Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Rietumeiropas un Skandināvijas piekrastes, Baltijas jūras ziemeļu daļa, izolētas populācijas Vidusjūras reģionā. Krievijas Eiropas daļā un W Sibīrijā. Dienvidos sasniedz Melno, Kaspijas un Arāla jūras. Arī Tālie Austrumos. Eiropas ligzdotāji ziemo W Eiropas, W Āfrikas un Tuvo Austrumu piekrastēs. Trīs pasugas, Latvijā H.o.ostralegus (Hockey, Kirwan, Boesman 2020).

Pavasarī caurceļo un ierodas ligzdotāji

Vasarā gar Rīgas jūras līci un Daugavu visā tās garumā, citur reti, jeb ļoti reti

Rudenī aizceļo (caurceļo), praktiski tikai gar piekrasti

Novērošanas vietas ziemas mēnešos

Birds of the World

Jūras žagata Haematopus ostralegus

Mērsrags, Talsu novads, 7-Mai-2015. © Jānis Jansons.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitē
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā ligzdo vietām gar Daugavu (visā tās garumā), kā arī atsevišķās vietās jūras piekrastē. Ligzdotāju skaits novērtēts 45-80 pāru robežās (Ķerus u.c. 2021). Nelielā skaitā caurceļo. Pieci novērojumi ziemas mēnešos.

Garums: 40-47.5 cm, spārnu izpletums: 80-86 cm (Snow, Perrins 1998; Hockey, Kirwan, Boesman 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Lapmežciems, Tu, 2-Mar-2022, 1. T.Miziņenko (Dabasdati).
Mangaļsala, Rp, 14-Mar-2023, 1. I.Deņisovs (Dabasdati).
Salaspils pagasts, Ri, 15-Mar-2024, 2. R.Riters (Dabasdati).
Pāvilosta, Lp, 16-Mar-2008, 1. A.Laubergs.
Pape, Lp, 16-Mar-2017, 1-N. R.Rekmanis.
Mangaļsala, Rp, 16-Mar-2020, 1. I.Deņisovs.

Pavasara migrācijas uzskaišu sezonas
Kolka, Ta, 2004, 16-30-Apr, 299. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 1999, 14-29-Apr, 272 (praktiski vienas dienas rezultāts). D.B.Wooldridge.
Pape, Lp, 1990, 21-Mar-20-Mai, 259. A.Celmiņš u.c.
Kolka, Ta, 2001, 13-30-Apr, 216. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge.
Pape, Lp, 1989, 21-Mar-20-Mai, 210. A.Celmiņš u.c.

Pavasara migrācijas piemēri
Akmeņrags, Lp, 18-Apr-2018, 448-N uzskaitē 5 stundās (8:00-13:00). R. Rekmanis, G. Shatillo, V. Videnieks.
Kolka, Ta, 29-Apr-1999, 270. D.B.Wooldridge.
Liepāja, 22-Apr-2017, 256 uzskaitē 4 stundās (7:30-11:30) gar Karostas S fortiem. R.Rekmanis.
Pape, Lp, 2-Mai-1990, 136-N. A.Celmiņš.
Kolka, Ta, 20-Apr-2004, 123. P.Castle, D.B.Wooldridge.

Citas migrantu skaita ziņas pavasarī
Kolka, Ta, 3-Mai-2011, 370 uz sēres Kolkasragā. G.Grandāns.
Lauteri, Lm, 24-Apr-2007, 106 īslaicīgi nolaidās uz sēres, pēc tam uz N. G.Graubics.
Jūrmalciems - Bernāti, 31-Mar-1991, vismaz 100 šajā posmā. A.Kuročkins, V.Smislovs.
Mērsrags, Ta, 2-Mai-2007, 80 lokālā barā Pekragā. V.Ādamsons.
Garupe, 26-Apr-1992, apm. 60 migrēja uz Gaujas pusi. R.Matrozis u.c.
Bērzciems, Tu, 29-Apr-1994, 40 uzskaitītas no viena punkta. R.Matrozis u.c.
Sausā Daugava (muzejs), Ri, 10-Apr-1994, 32. R.Matrozis.

Skaits vasarā - rudenī

Jūnijs
Dvietes pagasts, Da, 26-Jūn-2021, 17 Daugavā uz sēres. Z.Krievāns (Dabasdati).

Jūlijs
Daugava pie Dārziņiem, Ri, 7-Jūl-1992, 21 (divos bariņos pa 6 un 15). R.Matrozis.
Akmeņrags, Lp, 10-Jūl-2015, 17 vienā barā, domājams migranti atpūtā. A.Klepers (Dabasdati).
Lielupes grīva, Jr, 6-Jūl-1991, 11. R.Matrozis.

Augusts
Ragaciems, Tu, 2-Aug-2015, 86 vienā barā lidojumā uz ziemeļu pusi (ap 17:00). O.Golubeva (Dabasdati)
Mērsrags, Ta, 6-Aug-2003, 75 vienā barā dienvidu pusē no ostas. K.Millers u.c.
Mērsrags, Ta, 2-Aug-2015, 62 (divi bariņi - 50 un vismaz 12) lidojumā uz ziemeļu pusi (7:59 un 8:16). E.Lediņš u.c.
Gaujas grīva - Garupe, Ri, 24-Aug-1992, 10 vienā barā. R.Matrozis.

Vēlākie novērojumi rudens mēnešos
Kolka, Ta, 27-Nov-2015, 1 jaunais putns (1cy) kopā ar kaijām Kolkasragā. M.Ieviņš
Liepājas osta, 10-Nov-2004, 2 pie S mola. K.Millers.

Mangaļsala, Rp, 9-Nov-2022, 1 jaunais putns (1cy) uzturas pie mola vismaz kopš 17-Okt. I.Deņisovs u.c.; tajā pašā dienā 9-Nov tas pats vai cits jaunais putns redzēts arī pie Daugavgrīvas mola. I.Gaile (Dabasdati 1, 2).

Roja, Ta, 4-Nov-2018, 1 ostā. J.Vīgulis, Ģ.Baranoskis u.c.

Novērojumi ziemas mēnešos
Liepāja, 5-Dec-1981, 1 liedagā ap 1,5 km S no Liepājas. J.Lipsbergs u.c.
Ziemupe, Lp, 15-Jan-1993, 1 liedagā. A.Kuročkins, V.Smislovs.
Liepājas osta, 15-17-Jan-1994, 1 liedagā. A.Celmiņš u.c.
Garciems, Ri, 23-Dec-2005, 1 liedagā. M.Lukševics.
Mangaļsala, Rp, 2-Jan-2023, 1 jaunais putns (2cy). I.Deņisovs.

Literatūra un internets

Hockey P., G.M.Kirwan and P.F.D.Boesman. 2020. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, B.K.Keeney, P.G.Rodewald and T.S.Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.euroys1.01. Accessed 14 March 2023. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Денисов И.А. 1990. Пролетные и гнездящиеся кулики северо-западной части г. Риги. Орнитология 24: 148-149.

Jūras žagatas Haematopus ostralegus. Gaujas grīva, 24-Mar-2024. © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras žagata Haematopus ostralegus. Liepāja, tirdzniecības kanāls, 2-Apr-2010. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Jūras žagata Haematopus ostralegus. Liepāja, tirdzniecības kanāls, 2-Apr-2010. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Jūras žagata Haematopus ostralegus. Norvēģija, Nordland, Meløyfjorden, 20-Apr-2008. © Valters Pranks.
bkm

Jūras žagata Haematopus ostralegus. Islande, 20-Jūn-2013. © Agris Krusts.
bkm

Jūras žagatas Haematopus ostralegus. Gaujas grīva, 24-Mar-2024. © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras žagata Haematopus ostralegus. Gaujas grīva, 20-Mai-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras žagata Haematopus ostralegus. Akmeņrags, Sakas pagasts, 21-Sep-2019, jaunais putns (1cy). © Edgars Smislovs.
bkm

Jūras žagata Haematopus ostralegus. Kolka, 23-Sep-2007, jaunais putns (1cy). © Agris Krusts.
bkm

Jūras žagata Haematopus ostralegus. Liepāja, 24-Sep-2011, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Jūras žagata Haematopus ostralegus. Liepāja, 24-Sep-2011, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.