Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropā sastopams kontinenta ziemeļos un austrumos. Tālāk uz austrumiem Āzijas ziemeļos, Japānā, Indijā un Ķīnā. Eiropas Atlantijas piekrastes ligzdotāji ziemo ligzdošanas vietās, bet iekšzemes populācijas pārvietojas uz Ziemeļjūras un Baltijas jūras piekrastēm, kā arī sasniedz Centrāleiropu. Ģeogrāfisku variāciju nav (Orta et al. 2020).

Pavasarī visā teritorijā, bet vairāk gar piekrasti un pie lielajiem ezeriem

Vasarā rets ligzdotājs lielo ezeru un zivju dīķu tuvumā, vietām pulcējas neligzdotāji

Rudenī visā teritorijā, bet vairāk gar piekrasti un pie lielajiem ezeriem

Ziemo pie lielajiem piekrastes ezeriem, ostās un lielāko upju neaizsalušajās lejtecēs

Birds of the World

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla

Ķemeru tīrelis, 21-Mar-2002. © Jānis Ķuze.

Latvijā samērā parasts ligzdotājs. Populācija novērtēta 120-150 pāru robežās (Ķerus u.c. 2021). Bieži novērojams ceļošanas laikā. Regulāri ziemo, ieskaitot putnus, kuri ieceļojuši no ziemeļiem un austrumiem.

Garums: 74-92 cm, spārnu izpletums: 193-244 cm (Orta et al. 2020).

Novērojumi

Pavasara migrācijas piemēri
Kolka, Ta, 29-Mar-2007, vismaz 20-NNE, g.k. 2cy/imm. V.Ādamsons, K.Millers, V.Roze.
Kolka, Ta, 13-30-Apr-2001, šajā periodā uzskaitīti 19 migranti. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge.

Rudens migrācijas piemēri
Pape, Lp, periodā 30-Okt - 26-Nov-1999, 23-S (t.sk. 8 īp. 20-Nov). A.Celmiņš, V.Roze, H.Hofmanis u.c.
Pape, Lp, periodā 3-12-Nov-1998, 20-S (t.sk. 8 īp. 11-Nov). A.Celmiņš, V.Roze, G.Graubics.
Pape, Lp, 27-Sep-2002, 9-S, visi jaunie putni. H.Johnk u.c.

Skaits lokāli pavasara mēnešos
Skrunda, Ku, 17-Apr-2004, 8 - 2 ad, 6 imm. R.Matrozis, D.Boiko.

Skaits lokāli vasaras mēnešos
Skrunda, Ku, 1-Jūn-2002, 16 (vai pat 20) pa trim dīķiem. M.Strazds u.c.

Skaits lokāli rudens mēnešos
Nagļi, Re, 10-Okt-2008, 52 saskaitīti no viena punkta Orenīšu 4. un 5. dīķos. J.Ķuze, M.Strazds.
Skrunda, Ku, 2-Okt-2012, 43 zivsaimniecības 2. dīķī. J.Ķuze.
Sātiņi, Sa, 13-Okt-2010, ap 40 dīķos. J.Jansons.

Skaits lokāli ziemas mēnešos (vismaz 10)
Dzelda, Ku, 17-Feb-2006, 31 kādā barošanās vietā Nīkrāces pagastā (skaitīti no viena punkta). V.Roze, A.Zacmanis.
Liepājas ez., 28-Jan-2007, 29 ezera ziemeļu galā (skaitīti no viena punkta). K.Millers.
Pape-Jūrmalciems, Lp, 18-Jan-2014, 22 uzskaitīti šajā posmā, t.sk. 11 pie Pāļu kalna. A.Klepers.
Sātiņi, Sa, 28-Feb-2021, 20 saskaitīti no putnu torņa uz Lieknas dīķu ledus un apkārtnes kokos. M.Jaunzemis (Dabasdati).
Tabores pagasts, Da, 14-Jan-2023, 18 pie kautuves "Dubiki". G.Grandāns, A.Erts (Dabasdati).
Ventava, Ve, 23-Jan-2011, vismaz 15 pie kādas fermas Ventavas apkārtnē. G.Grandāns, A.Avotiņš jun, R.Rekmanis.
Ulmale-Pāvilosta, Lp, 18-Jan-2014, 11 uzskatīti šajā posmā, t.sk. 7 no viens punkta. M.Zilgalvis.

Literatūra un internets

Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Ķuze J., Lipsbergs J., Bergmanis U. 2010. Jaunumi jūras ērgļu izpētē un ligzdvietu aizsardzībā Latvijā. Putni dabā 2010/1-2: 10-19. Orta J., G.M.Kirwan, D.A.Christie, P.F.D.Boesman and J.S.Marks. 2020. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.whteag.01. Accessed 14 January 2023.

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Mangaļsala, Rīga, 29-Jan-2019. © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Zantes apkārtne, Tukuma novads, 24-Apr-2009, gandrīz pieaudzis putns (4cy-5cy). © Ainars Mankus.
bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Nagļi, Rēzeknes novads, 12-Okt-2008. © Jānis Ķuze.

bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Nagļi, Rēzeknes novads, 16-Nov-2008. © Jānis Ķuze.

bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Nagļi, Rēzeknes novads, 12-Okt-2008, nepieaudzis putns (3cy). © Jānis Ķuze.

bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Nagļi, Rēzeknes novads, 11-Okt-2008, jaunais putns (1cy). © Jānis Ķuze.

bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Zantes apkārtne, Tukuma novads, 28-Feb-2010, nepieaudzis putns (2cy). © Jānis Jansons.
bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Vītiņu pļavas, Liepājas ezera austrumu krasts, 22-Apr-2012, nepieaudzis putns (2cy). © Jānis Jansons.
bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Nagļi, Rēzeknes novads, 12-Okt-2008, nepieaudzis putns (2cy). © Jānis Ķuze.

bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Nīcas lauki, 26-Jan-2013. © Jānis Jansons.
bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Mangaļsala, Rīga, 30-Jan-2012. © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Dzelda, Kuldīgas novads, 12-Feb-2007. © Jānis Stomers.
bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Vītiņu pļavas, Liepājas ezera austrumu krasts, 2-Jūn-2011. © Jānis Jansons.
bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Orenīšu dīķi Nagļos, Rēzeknes novads, 30-Jūl-2011. © Edgars Laucis.
bkm

Jūras ērgļi Haliaeetus albicilla. Kintai zivju dīķi, Lietuva, 13-Okt-2018. © Ainars Mankus.

bkm

Jūras ērgļi Haliaeetus albicilla. Kintai zivju dīķi, Lietuva, 13-Okt-2018. © Ainars Mankus.

bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Dzelda, Kuldīgas novads, 14-Feb-2007, nepieaudzis putns. © Jānis Stomers.
bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Dzelda, Kuldīgas novads, 14-Feb-2007, nepieaudzis putns. © Jānis Stomers.
bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Sātiņi, Saldus novads, 6-Mar-2015, nepieaudzis putns. © Jānis Jansons.
bkm

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Ļodānu dīķi Nagļu zivsaimniecībā, Rēzeknes novads, 17-Mai-2014, nepieaudzis putns. © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras ērgļi Haliaeetus albicilla. Sātiņi, Saldus novads, 2-Nov-2009, nepieauguši putni. © Ainars Mankus.