Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Sastopams Atlantijas un Klusā okeāna ziemeļu daļās. Atlantijā no ASV ziemeļaustrumiem un Kanādas uz autrumiem līdz Islandei, Farēru salām, Skotijas ziemeļiem un Norvēģijai. Klusajā okeānā Japānas ziemeļaustrumos, Kuriļu un Aleutu salās, Aļaskas dienvidos un tālāk uz dienvidaustrumiem līdz centrālajai Kalifornijai. Ziemeļu populācijas migrē uz dienvidiem. Ziemeļatlantijas putni sastopami uz dienvidiem līdz Dienvidāfrikai, dažreiz ieklejo arī Indijas okeānā. Klusā okeāna putni pārsvarā ziemo ekvatoriālās zonas austrumos. Četras pasugas, no kurām areāla lielākajā daļā (arī Latvijā kā rets ieceļotājs) sastopama nominālā pasuga Hydrobates leucorhous leucorhous. Trīs citas pasugas uz mazām salām Meksikas rietumos (Carboneras at al. 2014).

Ziemeļu vētrasburātājs Hydrobates leucorhous

Blåvands Huk, Dānija, 20-Sep-1997. © Thomas W. Johansen.

Latvijā rets ieceļotājs - septiņi novērojumi. Senākais novērojums 1828. gadā bija iekšzemē, kad pēc spēcīgas vētras putns atrasts vēl dzīvs uz zemes Lustes pils parkā: "Am 20sten Nov. 1828 wurde indessen während eines heftigen Sturms ein Eksemplar der Procellaria Leachii im Park von Friedrichslust, wenigstens 4 Meilen vom Strande, lebend auf der Erde gefunden" (Lichtenstein 1829). Eksemplārs tolaik nonāca Kurzemes Provinces muzejā Mitavā (Jelgava). Vēlāko autoru publikācijās šis novērojums minēts visai neprecīzi, pieļaujot kļūdas gan vietas, gan datuma norādē (Bittner 1840; Plater 1852; Тауриньш 1983).

Garums: 19-22 cm, spārnu izpletums: 43,5-49,5 cm (Carboneras et al. 2014).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Jaunbērzes pagasts, Do, 1828, 2-Dec (20-Nov pēc vecā stila), 1 atrasts Lustes pils parkā (Lichtenstein 1829).
2. Rīgas apkaime, 1902, 26-Dec (13-Dec pēc vecā stila), 1 iegūts pēc vētras.
3. Jūrmala, 1954, 27-Mar, 1 novērots. M.Švarcbergs (Тауриньш 1983).
4. Vecāķi, Ri, 1980, 25-Okt, 1 novērots. A.Liepa (Liepa 1982). ®
5. Pape, Lp, 1990, 11-Okt, 1 novērots. R.Ottwall (Celmiņš et al. 1993). ®
6. Pape, Lp, 1997, 4-Okt, 1-N novērots zemā lidojumā virs jūras. A.Celmiņš (Celmiņš, Baumanis 1998). ®
7. Mangļsala-Vecāķi, Rp, 2016, 27-Nov, 1-SSW novērots, fotografēts. I.Deņisovs.

Uzskaitījumā izmantota informācija no Ruslana Matroža vēsturisko materiālu krājuma.

Līdz sugai nenoteikti vētrasburātāji (kartē nav atzīmēti)
Kolka, Ta, 2011, 31-Dec, 1 sudrabkaiju dzenāts vētrasburātājs Hydrobates sp. aizlidoja W virzienā. Vērtēts kā ziemeļu vētrasburātājs, taču saskatītās pazīmes un

dokumentācija nav pietiekama, lai novērojumu pārliecinoši iekļautu sugas uzskatījumā. A.Avotiņš jun., K.Vilks, I.Freiberga.

Ziemupe, Lp, 2013, 8-Dec, 1-N ap 500 m no krasta. Vērtēts kā ziemeļu vētrasburātājs, bet pēc saskatītajām pazīmēm nevar droši izslēgt Madeiras vētrasburātāju

H.castro. R.Rekmanis.

Ventspils, 2018, 6-Okt, 1-S virs jūras, skatot no ostas S mola. R.Rekmanis.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2016. Species factsheet: Hydrobates leucorhous. Retrieved from http://www.birdlife.org on 16th December 2016. Büttner J.G. 1840. Zoologische Bemerkungen von J.G.Büttner zu Schleck in Curland. Nr. II. Isis: 113-114. Celmiņš A., Baumanis J. 1998. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1996.-97.gg. - Putni dabā 8, 2: 1-10. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Dabas muzeja kolekcija internetā. 2008. http://www.imuzejs.lv (skatīts 21.09.2008., tagad saite vairs nestrādā). Carboneras C., Christie D.A., Jutglar F., Kirwan G.M. 2014. Leach’s Storm-petrel Hydrobates leucorhous. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2014. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/52595 on 2nd January 2015. Lichtenstein J.N.H. 1829. Uebersicht der Vogel Kurlands. Die Quatember 3: 13-28; 4:1-23. Liepa A. 1982. Vētrasburātāja - Oceanodroma leucorhoa (Vieill.) - novērojums Rīgas jūras līča piekrastē. Retie augi un dzīvnieki: 39-40. Plater A. 1852. Spis zwierząt ssących, ptaków i ryb krajowych. Wilno. Drukiem Józefa Zawadzkiego. Тауриньш Э. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 20.

Labots 10 Oct 2018