Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Spānija, Balkāni, ziemeļrietumu Āfrika, Tuvie Austrumi, Centrālāzija, Indija un Himalaju dienvidi. Eiropas populācijas ziemo ligzdošanas areālā. Divas pasugas: G.f.fulvus - Dienvideiropa, ziemeļrietumu Āfrika, Turcija, Tuvie Austrumi, Irāna un tālāk uz austrumiem līdz Pamiram un Altajam; G.f.fulvescens - Afganistāna, Pakistāna un Indijas ziemeļi līdz Asamai (Forsman 2007; Orta et al. 2020).

Birds of the World

Baltgalvas grifs Gyps fulvus

Medze, Dienvidkurzemes novads, 1-Aug-2003, pieaugušais putns. © Agris Celmiņš.

Latvijā rets ieceļotājs - 12 novērojumi (Тауриньш, Вилкс 1949; Grigulis 1964; Липсберг 1983; OFK nepubl. materiāli). Jānorāda uz iespējamu kļūdu J.Lipsberga (1983) tekstā, kur citējot A.Griguli (1964) novērojums pie Dricēniem minēts 1936. gadā. Oriģinālā ir minēts 1939. gads.

Garums: 93-110 cm, spārnu izpletums: 234-270 cm (Orta et al 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Priekule, Lp, 1910, 18-Jūn (5-Jūn pēc vecā stila), 1 nošauts. Eksemplārs agrāk glabājas Kurzemes Provinces muzejā Jelgavā (saņemts no barona D. von Bagge af Boo (Anon. 1911). Oriģinālais teksts.

2. Krape, Og, 1914, 10-Jūn, 1 noķerts (K.Griguļa nepublicēts manuskripts 1957).
3. Dricānu pagasts, Re, 1939, 8-Jūn, 1 "sagūstīts uz cūkas muguras", nodots zoodārzam (K.Griguļa nepublicēts manuskripts 1957; Grigulis 1964). J.Noviks.
4. Lutriņi, Sa, 1949, 25-Mai, 1 nošauts (jaunais 2cy putns); eksemplārs glabājas LLU Meža fakultātē Jelgavā.

5. Tartaks, Kr, 1988, vasaras beigas, 1 fotografēts (Babins 1988). OFK novērtēts E kategorijā kā iespējami izbēdzis putns, jo pielaida cilvēku samērā tuvu (Celmiņš, Baumanis, Mednis 1993; Baumanis, Celmiņš 1995). ®. Ņemot vērā, ka līdzīga droša uzvedība novērota arī vairākiem vēlāk Latvijā redzētajiem baltgalvas grifiem, līdzīga novērošanas sezona un putns bija bez gredzeniem, iekļaušana E kategorijā varētu būt nepamatota. Šeit novērojums iekļauts kopējā A kategorijas uzskaitījumā.

6. Otaņķu pagasts, Lp, 2000, 24-28-Jūl, 1 novērots ar Francijas gredzenu, kas arī nolasīts (nepieaudzis putns - 3cy, otrajā attēlā lejup). V.Reinfelds, A.Remess u.c.; 31-Jūl - 12-Aug, tas pats putns uzturējas Vārves apkaimē (Ve). Novērotāja vārds nav zināms, fotoattēlus skatīja A.Celmiņš un M.Jaunzemis; iespējams tas pats putns 31-Aug redzēts Rolavas (Lp) apkaimē, atpazīts pēc attēliem laikrakstā un aprakstītās pazīmes atbilst. Ē.Cīrulis (ziņoja pa telefonu).

7. Vārmes pagasts, Ku, 2003, 4-15-Jūl - Medze, Lp, 31-Jūl-2-Aug, 1 pieaugušais putns. P.Alksnis, I.Makuže u.c.
8. Zobēni, Ai, 2012, 27-28-Mai, 1 nepieaudzis putns (2cy/imm, bez gredzeniem) fotografēts. I.Brašus, R.Brašus, J.Knēģeris u.c.

9. Grobiņa, Lp, 2016, 2-3-Jūn, 1 izgāztuvē ar dzeltenu spārna zīmi un dzeltenu gredzenu. A.Olups; lai arī nav ziņu par spārna zīmi un gredzenu, ticamākais, ka tas pats putns novērots pie Paplakas lopkautuves 12-Jūn (ap 20 km SE no Grobiņas vietas). I.Vilde.

10. Mazzalves pagasts, Ai, 2016, 26-Jūn, 1 fotografēts, domājams cits putns nekā iepriekš pie Grobiņas, spārna zīmes attēlos nav saskatāmas. K.Raups (Dabasdati).
11. Mazozolu pagasts, Og, 2016, 14-Aug, 1 jaunais putns (2cy) bez gredzeniem un spārna zīmēm, fotografēts. A.Ragovskis (Dabasdati).

12. Dunduru pļavas, Tu, 2022, 2-Nov, 1 pie zirga atliekām. A.Liepa (Dabasdati ar foto); iespējams tas pats putns novērots 20-Nov pie Vaidavas. I.Zepa (tāls neskaidrs foto Dabasdatos). Kartē nav atzīmēts.

Uzskaitījumā izmantota informācija no Ruslana Matroža vēsturisko materiālu krājuma.

Citi novērojumi - D un E kategorija
Ventspils apkārtne, 2011, 11-Mai, 1 atrasts beigts izskalots jūras krastā - D kategorija. V.Stepanovs.

Kartē atzīmēti pēdējie astoņi novērojumi sākot ar 1988. gadu (izņemot D kategorijas atradumu jūras krastā 2011. gadā).

Literatūra un internets

Anon 1911. Bericht über die 941. Sitzung der kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst am 8. September 1910. Sitzungsberichte der kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst und Jahresbericht des kurländischen Provinzialmuseums aus den Jahren 1909 und 1910. Mitau: 27-31. Babins P. 1988. Ciemiņš no dienvidiem. Komunisma Ausma. 23. septembris. Baumanis J. Celmiņš A. 1995. Latvijas Ornitofaunistikas komisijas pārskats par 1993.-1994.g. - Putni dabā 5, 2: 71-81. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Forsman D. 2007. The Raptors of Europe and the Middle East: A Handbook of Field Identification. London. Helm. Grigulis K. 1964. Putnu grāmata. Rīga. Orta J., G.M.Kirwan, P.F.D.Boesman, E.F.J.Garcia and J.S.Marks. 2020. Eurasian Griffon Gyps fulvus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.eurgri1.01. Accessed 29 December 2020. Липсберг Ю. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 59. Тауриньш Э.Я., Вилкс К.А. 1949. Список орнитофауны Латвийской ССР. Охрана природы 9: 52-73.

Baltgalvas grifs Gyps fulvus. Saldus rajona Lutriņu apkārtnē nošautais jaunais putns (2cy), 25-Mai-1949.
Eksemplārs atrodas LLU Meža fakultātē Jelgavā. Attēlā pa kreisi Viktors Eglītis (pie putna labā spārna), vidū Dzidra Kaktiņa, bet trešās
personas vārds nav zināms. Foto no Kārļa Vilka ģimenes arhīva, autora vārds nav zināms.
bkm-otanki

Baltgalvas grifs Gyps fulvus. Otaņķi, Dienvidkurzemes novads, 24-28-Jūl-2000, nepieaudzis putns (3cy), dzimis 1998. gadā. © Egons Zīverts.
bkm

Baltgalvas grifs Gyps fulvus. Medze, Dienvidkurzemes novads, 31-Jūl-2003, pieaugušais putns. © Kārlis Millers.
bkm

Baltgalvas grifs Gyps fulvus. Gavarnie, Francija, 18-Mai-2013, pieaugušais putns. © Otars Opermanis.
bkm

Baltgalvas grifs Gyps fulvus. Gavarnie, Francija, 18-Mai-2013, nepieaudzis putns (subad). © Otars Opermanis.
bkm

Baltgalvas grifs Gyps fulvus. Krēta, Grieķija, 13-Sep-2011, pieaugušais putns. © Oskars Šmeliņš.
bkm

Baltgalvas grifs Gyps fulvus. Krēta, Grieķija, 13-Sep-2011, nepieaudzis putns (domājams 2cy). © Oskars Šmeliņš.
bkm

Baltgalvas grifs Gyps fulvus. Krēta, Grieķija, 13-Sep-2011, jaunais putns (1cy). © Oskars Šmeliņš.