Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Krievijas centrālā rietumu daļa, Kazahstāna (izņemot dienvidus), centrālās Sibīrijas dienvidi (Jeņisejas augštece) un tālāk līdz Mongolijas un Ķīnas ziemeļrietumiem. Areāla rietumu mala iesniedzas Somijā un Baltijas valstīs. Ziemo Indijā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Svensson 2020).

Birds of the World

Klusais ķauķis Iduna caligata

Ciemupe, Ogres novads, 3-Jūn-2012. © Ainars Mankus.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā samērā rets ligzdotājs. Pirmo reizi novērots un pierādīta ligzdošana 2012. gadā Ciemupē pie Ogres un Madonas novada Ošupes pagastā. 2013. gada jūnijā Ošupes pagastā konstatēts jau trijās vietās (ap 4,5 km starp vietām), iezīmējot nelielu lokalizētu populāciju Lubāna ziemeļrietumu malā. Ligzdošanas sekmes 2013. gadā šajā apvidū nav zināmas. 2013. gada jūnijā vēl viena neliela lokalizēta populācija atklāta Madonas novada Praulienas pagastā - divas vietas 4 km attālumā viena no otras. Laikā no 12. līdz 19. jūnijam tur konstatēti 9 dziedoši īpatņi (S.Martinsone, Dabasdati). Tā paša gada jūlijā klusais ķauķis novērots vēl divās vietās - pie Lejasciema (I.Freiberga) un pie Cēsīm (N.Kukārs). 2014. gadā atklātas vēl četras jaunas vietas, 2015. gadā vēl vismaz 8 jaunas vietas (visas Latvijas austrumu daļā, skat. novērojumu uzskatījumu zemāk), bet 2016. gadā vēl 9 jaunas vietas, to skaitā arī viena pirmo reizi uz rietumiem no Daugavas - Olaines pagastā pie Grēnēm (E.Smislovs, V.Smislovs). Neuzkrītošais izskats un vietējiem Sylvia ģints ķauķiem līdzīgā dziesma padara šo putnu grūti pamanāmu. Ligzdotāju skaits Latvijā novērtēts 400-1500 pāru robežās (Ķerus u.c. 2021).

Garums: 11-12,5 cm (Svensson 2020).

Agrākie novērojumi pavasarī
Degumnieki, Ma, 21-Mai-2019, 1 dzied blakus mājām "Asnu Lejas". G.Grandāns.
Baltinavas pagasts, Bl, 22-Mai-2020, 1 dzied. O.Keišs (Dabasdati).
Priekuļu pagasts, Cs, 23-Mai-2018, 1 dzied. N.Kukārs (Dabasdati).
Ciemupe, Og, 24-Mai-2013, 6. J.Margevičs (Dabasdati).
Zaļenieku pagasts, Jl, 24-Mai-2021, 2 dzied rapšu laukā. A.Platais (Dabasdati).

Vēlākie novērojumi rudenī
Ainaži, Lm, 12-Sep-2021, 1 jaunais putns (1cy) noķerts. A.Kalvāns.

Novērojumi rietumos no Daugavas 2012 - 2024*

 

Kolka, Ta, 2014, 26-Mai, 1 dzied ap 10 minūtes, vizuāli nav apskatīts. K.Millers.

Grēnes, Ri, 2016, 17-Jūn, 1 dzied. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati ar foto).

Kolka, Ta, 2019, 21-Mai, 1 dzied un novērots vizuāli (dziesmas ieraksts). C.Kehoe, K.Funts.

Zaļenieku pagasts A, Jl, 2020, 17-Jūn, vismaz 4 atsevišķi dziedoši īpatņi rapšu laukā. A.Platais.

Zaļenieku pagasts B, Jl, 2021, 24-Mai, 2 dzied rapšu laukā (Dabasdati); 6-Jūn, turpat dzied 3 īpatņi. Abi novērojumi A.Platais.

Daugavgrīva, Rp, 2021, 4-Jūn, 1 dzied. S.Martinsone (Dabasdati).

Ābeļu pagasts, Jk, 2022, 29-Mai, 1 dzied. A.Kuročkins (Dabasdati).

Kolka, Ta, 2023, 6-Jūn, 1 dzied (11:45), vēlāk tajā pašā priedē vizuāli (19:00). V.Smislovs (Dabasdati).

Dundagas pagasts, Ta, 2023, 7-Jūn, 1 vairākkārt dzied nepilnu dziesmu, uz provokāciju nereaģē, neligzdotājs. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).

Birzgales pagasts, Og, 2023, 10-Jūn, 1 dzied. Ģ.Strazdiņš (Dabasdati).

Kolka, Ta, 2024, 27-Mai, 1 fotografēts. I.Brediks (Dabasdati).

Sesavas pagasts, Jl, 2024, 31-Mai, 1 dzied. P.Bagdonas (Dabasdati).

Novērojumi visā teritorijā 2012 - 2020*

 

Ciemupe, Og, 2012, 31-Mai, ierakstīta nepazīstama putna dziesma, kas vēlāk atpazīta kā piederīga klusajam ķauķim. A.Klevinskis u.c.; 3-Jūn šajā vietā novēroti

3 īpatņi, t.sk. 2 dziedoši TT un atrasta ligzda ar 3 olām. J.Jansons, A.Mankus (informācija par dziemas ierakstu tolaik vēl nebija zināma); 13-Jūn, atrasta otra ligzda ar 5 olām. E.Račinskis; 2-Jūl konstatēts, ka pirmā atrastā ligzda sekmīgi izvesta (zālē noķerts 1 pull, apgredzenots), bet otrajā ir 6 pull. K.Millers.

2013, 24-Mai, 6 iepriekšējā gada ligzdošanas vietā. J.Margevičs (Dabasdati); 1-Jūn, 3 īpatņi. K.Millers, C.Kehoe; 18-Jūn, 1 ad noķerts gredzenošanai. A.Kalvāns.
2015, 31-Mai, vismaz 2 (viens dzied). K.Millers, I.Grīnerte.

Degumnieki A (austrumi), Ma, 2012, 6-Jūn, novēroti vismaz 3 īpatņi vienlaicīgi, t. sk. 2 dziedoši TT; 3-Jūl šajā vietā atrasta ligzda ar 6 pull (jau lieli, izspruka no

ligzdas, 3 noķerti apgredzenoti). Citā, bet netālā vietā 10-Jūn novēroti 2 īpatņi (pāris), t.sk. 1 dziedošs T; 2-Jūl šajā vietā atrasta ligzda ar 6 pull, no kuriem 4 apgredzenoti (pārējie par mazu); 5-Jūl tajā pašā apkārtnē novēroti vismaz 6 pieaugušie putni (ad). Kopumā jūnijā-jūlijā austrumu pusē no Degumniekiem uzskaitīti vismaz 8 klusie ķauķi, t.sk. vismaz 3 dziedoši TT. Visi novērojumi K.Millers.

2013, 2-Jūn, divās vietās novēroti 2+2 pāri; viena no vietām tā pati, kas pagājušā gadā, otra - cita, attālums starp vietām ap 1,5 km. K.Millers, C.Kehoe.
2014, 4-Jūn, 3 pāri (1+2) 2 km attālumā. K.Millers, I.Grīnerte; 19-Jūn, 4 (pāris un 2 atsevišķi īpatņi). K.Millers u.c.; 28-Jūn, atrastas 2 ligzdas - vienā

apgredzenoti 5 pull, otra jau izvesta. K.Millers.

2016, 1-3-Jūn, vismaz 1 pāris. K.Millers, G.Grandāns u.c.; 14-Jūn, 1+1 vēl divās citās vietās šajā apkārtnē. K.Millers u.c.
2017, 3-Jūn, 1 dzied netālu no Sipiņiem. G.Grandāns u.c.; 15-Jūn, 2 vēl tālāk uz austrumiem (precīzāk ap 2,4 km uz NE pie Pauriem, kartē šī vieta izdalīta

atsevišķi). K.Millers.

2019, 21-Mai - 9-Jūn, līdz 3 dziedoši pie Asnu Lejām, klausoties no viena punkta. G.Grandāns u.c.
2020, 10-Jūn, 2. M.Kilups (Dabasdati); 4-5-Jūl, 1 pie Asnu Lejām; 5-Jūl, 2 dziedoši Sipiņu apkārtnē (ap 1,2 km ENE no Asnu Lejām). J.Ukass (Dabasdati 1, 2).

Degumnieki B (rietumi), Ma, 2015, 7-Jūn, 2 (t.sk. 1 dziedošs). K.Millers, I.Grīnerte; 10-Jūn, 3 pāri. K.Millers, G.Gaubics, V.Roze.

2017, 15-Jūn, 2 K.Millers.
2018, 23-Mai, 2. K.Millers.

Degumnieki C (ziemeļi-ziemeļrietumi), Ma, 2016, 1-Jūn. 2 pāri. G.Grandāns u.c.

Kalnagals, Ma, 2013, 4-Jūn, 2 īpatņi (pāris, varbūt pat 3 īpatņi) starp Kalnagalu un Iecelniekiem (ap 4,5 km SSW no Degumnieku vietām). K.Millers, C.Kehoe.

Atzīme kartē ir 2018. gada vietā. Izkliede pa gadiem ap 1 km robežās.

2015, 9-Jūn, 9 (4 pāri + 1 atsevišķs īpatnis). K.Millers, G.Graubics.
2017, 8-Jūn, vismaz 5. K.Millers, E.Kimman.
2018, 10-Jūl, 2 ad un ligzda ar 5 pull, kas todien arī apgredzenoti. K.Millers.
2020, 10-Jūn, 1 dzied. K.Millers.

Praulienas pagasts A, Ma, 2013, 12-14-Jūn, 7 dziedoši īpatņi Kujas pļavās "Žūklī". S.Martinsone; 15-22-Jūn, 2 pāri un 3 dziedoši īpatņi (fotografēti). G.Grandāns.

Praulienas pagasts B, Ma, 2013, 19-Jūn, 2 dziedoši īpatņi Kujas austrumu krastā ap 4 km uz dienvidiem no A vietas. S.Martinsone.

Praulienas pagasts C, Ma, 2016, 10-Jūl, 2 ad un 3 lidojoši juv (3,7 km no 20-Jūn vietas pie Kaļpiem). A.Klepers (Dabasdati).

Priekuļu pagasts, Cs, 2013, 3-Jūl, 1 dzied. N.Kukārs.

2014, 6-Jūn - 2-Jūl, 3 (pāris un 1 dziedošs īpatnis) (fotografēts). N.Kukārs, V.Vintulis, A.Klepers.
2015, 31-Mai, 1 dzied. A.Klepers (Dabasdati).
2017, 1-Jūn, 1 dzied. N.Kukārs (Dabasdati); 6-Jūn, 4 dzied. N.Kukārs, G.Grandāns, M.Dettori; 8-Jūn, 5 dzied. K.Kukārs (Dabasdati); 17-Jūn, 3 (pāris un 1 dzied).

A.Klepers (Dabasdati 1, 2); 28-Jūn, 1 dzied. M.Platacis (Dabasdati).

2018, 23-Mai, 1 dzied. N.Kukārs (Dabasdati); 17-Jūn, 2 pāri - teritorijas 150 m distancē, uzturas lokāli, uztraucas. A.Klepers (Dabasdati).
2019, 20-Jūn, 1. S.Laime (Dabasdati ar foto).

Lejasciema apkaime, Gu, 2013, 9-Jūl, 1 dzied. I.Freiberga; 10-Jūl, turpat 2 īpatņi (pāris) (fotografēti). K.Millers.

Ērgļu pagasts, 2014, 4-Jūn, 1 dzied (fotografēts). A.Kalvāns, Ē.Tempelfelds (Dabasdati ar foto).

Lazdukalna pagasts A, Bl, 2014, 28-Jūn, 1 dzied (fotografēts). K.Millers; 3-Jūl, 3 (pāris un 1 dziedošs īpatnis). G.Grandāns.

Lazdukalna pagasts B, Bl, 2016, 2-Jūn, 1 īpatnis ap 600 m W no A vietas. K.Millers.

Lazdukalna pagasts C, Bl, 2017, 27-Jūn, 1 dzied. A.Dekants (Dabasdati).

Skudnovkas apkaime, Re, 2014, 4-Jūl, 1 pāris un 3 izvesti mazuļi (cits pāris) (fotografēti). R.Rekmanis, I.Ozola.

Dravnieki, Gu, 2014, 5-Jūl, atrasta ligzda ar 4 mazuļiem (no kuriem 1 beigts) un 1 pāris ar barību jaunajiem (cits pāris). R.Rekmanis, U.Piterāns, G.Grandāns,

I.Ozola; 7-Jūl, minētajā ligzdā apgredzenoti 3 pull un atrasts 1 vanckars. Kopā tātad ligzdā sākotnēji bijušas 5 olas. G.Grandāns.

2015, 10-Jūn, 3 (2 pāri un 1 dziedošs īpatnis). G.Grandāns, A.Erts, U.Ļoļāns.
2016, 31-Mai, 2 pāri, viens no tiem vāc ligzdas materiālu. G.Grandāns, D.Lindo u.c.
2017, 7-Jūn, 2 pāri. G.Grandāns, M.Dettori.

Duntes apkaime, Lm, 2015, 2-Jūn, 1 dzied (fotografēts), iespējams migrants, jo vēlāk nav atrasts. U.Piterāns (Dabasdati).

Launkalnes pagasts, Vk, 2015, 4-Jūn, 2 dziedoši (fotografēti). G.Grandāns, A.Erts; 20-Jūn, 1 ad noķerts gredzenošanai. A.Kalvāns.

Skultes apkaime, Lm, 2015, 5-Jūn, 3. U.Piterāns (Dabasdati ar foto un dziesmas ierakstu).

2016, 8-Jūn, 2 (pāris). U.Piterāns (Dabasdati).

Mētrienas pagasts A, Ma, 2015, 6-Jūn, 2 (pāris). A.Dekants u.c. (Dabasdati ar dziemas ierakstu).

Mētrienas pagasts B, Ma, 2017, 15-Jūn, 1 dzied. M.Baltā, D.Zariņš. (Dabasdati).

Rudzāti A, Pr, 2015, 6-Jūn, vismaz 2 (t.sk. 1 dziedošs). K.Millers, I.Grīnerte.

Rudzāti B, Pr, 2015, 7-Jūn, 2 (viens dziedošs, otrs ar barību) (fotografēts). A.Erts.

2017, 30-Mai, 1 dzied (Dabasdati).

Rudzāti C, Pr, 2016, 27-31-Mai, 2 (t.sk. 1 dziedošs). A.Erts, G.Grandāns u.c.

2017, 30-Mai, 1 dzied (Dabasdati ar dziesmas ierakstu); 17-Jūn, 1 dzied. G.Grandāns, J.Černova.

Jaunbilskas apkaime, Vk, 2015, 11-Jūn, 1 dzied (ieraksts mobilajā telefonā). A.Platais.

Kūkas, Pr, 2015, 15-Jūn, 1 dzied (fotografēts). G.Grandāns, A.Erts, U.Ļoļāns.

Ogres novads, 2016, 25-Mai, 2 (no tiem 1 dzied), kartē nav atzīmēts, jo precīza vieta nav zināma. K.Millers.

Ipiķi, Vm, 2016, 26-Mai, 1 dzied (ierakstīts).V.Vintulis.

Jaungulbenes apkaime, Gu, 2016, 6-9-Jūn , 1 dzied (ierakstīts 9-Jūn). U.Ļoļāns (Dabasdati).

Mandegas, Lm, 2016, 8-Jūn, 1 dzied (ap 2 km ENE no Skultes vietas). U.Piterāns (Dabasdati ar foto).

Annas, Og, 2016, 10-Jūn, 2 dzied. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati ar foto).

Jēkabpils ziemeļu apkaime, 2016, 12-Jūn. 2. J.Skrinda (Dabasdati ar foto).

2018, 10-Jūn, 1 dzied ap 3,5 km uz austrumiem no 2016. gada vietas; tajā pašā dienā vēl 3 citi netālā apkārtnē no pirmā (līdz 2 km). A.Bušs (Dabasdati).

Grēnes, Ri, 2016, 17-Jūn, 1 dzied. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati ar foto).

Kaļpi, Ma, 2016, 20-Jūn, 2 (pāris). A.Dekants (Dabasdati ar foto).

Ainaži, Lm, 2016, 30-Jūl, 1 jaunais putns noķerts gredzenošanai. A.Kalvāns.

2018, 28-Jūl, 1 jaunais putns noķerts gredzenošanai. A.Kalvāns.

Mangaļsala, Rp, 2017, 29-Mai, 1 dzied. I.Deņisovs (Dabasdati ar foto); 4-Jūn, 1 dzied. G.Korņilovs (Dabasdati ar foto); 6-Jūn, 2 dzied. I.Deņisovs.

Ošupe, Ma, 2017, 2-Jūn, 3 (pāris un 1 dziedošs). G.Grandāns u.c. (Dabasdati ar foto).

Maurāni, Ma, 2017, 8-Jūn, 1 dzied. G.Grandāns, M.Dettori (Dabasdati).

Vizla, Vk, 2017, 10-Jūn, 1 dzied (nav zināms vai apakstīts, ieraksta nav). T.Kaasiku, K.Halliko (Dabasdati).

Guznava, Bl, 2017 (apvienotas vairākas vietas ar 300 m izkliedi), 10-Jūn, 1 dzied. A.Dekants (Dabasdati); 17-Jūn, 5 (ap 3 dzied, vismaz 1 fotografēts). V.Vintulis,

M.Strazds (Dabasdati 1, 2, 3).

Stalidzāni A, Ma, 2017, 11-Jūn, 1 ilgstoši dzied. A.Platais (Dabasdati).

Stalidzāni B, Ma, 2017, 25-Jūn, 2 (pāris) piemērotā biotopā ap 1,5 km uz N no "Stalidzāni A", vismaz viens fotografēts. R.Rekmanis.

Žagatas, Al, 2017, 11-Jūn, 1 dzied. A.Dekants u.c. (Dabasdati).

Uģērnieki, Jk, 2017, 15-Jūn, 3. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati ar foto).

Litenes pagasts A, Gu, 2017, 15-Jūn, 1 iedziedas 01:15 naktī, ieraksts mobilajā telefonā. E.Kantāns (Dabasdati).

Litenes pagasts B, Gu, 2017, 9-Jūl, 1 dzied. E.Kantāns (Dabasdati).

Garciema lauki, Ri, 2017, 16-Jūn - 23-Jūl, vēlākajā datumā 2 ad un 3-4 juv, fotografēti. I.Deņisovs.

Kokneses pagasts, Ai, 2018, 2-Jūn, 1 dzied pļavā (kas pēc dažām dienām tika nopļauta), ieraksts mobilajā telefonā. I.Jakovļevs (Dabasdati).

Rumbula, Rp, 2018, 10-Jūn, 3 fotografēti. E.Smilsovs, V.Smislovs, R.Matrozis; 14-Jūn, 1 intensīvi dzied. A.Arnicāns (Dabadati); 3-Jūl, 1 vizuāli. U.Piterāns (Dabasdati).

2019, 21-Mai, 2 fotografēti. E.Smislovs, V.Smislovs, R.Matrozis; 25-Mai, 1 dzied. J.Vīgulis (Dabasdati); 29-Jūn, 1. A.Arnicāns (Dabasdati).
2020, 1-Jūn, 2 fotografēti, ierakstīta dziesma. I.Gaile (Dabasdati 1, 2).

Kolka, Ta, 2019, 21-Mai, 1 dzied un novērots vizuāli (dziesmas ieraksts). C.Kehoe, K.Funts.

Dreiliņi, Ri, 2019, 22-Mai, 1 dzied, fotografēts. E.Smislovs, V.Smislovs.

2020, 3-Jūn, 1 neaktīvi dzied. E.Smislovs (Dabasdati ar foto).

Burtnieku pagasts, Vm, 2019, 25-Mai, 1 dzied. E.Smislovs, V.Smislovs, A.Kuročkins (Dabasdati ar foto).

Salacgrīva, Lm, 2019, 3-Jūn, 1 dzied, fotografēts. E.Smislovs, V.Smislovs, R.Matrozis.

Silabrieži, Rp, 2019, 8-Jūn, 2 dzied. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati ar foto).

2020, 2-Jūn, 4 dzied. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati ar foto); 11-Jūn, 3 dzied. E.Smislovs, R.Rekmanis (Dabasdati ar foto); 5-Jūl, divi pāri baro mazuļus.

A.Klepers (Dabasdati).

Baltinavas pagasts, Bl, 2020, 22-Mai, 1 dzied. O.Keišs (Dabasdati).

Sidgunda, Ri, 2020, 5-Jūn, 1 dzied ap 1,5 km E no Sidgundas, ceļa V73 malā. V.Vintulis (Dabasdati ar ierakstu).

Vīpes pagasts, Jk, 2020, 13-Jūn, 5 īpatņi, t.sk.daži dzied. N.Kukārs (Dabasdati 1, 2, 3, 4).

Zaļenieku pagasts A, Jl, 2020, 17-Jūn, vismaz 4 atsevišķi dziedoši īpatņi rapšu laukā. A.Platais.

Vīksna, Bl, 2020, 18-Jūn, 1. M.Tīrums (Dabasdati ar foto).

Līgatnes pagasts, Cs, 2020, 19-Jūn. 2. E.Dzenis, G.Grandāns u.c. (Dabasdati).

*) Uzskaitījumā nav ieķļauts viens novērojums Zemgalē 2017. gadā, kura pierādījumam bija nepieciešams balss ieraksta vai foto (Putni.lv vērtējumā).

Literatūra un internets

Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība.Svensson L. 2020. Booted Warbler Iduna caligata, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.boowar1.01. Accessed 8 May 2024.

Klusais ķauķis Iduna caligata. Mangaļsala, Rīga, 29-Mai-2017. © Igors Deņisovs.
bkm

Klusais ķauķis Iduna caligata. Ciemupe, Ogres novads, 1-Jūn-2013. © Māris Puķītis.
bkm

Klusais ķauķis Iduna caligata. Ciemupe, Ogres novads, 3-Jūn-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Klusais ķauķis Iduna caligata. Degumnieki, Madonas novads, 7-Jūn-2012. © Kārlis Millers.
bkm

Klusais ķauķis Iduna caligata. Degumnieki, Madonas novads, 7-Jūn-2012. © Kārlis Millers.
bkm

Klusais ķauķis Iduna caligata. Rudzāti B, Līvānu novads, 7-Jūn-2015. © Andris Erts.
bkm

Klusais ķauķis Iduna caligata. Degumnieki, Madonas novads, 10-Jūn-2012. © Kārlis Millers.
bkm

Klusais ķauķis Iduna caligata. Annas, Ogres novads, 10-Jūn-2016. © Edgars Smislovs.
bkm

Klusais ķauķis Iduna caligata. Rumbula, Rīga, 10-Jūn-2018. © Edgars Smislovs.
bkm

Klusais ķauķis Iduna caligata. Rumbula, Rīga, 10-Jūn-2018. © Edgars Smislovs.
bkm

Klusais ķauķis Iduna caligata. Grēnes, Olaines novads, 17-Jūn-2016. © Edgars Smislovs.
bkm

Klusais ķauķis Iduna caligata. Žūklis, Madonas novads, 22-Jūn-2013. © Gaidis Grandāns.
bkm

Klusais ķauķis Iduna caligata. Ciemupe, Ogres novads, 28-Jūn-2012. © Ainars Mankus.
bkm

Klusais ķauķis Iduna caligata. Ciemupe, Ogres novads, 29-Jūn-2012. © Ainars Mankus.
bkm

Klusais ķauķis Iduna caligata. Garciema lauki, Ādažu novads, 23-Jūl-2017. © Igors Deņisovs.