Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropā Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā, Baltijas valstis, Krievijas ziemeļrietumos un Centrāleiropas kalnu rajonos (šeit šķirti no galvenā areāla, kura dienvidu mala iesniedzas Polijas ziemeļrietumos un Baltkrievijā). Tālāk uz austrumiem izplatīts Sibīrijas taigā (izņemot tās ziemeļu daļu) līdz pat Tālajiem Austrumiem, sasniedzot Sahalīnu un Ķīnas ziemeļaustrumus. Ziemo ligzdošanas areālā, taču atsevišķos gados vērojama invazīva pārvietošanās, par ko liecina ziņas no Somijas putnu gredzenošanas stacijām. Divas pasugas, Latvijā un areāla lielākajā daļā G.p.passerinum. Otra pasuga - G.p.orientale centrālajā un austrumu Sibīrijā (Holt et al. 2020).

Pavasarī piemērotos mežos

Vasarā piemērotos mežos

Rudenī mežos, bet var ieklejot arī apdzīvotās vietās, iespējamas nelielas invāzijas

Ziemo visā teritorijā

Birds of the World

Apodziņš Glaucidium passerinum

Zvārde, Saldus novads, 26-Apr-2015. © Ainars Mankus.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā samērā parasts ligzdotājs un nometnieks, bet slēptā dzīves veida dēļ maz novērots. Sastopams jauktos mežos, kur ligzdošanai pieejami dzeņu dobumi, ne reti arī medņu riestu tuvumā. Populācija novērtēta 3700-9500 pāru robežās (Ķerus u.c. 2021). Ziemā mēdz uzturēties arī apdzīvotās vietās, kur vieglāk nomedīt zīlītes un zvirbuļus pie putnu barotavām.

Garums: 15-19 cm, spārnu izpletums: 34-36 cm (Holt et al. 2020).

Internets

Saīsinājumi

Holt D.W., R.Berkley, C.Deppe, P.L.Enríquez, J.L.Petersen, J.L.Rangel Salazar, K.P.Segars, K.L.Wood and J.S.Marks. 2020. Eurasian Pygmy-Owl Glaucidium passerinum, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.eupowl1.01. Accessed 31 August 2023. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

Apodziņš Glaucidium passerinum. Ādaži, 28-Jan-2012. © Igors Deņisovs.
bkm

Apodziņš Glaucidium passerinum. Kolkas apkaime, Talsu novads, 28-Feb-2021. © Edgars Smislovs.
bkm

Apodziņš Glaucidium passerinum. Zvārde, Saldus novads, 24-Apr-2015. © Jānis Jansons.
bkm

Apodziņš Glaucidium passerinum. Zvārde, Saldus novads, 26-Apr-2015. © Ainars Mankus.
bkm

Apodziņš Glaucidium passerinum. Zvārde, Saldus novads, 26-Apr-2015. © Jānis Jansons.
bkm

Apodziņš Glaucidium passerinum. Cēsu novads, 27-Apr-2015. © Gaidis Grandāns.
bkm

Apodziņš Glaucidium passerinum. Cēsu novads, 27-Apr-2015. © Gaidis Grandāns.
bkm

Apodziņš Glaucidium passerinum. Lejasstradi, Gulbenes novads, 5-Nov-2006. © Ilmārs Krūmiņš.
bkm

Apodziņš Glaucidium passerinum. Mangaļsala, Rīga, 26-Nov-2019. © Igors Deņisovs.
bkm

Apodziņš Glaucidium passerinum. Juglasciems, Rīga, 23-Dec-2020. © Edgars Smislovs.