Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Ziemeļamerika, Melnās un Kaspijas jūru reģions, Ziemeļeiropā Baltijas jūras salas un piekrastes, Āfrika, Madagaskara, C un S Āzija, Austrālija un Jaunzēlande. Tuvākās populācijas ziemo Vidusjūras reģionā. Citur ziemā izklīst gar Centrālamerikas, Āfrikas, S Āzijas un Austrālijas piekrastēm. Ģeogrāfisku variāciju nav (Cuthbert, Wires 2020).

Pavasarī caurceļo

Vasarā (jūnijā) nelielā skaitā jūrā un gar piekrasti, reti iekšzemē (atzīmēta ligzdošanas vieta)

Rudenī caurceļo (jau sākot ar vasaras otro pusi)

Ziemā nav sastopams

Birds of the World

Lielais zīriņš Hydroprogne caspia

Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 19-Apr-2014. © Jānis Jansons.

Pirmo reizi Latvijā novērots 1904. gada 28. augustā (15. augustā pēc vecā stila), kad viens pieaugušais putns nošauts Kaņiera ezerā (Stoll 1904). Eksemplārs tolaik glabājas Rīgas Dabas pētnieku biedrības kolekcijā. XX gs. gaitā vismaz līdz 1980-tajiem gadiem lielais zīriņs Latvijā uzskatīts par samērā retu caurceļotāju, un skaita izmaiņas šajā periodā nav atklātas (Виксне 1983). Pirmais un vienīgais ligzdošanas gadījums Latvijā bija 1976. gadā, kad viens pāris ligzdoja Engures ezerā (Vīksne, Janaus, Kazubiernis 1980). Novērojumi XX gs. beigās - XXI gs. sākumā liecina par skaita pieaugumu. Skaits uzturēšanās vietās pavasarī un rudenī sasniedz 80-150 īpatņus. Vairums novērojumu ir jūras piekrastē vai piekrastei tuvākajos ezeros. Tomēr caurceļošana notiek arī pa iekšzemi. Vairākkārt novērots Lubānas ezera apkārtnē, Svētes lejteces laukos pie Jelgavas un Daugavā pie Ikšķiles.

Garums: 47–54 cm, spārnu izpletums: 127–140 cm (Cuthbert, Wires 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Liepājas ez., 30-Mar-2024, 4 ezera austrumu krastā pie Vītiņu pļavām. I.Brediks (Dabasdati).
Liepājas ez., 1-Apr-2010, 1-S iepretī Ezerkrastam. K.Millers.
Skrunda, Ku, 1-Apr-2017, 2 migrācijā pie zivju dīķiem. R.Matrozis (Dabasdati).
Liepājas ez., 2-Apr-2009, 2-S pie Maiļraga. K.Millers.
Liepājas ez., 2-Apr-2015, 2 ezera austrumu krastā pie Vītiņu pļavām. K.Millers.
Vecdaugava, Rp, 3-Apr-1993, 1. R.Matrozis, M.Kalniņš.
Liepājas ez., 3-Apr-2004, 1 pie Golodova dambja. M.Jaunzemis, M.Strazds.

Pavasara migrācijas uzskaišu sezonas
Kolka, Ta, 1998, 12-26-Apr, 32. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 2004, 16-30-Apr, 25. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Pape, Lp, 1990, 21-Mar -20-Mai, 19. A.Celmiņš u.c.
Kolka, Ta, 2001, 13-30-Apr, 17. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge.

Pavasara migrācijas piemēri
Kolka, Ta, 13-Apr-1998, 21-NW. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Ovišrags, Ve, 20-Apr-1997, 8-NE. M.Leivo u.c. (Trektellen).
Nagļi, Re, 24-Apr-1992, 6. V.Roze.
Kolka, Ta, 23-Apr-1998, 6-NW. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 25-Apr-2004, 6. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Pape, Lp, 16-Apr-1990, 5. A.Celmiņš.

Skaits lokāli pavasara mēnešos
Liepājas ez., 10-Apr-2010, vismaz 150 ezera austrumu krastā pie Vītiņu pļavām. K.Millers.
Liepājas ez., 16-Apr-2022, 52 ezera austrumu krastā pie Vītiņu pļavām. I.Brediks, P.Daknis.

Skaits lokāli jūnijā - jūlijā
Engures ez., Tu, 21-Jūl-2023, 120 (skaitā ap 10 jaunie putni) ezera austrumu krasta putnu torņa apkārtnē. E.Smislovs (Dabasdati).
Mērsrags, Ta, 15-Jūl-2004, ap 50 dienvidu pusē no ostas. V.Ādamsons.

Skaits lokāli augustā
Engures ez., Tu, 21-Aug-2021, 158 ezera austrumu krasta putnu torņa apkārtnē. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Mērsrags, Ta, 12-Aug-2005, 80 dienvidu pusē no ostas. K.Millers, V.Roze.
Lielirbe - Ventspils, Ve, 21-22-Aug-1999, 78 uzskaitīti divu dienu maršrutā. A.Kuročkins.
Kaņieris, Tu, 9-Aug-2005, 55 uz sērēm. J.Ķuze.
Lielupes grīva, Jm, 22-Aug-2017, vismaz 40. E.Smislovs, V.Smislovs.
Lielupes grīva, Jm, 5-Aug-1986, 40. A.Kuročkins.
Bērzciems, Tu, 1-Aug-2009, 23 saskaitīti uz kāda sēkļa. R.Matrozis, O.Miziņenko.

Rudens migrācijas piemēri
Lielupe, Jūrmala, 24-Aug-1987, ap 50 migrēja vēlu vakarā Babītes ezera virzienā. A.Kuročkins.

Vēlākie novērojumi rudenī
Kaņieris, Tu, 8-Okt-2008, 1 jaunais. J.Ķuze.
Pape, Lp, 6-Okt-1986, 1 jaunais - S. A.Celmiņš, V.Roze.
Kolka, Ta, 5-Okt-2014, 3-E (ad un 2 jaunie). G.Grandāns, E.Laucis.
Engures ez., Tu, 3-Okt-2018, 1. I.Vasiļjevs (Dabasdati).

Literatūra un internets

Cuthbert F.J. and L.R.Wires. 2020. Caspian Tern Hydroprogne caspia, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.caster1.01. Accessed 7 May 2023. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Stoll F.E. 1904. Ornithologische Notizen. Korrespondenzblatt d. Naturf.- Ver. zu Riga 47: 77-107. Vīksne J., Janaus M., Kazubiernis J. 1980. Lielā zīriņa - Hydroprogne caspia (Pall.) - pirmais ligzdošanas gadījums Latvijā. - Retie augu un dzīvnieki: 36-38. Виксне Я. 1983. Чеграва. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Рига. Под. ред. Я. Виксне, Рига, 108.

Lielais zīriņš Hydroprogne caspia. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 15-Apr-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Lielais zīriņš Hydroprogne caspia. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 19-Apr-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Lielais zīriņš Hydroprogne caspia. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 19-Apr-2014, izmēru salīdzinājums ar kajaku Larus canus.
© Jānis Jansons.
bkm

Lielais zīriņš Hydroprogne caspia. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 6-Mai-2010. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Lielais zīriņš Hydroprogne caspia. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 10-Mai-2010. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Lielais zīriņš Hydroprogne caspia. Kuiviži, Limbažu novads, 17-Jūn-2013. © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais zīriņš Hydroprogne caspia. Mangaļsala, Rīga, 23-Jūl-2009. © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais zīriņš Hydroprogne caspia. Mangaļsala, Rīga, 19-Aug-2013. © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais zīriņš Hydroprogne caspia. Lielupes grīva, 19-Aug-2017. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Lielais zīriņš Hydroprogne caspia. Gaujas grīva, 19-Aug-2023. © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais zīriņš Hydroprogne caspia. Randu pļavas, Limbažu novads, 20-Aug-2016. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Lielais zīriņš Hydroprogne caspia. Kaņieris, 23-Aug-2008. © Jānis Ķuze.

bkm

Lielais zīriņš Hydroprogne caspia. Kuiviži, Limbažu novads, 27-Aug-2011. © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais zīriņš Hydroprogne caspia. Lielupes gīva, Jūrmala, 16-Aug-2016, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais zīriņš Hydroprogne caspia. Lielupes grīva, 19-Aug-2017, jaunais putns (1cy). Fonā un apkārt lielie ķīri Chroicocephalus ridibundus, sudrabkaijas
Larus argentatus un kajaki L.canus. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Lielais zīriņš Hydroprogne caspia. Lielupes gīva, 14-Sep-2018, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm