novērot putnus Latvijā
Dīķu numuri un nosaukumi
Latvijas putnu saraksts  xls
Saraksta pielikums  D E
Nākamā putnu suga Latvijā?
Novērojumu atlases kritēriji
Pieejamo publikāciju saraksts
Putnu vērošanas principi
Citas lappuses

Putnu ziņas

Latvija
Dabasdati

Lietuva
Polija
Igaunija
Somija

Laika apstākļi

Pape Kolka Lubāns  windguru
Meteoroloģiskais radars
Atmosf. spiediens un frontes
Baltija no satelīta sat24.com
Meteolapa.lv

 

Latvijas putni . Vairāk kā 3800 attēli 360 sugām (kopā ar D un E kategorijām) un 460 skaņu ieraksti 194 sugām. Piezīmes par skaitu un izplatību, detalizēts retu putnu uzskaitījums un citas ziņas.

Pages in English

Bird sounds
Where to watch birds

------