Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Plaši izplatīts Āfrikā, Āzijā, Amerikā un Autrālijā. Eiropā fragmentāri rietumos un dienvidos, plašākā zonā Krievijas dienvidos. Eiropā uz ziemeļiem sasniedz Holandi, Vāciju, Poliju un Baltkrieviju, taču ligzdotāju skaits šajās valstīs ir niecīgs, atsevišķos gados pat neligzdo vispār. Eiropas ligzdotāji ziemo Āfrikā, Tuvajos Austrumos un Spānijas dienvidos. Piecas pasugas, Latvijā ieceļo H.h.himantopus (Pierce, Kirwan 2020).

Birds of the World

Garstilbis Himantopus himantopus

Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 6-Mai-2010, M. © Vladimirs Suščinskis.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitē
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā pieci novērojumi. Ieceļošana sagaidāma arī turpmāk. Salīdzinājumam līdz 2022. gada maijam Somijā zināmi 11, Igaunijā 9. Lietuvā 7 novērojumi (t.sk.pierādīta ligzdošana Klaipēdas apkaimē 2012. gadā). Ziņas par kaimiņvalstīm pēc Tarsiger.com.

Garums: 35-40 cm (Pierce, Kirwan 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Lubāns NW, Ma, 2013, 19-Mai, 1 M (vai 2cy) lauku uzplūdumā. J.Ķuze, M.Strazds, N.Zeidaks.
2. Svētes lauki, Jl, 2014, 7-11-Mai, 2 (T un M). I.Grīnerte u.c.
3. Engures ez., Tu, 2019, 12-Mai, 2 ezera austrumu krasta putnu torņa apkārtnē. M.Zilgalvis, E.Laucis.
4. Liepājas ez., Vītiņi, 2020, 14-16-Mai, 1 T. V.Videnieks, R.Rekmanis (Dabasdati) u.c.
5. Randu pļavas, Lm, 2022, 7-Aug, 6 (3 ad un 3 jaunie putni 1cy) lokāli, pēc tam aizlido uz dienvidu pusi. E.Smislovs, A.Zariņš (Dabasdati).

Internets

Saīsinājumi

Pierce R.J. and G.M.Kirwan. 2020. Black-winged Stilt Himantopus himantopus, version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, B. K. Keeney, P. G. Rodewald, and T. S. Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.bkwsti.01. Accessed 17 May 2020.

Garstilbji Himantopus himantopus. Svētes lejteces lauki pie Jelgavas, 7-Mai-2014, tālākais putns T (pēc melnas muguras), otrs M vai 2cy (mugura nav
skaidri melna). © Ieva Grīnerte.
bkm

Garstilbis Himantopus himantopus. Liepājas ezera austrumu krasts, 16-Mai-2020, T. © Jānis Jansons.
bkm

Garstilbis Himantopus himantopus. Liepājas ezera austrumu krasts, 16-Mai-2020, T. © Ainars Mankus.
bkm

Garstilbis Himantopus himantopus. Liepājas ezera austrumu krasts, 16-Mai-2020, T. © Ainars Mankus.
bkm

Garstilbis Himantopus himantopus. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 6-Mai-2010, M (pēc muguras krāsas - tumši brūna). © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Garstilbis Himantopus himantopus. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 16-Aug-2009, T. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Garstilbis Himantopus himantopus. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 17-Aug-2009, jaunais putns (2cy). © Vladimirs Suščinskis.