Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropā sastopams kontinenta ziemeļos un austrumos. Tālāk uz austrumiem Āzijas ziemeļos, Japānā, Indijā un Ķīnā. Eiropas Atlantijas piekrastes ligzdotāji ziemo ligzdošanas vietās, bet iekšzemes populācijas pārvietojas uz Ziemeļjūras un Baltijas jūras piekrastēm, kā arī sasniedz Centrāleiropu. Ģeogrāfisku variāciju nav (Forsman 2007).

Pavasarī visā teritorijā, bet vairāk gar piekrasti un pie lielajiem ezeriem

Vasarā rets ligzdotājs lielo ezeru un zivju dīķu tuvumā, vietām pulcējas neligzdotāji

Rudenī visā teritorijā, bet vairāk gar piekrasti un pie lielajiem ezeriem

Ziemo pie lielajiem piekrastes ezeriem, ostās un lielāko upju neaizsalušajās lejtecēs

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla

Ķemeru tīrelis, 21-Mar-2002, pieaugušais putns. © Jānis Ķuze.

Latvijā ligzdo 100-150 pāri (J.Ķuzes informācija pēc vērtējuma 2016. gadā). Bieži novērojams arī ceļošanas laikā. Regulāri ziemo, ieskaitot putnus, kuri ieceļojuši Latvijā no ziemeļiem un austrumiem.

Garums: 70-102 cm, spārnu izpletums: 180-244 cm (Snow, Perrins 1998; Forsman 2007).

Novērojumi

Pavasara migrācijas uzskaišu piemēri
Kolka, Ta, 29-Mar-2007, vismaz 20-NNE, g.k. 2g/imm. V.Ādamsons, K.Millers, V.Roze.
Kolka, Ta, 13-30-Apr-2001, šajā periodā uzskaitīti 19 migranti. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge.

Rudens migrācijas uzskaišu piemēri
Pape, Lp, periodā 3-12-Nov-1998, 20-S (t.sk. 8 11-Nov). A.Celmiņš, V.Roze, G.Graubics.
Pape, Lp, periodā 30-Okt - 26-Nov-1999, 23-S (t.sk. 8 20-Nov). A.Celmiņš, V.Roze, H.Hofmanis u.c.
Pape, Lp, 27-Sep-2002, 9-S, visi jaunie putni. H.Johnk u.c.

Skaits lokāli pavasarī
Skrunda, Ku, 17-Apr-2004, 8 - 2 ad, 6 imm. R.Matrozis, D.Boiko.

Skaits lokāli vasarā
Skrunda, Ku, 1-Jūn-2002, 16 (vai pat 20) pa trim dīķiem. M.Strazds u.c.

Skaits lokāli rudenī
Nagļi, Re, 10-Okt-2008, 52 saskaitīti no viena punkta Orenīšu 4. un 5. dīķos. J.Ķuze, M.Strazds.
Skrunda, Ku, 2-Okt-2012, 43 zivsaimniecības 2. dīķī. J.Ķuze.
Sātiņi, Sa, 13-Okt-2010, ap 40 dīķos. J.Jansons.

Skaits lokāli ziemā
Dzelda, Ku, 17-Feb-2006, 31 kādā barošanās vietā Nīkrāces pagastā (skaitīti no viena punkta). V.Roze, A.Zacmanis.
Liepājas ez., 28-Jan-2007, 29 ezera ziemeļu galā (skaitīti no viena punkta). K.Millers.
Pape-Jūrmalciems, Lp, 18-Jan-2014, 22 uzskaitīti šajā posmā, t.sk. 11 pie Pāļu kalna. A.Klepers.
Ventava, Ve, 23-Jan-2011, vismaz 15 pie kādas fermas Ventavas apkārtnē. G.Grandāns, A.Avotiņš jun, R.Rekmanis.
Ulmale-Pāvilosta, Lp, 18-Jan-2014, 11 uzskatīti šajā posmā, t.sk. 7 no viens punkta. M.Zilgalvis.
Užavas lejtece, Ve, 11-Jan-2012, 8. S.Rabkevičs, A.Platais.
Nīcas lauki, Lp, 24-Jan-2012, 8 (t.sk. 2 ad). K.Millers.
Liepājas osta, 24-Jan-2003, 7. M.Jaunzemis.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2015. Species factsheet: Haliaeetus albicilla. Retrieved from http://www.birdlife.org on 26th July 2015. Forsman D. 2007. The Raptors of Europe and the Middle East: A Handbook of Field Identification. London. Helm.  Ķuze J., Lipsbergs J., Bergmanis U. 2010. Jaunumi jūras ērgļu izpētē un ligzdvietu aizsardzībā Latvijā. Putni dabā 2010/1-2: 10-19. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Nagļi, Rēzeknes novads, 16-Nov-2008, pieaugušais putns. © Jānis Ķuze.
bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Nagļi, Rēzeknes novads, 12-Okt-2008, pieaugušais putns. © Jānis Ķuze.
bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Zantes apkārtne, Kandavas novads, 24-Apr-2009, gandrīz pieaudzis putns (4g-5g). © Ainars Mankus.
bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Nagļi, Rēzeknes novads, 12-Okt-2008, nepieaudzis putns (3g). © Jānis Ķuze.
bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Nagļi, Rēzeknes novads, 11-Okt-2008, jaunais putns (1g). © Jānis Ķuze.
bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Zantes apkārtne, Kandavas novads, 28-Feb-2010, nepieaudzis putns (2g). © Jānis Jansons.
bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Vītiņu pļavas Liepājas ezera austrumu krastā, 22-Apr-2012, nepieaudzis putns (2g). © Jānis Jansons.
bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Nagļi, Rēzeknes novads, 12-Okt-2008, nepieaudzis putns (2g). © Jānis Ķuze.
bkm

ūras ērglis Haliaeetus albicilla. Mangaļsala, Rīga, 30-Jan-2012, pieaugušais putns. © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Dzelda, Skrundas novads, 12-Feb-2007, pieaugušais putns. © Jānis Stomers.
bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Vītiņu pļavas Liepājas ezera austrumu krastā, 2-Jūn-2011, pieaugušais putns. © Jānis Jansons.
bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Orenīšu dīķi Nagļos, Rēzeknes novads, 30-Jūl-2011, pieaugušais putns. © Edgars Laucis.
bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Nīcas lauki, 26-Jan-2013, pieaugušais putns. © Jānis Jansons.
bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Dzelda, Skrundas novads, 14-Feb-2007, nepieaudzis putns. © Jānis Stomers.

bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Dzelda, Skrundas novads, 14-Feb-2007, nepieaudzis putns. © Jānis Stomers.
bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Sātiņi, Saldus novads, 6-Mar-2015, nepieaudzis putns. © Jānis Jansons.
bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Ļodānu dīķi Nagļu zivsaimniecībā, Rēzeknes novads, 17-Mai-2014, nepieaudzis putns. © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras ērgļi Haliaeetus albicilla. Sātiņi, Saldus novads, 2-Nov-2009, nepieauguši putni. © Ainars Mankus.

Labots 09 May 2018