Latvijas putni . Vairāk kā 3750 attēli 360 sugām (kopā ar D un E kategorijām) un 459 skaņu ieraksti 194 sugām. Piezīmes par skaitu un izplatību, detalizēts retu putnu uzskaitījums un citas ziņas.

 

Pievienoti attēli

Baltvēderis  21 mai
Kākaulis
Baltvaigu zoss  20
Platknābis
Cekulpīle
Lietuvainis
Dīķu tilbīte
Mazais zīriņš (2)
Lielais baltais gārnis (3)  17
Ūdensvistiņa
Jūras žagata
Upes tārtiņš
Parastais šņibītis
Pļavu tilbīte (2)
Purva tilbīte (2)
Upes tilbīte (2)
Pelēkā cielava (2)
Pelēkā vārna
Sīlis
Melnā pīle (3)  11
Nakts gārnis
Melnā klija
Sarkanā klija
Attēlu autori  kopsavilkums

 

Citas sadaļas

Putnu balsis
Kur novērot putnus Latvijā
Dīķu numuri un nosaukumi
Latvijas putnu saraksts
  xls
Saraksta pielikums  D E
Nākamā putnu suga Latvijā?
Novērojumu atlases kritēriji
Pieejamo publikāciju saraksts
Putnu vērošanas principi
Citas lappuses

Putnu ziņas

Latvija
Dabasdati

Lietuva
Polija
Igaunija
Somija

Uziets Internetā

Sichuan Bush Warbler

Pages in English

Bird sounds
Where to watch birds

 

Putnu foto lappuses

Selga Bērziņa
Arnis Blumbergs
Igors Deņisovs
Arnis Dimperāns
Daina Feldmane
Jānis Jansons
Agris Krusts
Edgars Lediņš
Ainars Mankus
Oskars Šmeliņš
Putnubildes.lv

Laika apstākļi

Pape Kolka Lubāns  windguru
Meteoroloģiskais radars
Atmosf. spiediens un frontes
Baltija no satelīta sat24.com
Meteolapa.lv

------