Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Lielākā skaitā ligzdo gar Melnās jūras piekrasti Ukrainā, tomēr izklaidus arī visā Eiropā, īpaši Holandē, Francijas dienvidos, Itālijā un Grieķijā. Nelielā skaitā arī Anglijas dienvidos, Beļģijā, NE Vācijā, E Spānijā un centrālajā Eiropā. Ārpus Eiropas tikai Turcijā un Azerbaidžānā. Uz ziemeļiem nelielā skaitā Dānijā, kā arī 1960-ajos gados viens pāris vismaz divas reizes ligzdoja Igaunijas salās (Leibak, Lilleleht, Veromann 1994). Samērā nesen dažu pāru ligzdošana pierādīta arī Lietuvā (Tarsiger.com). Ziemo ap Vidusjūru, Melno jūru un gar NW Āfrikas piekrasti. Ģeogrāfisku variāciju nav (Burger, Gochfeld, Garcia 2020).

Birds of the World

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus

Getliņi, Ropažu novads, 9-Apr-2006. © Eddie Fritze.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Pirmo reizi Latvijā konstatēta 1970. gada maijā tomēr putna sugas piederība noteikta tikai 1978. gadā (Verners 1981). Līdz XX gs. beigām Latvijā bija zināmi tikai trīs melngalvas kaijas novērojumi. Savukārt XXI gs. sākumā, līdz 2022. gadam ieskaitot ir jau vairāk kā 30 novērojumi. Lai arī skaits nav liels, redzams, ka melngalvas kaija ieceļo Latvijā aizvien biežāk.

Garums: 36-38 cm, spārnu izpletums: 98-105 cm (Burger, Gochfeld, Garcia 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Ķīšezers, Rp, 1970, 18-Mai, 1 ad ezera rietumu krastā. A.Verners.
2. Pape, Lp, 1990, 14-Mai, 2 (ad un imm). S.Widstrand u.c. ®
3. Pape, Lp, 1991, 3-Sep, 2 jaunie putni (1cy) liedagā pie mola. J.Baumanis. ®
4. Kolka, Ta, 2003, 26-Apr, 1 ad - E. S.Madsen.
5. Kolka, Ta, 2004, 26-Apr, 1 nepieaudzis putns (2. vasaras tērpā - 3cy). P.Castle, D.B.Wooldridge.
6. Getliņu izgāztuve, Ri, 2006, 9-10-Apr, 1 ad (attēls augstāk). E.Fritze.
7. Ķengarags, Rp, 2007, 7-20-Mar, 1 nepieaudzis putns (2cy). D.Boiko u.c. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
8. Getliņu izgāztuve, Ri, 2008, 15-Aug, 1 jaunais putns (juv, attēls zemāk). C.Gibbins.
9. Mangaļsala, Rp, 2010, 31-Jūl, 1 jaunais putns (juv, attēls lejā). I.Deņisovs.
10. Pāvilosta, Lp, 2010, 20-Sep, 1 jaunais putns nofotografēts. R.Rekmanis.
11. Getliņu izgāztuve, Ri, 2012, 3-5-Apr, 1 nepieaudzis putns (3cy). E.Fritze (Dabasdati).
12. Ālande, Lp, 2012, 29-Apr, 1 nepieaudzis putns (2cy) fotografēts. R.Rekmanis.
13. Pape, Lp, 2012, 15-Okt, 1 jaunais putns (1cy) uz mola. G.Grandāns, M.Briedis, I.Dinsbergs; tas pats vai cits putns 17-Okt pie bākas. A.Bušs, I.Grīnerte.

Otrajā novērojuma reizē varētu būt cits putns, bet tas nav pārliecinoši pierādāms.

14. Getliņu izgāztuve, Ri, 2013, 13-Apr, 1 ad. E.Laucis.
15. Zvidziena, Ma, 2013, 25-Apr, 1 ad uz lauka kopā ar lielajiem ķīriem. G.Grandāns, I.Grīnerte.
16. Sātiņi, Sa, 2014, 19-Apr, 1 nepieaudzis putns (3cy). M.Jaunzemis.
17. Rīgas HES, 2014, 13-Aug, 1 jaunais putns (1cy). E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
18. Ķengarags, Rp, 2014, no 28-Dec līdz 31-Jan-2015, 1 jaunais putns (1cy/2cy). U.Piterāns u.c. (Dabasdati).
19. Kalnagala apkārtne, Ma, 2015, 19-Sep, 1 jaunais putns (1cy). U.Piterāns u.c. (Dabasdati).
20. Ventspils, 2015, no 28-Nov līdz vismaz 20-Dec, 1 jaunais putns (1cy). A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs u.c.
21. Arones lauki, Da, 2016, 2-Aug, 1 jaunais putns (1cy). A.Erts.
22. Pape, Lp, 2016, 21-24-Sep, 2 jaunais putns (1cy) pie mola. R.Rekmanis u.c.
23. Lielupes grīva, Jm, 2017, 26-Aug, 1 jaunais putns (1cy). E.Smilsovs, V.Smislovs, R.Matrozis (Dabasdati).
24. Eimuru lauki, Ri, 2018, 28-Sep, 1 jaunais putns (1cy). Ž.Isajevs; turpat 7-Okt. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati 1, 2).
25. Liepāja, 2018, 7-Okt, 1 jaunais putns (1cy) Ezerkrasta pļavā. R.Rekmanis.
26. Kolka, Ta, 2019, 22-Mai, 2 ad. N.Addy.
27. Kolka, Ta, 2019, 4-Jūn, 2 mola apkārtnē (3cy un 2cy). G.Grandāns.
28. Gaujas grīva, Ri, 2019, 5-Jūn, 1 nepieaudzis putns (3cy). I.Deņisovs.
29. Akmeņrags, Lp, 2019, 21-Sep, 1 jaunais putns (1cy) - N. E.Smislovs, V.Smislovs, A.Kuročkins (Dabasdati ar foto).
30. Kolka, Ta, 2020, 4-Sep, 1 jaunais putns (1cy) fotografēts Kolkasragā. R.Rekmanis.
31. Ķengarags, Rp, 2021, 18-19-Jan, 1 jaunais putns (2cy). A.Kalvāns u.c. (Dabasdati 1, 2 ar foto); 25-Jan - 1-Feb, tas pats putns Daugavgrīvā pie Buļļupes. I.Gaile

Dabasdati ar foto) u.c.

32. Ventspils, 2021, 11-Apr, 1 nepieaudzis putns (3cy). E.Gulbe, I.Burčika (Dabasdati ar foto).
33. Garupes pludmale, Ri, 2021, 6-Jūl, 1 ad. I.Deņisovs.
34. Mangaļsala, Rp, 2021, 2-Sep, 1 jaunais putns (1cy). I.Deņisovs.
35. Akmeņrags, Lp, 2022, 27-Aug, 1 jaunais putns (1cy) - N. E.Smislovs (Dabasdati).
36. Kolka, 2022, 1-Okt, 1 jaunais putns (1cy). G.Grandāns, E.Laucis (Dabasdati).

 

Dzelteni tonētie novērojumi janvārī, februārī, oktobrī un decembrī ir turpinājums no iepriekšējiem mēnešiem (18., 20., 24., 31. novērojums sarakstā).

 

Literatūra un internets

Burger J., M.Gochfeld and E.F.J.Garcia. 2020. Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.medgul1.01. Accessed 7 November 2020. Leibak E., Lilleleht V., Veromann H. 1994. Birds of Estonia. Status, distribution and numbers. Tallinn. Verners A. 1981. Melngalvas kaija - Larus melanocephalus Temminck. - jauna suga Latvijas faunā. - Retie augu un dzīvnieki: 45-46.

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Getliņi, Ropažu novads, 3-Apr-2012, nepieaudzis putns (3cy). © Eddie Fritze.
bkm

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Getliņi, Ropažu novads, 3-Apr-2012, nepieaudzis putns (3cy). Salīdzinājumā ar lielajiem ķīriem L.ridibundus.
© Eddie Fritze.
bkm

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 10-Mai-2010. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 10-Mai-2010, pa labi nepieaudzis putns (3cy). © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Garupes pludmale, Carnikavas pagasts, 6-Jūl-2021, pieaugušais putns. © Igors Deņisovs.
bkm

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Mangaļsala, Rīga, 31-Jūl-2010, jaunais putns (juv). © Igors Deņisovs.
bkm

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Mangaļsala, Rīga, 1-Aug-2010, jaunais putns (juv). © Igors Deņisovs.
bkm

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Mangaļsala, Rīga, 1-Aug-2010, jaunais putns (juv). © Igors Deņisovs.
bkm2008

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Getliņi, Ropažu novads, 15-Aug-2008, jaunais putns (juv). Pa kreisi un fonā jaunās sudrabkaijas
L.argentatus. © Chris Gibbins (http://chrisgibbins-gullsbirds.blogspot.com).
BKM

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Akmeņrags, Sakas pagasts, 21-Sep-2019, jaunais putns (1cy). © Edgars Smislovs.
BKM

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Ķengarags, Rīga, 14-Jan-2015, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Daugavgrīva, Rīga, 1-Feb-2021, nepieaudzis putns (2cy). © Juris Vīgulis.
bkm

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Rīga, Ķengarags, 7-Mar-2007, nepieaudzis putns (2cy). © Dmitrijs Boiko.
BKM

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Rīga, Ķengarags, 7-Mar-2007, nepieaudzis putns (2cy). © Edgars Lediņš.
BKM

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Rīga, Ķengarags, 14-Mar-2007, nepieaudzis putns (2cy). © Kārlis Millers.
BKM

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Rīga, Ķengarags, 14-Mar-2007, nepieaudzis putns (2cy). © Kārlis Millers.
BKM

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Rīga, Ķengarags, 14-Mar-2007, nepieaudzis putns (2cy). © Kārlis Millers.
BKM

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Rīga, Ķengarags, 14-Mar-2007, nepieaudzis putns (2cy). © Kārlis Millers.
BKM

Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus. Agadiras apkaime, Maroka, 7-Mai-2018, nepieaudzis putns (2cy). © Igors Deņisovs.