Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Lielākā skaitā ligzdo gar Melnās jūras piekrasti Ukrainā, tomēr izklaidus arī visā Eiropā, īpaši Holandē, Francijas dienvidos, Itālijā un Grieķijā. Nelielā skaitā arī Anglijas dienvidos, Beļģijā, NE Vācijā, E Spānijā un centrālajā Eiropā. Ārpus Eiropas tikai Turcijā un Azerbaidžānā. Uz ziemeļiem nelielā skaitā Dānijā, kā arī 1960-ajos gados viens pāris vismaz divas reizes ligzdoja Igaunijas salās (Leibak, Lilleleht, Veromann 1994). Samērā nesen atsevišķu pāru ligzdošana pierādīta arī Lietuvā (Tarsiger.com). Ziemo ap Vidusjūru, Melno jūru un gar NW Āfrikas piekrasti. Ģeogrāfisku variāciju nav (Burger, Gochfeld, Garcia 2019).

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus

Getliņi, Stopiņu novads, 9-Apr-2006. © Eddie Fritze.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Pirmo reizi Latvijā konstatēta 1970. gada maijā, tomēr putna sugas piederība noteikta tikai 1978. gadā pēc nejauši uzņemta attēla (Verners 1981). Līdz XX gs. beigām Latvijā bija zināmi tikai trīs melngalvas kaijas novērojumi (skat. zemāk). Savukārt XXI gs. sākumā, līdz 2019. gadam ieskaitot, jau ir vairāk kā 20 novērojumi. Lai arī skaits nav liels nepārprotami redzams, ka melngalvas kaija ieceļo Latvijā aizvien biežāk.

Garums: 36-38 cm, spārnu izpletums: 98-105 cm (Burger, Gochfeld, Garcia 2019).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Ķīšezers, Rp, 1970, 18-Mai, 1 ad ezera rietumu krastā. A.Verners.
2. Pape, Lp, 1990, 14-Mai, 2 (ad un imm). S.Widstrand u.c. ®
3. Pape, Lp, 1991, 3-Sep, 2 jaunie putni (1g) liedagā pie mola. J.Baumanis. ®
4. Kolka, Ta, 2003, 26-Apr, 1 ad - E. S.Madsen.
5. Kolka, Ta, 2004, 26-Apr, 1 nepieaudzis putns (2. vasaras tērpā - 3g). P.Castle, D.B.Wooldridge.
6. Getliņu izgāztuve, Ri, 2006, 9-10-Apr, 1 ad (attēls augstāk). E.Fritze.
7. Ķengarags, Rp, 2007, 7-20-Mar, 1 nepieaudzis putns (2g). D.Boiko u.c. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
8. Getliņu izgāztuve, Ri, 2008, 15-Aug, 1 jaunais putns (juv, attēls zemāk). C.Gibbins.
9. Mangaļsala, Rp, 2010, 31-Jūl, 1 jaunais putns (juv, attēls lejā). I.Deņisovs.
10. Pāvilosta, Lp, 2010, 20-Sep, 1 jaunais putns nofotografēts. R.Rekmanis.
11. Getliņu izgāztuve, Ri, 2012, 3-5-Apr, 1 nepieaudzis putns (3g). E.Fritze (Dabasdati).
12. Ālande, Lp, 2012, 29-Apr, 1 nepieaudzis putns (2g) fotografēts. R.Rekmanis.
13. Pape, Lp, 2012, 15-Okt, 1 jaunais putns (1g) uz mola. G.Grandāns, M.Briedis, I.Dinsbergs; tas pats vai cits putns 17-Okt pie bākas. A.Bušs, I.Grīnerte.

Otrajā novērojuma reizē varētu būt cits putns, bet tas nav pārliecinoši pierādāms.

14. Getliņu izgāztuve, Ri, 2013, 13-Apr, 1 ad. E.Laucis.
15. Zvidziena, Ma, 2013, 25-Apr, 1 ad uz lauka kopā ar lielajiem ķīriem. G.Grandāns, I.Grīnerte.
16. Sātiņi, Sa, 2014, 19-Apr, 1 nepieaudzis putns (3g). M.Jaunzemis.
17. Rīgas HES, 2014, 13-Aug, 1 jaunais putns (1g). E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
18. Ķengarags, Rp, 2014, no 28-Dec līdz 31-Jan-2015, 1 jaunais putns (1g/2g). U.Piterāns u.c. (Dabasdati).
19. Kalnagala apkārtne, Ma, 2015, 19-Sep, 1 jaunais putns (1g). U.Piterāns u.c. (Dabasdati).
20. Ventspils, 2015, no 28-Nov līdz vismaz 20-Dec, 1 jaunais putns (1g). A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs u.c.
21. Arones lauki, Da, 2016, 2-Aug, 1 jaunais putns (1g). A.Erts.
22. Pape, Lp, 2016, 21-24-Sep, 2 jaunais putns (1g) pie mola. R.Rekmanis u.c.
23. Lielupes grīva, Jm, 2017, 26-Aug, 1 jaunais putns (1g). E.Smilsovs, V.Smislovs, R.Matrozis (Dabasdati).
24. Eimuru lauki, Ri, 2018, 28-Sep, 1 jaunais putns (1g). Ž.Isajevs (Dabasdati); turpat 7-Okt. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
25. Liepāja, 2018, 7-Okt, 1 jaunais putns (1g) Ezerkrasta pļavā. R.Rekmanis.
26. Kolka, 2019, 22-Mai, 2 ad. N.Addy.
27. Kolka, 2019, 4-Jūn, 2 mola apkārtnē (3g un 2g). G.Grandāns.
28. Gaujas grīva, Ri, 2019, 5-Jūn, 1 nepieaudzis putns (3g). I.Deņisovs.
29. Akmeņrags, L, 2019, 21-Sep, 1 jaunais putns (1g) - N. E.Smislovs, V.Smislovs, A.Kuročkins (Dabasdati ar foto).

 

Vienīgais novērojums janvārī, kā arī otrais oktobrī un decembrī nav atsevišķi novērojumi, bet gan kā turpinājums no iepriekšējiem mēnešiem (18., 20., 24. novērojums).

 

Literatūra un internets

BirdLife International. 2019. Species factsheet: Larus melanocephalus. Retrieved from http://www.birdlife.org on 21 August 2019. Burger J., Gochfeld M., Garcia E.F.J. 2019. Mediterranean Gull Larus melanocephalus. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from https://www.hbw.com/node/54000 on 21 August 2019. Leibak E., Lilleleht V., Veromann H. 1994. Birds of Estonia. Status, distribution and numbers. Tallinn. Verners A. 1981. Melngalvas kaija - Larus melanocephalus Temminck. - jauna suga Latvijas faunā. - Retie augu un dzīvnieki: 45-46.

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Getliņi, Stopiņu novads, 3-Apr-2012, nepieaudzis putns (3g). © Eddie Fritze.
bkm

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Getliņi Stopiņu novads, 3-Apr-2012, nepieaudzis putns (3g). Salīdzinājumā ar lielajiem ķīriem L.ridibundus.
© Eddie Fritze.
bkm

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 10-Mai-2010. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 10-Mai-2010, pa labi nepieaudzis putns (3g). © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Mangaļsala, Rīga, 31-Jūl-2010, jaunais putns (juv). © Igors Deņisovs.
bkm

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Mangaļsala, Rīga, 1-Aug-2010, jaunais putns (juv). © Igors Deņisovs.
bkm

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Mangaļsala, Rīga, 1-Aug-2010, jaunais putns (juv). © Igors Deņisovs.
bkm2008

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Getliņu izgāztuve, Stopiņu novads, 15-Aug-2008, jaunais putns (juv). Pa kreisi un fonā jaunās sudrabkaijas
L.argentatus. © Chris Gibbins (http://chrisgibbins-gullsbirds.blogspot.com).
BKM

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Akmeņrags, Pāvilostas novads, 21-Sep-2019, jaunais putns (1g). © Edgars Smislovs.
BKM

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Ķengarags, Rīga, 14-Jan-2015, jaunais putns (2g). © Igors Deņisovs.
bkm

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Rīga, Ķengarags, 7-Mar-2007, nepieaudzis putns (2g). © Dmitrijs Boiko.
BKM

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Rīga, Ķengarags, 7-Mar-2007, nepieaudzis putns (2g). © Edgars Lediņš.
BKM

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Rīga, Ķengarags, 14-Mar-2007, nepieaudzis putns (2g). © Kārlis Millers.
BKM

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Rīga, Ķengarags, 14-Mar-2007, nepieaudzis putns (2g). © Kārlis Millers.
BKM

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Rīga, Ķengarags, 14-Mar-2007, nepieaudzis putns (2g). © Kārlis Millers.
BKM

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Rīga, Ķengarags, 14-Mar-2007, nepieaudzis putns (2g). © Kārlis Millers.
BKM

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Agadiras apkaime, Maroka, 7-Mai-2018, nepieaudzis putns (2g). © Igors Deņisovs.

Labots 31 Dec 2019