Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Skandināvija, Austrumeiropa un tālāk uz austrumiem līdz Ķīnas ziemeļu daļai un Krievijas Tālajiem Austrumiem, arī Turcijā un Aizkaukāzā. Ziemo Francijā, Apenīnu pussalā, NW un NE Āfrikā, Tuvajos Austrumos, Pakistānā, Indijā un Ķīnas dienvidos. Ģeogrāfisku variāciju nav (Archibald, Meine, Garcia 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo (caurceļo)

Atsevišķi īpatņi paliek decembrī, bet ziemo ļoti reti

Birds of the World

Dzērve Grus grus

Ķemeru tīrelis, 5-Mai-2002. © Jānis Ķuze.

Balss (lokālā lidojumā). Valles pagasts, Bauskas novads, 29-Mar-2006. © Agris Celmiņš (12).

Balss (lokālā lidojumā). Rudbārži, Kuldīgas novads, 27-Mar-2007. © Ints Folkmanis (27).
Pārlidojoša bara balsis (dzirdami arī jauno putnu pīkstieni, īpaši nobeigumā). Pape, Rucavas pagasts, 13-Okt-2005. © Agris Celmiņš (154).

Latvijā parasta caurceļotāja un samērā izplatīta ligzdotāja. Ligzdotāju skaits pēdējos gadu desmitos ir palielinājies. Vietām vasarā sastopami arī neligzdotāju bari (g.k. lielo purvu tuvumā), domājams pārsvarā nepieauguši putni.

Garums: ap 110-120 cm, spārnu izpletums: 220-245 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrāko pavasara migrantu novērojumi
Rencēnu pagasts, Vm, 20-Jan-2020, rīta pusē balsis, pēcpusdienā 6 pārlidoja pļavām un pagalmam. I.Lāce (Dabasdati).
Priekules pagasts, Lp, 10-Feb-2016, 2 uz rudzu lauka. I.Jukna (Dabasdati).
Tukuma apkaime, 14-Feb-2014, 1. M.Dobelis.
Rude, Ku, 16-Feb-2019, 2. S.Biļdjuga (Dabasdati).

Labākās pavasara migrācijas uzskaišu sezonas Kolkā
1998, 12-26-Apr, 2662. P.Castle, D.B.Wooldridge.
2004, 16-30-Apr, 2581. P.Castle, D.B.Wooldridge.
2001, 13-30-Apr, 2375. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge.

Pavasara migrācijas uzskaišu piemēri vienā dienā
Kolka, Ta, 15-Apr-2012, 3975-NE uzskaitē 9 stundās (www.trektellen.nl).
Kolka, Ta, 15-Apr-2011, vismaz 3000. D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 14-Apr-2011, 2430. D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 23-Apr-1998, 2000. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 16-Apr-2004, 1950. P.Castle, D.B.Wooldridge.

Skaits lokāli vasarā (500 un vairāk)
Teiču purva apk., Jk/Ma, 17-Aug-2005, 1280-1350 uzskaitītas no rīta Atašienes, Murmastienes un Varakļānu pagastos izlidojušas no nakšņošanas vietām purvā.

A.Avotiņš u.c.

Skaits lokāli rudenī (1000 un vairāk)
Teiču purva apk., Ma, 20-Sep-2008, 5000-5500 vienlaicīgā uzskaitē no rīta Murmastienes un Varakļānu pagastos izlidojušas no nakšņošanas vietām purvā. A.Avotiņš,

A.Avotiņš, G.Grandāns.

Kamārces pļavas, Ve, 18-Sep-2008, 3000-3500. K.Millers.
Engures ez., Tu, oktobra sākums 2008, 2000-2500 salaidās Grebī. E.Dzenis.
Stūru purva apk., Sa, 11-Sep-1997, ap 1000 uz laukiem N pusē no purva. J.Šuba (Račinskis, Stīpniece 2000).

Rudens migrācijas uzskaišu piemēri vienā dienā
Pape, Lp, 13-Okt-2005, 3300 un vēlāk balsis tumsā. J.Kazubiernis, A.Celmiņš u.c.
Pape, Lp, 3-Okt-2016, 2800 laikā no 08:00 līdz 17:00 un vēl balsis tumsā. R.Rekmanis.
Pape, Lp, 19-Okt-1987, 1863 un vēl balsis tumsā. J.Baumanis.

Vēlākie migrējošu baru novērojumi rudenī (vismaz 5 īpatņi, kā arī lokāli)
Pape, Lp, 8-Nov-1998, 55-S. A.Celmiņš u.c.
Pape, Lp, 31-Okt-1987, 43-S. A.Celmiņš u.c.
Pape, Lp, 24-Okt-1988, 74-S. A.Celmiņš u.c.
Sigulda-Ragana, Ri, 22-Okt-2000, 50-80 pārlidoja Siguldas-Raganas ceļu. M.Strazds.

Novērojumi pēc 15. novembra (visi zināmie)
Graudupe, Ku, 25-Nov-2005, 1 uz lauka, iztraucēta pacēlās spārnos. M.Tīrums.
Remte, Sa, 21-Nov-2009, 1. O.Zombergs.
Jaunāmuiža, Ku, 21-Nov-2010, 1 kopā ar 3 ziemeļu gulbjiem (uzturas kopš novembra sākuma, kad bija 4 un vēlāk 3). G.Grandāns.
Teiču purvs, Ma/Jk, aptuveni 20-Nov-1997, 3 pārlidoja purvu (Avotiņš 2005).
Annenieki, Do, 16-Nov-2009, 1 uz lauka kopā ar ziemeļu gulbjiem. G.Grandāns, R.Lebuss.
Ādažu poligons, Ri, 16-Nov-2012, 1-S. I.Mārdega (Dabasdati).
Klīves, Ri, 20-Nov-2012, 1 jaunais putns (1cy) kopā ar ziemeļu gulbjiem. A.Klepers (Dabasdati).
Sātiņi, Sa, 17-Nov-2013, 3 lidojumā virs Silzemju dīķa. M.Jaunzemis.
Gaviezes apkaime, Lp, 30-Nov-2014, 4 uz lauka jau vairākas dienas (paliek arī decembrī, skat. zemāk). R.Kidiks.
Ūdrandes apkaime, Ve, 17-Nov-2019, 1. G.Grandāns.

Novērojumi decembrī - janvārī
Sikšņi, Lp, periodā 12-18-Dec-1974, 2 vairākkārt novērotas. Novērotāja vārds nav zināms, stāstu uzklausījis un dienasgrāmatā pierakstījis J.Lipsbergs.
Cieceres malā 3 km no Ventas, Ku, 20-30-Dec-1991 (starp šiem datumiem), 1. V.Rēders.
Strīķu purvs, Sa, 16-Dec-2000, dzirdētas balsis. I.Gustiņa.
Rīga, 10-Jan-2001, vismaz 11-SW pāri Rīgas centram (redzēta tikai daļa no bara). A.Petriņš.
Kuldīgas apk., 4-Dec-2005, 1 pie ceļa Renda - Kuldīga, Ozolu apkārtnē. I.Jankovska.
Brizule, Tu, 17-Jan-2007, 9 uz lauka pie „Muceniekiem” (arī klaigājušas), otrā dienā tikai 1 putns. A.Jansons.
Ezeres pag., Sa, 17-Jan - 4-Feb-2007, 1 pie ceļa Saldus-Ezere. V.Kveksis, G.Lagūns, M.Viniarskis, A.Klepers.
Salaspils, Ri, 28-Jan-2007, 1 Nacionālajā botāniskajā dārzā (atsūtīta fotogrāfija). D.Možeika.
Liepājas ez., 29-Jan-2007, dzirdēta balss 4 reizes. V.Ādamsons, G.Graubics, I.Līdaka.
Skrunda, Ku, 13-Dec-2008, 1 lidojumā virs Ventas pretstraumes virzienā. J.Jansons.
Liepājas ez., 1-Jan-2009, 1 ezera E krastā (atsūtīta fotogrāfija). K.Millers, M.Jaunzemis, F.Slišāns.
Murmastienes pag., "Pūškas", Ma, visu rudeni un līdz 25-Dec-2010, 1 ad apmeklēja meža cūku barotavu, lidojoša bez redzamām traumām. D.Točs.
Dursupe - Balgale, Ta, 8-Dec-2012, 1 lokāli uz lauka. A.Jermuts; ap to vietu arī 23-Dec. S.Elferte (Dabasdati).
Blīdene, Sa, 17-Dec-2012, 1 lokāli uz lauka Blīdenes apkārtnē. G.Krastiņš.
Gaviezes apkaime, Lp, no novembra beigām līdz vismaz 10-Dec-2014, sākumā 4 īpatņi, vēlāk 3 (no 4-Dec). R.Kidiks.
Nīcas lauki, Lp, 18-Jan-2015, 3. I.Mārdega u.c. (varbūt tie paši putni, kas decembrī Gaviezes apkaimē).
Sikšņi, Lp, 5-Dec-2015, 1 lokāli uz lauka. A.Ozoliņš.
Pulkarne, Ri, 1-Dec-2017, 1. J.Strads.
Svēte, Jl, 1 apkārtnē vismaz kopš 10-Nov-2017, kā arī Dec un Jan un līdz vismaz 20-Feb-2018. G.Bāra u.c.
Pampāļu pagasts, Sa, 3-Jan-2018, 4. V.Farnasts (Dabasdati).
Ziru pagasts, Ve, 3-Jan-2018, 2 lidojumā virs meža. M.Tīrums (Dabasdati).
Remtes pagasts, Sa, 4-Jan-2018, 1 uz lauka kopā ar 2 ziemeļu gulbjiem. A.Laubergs (Dabasdati).
Užavas lauki, Ve, 5-Jan-2018, 2 pēc balsīm, vizuāli nav redzētas. A.Klepers (Dabasdati).
Trapenes pagasts, Al, 5-Jan-2018, 1. M.Mucenieks (Dabasdati).
Liepāja, 12-Jan-2018, 7 zemā lidojumā uz S virs Brīvības un Pulvera ielu krustojuma. A.Ozoliņš.
Ādažu lauki, Ri, 29-Dec-2018 - 7-Feb-2019, 1 pie Garciema ceļa. Ž.Isajevs (Dabasdati) u.c.
Kauguru pagasts, Vm, 9-Jan-2019, 1 pļavā. D.Šalgūna (Dabadati).
Rencēnu pagasts, Vm, 20-Jan-2020, rīta pusē balsis, pēcpusdienā 6 pārlidoja pļavām un pagalmam. I.Lāce (Dabasdati). Pavasara migranti

Literatūra un internets

Archibald G.W., C.D.Meine, E.F.J.Garcia and G.M.Kirwan. 2020. Common Crane Grus grus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.comcra.01. Accessed 7 November 2020. Avotiņš A. 2005. Putni Teiču dabas rezervātā. Ļaudona. Račinskis E., Stīpniece A. 2000. Putniem starptautiski nozīmīgas vietas Latvijā. Rīga, LOB. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Dzērve Grus grus. Papes ezera dienvidu galā, Rucavas pagasts, 22-Mar-2007. © Kārlis Millers.
bkm

Dzērve Grus grus. Remtes apkārtne, Saldus novads, 23-Mar-2014. © Ainars Mankus.
bkm

Dzērves Grus grus. Ādaži, 5-Apr-2014. © Ēriks Tempelfelds.
bkm

Dzērves Grus grus. Slampes pagastā pie ceļa uz Dunduru pļavām, Tukuma novads, 16-Apr-2016. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Dzērve Grus grus. Sātiņi, Saldus novads, 17-Apr-2016. © Ainars Mankus.
bkm

Dzērve Grus grus. Pie Zvārdes purva, Saldus novads, 2-Mai-2015. © Jānis Jansons.
bkm

Dzērve Grus grus. Sātiņi, Saldus novads, 3-Mai-2013. © Jānis Jansons.
bkm

Dzērve Grus grus. Brocēnu novada meži pie Imulas iztekas, 20-Mar-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Dzērve Grus grus. Sātiņi, Saldus novads, 30-Apr-2016. © Ainars Mankus.
bkm

Dzērves Grus grus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Otaņķes ietekas, 7-Jūl-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Dzērve Grus grus. Ādaži, 23-Aug-2010, pieaugušais putns (centrā) un divi jaunie putni. © Igors Deņisovs.
bkm

Dzērve Grus grus. Saldus apkaime, Ūķu mežs, 27-Mai-2020, jaunais putns. © Ainars Mankus.

Labots 14 Jul 2021