Latvijas putni - vairāk kā 3710 attēli 360 sugām (kopā ar D un E kategorijām) un 459 skaņu ieraksti 194 sugām. Piezīmes par skaitu un izplatību, detalizēts retu putnu uzskaitījums un citas ziņas.

 
 

Citas sadaļas

Putnu balsis
Kur novērot putnus Latvijā

Dīķu numuri un nosaukumi
Latvijas putnu saraksts  xls
Nākamā putnu suga Latvijā?
Novērojumu atlases kritēriji
Pieejamo publikāciju saraksts
Putnu vērošanas principi
Putnu ziņu grupa
Citas lappuses

Putnu ziņas

Latvija
Dabasdati

Lietuva
Polija
Igaunija
Somija

Pages in English

Bird sounds
Where to watch birds

------