Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

NE Eiropa, nelielā skaitā arī Dānijā, Zviedrijā un Holandē. Divas populācijas Sibīrijā - viena starp Urālas un Obas upēm, otra uz E no Ļenas un Baikāla. Neliela populācija Kanādā. Eiropas ligzdotāji ziemo gar Atlantijas piekrasti, Vidusjūras reģionā, nelielā skaitā arī Baltijas jūrā. Neskatoties uz fragmentēto izplatību, ģeogrāfiskās atšķirības nav īpaši izteiktas pasaugu izdalīšanai (Ewins, Weseloh 2020).

Pavasarī ceļo jūrā un ierodas ligzdotāji

Vasarā ligzdošanas vietās iekšzemē un neligzdotāji gar piekrasti

Rudenī ceļo jūrā, retāk iekšzemē

Ziemo nelielā skaitā jūrā, retāk gar piekrasti

Birds of the World

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus

Engures ezers, 21-Jūn-2011. © Igors Deņisovs.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā samērā rets ligzdotājs seklos ezeros un zivju dīķos. Ligzdo 150-400 pāri (Ķerus u.c. 2021). Biežāk novērojams jūras piekrastē, īpaši pēc ligzdošanas vasaras otrajā pusē un migrāciju laikā. Neliels skaits ziemo atklātā jūrā rietumos no Latvijas krastiem, retāk Rīgas jūras līcī, kas gan atkarīgs no ledus situācijas līcī un ziemas vētrām. Piekrastē ziemā biežāk novērojams tieši pēc vētrām.

Garums: 25-30 cm, spārnu izpletums: 70-78 cm (Ewins, Weseloh 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Labākās pavasara migrācijas uzskaišu sezonas Kolkā
2004, 16-30-Apr, 3597. P.Castle, D.B.Wooldridge.
1999, 14-29-Apr, 2258. D.B.Wooldridge.
1996, 14-27-Apr, 2135. P.Castle, D.B.Wooldridge.
2001, 13-30-Apr, 2120. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge.
1998, 12-26-Apr, 1826. P.Castle, D.B.Wooldridge.

Skaits pavasara migrācijā (uzskaišu piemēri vienā dienā)
Kolka, Ta, 27-Apr-2004, 1532 (t.sk. tikai 12 imm). P.Castle, D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 29-Apr-1999, 1200. D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 25-Apr-1998, 1003. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Mangaļsala, Rp, 5-Mai-2013, 700-800 pārlidoja jūrā "tranzītā". I.Deņisovs (Dabasdati).
Mangaļsala - Vecāķi, Ri, 10-Mai-2020, bars 480-520 visu dienu uzturas lokāli. I.Deņisovs.

Skaits pavasarī
Kaņieris, Tu, 3-Mai-2003, 2500. M.Strazds u.c.
Liepājas ez., 26-Apr-2015, 2000 ezerā iepretī Dorupei. R.Rekmanis.
Kaņieris, Tu, 17-18-Mai-2014, 2000 (pārsvarā 2cy jaunie putni). R.Matrozis (Dabasdati).
Mangaļsala, Rp, 10-Mai-2020, ap 500 Rīgas jūras līcī pie mola. I.Deņisovs.

Vēsturiski lielākās kolonijas
Gomelis, Re, ap 2000 pāru 1987. gadā. J.Baumanis (Vīksne, Janaus 1989).

Skaits vasaras otrajā pusē - rudenī
Pape, Lp, 28-Aug-2000, 8000-S pusstundas laikā. M.Jaunzemis.
Pāvilosta - Ziemupe, Lp, 9-Aug-2007, 3772 uzskaitīti posmā (domājams, ka bija līdz 4000). R.Rekmanis.
Kolka, Ta, 6-Sep-2005, 3000 (platā joslā ap 2-3 km garumā lokāli barojās, vairums jaunie, bet arī ad). A.Klepers.
Ventspils, 30-Aug-2012, 2500 vienā lielā barā ostas S mola apkaimē. A.Klepers, Z.Gaile (Dabasdati).
Akmeņrags, Lp, 26-Aug-2022, 1250 uzturas lokāli. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).

Skaita piemēri novērojumiem ziemas mēnešos
Rīgas jūras līcis, 29-Feb-1992, 33 uzskaitīti 25,5 kv.km. transektā no kuģa posmā starp Kolku un Mērsragu. J.Durinck, H.Skov u.c.
Pape, Lp, 15-Jan-1984, 31-S uzskaitē no putnu stacijas torņa. A.Celmiņš.
Akmeņrags, Lp, 13-Jan-2007, 31 uzskaitīts 10 km posmā uz dienvidiem no Akmeņraga (8,1,3,3,3,5,8). I.Brediks.
Akmeņrags - Pāvilsota, Lp, 31 uzskaitīts šajā posmā (19-N, 10-S un 2 lokāli). M.Vimba.
Mangaļsala, Rp, 1-14-Dec-2011, pēc novembra beigu vētras no 5 līdz 25 īpatņi ik dienas pie mola un Daugavā. I.Deņisovs.

Novērojumi iekšzemē prom no jūras krasta ziemas mēnešos
Liepājas ez., 9-Jan-2005, 1 jaunais putns Liepājas ezerā pie Golodova dambja vētras laikā. A.Klepers.
Dārziņi, Ri, 3-Jan-2011, 1 ad. J.Vīgulis.
Užavas lauki, Ve, 5-Jan-2018, 1 ad. A.Klepers (Dabasdati).

Literatūra un internets

Ewins P.J. and D.V.Weseloh. 2020. Little Gull Hydrocoloeus minutus, version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.litgul.01. Accessed 6 August 2022. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Vīksne J., Janaus M. 1989. Kaijveidīgo putnu un zivju gārņu kolonijas Latvijā 1986.gadā. Putni dabā 2: 55-71.

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Mangaļsala, Rīga, 18-Jan-2012. © Igors Deņisovs.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Liepājā pie ostas dienvidu mola, 3-Mar-2013. © Ainars Mankus.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Mangaļsala, Rīga, 8-Apr-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Mangaļsala, Rīga, 19-Apr-2015. © Igors Deņisovs. Tas pats putns attēlā zemāk.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Mangaļsala, Rīga, 19-Apr-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Engures ezers, 29-Apr-2012. © Igors Deņisovs.
bkm

Mazie ķīri Hydrocoloeus minutus. Kolka, 29-Apr-2018. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 30-Apr-2018. © Ainars Mankus.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 30-Apr-2018. © Ainars Mankus.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Gaujas grīva, 2-Mai-2016. © Igors Deņisovs.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 5-Mai-2013. © Ainars Mankus.
bkm

Mazie ķīri Hydrocoloeus minutus. Mangaļsala, Rīga, 10-Mai-2020. © Igors Deņisovs.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 13-Mai-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Liepāja, 17-Aug-2012, spalvu maiņā uz ziemas tērpu, spārnos iesākta lidspalvu maiņa. © Māris Strazds.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Vakarbuļļi (jūras piekraste), 9-Sep-2012, spalvu maiņā uz ziemas tērpu, spārnos lidspalvu maiņa. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Liepāja, 9-Sep-2012, spalvu maiņā uz ziemas tērpu. © Selga Bērziņa.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Mangaļsala, Rīga, 15-Okt-2011, spārnos beidzas lidpslavu maiņa. © Igors Deņisovs.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Liepāja, 16-Okt-2011, spārnos beidzas lidpslavu maiņa. © Ainars Mankus.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Lapmežciema jūrmala, Tukuma novads, 21-Okt-2007. © Agris Krusts.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Mangaļsala, Rīga, 1-Dec-2011. © Igors Deņisovs.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Mangaļsala, Rīga, 1-Dec-2011. © Igors Deņisovs.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Mangaļsala, Rīga, 29-Jul-2022, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Mangaļsala, Rīga, 3-Aug-2013, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Mangaļsala, Rīga, 3-Aug-2013, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Mērsrags, Talsu novads, 25-Aug-2012, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Nesebra, Bulgārija, 16-Sep-2014, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Nesebra, Bulgārija, 16-Sep-2014, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Liepāja, 10-Okt-2011, jaunais putns (1cy). © Edgars Laucis.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Liepājas osta, 14-Okt-2012, jaunais putns (1cy). © Māris Strazds.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Liepāja, 16-Okt-2011, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Liepāja, 16-Okt-2011, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Liepāja, 16-Okt-2011, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Lapmežciema jūrmala, Tukuma novads, 21-Okt-2007, jaunais putns (1cy). © Agris Krusts.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Liepāja, 21-Okt-2008, jaunais putns (1cy). © Francis Slišāns.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Liepājā pie ostas dienvidu mola, 27-Okt-2010, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Liepājas ezers, Golodova dambis, 30-Okt-2010, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Mazie ķīri Hydrocoloeus minutus. Liepājā pie ziemeļu mola, 8-Dec-2013, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Mazie ķīri Hydrocoloeus minutus. Mangaļsala, Rīga, 13-Dec-2011, attēlā trīs jaunie (1cy) un viens pieaugušais putns (labajā malā). © Igors Deņisovs.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 5-Mai-2013, jaunais putns (2cy). © Ainars Mankus.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 5-Mai-2013, jaunais putns (2cy). © Ainars Mankus.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 13-Mai-2012, jaunais putns (2cy). © Jānis Jansons.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 15-Mai-2014, jaunais putns (2cy). © Jānis Jansons.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 19-Mai-2012, jaunais putns (2cy). © Jānis Jansons.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 19-Mai-2012, jaunais putns (2cy). © Jānis Jansons.
bkm

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus. Gaujas grīva, 5-Aug-2013, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.